4. Sınıf Fen Bilimleri ATA Yayıncılık Sayfa 86-113 Arası Cevapları

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

Aşağıdaki bulmacayı çözelim.
1. Süngeri elimizle sıktığımızda oluşan kuvvet etkisi.()
2. Cismin hızını azaltan kuvvet etkisi.()
3. Nikel, kobalt, çelik gibi maddeleri kendilerine çeken madde.()
4. Gelen topa kalecinin uyguladığı kuvvetin etkisi.()
5. Mıknatısın bazı maddelere uyguladığı kuvvet çeşidi.()
6. Cisimlere hareket kazandıran etki.()
7. Mıknatısın çektiği maddelerden biri.()
8. Mıknatısın çekim gücünün en fazla olduğu bölüm.()
9. Mıknatısların farklı kutuplarının birbirine uyguladığı kuvvet.()
10. Mıknatısların aynı kutuplarının birbirine uyguladığı kuvvet.()
A) 1. şekil değiştirici, 2. yavaşlatıcı, 3. mıknatıs, 4. yön değiştirici, 5. temas gerektirmeyen, 6. kuvvet, 7. demir, 8. kutup, 9. çekme, 10. itme

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayalım.
yön değiştirici ,kuvvet, hızlı tren, hızlandırıcı , mıknatıs, şekil değiştirici
• Cisimlerin şeklini değiştiren etkiye………………………denir.
• Mıknatıslar…………………………………ve MR cihazında kullanılır.
• Hareket hâlindeki bir cisme hareket yönünde uygulanan kuvvetin…………………………… bir etkisi vardır.
• Uygulanan kuvvet, hareket hâlindeki cisimler üzerinde……………………………bir etki yapabilir.
• Geri dönüşümü sağlamak için toplanan maddeler arasındaki metal parçalar………………yardımıyla ayrılır.
• Kuvvetin etkisiyle şekil değiştiren cisimlerde kuvvetin………………………………..etkisi gözlemlenir.
B) kuvvet, hızlı tren, hızlandırıcı, yön değiştirici, mıknatıs, şekil değiştirici
Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu ”D” ile işaretleyelim. Yanlış ifadelerin doğrusunu yazalım.
1.Uygulanan her kuvvet, cisimleri hareket ettiremeyebilir.()
2.Mıknatıslar cisimlere temas gerektiren bir kuvvet uygular.()
3.Voleybolcular ve futbolcular hareket etmekte olan topa vurarak topun yönünü değiştirebilir.()
4.Hoparlörün yapısında mıknatıs kullanılır.()
5.Mıknatısların doğu ve batı olmak üzere iki kutbu vardır.()
C) D, Y (temas gerektirmeyen bir kuvvet uygular), D, D, Y (kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır.)

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyelim.
Ç) 1.A, 2.D, 3.B, 4.C, 5.B, 6.C, 7.B, 8.A, 9.D, 10.C, 11.A, 12.D

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

Madde nedir? Çevrenizdeki maddeleri niteleyen özellikler nelerdir?
Cevap: Madde, uzayda yer kaplayan,hacmi ve kütlesi olan her şey demektir. Suda yüzme ve batma, suyu emme ve emmeme, mıknatısla çekilme maddeyi niteleyen özelliklerdir.
Maddelerin ölçülebilen özellikleri nelerdir?
Cevap: Maddenin ölçülebilir özellikleri kütle ve hacim özellikleridir.
Maddeler hangi hâllerde bulunur? Maddeler nasıl hâl değiştirebilir?
Cevap:  Maddeler, katı, sıvı va gaz şeklinde bulunur. Maddeler ısı alarak veya ısı vererek bir hâlden başka bir hâle geçerler.
Demir tozu ile kumu birbirinden ayırmak için ne yaparsınız?
Cevap:  Demir tozu ile kumu birbirinden ayırmak için mıknatısla ayırma yöntemini kullanırız.

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Maddeyi Niteleyen Özellikler
Cemil’in yüzdürdüğü gemiler hangi maddelerden yapılmıştır?
CevapCemil’in yüzdürdüğü gemiler tahtadan yapılmıştır.
Bu maddelerin özellikleri nelerdir?
CevapKatı ve suyu emmeyecek maddedir.

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

Maddeleri niteleyen başka özellikler de var mıdır? Aşağıdaki şemayı inceleyerek bu özellikleri söyleyebilir miyiz?
Cevap:  Çevremizde gördüğümüz canlı ve cansız nesnelerin tümü maddedir. Taş, su, hava, masa, ağaç vs. Çevremizde gördüğümüz bu maddeleri duyu organlarımızla algılar ve bu algılamalara dayanarak niteleme yaparız. Maddeleri nitelendirirken acı-tatlı gibi birbirine zıt kelime çiftlerinden yararlanırız.
1.ACI-TATLI: Ağzımıza aldığımızda bazı maddeler dilimizde tatlı bir tat bırakırken bazı maddeler de acı tat bir tat bırakır. Örneğin; şeker yediğimizde şeker tatlı gelirken, biber yediğimizde acı bir tat alırız.
 2.YUMUŞAK-SERT: Çevremizdeki maddelere dokunduğumuzda bazılarının sert bazılarının ise yumuşak olduğunu fark ederiz. Örneğin; sokaktaki bir taşa dokunduğumuzda taşın sert olduğunu taşı çizemediğimizi üzerine herhangi bir şey yapamadığımızı görürüz. Fakat pamuğa dokunduğumuzda pamuk yumuşaktır. Onu parçalayabiliriz.
 3.SAYDAM-OPAK: Bazı maddeler ışığı geçirirken bazıları ışığın geçmesine izin vermez. Örneğin; gözlük camları ışığı geçirir. Böyle maddelere saydam madde denir. Fakat tahta gibi maddelerden ışık geçmez. Böyle maddelere ise opak madde denir.

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Hangisi Yüzer?
 • Suda Batan Cisimler:  Çelik bilye, silgi ile madenî para suda batar.
 • Suda Yüzen Cisimler: Tahta parçası, mantar tıpa, plastik şişe ve pinpon topu suda yüzer.
Havlu üretiminde neden pamuklu kumaşların tercih edildiğini biliyor musunuz?
Cevap: Havluların kullanım amaçları, ıslanılan yüzü, saçı vs. herhangi bir yeri kurulamaktır. Bu nedenle havlu üretiminde pamuklu kumaşlar tercih edilir ki suyu emsin.
Suyu Emen ve Emmeyen Maddeler

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

Geniş bir kabın içine bir miktar su koyalım.
Elimizdeki maddeleri teker teker kaba batıralım. Maddelerin suyu emip emmediğini dokunarak fark edelim.
• Maddeleri suyu emenler ve emmeyenler olarak sınıflandıralım.
Neler Oldu?
• Hangi maddeler suyu emdi, hangileri emmedi? 
Cevap: Tuvalet kâğıdı, pamuklu kumaştan yapılmış temizlik bezi, bulaşık süngeri ve pamuk suyu emdi. Alüminyum folyo, naylon poşet ve plastik maddeler suyu emmedi. 

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

Mehmet Bey işe geç kalmıştı. Acele ile evden çıkarken evdeki musluklardan birini açık unuttu. Eve döndüğünde gözlerine inanamadı. Evi su basmıştı. Hemen elektrik ve suyu kapattı. Mehmet Bey’in evini su bastığını duyan komşuları hemen ona yardıma koştular. Eşyaların daha fazla zarar görmemesi için komşular el ele vererek evi temizlediler.
Mehmet Bey’in evinde bulunan aşağıdaki eşyaların suyu emme ve emmeme durumlarını belirleyelim. Tablodaki ilgili bölümü işaretleyelim.
 • Yün halı: Suyu emdi
 • Cam masa: Suyu emmedi
 • Kadife minderler: Suyu emdi
 • Porselen vazo: Suyu emmedi
 • Kumaş kaplı kanepe: Suyu emdi
 • Koltuk: Suyu emdi
 • Plastik saksı: Suyu emmedi

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Mıknatısla Çekilebilen Maddeler

Maddelerin mıknatıs tarafından çekilip çekilmemesi de maddeleri niteleyen bir diğer özelliktir. Mıknatıs; demir, nikel, çelik ve kobalt gibi maddeleri çeker.

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

Aşağıdaki kavram haritasını verilen kavramları kullanarak tamamlayalım.
Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu ”✔” ile işaretleyelim
1.Çelik tencere suyu emmez.(D)
2.Maddelerin suda yüzmesi ya da batması büyüklüğüne bağlı değildir.(D)
3.Mıknatıs, plastik cisimleri çeker.(Y)
4.Pamuklu kumaşlar suyu emmez.(Y)
5.Maddeler duyu organları kullanılarak sınıflandırılabilir.(D)
6.Şemsiye yapımında suyu emmeyen kumaşlar kullanılır.(D)
7.Deniz araçlarının yapımında, suyu emme özelliği olan malzemeler kullanılır.(Y)

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

• Ürünlerin üzerindeki birimler neden farklıdır?
Cevap: Ürünlerin bazıları litre, bazıları ise kilogram cinsinden ölçülür. Bu yüzden farklıdır.
• Katı ve sıvı maddeler nasıl ölçülüyor olabilir?
Cevap: Katı ve sıvı maddeler, tartı yardımıyla ölçülüyor olabilir.

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

Kütle
Maddelerin bir yer kapladığını öğrenmiştik. Buna göre yer kaplayan her maddenin belli bir miktarı olmalıdır. Peki, madde miktarını belirlemek için ne yapabiliriz?
Pirinç - katı 120 gr
Makarna - katı 500 gr
Süt - Sıvı 1 Litre
Zeytinyağı sıvı 1 Litre
Çanta katı 790 gr
Silgi katı 30 gr
Cevap: Ölçüm yapılabilir. Mesela ağırlık ve uzunluk ölçüm aletleri ile maddenin miktarını bulabiliriz. 
Hazırladığımız maddelerin özelliklerine göre aşağıdaki tabloyu dolduralım.
Katı hâlde bulunan maddeleri tartalım ve tartım sonucunu tabloya yazalım.
Sıvı hâlde bulunan maddeleri tartmak için kullanacağımız beherglası boşken tartalım ve beherglasın ağırlığını not edelim.
Sıvı hâlde bulunan maddeleri beherglasa koyarak tartalım ve tartım sonucunu tabloya yazalım.
Neler Oldu?
Ne tür bir tartı aleti kullandık?
CevapBeherglas, laboratuvarlarda sıvıları depolamak, karıştırmak ve ısıtmak için kullanılan silindirik bir kaplardır. Çoğu camdan yapılır, ancak metal ve ısıya dayanıklı plastik gibi diğer aşındırıcı olmayan malzemeler de kullanılır. Beherglasların genellikle düz bir tabanı ve üst kısmında bir dudak (dökmeyi kolaylaştırmak için) bulunur. Boyutları bir milimetreden, çok litreye kadar değişir
Maddeleri tarttığımızda maddelerin hangi özelliğini belirlemiş olduk?
Cevap: ağırlığını, hacimlerini ve de katılık-sıvılıklarını. 
Sıvı maddeleri neden bir kaba koyarak tarttık?
Cevap: Çünkü onlar akışkan yapıya sahiptirler. 
Sıvı maddelerin miktarını (içine konuldukları kap hariç) nasıl belirledik?
Cevap: Önce kapı tarttık sonra sıvıyı katarak tarttık en sonunda kapın ağırlığını çıkararak net sıvı miktarını ölçmüş olduk. 

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

1. Terazide tartılan bu maddeleri, kütlelerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayalım.
CevapBüyükten küçüğe doğru: Karpuz, Çanta, sürahi, şişe
2. Rasim Bey’in marketten aldığı bir teneke peynir 18 kg gelmektedir. Boş tenekenin kütlesi 1200 g olduğuna göre peynirin kütlesi kaç g’dır?
Cevap16. 800 g’dır.

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Hacim
Hacmini Ölçelim
Evden farklı miktarlarda getirdiğimiz su, süt ve zeytinyağını sırasıyla dereceli silindire boşaltalım.
Dereceli silindir içine koyduğumuz sıvının gösterdiği değere bakalım.
• Ölçtüğümüz sıvıların hacmini örnekteki gibi kaydedelim.
Dereceli silindirde 80 mL su var.
Neler Oldu?
• Dereceli silindirle ölçtüğümüz sıvıların hacmi kaç mililitredir? 
Cevap70mm, ve 12 mm

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

Madde
Aşağıdaki birim çevirmelerini yapınız.
a. 20 L= 20000 mL
b. 3000 mL= L
c. 5000 mL = L
ç. 5 L= 5000 mL
d. 11 L= 1000 mL
e. 40 000 mL = 40 L

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

Aşağıda verilen açıklamaları uygun kavramlarla numaralandırarak eşleştirelim.
1.Kütle ölçüm araçlarından biridir.
2.Kütlesi ve hacmi olan varlıklara denir.
3.Kütle birimidir.
4.Litrenin binde biridir.
5.Maddenin uzayda kapladığı yere verilen addır. Madde miktarıdır.
6.Madde miktarıdır.
(6) Kütle
(3) Kilogram
(5) Hacim
(2) Madde
(1) Eşit kollu terazi
(4) Mililitre
Aşağıdaki cümleleri, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayalım.
mililitre - yer - ölçülebilir - varlık - kütle baskül - dereceli silindir
Kilogram ve gram kütle birimidir.
Kütle ölçüm araçlarından biri de basküldür.
Hacim, maddenin ölçülebilir özelliklerindendir.
Kütlesi ve hacmi olan her varlık bir maddedir.
Sıvıların hacmini ölçmek için.dereceli silindir kullanırız.
Çevremizde bulunan maddeler az ya da çok yer kaplar
Bir litre, bin mililitredir.
Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise ”Y” kutucuğunu ”” işaretleyelim.
1.Sıvı hâldeki maddelerin kütlesi yoktur(D)
2.Mililitre, hacim birimlerinden biridir.(D)
3.Maddelerin hacmi, eşit kollu terazi ile ölçülebilir. Gölge bir madde değildir.(Y)
4.Gölge bir madde değildir.(Y)
5.Katı maddelerin hacmini bir sıvı yardımıyla ölçebiliriz. Işık bir maddedir.(D)
6.Işık bir maddedir.(D)
7..Dereceli silindir, hacim ölçme araçlarından biridir.(Y)

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

Maddenin üç farklı hâlde bulunduğunu öğrenmiştik. Metinde geçen altı çizili sözcükler maddenin hangi hâllerine örnektir?
 • BUZ: KATI HALDE
 • BENZİN: SIVI HALDE
 • HAVA: GAZ HALDE

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

Hangi Hâldeyim?
Kalemi inceleyelim. Kalemin şeklini ve uzunluğunu belirtip hangi hâlde bulunduğunu söyleyelim.
Kalemimizi sırası ile plastik su şişesine, kavanoza ve tabağa koyalım. Kalemin şeklinde değişiklik olup olmadığını gözlemleyelim. Gözlemlerimizi defterimize yazalım.
Kovadaki suyu inceleyelim. Suyun şekli ile ilgili gözlemimizi defterimize yazalım.
Kovadaki suyun birazını yere dökelim. Yerdeki suyun şekli ile ilgili gözlemimizi söyleyelim.
Kovada kalan suyu, plastik su şişesine, kavanoza ve tabağa dökelim. Suyun şekli hakkındaki gözlemlerimizi defterimize yazalım.
Neler Oldu?
• Kalem hangi hâldedir? Kalemin şekli konulduğu kaba göre değişti mi? 
Cevap: Değişmedi. Kalem hala katı haldedir. Su bile onun şeklinde değişiklik yapamadı. 
• Su hangi hâldedir? Suyun şekli, konulduğu kaba göre değişti mi? 
Cevap: Su da sıvı haldedir. Hacminde içinde barındırdığı kalemden dolayı artış olduğu gibi bir yanılsama olsa da alında hiç bir değişikliğe uğramamıştır.

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

Maddenin Katı Hâli
“Hangi Hâldeyim?” isimli deneyi hatırlayalım. Katı hâlde bulunan kalemimizin belirli bir şekli var mıydı? Kalemi farklı kaplara koyduğumuzda kalemin şekli değişti mi?
Cevap: Belirli bir şekli vardı. Hangi kapa koyarsak koyalım şeklinde bir değişiklik olmamıştır. Hala katı halde kalmaya devam etmiştir. 

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

Gaz hâlinde bulunan maddelerin özellikleri nelerdir?
Cevap GAZLARIN ÖZELLİKLERİ :
• Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir.
• Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır.
• Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır.
• Gazların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
• Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmini alırlar.
• Gazlar, uçucudur.
• Gazlar rahatlıkla sıkıştırılabilir
Gaz hâlinde bulunan maddeler, sıvı ve katı hâlde bulunan maddelerle benzer özellikler gösterir mi?
Cevap: İkisinin de atomları sürtünme hareketi yapar
Aşağıdaki maddelerin hangi hâlde bulunduğunu ve özelliğini örnekteki gibi “ √” ile işaretleyerek belirtelim.                            
Sıvı: su, süt, zeytinyağı
Katı: silgi, cam kavanoz
Gaz: hava, doğal gaz, su buharı
Belirli bir şekli vardır: silgi, cam kavanoz
Belirli bir şekli yoktur: su, süt, hava, zeytinyağı, doğalgaz, su buharı

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Suyun Üç Hâli
Sıvı hâldeki suyu çelik kaba koyup buzdolabının buzluk kısmına kabı yerleştirelim.
Çelik kabı birkaç saat bekledikten sonra buzdolabından çıkaralım. Katı hâle dönüşmüş olan suyu, ocakta ısıtalım. Bir süre sonra ne gibi değişiklikler olduğunu gözlemleyelim.
Neler Oldu?
Sıvı hâlde bulunan su, buzlukta hangi hâle dönüştü?
CevapKATI
Ocakta ısıtılan buz, hangi hâle dönüştü?
CevapSIVI
Su, ısıtılınca hangi hâle dönüştü?
CevapGAZ

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde dolduralım. ✔
Aşağıdaki ifadelerde altı çizili maddelerin hangi hâlde olduklarını karşılarına yazalım.
• Otomobillerin egzozundan çıkan duman GAZ.
• Kahvaltıda içtiğimiz süt SIVI.
• Ev yapımında kullanılan tuğla KATI.
• Şişenin içindeki kolonya SIVI.
• Isıtılan çaydanlıktan çıkan su buharı GAZ.
• Sıcak havalarda içtiğimiz soğuk ayran SIVI.
• Bahçedeki ağaç KATI.
• Oturduğumuz sandalye KATI.
• Nefes alırken akciğerlere dolan hava GAZDKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...