4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Sayfa 100-132 Arası Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 100 Cevapları

1. Gözlem sonuçlarınızı aşağıdaki boşluğa çizerek anlatınız.

4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 102 Cevapları

Mıknatıs taşının özelliklerini biliyor musun?
Cevap: Mıknatıs taşı (modern adıyla manyetit) adı verilen bu kayaç, demir içerir ve diğer metalleri kendine çeker. Aynı kayacın farklı parçaları birbirini çeker ya da iter. Mıknatıs taşının bir başka inanılmaz özelliği ise yere konulduğunda serbestçe dönmesidir. Böyle dönerek yaklaşık kuzey-güney doğrultusunu gösterir.
Mıknatıs çeşitleri
Cevap: Günümüzde yaygın olarak kullanılan mıknatıs çeşitleri yuvarlak, çubuk, at nalı ve U şeklindedir.
4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 103 Cevapları
1. Gözlem sonuçlarınızı aşağıdaki boşluğa şekil çizerek anlatınız.

4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 104 Cevapları

Bir mıknatısı ortadan ikiye böldüğümüz zaman mıknatısın hangi özelliğinde değişiklik olur? Tartışalım.
Cevap: Mıknatıs ikiye bölündüğünde aynı özellikleri korur. Her parçanın kuzey ve güney kutupları bulunur.

4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 105 Cevapları

1. Gözlem sonuçlarınızı yazınız.
Cevap: Mıknatıs manyetik alan oluşturarak demir, kobalt ve nikel gibi maddeleri çeker.
2. Mıknatıs, demir ataşa dokunmadan mantar gemiyi hareket ettirebildi mi?
Cevap: mıknatıs demir ataşa dokunmadan mantar gemiyi hareket ettirdi.
3. Mıknatıs, demirden yapılmış nesnelere görünmez bir kuvvet uygular mı?
Cevap: Mıknatıs demirden nesnelere görünmez bir kuvvet uygular.

4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 106 Cevapları

Mıknatıs Tüm Maddeleri Çeker mi?
DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM
Silgi - Mıknatıs çekmez
Bilye- Mıknatıs çeker
Ataş - Mıknatıs çeker
Kalem - Mıknatıs çekmez
Raptiye - Mıknatıs çeker
Toplu iğne - Mıknatıs çeker
Tebeşir - Mıknatıs çekmez
Tahta kalemi - Mıknatıs çekmez
Plastik cetvel - Mıknatıs çekmez

4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 107 Cevapları

Acaba bu araç ve gereçlerde neden bulunurum? Tartışalım.
Cevap: Mıknatıs günlük kullandığımız bazı araç ve gereçlerde bulunur. Bu araç ve gereçler sayesinde hayatımızda kolaylık olur.

4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 109 Cevapları

Sizce mıknatıs başka nerelerde kullanılabilir? Tartışalım.
Cevap: Pusulada, buz dolabı kapaklarında, Radyoların içinde, Çamaşır makinesi, Süpürge ve fön makinesi gibi bir çok elektrikli aletlerin içinde mıknatıs bulunur.

4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 111 Cevapları

Kendimizi Deneyelim
A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz.
1. Mıknatıslar nikel, DEMİR, kobalt gibi maddeleri çeker; tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmez.
2. Bir mıknatısta N harfi ile gösterilen kısım kuzey kutbu, S harfiyle gösterilen kısım güney kutbu olarak adlandırılır.
3. Bir mıknatısın mıknatıslık özelliğinin en yoğun olduğu uç kısımlarına mıknatısınKUTUPLARI denir.
4. Birbirine yaklaşan iki mıknatıs arasında ÇEKİM kuvveti oluşur.
5. Mıknatısın bir cisme etki edebilmesi için cisimle TEMAS etmesine gerek yoktur.
6. Mıknatısın aynı kutupları birbirini İTER, zıt kutuplar birbirini çeker.
7. Mıknatıslar ÇUBUK, at nalı, U, halka gibi değişik şekillerde olur.
8. Mıknatıslar, ne kadar ufak parçaya ayrılırsa ayrılsın İTME VEYA ÇEKME özelliğini kaybetmez.
9. Mıknatıslar; telefon, pusula, KAPI ZİLİ, buzdolabının kapak kısmı gibi
birçok alet ve eşyanın yapımında kullanılır.
B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı seçerek çıkışa ulaşınız.
1. Aşama doğru 2. Aşama doğru  3. Aşama doğru
4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 112 Cevapları
C) Aşağıdaki cisimlerden mıknatıs tarafından çekilebilecek olanları işaretleyiniz.
Buzdolabı, Çengel iğne, Çivi
D) Aşağıdaki mıknatısları birbirine yaklaştırdığımızda itme kuvveti mi çekme kuvveti mi uyguladıklarını altlarına yazınız. Verilmeyen kutupları bulunuz.
1 İtme kuvveti uygulanır
2 Çekme kuvveti uygulanır

4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 113 Cevapları

Aşağıdaki tabloda bu ünitede öğrendiğiniz konular vardır. Bu konuları siz anlatacak olsanız hangilerini en iyi anlatırsınız? Hangi konuları anlatırken zorlanırsınız? Hangi konuları tekrar etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? Aşağıdaki konuları tablodaki uygun yerlere yerleştiriniz.
ÜNİTEDE ÖĞRENDİĞİNİZ KONU BAŞLIKLARI
Kuvvetin Duran Cisimler Üzerindeki Etkileri
Kuvvetin Hareketli Cisimler Üzerindeki Etkileri
Kuvvetin Şekil Değiştirici Etkisi
Mıknatısın Özellikleri
Mıknatısların Günlük Yaşamda Kullanım Alanları
Mıknatısın Yeni Kullanım Alanları
Anlatabilirim: Mıknatısın Özellikleri
Anlatırken Zorlanabilirim: Kuvvetin Şekil Değiştirici Etkisi
Tekrar Etmeliyim: Kuvvetin Hareketli Cisimler Üzerindeki Etkileri

4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 114 Cevapları

A) Aşağıda verilen olaylar sonucunda kuvvetin hangi etkisi görülür. Olayların karşısındaki boşluğa yazınız.
Origami yaparken kâğıdı katlamak- Kuvvetin şekil değiştirme etkisi
Tenis topuna raketle vurmak - Yön değitirme
Yelkenli bir geminin rüzgârın estiği yönde gitmesi - Hızlanma
Baltayla odun kırmak - Şekil değiştirme
Yerdeki topa ayağımızla vurmak- Hareket etkisi
Oklavayla hamur açmak - Şekil değiştirme
Bisiklet sürerken frene basmak - Durma ve yavaşlama
Voleybolda topa blok yapmak - Yön değiştirme
Bisiklet süren bir çocuğu arkasından gittiği yöne doğru itmek - Hızlandırma

4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 115 Cevapları

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutuların içindeki uygun kavramlarla doldurunuz.
1. Cisimlerin hareketlerini ve şeklini değiştiren etkiye KUVVET denir.
2. Bir cisme hareket yönünde bir kuvvet uygularsak cisim HIZLANIR.
3. Cisimlerin hareket yönüne ters bir kuvvet uygularsak cisim YAVAŞLAR veya durur.
4. Tenis oynarken karşıdan gelen topa raketimizle vurursak top YÖN DEĞİŞTİRMEhareketi yapar.
5. Origami sanatı, kuvvettin cisimler üzerindeki ŞEKİL DEĞİŞTİRİCİ etkisine örnek verilebilir.
6. Kuvvetin etkisiyle kolaylıkla şekil değiştiren, kuvvetin etkisi kalkınca eski şekline dönen cisimlere ESNEK cisim denir.
7. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekip tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmeyen cisme MIKNATIS denir.
8. Bir mıknatısın mıknatıslık özelliği en yoğun kısımları  bölgeleridir.
9. Mıknatıs ne kadar ufak parçaya ayrılırsa ayrılsın, oluşan parçalar yine İKİkutupludur.
C) Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.
1. (D) Kuvvet denince aklımıza itme ve çekme gelmelidir.
2. (D) Kuvvetin bir cisme etki etmesi için o cisme temas etmesi gerekmez.
3. (Y) Rüzgâr, arkadan eserse o kişiye çekme kuvveti uygular.
4. (D) Oyun hamuru, teneke kutu gibi cisimlere kuvvet uygularsak cismin şekli kalıcı olarak değişir.
5. (Y) Kuvvet ortadan kalkınca eski hâline dönmeyen cisimlere esnek cisimler denir.
6. (D) Her mıknatısın N (North) ve S (South) olmak üzere iki kutbu vardır.
7. (Y) Mıknatıs toplu iğne kutusuna daldırıldığında toplu iğneler, mıknatısın orta kısımlarında toplanır.
8. (D) Kuvvet cisimleri hızlandırır, yavaşlatır, cisimlerin yönünü ve şeklini değiştirir.
9. (D) Hareket hâlindeki bir cisme hareket yönünde kuvvet uygularsak cisim hızlanır.
10.(Y) Yüzücünün hareket yönü ile nehrin yüzücüye uyguladığı kuvvet aynı yöndeyse yüzücünün hareketi yavaşlar.
11.(D) Yelkenli, rüzgârın yelkenlere uyguladığı itme kuvvetiyle su üzerinde hareket eder.
12.(Y) Bisikletin pedalını çevirdikçe bisiklete hareket yönünde bir çekme kuvveti uygularız.
13.(Y) Tenis oynarken topa itme kuvveti uygularız.
4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 116 Cevapları
D) Aşağıdaki araba ok yönünde hareket etmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Arabaya A noktasından çekme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Araba yavaşlar.
2. Arabaya A noktasından itme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Araba Hızlanır.
3. Arabaya B noktasından itme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Araba durur.
4. Arabaya B noktasından çekme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Araba hızlanır.
E) Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.
Hızlanma - Durma - Dönme - Yavaşlama - Şekil değiştirme
İtme - Çekme

4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 117 Cevapları

F) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
1. (D) Pusula ve kapı zilinde mıknatıs bulunur.
2. (Y) Mıknatıs sadece demiri çeker.
3. (D) Mıknatıs parçalandığında her parçasında iki kutup oluşur.
4. (Y) Mıknatısın çekim gücü için temas gereklidir.
G) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Mıknatısların çekme kuvveti uyguladığı cisimlerden beş tanesini yazınız
Cevap: Demir, Çivi, İğne, Metal, Nikel
2. Mıknatısların aynı kutupları birbirine nasıl bir kuvvet uygular?
Cevap: Aynı kutuplar birbirini iter.
3. Mıknatısların kullanıldıkları yerlere beş tane örnek veriniz.
Cevap: Pusula, Buzdolabı kapağı, Kapı zilleri, Radyo ve televizyon
4. Mıknatısların çekmediği cisimlerden beş tanesini yazınız.
Cevap: Cam, Plastik, Tahta, Bakır, Tebeşir
H) Aşağıdaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. Mıknatıs, demire ÇEKME kuvveti uygular.
2. Cisimlerin şekli KUVVET uygulanarak değiştirilebilir.
3. Hareketli bir cisme hareketi yönünde bir kuvvet uygulandığında cisimHIZLANMA hareketi yapar.
4. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği olan maddelere MIKNATISdenir.
5. Bakır tel, mıknatıs tarafından ÇEKİLMEZ
6. Her mıknatısta mutlaka İKİ kutup bulunur.
7. Kâğıt ve tahta MIKNATIS tarafından çekilmez.
8. İki mıknatısın birbirini itmesini istiyorsak AYNI kutuplarını birleştirmeye çalışırız.
9. Denizciler PUSULA ile yönlerini bulur.
10. Plastik, cam MIKNATIS tarafından çekilmez.
4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 118 Cevapları
I) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Cevap: B
2. Cevap: C
3. Cevap: C
4. Cevap: A
5. Cevap: C
6. Cevap: D
7. Cevap: C
8. Cevap: A
4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 119 Cevapları
9. Cevap: A
10. Cevap: B
11. Cevap: A

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 122 Cevapları

Su balonu içindeki çocuk, suda batmadan nasıl durabiliyor?
Cevap: Çünkü balonun yoğunluğu sudan fazladır ve bu sebepten dolayı su balonu içindeki çocuk suda batmaz.

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 123 Cevapları

DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM
1. Görme duyumuzu kullanarak birbirinden ayırt edebildiğimiz maddeleri yazınız.
Farklı renklerde taşlar
• Yaprak
• Portakal
• Salatalık
• Soğan
• Çeşitli çiçekler
• Kolonya
• Toz şeker
• Tuz
• Sünger
• Çivi
• Kalem
• Kalemtıraş
2. Koku alma duyumuzu kullanarak kolayca tanıyabileceğimiz maddeler hangileridir?
Cevap: Soğan, Çiçek, Kolonya, Portakal, Salatalık
3. Tat alma duyumuzu kullanarak ayırt edebileceğimiz maddeler hangileridir?
Cevap: Portakal, Salatalık, Toz şeker, Tuz, Soğan
4. Dokunma duyumuzu kullanarak esnek veya kırılgan, sert veya yumuşak, pürüzlü veya pürüzsüz olduklarını anlayabileceğimiz maddeler hangileridir?
Cevap: Sünger, Çiçek,Toz şeker, Tuz, Kalem, Portakal
5. Duyarak ayırt edebildiğimiz maddeler hangileridir?
Cevap: Metal nesneler, Düdük sesi, Radyo, Televizyon

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 125 Cevapları

DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM
1. Hangi maddeler suyu emdi? Neden?
Cevap: Sünger, Kağıt mendil, Temizlik bezi, Pamuklu Kumaş, Kağıt
2. Maddeleri suyu emen ve emmeyenler diye sınıflandırabilir miyiz? Neden?
Cevap: Bazı maddeler suyu emer bazı maddelerde suyu emmez. Bu maddeler suyu emen ve emmeyen olarak sınıflandırılır.
3. Maddeleri suyu emenler ve emmeyenler diye sınıflandırmak günlük hayatta bize ne gibi kolaylıklar sağlar?
Cevap: Yağmur yağdığında giydiğimiz yağmurluk ve şemsiye sayesinde ıslanmayız. Temizlik yaparken kullandığımız bezler bize kolaylık sağlar.
4. Bu sınıflandırmayı yaparken hangi duyu organlarımızdan yararlandık?
Cevap: Görme, Duyma, Tat alma, koku alma ve dokunma duyularımızdan yararlandık.

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 128 Cevapları

DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM
1. Mıknatısın günlük hayatta bize sağladığı kolaylıklar nelerdir?
Cevap: Mıknatıs Buz dolaplarının kapaklarının kapanmasını sağlar, Pusula mıknatıs sayesinde çalışır. Bir çok radyo, televizyon gibi elektronik aletlerin içinde mıknatıs bulunmaktadır.
2. Günlük yaşamda kullandığımız eşyaların hangilerinde mıknatıs bulunmaktadır?
Cevap: Radyo, Bilgisayar, Televizyon, Pusula, Kapı zili, Hoparlör ve mikrofonlarda mıknatıs bulunur.
3. Mıknatıs tarafından çekilen ve çekilmeyen maddelere başka hangi örnekler verebilirsiniz?
Mıknatıs tarafından çekilen maddeler: Çivi, Demir, Toplu İğne, Ataç
Mıknatıs tarafından çekilmeyen maddeler: Kağıt, Cam, Plastik, Deri, Lastik

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 129 Cevapları

DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM 
1. Gözlemlerinizi aşağıdaki tabloda yer alan uygun kutucuklara kaydedelim.
Suda yüzenler; plastik eldiven, naylon poşet
Suda batanlar; Mıknatıs, Anahtar, Demir kaşık, Taş
Suyu emenler;  Kağıt medil, temizlik bezi, sünger
Suyu emmeyener; Mıknatıs, plastik eldiven, toplu iğne, taş
Mıknatıs ile çekilenler; Makas, toplu iğne, anahtar, demir kaşık
2. Bu sınıflandırma dışında kalan madde var mı? Varsa nelerdir? Yazalım.
Cevap: Su, Silgi, Kalem
3. Bu sınıflandırmayı yaparken hangi duyu organlarımızı kullandığınızı tartışalım.
Cevap: Görme, Dokunma

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 131 Cevapları

A) Tabloda verilen maddelerin özelliklerini işaretleyiniz.
Sünger, havlu, peçete; suyu emer
Mantar tıpa, kalem, fındık, tahta, plastik top; suda yüzer
 Demir bilye, demir ataş; mıknatıs çeker

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 132 Cevapları

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı seçerek uygun çıkışa ulaşınız.
Matar tıpa suda batmaz - D - Tahta suda yüzer - D - 1. Çıkış


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...