4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Sayfa 134-163 Arası Cevapları

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 134 Cevapları

DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM
1. Katıların kütlesini ölçmenin başka bir yolu var mıdır? Açıklayalım.
Cevap: Katıların kütlesini eşit kolu terazi veya elektronik terazi ile ölçülür.
2. Farklı katı cisimlerin kütlesini de benzer şekilde ölçebilir miyiz? Açıklayalım.
Cevap: Farklı katı cisimlerin kütlesi de aynı şekilde eşit kollu terazi veya elektronik terazi ile ölçülür.

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 135 Cevapları

Günlük hayatımızda hangi maddeleri kilogram hangi maddeleri gram ile ölçerek alırız? Aşağıdaki tabloda örnekler verelim.
Kilogram ile ölçerek aldığımız maddeler:
Cevap:  Meyve, Sebze, Et, Tavuk, Balık, Kuru bakliyat
Gram ile ölçerek aldığımız maddeler:
Cevap: Altın, Gümüş, Fındık, Kahve, Bazı bahalı meyve ve sebzeler

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 136 Cevapları

Kabın kütlesi=200g
Brüt kütle=350g
Sıvının kütlesi = Brüt kütle – Kabın kütlesi
Cevap: 150g = 350g – 200g

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 137 Cevapları

1. Su dolu beherin kütlesi ile boş beherin kütlesi arasındaki fark neyi göstermektedir?
Cevap: Aradaki fark suyun kütlesidir.

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 138 Cevapları

Günlük yaşamınızda dereceli silindiri nerelerde kullanıyorsunuz?
Cevap: Günlük yaşamımızda dereceli silindiri mutfaklarda daha çok kullanırız. Süt, sıvı yağ gibi sıvıları ölçmek için kullanırız.

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 139 Cevapları

1. Sıvıların hacmini ölçmek için takip ettiğiniz yolu açıklayınız.
Cevap: Sıvıların hacmini dereceli silindire dökerek ölçme işlemi yapılır.
2. Günlük yaşamımızda sıvıların hacmini ölçme işlemini nerede kullanırız?
Cevap: Benzincilerde, mutfaklarda, Bakkallarda ve bal satan yerlerde

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 140 Cevapları

1. Katı cisimlerin hacmini ölçmek bize nasıl bir kolaylık sağlar?
Cevap: Katı cisimlerin hacmini ölçmek ne kadar yer kapladığı öğrenmemizi sağlar.
4. Sınıf Meb Fen Sayfa 143 Cevapları
A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Maddenin ölçülebilir özellikleri nelerdir?
Cevap: Maddenin ölçülebilir özellikleri Kütle ve hacimdir.
Kütle: Madde miktarına kütle denir. Kütle birimi gram veya kilogramdır. “g” ve “kg” sembolleri ile gösterilir.
Hacim: Bir maddenin uzayda veya kapta kapladığı yere denir.
2. Katı maddelerin kütlesini hangi ölçme aletiyle ölçeriz?
Cevap: Katı maddelerin kütlesini eşit kollu terazi veya elektronik terazi ile ölçeriz.
3. Sıvı maddelerin kütlesini hangi ölçme aletiyle ve nasıl ölçeriz?
Cevap: Sıvı maddelerin kütlesini dereceli silindir veya dereceli kabın içine koyarak ölçeriz.
4. Katı maddelerin hacmini hangi aletle ve nasıl ölçeriz?
Cevap: Eşit kolu terazi ile ölçülürken bir tarafına katı madde, diğer tarafına da demirden yapılmış standart ağırlıklar konur.
5. Sıvı maddelerin hacmini hangi aletle ölçeriz?
Cevap: Sıvı maddelerin hacmini dereceli silindir veya dereceli kap ile ölçeriz.
B) Aşağıdaki tabloda sıvı maddelerin kütle ölçümleriyle ilgili ölçüm sonuçlarından bazıları verilmiştir. Eksik olan bilgileri tamamlayınız.
Maddeler                   Süt     Pekmez     Kolonya
Kabın Kütlesi (gr)      100    150            550
Brüt kütle (g)              800    1150          1450
Net Kütle (g)                700    1000        900
C) Ayşe, mutfaktaki teneke kutunun dibinde kalan zeytinyağının kütlesini ölçmek
istiyor. Ayşe’nin bu ölçümü yapabilmesi için ona yardım eder misiniz?
1. Ayşe’nin kullanması gereken araç gereçlerin listesini aşağıya yazar mısınız?
Cevap: Dereceli kap ve sıvıyı koymak için çukur bir kap veya şişe
2. Ayşe’nin bundan sonraki işlem basamaklarını aşağıda verilen boşluğa yazar mısınız?
1 . Adım : Teneke kutudaki yağı dereceli kaba dökmek
2 . Adım : Dereceli kaptaki yağın derece seviyesine bakmak.
3 . Adım : Dereceli kaptaki yağı çukur bir kaba veya şişeye boşaltmak

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 145 Cevapları

DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM
1. Üç bardak ile ilgili gözlemlerimizi yazalım.
Cevap: İki bardak dolu bir bardak boş görünmektedir.
2. Üç bardakta da madde var mıdır?
Cevap: Üç bardakta da madde vardır.
Taş koyduğumuz bardakta katı madde
Su koyduğumuz bardakta sıvı madde
Boş olan bardakta gaz maddesi vardır.
NOT:Hava maddenin gaz halidir

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 147 Cevapları

Maddenin Halleri Madde Şekil değişikliği oldu/olmadı
Katı - Kalem, anahtar, Kaşık - olmadı
Sıvı - Su, ayran, sıvı yağ - oldu
Katı - Tuz, şeker, bulgur - oldu
DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM
1. Belirli bir şekli olan, konuldukları kabın şeklini almayan maddeler hangileridir?
Bu maddeler katı mı yoksa sıvı mıdır?
Cevap: Belirli bir şekli olan, konuldukları kabın şeklini almayan maddeler katı maddelerdir
2. Belirli bir şekli olmayan yani içine konuldukları kabın şeklini alan maddeler
hangileridir? Bu maddeler katı mı yoksa sıvı mıdır?
Cevap: Sıvı maddeler
3. Tuz, şeker ve bulgur konulduğu kabın şeklini aldı mı? Bu durumu nasıl açıklayabilirisiniz?
Cevap: Tuz, şeker ve bulgur gibi maddeler kabın şeklini alırlar.

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 149 Cevapları

Gazlar Nerede?
Malzemeler
• Pamuk
• Derin bir kap
• Su
• Su bardağı
• Bant
Nasıl Bir Yol İzleyelim?
1. Bir kaba bardağın yüksekliğinden daha fazla su koyalım.
2. Su bardağının dibine bant ile pamuk yapıştıralım.
3. Su bardağını ters çevirip kabın dibine kadar bardağı bastıralım.
4. Gözlemlerimizi not edelim.
Cevap: Bardağın dibindeki pamuğun ıslanıp ıslanmadığını bilmiyoruz. Bardağı kaldırdığımız zaman pamuğun kuru olduğunu görüyoruz. Çünkü bardaktaki hava sıkışarak dışarıya çıkamayarak pamuğun kuru kalmasını sağlamıştır.
DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM
1. Bardağın içindeki pamuk ıslandı mı? Neden?
Cevap: Bardağın içindeki pamuk ıslanmamıştır. Su bardağın içindeki havayı sıkıştırarak pamuğun suya değmeden kuru kalmasını sağlamıştır.

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 150 Cevapları

Hiç balon patlattınız mı? Balonu patlatmak için iğneyi batırdığınızda elinizde ne hissedersiniz? Tartışalım.
Cevap: Balonu iğne ile patlattığımızda elimizde bir esinti hissederiz. Balonun içindeki hava hızlı bir şekilde dışarıya çıkarak bir hava akımı oluşturur.

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 151 Cevapları

Aynı maddenin farklı hâllerine örnek vererek tartışalım.
Cevap: Su sıvı haldedir Donunca katı halde olur.
Su sıvı halde iken kaynayınca buhar olarak gaz haline gelir.
Donan buz katı halde iken eriyince sıvı hale gelir.

4. Sınıf Meb FenSayfa 153 Cevapları

Kendimizi Deneyelim
A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz.
şekilleri – katı, sıvı, gaz – şeklini – kabın
Cevap: Maddeler doğada KATI, SIVI, GAZ olmak üzere üç halde bulunur. Katı
maddeler, akıcı olmadıkları için belirli bir şekilleri vardır. Konuldukları KABIN
şeklini almaz. Ama sıvı ve gazlar akıcı oldukları için belirli bir ŞEKİLLERİ yoktur. Sıvı
maddeler konuldukları kabın ŞEKLİNİ alır. Gazlar konuldukları kabın tamamına yayılır.
B) Aşağıdaki tabloda katı sıvı ve gazlara ait özellikler verilmiştir. Tabloda verilen özellikler hangi madde ile ilgiliyse o maddenin altına ( ) işareti koyunuz.
1. Belirli bir şekli yoktur.  - Sıvı Maddeler, Gaz Maddeler
2. Akıcıdır. - Sıvı Maddeler
3. Konuldukları kaba tamamen yayılır. - Gaz Maddeler
4. Zeytinyağı, su, benzin, alkol, pekmez örnek olarak verilir. - Sıvı Maddeler
5. Taş, altın, kalem, şişe, tuz, şeker örnek olarak verilir. - Katı MaddelerSıvı Maddeler
6. Hava, su buharı, doğal gaz örnek olarak verilir. - Gaz Maddeler

Maddenin ısı etkisiyle değiştiğini gösteren günlük hayatımızdan örnekler

Maddenin ısı etkisiyle değiştiğini gösteren günlük hayatımızdanörnekler nelerdir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Isı ve sıcaklık değişimleri maddeler üzerinde etkili olmaktadır. Maddelerin özelliklerine ve yapılarına göre genleşme, büzüşme gibi olaylar gerçekleşmektedir. Maddenin ısı etkisiyle değiştiğine günlük hayatımızda da örnekler bulunmaktadır. Isı ve sıcaklık değişimleri sayesinde hal değişimleri de gerçekleşmektedir.
Maddenin ısı etkisiyle değiştiğini gösteren örnekler, rayların genleşmesi ve bozulması, kabloların uzayıp kısalması, hal değişimlerinin yaşanması, esnekliğin oluşması gibi durumlar olabilir. Isının etkisiyle katı bir madde sıvı olurken, sıvı bir madde de katı olabilir. Suyun donmasıyla buz oluşur, buzun erimesiyle de su oluşur. Su kaynarsa da gaz haline gelerek buhar oluşur.

KENDİMİZİ DENEYELİM

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 161 Cevapları

A) Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1. Fırat’ın ateşi nasıl düşürülmüştür? Islak bezin nasıl bir etkisi olmuştur?
Cevap: Fırat’ın ateşi ıslak bez ile düşürülmüştür. Soğuk ıslak bez vücut ısısını düşürerek Fırat’ın ateşinin düşmesini sağlamıştır.
2. Islak bezin sıcaklığında bir değişiklik olmuş mudur? Neden?
Cevap: Islak bezin sıcaklığında değişiklik olmuştur. Vücudu soğuturken kendisi de ısınmıştır.
3. Bez, soğuk su yerine sıcak suya batırılsaydı vücut sıcaklığı düşer miydi?
Cevap: Bez, soğuk su yerine sıcak suya batırılsaydı vücut sıcaklığı düşmezdi.
4. Isı alışverişi hangi durumlarda hayatımızı kolaylaştırır?
Cevap: Isı alışverişi ateşlendiğimizde hayatımızı kolaylaştırır.

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 162 Cevapları

B) Aşağıdaki tabloda verilen olayların sebeplerini örnekteki boşluğa yazınız.
Olay Sebebi
Dondurmanın erimesi - Havadan ısı alarak erir
Suyun donması - Su ısı vererek donar
Eritilmiş metallerin tekrar donması -  Eritilmiş metaller ısı vererek donar
Erimiş tereyağının donması - Tereyağı çevreye ısı verir.
Kışın yaptığımız kardan adamın erimesi -  Havadan ısı alarak erir
Tost yaparken kaşar peynirinin erimesi - Isı alarak erir.
C) Aşağıdaki tabloda sıcaklıkları verilen iki madde arasındaki ısı alışverişini örnekteki gibi açıklayınız.
Çay odya ısı verir, maddelerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar ısı alışverişi devam eder.
Çorba kaşıkla ısı alışverişinde bulunur. Isı eşitleninceye kadar devam eder, 
D) Aşağıdaki olayda, kabın içinde meydana gelebilecek ısı alışverişini açıklayınız. Düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Sıcak su bardağı soğuk su kabının içine koyarak ısı alışverişinde bulunmaktadır. Sıcak su soğurken soğuk suda ısınır. Sular eşitleyince kadar ısı alışverişi devam eder.

4. Sınıf Meb Fen Sayfa 163 Cevapları

E) Aşağıdaki varsayımın doğruluğunu kanıtlamak için bir deney tasarlayınız.
Varsayım – Sıcaklıkları farklı iki madde arasında ısı alışverişi olur.
1. Hangi araç gereçlerin kullanılması gerekir? Aşağıya bu araç gereçlerin isimlerini yazınız ve şeklini çiziniz.
Cevap: Buz, çeşme suyu ve sürahi
2. Varsayımınızı kanıtlamak için yapacağınız deneyde sırasıyla nasıl bir yol izlemelisiniz?
Cevap: Sürahiye çeşme suyunu koyuyoruz.
İçine buzu atıyoruz.
Bir süre sonra buzun eriyerek kaybolduğunu görüyoruz.
Buz sudan ısı alarak erir.
3. Deneyinizle ilgili bir sütun grafiği oluşturunuz.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...