4. Sınıf Matematik Ata Yayınları Sayfa 117-141 Arası Cevaplar

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 117 Cevapları


ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıdaki teraziler dengededir. Belirtilen kütlelere göre siyah ve mor cisimlerin kütlelerini bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)
10 - 4 = 6
7 - 4 = 3
2. Eşitliklerdeki sembolünün içine uygun sayıları yazınız. Eşitliklerin sağlandığını gösteriniz. (Çözümü defterinize yapınız.)
a. 15 x 5 = … + 42           => 75 = ... + 42 => 75 - 42 = 33
b. 86 – … = 63 : 3            => 86 - ... = 21 => 86 - 21 = 65 
c. 18 x 43 = 900 – …       => 774 = 900 - ... => 900 - 774 = 126   
ç. 869 – … = 216 + 317  => 869 - ... = 533 => 869 - 533 = 336 
3. Her bir seçenekteki matematiksel ifadelerin eşit olup olmadığını belirleyiniz. Noktalı yerlere = veya * sembollerinden uygun olanı yazınız.
a) 3 x 5 = 19 – 4     b) 6 x 2  24 – 14
c) 18 – 2 ≠ 7 + 3     ç) 9 x 4 = 32 + 4
d) 40 + 4 49 – 5  e) 30 – 3  19 – 11
4. Verilen kütlelere göre, terazilerin dengede olması için yapılması gerekenleri açıklayınız. (Çözümü defterinize yapınız.)
a) 6 - 4 = 2 kg sağ kefeye 
b) 7 - 4 = 3 kg sol kefeye

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 118-120 Cevapları

3. Ünite Değerlendirmesi 
1. Çarpma işlemlerini yapınız
184 x 62 = 11408
328 x 44 = 14432
251 x 73 = 18323
320 x 23 = 7360
990 x 34 = 33660
785 x 24 = 18840
2. Kutucuklardaki işlemlerin sonuçları eşittir. Buna göre noktalı yere kaç yazılmalıdır?
(86 x 22) x 9 = (86 x 9) x 22
3. Çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.
a) 8 x2000 = 16.000    b) 71 x 800 = 56800
ç) 66 x 50 = 3300        d) 88 x 25 = 2200
c) 782 x 60 = 46920    e) 42 x 5 = 210
4. İşlemleri zihinden yapınız. İşlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz.
71 x 10 = 710
700 x 1000 = 700000
7 x 1000 = 7000
700 x 100 = 70000
7 x 10 = 70
5. Damla, yandaki çarpma işleminin sonucunu, aşağıdaki gibi tahmin etmiştir.Damla’nın, çarpma işleminin sonucunu tahmin ederken kullandığı yöntemi açıklayınız. İşlem sonucunu bularak Damla’nın tahminini, işlem sonucu ile karşılaştırınız.
91 x 9 = 819 Gerçek
90 x 10 = 900 Tahmin
Tahmin 81 fazladır
6. Dilek, uzunluğu 400 m olan daire şeklindeki koşu pistinin etrafında 38 tur koşuyor. Buna göre Dilek, toplam kaç metre koşmuştur?
400 x 38 = 15200
7. Şemadaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
1. Çıkış
8. Bölme işlemlerini yapınız.
4.-sinif-matematik-sayfa-118-8.-soru.jpg
9. Bölme işlemlerini zihinden yapınız. Bölümleri noktalı yerlere yazınız.
a) 96 000 : 1000 = 96 b) 81 000 : 100 = 810 c) 40 000 : 10 = 4000
ç) 72 000 : 1000 = 72 d) 17 000 : 100 = 170 e) 53 000 : 10 = 5300
10. Yanda verilen bölme işlemindeki bölümü öğrenciler, aşağıdaki gibi tahmin ettiler. Hangi öğrencinin tahmini, işlem sonucuna diğerlerinden daha yakındır?
Ayşe tahmin etmiştir. 888 : 11 = 80
11. 760 metre uzunluğundaki bir yola yirmişer metre aralıklarla elektrik direkleri dikilecektir. Buna göre kaç elektrik direğine ihtiyaç vardır?
760 : 20 = 38
12. Bölme işlemlerini yapınız. Yaptığınız bölme işlemlerinin doğruluğunu kontrol ediniz.
615 : 15 = 41
920 : 23 = 40
862 : 12 = 71
13. Yandaki çözüme uygun bir problem kurunuz
572 adet yumurta 22 lik kutulara koyuluyor her kutuda kaç yumurta olmalıdır ve bu yumurta sayısına 83 yumurtada eklersek sonuç ne olur?
14. İfadelerdeki …… yerine uygun sayıları yazınız
a) 8 x 5 = 8 + 32         b) 100 + 300 = 4 x 100
c) 70 – 22 = 14 + 34   ç) 720 – 40 = 840 – 160
d) 19 – 4 = 45 ÷ 3       e) 520 ÷ 8 = 13 x 5
15. Aşağıdaki ifadelerin eşitlik durumunun sağlanabilmesi için yapılabilecek işlemleri belirtiniz.
a) 286 + 128 ≠ 500 – 140  => 414 ≠ 360 sağ tarafa 54 ilave edilmeli
b) 72 ÷ 4 ≠ 11 + 8 => 18 ≠ 19 sol rarafa 1 eklenmelidir
c) 8 x 9 ≠ 80 – 6  => 72 ≠ 74 sağ tarafa 2 eklenmelidir
ç) 1020 ÷ 5 ≠ 816 ÷ 8 => 204 ≠ 102 sağ tarafa 102 eklenmelidir

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 125 Cevapları


ALIŞTIRMALAR
1. Lahmacunlarla modellenen kesirleri, kesirlerin okunuşlarını ve çeşitlerini noktalı yerlere yazınız.
2. Kesirlerin çeşitlerini noktalı yerlere yazınız.
3. Modellenen kesirleri ve kesirlerin çeşitlerini belirleyiniz. Kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. (Çözümü defterinize yapınız.)
4.-sinif-matematik-sayfa-125-cevaplari.jpg

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 129 Cevapları


ALIŞTIRMALAR
1. Noktalı yerlere “<”, “>” veya “=” sembollerinden uygun olanı yazarak birim kesirleri karşılaştırınız.
2. (…) birim kesirlerini sayı doğrularında gösteriniz. Birim kesirleri, büyükten küçüğe doğru sıralayınız
3. (…) birim kesirlerini modelleyiniz. Birim kesirleri, küçükten büyüğe doğru sıralayınız. (Çözümü defterinize yapınız.)
4.-sinif-matematik-sayfa-129-cevaplari.jpg
4. Engin, Selim, Sena ve Melek, kartonlarına eş bütünler çizdiler. Engin, bütününü 7, Selim 3, Sena 9 ve Melek 19 eş parçaya böldü. Her biri, bütünlerinin birer eş parçasını boyadı. Engin, Selim, Sena ve Melek’in modellediği birim kesirleri, büyükten küçüğe doğru sıralayınız. (Çözümü defterinize yapınız.)
1/3 > 1/7 > 1/9 > 1/19

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 136 CevaplarıALIŞTIRMALAR
1. Noktalı yerlere “<, > veya =” sembollerinden uygun olanı yazarak kesirleri karşılaştırınız.
4.-sinif-matematik-sayfa-136-1.-soru.jpg
2.Anneleri; Eren, Elif ve Tuana’ya birer eş pizza yaptı. Eren, Elif ve Tuana pizzalarını dörder eş parçaya böldüler. Eren  Elif ve Tuana ise ikişer parça pizza yedi. Buna göre çocukların yedikleri pizzaları belirten kesirleri birbirleriyle karşılaştırınız. (Çözümü defterinize yapınız.)
Eren 3/4  Elif 2/4  Tuana 2/4 
3/4 > 2/4 = 1/2
3. 3/8 kesrini, sayı doğrusunda sıfır, yarım ve bütün ile karşılaştırınız.
<--|------|------|------|------|------|------|------|------|-->
     0                          3/8    4/8                                    1

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 141 Cevapları


ALIŞTIRMALAR
1. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini noktalı yerlerde yapınız
2. Şemada belirtilen işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
3. İşçiler, örecekleri duvarın ilk gün 3/10’ünü, ikinci gün 1/10’ini ördüler. İşçiler, iki gün boyunca duvarın kaçta kaçını ördüler? (Çözümü defterinize yapınız.)
4. Verilen işlemleri sayı doğrularında gösteriniz. İşlemlerin sonuçlarını bulunuz.
4.-sinif-matematik-sayfa-141-cevaplari.jpg


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...