4. Sınıf Matematik Ata Yayınları Sayfa 70-112 Arası Cevaplar

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 70-72 Cevapları


2. ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
1. Şemalarda belirtilen işlemleri zihinden yapınız. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
6238 + 200 = 6438
1946 + 800 = 2746
2384 + 500 = 2884
2. Tahtadaki işlemin sonucunu tahmin ediniz. Tahmininizi, işlem sonucu ile karşılaştırınız. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.
2692 + 3759 = 6451
3. Bir ilçede 2640 yetişkin erkek, 2228 yetişkin kadın, 3020 çocuk yaşamaktadır. İlçede toplam kaç kişi yaşamaktadır?
2640 + 2228 + 3020 = 7888
4.Nergis Hanım, OsmanlI İmparatorluğu döneminde yapılan, İstanbul’daki Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Yıldız Sarayı ile ilgili araştırma yapıyor. Araştırmasını yaparken üç ay boyunca sırasıyla aylık 1471, 2604 ve 3028 sayfa kitap okudu. Nergis Hanım, üç ay boyunca toplam kaç sayfa kitap okumuştur?
1471 + 2604 + 3028 = 7013 
5. Tabloda verilen çıkarma işlemlerinin sonuçlarını önce tahmin ediniz. Sonra işlemleri yaparak tahminlerinizle, işlem sonuçlarını karşılaştırınız. Tabloyu tamamlayınız.
İşlemTahminİşlem SonucuKarşılaştırma
2623 - 1492 =11301131İşlemin sonucu tahmimden 1 fazla
9320 - 6608 =27202712Tahminim işlem sonucundan 8 fazla
6798 - 3002 = 37903796İşlemin sonucu tahmimden 6 fazla
7025 - 2913 = 41104112İşlemin sonucu tahmimden 2 fazla
6. Dört basamaklı bir sayının binler basamağındaki rakam 3 artırılıp birler basamağındaki rakam 7 azaltılırsa sayı kaç artar?
Sayı 1569 olsun yeni sayı 4562 olur
4562 - 1569 = 2993
7. (825)  (2890) (1320) (Meyve) (Muz) (Kivi)
Yukarıda verilenleri kullanarak toplama ve çıkarma işlemleri ile çözülebilecek bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz
Problem: Halden 2890 kg Meyve, 1320 kg Muz ve 825 kg Kivi alan Bakkal amca toplamda kaç kg malzeme almış olur. Muz ve Kivi toplamı Meyve topamından ne kadar fazla yeada azdır?
2890 + 1320 + 825 = 5035 kg toplam
1320 + 825 = 2145 kg Muz + Kivi toplamı
2890 - 2145 = 745 kg Meyve daha fazladır
Eğlence Zamanı
Verilen kelimeleri bulmacada boyayınız. Boyanmayan harfleri şifre kutucuklarına yan yana yazarak şifreyi bulunuz.
Şifre : Tebrik Ediyoruz.

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 78 Cevapları


ALIŞTIRMALAR
1. Çarpma işlemlerini yapınız.
140 x 28 = 3920
250 x 13 = 3250
628 x 33 = 1884
712 x 12 = 8544
603 x 21 = 12663
814 x 19 = 15466
2. Yandaki kutucuklarda verilen sayılara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) A ile C kutucuklarındaki sayıların çarpımı kaçtır? 186 x 41 = 7626
b) B kutucuğundaki sayı ile hangi kutucuktaki sayının çarpımı 1200’dür?20 x 60 = 1200
c) D ile F kutucuklarındaki sayıların çarpımı kaçtır? 53 x 204 = 10812
3. Her bir seçenekteki işlemlerin sonuçları eşittir. Buna göre noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
a) (15 x 2) x 20 = 600        (15 x 20) x 2 = 600
b) 80 x (12 x 5) = 4800     (12 x 80) x 5 = 4800
c) 21 x (20 x 19) = 7980   19 x (20 x 21) = 7980
4. Şemadaki işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
Yanlış - Yanlış - 4 Çıkış

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 83 Cevapları

ALIŞTIRMALAR
1. Çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. İşlem sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
a) 212 x 30 = 6360         b) 714 x 40 = 28560         c) 316 x 60 = 18960
ç) 42 x 200 = 8400          d) 76 x 800 = 60800        e) 112 x 500 =56000
f) 404 x 2000 =808000    g) 102 x 3000 = 306000  ğ) 84 x 4000 = 336000
2. Kara yolu işçileri, günde 200 m yol yapıyorlar. Buna göre kara yolu işçileri, 86 günde kaç m yol yaparlar? Kısa yoldan çarpma işlemi yaparak bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)
200 x 86 = 17200
3. Bir okulda, yardıma ihtiyacı olan çocuklar için kampanya yapılmıştır. Okuldaki 40 sınıfın her birinden, kampanya için 27 TL toplanmıştır. Okulda, yardım için toplanan parayı kısa yoldan çarpma işlemi yaparak bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)
40 x 27 = 1080
4. Yandaki tabloda, bazı çarpma işlemleri verilmiştir. Çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. Tablodaki renkli bölgelere uygun sayıları yazınız.
24 x 5 = 120
76 x 25 = 1900
48 x 50 = 2400
5. Tablodaki çarpma işlemlerini zihinden yaparak tabloyu uygun sayılarla doldurunuz.
X102210342408524681714
101020210034204080524068107140
10010200210003420040800542006810071400
1000102000210000342000408000542000681000714000
6. Şemalarda belirtilen işlemleri zihinden yapınız. Pembe kutucuklara uygun sayıları yazınız.
146 x 10 = 1460
910 x 100 = 91000
513 x 1000 = 513000


4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 86 Cevapları

ALIŞTIRMALAR
1. Tablodaki işlemlerin sonuçlarını önce tahmin ediniz. Sonra işlem sonuçlarını bulunuz. Tahminlerinizi, işlem sonuçları ile karşılaştırınız. Tabloyu tamamlayınız.
İşlemTahminİşlem SonucuKarşılaştırma
89 x 9 =810801Tahminim sonuçtan 9 fazla 
62 x 8 =480496Tahminim sonuçtan 16 eksik
91 x 3 =270273Tahminim sonuçtan 3 eksik
21 x 5 =105105Aynı
53 x 9 = 450477Tahminim sonuçtan 27 eksik
37 x 8 =320296Tahminim sonuçtan 24 fazla
2. Tahtadaki çarpma işleminin sonucunu tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.
74 x 8 = 592

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 90 Cevapları

ALIŞTIRMALAR
1. Gülsüm Hanım, pastanesinde öğleden önce 27, öğleden sonra 38 yaş pasta sattı. Pastaların tanesi 45 TL olduğuna göre Gülsüm Hanım, yaş pasta satışından kaç TL kazanmıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)
27 + 38 = 65
65 x 45 = 2925
2.Ender’in kumbarasında 20 adet 25 kr. ve 80 adet 10 kr. vardır. Buna göre Ender’in kumbarasında toplam kaç kr. vardır? (Çözümü defterinize yapınız.)
20 adet 25 kuruş 5 TL yapar
80 adet 10 kuruş 8 Tl yapar
8 + 5 = 13 TL
3. Serkan’ın bir adımı 22 cm’dir. Serkan, evi ile market arasındaki mesafeyi 140 adımda gidiyor. Buna göre Serkan’ın evi ile market arasındaki mesafe kaç cm’dir? (Çözümü defterinize yapınız.)
140 x 22 = 3080
4. 20 sepet elma Sepeti: 10 TL     53 sepet armut Sepeti: 20 TL
Yukarıda verilenlere göre çarpma işlemini gerektiren bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Problem : 20 Sepet elmayı sepeti 10 TL'den, 53 sepet armutu sepeti 20 TL'den satarsak kaç paraya satmış oluruz?
20 x 10 = 200
53 x 20 = 1060 
200 + 1060 = 1260 


4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 99 CevaplarıALIŞTIRMALAR
1. Bölme işlemlerindeki bölümün basamak sayısını, işlemleri yapmadan belirleyiniz. İşlemleri yaparak belirlediğiniz basamak sayılarının doğruluğunu kontrol ediniz.
613 : 4 = 
620 : 20 = 
552 : 55 = 
2. Bölme işlemlerindeki kalanların alabileceği en büyük doğal sayı değerlerini bulunuz.
3. Bölme işlemlerini yapınız.
714 : 11 = 
348 : 23 =
948 : 25 =
4. Özenç Bey, fiyatları aynı olan 4 adet televizyonu 4840 TL’ye satmıştır. Buna göre 1 adet televizyonun fiyatı kaç TL’dir? (Çözümü defterinize yapınız.) 
4840 : 4 = 1210 TL 1 adet televizyon fiyatıdır 
5. Bölme işlemlerini zihinden yapınız. İşlemlerin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
a) 7000 :10 =700    b) 20 000 : 10 =2000   c) 30 000 : 100 = 300
ç) 8000 : 100 = 80  d) 90 000 : 1000 = 90   e) 4000 : 1000 = 4

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 112 Cevapları


ALIŞTIRMALAR
1. Bir bölme işleminde kalan, en fazla 18 olabiliyor. Bölme işleminde bölüm 30 ise bölünen sayı en çok kaç olabilir? (Çözümü defterinize yapınız.)
19 x 30 + 18 = 588
2. Onur, 144 bilyesini sekizerli gruplara ayırdı. Bir grup bilyeyi arkadaşına, bir grup bilyeyi ise kardeşine verdi. Onur’un kaç bilyesi kaldı? (Çözümü defterinize yapınız.)
144 : 2 = 18
144 - 18 = 126
126 - 18 = 108
3. Ecem, 720 sayfalık bir kitabı günde 16 sayfa okuyarak bitiriyor. Ecem, kitabını kaç günde bitirmiştir? (Çözümü defterinize yapınız.)
720 : 16 = 45
4.Yukarıda verilenlere göre bölme işlemini gerektiren bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Problem için verilen elemanlar :
=> 840 kg kömür
=> 35 paket kömür
Soru : Bir maden ocağından 840 kg kömür çıkartılmıştır.Bu kömürü paketlere ayırdıklarında toplamda 35 paket olduğuna göre bir pakete kaç kg düşer ?
Çözelim :
840 / x = 35 etmiş
x = 840 / 35
x = 24DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...