4. Sınıf Cem Veb Ofset Trafik Güvenliği Cevapları

4. Sınıf Cem Veb Ofset Trafik Güvenliği DERS KİTABI CEVAPLARI  Cevap anahtarı

Sayfa 12 

TRAFİKTE İNSAN VE İNSAN HAYATININ ÖNEMİ

Hazırlanalım

Yandaki afişi inceleyiniz. Trafikte sorumlu davranmak için gerekli altın kurallar neler olabilir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Trafikte sorumlu davranmak için altın kurallar şunlar olabilir:

Trafikte hızlı araç kullanmamak
Yorgun araç kullanmamak
Emniyet kemeri takmak
Karşıdan karşıya geçerken önce sağa, sonra sola sonra tekrar sağa bakıp yoldan geçmek.
Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Sizce toplam kaza sayısının her geçen yıl artmasının nedenleri neler
olabilir?Cevap: Toplam kaza sayısının her geçen gün azalmasının sebebi insanların artık trafikte daha bilinçli hareket etmesidir.

Araştıralım

Trafik kazalarının önlenmesinde trafik eğitiminin önemini araştırınız.
Cevap: Trafik kazalarının önlenmesinde trafik eğitimi şarttır. Trafikte insanlar kuralları daha iyi bildiği için eğitim şarttır.
Sayfa 13 
Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Trafik kazalarına en fazla sebep olan faktör nedir?

Cevap: Trafikte kazalarına en fazla sebep olan faktör sürücüdür.

Çalışma Zamanı

Trafik kazalarının yaşanmaması için neler önerirsiniz?
Cevap: Trafik kazalarının yaşanmaması için insanlar bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir. İnsanlar kuralları iyice bilmeli ve trafikte saygı göstermeyi öğrenmelidir.

Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

1. Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir?

Cevap: Trafik insanın her daim içindedir. Evimizden sokağa adımı attığımız an trafikteyiz ve trafik kurallarına uymazsak trafik bizim için tehlikeli olabilir.

2. Trafik kazalarına sebep olan faktörler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Trafik kazalarına en çok sürücüler sebep olmaktadır. Bunların yanında yolcular, yayalar, yol ve taşıt kusuruda trafik kazalarına sebep olmaktadır.

3. Trafik eğitiminin önemi nedir?

Cevap: Trafik eğitimi trafik kazalarının azaltılmasında çok ama çok önemli bir yere sahiptir. İnsanlara kurallar öğretilerek trafik kazaları riski en aza getirilebilir.

4. “Trafikte hoşgörülü olmak” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Trafikte herkesin bir işi olabilir. Başkasının yaptıklarına karşı saygı ve hoşgörü göstermeliyiz. Örneğin hatalı şerit değiştiren birine kızmamalı ve onu sakince uyarmalıyız. Trafikte insanlarla tartışmamalı ve hoşgörü ile tartışmayı başlamadan bitirmeliyiz.

Sayfa 14

TRAFİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Hazırlanalım

Günlük yaşamınızda trafik levha ve ışıklı trafik işaret cihazlarından nasıl yararlanıyorsunuz?

Cevap: Günlük yaşamımda yaya geçidi, dolmuş durağı, hastane, okul geçidi, bisiklet yolu tabelalarından ve ışıklı trafik işaret cihazlarından yararlanıyorum.

Sayfa 17 
Çalışma Zamanı

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.Yukarıdan Aşağıya

1. Çok sayıda insanı taşımaya elverişli ulaşım sistemi. == TOPLU TAŞIMA

2. Sokaklarda, caddelerde yürümek için yapılmış yüksekçe yer. == YAYA KALDIRIMI

3. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarında kalan yaya, hayvan ve zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği kısım. == BANKET

8. Taşıtlarda sürücü dışında bulunan kişilere verilen ad. == YOLCU

Soldan Sağa

4. Trafiğin düzenini sağlayan ve denetleyen kişi. == TRAFİK POLİSİ

5. Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı. ==TAŞIT

6. Trafikte yürüyerek hareket edenlere verilen ad. == YAYA

7. Araç kullanan kişilere verilen ad. == ŞOFÖR

Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

1. Trafik işaret ve ışıklı trafik işaret cihazlarının sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap: Trafik işaret ve ışıklı trafik işaret cihazları trafik polisinin olmadığı yerlerde trafiğin düzenini sağlar. Trafikteki şoför, yolcu ve yayalara trafik kurallarını hatırlatır.

2. Yakın çevrenizde hangi trafik işaret levhalarını görüyorsunuz? Bu levhalarının ne anlama geldiğini

araştırınız.
Cevap: Yakın çevremde şu tabelaları görüyorum:

Dolmuş Durağı Tabelası: Dolmuşların burada durakları olduğunu bildirir.
Yaya Geçidi Tabelası: Bu bölgede yaya geçidi olduğunu bildirir.
Hastane Tabelası: Bu bölgede hastane olduğunu bildirir.
Okul Geçidi Tabelası: Bu bölgede okul olduğunu ve okula ait yaya geçidi olduğunu bildirir.


Sayfa 28 Cevapları

 

 

Çalışma Zamanı
1. Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Umut’un evden okula gideceği en güvenli yolu resim üzerinde gösteriniz.
2. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı alanları uygun kelimelerle tamamlayınız.
güvenli yol, en kısa, alt geçit, en güvenli
a. Okula gelirken en kısa yolu değil, en gvenli yolu seçmeliyiz.
b. Trafik polisi, ışıklı trafik işaret cihazları, yaya ve okul geçitleri vb. unsurların bulunduğu yol güvenli yoldur.
c. Yaya geçidi olmayan yollarda üst veya alt geçit kullanmak gerekir.
Öğrendiklerimizi Değerlendirelim
Güvenli bir yolda bulunması gereken özellikler nelerdir?
- Kaldırımlar,
-Trafik Polisi,
- Işıklı trafik cihazları,
- Alt ve üst geçit,
- Güvenli şeritler olmalıdır.

Sayfa 31 Cevapları

 

 

Çalışma Zamanı
1. Dila bisiklete binmek için oyun parkına gitmişti. Dila’nın güvenliği için gerekli koruyucu malzemeleri Dila’nın resmi üzerinde çizerek gösteriniz. Bu malzemelerin hangi amaçla kullanıldığını ilgili yerlere yazınız.
Kask: Herhangi bir kazada başı korumak için kullanılır.
Dirseklik: Düştüğünde sağ ya da sol tarafına düşersin.Önce kolların çarpar.Dirsekleri korumak için kullanılır.
Dizlik: Kaza anında dizleri korumak için kullanılır.
Eldiven: Çarpma anında elleri korumak için kullanılır.
2. Aşağıdaki metni, verilen kelime ve kelime gruplarını kullanarak uygun şekilde tamamlayınız.
dizlik, dirseklik, uygun, taşıt trafiği, kask, eldiven, dikkatli, korna, akrobatik, fren, hız
Bisiklet, kaykay, scooter ve patene binerken dizlikdirseklikkask ve eldiven takılmalıdır. Bisikletin selesine ikinci bir kişi alınmamalıdır. Bisiklet, kaykay, scooter, paten gibi araçlara uygun kapalı oyun alanlarında binilmeli ve akrobatik hareketler yapılmamalıdır. Sağa ve sola dönüşlerde dikkatli olunmalıdır. Bu araçlar kullanılırken hız yapmamak gerekir.
Bisikletimizin boyumuza uygun olması gerekir. Bisikletimize güvenle binebilmek için bisikletimizin kornası ve freni çalışır durumda olmalıdır.
Öğrendiklerimizi Değerlendirelim
1. Bisiklet, kaykay, scooter, paten, kızak vb. araçları kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyız? Neden?
Kask, dirseklik, dizlik ve eldiven mutlaka takmalıyız. Çünkü herhangi ufak kaza bile ciddi sağlık sorununa sebep olabilir.
2. Bisiklet, kaykay, scooter, paten, kızak vb. araçları güvenle kullanabileceğiniz yerler nerelerdir?
Bisiklet yolunda ya da bu araçlara uygun kapalı spor salonlarında güvenle kullanabiliriz.


Sayfa 33 Cevapları

 

 

Aşağıdaki soruları okuyunuz ve soruların cevaplarını noktalı alanlara yazınız.
1. Yaşadığınız ilin dışında bir yakınınızı ziyaret etmek istediğinizde hangi ulaşım türünü tercih edersiniz? Neden?
Eğer gideceğim yer çok uzaksa hızlı olması için uçağı tercih ederim.Komşu bir ildeyse tren ya da otobüsü tercih ederim.
2. Tercih ettiğiniz taşıtla diğer ulaşım türlerine ait taşıtların varış sürelerini karşılaştırınız. Sonuçlarınızı yazınız.
Uçak, diğer ulaşım araçlarına göre daha hızlıdır.Uçak; hızlı trene göre, hızlı tren; otobüse göre, otobüs; trene göre daha hızlıdır.
3. Tercih ettiğiniz taşıtla diğer ulaşım türlerine ait taşıtları güvenlik açısından karşılaştırınız. Sonuçlarınızı yazınız.
Uçak ve tren diğer taşıtlara göre daha güvenlidir.
4. Tercih ettiğiniz taşıtla diğer ulaşım türlerine ait taşıtları ekonomik açıdan karşılaştırınız. Sonuçlarınızı yazınız.
Tercih ettiğim taşıt uçaktı ve diğer taşıtlara göre daha pahalıdır.Tren ise en ucuz ulaşım aracıdır.
Öğrendiklerimizi Değerlendirelim
1. Ulaşım türleri nelerdir? Birer örnek veriniz
Hava yolu, kara yolu, deniz yolu ve demir yoludur.
Hava yolu: Uçak
Kara yolu: Otobüs
Deniz yolu: Gemi
Demir yolu: Tren
2. Ulaşım araçlarını zaman ve güvenlik açısından, ekonomik açıdan karşılaştırınız.
Zaman ve güvenlik açısından en güvenli taşıttan daha az güvenli taşıta sıralaması; uçak, tren, otobüs, gemi.
Ekonomik açıdan en ucuzdan en pahalıya sıralaması; tren, otobüs, gemi, uçak.


Sayfa 39 Cevapları

 

 

Çalışma Zamanı
Taşıtlardan kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacabilecek tedbirleri araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı aşağıdaki noktalı alana yazınız.
Cevap: Toplu ulaşım araçlarının daha çok kullanılması gerekir, petrol yakıtları yerine elektrikli araçlar arttırılabilir.
Öğrendiklerimizi Değerlendirelim
1. Toplu taşıma araçlarını kullanmanın çevrenin korunmasına katkıları nelerdir?
Cevap: Daha az yakıt tüketimi olacağı için hava kirliliği daha az olacak, trafikte daha az araç olacağı için gürültü kirliliği daha az olur, daha az kaza olur.
2. Toplu taşıma araçlarını kullanmak ile trafik kazaları arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: İnsanların günlük yaşamda işlerine giderken kendi özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını kullanması trafikte daha az aracın olması, daha az araç daha az kaza anlamına gelmektedir.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...