4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Yayınları Sayfa 91-120 Arası Cevaplar

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.
kuzey doğu Meteoroloji termometre Kutup Yıldızı batı kuşbakışı fiziki
1. Pusulanın renkli ucu her zaman KUZEY yönünü gösterir.
2. Gökyüzünün bulutsuz olduğu bir gecede KUTUP YILDIZI yardımıyla yönümüzü bulabiliriz.
3. Bir yerin KUŞBAKIŞI görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine kroki denir.
4. Hava sıcaklığı TERMOMETRE ile ölçülür.
5. Dağlar FİZİKİ haritalarda kahverengi ve tonlarıyla gösterilir.
6. Ülkemizde hava tahminleri Devlet METEROLOJİ İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
(Y) 1. Krokilerde gerçek boyutları küçültme işlemi belli bir ölçeğe göre yapılır.
(Y) 2. Akdeniz’in kıyı kesiminde en fazla görülen doğal afetlerden biri de heyelandır.
(D) 3. Deprem sırasında bina dışına çıkılırken asansör kullanılmamalıdır.
(D) 4. Ülkemizde birinci derece deprem bölgeleri vardır.
(D) 5. Fiziki haritalarda yeşil rengin tonları doğal bitki örtüsünü gösterir.
(D) 6. Dik yamaçların teraslanması sel baskınlarına karşı alınan önlemlerden biridir.
(D) 7. Düdük, deprem çantasında mutlaka bulunması gereken eşyalardandır.
(D) 8. Kara yolları beşerî unsurlardandır.
(Y) 9. Trafik kazaları önemli doğal afetlerden biridir
C. Aşağıda verilen her bir kutucuğun içine yanındaki kavramla ilişkili olduğunu düşündüğünüz kelime grubunun numarasını yazınız.
hava olayı doğal unsur beşerî unsur doğal afet deprem bilgi kartı deprem çantası
  • adres (5)
  • köprü (3)
  • sis (1)
  • radyo (6)
  • dağ (4)
  • sel (2)
4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı
Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. I. Bulutlu gün sayısı
II. Yeryüzü şekilleri
III. Yağışların şekli
Hava gözlem grafiği incelenerek yukarıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III
CevapC
2. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir?
A) GPS cihazı kulanmak B) Bulutlara bakmak C) Gölgeden yararlanmak D) Kutup Yıldızı’na bakmak
CevapB
3. Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemeye yönelik uygulamalardan biridir?
A) Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak B) Barajlar inşa etmek C) Az katlı binalar yapmak D) Enerji tasarrufu yapmak
CevapB
4. Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
A) Cetvel B) Çikolata C) El feneri D) Islak mendil
CevapA
5. Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir?
A) Ağaç B) Dere C) Kale D) Kedi
CevapC
6. I. Eğim fazladır.
II. Killi toprak yapısı vardır.
III. Yağış miktarı fazladır.
Heyelanın sık görüldüğü bir yerde yukarıdaki özelliklerden hangilerine rastlanır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
CevapD
7. I. Mobilyaları duvara sabitlemek
II. Deprem çantası hazırlamak
III. Binaları sağlam zeminler üzerine yapmak
IV. Acil servisten yardım istemek
Yukarıdakilerden hangisi depremden korunmaya yönelik önlemlerden biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV 8
CevapD
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Karınca yuvalarının ağzı doğuya bakar.
B) Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
C) Müslüman mezarlıklarında mezarın baş kısmı batıya bakar.
D) Öğle vaktinde gölgemizin yönü kuzeyi gösterir.
Cevap: A
D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Evinizin bulunduğu yerde gölge yöntemini kullanarak yönleri bulunuz. Yönleri bulduktan sonra evinizin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde kalan varlıkları yazınız.
Cevap: Öğrenci kendi evinin yönüne göre bu etkinliği yapacaktır. 
2. Sınıfınızın krokisini çiziniz.
Bunu kendi sınıfınıza göre kendiniz yapmalısınız
3. Yaşadığınız yerin bağlı olduğu ilin yer şekilleri ve nüfusu ile ilgili genel özellikleri nelerdir?
Cevap: İstanbul Marmara bölgesinde yer almaktadır.Marmara bölgesinde 4 iklim birden yaşanmaktadır.Bu yüzden İstanbul’da her türlü meyve sebze yetişebilmektedir. İstanbul’un yer şekilleri özellikleri ise engebeli bir arazi yapısı vardır. Bu arazilerde en fazla plato bulunmaktadır. İstanbul’da %74 bir kısım platodur
4. Yaşadığınız yerde bir hafta süreyle meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularınızı resimli grafik hâline getirerek sınıfınızda sununuz.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Evde, okulda ve dışarıda hangi teknolojik ürünleri kullanıyorsunuz?
Cevap: Akıllı tahta, telefon, bilgisayar, projeksiyon cihazı, kol saati, elektronik ders zili, termometre…
Kullandığınız ve çevrenizde gördüğünüz teknolojik ürünleri düşününüz. Bu ürünleri kullanım alanlarına göre gruplandırarak her gruba bir ad veriniz. Daha sonra da aşağıdaki tabloda verilen noktalı yerlere grup ve ürün adları ile aynı gruptaki ürünlerin kullanım alanlarını yazınız.
1. Grup
Grubun Adı: Mutfak aletleri
Ürünlerin Adları: El mikseri, yumurta haşlayıcısı, Su ısıtıcısı, elektrikli fırın, elektrikli meyve sıkacağı. 
Ürünlerin Kullanım Alanları: Yumurta yaparken, kek yaparken, sebzelerin meyvelerin  suyunu sıkar iken, Kahve yapmak isterken kullanılan araç gereçlerdir. 
2. Grup
Grubun Adı: İletişim  Ürünleri
Ürünlerin Adları: Cep telefonu, video kamera, uydu alıcısı, televizyon, radyo
Ürünlerin Kullanım Alanları: Görüntülü konuşma yaparken, Fotoğraf ve dosya gönderirken. 
3. Grup
Grubun Adı: Soğutma sistemleri
Ürünlerin Adları: Klimalar, buz dolapları
Ürünlerin Kullanım Alanları: Evleri, iş yerleri, fabrikalar .

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

Evinizde beslenme alanında kullanılan teknolojik ürünlere başka hangi örnekleri verebilirsiniz?
CevapBuzdolabı,fırın, ocak, tost makinesi, fritöz ve mikrodalga fırın
Evinizde temizlik alanında kullanılan teknolojik ürünlere başka hangi örnekleri verebilirsiniz?
CevapÇamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

Evinizde eğlenme ve bilgi edinme amacıyla kullandığınız teknolojik ürünlere başka hangi örnekleri verebilirsiniz?
Cevap: Televizyon, radyo, cep telefonu, bilgisayar, tablet

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Minibüs ve metro dışında ulaşım amacıyla yararlandığınız teknolojik ürünlere başka hangi örnekleri verebilirsiniz?
Cevap: Uçak, gemi, araba, otobüs, tren
Yukarıda sayılanlar dışında sağlık alanında kullanılan teknolojik ürünlere başka hangi örnekleri verebilirsiniz?
Cevap: Diyaliz cihazı, EKG-EMG-EEG Cihazları, Endoskopi Cihazları, Kan Sayım Cihazları
Eğitim alanında kullanılan diğer tek nolojik ürünler hangileridir?
Cevap: Akıllı tahta, bilgisayar, Projeksiyon, mikroskop, televizyon

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

Sizce geçmişten günümüze insan hayatını en fazla kolaylaştıran teknolojik ürün nedir? Neden?
Cevap: Bence internettir. Çünkü internet aracılığıyla bütün insanların hayatı farklı bir noktaya evrilmiştir. İnternet sayesinde ulaşım ve taşımacılık kolaylaşarak teknolojinin de ilerlemesine yardımcı olmuştur.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

Seyahatler gibi teknolojinin gelişimiyle birlikte değişime uğrayan insan faaliyetlerine başka hangi örnekleri verebilirsiniz?
Cevap: Evde kullanılan bir çok eşya sayesinde, örneğin çamaşır makinesi sayesinde çamaşır yıkamak için fazla bir zaman ayırmıyor, hatta kurutma makinesi sayesinde çamaşırları sermiyoruz. Bu da bize zamandan tasarruf sağlıyor. Bulaşıkları elde yıkamayıp bulaşık makinesinde yıkayarak zamandan, sudan ve elektrikten tasarruf yapmaktayız.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Teknolojinin hayatımıza ve çevremize etkilerinin neler olduğunu düşününüz. Daha sonra da bu konuyla ilgili olarak vereceğiniz örnekleri aşağıdaki tabloya yazınız.
İnternet - Dünyadan haberdar olmamızı sağlamıştır - İstenmeyen içerikler var
Araba - Ulaşımı kolaylaştırmıştır - Çevreyi kirletir
Telefon - İletişimi kolaylaştırmıştır - İnsanları telefon bağımlısı yapmıştır.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

Ampulün icadı ve zaman içindeki gelişimi hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap Ampulün icadı sayesinde hayatımızda önemli bir yer oluşturmaktadır. Geceleri evler, sokaklar, hastahaneler ve bir çok yer aydınlanarak işlevine devam etmektedir. Ampul zaman içinde gelişmiştir. Ampul zamanla gelişerek floresan lambalar, halojen lambalar ve günümüzde led lambalar kullanılmaktadır

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

Ampulün insanlığa sağladığı faydalar hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:  Ampul insanlığa bir çok fayda sağlamıştır. Güneş battıktan sonrada bir çok işimizi yapmamızı ve gitmek istediğimiz yere kolaylık gitmemizi apul sayesinde sağlarız. Ampul olmasaydı karanlık çöktüğünde bir iş ve hayat ya durma noktasına gelir yada çok yavaş bir yaşam olurdu. Ampul çok yaygın kullanılan bir aydınlatma aracıdır.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

Mors alfabesini kullanarak aşağıdaki kutucuğa isminizi yazınız.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

Bisikletin icadı ve zaman içinde geçirdiği değişim konulu bir araştırma yapınız. Araştırma sırasında aşağıdaki soruların cevaplarını arayınız. Ulaştığınız bilgileri ve konu ile ilgili görselleri kullanarak bir sunu hazırlayıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
• Bisiklet nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir?
Cevap: Günümüzde kullanılan bisikletlerin atası olan ilk bisiklet 1839 yılında İngiltere’nin Dumfries bölgesinde, Courthill kasabasında demircilikle uğraşan İskoçyalı Kirkpatrick Macmillan tarafından yapılmıştır. 27 kilo ağırlığında olan bu bisikletin iskeleti tamamen tahtadan yapılmıştır.
• Bisiklet, icadından günümüze gelinceye kadar hangi değişimlere uğramıştır?
Cevap: İlk bisiklet pedalı olmayan üzerine oturan kişi tarafından ayakları ile yürütülmektedir.
Daha sonra üzerine oturma yeri olan sele konmuştur.
Başka bir mucit pedal eklemiştir.
Daha sonraları telleri olan tahta tekerlekli bisiklet yapıldı.
Bir başka mucit tarafından zincir takılarak günümüzdeki bisikletler ortaya çıkmıştır.
• Bisikletin gelişiminde rol oynayan mucitler ve bilim insanları kimlerdir?
1791 – Sivrac Kontu
1817 – Baron Drais
1861 – Pierre ve Ernest Michaux adında baba-oğul
1865 – İngiltere’de Velocipede
• Bu kişilerin bisikletin gelişimine katkıları neler olmuştur?
1791 – Sivrac Kontu : Bisikletin ilk taslağı olan tahta bisiklet yapmıştır.
1817 – Baron Drais : Bisiklete oturak yani sele yapmıştır.
1861 – Pierre ve Ernest Michaux adında baba-oğul : Ön tekerlek göbeğine pedal takmışlardı.
1865 – İngiltere’de Velocipede : Bisiklete zincir takmışlardır.
• Bisikletin insan hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur?
Cevap: Bisiklet insan hayatında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Kısa mesafede yol alınmış, sağlık açısında da önemli bir araç olmuştur
• Bisikletin gelecekte uğrayabileceği değişiklikler neler olabilir?
Cevap: Bisiklet gelecekte temel olarak aynı kalsa da daha modern, daha hızlı ve daha iyi bir görünüme kavuşacaktır.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

“İcatlar ihtiyaçlardan doğar.” diyen bir kişi bu sözünü açıklamak için neler söyleyebilir?
Cevap: İnsanoğlu teknolojiyi kendi rahatlığı ve ihtiyaçlarını giderme amacıyla kullanır. Bu da geçen her günün teknolojik bakımdan daha ilerisi hedeflenerek yapılan çalışmaları beraberinde getirir. Bundan dolayı etrafımızdaki bütün icatlar genellikle ihtiyaçlar üzerine ortaya çıkar anlamına gelmektedir. 
Cırt cırt bantların kullanıldığı ürünlere hangi örnekleri verebilirsiniz?
Ayakkabı, montlar, mutfak önlükleri, askerdeki isimliklerde bazı armalarda..

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Kaloriferli ayakkabının ürettiği enerji, ısıtma dışında başka hangi amaçlarla kullanılabilir?
Cevap: Araba ile ev koltuklarında da kullanılabilir. Bunun dışında giydiğimiz kıyafetlerin vücut ısısını dengeleyecek yapıda dizayn edildiğini düşünürsek önemli bir icat olabilir. 
Evinizdeki eşyaları kullanırken karşılaştığınız sorunlara hangi örnekleri verebilirsiniz?
CevapSüpürge makinesinin kablosu dolanabiliyor. Çamaşır makinası bazen fazla ses çıkarıyor. İnternet modeminden bazen yüksek radrasyon yayılabiliyor. 

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

Siz olsaydınız görme engelli hastaların bu sorununa nasıl bir çözüm bulurdunuz?
Cevap:  Görme engelliler için ilaç kutularına okuyabilecekleri şekilde Braille alfabesi ile yazı koyardım.
Sizden cankurtaran balonu anlatan bir reklam sloganı bulmanız istenseydi sloganınız ne olurdu?
CevapCankurtaran balonuna güven, sudan korkma!

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

Okulunuzda günlük hayattaki ihtiyaçlarla ilgili ürünler tasarlamaya yönelik bir proje yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışmaya nasıl bir ürünle katılmak isterdiniz? Tasarladığınız ürünle ilgili olarak istenen bilgileri aşağıya yazınız.
• Ürününüzü tasarlama amacınızı yazınız.
Cevap: EN-YÜK-DOL
• Ürününüzü kısaca tanıtınız.
Cevap: Sınıf içerisinde enerjiniz düştüğü anda derse konsantreyi arttırsın diye öğretmenin izninde kullanılabilecek içinde her türlü sağlıklı kuru yemiş meyve ve diğer besinlerin olduğu ENERJİ YÜKSELTEN DOLAP ürünümüzdür. 
• Ürününüzün şeklini çiziniz. 
• Ürününüze bir ad veriniz.
Cevap: EN-YÜK-DOL
• Ürününüzü anlatan bir slogan bulunuz.
Cevap: İDARE UYUMA EN-YÜK-DOL’U BOŞ BIRAKMA

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

“Teknolojik ürünleri kullanırken kendimize, başkalarına ve doğaya zarar verebiliriz.” diyen bir kişi bu sözüne kanıt olarak hangi durumları örnek gösterebilir?
Cevap: Teknolojik ürünler başkalarına ve doğaya zara verir. Bu ürünler çevreye elektromanyetik dalgalar için insanlara ve doğaya zara verir.
Yukarıdaki kullanım kılavuzuna başka hangi uyarıları ekleyebilirsiniz?
Cevap:  Telefonu çok uzun süre kullanarak aşırı ısınmasına dikkat etmeliyiz.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Sizce bilgisayarımızı hangi amaçlarla ve ne kadar süreyle kullanmamız daha doğru olur? Neden?
Cevap: Bilgisayarı bilgi edinme, haber ve iletişim amaçlı ve eğlence amaçlı kullanabiliriz. Ancak kullanım süreleri belli ölçülerde olmalı çok uzun saatlere yayılmamalıdır.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

Anne babalar televizyon kullanımında çocuklarının yanlışlarını düzeltmek için neler yapmalıdır?
Cevap: Anne ve babalar televizyon konusunda çocukları kontrol etmelidirler. Çocuklara uygun programları seyretmelerine izin vermeli ve televizyon seyretme süresi belirlemelidirler.
Evimizde ve okulumuzdaki aydınlatma araçlarının doğru kullanıldığını söyleyebilir misiniz? Neden?
Cevap: Evde ve okulda aydınlatma araçları doğru kullanılıyor.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

İnsanların acil servis numarasını gereksiz arayıp meşgul etmemeleri için neler yapılabilir?
Cevap: İnsanları acil servis numarasını gereksiz arayıp meşgul etmemeleri için bilgilendirilmeli ve eğitilmelidirler.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

Teknolojik ürünleri yanlış kullanmanın zararlarına hangi örnekleri verebilirsiniz?
Cevap Teknolojik araçların yanlış kullanımı doğadaki bitki türlerine ve hayvanlara zarar vermektedir. Bunun yanında doğanın katledilmesine de neden olabilmektedir. Mesela teknolojik bir askeri üs yapmak için binlerce ağaç kesilebiliyor. 
İnternet araştırması yaparak teknolojinin yanlış kullanımının insanlara ve doğaya verdiği zararları anlatan bir haber bulunuz. Haberi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşıp tartışınız.
Cevap: Dünya art niyetli veya yanlış kullanımlar yüzünden gittikçe yok olmaya doğru gitmektedir. Teknolojiyi yanlış kullanarak doğanın dengesini bozuyoruz. Bu sebeple mevsimler, toprak, bitkiler ve canlıların da yapısı bozuluyor.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

A. Aşağıda verilen ifadeleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.
uçma pıtrak eğitim Edison sağlık icat radyasyon ulaşım
1. Projeksiyon aleti EĞİTİM alanında kullanılan teknolojik bir araçtır.
2. Elektrik ampulü EDİSON tarafından icat edilmiştir.
3. Bilgisayarlar çevreye RADYASYON yayan teknolojik ürünlerdir.
4. İnsanların hayatı kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını gidermek için yeni ürünler ortaya çıkarmasına İCAT denir.
5. Hezarfen Ahmet Çelebi UÇMA denemesiyle bilim tarihine geçmiştir.
6. Cırt cırt bantlar PITRAK dikenlerinden esinlenilerek icat edilmiştir.
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
(D) 1. Tansiyon aleti sağlık alanında kullanılan teknolojik bir üründür.
(D) 2. Uçağın ve trenin kullanım alanları aynıdır.
(Y) 3. Teknolojik ürünler tasarlayabilmek için mutlaka bilim insanı olmak gerekir.
(D) 4. Teknolojik icatlar tarih boyunca oluşan bilgi birikiminin sonucudur.
(D) 5. Teknolojik ürünler sayesinde hastalıkların tedavisi kolaylaşmıştır.
(Y) 6. Öğrenciler hayal güçlerini geliştirmek için sürekli televizyon izlemelidir.
(Y) 7. Gece ders çalışırken ışık, yüzümüze vuracak şekilde karşıdan gelmelidir.
C. Aşağıda bazı teknolojik ürünlerin adlarını ve bunların kullanım alanlarını görüyorsunuz. Kullanım alanlarını inceleyiniz ve her bir kullanım alanının numarasını ilişkili olduğunu düşündüğünüz ürünün kutucuğuna yazınız.
Vinç – Fotokopi makinesi – Cep telefonu – Cırt cırt bant – Bulaşık makinesi – Enjektör – Uçak – Buzdolabı
Vinç – 7
Fotokopi makinesi – 3
Cep telefonu – 4
Cırt cırt bant – 1
Bulaşık makinesi – 6
Enjektör – 5
Uçak – 2
Buzdolabı- 8

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. CevapA
2. CevapB
3. CevapD
4. CevapC
5. CevapD
6. CevapD
D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Size göre başarılı bir mucitte bulunması gereken özellikler neler olmalıdır?
Yaratıcı düşünceye sahip olmalıdır.
İleri görüşlü olmalıdır.
Açık fikirli olmalıdır.
Sabırlı olmalıdır.
Meraklı olmalıdır.
Bilgili olmalıdır.
2. Sizce ilk hâlinden günümüze kadar en köklü değişime uğramış olan teknolojik ürün hangisidir? Neden?
Telefondur. Eskiden telefonlar büyük ve kabloluydu. Sadece konuşma yapılıyordu. Şimdi telefonlar küçük ve her an yanımızda taşıyabiliyoruz. Şimdiki telefonlarla bir çok şeyi yapabiliyoruz.
Örneğin, İnternet’e girebiliyoruz. Video izleyebiliyoruz. Fotoğraf çekebiliyoruz.
3. Örnek mucit veya girişimcilerden hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Neden?
Cevap: Mucidin yerinde olmak isterdim Bir şey icat etmek ve faydalı olmak isterdim.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...