5. Sınıf Din Kültürü Dikey Sayfa 55-78 Arası Cevaplar

Sayfa 55 Cevabı

SoruBaşkalarıyla iletişim kurarken, konuşurken sizce nelere dikkat edilmesi gerekir?

 • Cevap:Başkalarıyla iletişim kurarken, ses tonumuzu iyi ayarlamalı, yüksek ve rahatsız edici bir şekilde konuşmamalıyız.
  Konuşurken kelime seçimine, bunları doğru söylemeye ve üslûbumuza özen göstermeliyiz.
  Karşımızdaki konuşurken onun sözünü kesmemeli, yüzüne bakmalı ve lafımı tamamlamasını beklemeliyiz.
  İletişim kurarken samimi olunmalı, yapmacık söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.
  Argo kelimeler kullanmamaya özen göstermeliyiz.
Sayfa 58 

Soru“Helal kazanç”, “helal lokma” ifadeleri ne anlama gelir?
 • Cevap:  Toplumda, bireylerin hayatlarına devam edebilmeleri için çalışmaları gerekir. Geçim sıkıntısı her yaşta insanın en temel sorunlarından biridir. Geçinmeye çalışırken en önemlisi helal kazanmaktır.Helal kazanmak, Allah’ın razı olduğu yollardan doğru ve dürüst bir şekilde kazanmaktır. Böylece helal kazanç oluşur. Helal lokma ise helal kazanç ile alınan ihtiyaçtır.
Sayfa 62 

SoruLokman Hekim” ifadesini daha önce hiç duydunuz mu? Bu ifade ile kim kastedilmektedir?
 • Cevap:  Lokman hekim hakkında anlatılanlar, elbette tam olarak bilinen ve doğruluğu kanıtlanmış gerçeklerden oluşmuyor. Bu anlatılanların, büyük kısmının kanıtlanmış gerçek olmadığını ve efsanelerden, söylentilerden yapılan derlemeler olduğunu bilmek gerek. Ancak, en büyük yazılı kaynakların başında, Lokman kelimesinden söz edilen kutsal kitabımız “Kuran-ı Kerim” geliyor. Evet, Lokman ismi, Kuran’da geçiyor. Kuran’da: Lokman suresi var. Bu surenin bir ayetinde “Biz, Lokman’a hikmet verdik” buyurulmaktadır.Bunun dışında, aşağıda sözünü edeceğim hususlar, doğruluğu tam olarak kanıtlanmamıştır. Evet, Lokman Hekim, tabiplerin atasıdır. Aynı zamanda, kutsal kimliğinden de söz edilmektedir. Çünkü: Eyüp Peygamber ile bir yakınlığının bulunduğu ve bu nedenle, İbrahim Peygamberin soyundan geldiği söylenmektedir.
Sayfa 64 

SoruTahiyyat duasından ne, gibi ilkeler çıkarılabilir? Listeleyiniz.
 • Cevap:  Tahiyyat duası, namaz sırasında tahiyyat aşamasında okunan bir duadır. Bir selamlaşma duası olarak okunmakta ve ibadetlerin temel ilkelerinden bahsetmektedir.Tahiyyat duasında, dil, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah için yapılmaktadır, denir. Tahiyyat duasından çıkan ilkeler, her şeyin Allah’ın rızasını kazanmak için olduğu gerçeğidir.
Sayfa 65 

Soru:1. Nezaket kurallarına niçin uymalıyız? Açıklayınız.
 • Cevap:  Nezaket, her türlü kaba davranıştan uzak ince ve kibar davranmak anlamına gelir. Nezaket kurallarına uymak çok önemlidir. Çünkü nazik olmak, kibar olmak insani ilişkilerin gelişmesini sağlar.Nezaket kurallarına uymak zorundayız. Çünkü barış ve huzur ortamı oluşur, sevgi ve saygı ortamı oluşur. Samimi ve dürüst bir ortam oluşur.
2. Selamlaşma adabı ile ilgili uyulması gereken hususlar nelerdir? Söyleyiniz.
 • CevapSelamlaşmak, toplum içinde barış ve huzurun sağlanması, birlik ve beraberliğin oluşması için gereklidir. Selamlaşmanın da bir adabı bulunmaktadır. Bununla ilgili uyulması gerekenler kurallar vardır.
  Selamlaşmada ilk önce, dışarıdan gelenler selam verir, yaşı küçük olanlar selam bekler, selamlaşma ilk görüşme ve son görüşme sırasında da gerçekleşir.
3. Başkalarıyla iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeler nelerdir? Bilgi veriniz.
 • Cevap:  İletişim kurmak insanların bir ihtiyacıdır. İletişim kurmak için bazı şeylere dikkat etmek gerekir. İletişim kurmak için bazı ilkelere dikkat etmek gerekir. Bu ilkeler sağlıklı iletişimin oluşmasını sağlar.Başkalarıyla iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeler, saygı duymak, yüz yüze konuşmak, söz kesmemek, umursamaz olmamak, kibar olmak ve nazik olmaktır.
4. Sosyal medya adabı nasıl olmalıdır? Bilgi veriniz.
 • Cevap:  Sosyal medya, internetin yaygınlaşmasıyla sıklıkla kullandığımız medyalardan biri olmuştur Bireysel farklılıkların toplumu etkilediği en önemli ortamlardan biri olarak bilinmektedir.Sosyal medyada kişisel alanlara dahil olmak çok kolaydır. Bu nedenle sosyal medya adabı olarak insanlara saygılı olunması, özgürlüklere karışılmaması, özel hayata müdahale edilmemesi ve özel hayatın gizli kalması gerekir.
5. Tahiyyat duası hakkında kısaca bilgi veriniz.
 • Cevap:  Tahiyyat duası, namazda tahiyyat sırasında okunan ilk duadır. Tahiyyat, namazda uzun süre oturuş olarak namazdan çıkma pozisyonu olarak da bilinir. Bu dua Peygamber (a.s.)’ın miraç hadislerinde yer alan duadır.Tahiyyat duası, Meleklerin, Peygamber (a.s.)’ın selamlaşması ve Allah’ın bu selamlaşmayı desteklemesi ile ilgili bir duadır.
6. Aşağıdakilerden hangisi, nezaket kavramının anlamlarından biri değildir?
A. Saygılı ve incelikle davranma B. Naziklik
C. Zarafet D. İletişim
 • CevapD
7. Dinin ve aklın beğendiği, insanın, başkaları tarafından takdir edilmesini, her türlü
hata ve kusurdan korunmasını sağlayan ve ona üstün meziyetler kazandıran ahlaki
davranışlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
A. Örf B. Âdet C. Kanun D. Adap
 • Cevap:  A
8. Hz. Lokman (a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Kur’an’da onun adını taşıyan bir sure vardır.
B. İlk insan ve ilk peygamberdir.
C. Oğluna çok güzel öğütler vermiştir.
D. Bitkilerden ilaçlar yapıp reçeteler hazırlamıştır.
 • Cevap: B
9. Aşağıdaki hadislerde boş bırakılan bölümleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
izin -sadakadır -hamd -elinden -ahlakı
• “Ben ancak güzel ………ahlakı………….. tamamlamak için gönderildim.”
• “Güzel söz ……sadakadır …………………….”
• “……………izin………., almadan bir kimsenin evinin içine bakmak helal değildir.”
• “Müslüman, ………elinden ……………. ve dilinden diğer Müslümanların emin (güvende) olduğu kimsedir.”
• “Yemek yedikten sonra veya bir şey içtikten sonra Allah’a ……hamd…….. eden kimseden Cenab-ı Hak razı olur.”
 • Cevap:
Sayfa 66 

Soru: 10. Aşağıya, “Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.” atasözünü açıklayan bir yazı yazınız.
 • Cevap:  Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözünün açıklaması, bu yazımızda tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır hakkında kısa kompozisyon yazısı paylaşacağız. İnsanların hepsi farklı farklı karakterlere sahiptir. Bu karakterler kişinin yaşamına ve çevresine göre şekillenir, kişinin kendisi hakkında da ayrıntılı bilgi sahibi olmamızı sağlar. Hiçbir insan mükemmel değildir. Bu nedenle insanları sahip oldukları huylarıyla sevmeliyiz.
11. Aşağıda verilen Tahiyyat duasında eksik bırakılan bölümleri tamamlayınız.
Ettehiyyâtü lillâhi …lillâhi vessalevâtu…………….. vettayyibât.
Esselâmü aleyke …………eyyuhen-Nebiyyu……….. ve rahmetullâhi ve ……berakâtuhu……………..
Esselâmü aleynâ ve alâ ……ibâdillâhis-Sâlihîn.………………………………………
Eşhedü enlâ ……… ilâhe illallâh…… ve eşhedü enne ……Muhammeden abduhû ve Rasuluh
12. Sofra adabı konusunda dikkat edilmesi gereken başlıca ilkeler nelerdir? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız.
 • Cevap:  Sofrada iken uymamız gereken bazı görgü kuralları vardır. Bu kurallara, yemeğin daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde yenilebilmesi için uymamız gerekir.Sofrada uyulması gerekli kurallardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
  Ağızda lokma varken konuşmamak.
  Yemeğe üflememek.
  Yemeği aile fertleriyle birlikte yemek.
  Yemek kaplarının ağzını kapatmak.
  Yemek seçmemek, yemekler hakkında olumsuz konuşmamak.
  Yemekte başkalarını tiksindirecek söz ve davranışlardan kaçınmak.
Sayfa 75 
Soru: Sizce Peygamberimizi (s.a.v.) örnek alan bir baba, çocuklarına nasıl davranmalıdır? Verilen örnekten de yararlanarak aşağıdaki şemaya yazınız.
 • Cevap:  Efendimizi örnek alan bir baba çocuklarına karşı şu şekilde davranmalıdır;Babalar, çocuklarına karşı anlayışlı olmalıdır.
  Babalar, çocuklarını çok sevmelidir.
  Çocuklarının fikirlerine öner vermelidir.
  Onlara karşı merhametli olmalıdır.
  Çocuklarını ihtiyaçlarını temiz etmelidir.
  Onlarla yeri geldiğinde arkadaş gibi olmalıdır.
Peygamberimizin (s.a.v.) torunlarından hangilerinin adını biliyorsunuz?
 • Cevap:  Peygamber Efendimizin torunlarından Hz. Fatıma ve Hz. Ali’nin evlatları olan Hasan (r.a.) ve Hüseyin’i (r.a.) biliyorum. Efendimiz bu iki torunu hakkında şöyle buyurmuştur;Ebu Hureyre (r.a.) ise Peygamberimizin (s.a.v.), torunları hakkında şöyle dediğini belirtir: “Hasan ve Hüseyin’i seven, muhakkak ki beni sevmiş olur. Onlara buğz eden, muhakkak ki bana buğz etmiş olur.”
Sayfa 78 


SoruÖrnek davranış ne demektir? Sizce aile içinde bireyler birbirlerine nasıl davranmalı, bir- birleriyle ilişkilerinde nelere dikkat etmelidir?
 • Cevap:  Örnek davranış, toplum içinde yapılması gerekenin en iyi şekilde, kurallara uygun bir halde yapılması demektir. Örnek davranış, iyi, güzel, doğru olan davranıştır.Ailemizdeki bireyler de birbirlerine iyi, güzel ve doğru bir şekilde örnek davranışa örnek olacak şekilde davranmalıdır. Birbirleriyle ilişkilerinde samimi, dürüst olmalıdırlar.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...