5. Sınıf Din Kültürü Dikey Sayfa 79-108 Arası Cevaplar

Sayfa 81 

Soru: Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Komşusu şerrinden (kötülüğünden) emin olmayan kimse cennete giremez.”
Buhârî, Edeb, 29.
“Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirlerine ikramda bulunsun. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikramda bulunsun. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya sussun.”
Buhârî, Edeb, 31.
“Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına faydalı olandır. Allah katında komşuların en hayırlısı da komşularına karşı en iyi olanlarıdır.”
Buhârî, İman, 31.
Yukarıdaki hadislerin vermek istediği mesajı arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Siz, komşularınızla ilişkilerinizde nelere özen gösteriyorsunuz? Söyleyiniz.

 • Cevap:  Aile ve akrabalık kadar komşuluk ilişkilerimize de değer vermeliyiz. Çünkü komşularımız bizim için oldukça değerlidir. Bize çoğu zaman akrabalarımızdan bile daha yakındır. Acil bir durum olduğunda ilk önce komşularımıza haber veririz. Acil durumlarda en yakınımızda onlar olduğu için bize en büyük desteği onlar sağlayacaktır. Tüm bunları göz önünde bulundurarak komşuluk ilişkilerimizin önemli olduğunu bilmeliyiz. Komşularımıza karşı belli sorumluluklarımız vardır. Bu sorumlulukları yerine getirdiğimiz zaman daha iyi komşuluk ilişkileri kurmuş oluruz.
 Sayfa 82 

Soru: Peygamberimizin (s.a.v.) ailesini örnek almak, hangi davranışlarda bulunmayı gerektirir? Verilen örnekten de yararlanarak aşağıdaki şemada boş bırakılan bölümlere yazınız
 • Cevap:
Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) hakkında neler biliyorsunuz?
 • Cevap:
Sayfa 84 
Soru: Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) örnek alabileceğimiz ne gibi ahlaki özellikleri vardır? Aşağıdaki şemaya yazınız.
 • Cevap:
 • Yürekleri tam bir iman ile doludur.
 • Tertemiz ve saftırlar
 • Doğru bildiklerinden şaşmazlar.
 • Ne olursa olsun barış yanlısıdırlar.

Sayfa 85
SoruKevser suresinde yerine getirilmesi istenen namaz ve kurban ibadetleri hakkında neler biliyorsunuz? Bu konuda bildiklerinizi defterinize yazınız.
 • Cevap: Genel görüşe göre Kevser Suresinde yerine getirilmesi gereken namaz ibadeti, Bayram namazıdır. Bayram namazı yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramında kılınan iki rekatlık namazdır. Bu namazı kılmak Hanefi Mezhebine göre vaciptir. Surede yerine getirilmesi gereken kurban ise, Kurban Bayramı günlerinde Allah için belli hayvanları usulüne uygun bir şekilde kesmektir. Kurban kesmek, Hanefi mezhebine göre vaciptir
Sayfa 87

Soru: 1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği nasıl gerçekleşmiştir? Anlatınız.
 • CevapHz. Hatice, Kâinatın Efendisini çocukluğundan beri tanıyordu. Ticaret mallarının başında Şam’a göndermesi ise, onu daha da yakından tanımasına vesile olmuştu.Daha önce bütün Kureyş büyüklerinin evlenme teklifini reddeden ve âdeta evlenmek fikrini zihninden atmış bulunan Hz. Hatice, bu eşsiz insanla daha yakından tanışınca, bu fikrinden vazgeçti. İlahî kader, bu iki insanın kalbini birbirine ısındırmayı takdir etmişti.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.), eşlerine karşı tutum ve davranışları nasıldı? Örnekler veriniz.
 • CevapSabrın, merhametin, teennili davranışın, anlayışlılığın, inceliğin, hoşgörünün ve sorumluluğun timsalidir, o peygamber. Ve bu faziletler belki de hiç kimsede kendini bu denli güzel ifade edememiştir.
3. Peygamberimizin (s.a.v.), torunlarına olan sevgisi ve merhameti hakkında bilgi veriniz.
 • CevapBir çocuk gördüğü zaman Peygamberimizin mübarek yüzünü neşe ve sevinç kaplardı. Onu tutar, kollarının arasına alır, kucaklar, okşar, sever ve öperdi. Gördüğü ve karşılaştığı her çocuğa selâm verir, halini hatırını sorardı. Binekli bulunduğu zaman çocukları atın terkisine alır, gidecekleri yere kadar götürürdü. Çocuklarla arkadaşça konuşur, onların yanında çocuklaşır, anlayış seviyelerine göre sohbet eder, öğütler verirdi.
4. Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinin komşuluk ilişkilerine verdiği önemi anlatınız.
 • CevapHz. Muhammed’in Ailesinde Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi Peygamberimiz komşuluk ilişkilerine çok önem verirdi. Daima onları düşünürdü. “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” hadisi bile komşularına verdiği önemi bize anlatmaya yeter. Peygamberimiz hasta olan komşularını ziyaret eder, mutlu ve üzüntülü günlerinde yanlarında olurdu ve kendinde olanı onlarla da paylaşırdı.
5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuklarından biri değildir?
A. Kâsım
B. Zeynep
C. Abdullah
D. Ali
 • CevapD
6. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarına karşı tutum ve davranışları arasında gösterilemez?
A. Çocuklarına sevgi ve merhametle yaklaşmak
B. Çocukları arasında ayrım yapmak
C. Çocuklarına değer vermek
D. Önemli konularda çocuklarının görüşünü almak
 • CevapB
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Kevser sözcüğünün anlamları doğru verilmiştir?
A. Bolluk, bereket, hayır, neslin çoğalması
B. İnanç, ibadet ve ahlak
C. Sevgi, saygı, dayanışma
D. Aile, akraba, komşu
 • CevapA
8. I. Oruç tutmak
II. Kurban kesmek
III. Allah’a (c.c.) kulluk etmek
IV. Sadaka vermek
Kevser suresinde, yukarıdakilerden kaç tanesinden söz edilir?
A.1 B. 2 C. 3 D. 4
 • CevapB
Sayfa 88 Cevabı

Soru: 9. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde
tamamlayınız.
• Kevser suresi, …………Mekke’de………. indirilmiştir.
• Hz. Hasan’ın (r.a.) soyundan gelenlere ………şerif…………………… denir.
• Hz. Hüseyin’in (r.a.) soyundan gelenlere…………seyyid…………….. denir.
• Peygamberimizin (s.a.v.) soyu, ………Hasan………………….. ve ………Hüseyin…………..…….. ile devam etmiştir.
• ………Ümame………………….., Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği ve kızı Zeynep’in çocuğu olan torunudur.
• Peygamberimiz (s.a.v.), ………Torunlarını………….. sırtına ve omzuna alıp gezdirir, onlarl oyun oynardı.
10. Aşağıda verilen Kevser suresinde boş bırakılan bölümleri tamamlayınız.
Bismillâhirrahmânirrahîm
İnnâ a’taynâke’l-kevser.
Fe …………Salli Lirabikke venhar…………
İnne …şanieke hüvel ebter…
11. Aşağıdaki şemaya, Peygamberimizin (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler
yazınız.
 • Cevap:
 • Hz. Muhammed (s.a.s) her zaman eve girerken selam verirdi.
 • Çocuklara çok şefkatli ve merhametli bir şekilde davranır ve onlar ile şakalaşırdı.
 • Eşine çok sadık ve kibar bir şekilde yaklaşırdı.
 • Önemli kararlar almadan önce tüm aile bireyleri ile danışırdı.Danışarak iş yapmayı severdi.
Sayfa 90 

SoruYaşadığınız şehirde ne gibi tarihî eserler vardır? Bu eserlerden hangileri dinin etkisiyle
yapılmış olabilir?
 • Cevap:İstanbul: 
 • Süleymaniye Camii Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır.
 • Topkapı sarayı, Fatih Sultan Mehmed döneminde 1460 yılında yapılmaya başlamış, 1478 yılında tamamlanmıştır.
  Ayasofya camii-müzesi Doğu Roma İmparatoru Konstantios tarafından 360 yılında yaptırılmıştır..
  Ankara:
  Hacı Bayram Camii: Osmanlı padişahı II.Murat zamanında 1427 yılında yapılmıştır.
  İzmir:
  Efes antik kenti: MÖ 6000 yılların kurulan kent  İyonya’nın on iki şehrinden biridir.
Sayfa 93 

Soru: Yaşadığınız yerde bulunan tarihî bir yapıyı (cami, mescit, çeşme, medrese vb.) geziniz.
Bu tarihî eserle ilgili aşağıda yer alan bilgi cetvelini doldurunuz.
Eserin adı nedir? 
 • CevapSüleymaniye Camii
Ne zaman yapılmıştır?
 • Cevap
 • 1551-1558 yılları arasında 
Kim yaptırmıştır?
 • CevapKanuni Sultan Süleyman
Mimarı kimdir? 
 • Cevap Mimar Sinan
Eserin belli başlı özellikleri nelerdir?
 • CevapDört fil ayağı üzerine oturan Süleymaniye Camiinin kubbesi 53 m. yüksekliğinde ve 27,5 m çapındadır. Bu ana kubbe, Ayasofya’da da görüldüğü gibi, iki yarım kubbe ile desteklenmektedir. Kubbe kasnağında 32 pencere bulunmaktadır.
Eser üzerinde dinin etkilerini gösteren ne gibi motifler vardır?
 • CevapSüleymaniye camiinin 4 minaresi vardır. Bunun nedeni Kanuni’nin İstanbul’un fethinden sonraki dördüncü padişah; bu dört minaredeki on şerefinin de Osmanlının onuncu padişahı olduğunun bir işaretidir. Bu eser İslam aleminin gücünü ve bütün dünyadaki en üst mertebesini temsil etmektedir. 
Eser sizde nasıl bir etki bırakmıştır?
 • CevapEseri gezdiğim zaman hem ecdadımızın yaptıklarıyla gurur duydum hem de İslam’ın o dönemler ne kadar güçlü olduğunu bu gücün askeri, sanat alanlarının yanında mimari de olduğunu gördüm. 
Bu türden bildiğiniz başka eserler var mı?
 • CevapSelimiye camii, Şehzadebaşı camii ve de Anadolu’nun bir çok yerinde yapılan diğer külliye ve camilerin var olduklarını biliyoruz. 
İncelediğiniz eserle ilgili gördüğünüz eksiklikler nelerdir?
 • Cevap:Bir eksiklik göremedim. 
Bu eksikliklerin giderilmesi için çözüm önerileriniz nelerdir? Yazınız.
 • CevapEksiklik değil de bütün dünyada daha çok tanınmasını sağlamak için belgeseller reklamlar kampanyalar düzenlenmeli bütün dünyaya bu eserlerimizin önemi anlatılmalıdır. 
Sayfa 94 

Soru: İlahi, naat, tekbir, salavat kavramları hakkında neler biliyorsunuz?
 • Cevap:İlahi, Allah’ı övmek, O’na dua etmek ve en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmış makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir.
  Naat, Edebiyatta Hazret-i Muhammed’i övme amacıyla yazılan şiirlere verilen addır.
  Tekbir, Din ıstılahında, “Allah en büyüktür Allah her şeyden daha büyüktür” anlamına gelen Allâh’ü ekber diyerek Allah’ı azamet ve kibriya ile anmak demektir.
  Salavat, “Peygamberimizi anmak üzere kullandığımız bir selam ifadesidir. ” Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.”
Sayfa 98 


 Soru: “Gelin tanış olalım,
İşi kolay kılalım,
Sevelim, sevilelim,
Dünya kimseye kalmaz.”
Yunus Emre Divanı, s. 17.
Yunus Emre, yukarıdaki dörtlüğünde ne anlatmak istemektedir?
 • CevapSevme ve sevilmenin öneminden bahsetmekte bu dünyadan hepimizin geçip gideceğini kavgaların ise gereksizliğini aktarmaktadır. 
Edebiyatımızdan, dinî ögelerin baskın olduğu bir şiir, hikâye vb. örnek bularak sınıfınıza getiriniz ve arkadaşlarınıza okuyunuz.
 • Cevap: YUNUS EMRE BANA SENİ GEREK SENİAşkın aldı benden beni
  Bana seni gerek seni
  Ben yanarım dün ü günü
  Bana seni gerek seni
  Ne varlığa sevinirim
  Ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum
  Bana seni gerek seni
  Aşkın aşıklar oldurur
  Aşk denizine daldırır
  Tecelli ile doldurur
  Bana seni gerek seni
  Aşkın şarabından içem
  Mecnun olup dağa düşem
  Sensin dünü gün endişem
  Bana seni gerek seni
  Sufilere sohbet gerek
  Ahilere ahret gerek
  Mecnunlara Leyla gerek
  Bana seni gerek seni
Sayfa 102 

SoruKandil gecelerimiz hangileridir?
 • Cevap:
 • Mevlid Kandili: Peygamber Efendimiz’in dünyaya geldiği gecedir. O geceyi kutlamak için yapılan bir kandildir.
 • Regaib Kandili: Recep ayının ilk Cuma gecesi hem recep ayını hem de üç ayların girişi kutlanır.
 • Miraç Kandili: Recep ayının 27. Gecesi kutlanır. Peygamberimiz bu gece Allah’ın huzuruna çıkarılmıştır. Namaz bu gecede farz kılınmıştır.
 • Berat Kandili: Şaban Ayının 15. Gecesi kutlanır. Bu gece de Müslümanlar işledikleri günahlardan hatalardan tövbe ederler, bağışlanma dilerler.
 • Kadir gecesi: Kadir gecesi en önemli gecedir. Ramazan ayının 27. Gecesi kutlanır. Kur’an-ı Kerim bu gece indirilmeye başlanmıştır. Allah bu geceyi bin aydan hayırlı kılmıştır.
Sayfa 104 

SoruDinî bayramlarda neler yaparsınız? Bununla ilgili anılarınızı ve izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapDini bayramlarda bayram namazı kılarız, büyüklerimizin ellerinden öper harçlık alırız, yakınlarımızın, komşularımızın bayramını kutlarız, şeker toplarız, gün boyu gezeriz eğleniriz.
Bu dünya Sultan Süleyman’a bile kalmadı.” sözünü hiç duydunuz mu? Bu söz ne anlatmak amacıyla söylenmiş olabilir?
 • Cevap: İnsan ne kadar zengin, ne kadar güçlü olursa olsun dünyadan göçüp gidecektir. Egemenliği son kerteye ulaşmış olanlar dahi ölüme yenilirler. Bunun için dünyaya bel bağlanmamalıdır.
Sayfa 107 

Soru: 1. İslam dininin mimarimiz üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? Örnek veriniz.
 • Cevap: İslam dininin etkisiyle mimarimizde bazı değişimler yaşanmıştır. Atalarımız Müslümanlığı benimsedikten sonra dinimizin etkisiyle pek çok mimari eser inşa etmişlerdir. Onlar; Orta Doğu’dan Afrika’ya, Anadolu’dan Balkanlara kadar hâkim oldukları topraklarda cami, medrese, han, hamam, köprü, aşevi, şifahane, külliye, mescit vb. birçok bina yapmışlardır.
2. Cami musikisi nedir? Örnek vererek açıklayınız.
 • CevapCami musikisi, gerek ibadet öncesinde gerekse ibadet sonrasında camide icra edilen musikidir. Daha çok Arapça icra edilen bu musiki türünde, müzik aletleri kullanılmamaktadır. Camilerde okunan ezanlar, kametler, salâlar, mevlitler, miraciyeler, tesbihatlar, getirilen tekbirler, salavatlar cami musikisinin başlıca unsurları arasında sayılabilir.
3. Örf ve âdet ne demektir? Tanımlayınız.
 • Cevap:  Örf, aklın ve dinin güzel gördüğü, toplumun alışkanlık hâline getirdiği, söz veya davranış olarak sürdürdüğü güzel şeylerdir Âdet ise, Toplumda eskiden beri uyulagelen yerleşmiş alışkanlık ve davranışları, gelenek ve görenekleri ifade eder. Örf ve âdetler, toplumda nesilden nesile aktarılarak uzun bir süreç içinde insanlar tarafından benimsenir.
4. Hz. Süleyman (a.s.) hakkında kısaca bilgi veriniz.
 • CevapHz. Süleyman (a.s.), Hz. Davud’un (a.s.) oğludur. Kudüs’te doğmuştur. Yüce Allah (c.c.), Hz. Süleyman’a (a.s.) üstün bir zekâ ve ilim vermiştir. Hz. Süleyman (a.s.), babasının vefatından sonra İsrailoğullarına hükümdar oldu. Allah (c.c.), Hz. Süleyman’a (a.s.) büyük bir mülk ve saltanat nasip etti. Onu peygamberlikle görevlendirdi. Rabb’imiz (c.c.) kuşları, cinleri ve rüzgârı Hz. Süleyman’ın (a.s.) emrine verdi. O, kuşların ve karıncaların dilini biliyor, onlarla konuşabiliyordu. Ayrıca Hz. Süleyman (a.s.), rüzgâra hükmediyor ve rüzgâr sayesinde çok uzak mesafelere gidebiliyordu
5. Aşağıdakilerden hangisi, tekke musikisine ait bir tür değildir?
A. İlahi B. Kaside C. Ezan D. Naat
 • CevapB
6. Aşağıdakilerden hangisi, din görevlilerinden biri değildir?
A. Müftü B. Vaiz C. İmam D. Kaymakam
 • CevapD
7. Hikmet adı verilen şiirleriyle insanlara İslami ve ahlaki değerleri benimsetmek için çalışan ve şiirleri Divan-ı Hikmet adlı eserde toplanan düşünürümüz kimdir?
A. Ahmet Yesevî B. Yunus Emre
C. Mevlanâ D. Hacı Bektaş Veli
 • CevapA
8. Müslümanları bayram ve cuma namazına çağırmak, kandilleri duyurmak veya bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı dost, akraba ve komşulara haber vermek amacıyla
okunan salât-ü selama ne denir?
A. Ezan B. Kamet C. Mevlit D. Salâ
 • CevapD
9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
Mescid-i Aksâ- minber- naat- vaaz kürsüsü- mevlit- mihrap- hutbe
Camilerde imamın namaz kıldırdığı, Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan oyuk, girintili yere …………MİHRAB………………denir
 • Cevap:
 Sayfa 108 

Cuma ve bayram namazlarında, imamın minbere çıkarak cemaate konuşma yaptığı, öğüt verdiği konuşmaya ………HUTBE……………….. denir.
• Genellikle mihrabın sağ tarafında bulunan, cuma ve bayram günleri namazdan önce din görevlilerinin çıkıp konuşma yapıp vaaz verdiği yere ……vaaz kürsüsü…………….. denir.
• Peygamberimizin (s.a.v.) niteliklerini övmek amacıyla yazılan manzum eserlere………NAAT………….. denir.
• Hz. Süleyman’ın (a.s.) Kudüs’te yaptırdığı mescide …MESCİT-İ AKSA…… .. denir
• Peygamberimizin (s.a.v.) doğumunu anlatan eserlere ……MEVLİT…………. denir.
10. Aşağıdaki şemaya, örf ve âdetlerimizde dinin etkisini gösteren örnekler yazınız.
 • Cevap:
  Din, ahlaki, hukuki, ameli kurallardan oluşur. Din ilahidir. İslam dini hayat dinidir. Hayatın her alanını ihata eder. Bu nedenle hayatımızın her alanında İslam ölçüleri bulunmaktadır. Din, insanların yaşamasıyla bir anlam kazanır.
  Toplumu bir arada tutan değerler, normalar ve tutumlar dini, ahlaki, hukuki, örfi olarak şekillenmektedir. Örf ve adetler, toplumun tarihi devamlılık içinde varlığını koruması yönüyle etkilidir.
  Din, örf ve adetler üzerinde hikmet, ahlak, nezaket, merhamet, insaf, vicdan gibi manevi ağırlıklı etkiler sağlar. Örf ve adet, dine göre şekillenir. Din merkezli bir hayatta örf ve adet dine dayalı olarak ortaya çıkmakta ve yerleşik hale gelmektedir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...