5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR DİKEY Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları DİKEY Yayınları Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA ve ÜNİTE SAYISINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım.
 • Cevap:
Yapraklar, bitkinin……..terleme…..yapan ve……besin……. üreten organdır.
Memeliler genellikle………doğurarak……..çoğalır.
Köpekler yavrularını………süt………….ile besler.
Hayvanlar…….omurgalı……..ve………omurgasız………..olmak üzere iki grupta incelenir.
Balıklar……….yumurta………..ile çoğalır.
Mikroskobik canlıları……..mikroskop………denilen aletlerle görebiliriz.
Bitkiler……..kökleri…………yardımı ile toprağa tutunur.
Çiçeksiz bitkilere……..eğrelti otu……….örnek verilebilir.
Omurgasız hayvanlara………sinek……….karınca ve midye örnek verilebilir.
Maya mantarlarından……..yoğurt……..yapımında yararlanılır.

Sayfa 56

1. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalıdır?
 • CevapB
2. Aşağıda verilen bitkilerden hangisi çiçeksiz bitkilere örnektir?
A) Bezelye
B) Mısır
C) Ciğer otu
D) Menekşe
 • CevapC


3. Aşağıdaki bitkilerden hangisi çiçekli bir bitkidir?
 • CevapB
4.Yandaki görselde çiçekli bir bitkinin kısımları görülmektedir.
Bu kısımlardan hangisi bitkinin besin üreten kısmıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
 • CevapD
5.  Aşağıda görselleri verilen canlılardan hangisi omurgasız hayvanlara örnektir?
 • CevapB

Sayfa 57

6. Bazı canlılar ve bu canlılara ait özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilen özellikler, düşey sütundaki canlılarda görülüyor ise görülmüyor ise “X” işareti konularak tablo dolduruluyor. Her doğru işaretleme 1 puan olduğuna göre toplam 5 puan alan bir öğrencinin yanıtları aşağıda verilenlerden hangisi gibi olabilir?
 • CevapB

Sayfa 58

7. Aşağıda bazı mantar çeşitleri ve bu mantarların açıklamaları karışık olarak verilmiştir. Mantar çeşitlerini ve açıklamaları oklar kullanarak doğru bir şekilde eşleştiren bir öğrencinin çizdiği okların görünümü nasıl olur?
 • CevapC
8. Memeli canlılar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kuluçkaya yatarlar.
B) Vücutları tüyler ile örtülüdür.
C) Yavrularına bakmazlar.
D) Akciğer solunumu yaparlar.
 • CevapD

Sayfa 60

Görseldeki ölçüm aracının ne olduğunu biliyor musunuz? Ölçüm araçları seçilirken nelere dikkat edilir?
 • Cevap: Evet biliyorum. Görselde ki ölçüm aracını adı dinamometredir. Hassa bir ölçüm yapabildiğine dikkat edilmelidir.


Sayfa 62

Sizce kuvvet nedir ? Kuvvet etkisiyle neler yapılabilir?
 • Cevap: Hareket eden cismi durduran, durmuş olan cismi hareket ettiren, yönünü, biçmini değiştirebilen, değişken etkiye kuvvet denir.


Sayfa 64 Cevapları

 

 

Kendimizi Değerlendirelim 1
Aşağıdaki görsellerden hangilerinde kuvvet uygulanmış, hangilerinde uygulanmamıştır?
Kuvvet uygulanmışsa görsellerin sağ alt köşesindeki yuvarlağın içine “✓”, uygulanmamışsa “✗” işareti koyalım.
(✓) 1) İp çekme
(✓) 2) Bilgisayarda yazı yazma
(✓) 3) Tenis oynama
(✗) 4) Uyuma
(✗) 5) Kitap okuma
(✗) 6) Televizyon izleme
(✓) 7) Tahterevallide oynama
(✓) 8) Çizim yapma


Sayfa 67 Cevapları

 

 

Sonuç Çıkaralım
F Yaptığımız dinamometrede başka ne tür maddeler kullanabiliriz?
İp yerine yay kullanabiliriz, karton yerine de bir kanca kullanabiliriz.
Kendimizi Değerlendirelim 2
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise yay ayraçların içine “D”, yanlış ise “Y” yazalım.
1. (D) Kuvvet cisimlerde şekil değişikliğine sebep olabilir.
2. (D) Kuvvet birimi Newton’dır (Nivtın’dır).
3. (Y) Halat çekme oyunu, yer çekimi kuvvetine örnek verilebilir.
4. (Y) Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan aletlere, eşit kollu terazi adı verilir.
5. (D) Rüzgâr, insanlardan bağımsız gerçekleşen bir kuvvettir.

 

Sayfa 75 Cevapları

 

 

Eşit yükseklikte bulunan özdeş toplar farklı zeminlerden kuvvet uygulanmaksızın bırakılıyor. Buna göre özdeş A, B ve C toplarının yatay zeminde alabileceği mesafelerin nasıl olabileceğini nedenleri ile birlikte aşağıda verilen alana yazalım.
Cevap: A, en çok mesafeyi alır çünkü sürtünmesi en azdır. B, en az mesafeyi alır çünkü sürtünme kuvveti en fazladır. C, A’ya göre az; B’ye göre çok mesafe alır çünkü cam zemine göre sürtünmesi fazla, kum zemine göre sürtünmesi daha azdır.


Sayfa 78-80 Cevapları

 

 

3. ÜNİTE ÖĞRENDİKLERİMİZİ ÖLÇELİM
A. Aşağıda cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.
1- D 2- Y 3- Y 4- D 5- D 6- Y 7- D 8- Y 9- D 10- D
B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım
1 kuvvet
2 yer çekimi
3 dinamometre
4 N
5 itme, çekme
6 sürtünme kuvveti
7 pürüzsüz, pürüzlü
8 yağ
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.
1- D 2- D 3- D 4- A 5- C 6- B 7- B 8- C 9- D

 Sayfa 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 82 Cevapları

Görselde verilen gölde nasıl bir değişim olmuştur? Bu değişimin sebebi sizce ne olabilir?
Cevap: Hava çok soğuk olduğu için gölde donmalar olmuştur. Ve çatlaklar meydana gelmiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 83 Cevapları

Etkinliğin Yapılışı
Tel kafesleri sacayakların üzerine koyalım. a Beherglaslara bir miktar katı yağ ve mum koyalım.
İspirto ocaklarını çakmak yardımıyla aynı anda yakalım.
Katı yağ ve mumun ısıtılması sonucunda meydana gelen değişimleri gözlemleyelim.
Sonuç Çıkaralım
Isıttığımız yağ ve mumda ne gibi bir değişiklik gözlemledik? Açıklayalım.
Cevap: İkisi de katı halden sıvı hale geçmiştir. Hal değişikliği olmuştur.
Isıttığımız mum ve yağı buzdolabında belli bir süre bekletirsek mum ve yağda ne gibi değişiklikler olur? Açıklayalım
Cevap: Bu sefer her ikisi de sıvı halden katı hale geçer yani donar.

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 85 Cevapları

Etkinliğin Yapılışı
Beherglasın içine bir miktar su koyalım.
Suyu, ispirto ocağında kaynayıncaya kadar bekletelim. Kabarcıklar çıkmaya başladığı an, beherglası ispirto ocağından indirelim ve beherglasın üzerine cam kapağı kapatalım.
Sonra, cam kapak içerisindeki değişimleri inceleyelim
Sonuç Çıkaralım
Suda kabarcıkların oluşması ne anlama gelir? Açıklayalım.
Cevap: Suyun kaynama evresine geçtiği anlamına gelir. Su çok fazla ısındığı için buraya temas eden su buharlaşıyor ve bu gaz kütle kabarcık şeklinde yukarı yükselmeye başlıyor.
Suyun üzerini neden streç filmle kapattık ve streç filmde neler gözlemledik? Açıklayalım
Cevap: Su buharını görebilmek için streç filmle kapattık. Streç filmde su kabarcıkları gözlemledik. Su kaynarken sudan çıkan su buharı streç filme yapıştı ve damla damla sular oluştur.

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 82 Cevapları

Erlenmayerin içerisine spatül yardımı ile bir miktar katı iyot koyalım.
Buz parçalarını deney tüpüne koyalım ve deney tüpünü erlenmayerin içerisine pamuk yardımı ile görseldeki gibi yerleştirelim.
İspirto ocağını çakmak yardımı ile yakarak erlenmayerin içerisindeki değişimi gözlemleyelim.
İyot gazı göze ve akciğerlere zarar verebileceği için deney tüpünü pamuk yardımıyla erlenmayere iyice sıkıştırarak iyot gazının çıkışını engelleyelim.
Sonuç Çıkaralım
Katı iyot sıvı hâle geçti mi? Nedenini açıklayalım.
Cevap: Katı iyot sıvı geldi. Erime derecesi suyun kaynama sıcaklığına yakın olduğu için 100 dereceden sonra erimeye başladı ve sıvı hale geldi.
Erlenmayerin içerisine koyduğumuz deney tüpünde ne gibi bir değişiklik gözlemledik? Açıklayalım.
Cevap: Katı iyot sıvı hale geldi ve daha sonra kaynamaya başladı.

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 88 Cevapları

1. Erime, donma, kaynama, süblimleşme, yoğuşma, kırağılaşma, buharlaşma kelimelerini kullanarak aşağıdaki noktalı yere kısa bir hikâye yazalım.
Cevap: Bu hikayeyi kendiniz yazmalısınız. (Yazmamızı istiyorsanız yorum bölümünde belirtin.)
2. Aşağıdaki görsellerden ve oklardan hareketle hâl değişimi olaylarını noktalı yerlere yazalım.
Cevap:

 Sayfa 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 89 Cevapları

Maddelerin ortak özellikleri olduğunu öğrenmiştik. Peki, maddeleri ayırt etmek için maddelerin hangi özelliklerinden yararlanabiliriz?
Maddeleri ayırt etmek için bazı özelliklerden yararlanırız. Bunlar ;
 • Özkütle (yoğukluk)
 • Erime ve Donma Noktası
 • Kaynama Noktası
 • Çözünürlük
 • Genleşme
 • Esneklik
 • İletkenlik

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 92 Cevapları

Deney tüpüne az miktarda saf su koyalım. (Saf suyun soğuk olmasına dikkat edelim.)
Termometreyi, tek delikli tıpanın içinden geçirerek deney tüpünün üzerine yerleştirelim.
Dondurduğumuz tuz-buz karışımını beherglasa koyarak tuz-buz karışımının içine deney tüpünü yerleştirelim.
Deney tüpündeki saf suyun donmaya başladığı sıcaklığı gözlemleyelim. Gözlemlerimizi defterimize kaydedelim.
Erlenmayerin içine saf sudan elde ettiğimiz buz parçalarını atalım.
Termometreyi tek delikli tıpadan geçirerek erlenmayerdeki buz parçalarının içerisine yerleştirelim. Bu sırada termometrenin erlenmayerin altına değmemesine dikkat edelim.
İspirto ocağını yakarak saf sudan elde ettiğimiz buzun erime sıcaklığını gözlemleyelim. Gözlemlerimizi defterimize kaydedelim.
Sonuç Çıkaralım
Saf sudan elde ettiğimiz buzun erime noktası ile saf suyun donma noktasını defterimizdeki verilerden yararlanarak karşılaştıralım.
Cevap: Buz 0′ın üstünde her sıcaklıkta erir. Çünkü suyun her sıcaklıkta buharlaşma gibi bir özelliği vardır. Saf suyun kaynama noktası ise 100 derecedir.

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 94 Cevapları

Öğretmenimizden, erlenmayerlere eşit miktarda su ve etil alkol koyup görsellerdeki gibi deney düzeneği oluşturmasını isteyelim. Termometreleri tek delikli tıpalardan geçirerek erlenmayerlerin içine yerleştirelim. Termometrenin erlenmayerin altına değmemesine dikkat edelim. Erlenmayerleri sacayakların üzerine koyarak ispirto ocaklarını yakalım. Termometrelerdeki sıcaklık değişimlerini belli aralıklar ile gözlemleyelim.
Sonuç Çıkaralım
Termometrelerde ki sıcaklık değerini gözlemleyelim. Su ve etil alkolde farklılıklar gözlemledik mi? Açıklayalım.
Cevap: Etil alkol 78 derecede su ise 100 derecede kaynamaya başladı. Etil alkolün kaynama süresi suya göre daha kısa sürdü.
1. Aşağıdaki kutucuklarda bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerlere yazalım.
a. Saf katı maddenin erimeye başladığı sıcaklığa erime noktası denir.
b. Saf sıvı bir maddenin donmaya başladığı sıcaklık değerine donma noktası denir.
c. Kaynama süresince maddenin sıcaklığı sabit kalır.
ç. Saf bir sıvının kaynamaya başladığı sıcaklık değerine kaynama noktası denir.

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 95 Cevapları

2. Özdeş kaplarda bulunan eşit miktardaki sıvıların özdeş ısı kaynakları ile ısıtılması sonucu aşağıda verilen grafikler oluşmuştur. Buna göre aşağıdaki yay ayraçların içine, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazalım.

a. (D) Maddelerin kaynama noktası farklıdır.
b. (D) B maddesi sudur.
c. (Y) Kaynama noktası en düşük olan A maddesidir.
ç. (Y) Kaynama noktaları arasında B = C > A ilişkisi vardır.

 Sayfa 96, 97, 98, 99, 100

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 96 Cevapları

Kışın hava sıcaklığı düşüktür. İlkbaharda ise havalar ısınmaya başlar ve sıcaklıklar artar. Peki, ısı ve sıcaklık arasındaki farklar nelerdir?
Cevap: Isı bir enerji türüdür.Sıcaklık ise bir ölçümdür. Isının birimi kalori ( cal ) veya Joule, sıcaklık birimi ise derecedir.Isı madde miktarına bağlıdır fakat sıcaklık madde miktarına bağlı değildir.

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 99 Cevapları

250 mL’lik erlanmayerlere 150 mL su koyalım.
Termometreleri tek delikli tıpalardan geçirerek her iki er- enmayerin içine koyalım.
Erlenmayerlerden bir tanesini ispirto ocağının üzerine koyarak ısıtalım.
İspirto ocağını kapatarak ocağın üzerindeki suyun termometrede gösterdiği değeri (ısıllan su) aşağıdaki tabloya not alalım.
Diğer erlenmayerdeki termometrenin gösterdiği değeri de tabloya not edelim.
Sonra suları huni yardımı ile 500 mL’lik erlenmayerin içerisine dökelim (Isıtılan erlenma-
yeri kıskaç ya da bir bezle tutalım.).
Bu suyun sıcaklık değerini (ısıtılan su + normal su karışımı) tabloya not edelim.
 Sıcaklık
Isıtılan su100
Normal su25
Isıtılan su + normal su75
Sonuç Çıkaralım
Karıştırılan sulardan hangisi ısı vermiştir? Açıklayalım.
Cevap: Isıtılan su ısı vermiştir. Kendisi 100 derecedir ve ona 25 derecelik bir su eklendiği zaman eklenen ısı kendisinin ısısından düşük olduğu için ısısı düşük olan suya ısı vermiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 100 Cevapları

Kendimizi Değerlendirelim 3
1. Isı ve sıcaklık arasındaki farkları noktalı yerlere yazalım.
IsıSıcaklık
Enerjidir.Enerji değildir.
Sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğru geçer.Maddeler arasında alınıp verilmez.
Birimi, cal ya jouledür.Birimi Celsius’tur
Kalorimetre kabı ile hesaplanır.Termometre ile ölçülür.
2. Aşağıda verilen maddeler ısı yalıtımlı olan bir ortamda birbirine dokundurulur iseısının akış yönünün nasıl olacağını oklarla ( veya ) gösterelim.
a40 oC <------------------ 200="" span=""> oC
b-20 oC <------------------ 10="" span=""> oC


Sayfa 75 Cevapları

 

 

Eşit yükseklikte bulunan özdeş toplar farklı zeminlerden kuvvet uygulanmaksızın bırakılıyor. Buna göre özdeş A, B ve C toplarının yatay zeminde alabileceği mesafelerin nasıl olabileceğini nedenleri ile birlikte aşağıda verilen alana yazalım.
Cevap: A, en çok mesafeyi alır çünkü sürtünmesi en azdır. B, en az mesafeyi alır çünkü sürtünme kuvveti en fazladır. C, A’ya göre az; B’ye göre çok mesafe alır çünkü cam zemine göre sürtünmesi fazla, kum zemine göre sürtünmesi daha azdır.


Sayfa 109-112 Cevapları

 

ÖĞRENDİKLERİMİZİ ÖLÇELİM
A- Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım.
(D) Naftalinde süblimleşme görülür.
(Y) Buharlaşma belli bir sıcaklıkta, kaynama ise her sıcaklıkta gerçekleşir.
(D) Kaynama noktası, ayırt edici bir özelliktir.
(Y) Katı hâldeki maddelerin ısı alarak direkt gaz hâle geçmesine kırağılaşma denir.
(Y) Yoğuşma, maddenin katı hâlden sıvı hâle geçmesidir.
(Y) Erime noktası, saf katı maddelerin ortak özelliklerinden biridir.
(D) Isı, bir enerji türüdür.
(Y) Sıcaklık, kalorimetre kabıyla hesaplanır.
(D) Isı alan demirin hacmi artar.
(Y) Gazlarda genleşme ve büzülme görülmez.
Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım.
 1. Sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğru ısı akışı gerçekleşir.
 2. Bir cismin sıcaklığı termometre ile ölçülür.
 3. Maddenin ısı alarak hacminin büyümesine genleşme denir.
 4. Gaz hâldeki bir maddenin ısı vererek direkt katı hâle geçmesine kırağılaşma.denir.
 5. Maddenin ısı vermesi sonucunda hacminin azalmasına büzülme denir.
 6. Sıvı hâldeki bir maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesine buharlaşma denir.
 7. Isı birimi joule ya da kaloridir.
 8. Genleşen bir telin boyu uzar.
 9. Su, ısı verir ise sıvı hâlden katı hâle geçebilir.
 10. Kaynama süresince sıcaklık sabit kalır.
1. Bir saf maddenin farklı fiziksel hâlleri A, B ve C şeklinde gösterilmiştir. 1, 2, 3 ve 4 numaralı değişimlerden 2. nin buharlaşma olduğu biliniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) B, maddenin katı hâlidir.
B) 3. değişim erimedir.
C) C maddesi buharlaşma sonucu oluşur.
D) 1. değişim donmadır.
I. Isı ve sıcaklık enerji türüdür.
II. Isı, kalorimetre kabıyla hesaplanır.
III. Sıcaklığın birimi joule ya da kaloridir.
IV. Isının birimi °C ile gösterilir.
2. Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) II ve IV B) I ve III C) I,ve IV D) I,II,III ve IV
i Donma noktası
II. Erime noktası
III. Kaynama noktası
IV. Kütle
3. Yukarıdakilerden hangileri maddenin ayırt edici özelliklerindendir?
A) II ve IV B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
I. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır.
II. Kaynama belli bir sıcaklıkta olur.
III. Buharlaşma sıvının her tarafında olur.
4. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap: B
5. Yukarıdaki olayları maddelerin ısı alma ve verme durumlarına göre sınıflandırırsak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?
Cevap: D
6. Yukarıdakilerden hangisinde ya da hangilerinde genleşme ve büzülme görülür?
A) Yalnız l B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
7. Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşmanın özelliğidir?
A) Her sıcaklıkta olur.
B) Sıvının her yerinde olur.
C) Belli bir sıcaklıkta olur.
D) Sıcaklık sabit kalır.
8. Isı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Isı, bir enerjidir.
B) sı birimi olarak kalori ya da joule kullanılır.
C) Isı alan maddenin sıcaklığı sürekli yükselir.
D) sı alan bir maddenin hacmi artabilir.
9. Özdeş ve ağzı açık kaplarda, ilk sıcaklıkları eşit olan eşit miktardaki saf A ve B sıvıları, özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Isıtma işlemi sonucunda kaplardaki sıvı miktarları eşittir.
B) Her iki sıvı da hâl değişimi görülür..
C) Her iki kaba eşit ısı verilmiştir.
D) Kaplarda, başlangıçta aynı cins sıvılar bulunmaktadır.
Yanda verilen kavanozun kapağını açamayan İbrahim;
I Kavanoz camını ısıtır, kapağı soğutursa kapağı açar.
II. Kavanoz camını soğutur, kapağı ısıtırsa kapağı açar.
III. Sadece kavanozun kapağını ısıtırsa kapağı açar.
10. Bu durumlardan hangisinde veya hangilerinde kavanozun kapağı açılabilir?
Cevap: C
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...