5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Sayfa 140-165 Arası 6. ÜNİTE

6. Ünite İnsan ve Çevre


Biyoçeşitlilik Nelerdir Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı
Çevrenizdeki canlıları gözlemleyiniz. Kaç tane canlı çeşidi olduğunu söyleyebilir misin?
 • Cevap:Yaşadığımız bölgeyi Marmara Bölgesi olarak sınırlandıracak olursak bitki ve hayvanlar olmak üzere birçok tür bulabiliriz.
  Bitki türleri;
  – Çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler, açık tohumlu bitkiler, kapalı tohumlu bitkiler
  Hayvan türleri,
  – Kedi, kopek, kuş, yılan, kirpi, fare
Pandaların neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu duymuş olabilirsiniz. Panda gibi canlıların nesli neden tükenmektedir? Canlıların nesli tükenebilir mi? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: Nesli tükenen hayvanların sayısı hiç de azımsanmayacak kadar çok. Doğal afetler, iklim ya da yerküre değişimleri gibi birçok sebepten ötürü birçok canlı türünün nesli tükenmiştir. Dünyanın doğal bir dengesi olduğu için bazı canlıların yok olması tabii bir sonuçtur. Ancak insan faktöründen ötürü doğal dengenin bozulması da beraber birçok canlı türünün neslinin insanoğlu faktöründen ötürü tükenmesini ortaya çıkarmıştır. 
Çevrenizde oluşan kirlilikleri fark ettiniz mi? Çevre kirliliği nasıl oluşmaktadır? İnsanların çevreye etkileri nasıldır?
 • Cevap:  Çevre sorunları ülkemizin ve dünyamızın en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Çevre kirliliği nedeniyle her geçen gün dünyamız biraz daha kirlenmekte ve bu nedenle dünyadaki tüm canlıların hayatı tehlikeye girmektedir.Çevre sorunlarını oluşturan etkenlerin başında insanların bilinçsizliği gelmektedir. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyen insanlar çevrenin kirlenmesine birinci dereceden etki etmektedir. Çevre kirliliğinin bir diğer sebebi ise gelişen teknoloji ve sanayi alanlarının artmasıdır. Hızla gelişen sanayi alanlarından çıkan atıklar büyük ölçüde çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Fabrikaların gerekli özeni göstermemeleri ve yetersiz denetim çevre sorunlarına yol açmaktadır.
  Çevredeki ormanların kesilmesi, atık suların doğaya bırakılması, fabrikalardaki filtre yetersizliği gibi birçok etken çevre kirliliğine sebep olan diğer etkenlerdir. Bu sorun dünyamızı her geçen gün tehdit etmekte ve çevre kirliliğine mutlaka etkili önlemler almak gerekmektedir.
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı
İnsan ve çevrenin  etkileşimi nasıldır ? İnsanlar  çevrede olumlu ve olumsuz ne gibi etkilerde bulunabilir?
 • Cevap:İnsanların Doğa ve Çevre Üzerindeki Olumlu Etkileri
  • Hava kirliliğini önlemek maksadıyla evlerin ve fabrikaların bacalarına filtre takılması
  • Ağaç dikilmesi
  • Balık çiftliklerinde üretilen balıkların doğal akarsulara ve göllere serbest bırakılması
  • Hayvanlara zarar vermemek ve hayvanları korumak
  • Bilinçsiz bir şekilde ağaçların kesilmesini engellemek
  • Sokakta yaşayan hayvanları korumak ve beslemek
  • Çevreye çöp atmamakİnsanların Doğa ve Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri
   • Petrol ve kömür gibi yakıtların çok miktarda ve bilinçsiz bir şekilde kullanılması
   • Zararlı sanayi atıklarının çevreye atılması
   • Nükleer silahların kullanılması
   • Ağaçların bilinçsiz bir şekilde kesilmesi
   • Doğadaki hayvanların bilinçsiz bir şekilde avlanması
   • Radyasyon yayan cihazların yaygın bir şekilde kullanılması
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı
Kaç kuş türü biliyorsunuz? Bunların adlarını sayabilir misiniz? Peki kaç çiçek türü biliyorsunuz? Kaç çiçek çeşidi sayabilirsiniz?
 • Cevap:  Yaklaşık dünya üzerinde 10.000 yaşayan kuş türü bulunmaktadır. Bunların adlarını saymamız büyük bir araştırma yapmadan saymak mümkün değildir.Kaç çiçek türü olduğunu sadece tahminde bulunabiliriz. 80 milyon ile 100 milyon civarında çiçek türü olduğu tahmin edilmektedir. Bunların adlarını saymamız mümkün değildir.
  Dünya’daki canlı türlerinin sayısı o kadar çoktur ki bilim insanları bütün türleri daha belirleyememiştir. Bu nedenle Dünya’da tam olarak ne kadar canlı türü olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bir bölgede bulunan çeşitli ekosistemler, ekosistemlerdeki bitki ve hayvan türlerinin sayıca zenginliği biyolojik çeşitlilik olarak adlandırılır. Ekosistemlerin iklim, toprak, su ve coğrafi özellikleri barındırdığı tür sayısını yani biyolojik çeşitliliği etkiler.
  Dünya üzerinde yaşayan canlılar, tüm insanlığa ve diğer canlılara birçok fayda sağlar. Örneğin zorunlu ihtiyaçlarımızdan olan yiyecek, su, oksijen, enerji ve çeşitli kimyasal maddeler canlılardan ve onların bulunduğu habitatlardan sağlanmaktadır. Bu nedenle biyolojik çeşitlilik ülkelerin doğal zenginlik kaynaklarındandır.
Yukarıdaki gazete haberinde de okuduğunuz gibi sizin bulunduğunuz bölgede de o bölgeye ait canlılar var mı?
 • CevapEvet var. Mesela kelaynak kuşu vardı. Başka coğrafyada pek bulunmuyordu.
Çevrenizdeki bitki türlerini ve canlı çeşitlerini gözlemleyiniz. Kaç canlı türü bulunuyor?
 • Cevap:
 • Bitki türleri;
  – Çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler, açık tohumlu bitkiler, kapalı tohumlu bitkiler
  Hayvan türleri,
  – Kedi, kopek, kuş, yılan, kirpi, fare
Çevrenizdeki ekosistemlerde bulunan bitki ve hayvanlara örnekler verebilir misiniz?
 • CevapÇam ağacı, meşe ağacı, gül , papatya, eşek, köpek, kedi
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı
Kullanacaklarımız: defter, kalem.
İzlenecek Yol
+ Yaşadığınız çevrede hangi bitki ve hayvan çeşitlerinin bulunduğu hakkında çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız.
+ Bitki ve hayvan çeşitlerinin adını ve nerede bulunduğunu defterinize yazınız. Soruları Cevaplayalım
• Yaşadığınız çevre, bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından zengin mi?
 • CevapEvet zengin. Çünkü dört mevsim yaşanıyor ve orman açısından zengin bir yer. Bundan dolayı  da çeşitlilik fazla.
• Yaşadığınız çevredeki bitki ve hayvan çeşitliliğinin doğal yaşam için önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap:   Böcekler, bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak bitki yaşamının devamlılığı ve çeşitliliğine olanak vermekte ve ekosistemin devamlılığını sağlamaktadır. Yine böceklerin önemli bir kısmı, organik maddelerin ayrışmasını ve tekrar toprağa kazandırılmasını sağlamakta adeta doğada birer gönüllü temizlik işçisi gibi çalışmaktadır. Bu etkileşim içinde canlı türlerinden herhangi birine verilecek zarar bütün sisteme zarar vermekte ve doğadaki yaşam dengesini bozabilmektedir.Biyolojik çeşitlilik, çevrenin sağlıklı olmasını sağlayan bu çevreyle ilgili hizmetlerin bazıları şunlardır:
  —Doğadaki oksijen ve karbondioksit döngüsünün ve besin zincirinin devamlılığının sağlanması
  ve hayvanlar arasındaki enerji alışverişinin sağlaması da önemlidir.
  —Böcek ve zararlı hayvanların biyolojik kontrolü,
  —Bitki çiçeklerinin tozlaşması ve meyve tutması,
Peki biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemi ne olabilir?
 • Cevap: Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Başka bir deyişle biyoçeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin ve bunları birbirine bağlayan olayların (süreçlerin) tamamını kapsar. Biyolojik çeşitlilik deyimi, tüm canlı organizmalar ve bu organizmaların yaşam alanlarının çeşitliliğini, birbirleri ve yaşadıkları ortamlarla olan ilişkilerini tanımlamak üzere de kullanılmaktadır. Bir yörede yetişen, yaşayan canlıların (makroskobik-mikroskobik) tümü o yerin biyolojik çeşitliliğini oluşturur
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı
Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemli olduğunu biliyorsunuz. Peki dünya üzerinde veya çevrenizde biyoçeşitliliğe zarar veren etkenler olduğunu biliyor musunuz?
 • CevapŞöyle ki küresel ısınma,ev atıkları,sanayideki atıklar,şehirleşme bide barajlar Biyoçeşitliliğe zarar veren etkenlerdir. Aşırı avlama. -Plansız veya kontrol edilmeden bina yapılması -Bilinçsiz ağaçlandırma -Bilinçsiz bitki ihracatı -Bilinçsiz hayvan ihracatı
Peki bu azalmaların nedeninin ne olduğunu biliyor musunuz?
 • Cevap:
 • Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) çevredeki bazı canlı türlerine zarar vermesi
  • Aşırı otlatma ile meraların tahrip edilmesi
  • Evsel atıkların oluşturduğu çevre kirliliği
  • Nüfus artışı ve kentleşme
  • Deniz kazaları sonucu deniz kirlenmesi
  • Küresel ısınma
  • Aşırı avlanma
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı
Peki biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri nasıl azaltabiliriz?
 • Cevap:
 • Kontrolsüz avlanmanın önüne çıkılmalıdır.
 • ağaç kesimleri ormanların yok olmasına engel olunmalıdır. 
 • parfüm gibi ozon tabakasını delebilecek maddeler kullanılmamalıdır.
 • orman gezilerinde dikkatli olunmalıdır. Orman yangını olmasına karşın.
 • bitki ve hayvanların kontrolsüz dolanmasına engel olunmalıdır
 • böcek tahtının önüne çıkılmalıdır

Biyoçeşitlilik Nedir Neler ÖğrendikEtkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı
Bitki ve hayvanların azalmasının nedeni ne olabilir? Canlı türlerinin azalmasında insanın etkisi ne kadar olabilir?
 • Cevap:  Günümüzde biyolojik çeşitlilik azalıyor. Bunun nedenlerinden bahsedecek olursak aşırı nüfus artışıyla başlayabiliriz. Aşırı nüfus artışı nedeniyle insanların yaşam alanı da artıyor böylece bitki ve hayvanların yaşam alanları daralıyor. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının bir diğer nedeni ise çevre kirliliğidir. Özellikle sanayi tesislerinin atıklarını hiçbir arıtmadan geçirmeden doğal ortama vermeleri nedeniyle ortaya çıkan zararlı maddeler canlıları doğrudan etkiliyor.Yeni tarım alanları açılması sebebiyle gen kaynağı bulunan birçok çayır, mera ve orman alanı tahrip ediliyor.
  Kentlerin giderek genişlemesi, tarım, endüstri, ormancılık gibi faaliyetler canlıların doğal habitatlarının ortadan kalkmasına yol açıyor. Nesilleri tükenme tehlikesi altında olan canlıları korumak için alınacak en önemli önlem, yaşam alanlarının korunmasıdır.
Bitki ve hayvan türlerini korumak için neler yapılabileceği ile ilgili önerilerinizi
kendinizin, çevrenizin sorumluluklarını ve çözüm yollarını aşağıdaki balık kılçığı üzerine yazınız.

İnsan ve Çevre İlişkisi Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı
Yandaki fotoğrafı inceleyiniz. Fotoğrafta neler görüyorsunuz? Yaşadığınız çevreyi incelediğinizde çevrede neler bulunduğunu söyleyebilir misiniz? İnsanların çevreyle etkileşimleri nasıl olabilir?
 • Cevap: Ormanlar, ağaçlar, hayvanlar, binalar, akarsular bulunmaktadır. İnsan yaşadığı çevreden etkilenir. Yaşanılan yerin dağlık, ova, deniz kenarı olup olmaması insanların yaşantısını tavırlarını etkiler. Şunu konuda hem fikirizdir. Karadeniz insanının neşeli, inatçı ve çalışkan olması… Bunların bir bütün halinde o bölgenin insanına yansımasında çevresel faktörlerin etkisi büyüktür. Dağlık bir alan olması ve az bir ekim alanının bulunması insanların birbirleriyle etkileşim içinde olmasına; yağmurlu bir coğrafya da hiç şüphesiz duygularının etkilenmesine neden olur.
Çevreye, “Canlıyı kuşatan ve etkileyen her şey.” diyebilir misiniz? Çevreyle nasıl bir etkileşim içindesiniz? Canlıların yaşaması için nasıl bir çevre olması gerekir? Çevre kirliliği ne demektir?
 • CevapEvet diyebiliriz. Çevreyle her gün etkileşim içindeyizdir. Çünkü aldığımız nefes bile çevreden gelir çevreden etkilenir. Her gün okula gitmek hem insanlarla hem de doğayla iç içe yaşamak doğayı etkileyip doğadan ve çevreden etkilenmek insanlığın en normal durumlarından biridir. Canlıların yaşaması için temiz bir çevrenin olması gerekir. Çünkü canlılar havası kirli ya da hastalıklarla dolu bir çevrede yaşam şansı bulamazlar.
Çevre, canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortam olduğuna göre çevrede oluşan en küçük bir değişiklik ya da bozulma da bizleri etkiler. Çevrenizde gördüğünüz hangi olumsuzluklar sizi etkiliyor?
 • Cevap: İnsanların aşağıdaki davranışları beni çok kızdırıyor ve üzüyor.
 • Çöpleri yerlere atmak
  Küfür etmek
  Hayvanlara eziyet etmek 
Çevreyi hangi maddeler kirletiyor olabilir?
Okulunuzda, evinizde ve sokakta hangi maddelerin çevreyi kirlettiğini gözlemleyiniz. Bu maddeleri defterinize yazınız.
 • Cevap:
Sanayi atıkları ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel bırakılması
•Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması
•Orman yangınları, ağaçların kesilmesi, bilinçsiz ve zamansız avlanmalar
•Bilinçsiz ve gereksiz tarım ilaçları, böcek öldürücüler, soğutucu ve spreylerde zararlı gazlar üretilip kullanılması
•Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi etmenlerle radyasyon yayılması
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı
Yukarıdaki fotoğraflara bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Fotoğraflarda gördüklerinizle ilgili duygu ve düşüncelerinizi defterinize yazınız. 
 • CevapBütün canlıların havaya, suya, besine ve barınağa ihtiyacı vardır. Canlılar ihtiyaçları olan besini, suyu ve havayı yaşadıkları ortamdan karşılar. Canlılar aynı zamanda yaşadıkları ortama uyum sağlamışlardır. Buralar, canlı varlıkların yaşam alanlarıdır. Canlılar yaşam alanlarında besin bulabilir ve yaşamlarını sürdürebilir.
Çevre kirliliğine neden olan etkenler nelerdir?
 • Cevap:İnsanlarDoğal atıklar
  Çöpler
  Fabrika gazları
  Araba egzoslarından çıkan dumanlar
  Parfümler
Fotoğraflarda neleri değiştirmek isterdiniz?
 • Cevapİnsanların ve diğer canlıların yaşamlarını tehdit eden her türlü kirliliği ve bu kirliliğe neden olan her türlü sebebi ortadan kaldırmak isterdim. Dünya sadece bizim değil bütün canlıların ve bu tür atıklar çpler sadece bizi değil diğer canlıları da tehdit etmektedir. 
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı
Yağışlı olmayan bir günde, şehir içindeki yolların kenarındaki ağaçlardan birkaç yaprak toplayınız. Yaprakları nemli bir bezle siliniz. Ne görüyorsunuz? Bir park ya da bahçeden kopardığınız yaprakları siliniz. Ne görüyorsunuz? Sonuçları arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: Park ya da bahçelerdeki ağaçlardan kopardığımız yapraklar tertemiz yemyeşildir. Oysa şehir içindeki yolların kenarındaki ağaçlardan bir kaç yaprak topladığımızda egzoz dumanından şehrin pisliğinden dolayı üstlerinin toz toprak içinde olduğunu görmekteyiz. 
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı
İnsan ve çevre arasındaki etkileşim sonucunda çevrenin nasıl kirlendiğini öğrendik. Peki çevremizdeki sorunlar neler olabilir?
 • CevapBunların başında sokakların kirletilmesi geliyor. Çevremdeki insanlar çöplerini sokağa atıyorlar. Bunun yanında suların kirletilmesi, ağaçların kesilmesi, havanın kirletilmesi gibi çevre sorunları diyebiliriz. 
Kullanacaklarımız: defter, kalem.
İzlenecek Yol
+ Arkadaşlarınızla 2-3 kişilik çalışma grupları oluşturunuz. Aranızda eşit bir görev paylaşımı yapınız.
+ Yakın çevrenizdeki veya ülkemizdeki çevre sorunlarından bir tanesini belirleyiniz.
+ Bu çevre sorununa karşı ne gibi çözüm yolları olabileceği ile ilgili önerileri üretiniz.
+ Çözüm önerilerinizi poster, broşür, elektronik sunu gibi çeşitli şekillerde hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.
Soruları Cevaplayalım
• Çevrenizdeki veya ülkemizdeki en önemli çevre sorunu nedir?
 • Cevap: Yakın çevremizde birçok çevre sorunu yaşanmaktadır. Bunların başında sokakların kirletilmesi geliyor. Çevremdeki insanlar çöplerini sokağa atıyorlar. Bunun yanında suların kirletilmesi, ağaçların kesilmesi, havanın kirletilmesi gibi çevre sorunları da yaşanıyor.
• Çevre sorunlarını çözmek için üzerimize düşen sorumluluklarımız nelerdir?
 • Cevap Topluma düşen sorumluluklar şu şekildedir:
  – Çevre kirliliklerinin önlenmesi gerekir.
  – Atıkların ayrıştırılması gerekir.
  – Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım sistemlerine aktarılması gerekir.
  – Çevre bilincinin oluşması için eğitim faaliyetleri yapılmalıdır.
  – Çevre konulu toplantılar yapılmalıdır.
  – Çevre alanında farkındalık oluşturma çalışmaları yapılmalıdır.
  – Toplumun birlikte hareket etmesi gerekir.
• Eğer siz bir yönetici veya yetkili kişi olsaydınız ne gibi tedbirler alırdınız?
 • Cevap:
 • Her türlü israf önlenmelidir. Su, kâğıt, yiyecek ve sanayi ürünleri kontrollü tüketilmelidir.
 • Çöpler rastgele atılmamalı, dönüştürülüp değerlendirilmelidir.
 • Enerjide yenilenebilir kaynaklar kullanılmalıdır.
 • Nüfus artışı kontrol altında tutulmalıdır.
 • Araç sayısı azaltılıp toplu taşımaya yönlenilmelidir.
 • Ağaçlandırma ile yeşil alan artırılmalıdır.
 • Hayvan avlanması kontrol edilmeli, türlerin çeşitliliği korunmaya çalışılmalıdır.
 • Sanayi atıkları doğaya atılmamalıdır.
 • Sivil toplum bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır.
 • Su alanları ıslah edilip korunmalıdır
Çevre kirliliğini önlemek ve kirliliği temizlemek için neler önerirsiniz?
 • Cevap:
 • Her türlü israf önlenmelidir. Su, kâğıt, yiyecek ve sanayi ürünleri kontrollü tüketilmelidir.
 • Çöpler rastgele atılmamalı, dönüştürülüp değerlendirilmelidir.
 • Enerjide yenilenebilir kaynaklar kullanılmalıdır.
 • Nüfus artışı kontrol altında tutulmalıdır.
 • Araç sayısı azaltılıp toplu taşımaya yönlenilmelidir.
 • Ağaçlandırma ile yeşil alan artırılmalıdır.
 • Hayvan avlanması kontrol edilmeli, türlerin çeşitliliği korunmaya çalışılmalıdır.
 • Sanayi atıkları doğaya atılmamalıdır.
 • Sivil toplum bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır.
 • Su alanları ıslah edilip korunmalıdır
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı
Yaşadığınız yerin eski hâlini araştırınız. Buranın eski ve yeni fotoğraflarını edininiz. Fotoğrafları karşılaştırarak insanın çevreyi nasıl değiştirdiğini belirleyiniz. Fotoğrafları sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.
 • Cevap: Yaşadığınız yer ile ilgili eski fotoğraflara muhtarlıktan ulaşabilirsiniz. 
İçinde yaşadığınız ortamın, en büyük yaşam alanı olan Dünya’nın bir parçası olduğunu biliyorsunuz. Dünya’nın hiç bilmediğiniz uzak bir köşesinde kuruyan bir göl, yanan bir orman, kesilen ağaçlar veya yaşanan bir erozyon olayı sizi ne kadar etkiler? “İyi ki orada değilmişim!” demek yeterli mi?
 • Cevap: Hayır yeteri değildir. Çünkü dünyamızın herhangi bir yerinde yaşanacak en ufak bir olay bile aslında dünyanın her yerini ilgilendirmektedir. Bizler öylece yerimizde oturup izleyemeyiz. Çünkü Amazonlardaki yangın ne kadar uzak olsa da oksijen ciğerlerimizin yok olması demek olduğu için bizi de etkilemektedir. 
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı
Resimdeki yeşil alanın modern bir kente dönüştürülmek amacıyla tahrip edilmesinin doğal yaşam üzerinde ne gibi olumsuz etkileri olabilir?
 • CevapNe yazık ki dünyamızı mahvetmekte sırf insanlar bina yapıp para kazanmak için yeşillikleri yok etmektedir. Oysaki plansız kentleşme ve para hırsı bütün canlıların doğasına büyük zararlar vermektedir. 
Peki çevre kirliliğinin gelecekte ne gibi sonuçları olabilir?
 • CevapÇevre kirliliği doğada yaşamını sürdüren tüm canlılara zarar verir. Doğal çevrenin kirlenmesi tüm ülkelerin yani dünyanın ortak sorunudur. Dünyada nüfusun artması ve bu nüfusun ihtiyaçları, insan eliyle yaratılan kirliliği hızlandırmaktadır. Çevrenin kirlenmesi, ekosistemin dengelerini bozarak iklimsel değişikliklere de sebep olmaktadır
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı
İnsan faaliyetleri sonucu gelecekte ne gibi çevre sorunları olabileceği hakkında çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Gelecekte ne gibi çevre sorunları oluşabileceğine yönelik tahminlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevapİnsan faaliyetleri sonucunda oluşan çevre sorunlarına örnek olarak  sanayi atıklarının göllere , nehirlere akarak balıkların ölmesi , Sanayi dumanını havaya ve insanlara zarar vermesi , yere atılan  çöplerin doğaya zarar vermesi  gibi insan faaliyeti sonucunda oluşan çevre sorunlarıdır.

İnsan ve Çevre İlişkisi Neler Öğrendik  Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı
Okulunuzun bahçesini, evinizin bulunduğu sokağı inceleyiniz. Gördüklerinizi yazınız.
• Çevrenizi temiz tutmak için neler yapabilirsiniz?
 • CevapYaşadığımız çevreyi temiz tutmak için neler yapmamız gerekir diye düşündüğümüzde şu şekilde sıralayabiliriz.Dışarda tüketilen yiyecek ve içecek ambalajları çöp kutusuna atmalıdır.
  Sokakta iken yüksek sesle konuşulmamalıdır.
  Evlerde biriken çöpleri sokak başlarına değil çöp tenekelerine atmalıdır.
  Deniz, ırmak gibi doğal su kaynaklarına atık atılmamalıdır.
  Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
  Fabrika atıkları denize veya çevreye atılmamalıdır.
  Isınmak için kullanılan yakıtlar mümkün olduğu kadar, çevreye en az zarar veren yakıtlardan seçilmelidir.
  Çevredeki ağaç ve bitkilere; park, bahçe gibi ortak kullanım alanlarına zarar verilmemelidir.
• Çevre temizliğiyle ilgili bir oyun yazınız. Bu oyunu oynayınız. Aşağıdaki gibi kartlar hazırlayarak bu kartları doldurunuz.
 • CevapBir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan ilk öğretici mobil oyun olan Temiz Deniz’de İstanbul Boğazı kirli atıklardan temizleniyor… Çocuklara eğlendirirken çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan Temiz Deniz, Mavi Kuşak Hareketi-İstanbul Boğazı Projesi kapsamında geliştirildi. Çocuklar için öğretici bir oyun olan Temiz Deniz’de oyuna başlamadan önce kullanıcı önce ekosisteme zarar veren atıkları ve suda yok olma süreleri hakkında bilgi edinir. Ardından da İstanbul Boğazı’nın 15 farklı noktasından kıyı ve deniz temizliği gerçekleştirir. Kartlara bu 15 noktayı yazacağız. Herkes bu kartlardan birini seçecek ve kendi bölgesini temizleyecek. En temiz bölgeye ödül verilecek. 
Çevrenizi gözleyiniz. Çevrenizdeki canlılar hangi alanlarda yaşamaktadır?
 • CevapÇevremizde bir çok yaşam alanı vardır. Okul bahçesindeki, yol kenarındaki yada parktaki büyükçe bir taşı yerden kaldırdığımızda canlı topluluğu ile karşılaşabiliriz. Taşın altı küçük bir yaşam alanı olabilir. Küçük yaşam alanlarının bir araya gelmesiyle büyük yaşam alanları oluşur. Büyük yaşam alanlarında çok sayıda bitki ve hayvan topluluğu bulunur. Bütün yaşam alanlarında canlı ve cansız varlıklar bulunur. Hayvanlar ve bitkiler bir yaşam alanının ortak canlılarıdır. Taş, toprak, su ve hava ise yaşam alanlarının ortak cansız varlıklarıdır.Yaşam alanlarına örnek..: Su, Hava, Toprak, Orman, Ağaç, Taş 
Çevremizi temiz tutmak için neler yapmalıyız?
 • Cevap: Dışarda tüketilen yiyecek ve içecek ambalajları çöp kutusuna atmalıdır.Sokakta iken yüksek sesle konuşulmamalıdır.
  Evlerde biriken çöpleri sokak başlarına değil çöp tenekelerine atmalıdır.
 • Deniz, ırmak gibi doğal su kaynaklarına atık atılmamalıdır.
  Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
  Fabrika atıkları denize veya çevreye atılmamalıdır.
  Isınmak için kullanılan yakıtlar mümkün olduğu kadar, çevreye en az zarar veren yakıtlardan seçilmelidir.
  Çevredeki ağaç ve bitkilere; park, bahçe gibi ortak kullanım alanlarına zarar verilmemelidir.
Tamamlayınız.
Arkadaşlarımızla pis bir sokakta oyun oynadık. Sonra…eve geçtik. her yerimiz kir pas içindeydi. Eğer temizlenmezsek hasta olurduk. Biz de hemen üstümüzü başımızı yıkadık temizledik. 
 • Cevap:
Yaşadığımız yerler ve oyun alanları nasıl olmalıdır?
 • CevapTemiz, steril, mikroptan arınılmış ve hijyenik olmalıdır. Bunun yanında oyun oynarken herhangi bir yerimizin zarar göreceği kesici delici eşyaların olmaması gerekir. 

Doğa Olayları Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı
Yıkıcı doğa olaylarından korunmak için neler yapılabileceğini çeşitli kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarını bilgisayardan yararlanarak sunu şeklinde hazırlayınız. Hazırladığınız çalışmayı sınıfta sununuz.
 • CevapDoğal afetler için erken uyarı sistemleri kurulmalıdır.
  *Şehirleşmede alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılmalıdır.
  *Önleyici sistemler kurulmalıdır.
  *Deprem fay hatları üzerine yerleşime izin verilmemelidir.
  *Akarsu yataklarında yerleşime izin verilmemelidir.
  *Heyelan ve erozyon bölgelerinde setler oluşturulmalıdır.
  *Acil toplanma merkezleri belirlenmelidir.
  *Afetle mücadele eğitimleri verilmelidir.

Yıkıcı Doğa Olayları Neler Öğrendik Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı
Aşağıdaki şemaya yıkıcı doğa olaylarını yazınız.

6.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı
A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak cümlelerin başındaki noktalı yere cümle doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi yazınız.
 • Cevap:
(..D..) 1. Kalıcı kirliliğe neden olan maddeler doğrudan çöpe atılmamalıdır.
(..D..) 2. Kullanılmış kâğıtların tekrar kullanılmasını sağlamak, ağaçların kesilmesini azaltır.
(..Y.) 3. Meyve, sebze ve yemek artıkları, kalıcı çevre kirliliğine neden olur.
(..Y..) 4. Arabaların egzozlarından çıkan gazlar, hava kirliliğini azaltır.
(..Y..) 5. Suların kirlenmesi, sadece suda yaşayan canlıları etkiler.
(..D.) 6. Çevre, canlıların yaşamları boyunca ilişki içinde bulundukları ortamdır.
(..Y..) 7. Dünya’daki canlıların hepsi gözle görülebilir.
(..Y..) 8. Cansız varlıkların da besin, su ve havaya ihtiyacı vardır.
(..D..) 9. Çevre kirliliği; su, hava ve toprak kirliliğini kapsar.
(..D..) 10. Çevreyi kirleten en büyük etken insandır.
(..Y..) 11. Hava kirliliği yalnızca insanları etkiler.
(..Y..) 12. Plastik maddeler çevrede kalıcı kirliliğe neden olur.
B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerine verilen sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanı yazarak cümleyi tamamlayınız.
 • Cevap:
1. Doğada bulunan canlı ve cansız varlıklar sürekli……ETKİLEŞİM…………….içindedir.
2. Plastik poşet, teneke kutu gibi maddeler……..ÇEVRE…………..kirliliğine neden olur.
3. Çevre kirliliğini önlemek için tekrar kullanılabilen…..MADDELER…………tercih edilmelidir.
4. Su kirliliği, su içinde yaşayan bütün…...CANLI….…………varlıkları etkiler.
5. Otomobillerin egzozlarından çıkan gazlar, …....ÇEVRE . kirliliğine neden olur.
6. Kullanılmış kâğıtlar, tekrar kullanılarak………AĞAÇLARIN.…………kesilmesi azaltılabilir.
7. Sanayi atıkları………SU HAVA TOPRAK...,. ……kirliliğine neden olan maddelerdir.
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı
Aşağıda ünite ile ilgili bir sözcüğün ilk harfleri verilmiştir. Sözcüğün ilk harflerini kullanarak bu harfler ile başlayan bir şiir ve çevre kirliliğini anlatan şarkı yazınız.
 • Cevap:
Çöpleri, atıkları
El ele verip temizleyelim
Ve bütün dünyayı temizleyelim 
Rezil olmasın çevremiz 
El ele verip yeşertelim her yeri
Mis gibi olsun çevremiz
İnsanca yaşayalım diye hepimiz
Zekamızla vicdanımızla tertemiz olsun çevremiz.  
Çevre kirliliğini anlatan bir şarkı yazınız.
 • Cevap:
 • Çöplerimiz birikmesin
  Sularımız kirlenmesin
  Yakıtımız tam yakılsın
  Temiz olsun her şeyimiz
  Oynayalım hep coşalım
  Bu yurdu temiz tutalım
 • Sokağımızla caddemiz
  Köyümüzle, kentimiz
  Temiz olsun hep çevremiz
  Güzel olsun hep yöremiz
  Oynayalım hep coşalım
  Bu yurdu temiz tutalım
  Yaylada ovada dağda
  Pırıl pınl bir doğada
  Oynayalım hep coşalım
  Bu yurdu temiz tutalım
Ç. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi kalıcı kirliliğe neden olmaz?
 • CevapD
2. I. Çöplerin toplanması
II. Ağaç dikilmesi
III. Bacalara filtre takılması
Çevrenin temiz olması için yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gereklidir?
A) Yalnız I    B) Yalnız II   C) II ve III   D) I, II ve III
 • Cevap: D
3. I. Katı yakıtların kullanımı, çevre kirliliğini artırır.
II. Deterjanların kullanımının artması, su kirliliğini artırır.
Yukarıdaki ifadeler için aşağıdakilerden hangisi uygundur?
A) I doğru, II yanlış B) II doğru, I yanlış
C) İkisi de doğru D) İkisi de yanlış
 • CevapC
4. Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olayı sayılmaz?
A) Doğal gaz patlaması B) Yanardağ patlaması
C) Sel D) Deprem
 • CevapA
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı
5. I. Konut ısıtma sistemlerinden çıkan duman ve zehirli gazlar
II. Kanalizasyon atıkları
III. Fabrikaların suya bırakılan atıkları
Yukarıda belirtilenlerden hangileri, suları kirleten nedenlerdendir?
A) II ve III B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
 • CevapD
6. Aşağıda bazı maddelerin neden olduğu kirlilikler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Egzoz gazları- hava kirliliği B) Fazla ışıklandırma-ışık kirliliği
C) Deterjan-su kirliliği D) Kanalizasyon atıkları-hava kirliliği
 • CevapD
7. Konutların ısıtılmasında hangi yakıt kullanılırsa çevre kirliliği daha az olur?
A) Kömür B) Odun C) Doğal gaz D) Mazot
8. I. Su II. Hava III. Toprak
 • CevapC
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri çevre kirliliği denince akla gelir?
A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III
9. Aşağıdakilerden hangisi, doğada kalıcı kirliliğe yol açar?
A) Plastik poşet B) Hayvan ölüsü
C) Meyve kabukları D) Bitki kurusu
 • CevapD
10. Aşağıdakilerden hangisi, çevre kirliliğinin azalmasında etkilidir?
A) Motorlu taşıtların kullanımını yaygınlaştırmak
B) Yeşil alanları çoğaltmak
C) Fabrikaları çoğaltmak
D) Kâğıt ve cam kullanımını artırmak
 • CevapB
11. Aşağıdakilerden hangisi, çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden değildir?
A) Plastik şişelerin kullanımının azaltılması
B) Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması
C) Kullanılmış kâğıtların yeniden değerlendirilmesi
D) Yerleşim bölgelerinde park ve bahçelerin azaltılması
 • CevapD


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...