5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Sayfa 166-185 Arası 7. ÜNİTE

. Ünite Elektrik Devre Elemanları


Devre Elemanları Sembollerle Gösterelim  Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı
Ampul nasıl ışık veriyor? Bazı durumların benimle bir ilgisi olabilir mi?
 • Cevap: Ampulün içinde flaman adı verilen bir tel bulunur. Düğmeye bastığımız andan itibaren ampule giren elektrik bu tele temas ettiğinde telin ısınmasını sağlar. Bu tel ısındığında beyaz alev veya akkor denilen bir ışıltı yayar. Böylece ampul ışık verir. Isı enerjisi, flaman sayesinde ışık olarak görünür ve algılanır. 
Robot bu düşüncesiyle neyi kastediyor?
 • Cevap: Akımın olmasından bahsediyor.
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı
Devre elemanlarını kullanarak çeşitli elektrik devreleri oluşturmaktan hoşlanır mısınız?
 • Cevap: Devre elemanlarını kullanarak çeşitli elektrik devreleri oluşturmaktan hoşlanırım.
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı
İzlenecek Yol
Devre elemanlarının sembolik gösterimlerini içeren çizimleri inceleyiniz. Hangi
sembole hangi devre elemanının karşılık geldiğini tahmin ediniz.
Soruları Cevaplayalım
• Devre elemanlarını sembollerle eşleştiriniz.
• Devre elemanlarının neden sembollerle gösterildiğini tartışınız.
 • Cevap
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı
Peki kurduğumuz elektrik devresini sembollerle gösterebilir miyiz? Bunun için aşağıdaki etkinliği yapalım.
 • Cevap:
Aşağıda fotoğrafı verilen elektrik devresine ait şemayı, sembolleri kullanarak yanında boş bırakılan alana çiziniz.
 • Cevap:
Sembolik Gösteri:
Basit bir elektrik devresinin sembolik gösterimine bakarak laboratuvarınızdaki devre elemanları ile devreyi kurup çalıştırabilir misiniz?
Aşağıda verilen elektrik devresi şemasından yararlanarak elektrik devresini kurup çalıştırınız.
 • Cevap
Yaptığınız etkinliklerde gördüğünüz gibi devre elemanlarının sembollerini kullanarak elektrik devre şemalarını çizdiniz ve devreleri kurarak çalıştırdınız. Devre sembollerini kullanarak devre şemalarının ne kadar kolay çizildiğini fark edebildiniz mi?

Değiştirebilir miyiz  Etkinlik Soruları ve Cevapları


a. Elektrik enerjisi üreten kaynak hangisidir?
 • Cevap: Elektrik enerjisini üreten kaynak pildir.
b. Elektrik enerjisinin akabileceği kesintisiz bir yol var mıdır?
 • Cevap: Evet vardır.
c. Elektrik enerjisinin kullanıldığı yer hangi elemandır?
 • Cevap: Elektrik enerjisinin kullanıldığı yer ampuldür.
ç. Elektrik enerjisinin kontrol edildiği yer hangisidir?
 • Cevap: Elektrik enerjisinin kontrol edildiği yer anahtardır. 
Resimdeki öğrenci ampulün parlaklığını arttırmak için ne yapmalıdır ?
 • Cevap: Ampulün parlaklığını arttırmak için pil sayısını artırabiliriz, ampul sayısını azaltabiliriz, kabloyu kısaltabiliriz.
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı
Kullanacaklarımız: 3 adet özdeş pil, 3 adet özdeş ampul, 3 adet duy, anahtar, bağlantı kabloları, pil yatağı.
İzlenecek Yol
Etkinliğin 1. kısmı
+ 3-4 kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınız arasında görev paylaşımı yapınız.
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı
Pil yatağına bir pil takınız.
+ Bağlantı kabloları yardımıyla ampulü ve anahtarı pil yatağına yandaki fotoğrafta olduğu gibi bağlayınız. Anahtarı kapatarak ampulün parlaklığını gözlemleyiniz. Ampulün parlaklığıyla ilgili kısmı aşağıdaki tabloda işaretleyerek belirleyiniz.

Özdeş ikinci bir ampulü, bağlantı kabloları yardımıyla devreye yandaki fotoğrafta gördüğünüz gibi bağlayınız. Anahtarı kapatarak birinci ampulün parlaklığındaki değişimi gözlemleyip ampullerin parlaklığını aşağıdaki tabloda işaretleyiniz.

En son, özdeş üçüncü bir ampulü devreye yandaki fotoğrafta gördüğünüz gibi bağlayarak önceki yaptıklarınızı yineleyiniz

Her üç devredeki ampullerin parlaklıklarını karşılaştırınız.
Etkinliğin 2. kısmı
+ Tek pil, ampul ve anahtardan oluşan elektrik devresini tekrar kurunuz. Anahtarı kapatarak ampulün parlaklığını gözlemleyiniz ve tabloya işaretleyiniz.
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı
Devreye önce ikinci özdeş pil, sonra üçüncü bir özdeş pil bağlayarak ampulün parlaklığını gözlemleyiniz.
+ Gözlem sonuçlarını tabloda işaretleyerek karşılaştırınız.

Soruları Cevaplayalım
• Devreye bağlanan ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı nasıl değişti?
 • Cevap: Devreye bağlanan ampul sayısı arttıkça parlaklık azaldı.
• Devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısının artması, ampulün parlaklığını nasıl değiştirdi?
 • Cevap: Pil sayısı arttıkça ampulün parlaklığı da doğru orantılı bir şekilde arttı.

Lambanın Parlaklığını Değiştirebilir miyiz Neler Öğrendik Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı
1. Yukarıdaki elektrik devrelerini inceleyiniz. Bu devrelerdeki bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri belirleyiniz. Aşağıdaki tabloya bunları yazınız.
Cevap:
 • Bağımsız değişken: Ampul
 • Bağımlı değişken: Parlaklık
 • Kontrol değişken:Pil
Yukarıdaki devreye göre aşağıdaki kavram eşleştirme çalışmasını yapınız.

7.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı
A. Aşağıdaki  kelimeleri kullanarak kavram haritasını uygun şekilde tamamlayınız.
 • Cevap:
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı
1. Bir pile bağlı iki ampul ve her bir ampulün ayrı bir anahtarla kontrol edildiğini düşününüz. Bu elektrik devresinin şemasını şekil çizerek gösteriniz.
 • Cevap:
2. Pile bağlı bir ampul ve bu ampulün yanabilmesi için kapalı olması gereken iki anahtarın bulunduğu bir devre şeması çiziniz.
 • Cevap:
3. Şekildeki devrede 1,2, 3 numaralı devre elemanlarının isimleri nelerdir?
 • Cevap: a) ampul b) pil c) açık anahtar
4. Şekildeki devre özdeş lambalardan oluşmuştur. P anahtarı açıkken lambaların ışık verip vermeyeceğini tartışınız.
 • Cevap: Lambalar ışık vermez. Çünkü elektrik enerjisi kablolardan geçerken anahtar kısmında kesintiye uğramaktadır.
5. Şekildeki özdeş ampullerden hangisi daha parlak yanar? Neden?
 • Cevap: Hepsi de aynı parlaklıkta ışık verir.
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı
6. İki pil, devre anahtarı ve bir ampulden oluşan devre şemasını çiziniz.
 • Cevap
7. Bir pil, devre anahtarı ve iki ampulden oluşan devre şemasını çiziniz.
 • Cevap:
8. Elektrik devreleri çizilirken neden sembollere ihtiyaç duyulur?
 • Cevap: Sembollerle çizmek daha kolay olur. Ayrıca bilimsel iletişimi kolaylaştırır.
9. Bir elektrik devresinde ampul sayısı değiştirildiğinde bağımlı değişkenin neden ampul parlaklığı olduğunu açıklayınız.
 • Cevap: Ampullerin parlaklığı ampul sayısına bağlı olduğu için bağımlı değişkendir.
10. Bir elektrik devresindeki pil sayısı değiştirildiğinde bağımlı değişken nasıl etkilenir?
 • Cevap: Bir elektrik devresinde pil sayısının değişmesi bağımsız değişkendir. Pil sayısına göre ampul parlaklığının değişmesi bağımlı değişkendir. Buna göre bağımlı değişken olan ampul
  parlaklığı pil sayısı artarsa artar, pil sayısı azalırsa azalır.
11. Pil, devre anahtarı, bağlantı kabloları ve ampulün sembollerini çizerek gösteriniz.
 • Cevap:
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 181 Cevabı
C. Devre elemanları  ve sembolleri içeren tablodaki  boşlukları doğru bir şekilde doldurmaya çalışınız.Daha sonra aşağıdaki devre resmini sembolik olarak yandaki boşluğa çiziniz.
 • Cevap
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı
Ç. Aşağıda, sağ tarafta sözcükleri oluşturan harfler karışık verilmiştir. Sözcüklerin doğru yazılışını sol taraftaki kutucuklara yerleştiriniz.
Numaralandırılmış harfleri en alttaki kutucuklara yazdığınızda üniteyle ilgili yeni bir sözcük bulacaksınız.
 • Cevap:

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı
D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
1.Yukarıdaki devrelerde kullanılan piller ve ampuller özdeş olduğuna göre hangi devrede ampul daha parlak yanar?
A) I
B) II
C) III
D) IV
 • Cevap: C
2. “Oda” ile “kapı” arasında bir ilgi vardır. Buna göre “elektrik devresi” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilgi kurulabilir?
A) Devre anahtarı
B) Ampul
C) Bağlantı kablosu
D) Pil
 • Cevap: A
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı
3. Yandaki şekilde görülen elektrik devresine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Pildeki enerji bitmiş olsa da anahtar kapalı olduğunda ampul ışık verir.
B) Anahtar açık olduğunda ampul ışık vermez.
C) Anahtar kapalı olduğunda ampul ışık vermez.
D) Ampul duya tam yerleşmediğinden ampul ışık vermez.
 • Cevap: B
4. Yandaki elektrik devresinde anahtar hangi sayı ile gösterilmiştir?
A) 1 C) 3
B) 2 D) 4
 • Cevap: C
5.Özdeş ampul ve piller kullanılarak şekildeki devreler oluşturuluyor. Ampullerin parlaklık sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) L > K > M = N
B) M = N > K > L
C) K > L > M > N
D) K > L = M > N
 • Cevap: A
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı
6. Bir elektrik devresinde pil sayısı sabit tutulup ampul sayısı artırıldığında ampulün parlaklığı için söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Artar.
B) Azalır.
C) Söner.
D) Değişmez
 • Cevap: B
7. Yandaki devre şemasında M ve N ampulü için yazılanlardan hangisi yanlıştır?
A) Devre açık olduğu için M ve N ampulleri ışık vermez.
B) L anahtarı açık olduğu için N ampulü ışık vermez.
C) K anahtarı kapalı, L anahtarı açık olduğu için M ampulü ışık vermez.
D) K anahtarı kapalı olduğu için M ampulü ışık verir.
 • Cevap: D
8. Sıla: Devre çizimini kolaylaştırır.
Mert: Bilimsel iletişimde ortak dildir.
Umut: Devre daha iyi çalışır.
Yukarıdaki öğrencilerden hangileri devre elemanlarının sembolik gösterimlerinin kullanılma nedenlerini belirtmiştir?
A) Sıla B) Sıla ve Mert
C) Mert ve Umut D) Sıla, Mert ve Umut
 • Cevap: B

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...