5. Sınıf Matematik MEB YAYINLARI Sayfa 167-208 Arası Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 167 Cevabı 2018 – 2019
Yerel gazeteler, sadece belirli bir bölgede yayınlanan ve o bölgeye ilişkin haberlere ağırlık veren yayınlardır. Yanda yerel bir gazetenin manşeti ve habere ilişkin bir bölüm yer almaktadır.
Haberin manşeti sizin için ne ifade ediyor?
 • Cevap: Şehre yapılan yeni stadın yapımında ilerlendiği ve yarısından fazlasının bittiğini ifade ediyor.
Manşette kullanılan sembolü daha önce gördünüz mü? Gördüyseniz nerelerde kullanıldığını söyleyiniz.
 • Cevap: Evet gördüm, bu sembol yüzde işareti. Yüzdelik işlemlerde kullanıyorum.
Çevrenizde inşaat halinde olan bir yapı var mı? Varsa bu yapının ne kadarı tamamlanmış durumdadır?
 • Cevap: Evet var. İnşaat halinde bir apartman var. Yaklaşık olarak %40’ı tamamlanmış durumda.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 166 Cevabı 2018 – 2019
Aynı çokluğu farklı şekilde ifade etmenin bir yolu olan yüzde ifadesi, paydası 100 olan kesirler için kullanılır. “Yüzde” kelimesi, “her yüz eş parçada” veya “her bir yüzlükte” anlamına gelmektedir. Paydası 100 olan kesirler “% (yüzde)” sembolü ile gösterilebilir.
Yüzde sembolünden türeyen matematiksel bir sembol var mıdır? Araştırınız.
 • Cevap: Yüzde sembolünden türeyen matematiksel bir sembol vardır bu da binde işaretidir.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 170 Cevabı 2018 – 2019 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 171 Cevabı 2018 – 2019 


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 175 Cevabı 2018 – 2019
Kesir, Ondalık Gösterim ve Yüzde İfadelerini Karşılaştırma
Ormanların Kullanım Amaçları
Ormanların kullanım amaçlarını belirlemek, sürdürülebilir orman yönetimi açısından önemlidir.
Ormanların kullanım alanlarıyla ilgili ülkemizde de planlama çalışmaları yapılmaktadır. Yandaki tabloda ülkemizdeki ormanların kullanım amaçlarına yönelik bilgiler yer almaktadır.
Tablodaki ormanların kullanım amacı dağılımları hangi gösterimlerle ifade edilmiştir?
 • Cevap: Tablodaki ormanların kullanım amacı dağılımları yüzdelik, ondalık ve kesirli biçimde ifade edilmiştir.
Tabloyu incelediğinizde sizce ülkemizdeki ormanlar en çok hangi amaçla kullanılmaktadır?
 • Cevap: Tabloyu incelediğinizde ülkemizdeki ormanlar en çok ekonomik amaçla kullanılmaktadır?
Siz ormanların en çok hangi amaçla kullanılmasını isterdiniz?
 • Cevap: Ben ormanların en çok ekolojik olarak kullanılmasını isterdim.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 180 Cevabı 2018 – 2019
Endemik Canlılar
Bazı bitki ve hayvan türleri kendi bölgeleri dışında bir yerde yaşayamamaktadır. Sadece belirli bir bölgede yaşayan bitki veya hayvan türleri ‘endemik’ olarak tanımlanır. Türkiye, endemik kelebek türleri açısından çok zengindir. Ülkemizde bulunan 385 kelebek türünün yaklaşık % 12’si endemiktir.
Sizce bu yüzde ifadesi kaç kelebek türüne karşılık gelmektedir?
 • Cevap: Bu ifade 46,2 kelebek türüne karşılık gelmektedir.
Bu kelebekler gibi endemik canlı türlerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için nelere dikkat edilmelidir?
 • Cevap: Bu kelebekler gibi endemik canlı türlerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu kelebek türleri öldürülmemeli, onlara zarar verilmemeli ve yaşam alanları korunmalıdır.
Bir canlı türünün % 1’inin neslini sürdürüyor olması ne anlama gelir?
 • Cevap: %1 çok düşük bir orandır. Bu oran o canlı türünün neslinin tükenmek olduğunu gösterir.
Bir canlı türünün % 100’ünün korunması mümkün müdür?
 • Cevap: Hayır mümkün değildir, çevresel ve doğa gibi faktörler bunu engeller.
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 183 Cevabı 2018 – 2019
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 187 Cevabı 2018 – 2019
1) Yanda modellenen kesrin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,4 B) 0,50 C) 1,40 D) 1,5
 • Cevap: D
2) Yanda modellenen ondalık gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir tam binde üç yüz yirmi dört
B) Bir tam binde üç yüz dört
C) İki tam yüzde yirmi dört
D) Sıfır tam yüzde üç yüz dört
 • Cevap: A
3) Onlar basamağında 1, birler basamağında 8, onda birler basamağında 4 olan bir sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 18,45 B) 18,418 C) 318,4 D) 710,84
PYBS – 2015
 • Cevap: D
4) 1,068 > 1,0D8 olduğuna göre □ yerine kaç farklı rakam gelebilir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
PYBS – 2015
 • Cevap: D
5) Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 2 noktaları arası 10 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre, K ile gösterilen noktaya karşılık gelen sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,8 B) 1,3 C) 1,6 D) 1,8
PYBS
 • Cevap: C
. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 188 Cevabı 2018 – 2019
6. Yukarıdaki şekilde bir çiftçinin tarlasına ektiği ürünler gösterilmiştir. Bu tarlanın yüzde kaçına arpa ekilmiştir?
A) 25 B) 35 C) 40 D) 65
 • Cevap: C
7) Ayşe bir testin ’ünü, Berk 0,45’ini, Ceyda % 55’ini Mehmet ise ■ ’sini aynı sürede cevaplamıştır. Buna göre soruları en hızlı cevaplayan öğrenci kimdir?
A) Ayşe B) Berk C) Ceyda D) Mehmet
 • Cevap: A
8) Aşağıdaki tabloda dört araba modelinin haftalık kiralama ücretleri, kiralandıklarında yapılacak indirim yüzdeleri verilmiştir.
Tablo: Araba Modellerine Göre Kiralama Ücretleri ve İndirim Yüzdeleri
 • Cevap: N
9) Günde 3 defa dişlerini fırçalayan Ali, her fırçalayışta musluğu açık bırakmadığı için bir haftada tükettiği su miktarının % 30’unu tasarruf etmektedir. Haftada 700 litre su tüketen Ali bir haftada kaç litre su tasarrufu sağlamaktadır?
 • Cevap: 210
10) Melis’in almak istediği çantanın fiyatı 35 liradır. 14,75 lirası olan Melis’in çantayı alabilmesi için kaç liraya daha ihtiyacı vardır?
 • Cevap: 20,25

Oryantiring
Oryantiring genellikle ormanlık arazide harita yardımıyla yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spordur.
Sporcular haritada belirtilen hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar.
Yandaki haritayı inceleyiniz. 1 numaralı hedeften 8 numaralı hedefe çizgiler boyunca gitmeyi planlayan bir sporcunun en az kaç birimlik yol gideceğini nasıl bulabilirsiniz?
 • Cevap:  Bir birimin kaç kilometreye denk geldiğini bulup o şekilde hesaplarım.
Hangi iki hedef arasında aldığı mesafe diğerlerinden fazladır?
 • Cevap: 1 ve 8.
3. hedeften 6. hedefe ulaşıncaya kadar hangi yönlerde ilerlediğini nasıl söyleyebilirsiniz?
 • Cevap: Kaç birim gittiğimi söyleyerek ifade ederim. Rüzgârdan Enerji
Ülkemizde enerjiye talebin artmasıyla enerji üretimi en temel ihtiyaçlardan biri hâlini almıştır. Son yıllarda enerji üretiminde petrol ve kömürün yerini çevre dostu olan yenilenebilir enerji kaynakları almaya başlamıştır. Örneğin rüzgâr yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olduğundan çevre dostudur. Rüzgâr gücünden elektrik üretimi rüzgâr türbinleri yardımıyla yapılmaktadır.
Sizce yenilenebilir enerjiler neden çevre dostudur?
Fotoğraftaki rüzgâr türbinlerinin kanat şekillerini inceleyiniz. Bütün kanatların uzunlukları eşit midir? Neden?
Evet eşittir. Daha çok enerji üretebilmek için eşittir.
Kanatlar hangi geometrik şekillere benzemektedir?DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...