5. Sınıf Matematik MEB YAYINLARI Sayfa 271-315 Arası Cevaplar

5. Sınıf Matematik MEB YAYINLARI Sayfa 271-315 Arası Cevaplar

  SAYFA 271 


Sayfa 272 Cevabı 
1) Bir bahçenin etrafını çevirmek için kullanacağınız malzemelerin miktarını belirlerken bilmeniz gereken uzunluklar nelerdir?
 • Cevap: Bir bahçenin etrafını çevirmek için kullanacağınız malzemelerin miktarını belirlerken bilmemiz gereken temel uzunluklar bahçenin kenarlarının uzunluklarıdır. Bahçenin kenarlarının uzunluğunu bilirsek bahçenin çevresinin uzunluğunu da rahatlıkla hesaplayabiliriz. Bu sayede de almamız gereken malzemenin uzunluğunu belirlemiş oluruz. Örneğin kenar uzunlukları 5 metre ve 10 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresini çevirmek için: 5+5+10+10=30 metre malzeme kullanılmalıdır.
2) Yandaki noktalı kâğıtta verilen şeklin çevresi kaç birimdir?
3) Yandaki kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını hesaplayınız.
4) Çevre uzunluğu 72 santimetre olan bir dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğu 16 santimetredir. Bu dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu kaç santimetredir?
 • Cevap: Bir dikdörtgenin çevre uzunluğu, uzun ve kısa kenarları toplamının 2 katına eşittir. Verilen örnekte bir kenar uzunluğu 16 cm, çevre uzunluğu ise 72 cm ise diğer kenar uzunluğuna x diyelim. Bu durumda denklemimiz;
  2.(16 + x) = 72 olur.
  16 + x = 36 ise,
  x, yani diğer kenar uzunluğu 20 cm bulunur.


Sayfa 273 Cevabı 
5) Yandaki havuzun çevre uzunluğu kaç metredir?
6) Çevre uzunluğu 18 santimetre olan iki farklı dikdörtgen çiziniz.
 • Cevap: Dikdörtgen, karşılıklı kenarları birbirine eşit, dört kenarı ve dört köşesi olan geometrik şekildir. Bu tanımı göz önüne aldığımızda karşılıklı kenarların eşit olması gerekir. Buna göre iki kenarı bir uzunlukta, diğer iki kenarı da bir uzunlukta olur.Uzun kenarına a, kısa kenarına b dersek dikdörtgenin çevresi;
  çevre= 2a + 2b olur. ⇒18 = 2a +2b  ⇒ 9 = a+b olur.Dolayısıyla iki kenarın toplamı 9 olacak şekilde istediğimiz uzunluklarda dikdörtgenler çizebiliriz. Ekteki şekilde 3 tane örnek verilmiştir. 
  SAYFA 278 

  SAYFA 279 

  SAYFA 280 

  SAYFA 285 

  SAYFA 286 


  SAYFA 287 

  SAYFA 288 

  SAYFA 291 


   SAYFA 292 

  SAYFA 295 

  SAYFA 296 


  SAYFA 299 

  SAYFA 300 

  SAYFA 303 


  SAYFA 306 

  SAYFA 309 

  SAYFA 310 

Sayfa 314 Cevabı 
1) 100 kilometrede bir mola veren bir otobüs şoförü 5. molasına 375 m kala durmak zorunda kalmıştır. Buna göre aldığı yol kaç metredir?
A) 500 375 B) 499 625 C) 400 375 D) 125 000
 • Cevap: B
2) Yanda verilen kare şeklindeki bahçe üçgen, yamuk ve dikdörtgen biçiminde üç bölüme ayrılmıştır. Bu bahçenin iç bölümleri iki sıra, çevresi üç sıra telle çevrilecektir. Bu iş için kaç metre tel kullanılır?
A) 880 B) 1760 C) 2360 D) 2640
 • Cevap: C
3) Bir okulda her 40 dakikalık dersin sonunda 10 dakika teneffüs yapılmaktadır. Bu okulda ilk ders saat 7.50’de başladığına göre öğrenciler 6. dersten çıktığında saat kaçı gösterir?
A) 12.30 B) 12.40 C) 12.50 D) 13.00
 • Cevap: B
4) Ali Bey, havalimanından saat 14.00’te kalkacak uçağa yetişecektir. Yolcuların uçağın kalkış saatinden 1 saat önce havalimanında olması gerekmektedir. Evi havalimanına 1 saat 45 dakikalık mesafede olan Ali Bey, en geç saat kaçta evden çıkmalıdır?
A) 10.30 B) 10.55 C) 11.15 D) 11.45
 • Cevap: C
5) Alanı 30 cm2 ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir?
A) 13 B) 15 C) 18 D) 22
 • Cevap: D
Sayfa 315 Cevabı 
5) Aşağıdakilerden hangisi açık hâli verilen kare prizmanın kapalı hâli olamaz?
 • Cevap: A
6) I) 6 yüzü vardır.
II) Tüm ayrıtları bir noktada kesişir.
III) Tabanları kare, yanal yüzleri dikdörtgendir. IV) 12 ayrıtı vardır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri dikdörtgeler prizmasının özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) II ve IV
C) I, III, IV
D) I ve IV
 • Cevap: D
7. Verilen prizmaların yüzey alanlarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) II < III < I B) I < III < II C) II < I < III D) I < II < III
 • Cevap: A
8) Ayrıtlarının uzunlukları 3 cm, 6 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmasıyla aynı yüzey alanına sahip küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
 • Cevap: 6
9) Alanı 30 cm2 ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir?
 • Cevap: 22


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...