5. Sınıf Matematik MEB YAYINLARI Sayfa 70-127 Arası Cevapları

5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 70-71 Cevapları


Sıra Sizde

1) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
a) 575 ÷ 25 = 23 b) 8932 ÷ 28 = 312  c) 4992 : 24 = 208 ç) 729 : 3 = 243
2) Kutular arasındaki işlemlere göre sonuçları bularak ilgili kutulara yazınız.
a) 7020 : 45 = 156 - 123 = 33
b) 8960 : 35 = 256 : 32 = 8
3- 9936 ÷ 48 işlemini yandaki gibi çözen bir öğrencinin işleminde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
9936 : 48 = 207 işlem hatalı yapılmıştır. Doğrusu 207 olacak
4) 1975 kilogram buğday 30 kilogramlık çuvallara doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç tane çuval gereklidir?
1975 : 30 = 65,6 en az 66 çuvala ihtiyaç var.
5) Aşağıdaki işlemlerde şekillerin yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz.
a) 179 x 27 = 4833
b) 48 x 36 = 1728 // 1728 : 36 = 48
6) Aşağıdaki tabloda iki marketteki aynı ürünlerin fiyatları gösterilmiştir. 12 paket peçete ve 20 litre su için en az kaç lira ödeme yapmak gerekir? 
Tablo: Marketlere Göre Aynı Ürünlerin Fiyatları
 H MarketiC Marketi
Peçete4 paket 3 TL 3 paket 3 TL
Su5 litre 2 TL8 litre 4 TL
En ucuz H marketinde
12 paket peçete 9 TL
20 Litre su 8 TL
9 + 8 = 17 TL
7) 18 elmayı 4 arkadaş eşit olarak paylaştıklarında her birinin payına ne kadar elma düşer?
18 : 4 = 4,5 elma
8) Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizle gerçek sonuçları karşılaştırınız.
İşlemTahmini SonuçGerçek SonuçFark
928 ÷ 2930322
1458 ÷ 188081
9) Aşağıda verilen işlemleri uygun stratejilere göre zihinden yapınız. İşlem sonucunuzu ve izlediğiniz adımları yazınız.
İşlemİşlem Adımları / Sonuç
4900 ÷ 700Önce sıfırları götür sonra 49 : 7 = 7 bulunur.
435 ÷ 5435 x 2 = 870 : 10 = 87 sonucu bulunur.
874 ÷ 2338
10) Aşağıda verilen problemlerin çözümlerini yapınız.
a) Melike ve ailesi bir gezi turu kapsamında günde 90 kilometre yol giderek 15 günde farklı şehirleri ziyaret ettiklerine göre kaç kilometre yol gitmişlerdir? 15 x 90 = 1350 kilometre yol gitmiş olur.
b) Neriman ve ailesi bir gezi turu kapsamında her gün eşit mesafede yol alarak 20 günde toplam 2220 kilometre yol gitmişlerdir. Buna göre bir günde kaç kilometre yol gitmişlerdir?
Öncelikle soruda her gün eşit miktarda yol gittiklerini söylediği için 2220 kilometreyi 20 ye bölerek bir günde kaç kilometre yol gittiklerini bulabiliriz. O halde matematiksel işleme geçelim:
2220/20=111
Sonuç olarak Neriman ve ailesi her gün 111 kilometre yol giderek 20 günde 2220 kilometre yol gitmişlerdir.
11) Mevcudu 38 olan bir sınıftaki öğrenciler 9 kişilik takımlar oluşturarak yakan top oynayacaklardır. Buna göre kaç takım oluşturulur?
38 kişilik bir sınıfı 9 kişilik gruplara ayırmamız gerekiyor. Yine aynı işlemi yani bölme işlemini uygulayacağız. Yani 38/9
Bu işlemin sonucunda anlarız ki 38 kişilik sınıfta 4 tane 9 kişilik grup oluşturulabilir. Kalan 2 kişi yakan top için izleyici veya yedek oyuncu olabilir.
12) 73 tane kitap sırasıyla İnci, Gonca ve Canan’a birer birer paylaştırılıyor. Paylaştırma işlemi kitaplar bitene kadar sürüyor.
Kitaplar her birine bitene kadar eşit olarak paylaştırılıyorsa;
72 + 1 >> 73
72 sayısı 3’e tam bölünür ve her biri 24 kitap alır. Geriye kalan
1 kitabı ise dağıtımda ilk sırada bulunan İnci alır.
İnci= 25 kitap
Gonca ve Canan ise 24 kitap almıştır.
Buna göre;
a) En çok kitabı İnci almıştır.
b) Canan 24 tane kitap almıştır.
c) Eşit sayıda kitap alabilmeleri için en az 2 tane daha kitap dağıtılmalıdır.


5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 78 Cevapları

Sıra Sizde
1) Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurunuz.
Çarpım
Şeklinde
Gösterimi
Üslü İfade
Olarak
Gösterimi
Üslü İfadenin
Okunuşu
Üslü İfadenin
Değeri
10 x 10 x 10103Onun küpü1000
8 x 882Sekizin karesi64
6 x 662Altının karesi36
15 x 15152Onbeşin karesi225
2) Üç katlı bir apartmanın her katında 3 daire, her dairede 3 oda vardır. Toplam oda sayısını gösteren üslü ifadeyi yazarak değerini bulunuz.
En dıştan başlayarak ifademizi matematiksel bir ifadeye çevirelim:
3 (apartmanın kat sayısı) x 3 (1 kattaki daire sayısı) x 3(1 dairedeki oda sayısı)
3x3x3=toplam oda sayısı. Yani:
3= 27 adet oda bulunmaktadır.
3) 9’un küpünün değerini bulunuz.” ifadesini yanda verilen tablodaki gibi çözen Hatice’nin çözümünde hata
var mıdır? Hata varsa düzeltiniz. 
1. adım: 9’un küpü = 9// Doğru
2. adım: 93 = 9 x 3 = 27 // Yanlış 9 x 9 x 9
4) Bir at çiftliğinde 13 tane ahır ve her ahırda 13 tane at olduğuna göre bu çiftlikteki toplam at sayısını üslü ifade olarak göstererek çiftlikte kaç at olduğunu bulunuz.
13 ahır ve ahirlarin her birinde 13 at bulunuyormuş.
13 × 13 = 169 toplam at sayisidir.
Görüldüğü üzere 2 tane 13 çarpıldı ve toplam at sayısı bulundu.
13 üssü 2 şeklinde ifade edersek yine 13 × 13 = 169 sayısına yani 132ulaşılır.
5) 42 ile 4 x 2 işlemlerini modelleyerek sonuçlarını karşılaştırınız.
4 üssü 2 4×4 = 16
4 çarpı 2 4×2 = 8

5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 82-83 Cevapları


Sıra Sizde
1) Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
a) (146 + 24) ÷ 5 = 170 ÷ 5 = 34
b) 48 – (6 x 3) = 48 - 18 = 30
c) 42 + (75 – 36) = 42 + 39 = 81
ç) (12 x 6) ÷ 24 = 72 ÷ 24 = 3
2) Aşağıda verilen işlemleri kontrol ediniz. Hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
a) 2 x (5 + 9) = 10 + 9 =19 // Yanlış 2 x 14 = 28 
b) (12 + 16) ÷ 4 = 28 ÷ 4 = 7 // Doğru
c) 78 – (4 x 5) = 74 x 5 = 370 // Yanlış 78 - 20 = 58
3) Aşağıda verilen eşitliklerin doğru olması için parantezleri uygun yerlere yerleştiriniz.
a) 3 x (18 – 12) = 18
b) 4 x (8 + 9) = 68
c) 60 ÷ (15 + 5) = 3
4) Aşağıda verilen işlemler ile sonuçlarını eşleştiriniz.
İşlem                    Sonuç
a) (18 + 4) x 2       IV) 44
b) 75 – (16 x 3)     V) 27
c) 52 x (4 + 3)       I) 175
ç) (9 x 6) ÷ 33       II) 2
                             III) 70 
5) Aşağıda verilen işlemlere uygun birer problem kurunuz.
a) 3 x 4 + 2
b) 3 x (4 + 2)
A) Hasan, eve gitmeden 3 tane kırtasiyeye gidiyor ve herbirinden 4 tane kalem alıyor. Tam eve geldiğinde silgi almayı unuttuğunu fark ediyor ve evin altındaki kırtasiyeden iki tane silgi alıyor. Hasan toplamda kaç tane ürün almıştır?
B) Zeynep okuldan çıktıktan sonra 3 tane kırtasiyeye gidiyor. Gittiği her kırtasiyeden 4 tane kalem ve 2 tane silgi alıyor. Zeynep toplamda kaç tane ürün almıştır?
6) Hesap makinesinde aşağıdaki işlemleri yapan Fatma, aynı sayılarla bölme ve toplama işlemleri yaptığı hâlde iki farklı sonuç bulmuştur.
(48 : 2) + 10 = 34
48 : (2 + 10) = 4
İşlemleri inceleyiniz. Sonuçlar neden farklı çıkmıştır? Açıklayınız.
Öncelik parentez içi işlem oluğu için sonuç farklı çıkmıştır
7) Verilen sonuçların doğru olması için boşluklara uygun işlem işaretlerini yazınız.
a) 15 ֎ (21 ֎ 9) = 180 // 15 x (21 - 9) = 15 x 12 = 180
b) (45 ֎ 39) ֎ 7 = 12 //  (45 + 39) : 7 = 84 : 7 = 12 
8) Aşağıdaki işlemlerde şekillerin yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz.
a) (72 - ֎) ÷ 3 = 17 // (72 - 21) : 3 = 51 : 3 = 17
b) ▲- (12 x 2) = 4 // 28 - (12 x 2) = 28 - 24 = 4

5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 84-85 Cevapları


1) “Dört yüz yedi milyon dokuz yüz seksen beş bin üç” sayısının milyonlar basamağı ile yüzler basamağındaki rakam yer değiştirildiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 407 985 703 B) 407 985 003 C) 400 985 703 D) 400 985 003
407 985 003 ---> 400 985 703
2) Levha sayılarına göre kullanılacak boya miktarlarını gösteren tablonun bir kısmı yanda verilmiştir. Tabloya göre, 48 tane levha boyamak için bir boyacı kaç kilogram boya kullanır?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 16
48 : 4 = 12
3) Yanda verilen toplama işleminin sonucunun onlar basamağı bilinmediğine göre aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3
Kare = 2 Üçgen = 3 olması gerekiyor
4) Peçete koleksiyonuna 1. hafta 5 peçete ile başlayan Burcu sonraki her hafta koleksiyonuna 4 peçete ilave etmiştir. 5. haftanın sonunda Burcu’nun peçete koleksiyonunda kaç peçete olur?
A) 17 B) 21 C) 25 D) 30
5 - 9 - 13 - 17 - 21
5) Aşağıdakilerden hangisinin sonucu 27 x 8 işleminin sonucuna en yakındır?
A) 40 x 5 B) 23 x 9 C) 52 x 4 D) 21 x 10
27 x 8 = 216 
40 x 5 = 200
23 x 9 = 207
52 x 4 = 208
21 x 10 = 210
6) Kütlesi 80 kg olan bir kişi en çok 640 kg yük taşıyabilen bir asansöre her birinin kütlesi 50 kg olan kolilerden en çok kaç tanesi ile birlikte binebilir?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12
PYBS - 2016
640 - 80 = 560
560 : 50 = 11
7) Bir çiftlikte 7 kümes, her kümeste 7 tavuk ve her tavuğun 7 civcivi vardır. Buna göre bu çiftlikteki civciv sayısını gösteren ifade hangisidir?
A) 3 x 7 x 7 B) 3 x 7 C) 3 + 7 D) 73
PYBS - 2014
8) Bir kasada 35 elma vardır. Bir çuvalda ise kasadakinden 124 fazla elma vardır. Buna göre 833 çuvaldaki toplam elma sayısı aşağıdaki işlemlerden hangisi ile bulunabilir?
A) 35 x (833 + 124) B) 833 x (124 - 35)
C) 833 x (35 + 124) D) 124 x (833 - 35)
PYBS - 2016
Kasada 124 + 35 = 159 
833 x 159 = 927447
9) 783 kilogram pirincin tamamı paketler tam dolacak şekilde 8 kilogramlık, 4 kilogramlık ve 3 kilogramlık paketlere paylaştırılacaktır. Buna göre en az kaç tane pakete ihtiyaç vardır?
Bu ve bu tür ayrıştırma, bölüşme problemlerinde bölme işlemi sorunun çözümünde temel oluşturmaktadır.
- Soruda bizden pirincin tamamını paketlere tam dolacak şekilde paylaştırmamız istenmiş.
- Bizden en az paket kullanmamız istendiği üzere, pirinci daha büyük kg alabilecek paketlere bölüştürmemiz gerekmektedir. Bunlar da 8 kg'lık paketler oluyor.
783 kg'ı 8kg lık paketlere bölüştürmek istersek;
783/8= 97.8
Buradan cevaptan tam doldurulan paket sayısını görmek için cevabın tam kısmını 8 ile çarparız;
97x8=776 kg
Buradan anlaşılıyor ki 776 kg tam olarak 8 kg'lık poşetlere sığmaktadır.
Geriye 7 kg pirinç kalmaktadır.
Geriye kalan 7kg pirinç için 1 adet 4kg ve 1 adet 3kg'lık paket kullanırız.
Toplam paket sayısı;
97+1+1 = 99 olacaktır.
10) Sinan 10 tane lamba, 25 tane masa ve 100 tane sandalye alacaktır. Yanda verilen mağazalardan fiyat alan Sinan, alışverişini en uygun kaç liraya yapar?
25 x 75 = 1875 (Masa fiyatı)
10 x 45 = 450 (Lamba fiyatı)
100 x 60 =6000 (Sandalye fiyatı)
6000 + 1875 + 450 = 8325
11) Tek seferde 80 adet tuğla taşıyabilen bir inşaat asansörü, 5025 adet tuğlayı taşımak için en az kaç sefer yapmalıdır?
5025 tuğla 80 tuğla taşıyan asansörle kaç seferde taşınır diye bulmak istiyorsak, 5025÷80 yapmalıyız. Ancak görüldüğü üzere tam bolme gerçekleşmez ve kalan olur.
5025 ÷ 80 = 62 çıkar
62 × 80 = 4960 tuğla eder. 
5025 - 4096 = 65 tuğla artar
Bir asansör tek seferde 80 tuğla taşır demiştik. O halde 62 sefere 1 sefer daha ekleriz ki kalan tuglalari da tasiyabilelim.
62 + 1= en az 63 sefer yapmalı.

5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 94 CevaplarıSıra Sizde
1) Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesirlerle ifade ediniz.
a) 2 tam 3/7 = 17/7
b) 5 tam 1/2 = 11/2
c) 3 tam 4/9 = 31/9
2) Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesirlerle ifade ediniz.
a) 8 tam 2/5
b) 6 tam 1/3
c) 6 tam 1/6
3) Aşağıdaki boşluklara ‘‘<’’ ve ‘’>’’ sembollerinden uygun olanı yazınız.
a) 17/4 > 4
b) 42/3 < 15
c) 16 < 49/3

5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 105-106 Cevapları


Sıra Sizde
1) Aşağıdaki kesirlere denk olan ikişer kesir yazınız.
a) 3/8 = 6/16 = 9/24
b) 10/7 = 20/14 = 30/21 
c) 1 tam 1/2 = 1 tam 2/4 = 1 tam 3/9
ç) 15/45 = 3/9 = 1/3
d) 36/12 = 18/6 = 9/3 = 3/1
e) 1 tam 24/32 = 1 tam 48/64 = 1 tam 96/128
2) Aşağıda verilen kesirleri en sade hâliyle eşleştiriniz.
(III) a) 24/30 = 4/5
(V) b) 120/90 = 4/3
(I) c) 1 tam 8/16 = 24/16 = 3/2
(II) ç) 81/27 = 9/3 = 3/1 = 3
3) Aşağıdaki eşitliklerin sağlanabilmesi için yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz
a) 48/60 = 4/5
b) 3 tam 1/8 = 3 tam 4/32
c) 7/6 = 84/72
ç) 1 tam 18/24 = 42/24 = 7/4
4) Aşağıda verilen eş parçalara ayrılmış şekilleri denk kesirler belirtecek şekilde boyayınız.
5) Eşit büyüklükteki pastalardan muzlu olan 8 eş dilime, çikolatalı olan 6 eş dilime, çilekli olan 12 eş dilime ayrılmıştır. Defne muzlu pastadan 2 dilim, Can çikolatalı pastadan 2 dilim, Ece de çilekli pastadan 2 dilim yediğine göre en fazla pastayı kim  yemiştir?
Bu soruyu çözmek için hayal gücümüzün yardımına ihtiyacımız var. Kocaman bir pasta hayal edelim. Bu pastayı 2 eş parçaya ayıralım. Her 2 dilim de kocaman olur değil mi? Peki bu pastayı 100 parçaya ayırdığımızı düşünelim. O halde dilimler çok daha küçük olur değil mi?
Bu soruda da aynı şeyi düşüneceğiz. Pastanın dilim sayısı ne kadar az olursa dilimlerin büyüklüğü de o kadar fazla olur. Çikolatalı pasta en az dilim sayısı ile kesilmiş. 6 dilimden 2 tanesini de Can yemiş. O halde Can diğer arkadaşlarına göre çok daha fazla pasta yemiştir.
6) Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
a) 5/18, 29/18, 13/18, 1/18 // 1/18 < 5/18 < 13/18 < 29/18
b) 17/2, 17/19, 17/5, 17/3  // 17/19 < 17/5 < 17/3 < 17/2
c) 2 tam 1/7, 3 tam 1/7, 2 tam 5/7,1 tam 6/7 // 1 tam 6/7 < 2 tam 1/7 < 2 tam 5/7 < 3 tam 1/7
ç) 7/9, 13/12, 4/3, 5/36, 15/18 // 36'da payda eşitleyelim
28/36, 39/36, 48/36, 5/36, 30/36 // 5/36 < 28/36 < 30/36 < 39/36 < 48/36
7) Aşağıdaki sıralamaları inceleyiniz. Hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
a) 3/8 < 1 tam 1/8 < 7/8 < 15/8 // 3/8 < 7/8 < 1 tam 1/8 < 15/8
b) 16/3 < 16/7 < 16/15 < 16/21 // tam tersi olacak
c) 1 tam 3/4 < 5/8 < 3/2 < 7/16 // payda eşitleyelim
7/4, 5/8, 3/2, 7/16
28/16, 10/16, 24/16, 7/16
7/16 < 10/16 < 24/16 < 28/16


5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 110 Cevapları


Sıra Sizde
1) Aşağıda verilen sayıların istenen kesir kadarını bulunuz.
a) 39'un 2/3 ü = 39 / 3 x 2 = 26
b) 150'nin 3/10 u = 150 / 10 x 3 = 45
2) Tolga 50 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların 1/5 ’ini yanlış cevaplamıştır. Tolga’nın kaç soruyu yanlış cevapladığını bulunuz.
50 / 5 x 1 = 10
3) 120 kg domatesin 3/8 ’ü satıldığında geriye kaç kilogram domates kalır?
120 / 8 x 3 = 45
120 - 45 = 75
4) 80 sayısının 5/8 ’ini yandaki gibi bulan bir öğrencinin çözümünde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
80 ÷ 5 = 16 // 80 / 8 = 10 
16 x 8 = 128 // 10 x 5 = 50
5) Aşağıda basit kesir kadarı verilen çoklukların tamamını bulunuz.
a) 5/6 ’i 75 olan sayı  75 x 6 = 450 --> 450/5 = 90  
b) 3/7 ’ü 66 olan sayı 66 x 7 = 462 --> 462/3 = 154
6) Murat maaşının 3/11 ’ünü arkadaşına borç vermiştir. Borç verdiği miktar 900 lira olduğuna göre Murat’ın maaşı kaç liradır?
Ters işlem yöntemi;
Soruda bize anlatılmak istenen Murat'ın maaşının 3 katının, 11'e bölünmüş hali 900 tl olduğudur.
Ters işlem uygularsak;
900 TL ilk önce 11 ile çarpılır ve 3 e bölünür.
900 x 11 = 9900 ---> 9900/3 = 3300
7) Bir bahçenin yarısı çiçek dikmek için ayrılmıştır. Çiçek dikmek için ayrılan kısmın 3/ 5 ’üne gül dikilmiştir. Gül dikili olan alan 630 metrekare olduğuna göre bahçenin tamamı kaç metrekaredir?
Bu soruyu çözmek için sondan başlayıp başa doğru gitmek işimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Öncelikle bahçenin tamamının alanına A diyelim.
Çiçek dikmek için bahçenin yarısı ayrılmış. O halde çiçek dikilebilecek bölge A/2 olacaktır.
Çiçek dikilecek bölgenin 3/5'ine gül dikilmiş.
Gül dikilen bölgeyi A/2x3/5 işlemi ile bulabiliriz.
Bu bölgenin 630 metrekare olduğu söylenmiş.
Yani;
3A/10=630
A/10=210
A=2100
Bize bahçenin tamamı yani A'nın değeri sorulmuş. O halde sorumuzun cevabı 2100 metrekare olacaktır.
8) Melek 320 sayfalık kitabının ilk hafta 3/10 ’ünü, ikinci hafta ise kalan sayfaların 14’ in i okuyor. Buna göre Melek’in okumadığı sayfa sayısı kaçtır?
Ilk hafta : 320.3/10 = 96 sayfa
ikinci hafta : 320-96=224    224 . 1/4 = 56 sayfa
okuduğu : 56+96= 152 sayfa
okumadığı : 320-152= 168'dir.

5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 111-112 Cevapları

Hazır mıyız?

1) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
a) 3/6 + 2/6 = 5/6
b) 5/16 + 11/16 = 17/16
c) 1 tam 2/12 + 2 tam 5/12 = 3 tam 7/12
ç) 3/5 - 2/5 = 1/5
d) 12/9 - 3/9 = 9/9
e) 5 tam 7/8 - 2 tam 2/8 = 3 tam 5/8
2) Aşağıda modellenen işlemleri yazınız.
a) 2/5 + 1/5 = 3/5
b) 2 tam 4/10 - 1 tam 2/10 = 1 tam 2/10
3) Bir pastanın önce 3/8’ü sonra 2/8’si yendiğine göre geriye pastanın kaçta kaçı kalmıştır?
1 - 3/8 - 2/8 = 1 - 5/8 = 3/8

5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 126-127 Cevapları

Sıra Sizde

1) Aşağıda eş parçalara ayrılmış şekillerde modellenen işlemleri altlarına yazınız.
b) 10/8 + 2/8 = 12/5
c) 10/3 - 2/3 = 8/3
2) Aşağıdaki kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlem sonuçlarını bulunuz ve tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız.
a) 2/4 + 7/12 = 6/12 + 7/12 = 13/12
b) 10/15 - 3/5 = 10/15 - 9/15 = 1/15
c) 11/16 + 2/4 = 11/16 + 8/16 = 19/16
ç) 3 tam 10/33 + 1 tam 4/11 = 4 tam 22/33
d) 20/32 - 1/8 = 20/32 - 4/32 = 16/32
e) 4 tam 35/50 - 1 tam 5/25 = 3 tam 25/50
f) 4 tam 2/8 + 2/8 = 4 tam 4/8
g) 7 - 3/7 = 49/7 - 3/7 = 46/7
h) 1/9 + 5 = 1/9 + 45/9 = 46/9
3) Bir yolun ilk gün 2/10’sinde, ertesi gün 1/2 ’inde asfalt çalışması yapılmıştır. Asfalt çalışması yapılan yol, tüm yolun kaçta kaçıdır? Modelleyerek gösteriniz ve işlemi yazınız.
2/10 + 1/2 = 2/10 + 5/10 = 7/10
4) Bir bahçenin 2/6 ’sine domates, 6/12 ’sına salatalık ekilmiş, kalanına ekim yapılmamıştır. Bahçenin kaçta kaçına ekim yapılmamıştır? Modelleyerek gösteriniz ve işlemi yazınız.
2/6 + 6/12 = 4/12 + 6/12 = 10/12
12/12 - 10/12 = 2/12
5) Ayşe ve Mehmet bir parkur yolunu tamamlamak için üç gün sürecek bir yarışmaya katılmışlardır. İlk iki gün bisikletle gidecekler, üçüncü gün yürüyerek yarışı tamamlayacaklardır. Ayşe ve Mehmet’in günlere göre yolu bitirme miktarlarının bir kısmı tabloda verilmiştir. Buna göre;
a) Ayşe’nin yürüdüğü yol parkurun kaçta kaçıdır? // 4/10
b) Mehmet ve Ayşe’nin yürüdüğü yolların farkı parkurun kaçta kaçıdır? // 4/10 - 1/3 = 12/30 - 10/30 = 2/30
c) Mehmet’in bisikletle gittiği yol parkurun kaçta kaçıdır? // 20/30 = 2/3
6) Bir dikdörtgenin uzun kenarı 2 1/4 santimetre, kısa kenarı 1 5/16 santimetre ise dikdörtgenin çevresini tahmin ediniz. Gerçek sonuçla tahmininizi karşılaştırınız.
Çevre = 2 tam 1/4 + 2 tam 1/4 + 1 tam 5/16 + 1 tam 5/16 = 4 tam 2/4 + 2 tam 10/16
= 6 tam 18/16 = 6 tam 9/8
7) Aşağıdaki verileri kullanarak kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapmayı gerektiren bir problem kurup çözünüz.
a) 2/ 5 , 4/15 , Türkçe, Matematik, İngilizce 
Hasan'ın ders kitaplarının 2/3 Türkçe 4/15'i Matematik kitabıdır. Buna göre Sosyal kitabı tüm kitapların kaçta kaçıdır?
b) 2, 3/14 , Pizza
Veli 2 adet pizza almıştır. Pizzaların birinin 3/14'ünü arkadaşıyla paylaşıyor geriye ne kadar pizza kalır?
8) Eşit aralıklara ayrılmış sayı doğrusunda harflere karşılık gelen kesirleri bulunuz. Aşağıdaki işlemlerde yerlerine yazarak yapınız.
a) A + B = ?
A = 5/7 B= 12/7  C = 17/7
A + B = 5/7 + 12/7 = 19/7
b) C – A = ?
17/7 - 5/7 = 12/7
9) Üç arkadaşın sipariş ettikleri 5 pizzanın 2 5/6 ’ini Ali, 6/12 ’sını Mehmet yemiştir. Ali’nin yediği pizza miktarı Ayşe’nin yediği pizzadan 1 1/3 kadar fazla olduğuna göre
a) Ayşe’nin yediği pizza miktarı nedir? // 9/6 sını yemiştir.
b) Ayşe, Mehmet’ten ne kadar fazla pizza yemiştir? // 9/6 - 6/12 = 18/12 - 6/12 = 12/12 = 1 fazla yemiştir.
c) Pizzanın ne kadarı yenilmemiştir? // 1/6 sı yenilmemiştir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...