5. Sınıf Matematik SDR Dikey Sayfa 60-79 Arası Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Doğal Sayılar Sayfa 60, 61, 62 Alıştırmalar Cevapları

ALIŞTIRMALAR
1) Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
a) 241 X 121 = 29161
b) 345 X 408 = 140760
c) 726 X 88 = 63888
ç) 666 X 505 = 336330
2) Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.
a) 6490 ÷ 55 = 118
b) 3053 ÷ 71 = 43
c) 8418 ÷ 6 = 1403 
ç) 952 ÷ 28 = 34
3) Aşağıda verilen işlemlerle sonuçlarına ait tahminleri eşleştiriniz.
561 X 48 = 28 000
482 X 396 = 200 000
964 X 107 = 100 000
8120 ÷ 58 = 140
6939 ÷ 27 = 300
720 ÷ 72 = 10
4) Aşağıdaki stratejilerden hangisi 74 X 50 işlemine ait zihinden çarpma işlemidir?
A) 74’ü 2’ye böleriz, bölümü 100 ile çarparız.
B) 50’yi ikiye böleriz, bölümü 100 ile çarparız.
C) 70’i 50 ile çarparız, çarpıma 4 ekleriz.
D) 50’yi 70 ile çarparız, çarpımı 4 ile çarparız.
5) Satranç yarışmasına katılan 38 kişi, kura çekilerek ikişerli eşleştirilmiştir. Eşleştirilen oyuncuların aynı anda satranç oynayabilmeleri için kaç adet satranç tahtası gereklidir?
A) 19 B) 20 C) 29 D) 39
6) 45 kişilik bir turist kafilesi gezerken otobüsleri bozuluyor. Geziye taksilerle devam etmek zorunda kalıyorlar. Bir taksi en fazla 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğuna göre en az kaç adet taksiye ihtiyaç vardır?
45 : 4 = 11 (Kalan 1) olduğu için en az 12 taksi gerekiyor
7) Aşağıdaki stratejilerden hangisi 8600 ÷ 100 işlemine ait zihinden bölme işlemidir?
A) 8600 sayısının iki katını alır, çarpımı 100’e böleriz.
B) 8600 ve 100 sayısının sonuna ikişer tane sıfır ekleyip çarpma işlemi yaparız.
C) 8600 sayısının sonundan iki tane sıfırı sileriz.
D) 8600 sayısının iki katını alır, çarpımı 2’ye böleriz.
8) ? işlemindeki verilmeyen bölünen kaçtır?
563 x 4 = 2.252

9) Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpanları bulunuz.
a)  X 23 = 7958 ==> 7958 : 23 = 346
b) 24 X ♦ = 144  = 144 : 24 = 6
c) 88 X  = 7744 ) 7744 : 88 = 88
ç)  X 60 = 960 = 960 : 60 = 16
10) Yanda verilen çarpma işleminde kutucuklara yazılması gereken rakamları bulunuz.
122 x 52 = 6396  Başka bir yoldan 6396 : 52 = 122
11) Bir sosyal yardımlaşma derneği, 3 aileye para yardımında bulunacaktır. 15 000 TL bu ailelere eşit şekilde paylaştırılacaktır.
a) Her bir ailenin alacağı parayı hesaplayınız. 5000
b) Yardım alacak ailelerdeki birey sayısı sırası ile 3, 5 ve 2’dir.Bu para her bir birey eşit para alacak şekilde paylaştırılırsa kişi başına kaç TL düşeceğini hesaplayınız.
1. aile kişi başına 1.666 TL
1. aile kişi başına 1.000 TL
1. aile kişi başına 2.500 TL

c) a ve b seçeneklerindeki paylaşımlarla ilgili tartışınız.
12) Aşağıdaki işlemleri kısa yoldan yaparak tabloları doldurunuz.
X1004002000
383.80015.20076.000
45945.900183.600918.000
60760.700242.8001.214.000
÷30010003000
30001031
60002062
90003093
13) Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını uygun boşluklara yazınız.
X45152324
1567522804860
132594020.06442.768
14) Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizle gerçek sonuçları karşılaştırınız.
İşlemTahminî SonuçGerçek SonuçFark
688 ÷ 3818180
5210 ÷ 19425261

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Üslü İfadeler Sayfa 67 Alıştırmalar Cevapları

Alıştırmalar

1) Yirmi sekizin karesi olarak ifade edilen gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
A) 282 B) 23 C) 283 D) 82
2) Aşağıda çarpım şeklinde gösterimi verilen sayıları üslü olarak gösteriniz.
a) 5 X 5 X 5  = 53
b) 13 X 13  = 132
c) 16 X 16 X 16 = 163
ç) 22 X 22 X 22 = 223
3) Aşağıda verilen üslü ifadelerle değerlerini eşleştiriniz.
183      ● 5832
62        ● 36
43        ● 64   
182      ● 324
252        ● 625 
103        ● 1000
4) Aşağıda verilen tablolardaki boşlukları örneklere uygun olarak doldurunuz.
1. Sütun2. Sütun3. Sütun4. Sütun
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 65 + 5 + 5 + 5 + 54 + 4 + 4 + 42 + 2
6 X 65 X 54 X 42 X 2
62524222
3625164
1. Sütun2. Sütun3. Sütun4. Sütun
5 X 5 X 58 X 8 X 811 X 11 X 112 X 2 X 2
538311323
12551213218

5) 123 gösteriminin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) On ikinin karesi B) Onun karesi C) On ikinin küpü D) Üçün küpü

Sayfa 71 Alıştırmalar Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıdaki parantezli işlemleri yapınız.
a) 188 + (41 – 19)  = 188 + 22 = 210
b) (567 – 66) + 303 = 501 + 303 = 804
c) (6403 – 2901) ÷ 34 = 3502 ÷ 34 = 103
ç) (275 X 33) – 5089 = 9075 - 5089 = 3986
d) 6923 ÷ (2807 + 4116) = 6923 ÷ 6923 = 1
e) 987 X (8888 – 8888) = 987 X 0 = 0
2) İşlemleri yaparak aşağıdaki kutucukları doldurunuz. Yaptığınız işlemlere ait ifadeleri kutucukların altındaki boşluklara yazınız.
(78 X 65) : 10 = 5070 X 10 = 50700
8 X (9 - 2) = 8 X 7 = 56
(7680 : 48) - 118 = 160 - 118 = 42
(2014 - 1923) + 1790 = 91 + 1790 = 1881
547 + (599 X 16) = 547 + 9584 = 10131
21 + (81 : 9) = 21 + 9 = 30
3) (16 + 22) ÷ 5 işlemini yapmayı gerektirecek bir problem kurunuz.
(16 + 4) ÷ 5 = 20 ÷ 5 = 4
4) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 489’dur?
A) 516 – ( 510 ÷ 30) = 516 - 17 = 499
B) (78 X 32) – 213 = (78 X 9) - 213 = 702 - 213 = 489
C) (4000 ÷ 40) + 189 = 100 + 189 = 289
D) 23 X ( 40 + 40) = 8 X 80 = 640
 
5) İbrahim Bey, 950 metre uzunluğundaki parkurda 6 tur koştuktan sonra 1420 metre daha koşarak evine dönmüştür. İbrahim Bey’in koştuğu mesafeyi belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) (1420 + 6) – 950
B) (950 X 6) – 1420
C) 1420 + (950 ÷ 6)
D) (950 X 6) + 1420

Sayfa 75 Alıştırmalar Cevapları

Alıştırmalar

1) Bir trendeki bayan yolcu sayısı 234’tür. Erkek yolcu sayısı bayan yolcu sayısından 48 fazladır. Otobüsteki toplam yolcu sayısını bulunuz.
Bayan yolcu 234 + 48 = 282
Toplam Yolcu = 234 + 282 = 516

2) Bir okulda 68 kız, 54 erkek öğrenci vardır. Bu okula erkek öğrencilerin yarısı kadar daha öğrenci geliyor. Okuldaki yeni öğrenci sayısını bulunuz.
Erkek Öğrencilerin yarısı 54 : 2 = 27
Toplam öğrenci 68 + 54 + 27 = 149
3) Ayşe 12, annesi 37 yaşındadır. Buna göre 5 yıl sonra Ayşe ile annesinin yaşları toplamı kaçtır?
A) 54 B) 56 C) 59 D) 64
5 yıl sonra yaşları;
Ayşe 12 + 5 = 17
Annesi 37 + 5 = 42
Yaşları toplamı 42 + 17 = 59
4) Cevabı 69 olan işleme ait problem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1403 tane bilyesi olan Burak, bilyelerini 23 adet torbaya eşit olarak koydu. Burak’ın her bir torbaya koyduğu bilye sayısı kaçtır? 1403 : 23 = 61
B) Günde 21 sayfa kitap okuyan Füsun, 3 günde toplam kaç sayfa kitap okur? 21 X 3 = 63
C) 1380 kg portakal, 20 kg’lık kasalara eşit olarak yerleştirilmek isteniyor. Kaç adet kasaya ihtiyaç vardır? 1380 : 20 = 69
D) Haftada 45 TL yol parası veren Handan’ın 4 haftalık yol parası toplam kaç TL’dir?45 X 4 = 180

Sayfa 76, 77, 78, 79 Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1) Okunuşu “yetmiş milyon üç yüz kırk yedi bin sekiz yüz seksen bir” olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 70 743 881 B) 70 347 881 C) 80 347 881 D) 70 347 981
2) 398 900 547 doğal sayısının bölüklerini, basamaklarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini tabloda gösteriniz.
3) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazılışlarıyla eşleştiriniz.
Beş yüz altmış milyon yüz kırk beş bin dört yüz elli üç -> 560 145 453
Elli altı milyon on dört bin dört yüz elli üç -> 56 014 453
Beş milyon altı yüz bir bin dört yüz elli üç -> 5 601 453
4) Aşağıda verilen örüntünün 6. adımında kullanılacak toplam kare sayısı kaçtır?
1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11
5) Beş basamaklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır?
99999 - 1000 = 98999
6) 87 819 doğal sayısındaki 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
80.000 + 800 = 80.800
7) Bir çıkarma işleminde fark 12 441’dir. Eksilen sayıyı 11 794 azalttığımızda çıkarma işleminin yeni farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A)1647 B) 647 C) 637 D) 547
12.441 - 11.794 = 647
8- Aşağıda verilen işlemlerin hangisindeki zihinden yapılacak işleme ait strateji doğrudur?
A) 75 + 48 + 55 = 75 + 55 + 48 = 130 + 48 
B) 26 + 26 = 26 + 4 + 12
C) 78 – 38 = 70 – 30 – 8
D) 61 – 56 = 60 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 6
9) Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi işlem sonuçlarıyla karşılaştırınız.
a) 678 + 491 + 344 = 1513
b) 5505 – 3138 = 2367
c) 7749 – 352 = 7397
ç) 8520 + 3692 = 12.212
10) Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen rakam ve sayıları bulunuz
11) Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyen rakam ve sayıları bulunuz.
12) Aşağıda verilen işlemlerle sonuçlarına ait tahminleri eşleştiriniz.
756 . 19 -> 16 000
5678 ÷ 34 -> 200
8289 ÷ 27 -> 300
906 . 427 -> 360 000
13) Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. İşlemler için uyguladığınız stratejiyi açıklayınız.
a) 62 . 27 = 1674
b) 804 000 ÷ 1000 = 804 her iki taraftan 3 sıfır silin
c) 31 . 100 = 3100 yanına 2 sıfır ekle
ç) 3170 ÷ 5 = 684
14) 25 adet zeytinyağı şişesi, içine en fazla 4 tane zeytinyağı şişesinin konulabildiği ahşap kasalara yerleştirilecektir. En az kaç tane ahşap kasaya ihtiyaç vardır? Açıklayınız.
25 : 4 = 6,25 En az 7 kasa gereklidir
15) İşlem sonucu 26 olarak bulunan soru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çarpımı 2450 olan bir çarpma işleminde, çarpanlardan biri 98 ise diğer çarpan kaçtır?
B) Bir bölme işleminde bölen sayı 12, bölüm 2 ve kalan da 2 ise bölünen sayı kaçtır?
C) Çarpımı 308 olan bir çarpma işleminde, çarpanlardan biri 11 ise diğer çarpan kaçtır?
D) Bir bölme işleminde bölünen sayı 1053, bölüm 39 ise bölen sayı kaçtır?
16) Erdal ve Seda’nın yaşları toplamı 29’dur. Erdal, Seda’dan 3 yaş büyüktür. Seda’nın yaşı kaçtır? Erdal 6 sene sonra kaç yaşında olacaktır?
Erdal 16 --> 6 sene sonra 16 + 6 = 22 yaşında olur
Seda 13
17) Aşağıdaki sayılardan bir doğal sayının karesi veya küpü olan sayıları yuvarlak içine alınız.
4 8 9 12 25 27 49 66 81 102 125 144 170
18) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümleler doğru ise noktalı yere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
a) “Dokuzun karesi” ifadesi, 9² şeklinde gösterilir. (D)
b) 16³ gösterimi, “16’nın küpü” olarak ifade edilir. (D)
c) 1 sayısının küpü, 3’e eşittir. (Y)
ç) “14² = 2744” ifadesi yanlıştır. (D)
19) 53 – 62 işleminin sonucunu bulunuz.
125 - 36 = 89
20) Aşağıdaki işlemlerde yapılan hataları açıklayınız ve düzeltiniz.
a) 22 = 2 . 2. 2 değil = 2. 2 olmalı 
b) 128 . (8 - 2) = 222 değil = 768 olmalı 
c) 23 = 3bunlar eşit değildir 23 = 2 . 2 . 2 = 8
ç) 18389 + 31611 = 40000 doğru değil = 50.000 
21) 5’ten başlayarak dörder ilave etmek suretiyle devam eden sayı örüntüsünün 9. teriminibulunuz.
5 - 9 - 13 - 17 - 21 - 25 - 29 - 33 - 37
22) ? – 52194 = 78256 işleminde “?” yerine gelecek sayıyı bulunuz.
52194 + 78256 = 130.450
23) Serpil 12, annesi 37 ve babası 42 yaşındadır.
3 yıl sonra bu üç kişilik ailenin yaşları toplamı kaç olur?
15 + 40 + 45 = 100
24) Hatice teyzenin bir ineği ve bir koyunu vardır. Hatice teyze kovadaki 10 kilogram yemi iki hayvanına
eşit olarak paylaştırıyor. Her bir hayvanın payına düşen yem kaç kilogramdır?
10 : 2 = 5DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...