5. Sınıf Matematik SDR Dikey Sayfa 86-113 Arası Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 86 Cevapları


Alıştırmalar

1) Aşağıdakilerden hangisi birim kesirdir?
A) 1/2 // Payı 1 olan basit kesirlere birim kesir denir.
B) 2/2
C) 2/3
D) /21

2) Kesir birimi 1/5 olan üç farklı kesir yazınız. // 3/15  4/20   5/25
3) 1/3 ve 1/6 birim kesirlerinden hangisi küçüktür? Model çizerek açıklayınız. // 1/3 > 1/6
4) 2/5  kesrini ve birim kesirlerini sayı doğrusunda gösteriniz. 
5) Aşağıdaki sayı doğrusunda birim kesirleri belirtilen kesir kaçtır?
5.-sinif-dikey-matematik-sayfa-86.jpg
6) 8/9 kesrinin, birim kesirlerinin sayı doğrusundaki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : B

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 92 Cevapları


Alıştırmalar

1) Aşağıda verilen tam sayılı kesirleri bileşik kesirlere dönüştürünüz.
a) 2 tam 1/2  = 5/2
b) 7 tam 3/7  = 45/6
c) 4 tam 3/4  = 19/4
ç) 5 tam 5/6  = 13/6
d) 1 tam 1/2  = 3/2

2) Aşağıda verilen bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere dönüştürünüz.
a) 2/1 = 2    b) 7/4 = 1 tam 3/4    c) 26/10 = 2 tam 6/10
ç) 9/6 = 1 tam 3/6 d) 14/5 = 2 tam 4/5  e) 20/3 = 6 tam 2/3

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 2 = 2/1 B) 7 < 8/2 C) 5 > 14/5 D) 9 < 29/3 

4) Aşağıdakilerden hangisi birim kesirdir?
A) 1/2   B) 2/2   C) 2/3   D) 2/1

5) Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde yeşil çizgi ile gösterilen kesri, tam sayılı kesir ve bileşik kesir olarak yazınız.
2 tam 1/7 = 15/7

6) Aşağıda verilen cümleler doğru ise noktalı yere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(D) Her doğal sayı paydası 1 olan kesir olarak ifade edilebilir.
(Y) Tam sayılı kesir, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamıdır.
(Y) Paydası payından büyük olan kesir bileşik kesirdir.

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 102 Cevapları


Alıştırmalar

1) Aşağıda verilen kesirleri şekiller üzerinde modelleyiniz. Kesirler arasındaki ilişkiyi belirtiniz.
2) Aşağıda verilen kesirlerin en sade hâlini bulunuz.
a) 6/9  = 2/3 b) 4/16 =1/4  c) 3/15 = 1/5 ç) 18/54 = 1/3 d) 20/36 = 5/9
3) Aşağıdaki kesirlerden 5/7 kesrine denk olan kesirleri işaretleyiniz.
25/35, 10/14, 30/42, 25/49,15/21 // Bu kesirler 5/7'ye eşittir.
10/7, 15/35, 20/42,
4) 13/15, 3/15, 10/15, 7/15, ve 1/15 kesrilerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
13/15 > 10/15 > 7/15 > 3/15 > 1/15
5) 3/5 ve 6/10 kesirlerinin denkliğini modelleyerek gösteriniz.
Dikdörtgeni 5'e böl 3'ünü boya
Dikdörtgen, 10'a böl 6'sını boya
 
6) Aşağıda verilen kesir genişletme ve sadeleştirme işlemlerini tamamlayınız.
a) 4/9 = 4/9 x 4/4 = 16/36
b) 18/30 = 18/30 : 3/3 = 6/10
c) 6/13 = 2/1 x 3/13 = 6/13

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 106 Cevapları


Alıştırmalar

1) 3/5 ’i kız olan sınıfımızın mevcudu 25 öğrencidir. Sınıfımızdaki erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?
5/5' i 25 ise 1/5'i 5'tir.
3/5 15 kız öğrenci 25 - 15 = 10 erkek öğrenci
2) 78 dakikanın 2/6’sı kaç dakikadır?
A) 26 dk. B) 52 dk. C) 64 dk. D) 72 dk.
78 / 6 = 13 
13 x 2 = 26
3) Faruk Bey, 258 km’lik yolun 4/6’sını arabasıyla gittikten sonra mola vermiştir. Faruk Bey’in mola verdiği yerden ulaşacağı yere olan uzaklığı kaç km’dir?
258 / 6 = 43 
43 x 4 = 172
258 - 172 = 86 km
4) Zehra, bir kitabın 7/10’unu okumuştur. Zehra, 140 sayfa kitap okuduğuna göre bu kitap toplam kaç sayfadır?
140 x 10 / 7 = 1400 / 7 = 200 sayfa

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 113 Cevapları

Problem
40 TL, 1/2 + 1/4 + 1/8 verilerini kullanarak bir problem kuralım.
“Cebimde 40 TL vardı. 1/2’si ile yemek yedim, 1/4’ü ile kitap aldım. Paramın 1/8’ini arkadaşıma borç olarak verdim. Geriye ne kadar param kalmıştır?”
1/2 + 1/4 + 1/8 = 4/8 + 2/8 + 1/8 =7/8
40 / 8 = 5
7 x 5 = 35
40 - 35 = 5
 
Problem
2/3 - 1/6 işlemine uygun bir problem kuralım.
“Efe, 1 saatlik zaman diliminin 2/3’ünde kitap okuyor ve 1/6’sında ise dinleniyor. Kitap okuduğu süre, dinlendiği süreden ne kadar fazladır?”
 
2/3 - 1/6 = 4/6 - 1/6 = 3/6 = 1/2 yarım saat fazla
Alıştırmalar
1) Aşağıdaki işlemleri modelleyerek çözünüz.
a) 2/11 + 5/11 = 7/11
b) 9/13 - 6/13 = 3/13
c) 9/16 + 5/8 = 9/16 + 10/16 = 29/16
ç) 2/9 - 2/18 = 4/18 - 2/18 = 2/18
2) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
a) 3 + 7/12 
b) 1 - 5/6
c) 8 + 3/8 
ç) 11 - 5/9
3) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
a) 5 tam 3/5 + 3 tam 7/10 = 28/5 + 37/10 = 56/10 + 37/10 = 93/10
b) 6 tam 7/6 + 4 tam 8/12 = 43/6 + 56/12 = 86/12 + 56/12 = 142/12 = 71/6
c) 9 tam 2/3 - 6 tam 1/9 = 29/3 - 55/9 = 81/9 - 55/9 = 32/9
ç) 10 tam 2/5 - 4 tam 7/10 = 52/5 - 47/10 = 104/10 - 47/10 = 57/10
4) 60 tane balonun 1/3'ünü 1. gün, 1/4’ünü 2. gün satan baloncunun 5 balonu da patladığına göre geriye kaç balonu kalmıştır?
A) 35 B) 30 C) 25 D) 20
1/3 + 1/4 = 4/12 + 3/12 = 7/12
60 / 12 = 5
7 x 5 = 35
35 + 5 = 40
60 - 40 = 20 
5) 3/5, 1/10, 3/20, 100 verilerini gerektirecek bir problem kurunuz ve kurduğunuz problemi çözünüz.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...