5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Sayfa 118-152 Arası 5. ÜNİTE

5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim


5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı
Yaşadığınız yer ve çevresindeki kişiler ihtiyaçlarını nasıl karşılamaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:  İhtiyaç yaşamımızı sürdürebilmek için önemli bir gereksinimdir. Her insanın ihtiyacı olan şeyler vardır. Bazı ihtiyaçlar; Beslenme ihtiyacı, Barınma ihtiyacı, ulaşım ihtiyacı, sağlık ihtiyacı ve eğitim ihtiyacı olarak sınıflandırabiliriz.Eğitim ihtiyaçları: Okul ve özel eğitim veren kurslar
  Beslenme İhtiyaçları: Tarım ve Hayvancılık yapmak
  Ulaşım İhtiyacı: Motorlu -motorsuz taşıtlar, toplu ulaşım araçları, köylerde ise hayvan gücüyle
  Sağlık ihtiyaçları: Hastane, sağlık ocağı yerleri
  Barınma İhtiyaçları: EV, otel, pansiyon, gibi yerler inşa etmek
Yakın çevrenizde hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapSanayi, tarım, turizm, hayvancılık, hizmet, ulaşım.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı
Yaşadığınız yer ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini araştırınız. Araştırma yaparken yaşadığınız yer ve çevresinin coğrafi özelliklerini göz önünde bulundurunuz. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgilerle bir poster çalışması hazırlayınız. Poster çalışmasını görsel öğelerle zenginleştirebilirsiniz. Yaptığınız çalışmayı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Hizmet sektörü, tarım, ticaret, sanayi, turizm, hayvancılık yapılmaktadır.Yaşadığım yer deniz kenarında ve geniş ovaları olan bir yerdir.Ilıman bir iklime sahiptir. Turizm de önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı
Aşağıda ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetlerden bazıları verilmiştir. Bunların yapılmasına etki eden coğrafi özelliği karşısına yazınız.
Ekonomik Faaliyet – Coğrafi Özellik

Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı
Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz? Meslek tercihinizde etkili faktörler nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapGelecekte doktor olmak istiyorum.Hem insanları iyileştirmek hem de ekonomik olarak rahat etmek istiyorum
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı
Yaşadığınız yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri araştırınız. Araştırma sürecinde elde ettiğiniz bilgilerle bir poster çalışması hazırlayınız. Hazırladığınız poster çalışmasını arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Çiftçilik, balıkçılık, hizmet sektörü, gemi kaptanlığı, makinist.
Tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi, ticaret, turizm, madencilik ve hizmet sektörüne bağlı olarak gelişen mesleklerin neler olduğunu defterinize tablo hâlinde yazınız.
 • CevapÇiftçilik, ziraat mühendisliği, veterinerlik, şoförlük, turist rehberliği, aşçılık, maden mühendisliği, kuyumculuk.

Ekonomi ve Sosyal Hayat Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı
Aile büyükleriniz hangi ekonomik faaliyetlerle uğraşmaktadır? Bu ekonomik faaliyetlerin yaşantınıza etkisi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Aile büyüklerim hizmet sektöründe çalışmaktadır.Babam aylık maaş almaktadır ve ona göre planlamalar yapmaktayız.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı
Okuduğunuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruyu cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Hayvancılığın Ali Amca ve ailesinin hayatına etkileri nelerdir?
 • Cevap:  Ali Amca hayvanlarını satmaya gittiği zaman evin iş bölümünde değişiklikler olur.Herkes kendine düşen görevi yapar ve sorumluluk alır.Ali amca ise evinden uzakta kaldığı bir ay boyunca özlem çeker ve ekonomik faaliyetlerde bulunur.
Aşağıdaki görsellerde verilen kişiler hangi ekonomik faaliyetleri yapmaktadır? Bu kişilerin yaptığı ekonomik faaliyetler, sosyal hayatlarına nasıl etki etmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Tarım ve madencilik ile uğraşmaktadırlar.Gün boyu tarlada çalışmakta akşam evlerine gitmektedir.Madenciler ise vardiyalı çalışmakta ve tehlikeli iş yapmaktadırlar.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı
Çevrenizde yapılan ekonomik faaliyetlerin nüfus, yerleşme, eğitim ve kültür üzerindeki etkileri nedir? Aşağıda verilen kutucuklara yazınız.
 • Cevap:
Nüfusa Etkisi: Nüfusun artmasına neden olmuştur.
Yerleşmeye Etkisi: Evler çoğalmıştır.
Eğitime Etkisi: Eğitim kurumları artmıştır.
Kültüre Etkisi: Kültür çeşitliliğini sağlamıştır.

Atatürk Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı
Marketten satın aldığımız bir paket makarna hangi aşamalardan geçtikten sonra tüketime hazır hâle gelmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 • Cevap: İlk önce tarladan buğday elde edilir.Daha sonra değirmende buğdaylar un haline getirilir.Un makarna fabrikalarında işlenerek makarna haline getirilir.Daha sonra bu makarnalar toptancılara marketlere servis edilir.Biz de bunları marketlerden alırız.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı
Öğrendiğiniz bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruyu cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
• Üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından birinin eksik olması günlük yaşantımızı nasıl etkilerdi?
 • Cevap: Bunlardan biri eksik olursa zincirin bir halkası eksik olmuş olur.Bu da tüm aşamaları olumsuz etkiler.
Aşağıda temel ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından bazıları verilmiştir. Diğer aşamaların nasıl olabileceğini çeşitli kaynaklardan araştırarak tablodaki uygun yerlere yazınız.
Salça
 • Üretim: Domatesler tarladan toplanır. Fabrikalarda işlenerek konserve kutularına konur ve paketlenir.
 • Dağıtım: Paketlenen ürünler satış noktalarına gider.
 • Tüketim: Salçaları marketten alır ve yemeklerde tüketiriz.
Pirinç
 • Üretim: Tarladan toplanan pirinçler fabrikalara getirilir.
 • Dağıtım: Fabrikalarda paketlenen ürünler araçlarla satış yerlerine ulaştırılır.
 • Tüketim: Satın aldığımız pirinçleri pilavda dolmada ve yemek yapımında tüketiriz
Yumurta
 • Üretim: Tavuk çiftliklerinde üretilen yumurtalar buralarda paketlenir.
 • Dağıtım: Yumurtalar satış noktalarına gönderilir.
 • Tüketim: Marketten satın aldığımız yumurtaları omlet yaparak veya haşlayarak tüketebiliriz.

Yeni Fikirler Geliştirelim Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı
Girişimci kavramını daha önce duydunuz mu? Sizce bu kavramın anlamı nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Evet, daha önce girişimci kavramını duymuştum. Girişimci; ticaret, sanayi gibi alanlarda sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen, kâr amacıyla riski üzerine alan kişidir. Girişimci mal ve hizmet üretebilmek için bütün üretim öğelerini en iyi koşullarda bir araya getirir.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı
Okuduğunuz haberden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Yasin Sert ve Faize Yoldaş iş birliği içinde olmasaydı bu iş fikri hayata geçebilir miydi? Neden?
 • Cevap: Hayır geçiremezdi.Çünkü Faize Yoldaş ona ilham kaynağı olmuştur.
Yasin Sert’in iş fikri insanlar tarafından neden bu kadar ilgi görmüştür?
 • Cevap: Farklı ve güzel bir iş olduğu için.Yapılanların dışında ve ihtiyaçlara uygun.
Yasin Sert’in geliştirdiği iş fikrindeki yenilikler nelerdir? Bu iş fikrinin Sarıbeyler köyündeki kadınlara sağladığı yararlar nelerdir?
 • Cevap: Bu sayede Sarıbeyler köyünde kadınlar yeniden kilim tezgahlarının başına geçmiş ve gelir elde etmeye başlamışlardır.Bu işin yenilikleri günümüz ihtiyaçlarına uygun olması, tablet kılıfları, çanta ve yastık yapımında kullanılmasıdır.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı
Özlü Sözleri Yorumlayalım
Aşağıdaki atasözleri sizce ne anlama gelmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
• Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
• Birlikten kuvvet doğar.
 • Cevap: Bu atasözleri insanların birlik ve beraberlik içinde dayanışma içinde olduğu zaman daha güçlü, daha yaratıcı ve daha dayanıklı olması anlamı taşımaktadır.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı
Bir ekonomik faaliyet seçiniz. Seçtiğiniz ekonomik faaliyetle ilgili üretim, dağıtım ve tüketime yönelik yeni fikirler geliştiriniz. Fikir geliştirme sürecinde arkadaşlarınız, aileniz, akrabalarınız ve öğretmenlerinizle iş birliği yapınız. Belirlediğiniz fikirleri defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Tarım sektöründe organik tohumlardan elde edilen meyvelerin dikilmesi, toplanması ve fabrikalarda konserve haline getirilmesi ve konserve meyve yapılmasının ardından satış noktalarına gönderilmesi ve tüketiciyle buluşması.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı
Değişen toplumsal ilgi ve ihtiyaçları araştırarak bunları karşılamaya yönelik yenilikçi fikirler geliştiriniz. Bunu yaparken yukarıda verilen proje hazırlama döngüsünden yararlanabilirsiniz. Hazırladığınız projeyi sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.
 • Cevap: İnsanların telefon şarjları sürekli bitmekte ve bunu ancak bir harici güç kaynağı yada elektrik ile şarj edebilmektedir.Ben telefonu sallayınca kendini şarj eden bir telefon tasarlamayı düşünüyorum.

Bilinçli Tüketici Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı
Ailenizle gıda alışverişine gittiğinizde satın aldığınız ürünlerde nelere dikkat edersiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Taze olmasına, son kullanma tarihine, içinde nelerin olduğuna, paketin sağlam olup olmadığına, güvenilir bir firma olup olmadığına.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı
Filiz Hanım ve oğlu Mehmet arasında geçen diyalogla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlamanın başka ne gibi avantajları olabilir? Sizin de aile büyükleriniz alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlıyor mu?
 • Cevap: Gereksiz harcama yapmayı önler, zamandan tasarruf sağlar.
Bilinçli tüketici kavramını daha önce duydunuz mu? Sizce bilinçli tüketiciler alışveriş esnasında nasıl davranır?
 • Cevap: İhtiyacı olan ürünleri alır, üretim ve son kullanma tarihlerine bakar, fiyatlarına bakar, içeriğini kontrol eder, tazeliğini kontrol eder, fiyat etiketi ile kasada ödediği fiyatları karşılaştırır.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı
Aşağıda, satın alınan ürünlerle ilgili çeşitli durumlar verilmiştir. Öğrendiklerinizden yararlanarak bilinçli bir tüketicinin yapması gerekenleri defterinize yazınız.
1. Hatice Hanım satın aldığı bilgisayarı kutusundan çıkardığında ekranının kırık olduğunu görmüştür. Hatice Hanım’ın yerinde olsaydınız ne yapardınız?
 • Cevap: Satıcı firmaya durumu anlatır yenisi ile değiştirilmesini talep ederim.
2. Yasemin, okuldan eve geldiğinde annesinin kapıdan satış yöntemiyle ütü satın aldığını öğrenmiştir. Ancak annesi ütüyü aldığına pişman olmuştur. Yasemin’in yerinde olsaydınız ne yapardınız?
 • Cevap: Ütüyü tekrar iade ederim.
3. Serkan Bey’in aldığı televizyon 6 ay sonra arızalanmıştır. Bunun üzerine Serkan Bey garanti belgesi ve faturayla birlikte ürünü satın aldığı yere gitmiştir. Ancak satıcı Serkan Bey’in sorunuyla ilgilenmemiştir. Serkan Bey’in yerinde olsaydınız ne yapardınız?
 • Cevap: Tüketici hakem heyetine başvururum.
4. Hakan Bey marketten etiket fiyatı 8 TL olan peynirden almıştır. Marketten aldığı fişi kontrol ettiğinde peynirin fiyatının fişte 10 TL yazdığını görmüştür. Hakan Bey’in yerinde olsaydınız ne yapardınız?
 • Cevap: Durumu satıcıya bildirir durumun düzeltilmesi gerektiğini anlatırım.

Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı
A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
1. (Y) Kırklareli, Nevşehir, Hakkâri, Ardahan, Gümüşhane ve Sinop sanayinin geliştiği şehirlere örnektir.
2. (D) İklimin ılıman, yeryüzü şekillerinin sade ve su kaynaklarının bol olduğu yerler tarımsal faaliyetler için uygundur.
3. (D) Şehirlerde kültürel etkinlikler insanların sosyal hayatlarının bir parçası hâline gelmiştir.
4. (Y) Giyim mağazasına giderek satın aldığımız kazak ve pantolon gibi ürünlerin giyilmesi üretim faaliyetine örnektir.
5. (D) Öz güveni yüksek olan kişiler yeni iş fikirleri geliştirebilir.
6. (Y) Bilinçli bir tüketici yalnızca alışveriş sırasında tüketici haklarına göre hareket eder.
7. (D) Bir meslek edinen ve bu meslekte çalışan kişiler ülke ekonomisine katkıda bulunurlar.
B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
1. Eğitim, sağlık, ulaşım ve bankacılık gibi faaliyet alanları……..hizmet…….sektörü içinde yer alır.
2…..Turizm…..faaliyeti sayesinde insanlar tarihî ve doğal güzellikleri tanır, eğlenir ve dinlenirler.
3. Fabrikalarda üretilen ürünlerin çeşitli araçlarla….dağıtım……….yapılır ve tüketicilere ulaştırılması sağlanır.
4. İnsanlar marketten zeytinyağı satın alıp yemeklerde kullanırsa…….tüketim……..faaliyeti yapar.
5. Bir mal üretirken……iş birliği…….yapmak önemlidir.
6. Ambalajlı gıda ürünlerini satın alırken……üretim……….ve……..son kullanma………tarihlerine bakmalıyız.
7……TSE…..damgası, ürünlerin devletin koyduğu kurallara uygun olarak üretildiğini gösterir.
8. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe…….meslek…..denir.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı
Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkilerini kutucuklara yazınız.
 • TARIM: Tarladaki işleri bir kişi tek başına yapamayacağı için başkalarından yardım almak durumunda kalır. Bu durum sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı kuvvetlendirir.
 • SANAYİ VE TİCARET: Sanayinin çevre kirliliğini olumsuz etkilemesi insanların sağlık kurumlarına daha fazla gitmesine neden olur. Ticaret de alış veriş yapma oranını arttırır ve insanların daha fazla iletişim kurmasına neden olur.
 • ORMANCILIK: Bu işle uğraşan kişiler ahşap eşyaları daha fazla tercih eder ve çevresini ağaçlandırma isteği duyar.
 • HAYVANCILIK: Hayvanlarla ilgilenmek için belirli bir zaman olmaması kişinin zamanını planlayamamasına neden olur. Başka insanlarla sosyalleşmek için daha az zamanı olur.
 • TURİZM: Çeşitli bölgelerden insanların bir arada bulunması iletişimi ve kültürlenmeyi arttırır.
 • MADENCİLİK: İnsanların düşünerek ve tedbirli olarak yaşamalarına neden olabilir.
Aşağıda üretim aşaması verilen ürünlerin, tüketim aşamasında kullanım şekillerini araştırarak karşılarına yazınız. Örneği inceleyiniz.
Buğday 
 • Tüketim aşaması:  Ekmek, makarna, börek
Süt
 • Tüketim aşaması: Peynir, yoğurt, ayran.
Pamuk
 • Tüketim aşaması: Elbise, iplik, yorgan.
Domates
 • Tüketim aşaması: Sebze, yemek, salça.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars yöresinde ekonomik faaliyet olarak büyükbaş mera hayvancılığı gelişme göstermiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasını sağlayan coğrafi özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeryüzü şekillerinin sade ve düz olması
B) Yaz yağışlarının fazla olması
C) Sıcaklığın yaz aylarında çok yüksek olması
D) Toprağın verimli olması
 • Cevap: B
2. Yeryüzü şekillerinin sade, iklim koşullarının uygun ve ulaşım ağının gelişmiş olduğu yerler sanayi tesisi kurmak için daha uygundur.
Buna göre aşağıda verilen illerimizden hangisinde sanayi faaliyetleri daha az gelişmiştir?
A) Gaziantep B) İstanbul C) Kayseri D) Şırnak
 • Cevap: D
3. Kâğıt, kereste ve mobilya fabrikalarının bulunduğu yer ve çevresinde sosyal hayat zaman içinde değişebilir.
Bu durumun gerçekleşmesini sağlayan ekonomik faaliyet aşağıdakiler- den hangisidir?
A) Hayvancılık B) Madencilik C) Ormancılık D) Tarım
 • Cevap: C
4. Ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha fazla ihtiyaç duyulur?
A) Maden mühendisliği
B) Makine mühendisliği
C) Veterinerlik
D) Ziraat mühendisliği
 • Cevap: D
5. Ekonomik faaliyetler insanların sosyal yaşamlarını etkilemektedir. Bir çevrede yapılan ekonomik faaliyetler değiştiğinde insanların sosyal yaşamlarında da değişiklikler gözlenir.
• İnsanların kazandıkları para ile konut satın alması
• İnsanların çocuklarıyla birlikte sinema ve tiyatro gibi kültürel etkinliklere daha fazla katılması
• İnsanların temel gıda ihtiyaçlarını satın alması
• İnsanların turizm faaliyeti için bütçe ayırması
Yukarıda verilenlerden durumlardan kaç tanesi ekonomik faaliyetler sonucu insanların sosyal yaşamlarının değişmesine örnektir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
 • Cevap: C
6. Aşağıda verilenlerden hangisi girişimcilerin özellikleri arasında yer almaz?
A) Hayal güçleri geniştir.
B) Öz güvenleri yetersizdir.
C) Gözlem yetenekleri gelişmiştir.
D) Yeniliklere açıktır.
 • Cevap: B
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı
ÜRETİM – DAĞITIM – TÜKETİM
Kullandığımız temel ürünler yukarıdaki aşamalardan geçmektedir.
Aşağıda verilenlerden hangisi ürünlerin tüketim aşamasında karşılaştığımız durumlara örnektir?
A) Acıkan bir insanın beslenmesi
B) Buğdayın tarlaya ekilmesi
C) Doğal su kaynaklarının şişelere doldurulması
D) Bisküvi ve salçanın kamyonla markete taşınması
 • Cevap: A
8. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesini hazırlayan ve alacağı ürünlerin kalitesine dikkat eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bilinçli bir tüketicidir.
B) Alışveriş için plan yapmaz.
C) Ürünleri alırken seçici davranmaz.
D) Aile bütçesini aşacak şekilde alışveriş yapar.
 • Cevap: A
9. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapması gereken bir davranış değildir?
A) Garanti belgesini onaylatır.
B) Alışverişten sonra fiş alır.
C) Ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eder.
D) Ambalajı yırtık olan ürünleri satın alır.
 • Cevap: D
10. • Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
• Birlikten kuvvet doğar.
• Yalnız taş, duvar olmaz.
Yukarıda verilen atasözlerimizle aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A) Araştırma yapmanın
B) Cömertliğin
C) İş birliğinin
D) Tüketimin
 • Cevap: C
E- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Yaşadığınız yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetleri nelerdir?
 • Cevap: Tarım, turizm, balıkçılık, hayvancılık, sanayi, hizmet sektörü, ticaret.
2. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak gelişen meslekler nelerdir?
 • Cevap: Ziraat mühendisliği, veterinerlik.
3. Bir yerde madencilik faaliyetinin yapılması o çevrede yaşayan insanların sosyal hayatlarını nasıl değiştirir?
 • Cevap: O bölgede insanların artmasına ve konut satışlarının da artmasına neden olur, artan nüfus ile çeşitli etkinliklerin yapılması da artar.Spor, sinema ve sanatta artış olur.
4. Teknolojinin gelişmesi ve ulaşım imkânlarının çeşitlenmesi ürünlerin dağıtımını nasıl etkilemiştir?
 • Cevap: Ürünlerin bayatlamadan ve hızlı şekilde dağıtılmasını sağlar.
5. Üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirirken iş birliği yapmanın önemi nedir?
 • Cevap: İş birliği yapmak zorlukların aşılmasında ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasında önem kazanır.
6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarımızı kullanmak niçin önemlidir?
 • Cevap: İnsanların tüketici haklarını kullanması zarar etmesini önler, sağlıklı kalmasını sağlar, ekonomik tasarruf elde eder.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...