5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Sayfa 154-178 Arası 6. ÜNİTE

6. Ünite Etkin Vatandaşlık


Halka Hizmet Veren Kurumlar Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı
Bireysel ihtiyaçlarımız nelerdir? Bu ihtiyaçlarımız nasıl karşılanmaktadır? Düşün­celerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Bireysel ihtiyaçlarımız, barınma, beslenme, korunma, sağlıklı yaşama, eğitim görme, özel hayata sahip olma, geçim kaynaklarına sahip olma gibi ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçları karşılamak için insanlar ekonomik özgürlüklerini oluşturmak ve geçim kaynaklarına bağlı olarak yaşamak zorunda olmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak kendi görev ve sorumlulukları dahilinde yaşanmaktadır.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı
Toplumsal ihtiyaçlarımızın karşılanması için hizmet veren kurumlar olmasaydı ne gibi sorunlar yaşardık? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Toplumsal ihtiyaçlarımızın karşılanması için bazı kurumlar kurulmuştur. Bu kurumlar, hizmetlerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde karşılanması adına büyük önem arz etmektedir. Eğer bu kurumlar olmasaydı, ihtiyaçlarımız karşılanamaz, karşılansa bile bir düzen içerisinde ve sağlıklı bir şekilde karşılanamazdı. Bu da toplumda huzurun yok olmasına neden olurdu.
Araştıralım Paylaşalım
Yaşadığınız yerdeki belediye yetkililerine “Sokakta yaşamak zorunda kalan kişilerin kış mevsiminde barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir hizmetiniz var mı?” sorusunu sorunuz. Böyle bir hizmetleri varsa sokakta kalan kişileri barınma mekânına yönlendirmek için neler yapılması gerektiğini öğreniniz. Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Eğer yaşadığınız yerdeki belediyenin böyle bir hizmeti yoksa belediyeye dilekçe yazarak bu hizmeti vermelerini talep ediniz. Dilekçe yazma sürecinde Türkçe öğretmeninizden yardım alabilirsiniz.
 • Cevap: Kış aylarında çok soğuklarda kapalı spor salonu gibi yerlerde hizmet vermektedirler.Onlara yiyecek, giyecek ve barınmalarına yardım edecek çözümler üretmektedir.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı
Çevrenizde bulunan resmî kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri hakkında çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırmanız sonucunda seçeceğiniz bir resmî kurum ve bir sivil toplum kuruluşu hakkında elde ettiğiniz bilgilerle bir poster çalışması yapınız. Yaptığınız çalışmayı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Türkiye’de ilk kez Ankara’da ”LÖSANTE” adında bir hastane, lösemili çocuklara hizmet verme amacıyla kurulmuştur. İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Antalya ve Bursa’da şubeleri bulunan LÖSANTE Vakfı’nın toplam 14.000 çocuk hastası vardır. Vakıf, bu çocuklar için yine Türkiye’de bir ilk olarak lösemili çocuklar için ana okulu ve ilk okul açmıştır. Bu okullar her yıl 100 tane hasta çocuğa parasız eğitim imkanı sunmaktadır. 2010 yılında ise ”Lösemili Çocuklar Köyü” açılmış, bu sayede Ankara dışından gelen hastalar için ailelerine barınma ve iş imkanı sağlanmaktadır.2012 yılında Ankara’da diğerleri gibi Türkiye’de bir ilk olacak ”Lösemili Çocuklar Kenti” yapılmaya başlanmıştır. Bu alanın yapımı 2015’te tamamlanmış, içerisinde yetişkin hastaların da tedavi göreceği bir hastane, tedavi süresince aynı anda okula da gidebilmeleri için bir okul binası ve konaklama için bir otel bulunmaktadır. Ek olarak her yıl LÖSEV’in liderlik ettiği ”Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası” 26 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında biraz daha farkındalık yaratma amaçlı kutlanmaktadır.
Sıra Sizde
Aşağıda verilen soruların cevaplarını araştırarak düşüncelerinizi defterinize yazınız.
1. Mahallenizden geçmekte olan belediye otobüsü son zamanlarda saatinde gelmemektedir. Bu sorunun giderilmesi için ne yapılması gerekmektedir?
 • Cevap: Belediye yetkililerine haber verip durumun düzeltilmesini isterim.
2. Komşunuz Ayşe Teyze uzun zamandır tek başına yaşamaktadır. Kimsesi olmayan Ayşe teyze artık evinde ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Bu konuda Ayşe teyzeye nasıl yardımcı olabilirsiniz?
 • Cevap: Sosyal Yardımlaşma Kurumlarına haber veririm.
3. İlkokulu aynı sınıfta okuduğunuz bir arkadaşınızın ailesi onu ortaokula kayıt yaptırmamıştır. Bu arkadaşınızın eğitim ihtiyacının karşılanması için neler yapılmalıdır?
 • Cevap: İlk önce ailesi ile görüşüp ikna etmek gerekir.Bu olmadığı zaman yetkililere haber veririm.

Yaşadığım Yerin Yönetimi Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı
Yaşadığınız yerin bağlı olduğu muhtarlığın nerede olduğunu biliyor musunuz? Sizce muhtarlığın görevi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Evet biliyorum. Muhtarın görevleri arasında mahallenin sorunlarını gidermek ve yetkililer ile halk arasında köprü olmak, seçmen kağıtlarını dağıtmak, mahalleye yeni gelenleri kaydetmek.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı
Yaşadığınız yerde bulunan il veya ilçe müdürlüklerinden birini seçiniz. İmkânınız dâhilinde buraya giderek yetkili kişilerle, müdürlüğün görevi ve çalışmaları hakkında bir araştırma veya röportaj yapınız. Bu konuda aileniz ve öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz. Yaptığınız araştırma veya röportajı defterinize yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevapİl Sağlık Müdürlüğü.
Tokat’taki dijital sağlık hizmetlerinden bahseder misiniz?
 • Cevap: Dijital sağlık hizmeti, günümüz koşullarında en kaliteli, en hızlı ve en doğru tedavinin yapılabilmesi için olmazsa olmaz etkenlerden birisi oldu. Bu nedenle teknolojiden ne kadar çok faydalabiliyorsak sağlık hizmetinin kalitesi de o derecede artmaktadır. İlaç ve tıbbi malzeme ekibi, mobil ve tablet bilgisayarlar, tıbbi teknolojiler, bilgi sistemleri, haberleşme sistemleri, veri, ses görüntü ve multimedya teknolojileri TELETIP, Tele- Eğitim, Sanal Otopsi, sanal ameliyat , yönetim hizmetleri, danışmanlık…
Dijital sağlık hizmetlerinin hastane yönetimi açısından getirileri nelerdir?
 • Cevap: Dijital sağlık hizmetlerinin getirilerinden en önemli olanı; hekimlerimiz ve hemşirelerimizin hastalarına ait bilgilere zaman ve mekân kısıtlaması olmadan erişebilmesi bununla beraber; vatandaşlarımızın hastanede bekleme ve yatış sürelerinin en aza inerek hastaya ayrılan vaktin artmasıdır. Dijital sağlık hizmetlerinin hastanelerimiz açısından en önemli getirilerinden biride, kâğıt ve röntgen filmi kullanımının azalması, film ve kırtasiye maliyetlerinin asgari seviyeye düşecek olmasıdır. Hastaların kayıtları elektronik ortamda muhafaza edileceği için tedavi süreçleri de bütünlükle takip edilebilecektir.
Hastanelerde  kullanılan cihazlar ve yazılımlar yerli firmalar tarafından mı üretiliyor?
 • Cevap: Kurumlarımızda kullanılan yazılımların yaklaşık %90’nı yerli yazılımlardan (%10 MS Office vs.) oluşmaktadır. Cihazlar ise 10 yıl öncesine kadar %100’ü yabancı kaynaklı firmalardan oluşmaktayken, günümüzde yerli donanımların kullanım oranı hızla yükselmektedir.
Türkiye sağlık teknolojisinde diğer ülkeler ile kıyaslandığında ne durumda?
 • Cevap: Ülke olarak Sağlık Bilişiminde dünyada ilk sıralarda yer aldığımızı düşünüyorum. İyi işleyen bir sağlık sistemi için sağlık teknolojileri gereklidir. Tıbbi teknoloji hastalıkların önlenmesi, teşhis ve tedavisi için olduğu kadar hastaların rehabilitasyonu için de son derece önemlidir. Gün geçtikçe artan sağlık teknolojileri harcamaları karşısında kaynakların sınırlı olması sağlık teknolojisinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.
 Tokat’taki hastanelerin dijital sağlık hedefleri nelerdir?
 • Cevap: Sağlık Bakanlığının 2013-2017 Stratejik Planında ‘Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına ait tesislerde dijital hastane kavramını oluşturmak ve yaygınlaştırmak’ hedefi yer almaktadır. Bu hedef kapsamında başta Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler olmak üzere, tüm hastanelerde insan kaynaklı hata oranlarının ciddi ölçüde azalması, iş ve işlemler için bekleme sürelerinin kısalması ile sağlık hizmetlerinde verimliliğin artması beklenmektedir.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı
Vali, kaymakam, belediye başkanı ve muhtarın yapması gereken temel görevlerden üç tanesini defterinize yazınız.
 • Cevap:
Vali: İldeki kuralların ve devletin verdiği programların uygulanmasını denetler.
İl merkezinde yer alan devlete ait kuruluşları denetleyip düzenler.
Devletin düzenli şekilde çalışması için gereken önlemleri almakla görevlidir.
Kaymakam: Halkın ihtiyaçlarını saptar ve gidermeye çalışır, gereken önlemleri alır. Ayrıca halk ile iyi iletişim kurup şikayetlerini dinler.
Valinin emirlerini uygulamak.
Yasaların ilçede uygulanmasını sağlamak.
Belediye Başkanı: Belediyeye bağlı alt birimlerin denetimini yapmak.
Başkanlık ettiği belediye meclisinde alınan kararların bizzat ya da görevlendirmeler ile uygulanmasını sağlamak.
Belediyenin ilerleyişi ve yeni gelişmeler için belediyenin bütçelerinin belirli düzeyde tutulmasını sağlamak ve gerekli kişileri görevlendirmek.
Muhtar: Bulaşıcı hastalık görüldüğünde yetkililere bildirme
Şüpheli durumları tespit edip polise bildirmek.
Seçmen listelerini kontrol edip asmak.

Temel Haklarımızı Öğrenelim Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı
Temel haklarınızın neler olduğunu biliyor musunuz? Bu hakların amacı nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Temel insan hakları, temel hukuk sistemleri tarafından koruma altında bulunan haklardır. Bu haklar evrenseldir. Devlet mahkemelerinin hukukun üstünlüğüne uygun olarak teminat altındadır. Temel insan hakları insanların hayatına devam etmesi için gereklidir. Temel insan hakları insanların şahsi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında da etkilidir.
Temel insan hakları şu şekildedir:
 • Yaşama hakkı
 • Eğitim hakkı
 • Temiz çevre hakkı
 • Sağlık hakkı
 • Barınma hakkı
 • Beslenme hakkı
 • Korunma hakkı
 • Kişi dokunulmazlığı hakkı
 • İletişim kurma hakkı
 • Ulaşım hakkı
 • Din ve vicdan hürriyeti hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • Özel hayatın gizliliği hakkı
 • Dilekçe hakkı
 • Vergi verme hakkı
 • Vatandaşlık hakkı
 • Seçme ve seçilme hakkı
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı
Kitabınızın 27. sayfasında bulunan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleş­medin 12 ve 13. maddelerini inceleyiniz. Katılım ve düşünce hakkıyla ilgili düşünceleri­niz nelerdir? Düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Çocukların hakları evrenseldir.Ülkelere göre değişmez.Her çocuk düşüncelerini serbestçe söyleyebilir.Kendini ifade edebilir.
Aşağıdaki konulardan birini seçiniz ve seçtiğiniz konuyla ilgili poster çalışması hazırlayınız. Poster çalışmasını görsel ögelerle zenginleştirebilirsiniz. Yaptığınız çalışmayı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
• Temel hak ve özgürlüklerin korunmadığı bir dünyada yaşam
• Temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ve insanlar tarafından kullanıldığı bir dünyada yaşam
 • CevapTemel hak ve özgürlüklerle ilgili hazırladığım poster çalışması. 
Aşağıda verilen temel hak ve özgürlükleri kullanmanın sizler için önemi nedir? Düşüncelerinizi kutucuklara yazınız.
 • Özel Hayatın Gizliliği Hakkı: Benim özel hayatım gizli olmalı ve başkaları bunu ihlal etmemeli.
 • Katılım ve Düşünce Özgürlüğü: Katılım ve düşünce özgürlüğü insanların birey olarak kendilerinin değerli olmasını sağlar.

Bayrağımız ve İstiklal Marşı Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı
İstiklâl Marşı’nı söylemek size hangi duyguları yaşatıyor? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: İstiklal Marşımız, bizim en önemli bağımsızlık sembollerimizden biridir. Bu Marş, tarihimizin yansıtır. Bu nedenle İstiklal Marşını söylemek bana tarihimizi ve ülkemizin geçirdiği zor durumları hatırlatıyor. Bunun yanında Marşı söylerken gururlanıyorum, tüylerim diken diken oluyor ve bu vatanın evladı olduğu için şükrediyorum.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı
İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasında anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Sancak yani bayrak bir milletin bağımsızlığının sembolüdür. Mehmet Akif bu dörtlükte yurdumun üstünde tütmeye devam eden tek bir ocak kalmayıncaya dek bu topraklarda bu bayrak dalgalanmaya devam edecek yani Türk milleti bağımsız kalmaya devam edecektir demek istemiştir.
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal!
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Türk milletinin toprakları düşman güçleri tarafından işgal edilmiştir. Bu nedenle şair Türk bayrağının kızgın ve öfkeli olduğunu düşünerek bayrağa seslenmektedir. Bayrağa kaşlarını çatmaması gerektiğini bu topraklar için dökülen kanların bayrağa helal olması için her zaman yüzünün gülmesi gerektiğini söylemektedir. Şair bağımsızlığın bayrağın ve bu milletin hakkı olduğunu söylemektedir.
Özlü Sözleri Yorumlayalım
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı için aşağıdaki sözü hangi amaçla söylemiş olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
“Bu şiir bana değil, milletime aittir.” (Mehmet Âkif Ersoy Genel Ağ’dan düzenlenerek alıntılanmıştır (13.06.2018).)
 • Cevap: İstiklal Marşı’ milletimizin vatanımızın bağımsızlık marşıdır.Bu nedenle şiir milletimize aittir.
Bayrağımız ve İstiklal Marşının önemiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.
 • Cevap: Bayrağımız ve İstiklal Marşımız, özgürlüğümüzün sembollerindendir. Bir ülkenin bağımsız olduğu ancak bayrağı ve marşıyla bilinebilir.Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanlarından alır. Geçmişte, bayrağımız uğruna binlerce insanımız canını feda etmiştir. Günümüzde de bu durum devam etmekte, kutsal bayrağımız için nice kahramanlarımız canlarını feda etmektedir. Bu nedenle şehitlerimize saygı ifadesi olarak bayrağımızı her zaman göklerde dalgalandırmalıyız.İstiklal Marşımız’da Türk halkının verdiği milli mücadelenin ifadesidir. Bağımsızlığımızı nasıl elde ettiğimizi, Kurtuluş Savaşının hangi duygularla yapıldığını anlatmaktadır. Bu nedenle her zaman İstiklal Marşımızı yüksek sesle okumalı, Bayrağımız ve Marşımız olmadan esir olacağımızı unutmamalıyız.

Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı
A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
1. (D) Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.
2. (D) Temel hakların sınırlandırmadığı bir toplumda insanların mutlu ve huzurlu yaşaması mümkündür.
3. (Y) İlde; su dağıtımı, kanalizasyon, yolların bakım onarımı, doğal gaz dağıtımı gibi alt yapı hizmetlerini sağlamak kaymakamın görevidir.
4. (Y) Belediye başkanları merkezî yönetim tarafından atanır.
5. (D) Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
6. (Y) TEMA Vakfı, ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.
7. (D) Türk bayrağını temiz bir şekilde ve özenli olarak kullanmalıyız.
8. (D) Bir devletin kendine ait bir bayrağı olması o devletin bağımsız ve egemen olduğunu gösterir.
B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
kaymakam temel hak millî bağımsızlık sağlık on sekiz merkezî yönetim mahkeme Millî Eğitim Bakanlığı vali
 • Cevap:
1. Eczaneler ve hastaneler toplumun…..sağlık……..ihtiyacını karşılamak için hizmet verirler.
2. Adliyelerde bulunan…..mahkeme…..toplumun adalet ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.
3. Yaşadığımız yerleşim birimlerindeki vali ve kaymakam gibi yetkililer,….merkezî yönetim……….karşı sorumludurlar.
4. Ülkemizde ili……vali……., ilçeyi……kaymakam……….yönetir.
5. Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklara ……temel hak…. denir.
6……on sekiz…..yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
7. Bir devletin bağımsız ve hür şekilde yaşamasına, başka bir devlete bağımlı olmadan karar verebilmesine…..millî bağımsızlık…..denir.
8…….Millî Eğitim Bakanlığı……merkezî yönetim birimlerinden biridir.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı
Temel hak ve özgürlüklerimizle ilgili eşleştirmeleri, aşağıda verilen kutucuklara yazınız.
Sağlık hakkı – Konut dokunulmazlığı hakkı – Düşünce ve kanaat özgürlüğü – Eğitim ve öğretim hakkı – Yaşama hakkı – Din ve vicdan özgürlüğü – Haberleşme özgürlüğü
Cevap:
 • Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bı­rakılamaz. (Eğitim ve öğretim hakkı)
 • Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Özel hayatın gizliliği hakkı)
 • Kimsenin konutuna dokunulamaz. (Konut dokunulmazlığı hakkı)
 • Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını ko­ruma hakkına sahiptir. (Yaşama hakkı)
 • Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. (Sağlık hakkı)
 • Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. (Düşünce ve kanaat özgürlüğü)
 • Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haber­leşmenin gizliliği esastır. (Haberleşme özgürlüğü)
 • Kimse ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. (Din ve vicdan özgürlüğü)
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Gece rahatsızlanan Hasan Bey’in midesi ağrımaktadır. Aynı zamanda ateşi yükselmiş, gün boyunca bir şey yiyememiştir.
Bu durumda Hasan Bey aşağıdaki kurumlardan hangisine giderek ihtiyacını giderebilir?
A) Adliye
B) Hastane
C) Karakol
D) Okul
 • Cevap: B
2. • Emniyet Genel Müdürlüğü • Jandarma Genel Komutanlığı Yukarıda verilen kurumlar hangi ihtiyacımıza hizmet etmektedir?
A) Adalet
B) Eğitim
C) Güvenlik
D) Ulaşım
 • Cevap: C
3. Aşağıda verilenlerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Gönüllülük esasına göre çalışırlar.
B) Masrafları üyelerinin bağışlarıyla karşılanır.
C) Topluma hizmet etme amacıyla kurulmuşlardır.
D) Maddi kazanç sağlama amacı taşırlar.
 • Cevap: D
4. • İlçedeki resmî törenlere başkanlık etmek
• İlçedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
• İlçe sınırları içinde kanunların uygulanmasını sağlamak
Yukarıda bahsedilen görevler aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
A) Belediye başkanı
B) Kaymakam
C) Muhtar
D) Vali
 • Cevap: B
5. Eğitim görmek herkesin en temel hakkıdır. Ülkemizde eğitim alanında hizmet veren kurumlar bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?
A) Anaokulu
B) Lise
C) Mahkeme
D) Sürücü kursu
 • Cevap: C
6. Köy ve mahallenin yönetiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Milletvekili
C) Muhtar
D) Vali
 • Cevap: C
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı
7. Temel hak ve özgürlüklerimiz ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Güvenlik görevlileri insanların konutlarına istediği zaman girebilir.
B) Düşünce özgürlüğü kısıtlanamaz.
C) Herkes yaşama hakkına sahiptir.
D) 18 yaşını dolduranlar seçimlerde oy kullanabilir.
 • Cevap: A
8. Oniki yaşındaki Gökçe anne, baba, büyükanne ve dedesiyle yaşamaktadır. Gökçe, kendi hayatını ilgilendiren konularda ailesine fikrini söyleyebilmektedir. Aşağıda verilen haklardan hangisi Gökçe’nin kendisini ilgilendiren konularda karar alma sürecine dâhil olmasını sağlar?
A) Sağlık hakkı
B) Katılım hakkı
C) Seyahat hakkı
D) Konut dokunulmazlığı hakkı
 • Cevap: B
9. Temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ve kullanıldığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Huzur ve güven ortamı vardır.
B) İnsanlar arasında eşitlik bulunur.
C) Bireyler kendi yeteneklerini ön plana çıkarır.
D) Devlete olan güven duygusu zayıflar.
 • Cevap: D
10. Aşağıda verilenlerden hangisi seçim yoluyla iş başına gelmez?
A) Belediye başkanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Muhtar
D) Vali
 • Cevap: D
11. İstiklâl Marşımızın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal Atatürk
B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Mehmet Âkif Ersoy
 • Cevap: D
D- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır?
 • Cevap: Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacını sağlamak için polisler, sağlık görevlileri, itfaiye ekipleri, enerji şebeke dağıtım şirketlerinin acil müdahale ekipleri, arama kurtarma ekipleri gibi ekipler gece gündüz çalışmaktadır. Kırsal alanlarda ise jandarma ve askerler görev yaparak güvenliği sağlamaktadır. İnsanların güvenliğini sağlamak ve yaşama hakkını korumak devletin en önemli görevlerinden biridir. İnsana değer verilmelidir.
2. Belediyelerin görevlerini yerine getirmesi bizler için neden önemlidir?
 • Cevap: Belediyelerin görevlerini yerine getirmeleri sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz bir durumdur. Yaşadığımız yerleşim birimindeki sokakların bakımı, temizliği, aydınlatması, suyu, esnafın denetimi gibi hizmetler belediyeler sayesinde karşılanır. Bu bakımdan belediyeler görevlerini yerine getirmezse toplumun huzuru bozulur, düzensizlik ortamı oluşur.
3. Yaşama hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından nasıl bir öneme sahiptir?
 • Cevap: Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklara temel hak denir. Yaşama hakkı, bir insanın öncelikli olarak sahip olduğu bir haktır. Diğer, hakların kullanılabilmesi için önce yaşama hakkının kullanılması gerekir. Yaşama hakkı olmadan diğer hakların kullanılması mümkün değildir.
4. Bayrağımızın ve İstiklâl Marşımızın bizler için değeri ve önemi nedir?
 • Cevap: Bayrak bir milletin bağımsız olduğunu gösteren önemli bir semboldür. Bağımsız olan her ülkenin kendine ait bir bayrağı bulunur. Türk bayrağı da bizim varlığımızın ve bağımsızlığımızın göstergesidir. Bayrağımız rengini bu vatan için şehit olan vatandaşlarımızın kanlarından almıştır. İstiklâl Marşı, millî egemenlik ve bağımsızlığımızın önemli simgelerinden biridir. Marşımız, Kurtuluş Savaşından sonra askerlerimize moral vermek için yazılmıştır. Bu Marş, bizlere tarihimizi anlatır. Bu bakımdan önemlidir.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...