5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Sayfa 179-198 Arası 7. ÜNİTE

7. Ünite Küresel Bağlantılar


Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı
Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde mi üretilmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Hayır, kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilememektedir. Ülkemizde üretilmeyen ürünleri, yurt dışından ithal ederiz. Bu şekilde ihtiyaçlarımızı karşılarız. Mesela, ülkemizde ihtiyacımızı karşılayacak miktarda petrol çıkmaz. Bu nedenle petrolü başka ülkelerden satın almak zorunda kalırız.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı
Yaşadığınız yer ve çevresinin, ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerdeki önemini araştırınız. Araştırma sürecinde yaşadığınız yer ve çevresinde yapılan ekonomik faaliyetleri göz önünde bulundurunuz. Araştırmanızda görsel unsurlardan yararlanabilirsiniz. Edindiğiniz bilgileri defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında ekonomik faaliyetler oldukça fazladır.Ülkelerin en önemli gelir kaynakları arasında ürettikleri malların başka ülkelere ihraç edilmesi gelmektedir.Yaşadığım çevrede tarım ürünleri yetiştirilmektedir.Bu ürünlerin bir kısmı başka ülkelere ihraç edilmektedir.Bu da ülkemize ve yaşadığımız yere ekonomik getiri sağlamaktadır.
Turizm ve ulaşım faaliyetlerinin ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilere katkıları nelerdir? Düşüncelerinizi defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Turizm ve ulaşım faaliyetleri ülkelere büyük döviz girdisi sağlamaktadır.Bacasız fabrika olarak adlandırılan turizm faaliyetleri çok büyük gelirlerin elde edilmesi yanında bölgenin ve ülkenin kalkınmasına da fayda sağlamaktadır.Ulaşım sektöründe de durum aynıdır.

Ekonomik İlişkilerde Teknoloji Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı
Tarihte devletler arasında ekonomik ilişkiler nasıl yürütülmekteydi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Tarihte İpek Yolu, Baharat Yolu gibi önemli ticaret yolları vardı.Ürünler develer ve hayvanlar ile taşınır kervanlar oluşturulurdu.Bu şekilde ekonomik faaliyetler olurdu.Diğer ekonomik faaliyetler o günün şartları ile ilkel olarak yapılmaktaydı.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı
Aşağıdaki sorunun cevabını arkadaşlarınızla tartışınız.
• Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisi nedir?
 • Cevap: Çok önemlidir.Ulaşımın kolay olması ürünlerin daha çabuk ulaşmasını ve bayatlamasını engellemektedir.İletişim sayesinde hemen siparişler ve gelişmeler haberdar edilebilmektedir.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı
Aşağıdaki olaylarda “iletişim ve ulaşım teknolojisinin ekonomik faaliyetlere katkısını” defterinize yazınız.
 • Cevap: Bu iki olayda da hem ulaşım, hem de iletişimin kolaylıkları ön plana çıkmıştır.Böylece vakit kaybı olmadan daha hızlı bir şekilde anlaşmalar sağlanmış, ücretler yatırılmış ve karlı kazançlar elde edilmiştir.

Turizm ve Uluslararası İlişkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı
Turizm faaliyetleri insanlar arasındaki etkileşimi nasıl sağlar? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Farklı ülkeler arasındaki kültürlerin tanıtımına fayda sağlar, insanların birbirlerini tanımasını sağlar, farklı dillerin öğrenilmesine katkı yapar.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı
Okuduğunuz haberden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
 Turizmin kültürler arası etkileşime katkıları nelerdir?
Cevap:
 • -İnsanların yeni kültürler keşfetmesini sağlar.
 • -Farklı kültürlerin farklı coğrafyalarda keşfedilmesi ortak kültürde buluşmasına yardımcı olur
 • -Sosyalleşmeye yardımcı olur.
 • -Farklı kültürlerin arasında hatıralık eserlerin ticareti ile ekonomiye katkı sağlar
 • -Kültürel geleneklerin yaşatılmasına yardımcı olur.
 • -Kültürler arası iletişimin gelişmesine ve devamlılığına katkı sağlar.
 • -Alternatif turizm seçenekleri oluşmasını sağlar.
 • -Refah seviyesi ve gelişmişlik seviyesinin büyümesinde büyük rolü bulunmaktadır.
 Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemi nedir?
Cevap:
 • Turizmin gelişmesi ile öncelikle ülkeler arasında kültürel alışverişler yaşanır.
 • Birbirinin kültürünü öğrenen milletlerin dostluk bağları güçlenir. Böylece uluslararası barış, sevgi ve kardeşlik gibi olgular yayılır.
 • Farklı ülke insanlarının birbirlerine karşı olan ön yargılarını görmesi ve düzeltmesi için turizm çok önemlidir.
 • Ekonomik açıdan turizm ülkelerin gelişmesi ve ekonomisini büyütmesi içinde çok önemli bir gelir kaynağıdır.
 • Ülkemiz egelen turistlerin bıraktığı dövizler ile ülke ekonomisi gelişmekte ve güçlenmektedir.
 • Turizmin geliştiği bölgelerde yaşayan halkın ekonomik yaşamı canlanır, esnafların dil ve kültürel becerileri artar.
 • Turistlerin kendi ülkelerine döndükleri zaman aldıkları iyi izlenimleri çevreleri ile paylaşması sonucu yeni turistler ziyarete gelir ve böylece devamlı bir turizm döngüsü yaşanır.
Aşağıda verilen konuyla ilgili defterinize bir kompozisyon yazınız. 
• Farklı ülke toplumlarının birbirine karşı ön yargılarının ortadan kalkması uluslararası ilişkileri nasıl etkiler?
 • Cevap: İnsanlar, bilmediklerine ve görmediklerine karşı ilk olarak ön yargılı bir şekilde davranırlar. Bu toplumlar için de böyledir. Farklı ülke toplumlarının birbirine karşı ön yargılara sahip olması mümkündür. Bunun önüne geçmek için ülkelerin uluslararası olarak birbirine yaklaşması sosyal ve kültürel ilişkiler kurması gerekir.Farklı ülke toplumlarının birbirine karşı ön yargılarının ortadan kalkması uluslararası ilişkileri olumlu yönde etkiler. Farklı kültür ve sosyal faaliyetleri görmek, tanımak ve yaşamak ülkelerin toplum olarak ön yargılarını kırar. Böylece uluslararası ilişkiler sosyokültürel ve ekonomik olarak gelişmeye başlar. Böylece toplumlar kalkınır.

Ortak Mirasımız Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı
Lidyalıların hangi icadı günümüzde bütün insanlar tarafından kullanılmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapLidyalılar parayı bulan ilk uygarlıktır. Günümüzde bütün insanlar tarafından kullanılmaktadır. Paranın kullanılması ticarette gelişmenin yaşanmasına neden olmuştur. Takasın ortadan kalkması, kıymetli madenlerin işlenmesi ve uygarlıklar arasında da kabul görmüştür. Lidyalılar parayı bularak ticaretteki bütün kuralların yeniden düzenlenmesini sağlamışlardır. Para, değerli eşyaların satılmasında ve alınmasında, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasında kullanılmaya başlanmıştır. Kısa sürede bütün uygarlık coğrafyasına yayılmıştır. Lidyalılar bu nedenle çok önemli bir uygarlıktır.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı
Siz de ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ortak miras unsurlarını araştırınız. Bunlar hakkında bilgi toplayınız. Araştırma sonucunda bir poster çalışması hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Çalışmanızda görsel unsurlardan yararlanabilirsiniz.
 • Cevap: Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu ülkemizin ve dünyanın en değerli mimari eserlerinden birisidir. Her yıl yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği tiyatronun, yapıldığı dönemde yaklaşık 20 bin kişiyi ağırlayacak büyüklükte olduğu bilinmektedir.
Sıra Sizde
Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
• Ortak miras nedir ve özellikleri nelerdir?
 • Cevap: İnsanlığın tarih boyunca sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne ortak miras denir. Ortak miras, tüm insanların binlerce yıl süresince oluşturduğu birikimlerdir. Ortak miras, tek bir ulusa ait değildir, tüm insanlığın malıdır. Ortak mirasa katkıda bulunmak, tüm insanlığın yararınadır.
• Ortak mirasın insanlar için önemi nedir?
Cevap:
 • -Ortak miras insanların geçmişi anlamasına ve geleceğine ışık tutmasına katkı sağlar
 • -Gelecek kuşakların daha iyi bir ortamda yaşamasına zemin hazırlanır
 • -İnsanların manevi huzurlarına katkıda bulunur.
 • -Tarihi anlamakta katkı sağlar.
 • -İnsan topluluklarının gelişmesine yardımcı olur.
 • -İnsanların ortak bir kültür de buluşmasına katkı sağlar.
 • -Dünya barışına katkı sağlar.
 • -Topluluk sorunları global düzeyde dile getirilerek , insanların daha hızlı çözüm bulmasını sağlar.

Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı
A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
 • Cevap:
1. (Y) Ülkeler üretim yaparak kendi ihtiyaçlarının hepsini karşılamaktadır.
2. (D) Ülkemizin, ulaşım yolları üzerinde bulunması diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerimizin gelişmesini sağlamıştır.
3. (Y) Bir toplumun geliştirdiği ürünleri diğer toplumlar kullanamaz.
4. (Y) Uçak, gemi ve tren sayesinde iletişim faaliyetleri daha kolay yapılmaktadır.
5. (D) Turizm faaliyetleri, farklı ülke toplumlarının birbirini daha yakından tanımasını sağlar.
6. (Y) Ülkemize gelen turistlere ön yargıyla yaklaşmalıyız.
7. (D) Ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için alıcı ve satıcının iletişim kurması gerekir.
8. (Y) Bizden sonra gelecek nesillerin ortak mirastan yararlanmasını engellemeliyiz.
B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
ulaşım
etkileşim
telefon
bacasız sanayi
düşünce
ortak miras
sanat
Victoria Şelalesi
 • Cevap:
1. Çin Seddi ve Tac Mahal insanlığın…….sanat…….mirasına örnektir.
2………Victoria Şelalesi……..insanlığa ait olan doğal bir ortak mirastır.
3. Günümüzde ürün satın almak isteyen insanlar…..telefon…….ile görüntülü veya sesli konuşarak üreticiyle kolaylıkla iletişime geçebilir.
4……ulaşım…….teknolojileri sayesinde insanların ihtiyaç duydukları ürünler bir ülkeden başka bir ülkeye kısa zamanda taşınabilmektedir.
5. Turizm, ülkeler açısından önemli bir ekonomik faaliyet olduğu için…..bacasız sanayi…….olarak da adlandırılır.
6. Turizm faaliyetleri, kültürler arası…..etkileşim……..artırır.
7. İnsanlığın tarih boyunca sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne adı …….ortak miras……verilir.
8. Yunus Emre’nin insan sevgisine ait görüşleri…….düşünce………mirasına örnektir.
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı
Aşağıda verilen ortak miras öğelerinin hangi ülkede bulunduğunu araştırarak noktalı yerlere yazınız.
Cevap:
 • Keops Piramidi: MISIR
 • Pisa Kulesi: İTALYA
 • Tac Mahal: HİNDİSTAN
 • Machu Picchu Antik Kenti: PERU
 • Büyük Kanyon: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
 • Artemis Tapınağı: TÜRKİYE
 • Eyfel Kulesi: FRANSA
 • Kapadokya: TÜRKİYE
 • Rodos Heykeli: YUNANSİTAN
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. İletişim araçlarındaki teknolojik gelişmelerle aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmamıştır?
A) İnsanlar üreticilerle daha kolay bağlantı kurdu.
B) Ticari hayat canlandı.
C) Ülke ekonomileri yavaşladı.
D) Satıcılar ürünlerini daha kolay tanıtma imkânı buldu.
 • Cevap: C
2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize yurt dışından gelen turistlere karşı gösterilmesi gereken davranışlardan olamaz?
A) Güler yüzlü davranmak
B) Misafirperver olmak
C) Bilmedikleri konularda yardımcı olmak
D) Kültürümüzü öğrenmelerine engel olmak
 • Cevap: D
3. Aşağıdakilerden hangisi turizmin bir ülkeye kazandırdıkları arasında yer almaz?
A) Ülkeler arası ilişkilerini zayıflatır.
B) Kültürel etkileşimini artırır.
C) Ülkenin doğal ve tarihî güzelliklerinin tanınmasını sağlar.
D) Ülkenin ekonomisine katkı sağlar.
 • Cevap: A
4. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın sanat mirası arasında yer alır?
A) Suç ve Ceza romanı
B) Aspendos Antik tiyatrosu
C) Telefon
D) Yunus Emre’nin insan sevgisi
 • Cevap: B
5. Ortak mirasla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ortak mirası korumak sadece bulunduğu ülkedeki insanların görevidir.
B) Tek bir millete değil bütün insanlığa aittir.
C) Bütün insanlar ortak mirastan yararlanma hakkına sahiptir.
D) Ortak mirasın oluşmasında çok sayıda insanın katkısı olmuştur.
 • Cevap: A
6. Aşağıda iletişim ve ulaşım teknolojisi alanında geliştirilen araçlar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) İletişim-Televizyon
B) Ulaşım-Tren
C) İletişim-Genel Ağ
D) Ulaşım-Gazete
 • Cevap: D
D- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Yaşadığınız yer ve çevresinin ülkemiz ve diğer ülkeler arasında yapılan ekonomik ilişkilerdeki rolü nedir?
 • Cevap: Yaşadığım yerde tarımsal ürünler fazlaca ve çeşitli olarak yetiştirilmektedir.Bu nedenle bir kısmı direk bir kısmı işlenerek ihraç edilmektedir.Bu da ülkemize ve çevremize gelir sağlamaktadır.Bu gelirler yeni yatırımların yapılmasına olanak sağlamaktadır.
2. İletişim ve ulaşım teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl etkilemiştir?
 • Cevap: Ekonomik gelişmelerin artmasına ve hız kazanmasına olanak sağlamıştır.
3. Turizmin bir ülkeye olan katkıları nelerdir?
 • Cevap: Turizm bacasız sanayi olarak adlandırılır.Ülkemize döviz kazandırmakta ve yeni yatırımlar yapılmaktadır.Kültürel katkıları da oldukça fazladır.Ülkeler arasındaki dostluklar artmaktadır.
4. Ortak mirasa ait eserleri korumak için bizlere düşen görevler nelerdir?
 • Cevap: Ortak Miraslar konusunda bizlere düşen en önemli görev, ortak miras eserlerini korumak ve bunların gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılabilmesini sağlamaktadır. Ortak mirasa ait eserler koruma altına alınmalıdır. Eserlere zarar verenler en ağır cezalara çarptırılmalıdır. Ortak miras eserlerine zarar verilmemelidir. Ortak mirasın korunmasında devletler yasal düzenlemeler yapmalıdır.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...