5. Sınıf Türkçe Cevapları Meb Sayfa 134-161 Arası 5. Tema

Anadolu Sevgisi Metni Cevapları 

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Yaşadığınız yerin tarihî ve doğal güzellikleri nelerdir?
Yaşadığım yerde deniz kıyısı çok güzeldir. Milli orman ve parklar vardır. Yine ken içinde de tarihi konaklar, camiler ve binalar bulunmaktadır.
2. Ülkemizde en çok gezip görmek istediğiniz yerler nerelerdir? Neden?
İstanbul ve Ankara. Birisi eski diğeri de en son başkentimiz olduğu için. İkisi de geçmişten bugüne önemli yerler tarihi mekanlara ev sahipliği yaptığı için.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

1. ETKİNLİK

Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.
ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME
Boz
TAHMİNİM  - Siyah
SÖZLÜK ANLAMI - açık toprakrengi

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME
Kağnı
TAHMİNİM - Kağan.
SÖZLÜK ANLAMI - iki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili tekerleklerle birlikte dönen, öküz ya da manda koşulan, genellikle dağlık, kırsal yerlerde kullanılan ilkel araba.

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME
Kerpiç
TAHMİNİM - Tuğla. Ev yapmaya yarayan eşya.
SÖZLÜK ANLAMI - saman ve balçık karışımı olarak hazırlanıp tahta kalıplara dökülerek güneşte kurutulan, duvar örmekte kullanılan ilkel tuğla

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.
1. Şair, şiirin ilk dörtlüğünde “bilmezsin” diyerek kime sesleniyor olabilir?
Sevgiliye ya da bu şiiri yazdığı kişiye.
2. Şiire göre Anadolu dağlarının özellikleri nelerdir?
Boz dumanlı ama eğer dumanlar kaybolursa o zaman manzaralarının çok güzel olduğu yerlerdir.
3. Şiirin ikinci dörtlüğünde Anadolu’nun hangi yönleri vurgulanmaktadır?
Ovaların genişliği. Ovalardaki güzelliklerin yerine zor zamanlardaki kağnıların yollardaki halleri anlatılmaktadır.
4. Şiirde geçen “Gönül perdelerinin sökülmesi” sözüyle ne anlatılmak isteniyor?
Yani yeter ki güzellikleri görmenin önündeki engellerin kaldırılması ve bu sayede güzelliklerin görülmesi anlatılmaktadır.
5. Şair siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız? Niçin?
BENİM GÜZELLİĞİM

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçalarını bulunuz ve örnekteki gibi altlarını çiziniz.
dağlar
denizci
sevgi
kirli
kağnısız
evin

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

b) Aşağıdaki kelimeleri uygun eklerle eşleştirerek tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.
c) Kelimelerin anlamları, ek aldıktan sonra değişmiş midir? Örnek vererek açıklayınız.
  • Bazılarının değişmiştir. Bunlara örnek olarak şunları gösterebiliriz:
  • kardeş-kardeşlik
  • bir-birlik

4. ETKİNLİK

a) Şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları dairelerin içine yazınız.
Anadolu Sevgisi Duygular: Sevgi, doğa sevgisi, İnsan sevgisi
Anadolu Sevgisi Kavramlar: ova, dağ, sevgi, kardeşlik
Anadolu Sevgisi şiirinin ana duygusunu yazınız: Yaşanılan doğanın sevgisi

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

5. ETKİNLİK

Dörder kişilik gruplara ayrılınız ve grup içinde bir sözcü belirleyiniz. “Ülkemizin tarihî ve doğal güzelliklerinin korunması için neler yapılmalıdır?” sorusundan hareketle grup olarak hazırlıklı bir konuşma planlayınız. Öğretmeninizin belirleyeceği süre bitiminde grup sözcüleri konuşmalarını sırayla sunacaktır.

6. ETKİNLİK

“Anadolu, sevgi, dağlar, yayla, ova, deniz, köy ve halk” kelimelerinden en az üçünü kullanarak bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.
Anadolu bir cennettir bize
Sevgiler ile ev olur bize
Onsuz bir hayatımız olmazdı
Halkımız vatansız kalırdı
Yayları ovaları çok güzeldir
Köyümüz çok mu çok şirindir
Yayların suyu buz gibidir
Anadolumuz cennet gibidir

7. ETKİNLİK

a) Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili videoyu izleyiniz. Kendinizi, Türkiye’yi yurt dışında tanıtan biri olarak hayal ediniz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili neler hazırlarsınız?
Tarihi ve doğal güzelliklerini, insanlarının misafirperverliğini, yeme-içme kültürümüzü
2. Türkiye’nin en çok hangi özelliğinin yabancılar tarafından bilinmesini isterdiniz? Niçin?
Misafirperverliğinin
3. Yabancıları Türkiye’ye davet etmek için bir slogan üretiniz.
Gelin bize cenneti verelim size
b) Türkiye’nin tanıtımında görevli biri olarak ülkemizin bu yılki tanıtım afişini düzenliyorsunuz. İzlediklerinizden ve hayal gücünüzden hareketle defterinize ülkemizin tanıtım afişini çiziniz.

FORSA METNİ

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Evinizden, ailenizden ve yaşadığınız şehirden ayrı kalsanız neler hissedersiniz? Açıklayınız.
 Kendimi yalnız terk edilmiş ve zor durumda hissederdim. Kısaca yabancı gibi hissederdim.
2. Ömer Seyfettin’e ait bir hikâyeyi kısaca anlatınız.
DİYET
Adamın biri bir gün hırsızlıkla suçlanmış. Ceza olarak ya sağ kolunu keseceklermiş ya da belli bir ücreti devlete verecekmiş. Bir tane zengin demiş ki ben senin yerine vereyim ama sen de benim adıma çalış. Adam kabul etmiş. Ama zengin her gün adamın başının etini yiyormuş ben verdim parayı ben verdim parayı vs, en sonunda adam dayanamamış al o zaman diyetini diyerek sağ kolunu koparmış zenginin önüne atmıştır.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.
ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME
Forsa
TAHMİNİM - Fors yapan kişi.
SÖZLÜK ANLAMI - Gemilerde kürek çeken mahkûm ya da tutsak erkek.

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME
Azat
TAHMİNİM - Özgür kişi
SÖZLÜK ANLAMI -  başıboş bırakma, özgür bırakma, salıverme.

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME
Esir
TAHMİNİM - Mahkum
SÖZLÜK ANLAMI - bir düşünceye ya da bir kimseye körü körüne bağlı olan kimse

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Kara Memiş uyanınca niçin şaşırdı?
Çünkü kıyıya 40 yıldır beklediği gemi gelmiştir.
2. Askerler ile Kara Memiş arasında nasıl bir konuşma geçti?
Askerler onun kim olduğunu nereli olduğunu sormuşlardır. Kara Memiş de cevaplamıştır.
3. Askerler, Kara Memiş’i Bey’in yanına niçin götürdüler?
Çünkü Kara Memiş Bey’in babasıdır.
4. Kara Memiş’in yerinde siz olsaydınız cenge katılır mıydınız? Neden?
Evet katılırdım. Çünkü söz konusu vatan ise gerisi boştur.
5. “Vatan, al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Vatan sadece bir toprak parçası değildir. Vatan gücümüzün şefkatimizin Türk’ün hoş görüsünün uzandığı her yerdir anlamına gelmektedir.
6. Daha önce “Forsa” hikâyesine tür ve biçim bakımından benzeyen bir yazı okudunuz mu? Açıklayınız.
Hayır okumadım.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölüme metnin özetini yazınız. Forsa metninin özeti:

4. ETKİNLİK

Kara Memiş ve Turgut Bey’in kişilik özellikleri ve fiziksel özellikleri nelerdir? Yazınız.
Kara Memiş Kişilik Özellikleri:Yıllarını acılarla geçirmiştir, güçlü karakterlidir, , vatan sevgisi ile doludur.
Kara Memiş Fiziksel Özellikleri: Yaşlıdır, vücudunda haça benzer yara vardır saçları beyazlamıştır.
Turgut Bey Kişilik Özellikleri: Uzun boyludur, gençtir, bıyıklıdır.
Turgut Bey Fiziksel Özellikleri: Büyüklerine saygılıdır, merttir, komutandır.
5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

5. ETKİNLİK

1. O dönemin ulaşım imkânlarını, teknolojisini, doğa şartlarını ve denizde karşılaşabileceğiniz zorlukları düşünerek yolculuğunuzun ne kadar süreceğini planlayınız.
Yol uzun sürecektir. Deniz tutması açlık vs gibi olumsuz koşullar oluşabilir. Bunun yanında askerler oraya varınca çok bitkin olabilir.
2. Rotanız üzerinde nerelere uğramanız gerekebilir?
Midilli, Sakız, Andros, Atina, Milos, Kithira, Katanya
3. Yolculuk süresince başınıza neler gelebilir?
Yol uzun sürecektir. Deniz tutması açlık vs gibi olumsuz koşullar oluşabilir. Bunun yanında askerler oraya varınca çok bitkin olabilir.
4. Yolculuk esnasında ve memleketinize ulaştığınızda neler hissettiniz?
Çok mutlu olurum. Yabancı topraklardan kendi evime dönmüş olabilirim.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

6. ETKİNLİK

Aşağıda “Forsa” hikâyesinin son kısmı verilmiştir. Bundan sonra neler olmuş olabilir? Hayal gücünüzden hareketle hikâyeyi tamamlayınız.
Sonra hep beraber yola koyuldular. Savaşzamanı geldi çattı. Tam Tuğrul Bey’e ok atmışlardı ki Kara Memiş bedenini oğlunun önüne okun önüne attı. Şehit olan Kara Memiş Sancağa sarılarak memlekete getirildi.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

7. ETKİNLİK

Büyük harflerin doğru kullanıldığı sözcük ve sözcük gruplarının numaralarını takip ederek labirentin çıkışına ulaşınız.
1. Kurtuluş Savaşı (Doğru)
2. Zafer meydanı (Yanlış)
3. Türk dil Kurumu Yanlış
4. Azerbaycan Doğru
5. Ömer seyfettin Yanlış
6. Türk Doğru
7. İstiklâl caddesi Yanlış
8. Fransızca Doğru
9. Mestan sokak Yanlış
10. Mimar sinan Yanlış
11. İstanbul Doğru
12. Ahmet bey Yanlış
13. Yüzbaşı Mehmet Doğru

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Tamburi Cemil Bey kimdir? Araştırınız.
 Müzisyendir. Kendisi Tanbur çalmaktadır. Kendisi Türk sanat müziğinin enstrümanlarından olan Tanbur çalmaktadır.
2. Sevdiğiniz bir enstrümanı tanıtmak üzere konuşma planlayınız. Konuşmanızı görsellerle destekleyiniz ve sunum öncesi prova yapınız

TAMBURİ CEMİL BEY ENSTRÜMANLARI ANLATIYOR METNİ

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hangi enstrümanı çalmak isterdiniz? Neden?
Gitar çalmak isterdim. Gitarla çalınan şarkıları çok seviyorum çünkü.
2. “Müzik ruhun gıdasıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Müziğin insanın ruhunu doyurduğu müziksiz ruhun eksik kalacağını müzik sayesinde insanların huzur bulup dinlendiklerini anlıyorum.
3. Tamburi Cemil Bey hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını paylaşınız.
Tanburi Cemil Bey, Türk tanbur, yaylı tanbur, klasik kemençe, alto kemençe, viyolonsel ve lavta ustası. Çok sayıda bestesi ve taş plak kayıtları vardır. Yaylı tanburu icat etmiştir

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamları ile eşleştiriniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Bağlama ne ile çalınır? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.
2. Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılan Karadeniz kemençesininhangi enstrüman türleriyle akrabalığı vardır?
Kabak kemane, Tanbur
3. Ney üfleyen sanatkâra ne denir? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.
Neyzen
4. Üflemeli enstrümanlara da saz denilmesinin sebebi nedir?
Çünkü enstrümanların diğer adı da sazdır.
5. Siz olsaydınız metinde, hangi enstrümanı tanıtırdınız? Neden?
Kemanı tanıtırdım. Çünkü sesi çok iyi bir enstrümandır.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

3. ETKİNLİK

Metinde geçen terim anlamlı sözcüklerden bazıları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya olmak üzere bulmacada verilmiştir. Sözcükleri örnekteki gibi bularak işaretleyiniz.


4. ETKİNLİK


Aşağıdaki görsellerde bulunan enstrümanlar nelerdir? Enstrümanların isimlerini bularak örnekteki gibi ilgili gruplara yazınız.


5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki karikatürden hareketle bir slogan yazınız.
MÜZİK HAYATTAKİ EN BÜYÜK TUTKUDUR.
b) Yandaki bölüme seçtiğiniz bir enstrümanla ilgili karikatür çiziniz. Karikatürünüzün mesajını içeren bir slogan yazınız.

6. ETKİNLİK

Sevdiğiniz bir enstrümanı tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz sunumunuzu yapınız.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşluklara, davul ve zurna hakkında bilgilendirici bir yazı yazınız.
Davul hakkında bilgilendirici yazı
Davul çok güzel bir çalgı aletidir.Vurmalı bir alettir.Elle çalınır sopayla fark etmez sadece güzel bir ritim yapın davulla yeter :).Düğünlerde olur her zaman kullanılır.Sevilen bir alettir.Ahşaptan olur ya da her hangi bir şeyden fark etmez yeter ki benzesin olsun davul.Törende,düğünde,bayramlarda vb. şeylerde hep kullanılan bir çalgı/alettir...
Zurna hakkında bilgilendirici yazı
Zurna, Türkiye'nin her yanında kullanılan, tahta, metal ve kamış kullanarak yapılan, yüksek sesli, bu yüzden büyük davul ile birlikte çalınan, yine bu yüzden açık havada kullanıma uygun, nefesli saz çeşitidir.
Türkiye dışında Fas'tan Çin'e kadar uzanan iklim kuşağındaki her ülkede kullanıldığı da bilinmektedir.
Zurnanın boy ve şekil olarak çok çeşitleri vardır. Zurnadan zurnaya küçük değişikliklerle aynı olan özellikleri:
• Büyük parçasının sert bir ağaçtan yapılması (dağ eriği, ceviz, vs..)
• İçinin açılarak sesi tam karşıya gönderecek şekilde olması (uzunlama kesiti parabola benzer)
• Sesinin küçücük bir kamış silindirin ezilerek daracık bir elips haline getirilmiş dış deliğinin açılma kapanma titremeleriyle çıkması
• İç boru deliğinin en kamışa yakın tarafının önce şimşir sonrada metal parça ile daha da daralması.
• Kamışın özelliğinden sesinin ancak yuksek basınç sonucu çıkabilmesi
• Yüksek basıncın gereği nefes çevirerek (ezgiyi kesmeden, şişirtilmiş avurtlardaki havayi kullanirken burundan nefes alıp devam ederek) çalınması.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Dede Korkut kimdir? Araştırınız.
Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler’in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı’ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.
2. En az bir Dede Korkut hikâyesini okuyup derse hazırlıklı geliniz.
Kam Pürenin Oğlu Bamsı Beyrek Dede Korkut Hikayesi özeti:
Oğuz beyleri bir araya gelmiş, yemekler yiyor, eğleniyorlardı fakat Bay Büre Bey üzgündü. Onun bu halini gören Beyler sebebini sordular. O da  “benim de bir oğlum olsa böyle otursak ne güzel olurdu” diye cevap verdi. Beyler hep birlikte Bay Büre Bey’in oğlu olsun diye dua ettiler. Bay Bican Bey’de onlardan kendisinin bir kızı olması için dua etmelerini istedi. Sonrasında  Bican Bey “şahitsiniz, Allah bana biz kız , Büre Bey’e de oğlan verirse onlar beşik kertmesi olacak” dedi. Bay Büre Bey’in oğlu büyüdü, Büre Bey oğluna hediyeler alınması için bir kervan gönderdi fakat kervan yolda saldırıya uğradı.
Kafir eşkiyalar, tam malları yağmalarken bir yiğit yetişti ve kervandakileri kurtardı. Bu iyiliğin altında kalmak istemeyen Kafiledekiler, yiğide kervandan istediğini alabileceğini söylediler. O yiğit kervandaki kılıçları ve aygırı almak isteyince kafiledekiler biraz bozuldular. O yiğit niye böyle tepki verdiniz deyince kervandakiler, kılıçları ve aygırı Büre Bey’in oğluna aldıklarını söylediler. Yiğit de “Bunları burada almaktansa babamın hediyesi olarak evde alırım” dedi ve kervandan ayrıldı. Kervan obaya varınca kervandakiler o yiğidi tekrar görür görmez hemen tanıdılar. Onun kervanı kurtaran kişi olduğunu söylediler. Bunun üzerine Bay Büre Bey çok sevindi. Dede Korkut’u çağırdılar, oğlana Bamsı Beyrek adını verdi. Gel zaman git zaman Bamsı Beyrek ile Bay Bican’ın kızı Banuçiçek karşılaştı. Birbirlerinin beşik kertmesi olduklarını babalarından duymuşlardı ve şimdi de tanışmış oldular. Oğlan kızı tanıyınca üç öptü bir dişledi ve ayrıldılar. Oğlan eve gelip kızı istediğini söyledi. Ancak kızın kardeşi Deli Karçar’dı ve kızı isteyenleri öldürüyordu. Kızı istemeye Dede Korkut’u gönderdiler. Dede Korkut zorlukla da olsa kızı istedi. Düğünden önce bir gün Bamsı Beyrek uyuyordu. Casuslar bunu kafirlere söyledi ve kafirler gelip onu esir aldı. Yalancı oğlu Yalancuk’un da zaten Banuçiçek’te gözü vardı. 16 yıl Bamsı Beyrek’ten haber alınamaz.  Yalancuk, Beyrek öldü deyip kanlı bir gömlek gösterdi ve herkes Beyrek öldü zannetti. Bamsı Beyrek bir yolunu bulup esir alındığı kaleden kaçtı. Yolda ozan kılığına girdi ve daha sonra da düğün yerine gelerek kim olduğunu gösterdi. Yalancuk’la evlenmek üzere olan Banuçiçek’i tekrar alıp nişanladı. Dedem Korkut geldi, dualar etti.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Dede Korkut kimdir? Sizce gerçekten yaşamış mıdır?
Bence gerçekten yaşamıştır. Dede Korkut Türkler için ulu bir atadır. Dede Korkut, düğünlerde şölenlerde türküler söyleyen doğan çocuklara adlarını fısıldayan bir atadır. Aynı zamanda destanları söylemesiyle ünlüdür.
2. Dede Korkut hikâyelerinden birini anlatınız.
Deli Dumrul Hikayesi
Bir gün Deli Dumrul diye biri varmış. Kurumuş bir dere yatağına köprü yapmış. Geçenden 5 geçmeyenden dayakla 10 akçe alırmış. Bir gün geçenlerin ağladığını görmüş. Nedenini sormuş. Azrail’in oğullarını aldığını duymuş. Meraklanmayın ben dövüşür alırım oğlunuzu demiş, ama Azrail onun canını almaya geldiğinde korkmuş. Azrail onun yerine canını verecek birini getirirse onu affedeceğini söylemiş. Anası babası kabul etmemiş. En son sevdiği eşi kabul etmiş. Azrail ikisini de bağışlamış. Annesinin babasının canını almış.

1. ETKİNLİK

Çizgi filmi izlerken kahramanların isimlerini ve özelliklerini aşağıda verilen bölümlere not alınız.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz çizgi filmden hareketle cevaplayınız.
1. Obaya gelen atlı nasıl bir haber getirmektedir?
2. Aruz Bey’in kaybolan oğlunun başına neler gelmiştir?
3. Boğaç Han’ın yaşadığı obanın beyi kimdir?
4. Dede Korkut; Dirse Han ve Aruz Bey’e nasıl bir öğüt veriyor?
5. On iki yıl sonra obada neler değişmiştir? Kısaca anlatınız.
6. Dirse Han’ın oğlu nasıl bir kahramanlık yapıyor ve hangi ismi alıyor? Kısaca anlatınız.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde, açık olarak söylenmeyen anlamları bularak örnekteki gibi yazınız.
1. Şökli Belik yine obayı talan etmeye geliyordu.
Demek ki Şökli Belik obayı daha önce de talan etmiş.
2. Canını seven kaçsın.
3. Boğaç Han obanın en güçlüsüydü.
4. Dirse Han da boğayı durduramadı.

4. ETKİNLİK

Dede Korkut’un, Boğaç Han’a ad verdiği bölümü okuyunuz. Ad verme geleneği ile ilgili görüşlerinizi ifade ediniz.
Bence mantıklı. Çünkü insana hazır biri ad vermek yerine onun hayatını anlamlı kılan bir olay üzerine ad vermek daha doğru gibi geliyor bana.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görselleri izlediğiniz çizgi filmden hareketle, oluş sırasına göre numaralandırınız.
b) Numaralandırdığınız görsellerdeki olayları noktalı yerlere yazınız.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı

6. ETKİNLİK

1. İsim almak için nasıl bir kahramanlık yapardınız?
Ben günümüzde köyümüze musallat olan kurdu öldürürdüm. Onun üzerine ad almak isterdim.
2. Bu kahramanlık sonucunda hangi ismi almak isterdiniz?
KURTHAN

7. ETKİNLİK

Dede Korkut, Dirse Han’ın oğluna isim verdikten sonra olaylar nasıl gelişmiş olabilir? Olayların gelişimine uygun bir son yazınız.
Herkes çok mutlu mesut olmuştur. Üç gün süren davullu zurnalı eğlenceler tertip edilmiştir. Dirse Han’a övgüler yapılmıştır.

TÜRKÇE 5. TEMA MİLLİ KÜLTÜR DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

(1, 2, 3 ve 4. soruyu metne göre cevaplayınız.)
1. Yukarıdaki metnin konusu nedir?

2. “Her evin önünde ev sahibi ya da o evden bir genç, kapısını açmış; konuk beklemektedir.”
sözündeki konukseverlik anlayışını yorumlayınız.

3. Yukarıdaki metinle ilgili iki soru yazıp cevaplayınız.
1. Soru:
2. Soru:

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı

4. “Ne var ki fazla bir şey ikram edemeyeceği için üzgündür. Padişah, onun üzüntüsünü gidermek için:
— Bu akşamki kısmetimiz ne güzel, ne lezzetli çorba bu, diye iltifat eder.” metinden alınan bu bölümden hareketle Yavuz Sultan Selim’in davranışını yorumlayınız.

5. “Bu gelenek Edirne’de de vardır.” cümlesinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki kurallardan hangisi bulunmaktadır?
A) Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar.
B) Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.
C) Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar.
D) Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Arkadaşım çok iyi ingilizce konuşur.
B) Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, bir ramazan ayını Edirne’de geçirir.
C) Mehmet Âkif Ersoy Ortaokulu, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunmaktadır.
D) Ben Türk’üm, oğullar, ben Türk’üm!
7. “Ev sahibi, sevinçlidir, önce tuzla iftarı açar, sonra çorbaya başlarlar.” cümlesinden alınan aşağıdaki kelimelerden hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır?
A) ev
B) iftarı
C) çorbaya
D) sevinçlidir
8. Aşağıdaki kelimelerin köklerini bulup yanlarındaki kutulara yazınız.
balıkçı - balık            uykucu - uyku
şekerli - şeker           topraksız - toprak
 yazlık - yaz               bilgi - bil
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...