5. Sınıf Türkçe Cevapları Meb Sayfa 164-191 Arası 6. Tema

OKUMA KİTAPLARIM METNİ

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Daha önceki sınıflarda okuduğunuz ders kitaplarınızı saklıyor musunuz? O kitapları bugün gördüğünüzde neler hissediyorsunuz?
Evet bazılarını saklıyorum. Onları görünce eski zamanlara gidiyorum. Onlar bana geçmişin güzel hatıralarını hatırlatıyor.
2. Eski ders kitaplarınızdaki okuma parçalarına dair aklınızda kalanları anlatınız.
Eskiden hazinelerle ilgili bir metin okumuştum. Onu hatırlıyorum.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.
Anlamını bilmediğim kelime: palto
Metinde hangi cümlede? paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya başlarlardı
Tahminim: Giyilen bir eşya.
Sözlük anlamı: kalın kumaştan yapılan ve soğuk havalarda giysinin üstüne giyilen, kollu ve etekleri dizkapaklarının aşağısına değin uzanan, önden düğmeli üst giysisi
Cümlede kullanıyorum! Yeni bir palto aldım.

Anlamını bilmediğim kelime: tatil
Metinde hangi cümlede? O resimler böylelikle, bizlere de tatilin yaklaşmakta olduğunu müjdelemiş olurlardı
Tahminim: Gezmek.
Sözlük anlamı:çalışma yaşamında, yasa gereğince çalışmaya ara verilen süre
Cümlede kullanıyorum! Tatile çıkacağım.

Anlamını bilmediğim kelime:Dost
Metinde hangi cümlede? Dost okuma kitaplarım! Onlarda neler yoktu ki?
Tahminim: Arkadaş.
Sözlük anlamı:sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, sıkı fıkı görüşülen kimse, gönüldeş.
Cümlede kullanıyorum! Dostum uzak yollardan gelmiş.

2. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını örnekteki gibi bulunuz. Ulaşacağınız anahtar kelimeyi belirleyiniz.
Dost: arkadaş
Cevap: yanıt
Okul: mektep
İmtihan: sınav
Hayal: rüya
Talih: baht
Yıl:sene

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı

3. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Yazar okuma kitaplarındaki resimleri nasıl betimliyor? Anlatınız.
Kış aylarına düşen parçalarda kış resimleri vardı. Sonra, o resimlerde yavaş yavaş dallar tomurcuklanır, ağaçlar çiçek açar, paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya başlarlardı. O resimler böylelikle, bizlere de tatilin yaklaşmakta olduğunu müjdelemiş olurlardı. şeklinde betimlemektedir.
2. Ders kitaplarınızı aldığınızda siz de yazarın hissettiği gibi hissediyor musunuz? Niçin?
Evet hissediyorum. Genel olarak kitabı karıştırıp ilgi çekici resimlere daldığım bile oluyor. Ama ben yine de yazar gibi hemen yaz gelsin istemiyorum.
3. Yazar gelecek derslerde okuyacağı okuma parçalarının resimlerine baktığında neler hayal etmektedir?
Bahar resimleri ile ilgili parçalar geldiğinde bahar da geleceğinden çok mutlu oluyor. Çünkü hwmen o mevsimin gelmesini ister bir hali var.
4. Yazar okuma kitaplarına niçin özlem duymaktadır? Açıklayınız.
Çünkü o günlerde saf temiz köylüler insanlar vardır o kitaplarda. O güzel günlerin o saflığın temizliğin hasretini çekmektedir. Ondan dolayı özlem duyuyor olabilir.
5. Sizin de yazar gibi okumayı özlediğiniz kitaplarınız var mı?
Var. Özellikle ikinci sınıftaki Türkçe kitabıma özlem duyduğum oluyor. Çok güzel okuma parçaları vardı çünkü.
4. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki kök ve ekleri anlamlı kelimeler oluşturacak şekilde örnekteki gibi eşleştiriniz.
b) Eşleştirme sonrasında yeni anlam kazanan ve anlamları değişmeyen kelimeleri gruplandırınız.
Yeni Anlam Kazanan Kelimeler: İyilik
Anlamları Değişmeyen Kelimeler: Kitaplarım

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı

5. ETKİNLİK
Okuma Kitaplarım” metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle yazarın okuma kitaplarında neler bulunduğunu yorumlayınız.
Yazar, okuma kitaplarında baharı, mutluluğu uçuşan kelebekleri, sevinci bulmaktadır. Bunun yanında yazı kışı ve de baharı yani kısaca MEVSİMLERİ bulmuştur diyebiliriz.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

6. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini örnekteki gibi yazınız. Bu anlam özellikleri ile ilgili birer cümle de siz kurunuz.
(Neden-Sonuç) Paltolu çocuklar, havalar ısındığı için paltolarını çıkarmaya başlarlardı.
(Amaç-sonuç.) Öğretmenim imtihan yapmak için beni imtihan odasına çağırdı.
(Koşul-sonuç) Sizleri zamanla bu kadar özleyeceğimi bilseydim birkaçınızı olsun öbür kitaplarım arasında saklamaz mıydım?

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözü açıklamak amacıyla bir konuşma planlayınız. Konuşma esnasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz. 

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı

8. ETKİNLİK
Yazar, metinde okuma kitaplarına duyduğu özlemi dile getirmiştir. Aşağıdaki kavram havuzundan kelimeler seçerek okuma yazma öğrendiğiniz kitaplarınız ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız.
Yazar olmak kolay değildir. Emek ister. Kitaplarla imtihanlara girmeniz gerekmektedir. Okumalı hayal kurmalı ve hayat karşısında bir öğrenci olduğunuzu hiç unutmamalısınız. Bu yüzden Öğretmenlerinizi dinleyin ve iyi bir kitap okuru olun.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

9. ETKİNLİK
a) Aşağıda sayıların yazımıyla ilgili kurallar ve örnekler verilmiştir. Kuralları ve örnekleri eşleştiriniz.
b) Aşağıda sayıların yazımı ile ilgili örnek cümleler verilmiştir. Yazımı yanlış olan cümleleri (X) ile işaretleyiniz.
(X) Cevizleri 5’er 5’er bölüşmüştük.
(X) Türkçe dersinde 5’2 (5 tam, onda 2) kesrinin yazılışını öğrendik.
() Yarışmada birinci olması hepimizi gururlandırmıştı.
(X) Yüz ölçümü 25437 km2 olan Ankara’nın nüfusu 5 milyon 346 bin 518’dir.
(X) Beyşehir Gölü, ülkemizin 3’üncü büyük gölüdür.
GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Kâğıt ne zaman ve kimler tarafından icat edilmiştir? Araştırınız. Çinliler tarafından M.Ö 3500 yılında icat edilmiştir.
2. Kâğıt nasıl üretilir? Araştırınız. Ağaçtan üretilir.

KİTABIN SERÜVENİ METNİ

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kâğıt ne zaman ve kimler tarafından icat edilmiştir?
Çinliler tarafından M.Ö. 3500 yıllarında keşfedilmiştir.
2. Kâğıdın icadı neden önemlidir? İnsanlık tarihine katkısı nedir?
Çünkü kağıt sayesinde bilgileri sonraki nesillere aktarma imkanı bulmuşuzdur. Kağıt sayesinde uygarlık ilerlemiş insanlık önemli icatları yapmış ve bugünkü seviyeye gelmişizdir.
3. Kâğıt nasıl üretilir? Kısaca anlatınız.
İlk aşama ağacın kesilmesidir. Kağıdın ham maddesi ağaçtır. Ağaç kesilip kütük haline getirilir.Kabuğunun soyulması; kütük haline getirilen ağacın kabuğu, iç kısıma zarar vermeden soyulur.
Hamur Haline Getirme ; Bu işlemde, ağacı, suyun içinde gevşek lifler haline getirilir. Kabuğu soyulmuş olan kütükler öncelikle küçük küçük parçalara ayrılır. Daha sonraki aşamada bir öğütücünün içerisinde kimyasal maddeler karıştırılır.
Bu sayede ağaçtaki lifleri bir arada tutmaya yarayan ligni adındaki madde çözülür.
Bu aşamadan sonra hamur beyazlatılır.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

1. ETKİNLİK

Şiirde geçen aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını verilen boşluklara örnekteki gibi yazınız. Bu sözcükleri birer cümlede kullanınız.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.
1. Okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir?
Upuzun bir kavak ağacı.
2. Kahramanın başına neler gelmektedir? Kısaca anlatınız.
Bir gün bir testere onu kesiyor. Kendini makinelerde buluyor. Sonra bembeyaz kağıtoluyor ve çocuklar ona yazılmış hayalleri okuyorlar.
3. Şiirin son bölümünde geçen “Sıkıntılı da olsa, / Benimle tatlı geçer / En uzun yolculuklar.” dizelerini yorumlayınız.
Okumak sabır işidir. Eğer bu sabrı gösteren olursa sonunda kitap okuyan kişilerin çok tatlı hatıralar ve maceralarla dolu vakit geçireceğini söylüyor.
4. Sizce, ağaç kitaba dönüşmekten memnun mudur? Bunu şiirdeki hangi ifadelerden çıkarıyorsunuz?
Bence memnun değildir. Çünkü hiç bir ağaç kesilmek istemez. Ama insanoğlu kendi çıkarı için doğayı istediği gibi kullanmaktadır.
5. Kâğıt israfıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Açıklayınız.
Çok üzülüyorum. Çünkü atılan her kağıt doğadan daha fazla ağacın kesilmesine sebep olmaktadır. Bu da doğamızın ne yazık ki hızla kirlenmesine yok olmasına neden olmaktadır.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

3. ETKİNLİK
a) Şiirin ana duygusunu belirleyiniz.
Bir ağacın kesilerek kağıt haline getirilmesi.
b) Siz olsaydınız şiire nasıl bir başlık koyardınız? Aşağıdaki boşluklara başlık önerilerinizi yazınız.
KAĞIT VE AĞACIN YASI

4. ETKİNLİK

“Kâğıt nasıl üretilir?” adlı videoyu izlerken aşağıda verilen boşlukları kâğıt yapım aşamalarına göre doldurunuz.
Selüloz tabakaları fabrikalara naklediliyor.
Selüloz ile birlikte tanka Klor ve Hidrosülfit ekleniyor.
Hamur suda eritiliyor.
Kâğıt hamuru işlenirken içine Klor ekleniyor.
Kâğıt hamuru yaklaşık 30 dakika karıştırılıyor.
Kâğıt hamuru uzun borular ile gönderiliyor.
Basınç ve vakumla kâğıttaki kayıp oranı düşürülüyor.
Daha sonra hamur işlenmek üzere gönderiliyor.
Preslerden geçen hamur kâğıda dönüşüyor.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri, karşılarındaki söz sanatlarından uygun olanlarıyla eşleştiriniz.
1. Kişileştirme – 2. Benzetme
(Benzetme) Arı gibi durmadan çalışıyordu.
(Kişileştirme ) Yavrusunu kaybeden kedi üzgün üzgün dolaşıyordu.
(Benzetme) Buz gibi suyla yüzümü yıkadım.
(Kişileştirme ) Çiçekler, minik kıza masal anlatıyordu.
(Kişileştirme ) Kitaplar arkadaş canlısıdır.
(Benzetme) Elma gibi kıpkırmızı yanaklarıyla gülücükler saçıyordu.
b) Şiirdeki benzetme ve kişileştirme sanatlarını örnekteki gibi bulunuz.
  • II.KITA: Benzetme vardır: levent gibisin fidan gibisin.
  • III. KITA: Benzetme vardır: Her dalın zümrüt okundan bir yay gibidir diyerek yaya benzetme vardır.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı

c) “Kitabın Serüveni” şiirinde benzetme ve kişileştirme sanatlarından hangisi veya hangileri bulunmaktadır? Örnek dizeleri yazınız.
  • Bir sabah bir testere Beni de serdi yere: Kişileştirme vardır. Testere kişileştirilmiştir.
  • Şimdi kitabım işte, Yine yapraklarım var: Ağaç konuşturularak kişileştirme yapılmıştır.

6. ETKİNLİK

“Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.” sözünden hareketle bir konuşma planlayınız. Konuşmanızda ama, fakat, ancak ve lakin gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya çalışınız.
Kitapsız yaşamak mümkündür lakin bu yaşam pek de dolu bir yaşam değildir. İnsan bu hayatta ancak ne kadar okursa ne kadar bilgili olursa saygı görebilir. Lakinukala olmamalıdır.Çünkü insanda ağırbaşlılık da büyük bir erdemdir. Bence herkes kitap okumalı fakat bilinçli okumalıdır.

7. ETKİNLİK

Kendinizi şiirdeki kavak ağacının yerine koyarak duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık belirleyiniz.
Ben bir ağaçtım
Kesildi dallarım
Şimdi boynu bükük
Beyaz bir kağıdım
 
Bana yazılar tüm dertler acılar
Oysa sormaz kimse ne yaşarım
Ben artık kirletilecek bir kağıdım
Oysa özü kökü gür bir ağacım

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeden hareketle defterinize bir hikâye yazınız. Hikâyenizi yazarken yazım kılavuzundan yararlanabilir ve yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanabilirsiniz.
AĞAÇLAR ORMAN OLMUŞ
Bir zamanlar yolum bir orman köyünden geçmişti. Hatırladığım kadarıyla İlkbahar zamanıydı. Bir kaç arkadaşımla köyde gezmeye çıkmıştık mola vakti. Ali, Zeynep, Ayşe,Hasan ve ben. Birde seslerin geldiğini işittik. O yöne doğru gittik. Motorlu testere ellerinde bir çok adam güzelim ağaçları kesiyorlardı. Ağaçlardan gelen sesler sanki bir ağıdı andırıyordu. Sonunda dayanamadık karşı çıktık. Ama elimizden ne gelir, keseceklerini çoktan kesmişlerdi. En azından kalanları korumalıyız dedim. Diğer arkadaşlarla konuştuk. Kesimi durdurduk. Geçenlerde tekrar gittim. Bir baktım ağaçlar artık neredeyse orman olmuşlar millet altlarında serinliyor. Çok mutlu oldum bu manzaradan.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Karikatür nedir? Özellikleri nelerdir? Araştırınız.
bir şeyin, bir kimsenin, bir olayın alaylı, insanı güldürecek ve güldürürken de düşündürecek, abartılı bir biçimde çizilmiş resmi.
2. Sevdiğiniz bir karikatürü getiriniz.

KARİKATÜR METNİ

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Karikatür okumayı ve yorumlamayı sever misiniz? Getirdiğiniz karikatürü anlatınız.
Evet çok severim. Çünkü bence aklı kullanmayı gerektiren zeka işidir karikatürler.
2. Karikatürün özellikleri nelerdir? Karikatür farklı kişiler tarafından farklı biçimlerde yorumlanabilir mi? Niçin?
Bir şeyin, bir kimsenin, bir olayın alaylı, insanı güldürecek ve güldürürken de düşündürecek, abartılı bir biçimde çizilmiş resmi. Her okuyan kendi bilgi birikimine göre farklı değerlendirebilir karikatürleri.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri izleyerek karikatürleri yorumlayınız.
Karikatürde verilmek istenen mesaj nedir?
Herkesin asık suratlı mutsuz olduğu bir ortamda kitap okuyan birinin hayatı renklerden ayrı düşünülemez. O renkler sayesinde o çocuk hayata karşı her zaman tebessüm etmesini bilmektedir. Bu da onun için hayatın ışığıdır diyebiliriz.
Siz olsaydınız bu mesajı nasıl karikatürize ederdiniz? Yandaki bölüme kendi çiziminizi yapınız.
Yukarıdaki görüşe uygun bir karikatür çizerdim.
Karikatürde verilmek istenen mesaj nedir?
İnsan uzayda da olsa, yalnız başına da kalsa en iyi dostu kitaptır. Her nerede olursanız olun kitap okumaktan sakın ama sakın vazgeçmeyin.
Siz olsaydınız bu mesajı nasıl karikatürize ederdiniz? Yandaki bölüme kendi çiziminizi yapınız.
Yukarıdaki görüşe uygun bir karikatür çizerdim.
Karikatürde verilmek istenen mesaj nedir?
İsterseniz dünyanın en fakir insanı olun isterseniz de hayatınızda hep bir şeyler eksik olsun kitaplar sizlere bu eksiklikleri tamamlama imkanı ve hayal kurma gücü ile mutluluklar verir.
Siz olsaydınız bu mesajı nasıl karikatürize ederdiniz? Yandaki bölüme kendi çiziminizi yapınız.
Yukarıdaki görüşe uygun bir karikatür çizerdim.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki sorulardan ve karikatürden hareketle bir konuşma planlayınız.
– Karikatüristin bu karikatürle vermek istediği mesaj ne olabilir?
İnsan kitaplarda huzuru bulur. Öyle tatlı rüyalara hülyalara dalar ki deliksiz bir uyku ne demekse güzel bir kitabın büyüsü de o demektir.
– Karikatüristin vermek istediği mesaja katılıyor musunuz?
Evet katılıyorum bence de kitapların böyle bir etkisi vardır.
– Karikatüre uygun bir slogan üretiniz.
HAYALLERE DALMAK İÇİN ÖNCE KİTAPLARA DAL.

3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen karikatürlerin konusundan hareketle uygun sözler yazarak kahramanları konuşturunuz.
İnsanlar da ne kadar aceleci ve küskünler. Oysa bir beş dakika bakınsalar etraflarına hayatın nasıl da güzel olduğunu kitaplarla nasıl zenginleştiğini görecekler.
 Kim demiş yalnızım diye. İşte bütün dostlarım yanımdalar ya! Neredeler mi elbette okuduğum kitapta
Ne de güzel şey kitap okuyup hayallere dalmak. İnsana her şeyi unutturuyor. Fakirliğini bile.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 181 Cevabı

4. ETKİNLİK

a) Yukarıdaki metinde yazarın “karikatürün evrenselliği” hakkındaki düşüncesi nedir?
Farklı farklı toplumlardan ya da farklı gruplardan insanlar bir karikatüre baktığında o toplumun dilini hiç bilmeseler de verilmek istenen iletiyi rahatlıkla anlayabilir ve yorum yapabilirler. İşte bu yüzden de karikatürler evrenseldir.
b) Karikatürün evrenselliği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Ben de yazara katılıyorum. Mesela kitap okumanın önemi ile ilgili sözsüz çizilen üç karikatürü dünyadaki herkes aynı şekilde yorumlayabilir.
c) Farklı kişiler aynı karikatüre baktığında değişik mesajlar çıkarabilirler mi? Açıklayınız.
Çünkü her insanın farklı bir bakış açısı bilgi birikimi vardır. Kendi penceresinden yorumladığı için.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

d) Yandaki karikatürü inceleyiniz. Karikatürden çıkardığınız mesajları yazınız.
Renkli dünyaların verdiği güzelliği karamsar bakışlı silgiler silebilir. Bizim ise o kara kalemlere ihtiyacımız olmamalıdır.

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.
O evde iken kitapları teklifsizce karıştırmak bana yasaktı(. ) Fakat babam yokken onları kucak kucağa ortaya yığarak altlarından girer( ,) üstlerinden çıkardım(. ) Pek az sonra fare gibi onları kemirir( ,) gizli gizli resimlerini keser ve boyarken yine fare gibi burnumdan yakalanırdım( .) Gidiş o gidiş(. ) Onun için uzunca öğretmenlik hayatımda etrafımdakilere tavsiyem daima şu olmuştur(: ) (” )Bırakın çocukları(, ) kitaplar arasında oynasınlar( .)Ne pahasına olursa olsun( “)( .)
b) “Fakat babam yokken onları kucak kucağa ortaya yığarak altlarından girer, üstlerinden çıkardım.” cümlesindeki deyimi bularak anlamını tahmin ediniz. Deyimin sözlük anlamını yazınız.
Alttan girip üstten çıkmak.
Tahminim: Her yolu denemek anlamına gelebilir.
Sözlük anlamı: Her yolu denemek.
c) “Bırakın çocukları, kitaplar arasında oynasınlar. Ne pahasına olursa olsun.” tavsiyesi ile yazar ne anlatmak istemiştir? Yazarın bu tavsiyesine katılıyor musunuz? Niçin?
Sonuç ne olursa olsun çocukları kitaplardan ayırmamalı çocukların kitaplarla büyümelerini sağlamalıyız.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan kısa çizginin ve konuşma çizgisinin kullanım amaçlarını ilgili yerlere yazınız.
Sevgili okuma kitaplarım! O kitaplar, aylara bölünmüştü. Kış aylarına düşen parça- larda kış resimleri vardı.
Tamamlayan kelimelerin alttan devam ettiğini belirtmek için.
İhtiyar durmadı, bağırdı:
—Ben Türk’üm oğullar, ben Türk’üm!
Konuşma çizgisidir.
Aydın-İzmir karayolu trafiğe kapatıldı.
Mesafe belirtir.
Türkçede kelime türetmek amacıyla “-lı, -lık, -sız vb.” yapım ekleri kullanılır.
Eklerin önüne konulur.
Okumak kelimesi “o-ku-mak” şeklinde hecelenir.
 Hecelerken her hecenin arasına getirilir.
Tahtaya kalktığımda çok heyecanlıydım ancak öğretmenim “10-5=?” işlemini sorunca soruyu kolayca çözdüm.
Matematiksel işlemlerde çıkarma işleminde kullanılır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çevrenizdeki veya ülkemizdeki bir kütüphane hakkında bilgi toplayınız. (Kuruluş tarihi, kim tarafından yaptırıldığı, adını nereden aldığı, içinde kaç kitap bulunduğu, hangi tür kitapların bulunduğu, kaç kişinin görev yaptığı vb.)

KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane Dinleme/İzleme METNİ

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sizce kütüphaneye gitmek bir ihtiyaç mıdır? Neden?
Kesinlikle bir ihtiyaçtır. İnsanın bilgi eksikliği ihtiyacını gideren bir yerdir.
2. Kütüphanelerin hangi saatlerde açık olmasını istersiniz?
Genellikle sabah 8 ile akşam 8 arasında.
3. Araştırma yaptığınız kütüphane hakkında bilgi veriniz.
İstanbul Orhan Kemal Halk Kütüphanesi. Ordu Cad. No:19 Bayazıt / İstanbul adresindedir. 0212 518 10 47-0212 518 10 48 telefon numaralarıdır.

1. ETKİNLİK

“Küçük Şeylerin Hikâyesi – Kütüphane” adlı videoyu izlerken aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
NOTLARIM
1. Okuyanı için her defasında yeni bir dünyaya açılan bir kapıdır (Kitap)
2. Her biri bambaşka bir dünyaya açılan kitapların buluşma yeri (Kütüphanelerdir)
3. Kütüphane kitaplarını hafızasına kaydeden kütüphaneciye, Osmanlı’da Hafız-ı Kütüp denirdi.
4. İstanbul, döneminin en önemli bilim merkezlerinden biri olmuştur.
5. Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya’da UYGURLAR zamanında kurulmuştur.
6. Kültürümüzün en kıymetli eserlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk, kütüphaneci ALİ EMİRİ tarafından bulunmuştur.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

2. ETKİNLİK

İzlediğiniz videoda geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.
1. Allah’ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim dalı. (ilahiyat)
2. Okuma suretiyle elde edilen bilgi, nazarî bilgi. (İLİM )
3. Gök bilimi. (astronomi)
4. Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı. (SAHAF)
5. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse. (VEZİR)
6. Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş.(VAKIF)
7. Başlangıcı olmayan, eski, ezelî. (KADİM)
8. Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. (NÜSHA)

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle cevaplayınız.
1. “Kütüphanelerin toplumsal hafıza merkezi olması” sözünden ne anlıyorsunuz?
Kütüphaneler barındırdıkları eserlerle toplumun ve geçmişin kaydının tutulduğu kısaca toplumların hafızaları olan yerlerdir.
2. Hafız-ı Kütüp kimdir? Görevi nedir?
Kitapları koruyan anlamına gelir. Kitapları korumaktır.
3. İskenderiye Kütüphanesi, neden döneminin en önemli kültür merkezidir?
Çünkü döneminin en büyük kütüphanesidir. Her türlü yayın kitap orada mevcuttur.
4. İskenderiye Kütüphanesi günümüze ulaşmış olsaydı insanoğluna katkıları neler olurdu?
 Barındırdığı eserlerle bugüne yol gösterir geçmişe ışık tutardı. İnsanoğlunun tarihi hakkında bir çok farklı kaynak ve bilgi sahibi olurduk.
5. Sarayda; felsefe, tarih, coğrafya, tıp konularında Arapça, Farsça ve Türkçe eserler hazırlatan, eski Yunanca kitaplar yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?
Sultan II. Mahmut

4. ETKİNLİK

Kendinizi bir kütüphane görevlisi olarak düşününüz. Kütüphanenize gelen ziyaretçiler için kütüphanenizi tanıtan bir konuşma planlayınız. Konuşma planınızı oluştururken aşağıdaki sorulardan faydalanabilirsiniz.
1. Kütüphanenizin kuruluş tarihi nedir? Kim tarafından yaptırılmıştır? Adını nereden almıştır?
Bizim kütüphanemiz 1967 yılında kurulmuştur. Kurucusu dönemin Kültür Bakanı Süleyman Ramiz’dir.
2. Kütüphanenizde kaç kitap var? Kütüphanenizde hangi tür kitaplar bulunmaktadır?
Yaklaşık 10 bin kitap vardır. Her türden kitap bulunmaktadır.
3. Kütüphanenizde kaç kişi görev yapmaktadır?
32 görevli memur vardır.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki afiş size neler çağrıştırmaktadır? Afişle ilgili duygu, düşünce ve hayallerinizi anlatan bir yazı yazınız. 
Kitaplar bakış açımızı değiştiren ve geliştiren en önemli araçlardır. Kitapsız bir dünya ya da okumasız geçen bir yaşam boş ve gereksizdir. İnsan önündeki engelleri ve setleri ancak ve ancak kitap okuyarak kitaplar sayesinde aşabilir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki kütüphane yerleşim planını inceleyiniz. Soruları bu plana göre cevaplayınız.
1. Ödeviniz için İngilizce bir roman okumanız gerekmektedir. Aradığınız kitabı bulabileceğiniz en uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.
Yukarıdaki resimde gösterilmiştir. Yabancı Diller Bölümü
2. Her ay takip ettiğiniz bir derginin eski sayılarını okumak istiyorsunuz. Aradığınız sayıları bulabilmek için uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.
Yukarıdaki resimde gösterilmiştir. Süreli Yayınlar Bölümü
3. Kütüphaneden aldığınız kitabın iç kısmında aşağıdaki gibi bir tablo bulunmaktadır. Bu tabloda kitabı ödünç alanların, kitabı aldıkları ve iade ettikleri tarihler gösterilmektedir. Buna göre;
a) Kitabı en uzun süre elinde bulunduran kimdir? - Zeynep
b) Aşağıdaki aylardan hangisinde kitap ay boyunca kütüphanede kalmıştır?
A) Nisan B) Mayıs C) Haziran D) Temmuz

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

7. ETKİNLİK

Kütüphane kayıt formunu, yönergelerine uygun olarak doldurunuz.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.
İyi kitap yazılması için(,) iyi dergi çıkması için kötülerinin de bulunması lazımdır(. ) Bilin ki güzel yazı âdeta bir mucizedir fakat bu mucizeyi etrafı hazırlar(. ) Ömrümde kaç kitap okudum bilmiyorum fakat bütün bunlardan belki kırk(, ) elli nihayet yüz tanesi içimde yaşar(. ) Öbürleri(… ) Elbette onların da faydası oldu( ,) onlar da izini bıraktı( . ) Hiçbirini okuduğuma pişman değilim hatta kötü olduğu daha ilk on sayfada anlaşıldığı için attığım kitapları aldığıma da pişman değilim(. ) Aldığı on kitaptan yalnız bir tanesi iyi olan adam bahtiyar sayılır(. ) Kitap alın( ,) okuyun(; ) beğenirseniz devam edersiniz fakat bilin iyiler kötülerin(; ) kötüler iyilerin sayesinde yazıp yayımlanır(. )

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımına dikkat ediniz. Büyük harflerin doğru kullanıldığı cümlelerin başına gülümseyen yüz, yanlış kullanıldığı ifadelerin başına üzgün yüz çiziniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Atların Türk kültüründeki yeri ve önemi konulu bir araştırma yapınız.
Batılıların Ari ırkın üstünlüğünü kanıtlamaya çalışan İndo-Germen kuramına göre, Hint-Avrupalıların çok eski dönemlerde Çin’in Kansu bölgesine değin bütün Orta Asya’ya yayıldıkları ve aslında göçebe (bozkırlı) oldukları, atın ilk kez onlarca evcilleştirildiği, dünyanın ata binme sanatını onlardan öğrendiği öne sürülür. Bu aslında Batılıları yüceltmeye dayanan köksüz bir kuramdır. Bugünkü Batılıların ataları ne tarım kökenli, ne de göçebe kökenli olmayıp asalak ekonomiye (avcılık ve toplayıcılık) bağlı olduklarından, Batılılar atalarını yüceltmek ve kendilerine daha yüksek bir kültür kökeni sağlamak için bu kuramı icat etmişlerdir. Batılıların atın üzerinde önemle durması, bu hayvanı evcilleştirip binmenin insanlığın kültür geçmişinde çok ileri bir hamle olmasından ileri gelir.

6. TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI ve CEVAPLARI

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

(1, 2 ve 3. soruyu metne göre cevaplayınız.)
1. Kitabınızdaki metnin konusu nedir?
Çok kitap okumanın önemi
2. Metinde geçen “… hikâye ve romanlarla geçen saatlerin kaybolmadığına inanan adam ömründe asla yalnız kalmaz.” ifadesiyle yazar ne anlatmak istemiştir?
Kitap okukanın gerekliğine inanan faydasız olmadığına inanan kişi romanlardaki karekterleri hayatının bir parçası yapacağından hayatı boyunca yalnızlık nedir bilmeyecektir.
3. “Sadece biliyorsunuz ki bir romandır. Hiç durmadan açın, belki içindeki elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi alakadar edecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların saadetleri ile sevineceksiniz.”

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

a. Metinden alınan yukarıdaki bölümden hareketle “kitap kahramanlarıyla kurulan dostluk” hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.

b. Siz de kitap okurken kitap kahramanlarıyla kendinizi özdeşleştirir misiniz? Onlarla dostluk kurar mısınız? Açıklayınız.

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Her takım beşer oyuncudan oluşuyor.
B) Problemin sonucu 5,20 (5 tam, yüzde 20) çıktı.
C) Geçen yıl kitap okuma yarışmasında 2’inci olmuştum. (2'nci olacak)
D) Şehrimizin nüfusu 325.296’dır.
5. Aşağıdaki söz sanatlarının karşısına örnekteki gibi uygun cümleler yazınız.
BENZETME: Yılan gibi kıvrılan yollar tepenin ardına doğru gidiyordu.
KİŞİLEŞTİRME:
BENZETME:
KİŞİLEŞTİRME
6. Aşağıdaki cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.
– 2016 (-) 2017 Eğitim Öğretim yılı benim için çok özeldir(.)
– Ankara (-) Antalya uçak seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir(.)
– Çok okuyan, hikâye ve romanlarla geçen saatlerin kaybolmadığına inanan adam öm( ) ründe asla yalnız kalmaz(.)
– Bey ellerine sarıldı. Öpmeye başladı.
() Ben senin oğlunum!
– Türkçede çoğul ekleri (-)ler ve (-)lar ekleridir.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...