5. Sınıf Türkçe Cevapları Meb Sayfa 194-219 Arası 7. Tema

ANADOLU’NUN CİRİT OYUNLARI METNİ

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Atların Türk kültüründeki yeri ve önemi” konulu araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Batılıların Ari ırkın üstünlüğünü kanıtlamaya çalışan İndo-Germen kuramına göre, Hint-Avrupalıların çok eski dönemlerde Çin’in Kansu bölgesine değin bütün Orta Asya’ya yayıldıkları ve aslında göçebe (bozkırlı) oldukları, atın ilk kez onlarca evcilleştirildiği, dünyanın ata binme sanatını onlardan öğrendiği öne sürülür. Bu aslında Batılıları yüceltmeye dayanan köksüz bir kuramdır. Bugünkü Batılıların ataları ne tarım kökenli, ne de göçebe kökenli olmayıp asalak ekonomiye (avcılık ve toplayıcılık) bağlı olduklarından, Batılılar atalarını yüceltmek ve kendilerine daha yüksek bir kültür kökeni sağlamak için bu kuramı icat etmişlerdir. Batılıların atın üzerinde önemle durması, bu hayvanı evcilleştirip binmenin insanlığın kültür geçmişinde çok ileri bir hamle olmasından ileri gelir.
2. “Spor yapmalıyız çünkü…” Yarım bırakılan cümleyi kendi düşüncelerinize göre tamamlayınız.
Spor yapmak insanı zinde tutar. İnsanı dinç tutarak onun genç yaşta çökmesine engel olur. Sağlıklı olmak istiyorsak spor yapmalıyız.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı

1. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler, harfleri eksik olarak verilmiştir. Sözlük anlamlarından hareketle eksik harfleri örnekteki gibi tamamlayınız.
Sözlük Anlamları
1. Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi. (Talim)
2. Göçebelerin konak yeri. (OBA)
3. At üzerinde sopa ile oynanan bir tür top oyunu. (POLO)
4. Uzun saplı, sivri demir uçlu silah. (MIZRAK)
5. Kolaylık ve çabuklukla davranan, atik. (ÇEVİK)
6. Silah olarak kullanılan ağır topuz. (GÜRZ)
7. Binek hayvanları yöneltmeye yarayan kayış. (DİZGİ)
8. Atlı asker. (SÜVARİ)
9. Silahlardan korunmak için giyilen giysi. (ZIRH)
10. Belli günlerde yapılan, coşku veren, eğlendirici gösterilerin tümü. (ŞENLİK)
b) Yukarıdaki kelimelerden üçünü seçerek bu kelimelerle birer cümle kurunuz.
Zırhını delen ok yara açtı.
Süvariler atlara bindiler.
Gürzünü indirdi düşman üstüne.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Metnin konusu nedir? Cirit oyunları
2. Cirit oyununun ortaya çıkışı hakkında bilgi veriniz.
İki aile kavga etmişler. Bunların gençleri tam savaşacakken silahlar yerine çubuklar vermişler demişler ki kim at üstündeki biniciye en çok isabet ettirirse kazanan o olsun.
3. Siz olsaydınız iki oba arasında çıkan anlaşmazlığı nasıl çözerdiniz?
Ben konuşarak çözümleme taraftarı olurdum. Ne kavga ne oyun konuşmak en iyi sonuçtur.
4. Obanın yaşlıları araya girip sorunu çözmeselerdi neler yaşanabilirdi?
Gençler bir birlerini öldürebilirdi. Bu da istenmeyen olayların kan davalarının olmasına neden olurdu.
5. Cirit oyununa hangi kuralları eklemek istersiniz?
Bence sopaların bir ucunun sivri olması mantıklı değil.O sivri ucun olmamasını isterdim.
6. Rakibe atılacak ciritler hangi ağaç türlerinden yapılmaktadır?
meşe, şimşir, hurma gibi ağaçların dallarından kesilir, cilalanır. Bir ucu kalıncadır.
7. İyi bir cirit oyuncusu hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Çeviklik, iyi binicilik, güçlü atıcılık, cesurluk, bu oyunun hünerleri arasındadır
8. Cirit oyunu ile Türklerin askerî başarıları arasında nasıl bir ilişki olabilir?
Cirit oyununu, eski Türklerde bir savaş manevrası sayanlar da vardır.Çünkü bu zor bir oyundur. Ancak savaşta atı çok iyi kullanan Türklerin bu oyunu icat ettiği düşüncesi mantıklı gelmektedir.

3. ETKİNLİK

Ciritle ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) harfi koyunuz.
(Y) – Oyuncular, iki metre uzunluğunda sopalar kullanır.
(D) – Rakip grupların atları arasında 100-200 metre mesafe bulunur. 
(Y) – Rakibin atını vuran oyuncu puan kazanır.
(Y) – Cirit oyununun amacı rakibin ciridini ele geçirmektir. 
(D) – Oyuncular, atılan ciritten kaçmak için at üzerinde çeşitli hareketler yaparlar. 
(D) – Rakibe en fazla ciridi isabet ettiren taraf oyunu kazanır. 
(Y) – Cirit, atlar olmadan da oynanabilen bir oyundur. 
(D) – Bugün, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde cirit oyunları oynanır.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı

4. ETKİNLİK

Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel sporlarımızın günümüzde yaşatılması amacıyla Etnospor Festivali düzenlemektedir. Aşağıda festival alanı için hazırlanan harita yer almaktadır. Haritayı inceleyerek soruları cevaplayınız.
1. Siz, bu festivale katılıyor olsaydınız ziyaret edeceğiniz ilk bölüm neresi olurdu? Niçin?
Yemek alanı olurdu. Çünkü oyunları izlemeden önce karnımı doyurmam gerekirdi.
2. Haritada uçak resminin kullanılmasının sebebi ne olabilir?
Buraya uçak ile de gidilebilir olduğunu aktarmak için.
3. Festival alanında eksik olduğunu düşündüğünüz bir bölüm var mı? Alana hangi bölümü eklemek isterdiniz? Niçin?
Otelin eksik olduğunu düşünüyorum. Festivale gelenler nerede kalacaklar halledilmesi gerekmektedir.
4. Menzil Okçuluğu bölümünden Çarşı Meydanı’na giden en kısa yolu harita üzerinde işaretleyiniz.
Bu etkinliği siz de yapabilirsiniz.
5. Giriş kapısından en kısa yolu tercih ederek Çarşı Meydanı’na giden birisi aşağıdakilerden hangisini görmüş olamaz?
A) At Meydanı B) Han Çadırı C) Talimhane D) Konser Alanı
6. Festivali ziyaret eden bir kişi aşağıdaki spor faaliyetlerinden hangisini görmüş olamaz?
A) okçuluk B) gülle atma C) güreş D) binicilik

5. ETKİNLİK

Sınıf arkadaşlarınızın cirit oyunu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve geleneksel oyunlarımızı beğenmediklerini varsayınız. Onlara cirit oyununu tanıtan bir konuşma yapınız.
Cirit oyunlarında kullanılan bir metre uzunluğundaki sopalar; meşe, şimşir, hurma gibi ağaçların dallarından kesilir, cilalanır. Bir ucu kalıncadır. Cirit oyununa katılacak belli sayıdaki atlılar, karşılıklı dizilir. Aralarında 100 – 200 metrelik bir mesafe bulunur. Cirit başladığı zaman, dizilerden bir atlı, atını ileri sürer. Buna öteki diziden başka bir atlı karşı çıkar, ilk çıkan atlı, karşısındaki atlıya sopasını fırlatır ve hemen dizginleri geri çevirir, öteki onu kovalar ve sopasını atar, derken karşıdan bir ikincisi onu karşılar. Böylece cirit bir düzen içinde sürer gider. Rakibe en çok isabetli vuruş yapan oyunu kazanmış sayılır.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı

6. ETKİNLİK

Cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek verilen boşluklara cümlenin doğru biçimlerini yazınız.
1. Ciritde millî ve geleneksel bir “ata sporu” sayılır.
Cirit de millî ve geleneksel bir “ata sporu” sayılır.
2. Türkler, bu sporu binlerce yıl önce orta asya da başlatmışlar.
Türkler, bu sporu binlerce yıl önce Orta Asya’da başlatmışlar.
3. Kars’ta, erzurum da düzenlenen Şenlik ve Yarışmalarda cirit oyunları başta gelir.
Kars’ta, Erzurum’da düzenlenen Şenlik ve Yarışmalarda cirit oyunları başta gelir.
4. Cirit Oyununu eski türklerde bir savaş manevrası sayanlarda vardır.
Cirit Oyununu eski Türklerde bir savaş manevrası sayanlar da vardır.
5. Türklerin ata sporu olan Cirit Oyunları, Asyada ve avrupada, başka milletleri de etkilemiş.
Türklerin ata sporu olan Cirit Oyunları, Asya’da ve Avrupa’da, başka milletleri de etkilemiş.
6. bugünde yurdumuzun çeşitli bölgelerin de cirit oyunları oynanır.
Bugün de yurdumuzun çeşitli bölgelerinde cirit oyunları oynanır.

7. ETKİNLİK

Kutucuklarda verilen eklerden uygun olanları aşağıdaki boşluklara yazınız.
– Cirit, Selçuklularla birlik te Anadolu’ya gelmiştir.
– Biz, aynı soydan, aynı kökten gelmiş, iki kardeş obayız.
– Buna öteki diziden başka bir atlı karşı çıkar.
– Sopalar; meşe, şimşir, hurma gibi ağaçların dallarından kesilir.
– Cirit oyununun Anadolu’da en azından 900 yıllık bir tarihi vardır.
– Kars’ta, Erzurum’da düzenlenen şenlik ve yarışmalarda cirit oyunları başta gelir.
– Cirit oyununu, eski Türklerde bir savaş manevrası sayanlar da vardır.
– Anadolu’nun geleneksel sporu cirit unutulmak tan kurtarılmalıdır.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı

8. ETKİNLİK

“Cirit oyununun kaynağı ve çıkışı üzerine çeşitli söylentiler vardır.”
a) Altı çizili kelime ek aldığında nasıl bir ses değişikliği olmuştur?
k harfi sert ünsüzken ğ ünsüzüne dönüşerek yumuşamıştır.
b) “kaynak” kelimesinde yaşanan ses değişikliğinde kelimenin aldığı ekin bir etkisi olmuş mudur?
Olmuştur. Ünlü ile başlayan ek aldığı için yumuşama olmuştur.
c) Aşağıdaki cümlelerde, aldığı ekten dolayı ses değişimi olan kelimelerin altını çiziniz.
– Değneğini en çok isabet ettiren taraf galip sayılır.
– Güreş, bir zamanlar “Türk gibi kuvvetli” sözüyle Türk gücünü dünyaya yaymış.
– Cirit oyunu çevikliğincesurluğun sembolü olmuştur.
– Cirit sopasının bir ucu kalıncadır.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölümleri doldurarak sevdiğiniz bir oyunu tanıtınız.
Oyunun Adı: Yakan top
Oyuncu Sayısı: sınırsız
Oyun Alanı: Boş bir alan
Oyunun Kuralları:Top kime değerse yanar. En çok yakan ekip kazanır.
Nasıl Oynanır?: İki grup olur. Top fırlatılır. Rakibe en çok değdiren kazanır.

SAĞLIKLI YAŞIYORUM METNİ

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yeterli ve dengeli beslenme nasıl olmalıdır? Açıklayınız.
İnsanın gün içinde ihtiyaç duyduğu enerji için alması gereken ne ise onu yemesi veya içmesidir. Bu gıdalar abur cuburdan çok sebze ve protein açısından zengin gıdalar olmalıdır.
2. Sağlığınızı korumak için nelere dikkat edersiniz?
Kiloma, yediklerime, içtiklerime ve düzenli spor yapmaya dikkat ederim.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

1. ETKİNLİK

‘‘Sağlıklı Yaşıyorum’’ broşürünü okurken aşağıdaki kutulara notlar alınız.
Yapmam Gerekenler: Okuldayken ellerimiz çok kirlenir. Çünkü birçok şeye dokunuruz. Teneffüslerde ellerimizi yıkamak bizi mikroplara karşı korur.
Sıralarımızın üstünde birçok iş yaparız. Bu nedenle sıralarımızın üstü kirlenir. Sıralarımızın üstünü temiz tutmak bizim görevimizdir
Sağlığımız için tuvaletleri temiz kullanmak bizim görevimizdir
Tuvaletlerdeki musluklardan su içmemeliyiz. Yanımızda getirdiğimiz ya da kantinden aldığımız suları içebiliriz
Bazen okul çevresinde paketlenmemiş yiyecekler satılır. Bu yiyeceklerden olabildiğince kaçınmak gerekir.
Uyku bedenimizin dinlenmesini, zihnimizin yenilenmesini, organlarımızın kendini tamir etmesini sağlar.
Ortalama uyku süresi: Yetişkinler için 6-8 saat
Yapmamam Gerekenler:Cips, çikolata ve gazlı içeceklerden olabildiğince kaçınmalıyız. Çok fazla yağ, şeker ve zararlı madde içerdikleri için sağlığımız bozulabilir
BOYALI VE RENKLİ GIDALAR Kimse boya yemek istemez, değil mi? Bu nedenle boya ile renklendirilmiş gıdalardan olabildiğince kaçınmak gerekir.
AÇIKTA SATILAN GIDALAR Bazı satıcılar sattıkları gıdaları paketlemezler. Onları direkt açıkta satarlar. Sokağın tozu, kiri ve egzoz dumanı bu gıdaların üzerine yapışır. Onlar da bize zarar verir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz broşürden hareketle cevaplayınız.
1. Okulda dikkat edilmesi gereken temizlik kuralları nelerdir?
Ellerin sıraların tuvaletin temiz tutulması gerekir.Temiz su ve temiz gıoda tüketilmesi gerekmektedir.
2. Yetişkinlerin 6-8 saat uyuması yeterliyken bu süre sizler için 10-12 saattir. Bu farkın sebebi ne olabilir?
Sağlık açısından gereğinden az veya çok uyumak sakıncalıdır. Az uyuyan bir kişi okulda başarılı olamaz. Çünkü bedeni ve aklı dinlenmemiş olur. Bu nedenle zamanında yatağımıza girmeli ve yeterince uyumalıyız. Çocuklar için bu süre 10-12 saattir.
3. Tüketmekten kaçınılması gereken gıdalar hangileridir?
 • BOYALI VE RENKLİ GIDALAR
 • AÇIKTA SATILAN GIDALAR
 • ABUR CUBUR GIDALAR
4. Oynadığınız hangi oyunların vücudunuz için sağlıklı olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız.
Mendil kapmaca, futbol, yakan top gibi oyunlar hareket etmemizi kaslarımızı çalıştırmamızı sağladığı için.
5. Kişisel bakımımıza özen göstermezsek sosyal hayatta ne gibi problemler yaşayabiliriz?
Toplum tarafından dışlanırız. Hatalık kaparız bu da toplum içinde gezmemize engel teşkil eder.
6. Metni okuduktan sonra daha önce yapmış olduğunuz hangi davranışların hatalı olduğunu fark ettiniz?
Abur cubur yemek, boyalı gıdalar tüketmek, spor yapmamak, temiz olmamak.
7. Sağlıklı yaşam kurallarına dikkat etmeyen insanlar, hangi problemlerle karşılaşabilir?
 • Hastalanırlar
 • Genç yaşta çökerler
 • Psikolojileri bozulur
 • Genç yaşta ölüm riski taşırlar.
8. Metinde eksik bulduğunuz, sağlıkla ilgili verilmesi gereken başka bilgiler var mı? Açıklayınız.
Yok.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerden okuduğunuz broşürle ilgili olanları işaretleyiniz.

4. ETKİNLİK

Görsellerden hareketle sınıf arkadaşlarınıza “sağlıklı yaşam” hakkında bir konuşma yapınız.
Sorular sorarak arkadaşlarınızı da konuşmanıza dâhil ediniz.
Sevgili arkadaşlar,
Öncelikle sağlıklı beslenmek için şekerlemelerden kaçınmalıyız değil mi? Evet dediğiniz duyar gibiyim. Her gün duş almalıyız. Dengeli beslenmeli, mendil kullanmalı, erken uyumalı ve de her gece uymadan önce dişlerimizi fırçalamalıyız.

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görselden hareketle teknoloji bağımlılığının insanlara verebileceği zararları söyleyiniz.
İnsanları adeta esir eder. Onların masa başından kalkmamalarına neden olur. Onlar asosyalleştirir. Onların hayattan kopuk bireyler olmalarına neden olur.
b) Teknolojinin hayatımıza getirdiği yenilikleri en faydalı şekilde nasıl kullanabiliriz? Arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Teknolojiyi ancak hayatımızı kolaylaştırsın diye kullanmalıyız.
 • Teknolojiyi tembellik için değil bir şeyler üretmek adına kullanmalıyız.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

6. ETKİNLİK

Dört yapraklı yoncadan hareketle çevrenizdeki insanların beslenme alışkanlıklarını değerlendiriniz?
 İnsanlar günümüzde daha çok et ve tahıl ürünlerini tüketmektedirler. Oysa çoğunlukla balık ve sebze ağırlıklı beslenmelidirler. Ancak öyle sağlıklı kalmayı başarabilirler.

7. ETKİNLİK

a) Hangi doktorun açıklamalarını daha iyi anladınız? Niçin?
İkinci doktorun kadın doktorun açıklamasını daha çok anladım. Çünkü yabancı kelime sayısı azdı. Bir de Türkçe kelimeler kullanmaya özen göstermişti.
b) Hasta ziyaretinde dikkat etmemiz gereken kuralları yazınız. Yazınızda yabancı dillerden dilimize giren kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösteriniz.
 • Hastayı çok yormamalı.
 • Onun rahat nefes almasını engellemeli
 • Onun yanında maske ya da galoş takmalıyız.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

8. ETKİNLİK

Her gün mutlaka meyve ve sebze yiyorum.
a) Altı çizili kelimenin anlamlı en küçük parçası nedir? ye-mek
b) Ek aldıktan sonra altı çizili kelimede ses değişimi olmuş mudur?
Olmuştur. Ye-yorum değil de yi-yorum olmuştur.Buna ünlü daralması deriz.
c) Aşağıdaki cümlelerde yukarıdaki ses olayının görüldüğü kelimelerin altını çiziniz.
– Çocuklar, dışarıda oynamak yerine tablette, telefonda ya da bilgisayardaoynuyorlar.
– Dört yapraklı yoncadan yiyelim, dengeli beslenelim.
– Parktaki çocuklar atlıyorzıplıyor ama yorulmak bilmiyorlar.
– Abur cubur gıdalarla karnım bir türlü doymuyor.

9. ETKİNLİK

Mideniz mektup yazabilseydi size neler söylerdi?
Sevgili vücut sahibim,
Senden ricam artık biraz kendine dikkat etmen olacak. Her şeyi yiyorsun. Bu olmaz ki ama. Çünkü sağlıklı beslenmezsen en büyük sıkıntıyı ben .ekeceğim. Bu yüzden senden isteğim kendine dikkat etmen ve de sağlıklı beslenmen olacaktır. Sağlıcakla kal…
Mide

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Sevdiğiniz bir sporcunun hayatı ve başarıları ile ilgili bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzu görsellerle destekleyiniz. Sunumunuzdan önce prova yapınız.

CAZGIR METNİ

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Mustafa Kemal bir sporcunun önce zeki ve ahlaklı olmasını ardından bedenen kendini geliştirmesini öğütlemiştir. Çünkü bir sporcuda eğer ahlak ve karakter yoksa o sporcu branşında ne kadar başarılı olursa olsun insan olarak kaybedecektir.
2. Güreş hakkında neler biliyorsunuz?
Güreş fiziksel güce dayanan bir spordur. Grekoromen ve serbest olmak çeşitli kolları vardır. Türklerin ata sporu olarak da bilinmektedir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri, metinde geçtiği cümlelerden hareketle örnekteki gibi eşleştiriniz.
(Peşrev) Yağlı güreşlerin başlangıcında elleri bacaklara vurarak yapılan gösteriniz.
(Şahan) Şahin.
(Pazı) Kolun omuz ile dirsek arasındaki bölümünde bulunan, şişkince kas kütlesi.
(Dülger) Marangoz.
(Çığ) Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi.
(Diyar) Ülke.
(özge) Başka.
(Karayel) Kuzeybatıdan esen, genellikle soğuk, kimi kez fırtına niteliğinde yerel rüzgâr.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.
1. Şiirin konusu nedir? Güreş ve pehlivanlar
2. Şiirde hangi isimler geçmektedir? Bu isimlerin şiirde yer almasının sebebi ne olabilir?
Bekir, Osman, Mestanoğlu, Dülger Ahmet, Yusuf’un, Aliço. Bu isimlerin geçmesinin sebebi bu isimlerin büyük güreşçiler olmalarıdır.
3. Şiirdeki abartılı ifadeleri bularak altlarını çiziniz.
 • Ateş alsın büklüm büklüm pazındaki kudret
 • Çığlar devirip yenmenin güreşmenin ustası.
 • Vur ha vur, vur davul, dağları taşları titret
 • Vur ha vur davul, gök yerinden kaymalı.
4. Şiire göre iyi bir güreşçi hangi özelliklere sahip olmalıdır? Açıklayınız.
Öncelikle zeki olmalıdır ki güreş oyunlarını iyi bilsin. Ardından güçlü olmalı ki rakiplerini yenebilsin. Bir de saygılı olmalı ki yenildiğinde oyun bozanlık yapmasın.
5. Sizce şiirin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Siz olsaydınız şiire hangi başlığı koyardınız?
Bence uyumludur. Çünkü cazgır güreşlerin en önemli kişilerinden biridir.
6. Size göre şiir akıcı ve etkileyici midir? Niçin?
Evet akıcıdır. Çünkü benzetmeler ve sanatların kullanılması şiire güç katmıştır. Okuyan sıkılmadan okumaktadır şiiri.
7. Siz hangi sporu yapıyorsunuz / yapmak istersiniz? Niçin?
Ben genelde basketbol ve futbol oynuyorum. Bu sayede sağlıklı kalmaya çalışıyorum.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelime gruplarından hangileri güreş sporundan dilimize geçmiş olabilir? Örnekteki
gibi İşaretleyiniz.
 • meydan okumak
 • yenilen pehlivan güreşe doymaz
 • sırtı yere gelmemek
 • pehlivan yapılı
 • meydanı dar etmek
b) İşaretlediğiniz deyimlerden biriyle cümle kurunuz.
Rakiplerine meydanı dar eden bir pehlivandı.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

4. ETKİNLİK

“Sevdiğiniz bir sporcunun hayatı ve başarıları” konulu sunumunuzu yapınız.

5. ETKİNLİK

Mete GAZOZ, 17 yaşındayken ülkemiz adına 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na katıldı. Genç yaşına rağmen okçuluk müsabakalarında gösterdiği başarıyla dikkat çekti. Siz, ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil edecek olsanız hangi alanda yarışmak isterdiniz, niçin?
Ben 100 metre koşu dalında yarışmak isterdim. Usain Bolt gibi başarılar kazanıp adımı bütün dünyaya ezberletirdim.

6. ETKİNLİK

Türk kültürünün en eski spor etkinliklerinden biri olan Kırkpınar Güreşleri’ne, yurt dışında yaşayan bir arkadaşınızı davet etmek için kısa mesaj yazınız.
Selam Enriko,
Haftaya Edirne’de Kırkpınar Güreşleri yapılacak. Senin de katılmanı ve bu spor şölenini izlemeni isterim. Sağlıcakla kal.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı

7. ETKİNLİK

(…) O kadar maceradan sonra nihayet Edirne’ye vardık. Dedem yolu bildiği için Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı alanı bulmakta zorlanmadık. Hayatımda ilk defa bir güreş müsabakası izleyeceğim için çok heyecanlıydım. Yemyeşil çimenlerin üzerinde, ciltleri parlayan devasa pehlivanları görünce çok şaşırdım. Ne kadar da güçlü görünüyorlardı (…)
Bu etkinliği öğretmeniniz ile yapmalısınız.

8. ETKİNLİK

Yukarıdaki metinde anlatılan ses olaylarını aşağıdaki cümlelerin içinden bularak örnekteki gibi ait olduğu kutuya yazınız.
 • Ses türemesi olanlar: af-etmek=affetmek
 • zan-etmek= zannetmek
 • red-etmek=reddetmek
 • hak-etmek=hakketmek

GELECEK DERSE HAZIRLIK

İlaçların nasıl geliştirildiğini ve üretildiğini araştırınız.
İlaç keşif işleminde ilk adım, uygun bir hedef belirlemektir. Bu bir hastalık durumu veya patoloji ile özellikle ilişkili bir molekül veya protein reseptörüdür. Bu nedenle, hastalığın moleküler, hücresel ve genetik seviyede nasıl meydana geldiğini anlamak çok önemlidir. Hedef belirlendikten sonra, bir sonraki basamak, hedefin hastalıkta nasıl bir rolü olduğunu anlamaktır. Bunu, bilinen veya yeni bileşenlere karşı hedefi test etmek izler. Böylece hedefle etkileşen ve hastalık sürecini nötralize etme veya yavaşlatma potansiyelini gösteren bir veya daha fazla ‘öncü ürün’ belirlenir.

BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMI Dinleme/İzleme METNİ

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İlaçlarla ilgili araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
 İlaç keşif işleminde ilk adım, uygun bir hedef belirlemektir. Bu bir hastalık durumu veya patoloji ile özellikle ilişkili bir molekül veya protein reseptörüdür. Bu nedenle, hastalığın moleküler, hücresel ve genetik seviyede nasıl meydana geldiğini anlamak çok önemlidir. Hedef belirlendikten sonra, bir sonraki basamak, hedefin hastalıkta nasıl bir rolü olduğunu anlamaktır. Bunu, bilinen veya yeni bileşenlere karşı hedefi test etmek izler. Böylece hedefle etkileşen ve hastalık sürecini nötralize etme veya yavaşlatma potansiyelini gösteren bir veya daha fazla ‘öncü ürün’ belirlenir.
2. İlaçların bilinçsiz kullanılması, ifadesinden ne anlıyorsunuz?
İnsanların doktor tavsiyesi olmadan kendi kafalarına göre ilaç tükettiklerini anlıyorum. Bu bence sağlıksız bir davranıştır.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle cevaplayınız.
1. İzlediğiniz videonun konusu nedir? İlaçların nasıl üretildiği.
2. Makbule Hanım, eczaneden niçin ilaç alamıyor? Çünkü sigortası veya parası yok.
3. Makbule Hanım, ilaç istemek için sizin kapınızı çalsaydı ona ne söylerdiniz?
Ona yardımcı olurdum ancak doktora gitmesini onun reçetesiyle ilaç almasını söylerdim.
4. Sizce Makbule Hanım, midesi ağrıdığında ilk olarak ne yapmalıydı?
Doktora gitmeliydi.
5. Makbule Hanım, niçin doktora gitmemiş olabilir?
Parası yoktur ya da korkuyordur hastaneden.
6. Olayın geçtiği apartmandaki komşuların aynı ilacı kullanmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?
Hayır bulmuyorum. Herkesin bünyesi farklıdır ilacı da farklı olmalıdır.
7. İzlediğiniz videodan nasıl bir sonuç çıkardınız?
İlaç kullanmanın da bir bilinçlilik işi olduğunu kendi kafamıza göre ilaç kullanamayacağımızı öğrendim.

2. ETKİNLİK

İzlediğiniz videodaki oyuncuların beden dilleri ile ne anlatmak istediklerini boşluklara yazınız.
İlaç kullanımının doğru şekilde yapılmasının gerekliliği.

3. ETKİNLİK

İzlediğiniz videodan hareketle aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) harfi koyunuz.
(Y) – İlaçlarımızı başkaları ile paylaşmak, dayanışmanın bir gereğidir.
(D) – İlaçlar kişiye özeldir ve herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. 
(Y) – Birçok kişide olumlu etkiler gösteren bir ilacın kullanılmasında sağlık açısından sakınca yoktur. 
(D) – Uzman olmayan kişilerin tavsiyesi ile ilaç kullanmak, sağlığımız için tehlikelidir. 
(Y) – İlaçları ne zaman ve hangi ölçüde almamız gerektiğine kendimizi gözlemleyerek karar veririz. 
(Y) – Daha önce kullandığımız ve faydasını gördüğümüz bir ilacı daha sonra da doktora danışmadan kulanabiliriz.
(D) – Reçetemiz olmadan ilaç kullanmamalıyız. 
(D) – İlaç kullanmadan önce mutlaka ilacın son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz. 
(D) – Gereksiz yere alınan ve kullanılmayan her ilaç, ülke ekonomisine zarar verir. 

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı

4. ETKİNLİK

Yukarıda bir ilacın kullanım şekli ve dozu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle ilacı doğru kullanan kişileri bularak alttaki bölümeyazınız.
Nalan, Filiz, Hüseyin, Bircan.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadelerin sizin dâhil olduğunuz bir sosyal medya grubunda paylaşıldığını düşününüz. Boş bırakılan yere kendi görüşünüzü yazınız.
Kesinlikle kullanmamalısın. Ya sana zarar verirse. Bence önce doktora danış sonra onay verirse kullan.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

6. ETKİNLİK

“Antibiyotik Kullanımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler” broşürünü inceleyiniz. Ece, antibiyotik kullanımı ile ilgili bazı hatalar yapmıştır. Broşürden hareketle Ece’nin hatalarını örnekteki gibi tespit ediniz.

Doktor, kardeşime bu antibiyotiği vermişti, sanırım bana da iyi gelir. (4)
Antibiyotiklerden bir kısmını ecza dolabımda saklıyorum ki yine hasta olursam kullanırım. ( 5 )
Antibiyotik genelde günde bir defa alınır, ben de günde bir defa kullansam yeterli olur. ( 2 )
Soğuk algınlığından dolayı burnum çok akıyordu, hemen bir antibiyotik aldım. ( 1 )
Doktorun verdiği antibiyotikler tam olarak bitmedi ama kendimi iyi hissedince kullanmayı bıraktım. ( 3 )

7. ETKİNLİK

a) Bilim insanları ile ilgili bilgileri okuyunuz.
b) Siz de bir bilim insanı olduğunuzu düşünün. İnsanlığın hangi sorununa çare bulmak isterdiniz, niçin?
İnsanlığın en çok sıkıntı çektiği kanser olaylarına çözüm bulmak isterdim. Kanserden ölen insanların hayatlarını kurtarmak ve adımı tıp tarihine altın harflerle yazdırmak böylece bilim dünyasında ölümsüz olmak isterdim.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı

8. ETKİNLİK

Öğretmeninizin yönlendirmesiyle 4-5 kişilik gruplar oluşturunuz. Grubunuzla birlikte aşağıdaki atasözlerinden birini seçiniz ve seçtiğiniz atasözünden hareketle bir drama metni yazınız. Yazdığınız metni grubunuzla birlikte sınıfınızda canlandırınız.

Drama Planımız: Ortaklaşa iş yapmanın önemi
Kahramanlar ve Özellikleri: Mehmet bencildir Ahmet paylaşımcıdır
Yer: Sınıf
Zaman: Herhangi bir zaman
Olay: Mehmet eşyalarını paylaşmaz ihtiyacı olduğunda yanında kimse olmaz Ahmet paylaşımcıdır zor durumlarda da herkes ona yardım eder.

9. ETKİNLİK

Altı çizili kelimelerde görülen ses olaylarını uygun yerlere işaretleyiniz.
1. Ünsüz yumuşaması
2. Ünlü düşmesi
3. Ünlü daralması
4. Ünsüz benzeşmesi
5. Ünsüz türemesi
6. Ünlü düşmesi
7. Ünlü daralması
8. Ünsüz türemesi
9. Ünsüz benzeşmesi

SAĞLIK SPOR TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 218 Cevabı

(1, 2, 3, 4 ve 5. soruyu metne göre cevaplayınız.)
1. Mürekkep balığının tadının tuzunun kaçmasının sebebi nedir?
Günlerdir bir tek balıkçık bile yiyememiş. Dişi çok ağrıyormuş. Bir şeyleri ısırmaya kalktığında acıdan kıvrandığı için sadece yosun çorbası içebiliyormuş.
2. Mürekkep balığı niçin doktora gitmeye karar vermiş?
Artık diş ağrısına dayanamadığı için.
3. Doktor, mürekkep balığını nasıl tedavi etmiş?
Dişlerinin olmadığını söylemiş diş yoksa ağrı da yoktur

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı

4. Mürekkep balığının dişi olmadığı hâlde diş ağrısı hissetmesinin sebebi ne olabilir?
Psikolojiktir. Bazen insanlar kendilerinde olmayan şeylerin ağrısını hissederler. Mesela parası olmayan yoksullar zenginlerin hayatını dert edinirler.
5. Sizce, mürekkep balığı korkusunu yenip diş doktoruna gitmeseydi neler olurdu?
Eğer gitmeseydi ağrısı sızısı son bulamayacaktı. Her zaman daha da çok ağrı çekecekti.
Altı çizili kelimelerde görülen ses olayları hangileridir? Eşleştiriniz.
( 1 ) ünlü daralması
( 2 ) ünsüz benzeşmesi
( 3 ) ünsüz türemesi
( 4 ) ünsüz yumuşaması
( 5 ) ünlü düşmesi
Hayatın tadı tuzu kalmamış mürekkep balığı için. (3 )
Günlerdir bir tek balıkçık bile yiyememiş. (1 )
Yosun çorbası içmekten ağzının tadı tuzu kalmamış. (5 )
Bakmış bu sefer olmayacak, oturmuş dişçi koltuğuna. (2 )
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Yosun çorbası da çocukluğundan beri en sevmediği yemekmiş.
B) Sonunda bir sabah canı dişine tak etmiş.
C) Çekilecek dişiniz yokki sizin.
D) Mürekkep balığı da müthiş bir balık ziyafetine koşmuş.
* Onur, topa gerek olmayan bir spor dalının kursuna gitmektedir.
* Merve, kurs için kendisine raket almıştır.
* Tolga, tekvando kursuna katılmıştır.
* Futbol kursuna erkek bir öğrenci katılmıştır.
* Sema kursta, Hatice’nin kullandığından daha küçük ve hafif bir topla antrenman yapmaktadır.
8. Yukarıdaki bilgilerden hareketle öğrencilerin gittikleri kursları bulunuz.
Tolga: TEKVANDO
Merve: TENİS
Hatice: BASKETBOL
Ahmet: FUTBOL
Onur: GÜREŞ
Sema: VOLEYBOL

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...