6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Sayfa 50-80 Arası


Sayfa 53 Cevabı

SORULAR

Soru: “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.”
Buhârî, Ezan, 30.
“Kim yatsı namazında cemaatle hazır bulunursa gecenin yarısını namazla geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise bütün geceyi namazla geçirmiş gibi sevap vardır.”
Tirmizî, Salat, 165.
Yukarıdaki hadisleri, İslam’ın cemaatle namaz kılmaya verdiği önem açısından değerlendiriniz.
 • CevapCemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 25 veya 27 derece daha faziletlidir. Cemaatle namaz kılmanın önemi hakkında bildirilen hadis-i şerif meallerinden birkaçı şöyledir: “Beş vakit namazı cemaatle kılan, Sırat köprüsünü şimşek gibi geçer.
Sayfa 56 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

SoruHz. Zekeriya (a.s.) kimdir? Onun hakkında neler biliyorsunuz?
 • Cevap: Benî İsrâîl peygamberidir. Soyu, Süleyman -aleyhisselâm-’a ulaşır. Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ’da Tevrât yazar ve kur­ban kesmeyi idâre ederdi. Mûsâ -aleyhisselâm-’ın dinini kuvvet­lendirirdi. Marangozluk yapar, el emeği ile geçinirdi. Kavmi tara­fından şehit edilmiş olup türbesi Halep’tedir.
Sayfa 57 Cevabı

Soru: Kur’an-ı Kerim’de Hz. Zekeriya (a.s.) ile ilgili dile getirilen dikkat çekici bilgilerden biri de onun, Allah (c.c.) tarafından, Hz. Meryem ve dolayısıyla Hz. İsa’yı (a.s.) himaye etmekle görevlendirilmesidir. Yine Kur’an’da yer alan bilgilerden anlaşılacağı gibi Hz. Zekeriya (a.s.), Hz. Yahya (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) ile onun annesi Hz. Meryem yaklaşık olarak aynı dönemde yaşamış kişilerdir. Buna göre Hz. Meryem’in annesinin, doğacak çocuğunu Allah’a (c.c.) adadığı ve bunun sonrasında gelişen olayların bir bölümü Âl-i İmrân suresinde şöyle anlatılır:
“Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir.
Bir zamanlar İmrân’ın karısı şöyle demişti: Rabb’im! Karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım, benden kabul buyur; kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen.
Onu doğurunca dedi ki: Rabb’im! Onu kız doğurdum. -Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir- erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum, işte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum.
Bunun üzerine Rabb’i ona hüsnükabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya’yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında (yeni) bir rızık bulur ve Ey Meryem! Bu sana nereden, diye sorar. O da Allah tarafından, cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir.”
Âl-i İmrân suresi, 33-37. ayetler.
Hz. Zekeriya (a.s.), ne gibi özelliklere sahiptir? Onun kıssasından ne gibi ders ve mesajlar çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: Hz. Zekeriyyâ’nın Kur’an’da anılan bir başka özelliği de annesi tarafından mâbede adanan Hz. Meryem’in himayesini üzerine almış olmasıdır. Hz. Meryem’in mâbedde kimin himayesinde kalacağı hususunda İmrân ailesi arasında kura çekilince kura Hz. Zekeriyyâ’ya çıkar. Rivayete göre Hz. Meryem’in korunmasını üstlendikten sonra Hz. Zekeriyyâ mâbedde Hz. Meryem’e tahsis ettiği dua odasına (mihrab) her çıkışında onun yanında taze meyveler bulur. Bazı rivayetlere göre taze meyvelerden maksat onun kışın yaz meyvelerini, yazın da kış meyvelerini bulmasıdır. Meryem’e Allah tarafından meyveler ihsan edildiği bilgisine yer verilen rivayetlerde bu durumun Zekeriyyâ’yı, Allah’ın tıpkı Meryem’e mevsim dışı meyveler ihsan etmesi gibi yaşlanmış bedenlerinde bir çocuk üretebileceği düşüncesine sevkettiği ve bunun için Allah’a dua ettiği belirtilir.
Sayfa 58 Cevabı

SoruFil suresinden hangi mesaj ve ilkeleri çıkarabiliriz? Bunları aşağıya yazınız.
 • Cevap: Fil Suresi anlamı şu şekildedir;Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (başlarım).
  Rabb’inin fil sahiplerine neler ettiğini, bilmedin mi?
  Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
  Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.
  (O kuşlar), onların üzerlerine gökten taşlar atıyordu.
  Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekin gibi yaptı.
  BU sureden şu mesaj ve ilkeleri çıkarabiliriz;
  Allah’ın yardımından ümit kesilmez.
  Kabe’nin koruyucusu Allah’tır.
  En güçlüleri bile helak edecek bir güç vardır.
Sayfa 59 Cevabı

Soru: A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.
 • Cevap:
Soru:1. Namazın dinimizdeki önemini ayet ve hadislerle açıklayınız.
 • Cevap:  Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.Namazı düzgün kılmayanın diğer ameleri de kabul edilmez.Kıyamet günü ilk sorgu ibadet olacaktır.Namaz kılanın günahı ağaçtan dökülen yaprak gibi dökülür.
  Allahü teâlâ buyuruyor ki, “Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım”
  Allah’u teala cennet ile mücdelerken namaz kılmayan bir müslüman olabilir mi ? İşte namaz islamda bu kadar önemli bir yere sahiptir.Kısacası namaz doğru yol ve kurtuluştur.
  Namaz ile ilgili hadis :
  ” İşin başı islam,İslamın direği namaz,en zirvesi ise ALLAH yolunda cihaddır. ” (Tirmizi)
Soru:2. Abdest nasıl alınır? Anlatınız.
 • Cevap
 • Elleri yıkama. …
 • Ağza su verme. …
 • Buruna su verme. …
 • Yüzü yıkama. …
 • Sağ kolu yıkama. …
 • Sol kolu yıkama. …
 • Başı mesh etmek. …
 • Kulakları mesh etmek.
Soru:3. Namazın farzları nelerdir? Kısaca anlatınız.
 • Cevap:  Namazın farzları 12’dir. Bunların altısı içinde, altısı dışındadır. Dışındaki farzlara Namazın şartları denir. Namazın içindeki farzlara rükün denir.Namazın dışındaki farzlar:
  1-Hadesten tahâret: Abdestsiz olanın abdest alması, cünüp olanın da gusletmesidir.
  2-Necasetten tahâret: Namaz kılanın, vücûdunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri, necâsetten yâni dînimizde pis sayılan şeylerden temizlemektir.
  3-Setr-i avret: Avret yerini örtmek demektir. Namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının da bakması haram olan yerlerine (Avret mahalli) denir. Erkeğin avret yeri, göbeğinden dizi altına kadardır. Kadınların ise, yüz ve ellerinden başka her yeri avrettir.
  4-İstikbal-i kıble: Namaz kılarken kıbleye dönmektir.
  5-Vakit: Namazı, vaktinde kılmaktır.
  6-Niyyet: Namaza dururken kalb ile niyet etmektir. Yalnız ağız ile söylemeye niyet denmez. Namaza niyet etmek demek, ismini, vaktini, kıbleyi, cemaatle kılınıyorsa imama uymayı, kalbden geçirmek demektir. Niyet, başlama tekbiri söylenirken yapılır.
  Namazın içindeki farzlar:
  1-İftitah tekbiri: Namaza başlarken “Allahü ekber” demektir.
  2-Kıyam: Namazda ayakta durmaktır. Ayakta duramayan hasta, oturur. Oturarak kılamayan yatarak îmâ ile kılar.
  3-Kırâat: Namazda, Kur’an-ı kerimden sûre veya âyet okumaktır.
  4-Rükû: Ayakta okuma bittikten sonra, eğilip elleri dize koymaktır.
  5-Secde: Rükûdan sonra yere kapanmaktır.
  6-Kâde-i âhıre [son oturuş]: Son rekâtta Ettehıyyâtü’yü okuyacak kadar oturmaktır.
Soru:4. Günde kaç kez, hangi vakitlerde ezan okunur? Söyleyiniz.
 • CevapEzan, namaz vaktinin girdiğini belirtmek için okunur. Müslümanlar günde beş vakit namaz kılarlar ve bu beş vakit namazın her birinde bir ezan okunur. Toplamda ise beş defa ezan okunur.
Soru:5. Sabah namazının farzının nasıl kılındığını anlatınız.
 • Cevap
  • 1. Rekat
  • “Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat farzını kılmaya” diye niyet ederiz
  • “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke’yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Sûresini okuruz
  • Kur’an’dan bir sure okuruz
  • Rüku’ya gideriz
  • Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
  • 2. Rekat
  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Sûresini okuruz
  • Kur’an’dan bir sure okuruz
  • Rüku’ya gideriz
  • Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
  • “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız
Soru:6. Hangi durumlar abdestin bozulmasına neden olur? Üç örnek veriniz.
 • CevapAbdest, Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma anlamlarına gelmektedir.Bazı durumlar abdesti bozmaktadır. Bu durumlar;
  1. Ön ve arka mahalden çıkan her şey abdesti bozar. Bu şeyler idrar, kazurat, meni, mezi, taş, vs. gibi maddelerdir.
  2. Arka taraftan gaz çıkması (yellenme).
  3. Ağız dolusu kusmak.
Soru:7. Camilerin toplumsal açıdan önemi nedir? Belirtiniz.
 • Cevap:  Camiler, Müslümanların birlikte ibadet ettikleri özel mekanlardır.  Camiler, İslamiyetin icaplarını, emir ve yasaklarını öğretmek ve bunlara uyulmasını sağlamak için de kullanılır. Camide beraberce yapılan ibadet, yalnız başına yapılandan daha kıymetli ve daha sevaptır.Camiler, insanların birlik ve beraberliğinin sağlanması adına çok önemlidir. Zengin-fakir, öğretmen-çöpçü ve daha birçok farklı özellikteki insanlar aynı safta namaza dururlar. İnsanlar arasında ayrım kalmaz ve bunun sonucunda toplumda huzur ve barış ortamı oluşur.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
Soru:1. Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biri değildir?
A) Kıbleye yönelmek
B) Abdest almak
C) Namaza başlarken “Allâhü ekber.” diyerek tekbir almak
D) Kılınacak namaz için niyet etmek
 • CevapC
Soru:2. Camilerde ezan okuyan kişiye ne ad verilir?
A) İmam B) Müezzin C) Müftü D) Vaiz
 • CevapB
Soru:3. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ezanın sözlerinden hangisinin anlamı yanlıştır?
A) Eşhedü en lâ ilâhe illâllah – Haydi namaza.
B) Allâhü ekber – Allah en büyüktür.
C) Hayye alel felâh – Haydi kurtuluşa.
D) Lâ ilâhe illâllah – Allah’tan başka ilah yoktur.
 • CevapA
Soru:4. Farzı sünnetinden önce kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğle namazı B) İkindi namazı C) Akşam namazı D) Yatsı namazı
 • CevapC
Soru:5. Aşağıdakilerden hangisi vacip bir namazdır?
A) Cenaze namazı B) Bayram namazı
C) Cuma namazı D) Teravih namazı
 • CevapA
Soru:6. Aşağıdaki namazlardan hangisi yalnızca Ramazan ayında kılınır?
A) Bayram namazı B) Cenaze namazı
C) Vitir namazı D) Teravih namazı
 • CevapD
Sayfa 60 Cevabı

Soru: 7. Aşağıdakilerden hangisi namazın insana sağladığı faydalardan biri değildir?
A) Namaz, kişiye huzur ve mutluluk verir.
B) Namaz, insanı iyi ve güzel davranışlara yönlendirir.
C) Namaz, insanın taassup sahibi olmasını sağlar.
D) Namaz kişiye temizlik alışkanlığı kazandırır.
 • CevapC
Soru:8. Sadece sabah ezanında söylenen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kad kâmetis salâh.
B) Essalâtü hayrün minen nevm.
C) Lâ ilâhe illallâh.
D) Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah.
 • CevapB
C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.
eyemmüm -farz -gusül- kamet-bayram namazı- hadesten- taharet -kıyam ayakta- cemaatle iki dua
1. Namaz, ergenlik çağına gelmiş, akıllı Müslümanlara ….farz……………….. bir ibadettir.
2. Namazdan önce abdest almaya ……...hadesten taharet …. denir.
3. Bütün bedeni baştan ayağa hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaya …...gusül.. … adı verilir.
4. …..…..………….. namazda ayakta durmak demektir.
5. Temiz su bulunmadığında ya da suyun sağlık ve benzeri sebeplerle kullanılmasında sakınca
olduğu durumlarda ……...Teyemmüm…………… yapılır.
6. Erkekler, farz namazlardan önce …..kamet………………. getirirler.
7. İkindi namazı toplam …………8………… rekâttır.
8. Cenaze namazı ölen kişi için ……cemaatle iki dua……………… niteliği taşır ve ………..iki kez….……… kılınır.
9. Cuma namazının farzı ……….16..………. rekâttır ve bu namaz ………………… camilerde kılınır.
10. Yılda iki kez …………...bayram namazı. . kılınır.
 • Cevap:
Sayfa 62e Cevabı
SoruZararlı alışkanlıklar denilince aklınıza neler gelmektedir?
 • Cevap:Kötü alışkanlıklar, insanlara zarar veren alışkanlıklardır. Bu alışkanlıklar insanlara maddi ve manevi zarar vermektedir. Sağlık, sosyal çevre ve aile hayatı bakımından insanlar zarar görmektedir. Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı maddeler insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kumar ve alkol gibi alışkanlıklar da insanın sosyal çevresini etkiler ve ailelerin dağılmasına neden olur.Kötü alışkanlıklar şu şekildedir:
  *Sigara
  *Püro
  *Nargile
  *Eroin
  *Kokain
  *Esrar
  *Alkol
  *Kumar
Sayfa 63 Cevabı

SoruAlkol kullananlar, sorunlarını bu yolla unuttuklarını ve rahatladıklarını söylemektedirler. Sizce alkol, kişinin sorunlarını çözer ya da çözmesine yardımcı olur mu? Sınıfınızda tartışınız.
 • Cevap: Kesinlikle çözmez çünkü alkol insanın beynini uyuşturur o an için dertleri unutur insan ama bağımlılık yaparsa daha büyük dertleri getirir ve var olan dertleri çözmez.
Sayfa 67 Cevabı

Soru: “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.
Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”
Mâide suresi, 90-91. ayetler.
Yukarıdaki ayetler, zararlı alışkanlıklar konusunda bize nasıl bir mesaj vermektedir? Söyleyiniz.
 • CevapZararlı alışkanlıklar ise bireyi o davranışı bağımlı olacak derecede sürdürmeye iten davranışlar olarak tanımlanabilir. Zararlı alışkanlıklar kavramı genelde sigara, alkol, uyuşturucu madde gibi bağımlılıkları çağrıştırsa da esasında aşırı derecede kahve tüketmek ve kahve tüketmediğinde kendini iyi hissetmemek gibi durumlar da zararlı alışkanlıklar arasında değerlendirilebilir
Soru:Kötü alışkanlıkların zararları nelerdir? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.
 • Cevap: Zararlı ve bağımlılık yapıcı maddeler genellikle insanlar tarafından hayatlarında kötü giden ve psikolojik etki bırakan durumlara bahane olarak başlanır. Bu maddeler bir kez başlandı mı bırakması kolay olmayan maddelerdir çünkü kimyaları bağımlılık yapıcı cinstendir. Uyuşturucu, içki ve sigara bu maddelerin başlıcalarıdır.Sigaranın en belirgin zararları ağızda, dudakta ve yutakta yaralar oluşturmasıdır. Göremediğimiz sindirim sisteminin daha iç kısımlarında da yaralar meydana getirir. Kanserli hücrelerin çoğalmasına ve insanın kansere yakalanmasına neden olan sigaranın solunum sistemi üzerinde nefes darlığından akciğer kanserine kadar pek çok zararı bulunmaktadır. Koah anfizema isimli rahatsızlık da sigara kullanımıyla meydana gelir ve nefes tıkanması yaratır.
  Alkolün en belirgin zararları ten üzerinde kırmızılık, egzama gibi belirtilerdir. Dışardan görülmeyen başka zararları ise kanser ve karaciğer yağlanmasıdır. Ölümcül cinsten bir kanser olan bu tip kanserlerin erken teşhisi yapılmazsa tedavi şansı kalmamaktadır. Toplumsal bakımdan da zararı olan alkol, bağımlılarının etrafa ve kendilerine zarar vermesine neden olabilir, suç oranlarını arttırabilir.
Sayfa 68 Cevabı

SoruSizce insanlar, kötü alışkanlıkların zararlarını bildikleri hâlde niçin onlara başlamaktadırlar?
 • Cevap: Kötü alışkanlıklara başlamanın birçok sebebi vardır. Bence insanlar, bilgisizlik, dini ve ahlaki değerlerin zayıflığı, kötü alışkanlıkların zararlarını bildikleri halde arkadaşım çevresinden, merak duymasından ve  başkalarına özenmesinden kötü alışkanlıklara başlamaktadır.
Sayfa 70 Cevabı

Soru“Bağımlı olma, özgür ol.” sözü ne anlama gelir?
 • Cevap: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte madde bağımlılığı da çeşitleniyor. Gündemde gençlerin maddeye bağlı ölümleri yer alıyor. Bağımlılıkların her türü insanı bağımlı hale getirir özgürlüğünü elinden alır. Bu da kimsenin istemeyeceği bir şeydir.
Sayfa 71 Cevabı
Soru: “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.”
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 58.
Siz devlet yönetiminde yetkili biri olsaydınız gençliği zararlı alışkanlıklardan ve kötü davranışlardan korumak için ne gibi tedbirler alır, neler yapardınız? Düşünce ve önerilerinizi defterinize yazınız.
 • Cevap:  Aslında her birimiz, birer Yeşilay gönüllüsü olmalıyız. Öncelikle kendi evlâtlarımızı ve aynı zamanda yakından uzağa ilkesince de, insanlarımıza, özellikle de gençlere ulaşarak her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayıp, ahlâklı, dürüst fertler olarak yetiştirmeliyiz.
SoruYahya Peygamber (a.s.) hakkında ne gibi bilgilere sahipsiniz?
 • Cevap: Hz. Yahya (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. İsrailoğullarına gönderilmiştir. Kudüs’te doğmuş ve yaşamıştır. Zekeriya Peygamber’in (a.s.) oğludur. Hz. İsa’nın (a.s.) annesi Hz. Meryem, Hz. Yahya’nın (a.s.) annesinin kız kardeşidir. Dolayısıyla Hz. İsa (a.s.) ile Hz. Yahya (a.s.) teyze çocuklarıdır ve yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuşlardır.
  Allah (c.c.), daha çocukluğundan itibaren Hz. Yahya’yı (a.s.) seçkin bir kul kıldı. Ona güzel özellikler verdi. Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığına göre Hz. Yahya (a.s.), son derece güzel ahlaklı, iyi bir insandı. Bu konuda Rabb’imiz (c.c.) şöyle buyurur:
  “(Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) ‘Ey Yahya kitaba (Tevrat’a) sımsıkı sarıl.’ dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.

Sayfa 73 Cevabı


SoruHz. Yahya’nın (a.s.) hayatı ve kişiliğinden hangi ders ve mesajları çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Ulaştığınız sonuçları aşağıya yazınız.
 • Cevap: Aşağıdaki özelliklere sahipti ve biz de onun gibi olmaya çalışmalıyız.‒Kendinden önceki peygamberleri tasdik etmesi,
  ‒Efendi,
  ‒İffetli ve
  ‒Sâlih olması

Sayfa 74 Cevabı


SoruTebbet suresinde bizlere ne gibi mesajlar verilmektedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
 • CevapBu surede verilen mesaj, dünya malı peşinde koşarak Allah’ı ve ahireti unutanların, dünyaya meylederek Allah’a, Resulullah’a karşı gelenlerin sonunun hüsran olacağıdır. Bir insan dünyada ne kadar varlıklı ver zengin olsa bile, sonunda Allah’ın huzuruna çıkarılacak ve yaptıklarının hesabını verecektir.

Sayfa 75 Cevabı

SoruA. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.
Soru:1. Alkollü içkilerin toplumsal açıdan ne gibi zararları vardır? Örneklerle anlatınız.
 • CevapAlkollü içkiler nedeniyle en yakın arkadaşlar arasında bile kavgalar çıkmakta, bu kavgalarda yaralanmalar hatta can kayıpları meydana gelmektedir. Alkollü içecekler aile huzurunun bozulmasına, yuvaların dağılmasına neden olmaktadır. Alkollü içkiler yüzünden toplumda kavgalar, tartışmalar ve tatsızlıklar yaşanmakta ve bu nedenle toplumun huzuru bozulmaktadır.
Soru:2. Kumar ne gibi olumsuzluklar doğurur? Açıklayınız.
 • Cevap: Kumar, bireyleri tembelliğe alıştırır. Çalışma hayatında verimliliği engeller. Üretimi aksatır. Bütün bunlar da toplumsal kalkınmaya, gelişmeye ve ilerlemeye mani olur. Kumar, ailede sevgi, saygı, huzur ve düzeni yok eder. Kumara alışan kişi; ailesine yeterince zaman ayıramaz, çocuklarıyla ve eşiyle vakit geçirmez, eve geç gelir. Aile fertlerinin nafakasını kumarda harcar. Parasını, malını hatta en değerli varlıklarını kumar masasında kaybeder. Bu da aile içinde kavga ve anlaşmazlıklara, sonuçta da yuvaların dağılmasına neden olur.
Soru:4. Zararlı alışkanlıklara başlama nedenleri nelerdir? Söyleyiniz.
 • CevapAile içerisindeki iletişim sorunu, huzursuzluk, maddi sıkıntılar, işsizlik, yanlış arkadaş seçimi, eğitimsizlik, dini konularda bilgisizlik, örnek aldığı kişiler kötü alışkanlıkların başlama sebeplerindendir.
Soru:5. Zararlı alışkanlıklarla kul hakkı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
 • CevapAlkollü içki içen, uyuşturucu ve sigara kullanan, kumar oynayan kişiler sadece kendilerine zarar vermekle kalmamakta, başkalarının hakkını da yemektedirler. Örneğin kumar oynayan kişi, ailesine ayırması gereken zamanı kumar masalarında geçirmektedir. Aile fertlerine harcaması gereken parayı; içki, kumar, sigara vb. zararlı maddelere vermektedir. Böylece onların hakkını çiğnemektedir. Uyuşturucu kullanan ve içki içen kişiler dengesiz hareketler yapmakta, başkalarını rahatsız etmekte, hatta onlara zarar vermektedirler. Sigara içen kişi, sigara içmeyen kişilerin de sigara dumanından etkilenerek zarar görmesine sebep olmaktadır. Böylece kul hakkı yemektedir.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
Soru:1. Aşağıdakilerden hangisi, alkollü içeceklerin yol açtığı sağlık sorunlarından biridir?
A) Trafik kazalarına sebep olması
B) Aile içi şiddete neden olması
C) Beyin üzerinde tahribat yapması
D) Cinayet ve yaralamalara neden olması
 • CevapB
Soru:2. “Bu maddeler çok tehlikelidir. Bir kez kullanmakla bile bağımlılık yapmaktadır. Bu maddelere bir kez başlayan kişinin kurtulması neredeyse imkânsızdır. İnsanı ölüme kadar götürmektedir.
Bu maddeleri kullanan kişilerde çarpıntı, nabızda artma, titremeler, hayal görme ve sinir bozuklukları ortaya çıkar. Ayrıca ruhsal gerginlik, sinirlilik, uykusuzluk gibi sorunlar görülür. Mekân, zaman, şahıs ve cisimleri doğru algılama zorluğu yaşanır.”
Yukarıda hangi zararlı alışkanlıktan söz edilmektedir?
A) Uyuşturucu B) Alkollü içki C) Sigara D) Kumar
 • CevapA
Soru:3. Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Zekeriya’nın (a.s.) oğludur.
B) İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.
C) Hz. İsa’nın (a.s.) kardeşidir.
D) Kudüs’te doğmuş ve yaşamıştır. 4
 • CevapC
Soru:4. Aşağıdakilerden hangisi, İslam’ın içki, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkları yasaklama nedenleri arasında yer almaz?
A) İnsan sağlığı açısından birçok zarara yol açması
B) Toplumsal hayatta olumsuzluklara neden olması
C) İnsanın saygınlık ve onurunu zedelemesi
D) İnsana sıkıntılarını sadece geçici olarak unutturması
 • CevapD

Sayfa 76 Cevabı


Soru: C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
) Alkollü içki içen kişi, sıkıntı ve dertlerinden tamamen kurtulur.
D) Kumarda kazanan yoktur, kumar oynayan herkes sonuçta kaybeder.
) Alkollü içkilerin ara sıra ve az miktarda içilmesinde sakınca yoktur.
Y) Kötü alışkanlıklar kişinin sadece kendisine zarar verir.
D) “Bir kere denemekten bir şey olmaz.” anlayışı büyük bir tuzak ve aldatmacadır.
(D ) Dinî ve ahlaki değerler, kötü alışkanlık ve davranışlardan korunmamızı sağlar.
(D) Tebbet suresi Ebu Leheb ile eşinin helak olacağından söz etmektedir.
(D) Gençleri kötü alışkanlık ve davranışlardan korumak, devletin de görevidir.
Ç. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayınız.
 • CevapŞeytan, ….İÇKİ..…………… ve …..KUMAR.…………… yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”
 • Kendi ellerinizle kendinizi …………….TEHLİKEYE…….……………….. atmayın. Yaptığınızı güzel yapın; Allah güzel yapanları sever.”
 • İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın, …....DÜŞMANLIK.……………………. ve  ……..GÜNAH.……………… üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir.”
 • …………….SARHOŞLUK……………………… veren her şey içkidir ve haramdır.”
 • Çoğu sarhoşluk veren şeyin, azı da …………….HARAMDIR….…………………..”

Sayfa 78 Cevabı

SoruPeygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy ne zaman ve nerede, kaç yaşındayken gelmiştir?
 • Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), yaşadığı toplumun içinde bulunduğu kötü durumdan rahatsızlık duyuyordu. Bu kötü ortamdan uzaklaşmak için zaman zaman Mekke yakınlarındaki Nur Dağı’nda bulunan Hira Mağarası’na gidiyordu. Peygamber Efendimize ilk vahiy 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde, Hira Mağasnda, 40 yaşında iken gelmiştir.

Sayfa 79 Cevabı

SoruPeygamberimize (s.a.v.) ilk inen ayetlerin “Oku!” emriyle başlaması, bizim için nasıl bir mesaj içerebilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız
 • Cevapİslam’ın ilk emrinin “oku” olması İslam’ın eğitime verdiği önemi gösteriyor. İslam, okumamızı emrediyor. Okuyup yaratıcımızı tanımamızı, ilmimizi artırmamızı, okuduğumuzla amel etmemizi istiyor. Bizlere de düşen okuyup kendimizi geliştirmektir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...