6. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 161-180 Arası

Sayfa 161 Cevabı Meb Yayınları

1) Müzik öğretmeni aşağıda görülen müzik aletlerini sınıfa getirerek seslerini öğrencilere dinletiyor. Öğrenciler, müzik aletlerini görmedikleri halde sesin hangi müzik aletine ait olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Bu durum sesin hangi özelliğiyle açıklanabilir?
 • Cevap: Müzik dersinde yukarıda resmi bulunan çalgı aletlerinden çıkan sesleri, öğrenciler, görmeden gözleri kapalı bilebilirler, çünkü her maddeden farklı sesler çıkar. Çıkan seslerin farklılığını algılayabiliriz.
2) İbrahim, eline aldığı metal kaşığı yavaşça masaya, sıranın metal ayağına, kalorifer peteğine ve pencerenin camına vuruyor. Her denemede aynı metal kaşığı kullanmasına rağmen farklı sesler duyuyor. Bu durumu İbrahim’e nasıl açıklayabilirsiniz?
 • Cevap: Ses bulunduğu ortama ve etkilendiği maddeye göre değişir.
3) Kerem, okulda düzenlenen etkinlikte mini bir konser vermiştir. Ancak Kerem, sazın sesinin evdekinden farklı çıktığını fark etmiştir. Bu durumun nedeni ne olabilir?
 • Cevap: Okulun ve evin akustik ortamının farklı olmasından dolayı.
4) Gökay, aynı ses kaynağını üç farklı ortama koyarak bir deney tasarlıyor. Kaynaktan çıkan sesleri kati, sıvı ve gaz ortamda dinliyor.
Radyo
Tahta
Hava
Gökay
Gökay bu deneyle neyi öğrenmek istemiştir?
 • Cevap: Sesin hangi ortamlarda daha iyi yayıldığını anlamak için bu  deneyi yapmıştır.
Bu deneyde ses, hangi ortamlarda daha süratli yayılmıştır?
 • Cevap: Katı ortamda ses daha hızlı yayılmıştır.
5) Aynı cisimlerle üretilen seslerin farklı olmasını açıklayan bir deney düzeneği hazırlayınız?
 • Cevap: Sesin katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayıldığını biliyoruz. Ancak katıların ya da sıvıların hepsinde aynı ses oluşmaz.  Topuk­lu bir ayakkabıyla farklı zeminlerde yürüdüğü­müzde farklı sesler çı­kar. Buradan her maddenin farklı ses çıkardığı so­nucuna ulaşabili­riz.Zeminler farklı, ayakkabı aynı olduğunda farklı sesler oluşur. Zemin aynı iken farklı ayakkabılar da farklı sesler çıkarır. Lastik tabanlı, kauçuk tabanlı ya da kösele tabanlı ayakkabıların tahta zeminde çıkar­dığı sesler farklı olur.

Sayfa 162 Cevabı Meb Yayınları

Sesin dalgalar halinde yayıldığını birinci bölümde öğrenmiştik. Ses dalgalarının belirli bir yayılma sürati vardır.
Yağmurlu bir günde gök gürültüsünün şimşek çaktıktan bir müddet sonra duyulması acaba nasıl açıklanabilir?
 • Cevap: Yağmurlu günlerde ilk önce şimşek çakmasını görürüz. Sonradan da gök gürültüsünü duyarız. Bunun tek bir nedeni vardır. O da ses ile ışığın arasındaki farktır. Işık önce yayıldığı için ilk önce şimşeği görür sonra dan da gök gürültüsünü duyarız. Çünkü ışık sesten daha hızlı yayılır.
Böbrek taşı olan hastaların tedavisinde bazen ses enerjisinden yararlanıldığını biliyor muydunuz?
 • CevapESWL (Vücut dışından ses dalgaları ile taş kırma): Genellikle böbrekte uygun yerleşimdeki 2 cm’ye kadar olan taşların ve yola çıkmış üst idrar yolu (üst üreter) taşlarında ilk seçenek olarak uygulandığını daha önce duymuştum.

Sayfa 163 Cevabı Meb Yayınları

Sesin Farklı Ortamlardaki Şiddeti
Amaç: Sesin tüm ortamlarda aynı şiddette işitilip işitilmediğini kavramak
Yapılışı:
1. Sınıfta 5-6 kişilik gruplar oluşturunuz.
2. Grubunuzdan bir kişi sıraya vursun. Siz de kulağınızı sıraya dayayıp çıkan sesi dinleyiniz.
3. Aynı kişi sıraya tekrar vursun. Siz de bu kez kulağınızı sıraya dayamadan çıkan sesi dinleyiniz.
Değerlendirme:
1. Hangi durumda ses daha iyi işitildi? Neden?
 • Cevap: Kulağımı sıraya dayayıp çıkan sesi dinlediğim zaman sesin daha yüksek olduğunu fark ettim.

Sayfa 165 Cevabı Meb Yayınları

Birbirine karışmayan A, B ve C sıvıları aynı kaba konulduklarında şekildeki gibi dengede kaldığına göre A, B ve C sıvılarında sesin yayılma sürati arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 • Cevap: Ses çıkaran her cisim bir ses kaynağıdır. Ses, maddelerin titreşmeleri sonucu meydana gelir. Hava, davul, saz, hayvanlar vb. birer ses kaynağıdır. Bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Ses dalgaları maddenin içerisindeki bu tanecikleri titreştirerek ilerler. Tanecikler arası mesafe katı maddelerde çok azken sıvılarda fazla, gazlarda ise daha fazladır.
1) Damla’nın evinin önünden geçen bir tır evin camlarını titretmiştir. Bu olay sesin hangi özelliğini açıklar?
 • Cevap: Evin önünden geçen bir tırın evin camlarının titremesine neden olması sesin dalgalar halinde yayılarak titreşimlere neden olmasına bağlıdır.
2) Aşağıdaki tabloya göre sesin en hızlı ve en yavaş olduğu maddesel ortamlar hangileridir?
 • Cevap: Sesin yayılma hızı ortamın cinsine bağlıdır. Sesin katı, sıvı ve gaz ortamlardaki yayılma hızı farklıdır. Gaz tanecikleri birbirinden çok uzak, katı tanecikler ise birbirine çok yakındır. Bu nedenle ses katılarda en hızlı, gazlarda ise en yavaş yayılmaktadır. Ortama göre sesin yayılma hızının karşılaştırılması Katı>Sıvı>Gaz
Sorunun Cevabı ise: Demir > Bakır > Su > Hava olacak.

Sayfa 166 Cevabı Meb Yayınları

Dalgalar halinde yayılan ses bir madde ile karşılaşınca hangi durumlar gözlenir? Sesin şiddeti artar mı, azalır mı?
 • Cevap: Ses maddeyle karşılaştığı zaman yansıyabilir, maddeden geçebilir veya madde tarafından soğrulabilir. Maddenin özelliklerine bağlı olarak ses bu değişimlerin hepsini ya da bir kısmını farklı oranlarda geçirebilir.
Konser salonları, sinema salonları ve açık hava tiyatrolarında izleyiciler tarafından sesin işitilebilmesi nasıl sağlanır?
 • Cevap: Bir sinema veya radyo stüdyosunda dışarıdaki sesin içeri girmesi istenmediği gibi, içerideki sesinde duvarlardan yansıma yapıp dönmesi ve ses kalitesinin düşmesi istenmez. Bu nedenle bu gibi ortamlar sesi soğurabilen malzemelerle kaplanır. Ses dalgalarının 17 metreden daha uzak bir yüzeye çarpıp yansıyarak tekrar duyulmasına yankı denir. Sesin yansıma özelliğinden yararlanılarak uzaklıklar ölçülebilir.  Sesin yansıma özelliğinden denizdeki balık sürülerinin yerleri,okyanus derinlikleri,uçakların yüksekliği ve bazı maddelerdeki bozukluklar tespit edilebilir.
Tıp alanında kullanılan ultrason cihazı nasıl çalışır?
 • Cevap: Ultrason cihazı ses dalgalarının değişik yoğunlukta dokular içinde farklı hızlarda ilerlemesi ve yansıması prensibine dayanan bir mekanizma ile çalışır.
Balıkçıların kullandığı sonar cihazı balık sürülerinin yerini nasıl tespit eder?
 • Cevap: Cihaz, ses dalgalarının büyüklüğünü ölçerek, kaynağının uzaklığını ve büyüklüğünü bulmaya yarar. Sonar cihazı, günümüzde sadece denizde değil, sağlık alanında da kullanılmaktadır.

Sayfa 168 Cevabı Meb Yayınları

SIRA SİZDE
Farklı Maddelerle Sesin Yayılmasını Önleyelim
Amaç: Farklı maddelerin sesin yayılmasını önleme özelliğini gözlemlemek
Yapılışı:
1. Sınıfınızda 5-6 kişilik gruplar oluşturunuz.
2. İki adet sırayı, kısa kenarları birbirine temas edecek şekilde yaklaşti- rınız.
3. Grup arkadaşlarınızdan biri, sıranın bir ucuna kulağını dayasın. Gruptan bir başkası, birleştirilmiş sıraların diğer ucuna hafif şiddetle vursun. Bu işlemi gruptaki diğer arkadaşlarınızla birlikte tekrar ediniz. Çıkan sesi dinleyiniz.
4. İki sıra arasına hangi malzemeyi koyarsanız sesin yayılmasını en fazla önleyebilirsiniz. Tahmin ediniz.
5. Bu malzemeleri sırasıyla iki sıra arasına yerleştiriniz. Grup arkadaşlarınızdan biri sıranın bir ucuna kulağını dayasın. Gruptan bir başkası, birleştirilmiş sıraların diğer ucuna hafif şiddetle vursun. Bu işlemi gruptaki diğer arkadaşlarınızla birlikte tekrar ediniz. Çıkan sesi dinleyiniz.
Değerlendirme:
1. Hangi maddeler sesin yayılmasını daha çok önledi?
 • Cevap: Sünger ve kitap sesin yayılmasını daha çok önler.
2. Ses yalıtımı için hangi malzemelerin kullanılması daha uygun olur?
 • Cevap: Ses yalıtımı için yün pamuk, kauçuk, keçe, köpük(strafor), plastik, halı, cam yünü gibi maddeler kullanılır.

Sayfa 170 Cevabı Meb Yayınları

1) Sesin yansımasına, bilim ve teknolojide kullanılmasına örnekler veriniz.
 • Cevap:*Uzaklık ölçümlerinde kullanılmaktadır. (Radar)
  *Denizin derinliğinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. (Sonar)
  *Tıp alanında iç organların görüntülenmesini de sağlar. (Ultrason)
  *Metallerde çatlaklık olup olmadığının ölçülmesinde kullanılır.
  *Böbrek taşlarının kırılmasında kullanılır.
2) Ses yalıtım malzemelerinin özellikleri nelerdir?
 • Cevap: İnsan hayatını olumsuz etkileyen faktörlerden biri de gürültüdür. Gürültü insanları rahatsız ettiği gibi sıkıntı ve stres içerisine de sokmaktadır. Bu sebepten dolayı okul ve hastahane gibi gürültünün olumsuz etki yaratacağı mekanlar ses yalıtımı ile güvence altına alınmıştır. Ses yalıtımı sinema salonlarında seslerin birbirine karışmaması için yine bu mekanlarda da kullanılmaktadır. Peki ses yalıtımını hangi malzemeler sağlamakta şimdi bu malzemelere göz atalım.Cam Yünü: Isıya dayanıklı bu malzeme camın ergitilmesi ile elde edilmektedir. Bu malzeme ses yalıtımında olduğu gibi ısı yalıtımında da kullanılmaktadır.
  Taş yünü: İnorganik hammadde olan bazalt taşının yüksek sıcaklıkta ergitilmesi ve kullanılacağı kalınlıkta prenslenmesi ile meydana gelir.
  Polietilen: Kullanım yeri amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde boru ve levha olarak kullanılmak üzere üretilen bir petrol ürünüdür.
  Kauçuk Köpüğü: Hammaddesi kauçuk olan bu malzeme ısı ve ses yalıtımında kullanılır.
  Ahşap Yünü: Malzemesi ahşap olan bir yalıtım ürünüdür.
  Poliüretan: Günlük hayatta kullanılan buzdolaplarında bulunan malzemedir.
  Melamin Köpüğü: Yalıtımda kullanılan bu ürünün  ham maddesi melamin plastiğidir.

Sayfa 171 Cevabı Meb Yayınları

A. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.
1) Ses bir madde ile karşılaştığında hangi durumlar meydana gelir?
 • Cevap: Ses yansır, sesin tamamı soğurulur ya da sesin bir kısmı soğurulur.
2) Güneş ışınlarını her gün gördüğümüz halde Güneş’te meydana gelen patlamaları niçin duyamıyoruz? Açıklayınız.
 • Cevap: Boşlukta ses yayılmadığı için Güneş’te meydana gelen patlamalar duyulmaz.
3) Aşağıdaki şekillerden hangisi veya hangilerinde ses iletilir? Açıklayınız.
 • Cevap: 1. ve 2. şekilde ses iletilir.
4) Opera sanatçısının çıkardığı ses ile bardağı kırabilmesini nasıl açıklarsınız?
 • Cevap: Ses bir enerjidir.
B. Aşağıdaki ortamlarda yer alan maddeler ses ile karşılaştığında hangi durumlar oluşur? Uygun kutucuğu işaretleyiniz.

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.
 • Cevap:
(Y) Sesin bir engele çarpıp bir süre sonra tekrar duyulmasına yansıma denir. (Sesin bir engele çarpıp bir süre sonra tekrar duyulmasına yankı denir.)
(Y) Ses en hızlı gazlarda yayılır. (Ses en hızlı katilarda yayılır.)
(D) Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir.
(D) Işık sesten daha süratlidir.
(D) Ses yalıtımında boşluklu ve yumuşak malzeme tercih edilmelidir.

Sayfa 172 Cevabı Meb Yayınları

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1) Aynı sıcaklıkta fakat farklı hallerde bulunan K, L ve M maddelerinde sesin yayılma süratleri büyükten küçüğe doğru sırasıyla “K>L>M” şeklindedir. K bakır, M helyum gazı olduğuna göre L maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Boşluk
B) Demir
C) Su
D) Tahta
 • Cevap: C
2) I. Sesin yayılma hızı, hava ortamında su ortamına göre daha fazladır.
II. Yoğunluk, sesin yayılma hızına etki eder.
III. Sesin hızı ışığın hızından büyüktür.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II c) II ve III D) I, II ve III
 • Cevap: B
3) Okullarda ses yalıtımını sağlamak için
I. Pencerelerde çift cam kullanmak
II. Duvarları cam yünü ile kaplamak
III. Sınıfları ahşap ile kaplamak İşlemlerinden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II c) I ve II D) I, II, III
 • Cevap: C
4) Aşağıdaki maddelerden hangisi ses yalıtımında kullanılmaz?
A) Cam yünü B) Strafor köpük C) Plastik çerçeve D) Akustik sünger
 • Cevap: C
5) Şekildeki gibi bölümlere ayrılmış dairesel bir odada farklı ortamlar bulunmaktadır. Ortamların yoğunluk sıralaması demir > su > hava > karbondioksit olduğuna göre, odanın merkezinde çalan zilin sesi en geç hangi noktadan duyulur?
A) I B) II C) III D) IV
 • Cevap: A

Sayfa 176 Cevabı Meb Yayınları

Vücudumuzdaki birçok sistemin nasıl çalıştığını öğrendik. Her sistem kendi görevini yerine getirmekte ancak asıl ilginç olan bu kadar farklı sistemin bir arada uyum içinde çalışmasıdır. Sindirim, dolaşım, solunum gibi bu sistemlerin aynı anda çalışmasını ve birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan başka bir sistem olabilir mi?
 • Cevap: Evet olabilir.

Sayfa 180 Cevabı Meb Yayınları

Vücudumuzdaki hormonların normal değerin altında veya üstünde salgılanması durumunda ne gibi hastalıklar görüldüğünü araştırınız. Sonuçları paylaşınız.
 • Cevap: Diyabet, Cushing hastalığı, Hipertiroidi, Hipotiroidi, Hipopitüiterizm gibi hastalıklara yol açabilir.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...