6. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 201-220 Arası

1. Kablonun A-B uçlarını değişik maddelere dokundurarak neyi sağladınız?
 • Cevap: Elektrik akımının ampule iletilmesini ve ampulün yanmasını sağladım.
2. Hangi maddeler ampulün ışık vermesini sağladı?
 • Cevap: Demir vida, gümüş yüzük, metal kaşık, kurşun kalem ucu, madeni para, limonlu su, tuzlu su, çeşme suyu.

Sayfa 211 Cevabı Meb Yayınları

İletken ve Yalıtkan Maddeler
SIRA SİZDE
Amaç: İletken ve yalıtkan maddeleri tanımak Yapılışı:
1. Sınıfta 5-6 kişilik gruplar oluşturunuz.
2. Pil, kablo ve ampulü kullanarak görseldeki gibi bir test devresi oluşturunuz.
3. Test devresinin açık A-B uçlarını sırasıyla tahtaya, gümüş yüzüğe, demir vidaya, silgiye, metal kaşığa, plastik çubuğa, kurşun kalem ucuna, madeni paraya dokundurduğunuzda ampulün ışık verip vermeyeceğini tahmin ediniz. Tahminlerinizi arka sayfadaki tablonun tahminler bölümüne yazınız. Bu maddeleri sırasıyla devrenin açık uçlarına dokundurunuz ve gözlem sonuçlarınızı tabloya yazınız.
4. Devrenin açık uçlarını bu kez tuzlu suya, şekerli suya, limonlu suya, çeşme suyuna ve saf suya batırdığınızda ampulün ışık verip vermeyeceğini tahmin ediniz. Tahminlerinizi tabloya yazınız. Bu maddeleri sırasıyla devrenin açık uçlarına dokundurunuz ve gözlem sonuçlarınızı tabloya yazınız.
 • Cevap: Cevap diğer sayfadadır. Sağ tarafta bulunan oklar yardımıyla diğer sayfaya geçiş yapabilirsiniz.

Sayfa 210 Cevabı Meb Yayınları

Prizler ve elektrik düğmeleri hangi maddeden yapılmıştır? Bu maddenin en önemli özelliği ne olabilir?
 • Cevap: Prizler ve elektrik düğmeleri, plastik maddeden yapılmıştır. Plastik maddeden yapılmasının en önemli sebebi, plastiğin elektrik yalıtkanı olmasıdır. Plastik priz ve elektrik düğmeleri elektriği iletmediğinden elektrik çarpması bir sorun oluşmayacaktır.
Çamaşır makinesini çalıştırmak için fişini prize takmalıyız. Peki, çamaşır makinesini çalıştıracak elektrik, prize kadar nasıl ulaşır?
 • Cevap: Evlerimize gelen elektrik üretilip depolanan ve transfer edilen elektriğin voltajının düşürülmesiyle gelir. Şehirlerde trafolardan gelen elektrik binalarda kofralar yardımıyla evlere kadar voltajın düşürülmesiyle ulaşır. Çamaşır makinesini çalıştırmak için fişini prize takarız. Böylece trafodan geçip kofraya oradan da evin sigorta sistemine gelerek prizlere gelen elektrik kullanılır.
Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin kullanım alanları nelerdir?
 • Cevap: Maddelerin iletkenlik ve yalıtkanlık özellikleri sayesinde, elektrik enerjisini kullanabilmekteyiz. İletken maddeler olmasaydı, üretilen elektrik enerjisi evimize kadar ulaşamaz biz de kullanamazdık. Elektrik tellerinin iletkenliği sayesinde elektrik okula, eve, fabrikaya gidebilmekte, taşınabilmekte bizde kullanabilmekteyiz.Maddelerin yalıtkanlık özellikleri olmasa, elektrikli aletleri kullanamazdık, çünkü elektrikli olan hiç bir şeyi, elektrik kablolarını elime alamazdık. Dokunduğumuz anda elektrik bize çarpar bizde zarar görürdük.

Sayfa 207 Cevabı Meb Yayınları

2) I. Vücuttaki kimyasal olayları düzenler.
II. Kandaki şekeri düzenler.
III. Erkeklerde erkeğe özgü karakterlerin oluşmasını sağlar.
Yukarıda özellikleri verilen hormonların salgılandığı bezler nelerdir?
 • Cevap: B
3) Sinir sisteminde bulunan yapılar ve görevleri ile ilgili aşağıda eşleştirme yapılmıştır.
I. Denge-Beyincik
II. Koklama-Beyin
III. Refleks-Omurilik soğanı
Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II
 • Cevap: D
4) Göz merceği gözün hangi tabakasında bulunur?
A) Sert tabaka
B) Saydam tabaka
C) Damar tabaka
D) Ağ tabaka
 • Cevap: C
5) Aşağıdakilerden hangisi alt deride bulunmaz?
A) Deriye renk veren pigmentler
B) Sinirler
C) Yağ bezleri
D) Kan damarları
 • Cevap: A
6) I. Organ bağışı için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
II. Doku ve organların başka insanların tedavisi için kullanılmasına izin verilmesi organ bağışıdır.
III. Ülkemizde en çok bağış yapılan organ karaciğerdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
 • Cevap: B
7) Organ bağışı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Böbrek hastası bir insan uygun bir vericiden böbrek alabilir.
B) Sadece beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden organ nakli yapılabilir.
C) Bir insan hayatta iken hiçbir organını bağışlayamaz.
D) Sadece 18 yaşından küçük insanlardan organ alınabilir.
 • Cevap: A

Sayfa 206 Cevabı Meb Yayınları

C. Aşağıda verilen iç salgı bezlerinin salgıladıkları hormonları karşılarına yazınız.
İç Salgı Bezleri
Hipofiz bezi
Tiroit bezi
Böbrek üstü bezi
Pankreas
Eşeysel bezler
D. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.
Cevap:
 1. (Y) Solunum, boşaltım, sindirim, dolaşım sistemlerinin çalışması; omurilik tarafından gerçekleştirilir. (Solunum, boşaltım, sindirim, dolaşım sistemlerinin çalışması omurilik soğanı tarafından gerçekleştirilir.)
 2. (D) Kan şekerimiz yükseldiğinde kan şekerini düşüren hormon insülin hormonudur.
 3. (Y) Üst derimiz ölü hücrelerden oluşur. Yapısında sinirler ve kan damarları bulunur. (Yapısında sinirler ve kan damarları bulunmaz.)
 4. (D) Böbrek yetmezliği olan hastalarda böbreklerin yaptığı süzme görevini diyaliz makineleri yapar.
 5. (Y) Yarım daire kanalları beyin ile birlikte vücut dengesini sağlar. (Yarım daire kanalları beyincik ile birlikte vücut dengesini sağlar.)
 6. (D) Hastaların en uygun yöntemlerle en uygun şekilde sağlık kuruluşuna sevk edilmesi için 112 aranmalıdır.
 7. (Y) İyot yetersizliğinde hipofiz bezi fazla çalışarak devliğe sebep olur. (İyot yetersizliğinde tiroit bezi fazla çalışır.)
E. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.
 • Cevap:
1) Dişi ve erkeğe ait özelliklerin oluşmasını………..Eşeysel hormonlar………sağlar.
2) Deri hastalıkların teşhisinde…..Dermatoskop………denilen araç kullanılır.
3) Hipermetrop göz kusuru…….İnce………kenarlı mercek ile düzeltilir.
4) ……Çekiç, örs………ve…….üzengi…….vücudumuzun en küçük kemikleri olup orta kulak bölümünde bulunur.
5) ………Kan damarları……….iris………ve……göz bebeği………damar tabakada bulunur.
6) ………..Östaki borusu……..vücut içindeki ve dışındaki basıncı dengeleyip kulak zarını korur.
7) Yemeklerden sonra salgılanan……İnsülin………hormonu kan şekerini normal seviyeye düşürür.
8) Hormonlar….Kan………yoluyla vücutta taşınır.
9) Organ bağışı yapabilmek için……….On sekiz……yaşını doldurmuş olmak gerekir.
10) Göz sağlığı için…….A…………vitamini içeren besinler tüketilmelidir.
F. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1) Duyu organlarının sağlığına dikkat eden kişi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Ağız temizliğine dikkat etmemek
B) Güneşte uzun süre kalmak
C) Kulaklarını sert bir cisimle karıştırmamak
D) Televizyonu uzun süre yakından izlemek
 • Cevap: C

Sayfa 205 Cevabı Meb Yayınları

A. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.
1) Beyinciği çıkarılmış bir kuş ne yapamaz? Açıklayınız.
 • Cevap: Beyinciği çıkarılmış kuş uçamaz.
2) Ergenlik döneminde hangi bez yeterince çalışmazsa kişinin boyu kısa kalabilir?
 • Cevap: Hipofiz bezi ergenlik döneminde yeterince çalışmazsa kişinin boyu kısa kalabilir.
3) Duyu organlarının tedavisinde yararlanılan teknolojik gelişmeler nelerdir?
 • Cevap: Göz için: Braille alfabesi, gözlük, lens, lazer, kaldırımda sarı şerit… Kulak için: İşitme cihazı, görüntülü olarak cep telefonu görüşmesi.
4) Kulağımızın yapısında bulunan östaki borusunun görevi nedir?
 • Cevap: Kulak zarının her iki tarafındaki hava basıncını dengelemektir.
5) Organ bağışlamak için gerekli şartlar nelerdir?
 • Cevap: Organ bağışlayacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması, ”Organ ve Doku Bağış Formu” doldurması ve bu belgeyi yanında taşıması, ailenin yazılı izni olması gerekir.
B. Aşağıda verilen terimleri uygun açıklamalar ile eşleştiriniz.
1. Omurilik
2. Sonradan kazanılan refleks
3. Beyincik
4. Omurilik soğanı
5. Beyin
6. Doğuştan gelen refleks
 • Cevap1) (a) – 2) (c) – 3) (b) – 4) (e) – 5) (d)
a. Refleks merkezidir.
b. Vücudumuzun denge merkezidir.
c. Limon görünce ağzın sulanmasıdır.
d. Öğrenme, hatıza ve zeka merkezidir.
e. Solunum sistemini düzenler.

Sayfa 203 Cevabı Meb Yayınları

Neler Öğrendik?

1) Organ bağışında bulunabilmek için gerekli şartlar nelerdir?
 • Cevap: Organ bağışı için aranan şartlar: 18 yaşından büyük olmak, sağlıklı olmak, akli dengesi yerine olmak.
2) İlk yardım neden önemlidir?
 • Cevap: İlk yardım; hasta veya kazazede sağlık kurumuna götürülmeden olay yerinde veya yolda yapılan sağlık müdahaleleridir. Bu müdahaleler kalp masajı, suni teneffüs, turnike, tampon vs dir. Hasta veya kazazedeye erken müdahale edilmesi gerekmektedir. Çünkü aksi bir durumda kalıcı sakatlıklar, rahatsızlıklar ve hatta ölüm olabilir. Bulunduğumuz yer sağlık kurumlarına uzak olabilir veya ambulans bulunduğumuz yere geç gelebilir. Böyle bir durumda hasta veya kazazedeye anında müdahale edecek en azından sağlık personelleri gelene kadar onu yaşamda tutacak kadar ilk yardım bilinmesi gerekmektedir.
3) Ülkemizde sık rastlanan hastalıklar nelerdir?
 • Cevap: Kalp, şeker, tansiyon, kanser ülkemizde en sık görülen hastalıklardır.
4) Canlı verici tarafından verilen hangi organların nakli yapılabilir?
 • Cevap: Böbrek, karaciğer, kök hücre, kemik iliği.

Sayfa 213 Cevabı Meb Yayınları

Ev ve işyerlerindeki prizler de plastikten yapılmıştır. Peki, bunlar iletken bir maddeden yapılmış olsaydı başımıza neler gelebilirdi?
 • Cevap: Bu maddeler iletken olsaydı bize elektrik çarpardı ve hayati tehlike yaşardık.
1) a. Alüminyum folyo
b. Porselen kase
c. Çiçek yağı
d. Plastik bardak
e. Yün kumaş
f. Tuzlu su
Yukarıdaki maddeleri iletken veya yalıtkan olarak gruplandırıp harflerini aşağıdaki ilgili alana yazınız.
 • İletken Madde: a, f
 • Yalıtkan Madde: b, c, d, e.
2) Elektrik iletim kablolarında altın veya gümüş yerine bakır veya alüminyum kullanılmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daha hafif olmaları
B) Daha ucuz olmaları
C) Elektriği daha iyi iletmeleri
D) Yalıtımlarının daha kolay olması (DPY-2007)
 • Cevap: B

Sayfa 214 Cevabı Meb Yayınları

Oturma odamızda ampulün çok iyi ışık vermediğini düşünelim. Acaba oturma odamızdaki ampulün parlaklığını değiştirebilir miyiz?
 • Cevap: Oturma odamızdaki ampulün ışığının parlaklığını değiştirebiliriz.
Aydınlatma araçları satan bir mağazaya girdiğimizde ampullerin farklı parlaklıklarda yandığını görmüşüzdür. Ampullerin farklı parlaklıklarda yanma sebebi ne olabilir?
 • Cevap: Ampullere gelen elektrik direncinin farklı olmasından dolayı parlaklıkları farklıdır.

Sayfa 215 Cevabı Meb Yayınları

İletken Telin Cinsinin Ampul Parlaklığına Etkisi Amaç: İletken telin cinsinin ampul parlaklığına etkisini kavramak
Yapılışı:
1. Sınıfta 5-6 kişilik gruplar oluşturunuz.
2. Her grup bakır tel ve alüminyum tel kullanarak iki ayrı basit elektrik devresi oluştursun. Aynı anda devrelerin ampül parlaklığını gözlemleyiniz.
Değerlendirme:
1. Alüminyum tel ve bakır tel ile oluşturduğunuz elektrik devresinde ampul parlaklığı değişti mi?
 • Cevap: Evet ampulün parlaklığı değişti. Bakır teli kullandığımda ampulün daha parlak olduğunu gözlemledim. Bakır alüminyuma göre daha iyi bir iletkendir.

Sayfa 216 Cevabı Meb Yayınları

İletken Telin Uzunluğunun Ampul Parlaklığına Etkisi Amaç: İletken telin uzunluğunun ampul parlaklığına etkisini kavramak Yapılışı:
1. Sınıfta 5-6 kişilik gruplar oluşturunuz.
2. Görseldeki gibi bir test devresi oluşturunuz.
3. Test devresinin A-B uçlarına 20 cm ve 40 cm uzunluklarında bakır telleri dokundurarak ampul parlaklığını gözlemleyiniz.
Değerlendirme:
1. Devrelerdeki ampulün parlaklığını karşılaştırınız?
 • Cevap: 20 cm uzunluktaki bakır teli kullandığımız zaman ampulün daha parlak olduğunu gözlemledim. Bunun sebebi ise direncin küçük olmasından dolayıdır.
Yapılan etkinlikte telin uzunluğunun ampul parlaklığına etkisini gözlemledik. Peki, bakır telin kalınlığını (dik kesit alanını) değiştirirsek ampul parlaklığı nasıl değişir? Bunu öğrenmek için aşağıdaki “Sıra Sizde” etkinliğini yapınız.
SIRA SİZDE
İletken Telin Dik Kesit Alanının Ampul Parlaklığına Amaç: İletken telin kalınlığının ampul parlaklığına etkisini kavramak Yapılışı:
1. Sınıfta 5-6 kişilik gruplar oluşturunuz.
2. Görseldeki gibi bir test devresi oluşturunuz.
3. Test devresinin A-B uçlarına ince ve kalın bakır telleri dokundurarak ampul parlaklığını gözlemleyiniz.
Değerlendirme:
1. Kullanılan iletken telin dik kesit alanı, ampul parlaklığını nasıl etkiledi?
 • Cevap: Kalın tel kullanıldığı zaman ampulün daha parlak olduğunu gözlemledim. Çünkü kalın telin iletkenliği daha iyidir.
1.  Yukarıda verilen tellerin dirençleri hakkında ne söyleyebiliriz? Açıklayınız.
 • Cevap: Maddelerin elektrik enerjisinin iletilmesine gösterdiği zorluk elektriksel direnç olarak ifade edilir. Bakır telin direnci alüminyum tele göre daha küçüktür.
Yukarıdaki 1, 2, ve 3 numaralı nikel-krom tellerin uzunluk ve dik kesit alanları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a) 1 ve 2 numaralı nikel-krom tellerin dirençlerini karşılaştınız. Bu karşılaştırmada neye dikkat ettiniz?
 • Cevap: 1 ve 2 numaralı tellerin dirençlerini karşılaştırdığım zaman 1. tel kısa ve kalın olduğu için direncin daha küçük, 2. tel uzun ve ince olduğu için direncin daha büyük olduğunu gördüm.
b) 2 ve 3 numaralı nikel-krom tellerin dirençlerini karşılaştınız. Bu karşılaştırmada neye dikkat ettiniz?
 • Cevap: 2 ve 3 numaralı nikel-krom telleri karşılaştırdığımda kalınlıklarına ve elektrik enerjisinin iletilmesine gösterdiği zorluğa dikkat ettim. 2. telin elektrik direncinin daha küçük olduğunu 3. telin ise elektrik direncinin daha büyük olduğunu gördüm.

Sayfa 218 Cevabı Meb Yayınları

Evlerde elektrik tasarrufu sağlamak için kullanılacak ampulleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
 • Cevap:  Aydınlatma süresi, gücü, elektrik direnci gibi özelliklere dikkat etmemiz gerekir.
Neler Öğrendik?
1) Elektriksel direnç nedir? Elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler nelerdir?
 • Cevap: Elektriksel direnç, iletken bir maddenin elektrik iletimi sırasında karşı koyulan engel olarak bilinmektedir. Direnç akıma karşı koyan bir unsur olarak devrede yer almaktadır.Elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler ise şu şekildedir:
  *İletkenin cinsi: Her madde için farklı değer alır.
  *İletkenin kesit alanı: Kalınlık arttıkça direnç azalır.
  *İletkenin boyu: İletkenin boyu arttıkça direnç de artar.
2) Ampul parlaklığı ile elektriksel direnç arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 • Cevap: Elektriksel direnç ampul parlaklığı arasında ters bir orantı vardır. Elektriksel direnç küçüldükçe ampulün parlaklığı artar, elektriksel direnç büyüdükçe ampulün parlaklığı azalır.
3) Ampulün içindeki telin direncinin özelliği nedir?
 • Cevap: Ampulün içindeki telin direncinin özelliği gerilimin yüksek olmasını sağlayarak ısı ve ışık oluşmasında etkili olmaktır.
4) Elektrikle uğraşan kişiler, çalışırken ne gibi önlemler almalıdır?
 • Cevap: Elektrikle uğraşan kişiler çalışırken, sigortaları indirir ve elektriği keserler, kontrol kalemi ile müdahale yaparlar, yalıtkan eldivenler ve iş malzemeleri kullanırlar. Böylelikle yaşanabilecek muhtemel kazaların da önüne geçilmiş olur. Elektrik iletken maddeler üzerinde yol alarak taşınmaktadır. Yalıtkan maddeler elektriği iletmediği için koruma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle elektrikle uğraşan kişilerin elektrik işlerini yaparken dikkatli davranması gerekir.
Yandaki elektrik devresinde test uçları arasına bakır çubuk konulduğunda ampul ışık vermektedir. Ampulün parlaklığını arttırmak için yukarıdakilerden hangileri yapılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
 • Cevap: C
6) Aşağıda aynı maddeden yapılmış iletken tellerin uzunlukları ve dik kesit alanları verilmiştir. Buna göre iletken tellerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Hangi telin direnci en büyüktür? (D)
b) Hangi telin direnci en küçüktür? (A)
c) A ve B iletken tellerin dirençleri arasındaki büyüklük ilişkisini karşılaştınız. (A telinin direnci B teline göre daha küçüktür.)
d) C ve D iletken tellerin dirençleri arasındaki büyüklük ilişkisini karşılaştınız.(C telinin direnci D teline göre daha küçüktür.)
e) Hangi telin kullanılması elektrikli ısıtıcılar için en uygun olur? (A)
f) Basit bir elektrik devresinde hangi iletken tel kullanılırsa ampul parlaklığı en fazla olur? (A)
g) İletkenin direncinin iletkenin uzunluğuna bağlı olup olmadığını araştırmak için basit bir elektrik devresinde verilen tellerden hangi ikisi kullanılmalıdır? (A-B)
h) İletkenin direncinin iletkenin dik kesit alanına bağlı olup olmadığını araştırmak için basit bir elektrik devresinde verilen tellerden hangi ikisi kullanılmalıdır? (B-D)


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...