6. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 221-223 Arası

Sayfa 221 Cevabı Meb Yayınları

1) Yukarıdaki elektrik devresindeki A-B uçlarına aynı maddeden yapılmış ve kalınlıkları eşit K, L, M iletken telleri bağlandığında dirençler arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Ampul parlaklıkları ile direnç arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Cevap: M>L>K
  Direnç arttıkça ampul parlaklığı azalır.
2) Saf su iletken midir? Cevabınız hayır ise iletken hale getirilebilir mi?
 • Cevap: Saf su yalıtkandır. Tuz ekleyerek iletken hale getirilebilir.
3) Günlük hayatta elektrik yalıtkanı olan maddelerin kullanım alanları nerelerdir?
 • Cevap: Elektrik kablolarının dışı, prizler, fişler yalıtkan madde ile kaplıdır.
4) Bir çubuğun iletken mi yalıtkan mı olduğu bilinmiyor. Bunu anlayabilmek için nasıl bir çalışma yapabiliriz?
 • Cevap: Bir çubuğun iletken olup olmadığını anlamak için test devresi oluşturulur. Devrenin test uçlarına çubuk dokundurulur. Ampul ışık veriyorsa çubuk iletkendir.
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.
 • Cevap:
1) Maddelerin elektrik enerjisinin iletilmesine karşı gösterdiği zorluğa……Direnç……..denir.
2) Elektrik enerjisini ileten maddelere……İletken…..denir.
3) Elektrik enerjisini iletmeyen maddelere……..Yalıtkan……..denir.
4) Direnç; bir iletkenin cinsine,…Dik kesit alanına………ve……uzunluğuna……..bağlıdır.
5) Kabloların dış kısmı, yalıtkan bir madde olan….Plastik……..ile kaplıdır.
6) ……Kablo……elektrik enerjisinin taşınmasını sağlayan devre elemanıdır.
7) Bir devredeki ampulün parlaklığı devredeki……Telin……..uzunluğuna bağlıdır.
8) Ampulün içinde…..Filaman…..tel bulunur.
9) Dik kesit alanı…..Arttıkça……bir iletkenin direnci azalır.
C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.
 • Cevap:
1. (Y) Elektrik enerjisini ileten maddelere yalıtkan madde denir. (Elektrik enerjisini ileten maddelere iletken madde denir.)
2. (D) Vücudumuz elektrik enerjisini iletir.
3. (D) Islak tahta parçası iletkendir.
 • Cevap:

Sayfa 222 Cevabı Meb Yayınları

 • Cevap:
4. (Y) İletken maddelerin dirençleri büyük, yalıtkan maddelerin dirençleri küçüktür. (İletken maddelerin dirençleri küçük, yalıtkan maddelerin dirençleri büyüktür.)
5. (D) Saf su, içerisine tuz atılıp karıştırıldığında iletken hale geçer.
6. (Y) Kuru hava elektrik enerjisini iletir. (Yağmurlu hava elektrik enerjisini iletir.)
7. (D) Devre elemanlarının her biri, bir direnç değerine sahiptir.
8. (D) Ütü, fırın, elektrik sobası gibi elektrikli cihazların içinde direnci büyük teller kullanılır.
9. (D) Eşit kesit alana sahip aynı cins maddeden yapılmış iki iletkenden uzun olanın direnci, kısa olanınkinden daha büyüktür.
10. (Y) Bir iletkenin direnci, iletkenin kütlesine bağlıdır. (Bir iletkenin direnci, iletkenin cinsine, uzunluğuna ve dik kesit alanına bağlıdır.)
D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1) Yukarıda verilen maddelerden hangileri elektrik enerjisini iletmez?
A) 1-2-5 B) 1-5-7-8 C) 2-5-7-8 D) 2-4-6-8
 • Cevap: C
2) Yandaki test devresinde bulunan ampulün ışık vermesi için A-B uçlarına aşağıdakilerden hangisinin temas ettirilmesi gerekir?
A) Plastik tarak
B) Saf su
C) Kurşun kalem ucu
D) Şekerli su
 • Cevap: C
3) Şekildeki elektrik devresinde bağlantı kabloları arasına bakır çubuk bağlanmıştır. Bu çubuğun yerine aynı uzunlukta fakat daha kalın bakır çubuk bağlandığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?
A) Devrenin direnci artar.
B) Devrenin direnci azalır.
C) Devredeki ampul parlaklığı azalır.
D) Devredeki elektrik enerjisi artar.
 • Cevap: B

Sayfa 223 Cevabı Meb Yayınları

4) İletkenlik-yalıtkanlık ile ilgili hangi öğrenci veya öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?
A) Mehmet
B) Beyza ve Muammer
C) Beyza ve Mehmet
D) Muammer ve Mehmet
 • Cevap: A
5) Yukarıda iletkenlik sırası verilen maddeler özdeş ampul ve pilden oluşturulan basit elektrik devrelerinde kullanılıyor. Buna göre hangi devredeki ampul en az parlaklıkta ışık verir?
A) Gümüş
B) Bakır
C) Alüminyum
D) Tungsten
 • Cevap: D
6) Bir deneyde basit bir elektrik devresine şekilde verilen aynı uzunluktaki tellerden biri bağlanarak ampul parlaklığına bakılıyor. Daha sonra diğeri bağlanıp aynı gözlem yapılıyor.
Bu deneyde aşağıdaki durumlardan hangisi araştırılmaktadır?
A) Elektrik devresindeki güç kaynağının ampul parlaklığına etkisi
B) Farklı maddelerden yapılmış iletken tellerin ampul parlaklığına etkisi
C) İletkenin dik kesit alanının elektrik direncine etkisi
D) İletkenin uzunluğunun elektriksel dirence etkisi
 • Cevap: C

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...