6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayıncılık Cevapları

6. SINIF Fen Bilimleri Meb YAYINLARI Cevap anahtarı 

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


3. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI
A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa ifadenin doğrusunu yazınız.
(D) 1. Sürat, birim zamanda alınan yoldur.
(Y) 2. Sürat birimi metre (m) ve kilometre (km) ile ifade edilir. // (Sürat birimi metre/saniye veya kilometre/saat şeklinde ifade edilir.)
(D) 3. Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke kuvvet denir.
(Y) 4. Hızlanarak yola devam eden otomobil, dengelenmiş kuvvetler etkisi altındadır. // (Hızlanarak yola devam eden otomobil, dengelenmemiş kuvvetler etkisi altındadır.)
(Y) 5. 400 metrelik parkuru 20 saniyede koşan atlet, aynı parkuru 10 saniyede koşan atletten daha süratlidir. // (400 metrelik parkuru 20 saniyede koşan atlet, aynı parkuru 10 saniyede koşan atletten daha yavaştır.)
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuktan seçtiğiniz uygun sözcükleri yazınız.
1. Duran bir cismi hareket ettirebilen; hareketli cismi durdurabilen, şeklini ve yönünü değiştirebilen etkiye kuvvet denir.
2. Bir cismin süratini bulabilmek için alınan yol ve zaman bilinmelidir.
3. Kuvvetin tanımlanabilmesi için doğrultusu, büyüklüğü ve yönü bilinmelidir.
4. Bileşke kuvvet sıfır değilse cisim dengelenmemiş kuvvet etkisi altındadır.
5. Durmakta olan cisme 10 N kuzey ve 5 N güney yönündeki kuvvetler etki etmektedir.
Bu durumda cisim kuzey yönünde hareket eder.
C. Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.
C BÖLÜMÜ CEVAPLARI: 1.A 2.B 3.C 4.D 5.C
D. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

Sayfa 90 Cevapları

 

Sahra Çölü’ndeki bir tepenin görseli yukarıda verilmiştir. Sizce görseldeki tepe bütünsel, tek bir yapıya mı sahiptir; yoksa küçük küçük taneciklerden mi oluşmuştur?
Cevap: Çöllerde ve kumsallardaki kum taneciklerinin oluşturduğu şekiller, kendiliğinden düzenlenme olgusunun doğadaki en ilgi çekici örneklerindendir. Bu şekiller rüzgârın zemindeki kum tanecikleri üzerine uyguladığı kuvvetin etkisiyle oluşur. Bir kum tanesinin rüzgârın etkisiyle nasıl hareket edeceğini üç kuvvet belirler. Kütleçekim kuvveti taneciğin zemin üzerinde sabit kalmasını sağlayan kuvvettir. Rüzgâr, estiği doğrultuda kum taneciğinin sürüklenmesini sağlar. Ayrıca rüzgâr kum taneciğinin yüzeyinde hareket ederken oluşan basınç farkı, taneciğin üzerine -uçakların kanadında oluşana benzer şekilde- bir kaldırma kuvvetinin etki etmesine neden olur.
Yukarıdaki görselde; delikli süzgecin içi pirinç ile dolu olmasına rağmen pirinçlerin üzerine su tutulduğunda su lavaboya akıp gitmektedir. Suyun süzgeç tabanına ulaşarak akıp gitmesinin sebebi ne olabilir?
Cevap: Maddeyi oluşturan tanecikler arasında boşluklar bulunmaktadır. Boşlukların büyüklüğü, maddenin fiziksel hâline göre değişmektedir. Tanecikler arasındaki boşluk; maddenin katı hâlinde en az, gaz hâlinde en fazla, sıvı hâlinde ise katıdan fazla gazdan azdır. Su süzgecin üzerindeki boşluklardan akıp gitmiştir. Oysa pirinçlerde sıkıştırma katılaştırma fazla olduğu için pirinçler süzgecin üzerinde kalmıştır.

Sayfa 95 Cevapları

 

HAYDİ YAPALIM
1. Delgecin haznesine yeterli miktarda pul birikene kadar el işi kâğıdında delikler açalım.
2. Elde ettiğimiz bu daire şeklindeki pulları aşağıda verilen tablodaki katı, sıvı ve gaz bölümlerinde yer alan şekillerin içine yapıştıralım.
3. Yapıştırma işlemi sırasında pulların şeklin dışına taşmamasına ve üst üste gelmemesine dikkat edelim. Ayrıca maddenin hâl özelliklerini de göz önünde bulunduralım.
SONUCA VARALIM
– Daire şeklindeki kâğıt pullar neyi temsil etmektedir?
Cevap: Maddenin taneciklerini. Bir araya gelerek cisimleri oluştururlar.
– Katı bölümüne yapıştırdığımız pullar arasında boşluklar var mı?
Cevap: Hayır yok. Çünkü katı maddeler arasındaki boşluklar çok daha azdır.
– Çalışmanın sonunda her şeklin içine yapıştırılan pul sayısı eşit oldu mu? Sebebini açıklayınız.
Cevap: Hayır olmadı, sıvı kısmına yapıştırılan pul sayısı daha fazla oldu.

Sayfa 96 Cevapları

 

Aşağıdaki tabloda maddelere ait özellikler ve madde örnekleri verilmiştir. Bu maddelerin sahip olduğu özellikleri “+” ile gösterelim.
ÖzelliklerMermerHavaSu
Taneciklerden oluşur.         +     +
Tanecikleri titreşim hareketi yapar.       + 
Tanecikleri öteleme hareketi yapar.       +          +
Tanecikleri dönme hareketi yapar.         +  
Tanecikleri arasında boşluk vardır.        +        +        +
Tanecikleri arasında boşluk en fazla olan madde hâline örnektir.           +
Tanecikleri arasında boşluk en az olan madde hâline örnektir.         +  
Belirli hacmi vardır.         +         +
Belirli şekli vardır.        +       +
Sıkıştırılabilir.         +      +
Akışkan özelliktedir.        +      +
Tanecik hareketinin en hızlı olduğu hâle örnektir.        +
Tanecik hareketinin en yavaş olduğu hâle örnektir.+  

Sayfa 98 Cevapları

 

HAYDİ YAPALIM
1. Bir paket margarinin dörtte birini beherglas içine koyalım.
2. Beherglas içindeki margarinin üzerine çay kaşığının alacağı kadar arpa şehriya bırakalım.
3. İçinde margarin bulunan beherglası üçayağın üzerine yerleştirelim.
4. İspirto ocağını üçayağa yerleştirerek beherglası ısıtmaya başlayalım.
5. Margarin tamamen sıvı hâle geçince ısıtma işlemini sona erdirelim.
SONUCA VARALIM
– Margarinin şeklinde bir değişme oldu mu? Açıklayınız.
Cevap: Evet oldu, katı halden sıvı hale geçti. Bu da şeklinde bir değişme olduğunun göstergesi oldu.
– Arpa şehriye tanelerinin konumları nasıl değişti?
Cevap: Altlarındaki zemin yani tereyağı sıvı haline geçti onlarda bulundukları zeminin erimesiyle farklı yerlere dağılmışlardır.
– Arpa şehriye tanelerinin konumlarındaki değişiklik ile margarinin katıdan sıvıya geçmesi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: Şehriyeler margarinin erimesinden dolayı katı halde sabit dururken sıvı haline gelen tere yağın içinde az öncekinden farklı olarak suyun içinde yüzmekte hareket etmektedirler
– Katı margarin ile sıvı margarin arasındaki fiziksel farklılıklar nelerdir?
Cevap: Sıvı margarinin tanecikleri arasında sıkıştırılma daha fazla boşluklar da çoktur.  Katı margarinde ise tanecikler arasında sıkıştırma ve boşluklar azdır.

Sayfa 101 Cevapları

 

Hâl değişimleri sırasında madde taneciklerinde meydana gelen değişimleri aşağıdaki tablonun ilgili bölümlerine yazınız.
 Hareketli taneciklerin hızı (artar/azalır/değişmez)Tanecikler arası boşluk (artar/azalır/değişmez)Hareketli taneciklerin hareket çeşidi (artar/azalır/değişmez)
Katıdan sıvıya dönüşürken          artar          artar       artar
Sıvıdan katıya dönüşürken          azalır           azalır      azalır
Sıvıdan gaza dönüşürken          artar           artar        artar

Sayfa 102 Cevapları

 

ÖĞRENDİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM
1. Efe; özdeş iki balonu aynı miktarda havayla şişirerek birinin üzerine “A”, diğerinin üzerine “B” yazıyor. A balonunu buzdolabına, B balonunu sıcak kalorifer peteği üzerine koyuyor. Yeteri kadar bekledikten sonra balonların şişkinliklerini kontrol ediyor. Balonların şişkinliklerinin farklı olduğunu görüyor.
a- Hangi balonun şişkinliği artmış olabilir? Neden?
Cevap: B balonunun şişkinliği artmıştır. Çünkü balon içerisindeki gaz taneciklerinin hareket hızları artmıştır.
b- Hangi balonun şişkinliği azalmış olabilir? Neden?
Cevap: A balonunun şişkinliği azalmıştır. Çünkü balon içerisindeki gaz taneciklerinin hareket hızları azalmıştır.
2. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İzmir Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesini gezen Ece, suyun buhar hâline dönüştürüldükten sonra çok ağır tren setlerini hareket ettirebildiğini fark etti.
Bu olayın tanecik hareketiyle ilişkisi var mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Bu olayın tanecik hareketi ile ilişkisi vardır. Su buhar hâline getirilirken verilen ısı enerjisi, taneciklerin hareket hızlarını arttırır. Bu durum trenin hareketi için gerekli hareket enerjisinin oluşmasını sağlar.
3. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin hazırladığı deney, maddenin tanecikli – boşluklu yapısını kanıtlar? Açıklayınız.
Bülent: Beherglas içindeki suya mürekkep damlattım. Mürekkebin su içerisinde dağılarak suyu renklendirdiğini gördüm.
Ebru: Odanın bir köşesinde oda parfümü sıktım. Oda parfümünün kokusunu odanın diğer kısımlarında da hissettim.
Su: Cam levhaya ve mukavvaya lazer ışığı tuttum. Lazer ışığının mukavvadan geçemediğini fakat cam levhadan geçtiğini fark ettim.
Cevap: Bülent ve Ebru’nun oluşturdukları deney düzenekleri kanıtlar. Bülent’in deneyinde su içerisine damlatılan mürekkep, su tanecikleri arasındaki boşluklara girmiştir. Ebru’nun deneyinde ise oda parfümü tanecikleri hareket ederek odanın her yerine yayılmıştır
4. Metnin anlam bütünlüğüne göre koyu renkli sözcüklerden uygun olanları belirleyip uygun olmayanların üstünü çiziniz.
Atmosferde gaz hâlinde bulunan su buharı tanecikleri soğuk hava ile karşılaşınca tanecikler arasındaki mesafe artar / azalır ve su buharı su damlacıklarına dönüşür. Bu olay hâl değişimlerinden buharlaşmaya / yoğuşmaya örnektir. Damlacıklar birleşerek yağmur damlaları olarak yeryüzüne iner. Su tanecikleri yeteri kadar ısı aldığında taneciklerin süratleri ile aralarındaki mesafe artar / azalır ve su buharı şeklinde gökyüzüne yükselir.
Cevap: Boşluklara sırayla “Azalır, Yoğuşmaya, Artar” yazılmalıdır.


Sayfa 103 Cevapları

 

 

Eşit hacimli bulaşık süngeri ile çelik parçasından bulaşık süngerini eşit kollu terazinin bir kefesine, çelik parçasını diğer kefesine koyduğumuzda hangisinin bulunduğu kefe ağır basar? Hacimleri aynı olmasına rağmen bu maddeler arasında ağırlık farkının oluşma sebebi ne olabilir?
Cevap: Çelik parçasından oluşan madde daha ağır basar. Çünkü çelik maddenin içerisindeki boşluklar daha azdır. Bu yüzden de daha ağırdır.
İçinde su olan bir kaba biraz zeytinyağı ekleyip bir süre beklersek neler olur?
Cevap: İçinde su olan bir kaba zeytinyağı eklesek bir süre sonra zeytinyağı üste çıkar, su altta kalır. Birbiri içinde çözünmeyen sıvılar, aynı kap içerisinde bulunmaları durumunda yoğunluğu büyük olan sıvı altta, küçük olan sıvı üstte olacak şekilde sıralanır. Su ve zeytinyağı aynı kap içerisine bırakıldığında yoğunluğu büyük olan su altta, yoğunluğu sudan küçük olan zeytinyağı ise üstte durur.
Neden durgun bir denizde yüzmek havuzda yüzmekten daha kolaydır?
Cevap: Dalgalı sularda, dalgalar vektörel olarak kuvvetler meydana getirmektedir. Akıntı da bu kuvvetlerden biri olarak bilinmektedir. Durgun suda akıntı ve dalga olmadığından vektörel olarak kuvvet bulunması da söz konusu değildir. Bir başka deyişle durgun suda dengeleyici kuvvetler bulunmaktadır. Bununla beraber tuzlu su bulunan denizlerin yoğunluğu daha fazladır. Havuzlarda ise tatlı su bulunduğundan yoğunluk daha azdır. Yoğunluğu fazla olan durgun bir denizde yüzmek suyun üstünde durmak bakımından kolaydır. Havuzda ise batmadan yüzmek oldukça zordur. Bu da hemen her zaman suyun yoğunluğuna ve dalgaların engelleyici kuvvet oluşturmasına bağlı olarak değişmektedir.

Sayfa 105 Cevapları

 

1. Yandaki tabloda aynı sıcaklıkta olan madde örnekleri için kütle ve hacim değerleri verilmiştir. Tabloya göre örneklerin yoğunluklarını hesaplayınız.
Cevap: Burada kullanacağımız formül şudur: p = m/v ( p yoğunluk/ m kütle / m hacim demektir. )
A’nın yoğunluğu = 
B’nin yoğunluğu = -2
C’nin yoğunluğu = 2,5
D’nin yoğunluğu =  2,5
MaddeKütle (g)Hacim (cm3)
A15050
B100200
C5020
D250100
Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bu sonuçlara göre hangi örnekler, aynı maddeye ait olabilir?
CevapC VE D aynı maddeye ait olabilir çünkü yoğunlukları aynıdır.
2. Bir maddeye ait kütle-hacim grafiği aşağıda verilmiştir. Bu maddenin yoğunluğunu hesaplayınız.
  • Cevap: Burada kullanacağımız formül şudur: p = m/v ( p yoğunluk/ m kütle / m hacim demektir. )
16 /8 : 2dir.


Sayfa 109 Cevapları

 

PEKİŞTİRELİM
1. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların kap içerisindeki konumları aşağıdaki gibidir. Şekilleri dikkate alarak sıvıların yoğunluklarını büyükten küçüğe sıralayınız.
Cevap:   T > Z > Y > X    Çünkü yoğunluk fazla ise dipte kalır madde yoğunluk az ise üste çıkar.
2. En taze yumurta, en yoğun yumurtadır. Su içerisine atılan A, B ve C yumurtalarının tazelik sıralamasını yapınız.
Cevap:  Tazeliğe göre bakıldığında madem ki en yoğun cisim en tazedir kuralı var o halde sıralama şu şekildedir. En taze C sonra B sonra da A şeklinde sıralayabiliriz.
3. Hande, arkadaşının doğum günü hediyesi olan bilekliğin hangi saf metalden yapıldığını bulmak istiyor. Bileklik 105 g kütleye ve 10 cm3 hacme sahip ise Hande’ye verilen hediye hangi metalden üretilmiştir?
Bazı Metallerin Yoğunluğu:
(Altın= 19,3 g/cm3, Demir= 7,8 g/cm3,
Bakır= 8,9 g/cm3, Gümüş=10,5 g/cm3)
Cevap: Tabi ki Gümüşten yapılmıştır. Çünkü formüle baktığımızda d= v/m dir. Yani kütle bölü hacimdir. Bundan da 10,5 x 100 yaptığımızda 105 gram kütleye ulaşırız.
4. Biri boş, diğerlerinde farklı miktarda kum bulunan ağzı kapalı özdeş cam şişeler su içerisine bırakılarak aşağıdaki deney düzeneği hazırlanıyor. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı şişelerin yoğunluklarını büyükten küçüğe sıralayınız.
Cevap3 > 2 > 1 şeklinde sıralayabiliriz. En yoğun olan dibe çökerken diğeri ortada en az yoğunluğa sahip olan da en üstte kalmaktadır.


Sayfa 112-113 Cevapları

 

ÖĞRENDİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM
1. Yoğunluk konusu ile ilgili öğrendiklerinizi aşağıdaki boş bırakılan alanlara yazınız.
Nasıl Hesaplanır?
Cevap: Yoğunluk kütlenin hacme bölünmesiyle bulunur.
Canlılar için önemi nedir?
Cevap: Buzun yoğunluğunun suyun yoğunluğundan az olması sudaki yaşamın devamlılığını sağlar
Nelere bağlıdır?
Cevap: Yoğunluk kütle ve hacme bağlıdır.
Nedir?
Cevap: Birim hacimdeki madde miktarına yoğunluk denir.
2.
SıvıKütle (g)Hacim (cm3)
X Sıvısı80100
Y Sıvısı7070
Z Sıvısı14070
Birbiri içinde çözünmeyen X, Y ve Z sıvılarının kütle ve hacimleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu sıvılarla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Yoğunluğu en büyük olan Z sıvısıdır.
B) Y ve X sıvısı aynı kaba bırakılınca X sıvısı altta, Y sıvısı üstte durur.
C) Z ve X sıvısı aynı kaba bırakılınca Z sıvısı altta, X sıvısı üstte durur.
D) Y sıvısının yoğunluğu X sıvısının yoğunluğundan büyüktür.
Cevap: B
3. Kütle ve hacimleri tabloda verilen maddelerin yoğunluklarını hesaplayarak ilgili bölüme yazınız.
Cevap:
MaddeKütle (gr)Hacim (cm3)Yoğunluk (gr/cm3)
Bakır178208,9 g/cm3
Demir234307,8 g/cm3
Cıva68513,6 g/cm3
4. Birbiri içinde çözünmeyen sıvılara ait kütle-hacim grafiği aşağıda verilmiştir. Bu sıvılar aynı kap içerisine konulduğunda kap içerisindeki konumlarını aşağıdaki şekil üzerinde gösteriniz.
Cevap: Aşağıdan yukarı doğru sıralama K, L, M şeklinde olur.


Sayfa 122 Cevapları

 

HAYDİ YAPALIM
1. İlk kavanozun dışını önce pamukla kaplayıp üzerini streç film ile saralım. Sonra alüminyum folyoyla üzerini kaplayarak en üstüne yine streç film saralım.
2. İkinci kavanozun dışını kartonla bir kat kaplayıp üzerine streç film saralım.
3. Üçüncü kavanoza herhangi bir işlem yapmayalım.
4. Üç kavanozun içine de aynı sıcaklıkta sıcak su koyalım. Ağızlarını kapatarak 15 dakika bekleyelim.
5. On beş dakika sonunda kavanozlardaki suların sıcaklık değerlerini büyükten küçüğe tahmin edelim. Bu tahminlere nasıl ulaştığımızı arkadaşlarımızla tartışalım.
Cevap: Bence ilk kavanozun sıcaklığı daha yüksek olur. Çünkü ısı kaybını önleyecek bazı maddelerle sarılmıştır. Alüminyum folyo gibi maddeler sıcaklığı hemen dışarı bırakmaz. Sonrasında ikinci kavanoz gelmektedir. Çünkü kartonla da olsa dışına bir şey sardığımız için ısı hemen kaybolmaz. Ama üçüncü kavanozun dışına bir şey sarmadığımız için ısı dağılacak ve daha erken soğuyacaktır.
SONUCA VARALIM
– On beş dakika sonra kavanozları aynı anda açarak termometreler ile sıvı sıcaklıklarını ölçünüz ve ölçtüğünüz sıcaklık değerlerini sıralayınız.
Cevap: En yüksek sıcaklık 1. kavanoz 2. en yüksek sıcaklık  2. kavanoz en düşük sıcaklık ise üçüncü kavanoza aittir.
– Tahminleriniz ile ölçüm sonuçlarınız aynı mı? Açıklayınız.
Cevap: Kesinlikle örtüştü. Çünkü dediğimiz gibi etrafta ısının dağılmasını engelleyici şeyler olduğunda sıcaklık da hemen düşmemektedir.

Sayfa 126 Cevapları

 

ÖĞRENDİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM
1- Yeni bir termos geliştirdiğinizi ve bu termosu tanıtmak için yukarıda verilen görseli tasarladığınızı hayal edin. Aşağıdaki alana termosunuz ile ilgili bir reklam metni hazırlayınız. (Metinde bu termosa insanların neden ihtiyacı olduğunu, termosun sağlayacağı faydaları belirtebilirsiniz.)
CevapTermos; İçine konulan içeceklerin, yiyeceklerin sıcaklığını, soğukluğunu uzun süre koruyan özel yapılı kaplara termos denir. Termosta ısıyı değişmeden, sıcak olanları sıcak, soğuk olanları da soğuk tutan, kabın içindeki havanın boşaltılmış olmasıdır. Bu kadar önemli bir alet bence her evde olmalı. Hayatınızı kolaylaştırmak ve zamandan tasarruf etmek için bu aleti kullanmalısınız.
2- Binalardaki ısı yalıtımında kullanılacak ısı yalıtım malzemelerinin seçilmesinde malzemelerin hangi özellikleri dikkate alınmalıdır?
Cevap: Yalıtım için kullanılan malzeme seçilirken dikkat edilmesi gereken özellikler; düşük maliyetli, uzun mürlü, yanmaya karşı dirençli olmalı, insan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli olmamalı, darbelere karşı dayanıklı olmalı, içine su sızdırmamalı, ısı yalıtım
düzeyinin yüksek olmasıdır.
3- Dış cephesine ısı yalıtımı yapılmamış bir binada yönetici olduğunuzu düşünün. Binaya ısı yalıtımı yaptırmak için bina sakinlerini ikna etmeniz gerekiyor. Komşularınızdan bazıları ısı yalıtımı için para harcamanın gereksiz olduğunu düşünüyor.
Bu durumda onları ısı yalıtımının gerekliliğine nasıl ikna ederdiniz? Konuşma metninizi bir kâğıda yazarak arkadaşlarınıza sununuz.
Cevap: Binalarda ısı yalıtımı yaptırmak, ekonomik açıdan olduğu kadar çevresel öneme de sahiptir. Bunun yanı sıra, ısı yalıtımı yapılarak daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmek, konutların ömrünü uzatmak da mümkün olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı ısı yalıtımı yapılmalıdır.
4- Metal kaşık, tahta kaşık ve plastik kaşık; saplarına eşit miktarda tereyağı batırılarak içinde sıcak su olan tabağın içine bırakılıyor.
a- Bu deneyin amacı ne olabilir?
Cevap: Deneyin amacı farklı maddelerin ısı iletkenlik düzeylerini test etmektir.
b- İlk önce hangi cisimdeki tereyağı erir? Sebebi ne olabilir?
Cevap: Metal kaşıktaki tereyağı daha önce erir. Metal kaşık diğerlerine göre daha iyi ısı iletkenidir.


Sayfa 138 Cevapları

 

Enerji üretiminde kullanılan kaynakların özelliklerini ve üretim sırasında oluşturdukları etkileri içeren aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Tablodaki kaynağın belirtilen etkisi, özelliği varsa “+”, yoksa “-” işareti koyunuz.
Kaynak
Etki-özellik
Atık OluşturmaYenilenebilirlikHava Kirliliğine / Sera Gazı Salınımı- na Sebep Olmaİnsan Sağlığı için Olumsuz Etki Oluşturma
Kömür        +             –    +   +
Petrol       +                 +    
Doğal Gaz        –            –     –    –
Güneş        –          +     –    –
Rüzgâr        –          +     –    –
Jeotermal        –          +     –    –
Biyokütle        +          –    +  +
Tabloyu doldurduktan sonra:
a) Arkadaşlarınızla tablolarınızı kıyaslayarak farklı doldurduğunuz alanların sebeplerini tartışınız.
Cevap: Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Günümüzde küresel enerjinin yüzde 80’i fosil yakıtlardan elde ediliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada en önemli rolü üstlenmektedir.Tarım atıkları, orman sektörü organik atıkları, hayvansal atıklar(mezbaha atıkları, dışkı, vb) veya şehir atık sularının oksijensiz ortamda çürütülerek; çeşitli su bitkileri gibi canlı (biyolojik) kaynaklar yolu ile elde edilen yakıta Biyogaz, bu enerji türüne Biyokütle Enerjisi (biomass) denilmektedir.
b) İnsan ve çevre üzerindeki etkilerini göz önüne alarak hangi enerji kaynaklarının kullanılmasının daha uygun olacağını tartışınız.
Cevap:Güneş enerjisi, akarsu ve dalgaların kinetik enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi en bilinen alternatif enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özelliği, kaynağın tükenme hızından daha hızlı bir şekilde yenilenebilmesidir
c) Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırarak rapor hâline getiriniz. Sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.
Doğalgaz tesisatlarına kesinlikle müdahale edilmemeli, yetkisiz kişi ve kuruluşlara tamir ve bakım gibi işlemler yaptırılmamalıdır.
Gaz açma işlemi gerçekleştirildikten sonra tesisatlara yeni bir cihaz bağlanması halinde, kesinlikle bu durumdan gaz dağıtım firmasını haberdar edilmelidir.
Pencere veya duvarlara monte edilen, ortama taze hava girmesini ve herhangi bir gaz kaçağı durumunda da gazın dışarıya tahliye edilmesini sağlayan menfezlerin asla iptal edilmemeli ve üzeri kapatılmamalıdır.
Kombi, şofben gibi cihazlar her yıl kışa girmeden yetkili servisler aracılığıyla bakımı yaptırılmalıdır.
Baca gazının kimyasal yapısında veya diğer dış etkenlerden dolayı bacaların deformasyona uğraması ihtimaline karşı yetkilendirilen baca temizleme firmaları tarafından kontrol ettirilmelidir.
Sobalarda kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu ve izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmaması önem taşımaktadır.
Soba aşırı doldurulmamalıdır. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından baca çekişi zayıflar.
İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artmaktadır. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk ederler.
Kömürü tutuşturmak için üzerine az miktarda kağıt ya da karton ve bunların üzerine de kolay yanan çıra ve odun konulmalıdır.
Sönmekte olan sobaya tutuşması güç yakıtların asla konulmaması gerekir. Yakıt iyi olsa bile yavaş yavaş ilave edilmelidir. Soba yakıtla beslenirken, yeni atılan yakıtın üzerine kor halindeki yakıttan bir miktar konulması, sobadaki yakıtın sürekli olarak üstten yanmasını sağlar.
Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt koyulmamalıdır.


Sayfa 140 Cevapları

 

ÖĞRENDİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM
1. Türkiye’nin 2017 yılı birincil enerji kaynaklarının dağılımı yukarıdaki grafikte verilmiştir. Grafik verilerini dikkate alarak toplam fosil yakıt ve yenilenebilir enerji yüzdelerini aşağıdaki kutucuklara yazınız.
TOPLAM FOSİL YAKIT MİKTARI YÜZDESİ: 87
YENİLENEBİLİR ENERJİ YÜZDESİ:  13
2. Aşağıdaki kavram haritasının boş bırakılan kısımlarını verilen öncüle göre doldurunuz.
Cevap: Aşağıdaki tanımları kutucaklara yazınız.
Katı Yakıtlar: Kömür, Odun, Pelet yakıt
Sıvı Yakıtlar: Benzin, Mazot/ Motorin, Biyodizel
Gaz Yakıtlar: Doğalgaz, LPG, Biyogaz
Fosil yakıtlar: Kömür, Petrol, Doğalgaz
Yenilenebilir Enerji: Güneş, Rüzgâr, Biyokütle

6. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 221-223 Arası

6. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 201-220 Arası

6. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 181-200 Arası

6. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 161-180 Arası

6. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 141-160 Arası

6. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 120-140 Arası

6. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 100-120 Arası
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...