6. Sınıf Fen Bilimleri Sevgi Yayınları Cevapları 5. Ünite

5. Ünite Ses ve Özellikleri


6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı
Resimlerde hangi ortamlarda sesler oluşturulmuştur?
 • Cevabı: Katı, Sıvı ve gaz ortamlarda.
Resimlerdeki ortamlarda oluşturulan seslerden hangileri duyulabilmiştir?
 • Cevabı: Katı ve gaz ortamlardaki sesler duyulabilir.
Sesin bir ortamda duyulabilmesi, sesin hangi özelliğini gösterir?
 • Cevabı: Sesin bir ortamda duyulabilmesi, “sesin yayıldığını” gösterir. Ses bir enerji türüdür ve dalgalar halinde yayılır. Ses dalgalarının yayılabilmesi için ses dalgalarının kaynağından çıktığı ortamda taneciklerin olması gerekir. Bu nedenle ses dalgaları katı, sıvı ve gaz gibi maddelerde yani maddesel ortamlarda yayılabilir.
Sesin Yayılabileceği Ortamlar
Soluduğumuz havanın bir gaz karışımı olduğunu biliyor musunuz?
 • Cevabı: Evet biliyorum. Özellikle azot gazının fazla olduğunu okumuştum.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı
Etkinlik Basamakları
• Konserve kutularının tabanlarına birer delik açınız.
• İpi bu deliklerden geçirerek ipin uçlarına düğüm atınız.
• Bir arkadaşınızla kutuların birer tanesini elinize alarak ipin uzunluğu kadar birbirinizden uzaklaşınız.
• Biriniz kutunun ağız kısmına doğru normal ses tonu ile konuşsun. Diğeriniz kutuyu kulağına dayayarak arkadaşını dinlesin.
• Kutuyu bir kez de kulağınızdan uzakta tutarak sesi dinleyiniz.
Sorular
1. Kutu kulağınıza dayalı iken mi yoksa kulağınızdan uzakta olduğunda mı sesi daha iyi duydunuz?
 • Cevabı:
Etkinlik Basamakları
• Balonu kesiniz. Hunilerden birinin geniş olan ağzını kestiğiniz balonla kapatınız.
• Plastik hortumu hunilere takınız.
• Plastik küveti su ile doldurarak balon takılı huniyi suyun içerisine küvete temas etmeyecek şekilde batırınız.
• Bir arkadaşınız küvetin içerisinde taş parçalarını birbirine vurarak ses çıkartsın.
• Siz de diğer huniyi kulağınıza dayayarak çıkan sesi duymaya çalışınız.
Sorular
1. Arkadaşınızın su içerisinde taşlarla çıkardığı sesi duyabildiniz mi?
 • Cevabı: Yüzerken kulaklarımızı suya batırdığımızda dışarıdaki sesleri uğultulu olsa da duyarız. Balina, yunus, karides gibi canlılar su içerisinde çıkardıkları sesler ile birbirleriyle iletişim kurar. Cansızlar da sıvı içerisinde ses çıkarır. İki taşı su içerisinde birbirine vurduğumuzda çıkan sesi hem sıvı hem de gaz ortamında duyabiliriz. Bu olaylar sesin sıvı ortamında yayıldığını göstermektedir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı
Etkinlik Basamakları
• Çalar saati 5 dk. sonra alarmı çalışacak şekilde kurup hava boşaltma tulumbasının üzerine yerleştiriniz.
• Üzerini cam fanus ile kapatınız.
• Hava boşaltma tulumbası ile fanusun içindeki havayı boşaltınız.
• Çalar saatin çalmasını bekleyip sesini duymaya çalışınız.
Sorular
1. Çalar saatin sesini duyabildiniz mi? Bunu nasıl açıklarsınız?
 • Cevabı: Hayır çünkü havasız ortamda ses yayılmaz.
Etkinliğinizde hava boşaltma tulumbası ile cam fanusun içerisindeki havayı boşalttığınızda havasız ortam yani boşluk aratmış oldunuz. Ses ancak maddesel ortamlarda yayılabileceği için çalar saatin sesini duyamadınız.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı
Bir çubuğu aynı şiddetle metal, tahta ve cam levhalara vurduğunuzda çıkan sesler birbirine göre nasıldır?
 • Cevabı: Hepsinin sesi farklı çıkar. Çünkü her maddenin titreşimi birbirinden farklı olduğundan seslerde birbirinden farklıdır.
Ses Kaynağı Farklı, Ortam Aynı
Etkinlik Basamakları
• Paket lastiğini başparmağınızla işaret parmağınız arasına takınız.
• Paket lastiğini hafifçe çekip bırakınız. Çıkan sesi dinleyiniz.
• Metal kaşıkları birbirine vurarak ses çıkartınız.
• Tahta kaşıkları birbirine vurarak ses çıkartınız.
• Metal ve tahta kaşıkları birbirine vurarak ses çıkartınız.
Sorular
1. Etkinlikte kullandığınız malzemelerin farklı sesler çıkarttığını söyleyebilir misiniz?
 • Cevabı: Evet. Çünkü her maddenin titreşimi birbirinden farklı olduğundan seslerde birbirinden farklıdır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı
Ses Kaynağı Aynı, Ortam Farklı
Resimdeki özdeş çalar saatlerin çıkardığı sesler, sizce aynı mıdır? Neden?
 • Cevabı: Maddesel ortama göre değişir. Maddesel ortam daha fazla ise ses yayılır. Boşlukta ise hiç yayılmaz.
Etkinlik Basamakları
• Balonu kesip hunilerden birinin geniş olan kısmına iple bağlayınız.
• Plastik hortumu hunilere takınız.
• Plastik küveti su ile doldurup balon takılı olan huniyi suya batırınız.
• Metal kaşıkları havada birbirine vurarak ses çıkartınız.
• Bir arkadaşınız metal kaşıkları su içerisinde birbirine vurarak ses çıkartsın.
• Siz de plastik hortuma takılı huniyi kulağınıza dayayarak çıkan sesi dinlemeye çalışınız.
Sorular
1. Metal kaşıkların hava ve su ortamında çıkardığı seste bir farklılık duydunuz mu? Bunu nasıl açıklarsınız?
 • Cevabı: Evet. Çünkü her maddenin titreşimi birbirinden farklı olduğundan seslerde birbirinden farklıdır.
Sesin yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz. Etkinliğinizde sesin yayılabildiği maddesel ortamlarda aynı sesin yayılmasını karşılaştırdınız. Hava ortamında metal kaşıkları birbirine vurarak çıkardığınız sesin su ortamındakinden daha farklı duyulduğunu gözlemlediniz.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarında bırakılan yerlere yazınız.
(..D..) 1. Sesin yayıldığı ortam değiştirilirse ses farklı işitilir.
(..D..) 2. Farklı ses kaynakları, farklı ses üretir.
(..Y..) 3. Bütün müzik aletlerinden aynı sesi elde edebiliriz.
(..D..) 4. Sesin yayıldığı ortam sesi etkilemez.
(..D..) 5. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır.
 • Cevabı:
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
değişir / değişmez aynı / farklı katı / gaz duyulur / duyulmaz yaratır / yaratmaz
1. Aynı ses farklı ortamlarda……………FARKLI…………………….işitilir.
2. Ses yayıldığı ortama göre……...DEĞİŞİR.………………………………
3. Hava ortamında sesleri duyabilmemiz, sesin………..GAZ……………………ortamlarda yayıldığını gösterir.
4. Farklı ses kaynaklarının ürettiği sesler, farklı uzaklıklardan aynı…………DUYULMAZ..…………………………..
5. Katı, sıvı ve gaz ortamlarından çıkan sesler aynı etkiyi……………..YARATMAZ………………………..
 • Cevabı:
C. Aşağıdaki resimlerde sesin hangi ortamlarda yayıldığını altlarında bırakılan boşluklara yazınız.
 • Cevabı: 
 • Katı (tren rayı),
  Sıvı (su) ve gaz (hava)
  Gaz (hava),
  Katı (ip),
  Gaz (hava),
  Sıvı (su)
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı
1. Pazar yerinde yapılan bir anonsu, bu ortamda bulunanlar duymuştur.
a. Bu cümlede sözü edilen anons (ses) hangi ortamda yayılmıştır?
 • Cevabı: Hava ortamı (Gaz)
b. Sesin daha farklı ortamlarda da yayıla- bildiğini örnek vererek açıklayınız.
 • Cevabı: Sıvı ortam: Yunusların çıkardığı seslerin su ortamında yayılması. Katı ortam: Masaya kulağınızı dayadığınızda arkadaşınızın masaya vurduğunu duymanız. (Öğrencilerin doğru ve anlamlı cevapları kabul edilir.)
2. Beril; topunu cam, tahta ve beton zeminlerde aynı şiddetle zıplatarak çıkan sesleri karşılaştırmıştır.
Beril, yaptığı etkinlik sonucunda topların çıkardığı sesler ile ilgili hangi sonuca ulaşmıştır?
 • Cevabı: Aynı ortamda farklı cisimler farklı sesler oluşturur.
3.Yukarıda gösterilen 1. deneyde demir çubuk önce cam şişeye, sonra da plastik şişeye eşit şiddetle vurularak çıkan sesler karşılaştırılmıştır. Yapılan 2. deneyde demir çubuk ile cam şişeye önce hava ortamında sonra da su ortamında eşit şiddetle vurularak çıkan sesler karşılaştırılmıştır.
1. deney ile hangi sonuca ulaşılır?
 • Cevabı: Aynı ortamda farklı cisimler, farklı sesler çıkarır.
2. deney ile hangi sonuca ulaşılır?
 • Cevabı: Aynı cisim, farklı ortamlarda farklı sesler çıkarır.
4. Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini gösteren bir deney için aşağıdaki malzemeler verilmiştir.
Bu malzemeleri kullanarak deneyin nasıl yapılacağını yazınız.
 • Cevabı: I. düzenekteki çivilerin arasına paket lastiğini, II. düzenekteki çivilerin arasına bakır teli eşit gerginlikte bağlayarak sesler oluşturulur. Oluşan sesler birbirinden farklıdır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı
Eski filmlerde trenin gelip gelmediğini uzaktan kontrol etmek için insanların kulaklarını raylara dayadığını görmüş olabilirsiniz. Sizce bunun nedeni ne olabilir?
 • Cevabı: Titreşim yapan varlıkların ses ürettiğini ve bu sesin dalgalar hâlinde yayıldığını öğrenmiştiniz. Bir ses dalgasının oluşması için titreşen bir cisim olması gerektiğini, ses üreten varlıkların ses kaynağı olarak adlandırılmasından dolayıdır.
Sesin Yayıldığı Ortamlardaki Sürati
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı
Kim Çabuk Duyacak?
Amaç
Sesin yayılmasının ortama göre değiştiğini gözlemlemek
Deneyin Yapılışı
• 3-4 kişilik gruplar oluşturunuz.
• Sert tabanlı ayakkabı giyen bir öğrenci, sınıftan çıkıp koridorun başına yürüsün. İki öğrenci sınıfta, kapının yanına gitsin.
• Sınıfın kapısı kapatılsın.
• İçerideki öğrencilerden biri koridor duvarına kulağını dayasın.
• Diğer öğrenci, bu öğrencinin hemen yanında ayakta dursun.
• Koridorun başındaki öğrenci sınıfa doğru yürümeye başlasın.
• Koridor duvarına kulağını dayayan öğrenci ile onun yanında duran öğrenciden koridorda yürüyen öğrencinin ayak sesini duyan hemen elini kaldırsın.
Sorular
1. Her iki öğrenci elini aynı anda mı kaldırdı?
 • Cevabı: Kulağını duvara dayayan öğrenci elini ilk kaldıran kişidir. Çünkü sesin yaydığı titreşimler duvara çarpacağından ilk o duyacaktır.
2. Öğrenciler, ellerini farklı zamanlarda kaldırdılarsa bunun nedeni ne olabilir?
 • Cevabı: Farklı titreşim yollarının olduğu ortamlarda bulunmalarından dolayı.
Aşağıdaki tabloda sesin oda sıcaklığında, çeşitli maddelerdeki yayılma süratleri verilmiştir. Tablodaki verileri kullanarak sütun grafiği çiziniz. Sesin, verilen maddelerdeki yayılma süratlerini karşılaştırınız. Daha sonra verileri kullanarak aşağıdaki soruyu cevaplayınız.
Deniz yüzeyinden deniz tabanına gönderilen ses dalgaları 3 saniye sonra geri dönmektedir. Bu noktada denizin derinliği kaç metredir?
Cevabı: 3 / 2: 1,5        1522 x 1,5: 2283 metredir. 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı
Şimşek ve Gök Gürültüsü
Amaç
Sesin boşlukta yayılıp yayılmadığını test ederek gözlemlemek
Deneyin Yapılışı
• 3-4 kişilik gruplar oluşturunuz.
• İki delikli mantar tıpayı cam fanusa takınız.
• Zili cam fanusun içindeki mantar tıpaya resimdeki gibi yerleştiriniz. Sonra cam fanusu ters çevirip kapatınız.
• Bağlantı kablolarını kullanarak güç kaynağı ile zili birbirine bağlayınız.
• Güç kaynağını açınız ve zilin sesini dinleyiniz.
• Pistonlu hava emme tulumbasını kullanarak cam fanusun içindeki havayı boşaltınız. Güç kaynağını açınız ve zilin sesini yeniden dinleyiniz.
Sorular
1. Zilin sesini cam fanusun içinde hava varken mi hava boşaltıldığında mı duydunuz? Neden?
 • Cevabı: Hava varken duydum çünkü havasız ortamda ses yayılmaz.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı
Ses Bir Enerji Türü müdür?
Şiddetli bir seste evinizin camlarında neden bir sarsıntı olur?
 • Cevabı:  Ses dalgalar halinde yayılmaktadır. Ses bir enerji türüdür. Ses titreşim ve salınım hareketi yapar. Sesin yayılması için madde ortamına ihtiyaç vardır. Ses katı, sıvı ve gaz ortamlarında hızlı ya da yavaş olarak hareket eder. Şiddetli bir seste evimizin canlarında sarsıntı oluşur. Bunun nedeni sesin titreşim ve salınım hareketi yaparak dalgalar halinde yayılmasındandır.
Sesin bir enerji türü olduğunu kavramak
Deneyin Yapılışı
• 4-5 kişilik gruplar oluşturunuz.
• Kestiğiniz balon parçasını paket lastiğinin yardımıyla kavanozun ağzına gergin bir şekilde yerleştiriniz.
• Balon parçası üzerine bir miktar tuz koyunuz.
• Kavanozun yanında metal kaşık ile metal kâseye vurunuz.
• Vuruş yaptığınız sırada tuz taneciklerini gözlemleyiniz.
• Metal kâseye şiddetli ve yavaş vurarak tuz taneciklerini tekrar gözlemleyiniz.
Sorular
1. Metal kâseye vurulduğunda tuz taneciklerinde ne gözlemlediniz? Bu olayın nedeni ne olabilir?
 • Cevabı: Tuz tanecikleri titremiştir, çünkü ses dalgaları onları titretir.
2. Şiddetli ve yavaş vurunca tuz tanecikleriyle ilgili gözleminizde bir değişiklik oldu mu? Değişikliği ve nedenini açıklayınız.
 • Cevabı: Evet oldu sesin şiddetine göre tuz taneciklerinin titremesi de artmakta ya da azalmaktadır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı
A. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
 • Cevabı:
yansıma / titreşim katılara / gazlara uzaklık / ağırlık madde / enerji hızlı / yavaş
1. Şiddetli bir gök gürültüsünün camları titreştirmesi sesin bir……...enerji.……..türü olduğunu
ve hareket enerjisine dönüştüğünü gösterir.
2. Gök gürültüsünün şimşek çaktıktan sonra duyulması, sesin ışıktan daha yavaşyayıldığını gösterir.
3. Ses, ………….titreşim.. ….sonucu oluşur.
4. Sesin çeşitli ortamlarda süratinden yararlanılarak iki nokta arasındaki…….uzaklık… …hesaplanabilir.
5. Ses, sıvılarda …………katılara. ….göre daha yavaş yayılır.
B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.
1. Uzayda geçen bilim kurgu filmlerinde uzakta gerçekleşen bir patlamayı aynı anda görür ve duyarız. Burada yapılan iki bilimsel hata nedir? Açıklayınız.
 • Cevabı: 1- Işık ve ses aynı anda görülüp duyulmaz. 2- Ses boşlukta yayılmaz.
2. Bazı opera sanatçıları şarkı söylerken çıkardıkları sesle cam bardakları çatlatabilmektedir. Bu olayı nasıl açıklarsınız?
 • Cevabı: Ses enerjisi hareket enerjisine dönüşür.
3. Ses boşlukta yayılmaz. Neden?
 • Cevabı: Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyacı vardır.
4. Sesin bir tür enerji olduğunu nasıl kanıtlarsınız?
 • Cevabı: Ses enerjisinin etraftaki nesneleri titreştirmesiyle anlayabiliriz
5. Işık ve sesin süratini karşılaştırabileceğiniz, günlük yaşantınızda fark ettiğiniz bir örnek veriniz?
 • Cevabı: Havai fişek patladıktan sonra önce ışığı görüp sonra sesini duymamız.
6. Bir çiftçi, tarlasını telle çevirmek için tarlasının etrafına demir kazıklar çakıyor. Tarlanın eve uzaklığı 340 m’dir. Babasını evden izleyen çocuk, çekicin sesini babası çekici kazığa vurunca mı yoksa daha sonra mı duyar? Neden?
 • Cevabı: Işığın sürati sesin süratinden fazla olduğu için çekicin önce vurulduğunu görür sonra sesini duyar
7. Selin ve Cihan denizde yüzerlerken 300 m ileriden yarış yapan deniz motorları geçiyor. Bu sırada suyun dibine dalan Selin’in kafası suyun içinde, Cihan’nın kafası ise suyun üzerindedir. Selin ve Cihan deniz motorlarının seslerini aynı mı yoksa farklı mı duyarlar? Neden?
 • Cevabı: Farklı duyarlar. Çünkü ses, suda ve havada farklı süratlerle yayılır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı
1.Emre, elindeki kovanın arka tarafına kuvvetlice vurduğunda kendisine yakın olan kâğıt bardakların devrildiğini görür.
Emre’nin yaptığı bu etkinlik aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A. Işığın sürati, sesin süratinden fazladır.
B. Sesin şiddeti ile sesin sürati aynıdır.
C. Ses, bir enerji türüdür.
D. Ses, farklı ortamlarda, farklı işitilir.
 • Cevabı: C
2. Aşağıdaki olaylardan hangisi sesin süratinin ışığın süratinden daha az olduğunu anlatan bir örnek değildir?
 • Cevabı: C
3. I. Çelik levha
II. Havuzdaki su
III. Hava
IV. Uzay
Sesin en hızlı ve en yavaş yayıldığı ortamlar sırasıyla hangi numaralarda verilmiştir?
A. IV – II B. III – IV C. I – III D. I – IV
 • Cevabı: C
4.. I. Farklı ses kaynaklarından çıkan sesler farklıdır.
II. Gaz ve sıvı ortamlarda ses iletimi olmaz.
III. Aynı ses farklı ortamlarda farklı işitilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II D. I ve III
 • Cevabı: D
5.Deniz kenarında kıyıya vuran dalgaların sesi aşağıdaki ortamların hangisinde en şiddetli şekilde duyulur?
A. Deniz kıyısından biraz uzaktaki ağaçların arkasında
B. Deniz kenarındaki kumlara kulağımızı dayayınca
C. Denizde suya dalınca
D. Deniz kenarında yürürken
 • Cevabı: B
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı
Sesiniz duvardan geçebilir mi? Nedenini yazınız.
 • Cevabı: Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının, çarptığı yüzey tarafından tutulmasına soğurulma denir. Sesimiz duvardan geçebilir. Ancak sesimiz duvardan geçerken bir kısmı duvar tarafından soğurulur ve bu nedenle sesimizin şiddeti azalarak duyulması zorlaşır.
Bağırırken gırtlağınıza elinizi koyduğunuzda ne hissedersiniz? Yazınız.
 • Cevabı:  Ses, bir kaynaktan çıkar. Suda oluşan dalgalar gibi etrafa yayılır. Bizler de etrafa yayılan bu sesleri kulaklarımızla işitiriz. Bağırırken elimizi gırtlağımıza koyduğumuzda elimizin titrediğini hissederiz. Çünkü, ses tellerimizin titreşmesi sonucu sesimiz ortaya çıkar.
Önünüzdeki bir arkadaşınızı çağırmak için bağırdığınızda arka tarafınızdaki arkadaşınızın da sizi duyması, sesin hangi özelliğini gösterir? Yazınız.
 • Cevabı:  Sesin yayılması ve yansıması ses kaynaklarından çıkan sesin duyulması için gerekli olan diğer etkenlerdir. Sesin yayılması için madde ortamının olması gerekir. Arkadaşımıza seslendiğimizde başka arkadaşlarımız da bizi duyar Bu durum sesin dalgalar halinde yayılması nedeniyle gerçekleşmektedir.
Bir kaynaktan çıkan ses dalgaları bir engele çarptığında geri dönmesi nasıl adlandırılır? Yazınız
 • Cevabı:  Ses dalgalar halinde yayılmaktadır. Sesin yayılması için madde ortamına ihtiyaç vardır. Ses dalgaları madde ortamına göre titreşimler bakımından hızlanıp yavaşlayabilir. Bir kaynaktan çıkan ses dalgaları bir engele çarptığında geri döner. Bu olaya yankı denmektedir. Sesin yankılanması engele çarpmasıyla mümkün olur.
Ses Madde ile Karşılaşınca Ne Olur?
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı
Etkinlik Basamakları
• Plastik leğene su doldurarak masanın kenarına fotoğraftaki gibi yerleştiriniz.
• Su yüzeyindeki hareketlenmeyi daha kolay gözlemleyebilmek için suyun içine birkaç damla mürekkep damlatınız.
• Plastik cetveli yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi masanın kenarına elinizle sabitleyiniz.
• Cetvelin boşta kalan ucunu hafifçe çekip bırakınız. Leğenin içerisindeki su yüzeyini gözlemleyiniz.
Sorular
1. Cetveli hafifçe çekip bırakınca ses çıktı mı?
 • Cevabı:
2. Su yüzeyinde neler gözlemlediniz? Bunu nasıl açıklarsınız?
 • Cevabı:
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı
Sesin Soğurulması
Fabrikalarda çalışan, yol çalışması yapan işçiler, hava alanlarında uçakların iniş kalkışlarından sorumlu görevlilerin gürültüden rahatsız olmamak için kulaklık takmaları, seslerin kulaklarına girmesine engel olabilir mi? Sorunun cevabı ile ilgili tahminlerinizi aşağıdaki noktalı yere gerekçenizle birlikte yazınız.
 • Cevabı:
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı
Etkinlik Basamakları
• Bir arkadaşınızın sınıfın dışına çıkmasını sağlayınız.
• Sınıfın kapısını kapattıktan sonra sınıfın duvarına doğru arkadaşınızın ismini söyleyerek sesleniniz.
• Arkadaşınızdan sınıfa geri gelmesini isteyiniz.
• Sizin kendisine seslendiğinizi duyup duymadığını sorarak arkadaşınızın cevabını defterinize not ediniz.
• Arkadaşınızdan kulak tıkaçlarını kulağına takarak tekrar dışarı çıkmasını isteyiniz.
• Arkadaşınıza tekrar seslenerek etkinlik basamaklarını tekrarlayınız.
Sorular
1. Arkadaşınız hangi durumda kendisine seslendiğinizi duydu? Bunun nedenini nasıl açıklarsınız?
 • Cevabı:
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı
Sesin Yayılmasını Önleyebilir miyiz?
Aşağıdaki salon, ülkemizde konferans verilmesi amacıyla yapılan binalardan birisidir. Sizce burada konser verildiğinde ses, binanın dışına yayılıyor olabilir mi? Nedenini yazınız.
 • Cevabı:
Bu binanın yapımında ne tür maddeler kullanılmış olabilir?
 • Cevabı:
Sesin yayılmasını önlemek için neler yapılabileceğini düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili tahminlerinizi aşağıdaki noktalı alana not ediniz.
 • Cevabı:
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı
Amaç
Sesin yayılmasını önlemek için neler yapılabileceğini keşfetmek
Deneyin Yapılışı
• Çalar saati 10 dk. sonra çalacak şekilde kurunuz.
• Ayakkabı kutusunun içerisine çalar saati yerleştirip kapağını kapatınız.
• Çalar saatin sesini duyup duymadığınızı gözlemleyerek defterinize not ediniz.
• Daha sonra, ayakkabı kutularından birinin içerisine gazete kâğıdı, diğerinin içerisine talaş ve üçüncüsüne talaşla gazete kâğıdı koyarak gözlemlerinizi tekrarlayınız.
• Ayakkabı kutusunun içerisine farklı malzemeler (pamuk, kumaş vb.) yerleştirerek etkinliğinizi tekrarlayabilirsiniz.
• Gözlemlerinizi tekrarlayarak sonuçlarını defterinize not ediniz.
Sorular
1. Malzemeleri tek tek kullandığınız durumda hangi malzeme ile sesi daha az duydunuz?
 • Cevabı:
2. Malzemeleri tek tek kullandığınız durumlar ile ikili kullandığınız durumu karşılaştırdığınızda nasıl bir sonuca ulaştınız?
 • Cevabı:
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı
Sesin soğurulmasının, ses dalgalarının bir madde tarafından emilerek ısıya dönüşmesi olduğunu biliyor musunuz?
 • Cevabı:
Nerelerde ses yalıtımına daha fazla ihtiyaç duyulabileceğini İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla tartışarak ulaştığınız sonuçları defterinize not ediniz.
 • Cevabı:
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı
Akustik Nedir?
Etkinlik Basamakları
• Üç ya da dört kişilik gruplar oluşturunuz.
• Grubunuzun yalıtım malzemelerini belirleyiniz. Malzemeler kısmında verilenlerin dışında farklı yalıtım malzemeleri de kullanabilirsiniz.
• En iyi ses yalıtımına sahip bir ortam tasarlayınız.
• Tasarımınızı bir sonraki derse getiriniz.
• Öğretmeninizin belirleyeceği bir ses kaynağı kullanınız.
• Tasarımınızdaki ses yalıtımını sınıfça değerlendiriniz.
Sorular
1. Tasarımınızda hangi yalıtım malzemelerini nerelerde kullandınız?
 • Cevabı:
2. Tasarımınızda kullandığınız
 • Cevabı:
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı
1. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun açıklamaları yazınız.
• Hangi ortamda bilgisayardan çıkan ses daha çok soğurulur? Neden?
 • Cevabı:
• Hangi sınıf ortamında okul bahçesinden gelen ses daha az duyulur? Neden?
 • Cevabı:
• Hangi bölgelerde evler, araçların oluşturduğu gürültüden daha az etkilenir? Neden?
 • Cevabı:
2. Uygun koşullar oluşturularak ses kalitesinin sağlandığı mekânlara örnekler yazınız.
 • Cevabı:
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı
3. Ses yalıtımının insan sağlığı açısından önemini örneklerle açıklayınız.
 • Cevabı:
4. Aşağıda sesi soğurma özellikleri bakımından ses yalıtımına uygun veya yankılanmayı önleyici bazı maddeler ve bu maddelerin kullanım alanları verilmiştir. Malzemelerle kullanım alanlarını çizgilerle eşleştiriniz. Bir malzemeyi birden fazla kullanım alanıyla eşleştirebilirsiniz.
 • Cevabı:
Malzeme
 • Sünger
 • Kumaş
 • Halı
 • Kauçuk
 • Çift cam
 • Strafor
 • Ahşap
 • Keçe
 • Cam yünü
Kullanım alanı
 • Çatı
 • Pencere
 • Kulaklık
 • Otomobil
 • Zemin
 • Makine
5. Aşağıdaki yapılar mimari özelliklerine göre hangi amaçla kullanılıyor olabilir? Böyle düşünmenizin nedenini açıklayınız.
 • Cevabı: 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193 Cevabı
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.
 • Cevabı:
(Y) 1. Sesin ortam değiştirirken enerjisinin bir kısmını yitirmesine yansıma denir.
(D) 2. Pürüzsüz, sert yüzeylerde ses daha az soğurulur.
(Y) 3. Ses yalıtımı için sesi iyi ileten maddeler kullanılır.
(D) 4. Eşya olan oda, boş odaya göre sesi daha çok soğurur.
(Y) 5. Ses stüdyoları sesin geçişini sağlayacak şekilde yapılır.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
 • Cevabı:
yayılması / yansıması akustik / yalıtım güçlü / zayıf dolu / boş soğurulmaya / yankılanmaya
1. Ses, yumuşak ve pürüzlü yüzeylerde daha çok………..soğurulmaya……………..uğrar.
2. …….Akustik……, sesin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
3. Sesin maddesel ortamda hareketine, sesin…….yayılması………denir.
4. Banyoda şarkı söylediğimizde fayanslardan yansıyan sesler, sesimizin daha…….güçlü……. işitilmesini sağlar.
5. Eşyaların bulunduğu oda…..boş……….odaya göre sesi daha çok soğurur.
C. Aşağıdaki resimlerde gerçekleşen olaylarda sesin etkisini azaltmak için nasıl yalıtım yapıldığını altlarında boş bırakılan yerlere yazınız.
 • Cevap6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193 Cevabı
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı
1.Yapılan deneyde duvarlar arasına önce strafor köpük, daha sonra da aynı kalınlıkta metal levha konularak özdeş ses kaynaklarından sesler gönderilmiştir.
Ses dalgalarının hareketi, resimdeki gibi olduğuna göre bu deney ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A. Ses maddelerden geçebilir.
B. Strafor, metale göre daha iyi ses yalıtımı sağlar.
C. Ses, katılarda sıvılara göre daha iyi iletilir.
D. Ses maddelerden yansıyabilir.
 • Cevap: C
2. Kapalı alanlarda sesin yansımasının düzenlenmesi ve gereksiz ses dalgalarının oluşmaması ile ilgilenen bilim dalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi tanımı verilen bilim dalının düzenlemesini yaptığı yerlerden biri değildir?
A. Tiyatro salonları
B. Konser salonları
C. Ses kayıt stüdyoları
D. Meyve bahçeleri
 • Cevap: D
3. Sünger, köpük gibi maddelerin iyi birer ses yalıtım malzemesi olmalarının nedeni nedir?
A. Boşluklu yapıda olmaları
B. Kalın olmaları
C. Katı hâlde olmaları
D. Ucuz olmaları
 • Cevap: A
4.Banyo ve oturma odasındaki sesin etkileşimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Ses, banyoda oturma odasına göre daha çok soğurulur.
B. Ses, oturma odasında, banyoya göre daha çok soğurulmaya uğrar.
C. Ses, banyoda ve oturma odasında aynı miktarda soğurulur.
D. Ses, banyoda ve oturma odasında aynı miktarda yansımaya uğrar.
 • Cevap: B
5.Bir ses kaynağından çıkan ses dalgalarının engel ile karşılaştığında gözlenen olaylar resimde gösterilmiştir. Bu durumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Engelin arkasında bulunan kişi, sesi hiç duyamaz.
B. Ses, engele çarparak yansımaya uğrar.
C. Sesin bir kısmı soğurulmaya uğrar.
D. Ses maddelerden geçebilir.
 • Cevap: A
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı
1. Aşağıdaki durumlardan hangisi sesin soğurulması ile doğrudan ilgili değildir?
A. Sinema salonlarının duvarlarının sünger ve kumaş ile kaplanması
B. Araba motorlarının iç kısımlarının özel maddeler ile kaplanması
C. Evdeki boş odada sesin daha şiddetli duyulması
D. Otoyol kenarlarının ağaçlandırılması
 • Cevabı: C
2. Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımında kullanılabilen bir maddedir?
A. Su
B. Metal
C. Ayna
D. Cam yünü
 • Cevabı: D
3. “Havası boşaltılmış cam kabın içerisinde bulunan müzik setinden çıkan sesler dışarıdan duyulmaz. Çünkü …”
Bu cümle aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
A. cam kap içerisinde madde bulunmamaktadır.
B. ses, katı madde olan camda yayılamamaktadır.
C. cam kap içerisindeki hava, sesin yayılmasını önlemektedir.
D. ses cam duvarlara çarpıp geri yansımaktadır.
 • Cevabı: A
4. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması bulunulan ortamda ses yalıtımı sağlamaz?
A. Duvarların straforla kaplanması
B. Pencerelere çift cam takılması
C. Yerlerin halıyla kaplanması
D. Duvarların fayansla kaplanması
 • Cevabı: D
5. Aşağıdaki mekânların hangisinde akustiğin daha iyi olması istenir?
 • Cevabı: C
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı
6. Fatma, yaptığı etkinlik çalışmasında ses ile ilgili doğru, yanlış tablosunun hangi satırında
hatalı işaretleme yapmıştır?
 • Cevabı: C
A. Gözenekli, pürüzlü ve yumuşak dokulu maddeler sesi daha az soğurur.()
B.Köpük, levha, pamuk gibi maddeler ses yalıtımında kullanılabilir.()
C. Taşıtlardan yayılan gürültüyü azaltmak için ağaçlandırma yapılabilir.()
D.Sesin iletilmesi, duyulması, yansıması soğurulması gibi özellikleriyle akustik bilimi ilgilenir.()
7. • Tünellerin tavan ve yan tarafları pürüzlü malzemeler ile kaplanır. • Otoyolların kenarları ağaçlandırılır.
Bu verilen uygulamaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Otoyolları güzelleştirmek
B. Araçların süratini azaltmak
C. Araçlardan çıkan seslerin soğurulmasını sağlamak
D. Araçlardan çıkan seslerin daha iyi yansımasını sağlamak
 • Cevabı: C
8. Aynı anda oluşmalarına rağmen gök gürültüsünün şimşek çaktıktan sonra duyulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sesin, havada ışıktan daha yavaş yayılması
B. Sesin, havada yansımaya uğraması
C. Sesin havada soğurulması
D. Sesin havada yayılmaması
 • Cevabı: A
9.Ece, yaptığı etkinlik sonunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremez?
A. Ses sıvılarda yayılır mı?
B. Ses havada yayılır mı?
C. Aynı ses kaynağından çıkan sesler farklı ortamlarda aynı şekilde mi yayılır?
D. Farklı ses kaynağından çıkan sesler aynı ortamda aynı şekilde mi yayılır?
 • Cevabı: D
10. I. Tahta
II. Su
III. Hava
Sesin yukarıdaki maddelerde yayılma hızları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A. I > II > III B. II > I > III C. III > II > I D. I > III > II
 • Cevabı: A

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...