6. Sınıf Fen Bilimleri Sevgi Yayınları Cevapları 6. Ünite

6. Ünite Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı6. Sınıf Sevgi Yayın6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki boş bırakılan yerlere yazınız.
 • Cevabı:
(Y) 1. Beyin ve omurilik soğanı, çevresel sinir sistemini oluşturur.
(Y)2. İnsülin hormonu kandaki şeker miktarını artırır.
(D) 3. Beyincik, vücudumuzun hareket ve denge merkezidir.
(D) 4. Hipofiz bezi, iç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar.
(Y) 5. Omurilik soğanı, duyu organlarını kontrol eder.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
 • Cevabı:
• tiroit / tiroksin
• adrenalin / insülin
• ruhsal / bedensel
• omurilik / omurilik soğanı
• beyin / beyincik
1. Ergenlik döneminde erkeklerde sesin kalınlaşması,……..bedensel………değişimlere örnektir.
2. Soluk borusunun iki yanında, gırtlağın üstünde…………tiroit……..bezi bulunur.
3. Kandaki şeker miktarı arttığı zaman………..insülin………..hormonu salgılanır.
4. Vücutta refleks hareketlerini……….omurilik……………..kontrol eder.
5. Vücudumuzun dengesini………beyincik………………..sağlar.
C. Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız.
1. Tuttuğu takımın futbol maçını televizyonda izleyen Emre, takımı gol atınca çok heyecanlanmıştı. Bu durum Emre’nin vücudundaki hormonlardan hangisinin artmasına yol açmış olabilir?
 • Cevap: Adrenalin
2. Trafik kazası geçiren bir kişinin kazadan sonra yürürken dengesini sağlamakta zorlandığı, ancak kemiklerinde herhangi bir hasarın olmadığı gözlenmiştir. Buna göre, bu kişinin hangi organı zarar görmüş olabilir?
 • Cevap: Beyincik
3. Oturan bir insanın diz kapağına sertçe vurulursa bacağı öne doğru hızla hareket eder. Bu durumun oluşmasını kontrol eden merkezî sinir sistemi organı ve oluşan tepkinin adı nedir? Yazınız.
 • Cevap: Omurilik – Refleks
4. Çocukluktan ergenliğe geçişte kız ve erkek çocukların vücutlarında gerçekleşen benzer değişimler hangileridir? Yazınız.
 • Cevap: Sivilce çıkması, boy ve kilo artışı, deride yağlanma, organlarda kıllanma vb. cevaplar kabul edilir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı
1.Sindirim, solunum, dolaşım gibi işlevleri yerine getiren iç organların çalışmasını denetler.
Bu davranışları, görseldeki numaralandırılmış yapılardan hangisi gerçekleştirir?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
 • Cevap: C
2.Bu görselde gerçekleşen olay ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Omurilik tarafından gerçekleştirilir.
B. İstemli hareketleri kontrol eden organ tarafından gerçekleştirir.
C. Refleks hareketidir.
D. Bu olayı kontrol eden organ omurga kanalında bulunur.
 • Cevap: B
3. Bazı hormonların vücutta meydana getirdiği etkiler aşağıda verilmiştir.
• Çocukluk ve ergenlik döneminde vücudun büyümesini sağlar.
• Korku ve heyecan anında kalp atışını hızlandırır.
• Kan şekerinin normal değere düşürülmesini sağlar.
Buna göre, hangi seçenekteki hormona ait bir etki verilmemiştir?
A. Adrenalin
B. İnsülin
C. Büyüme
D. Tiroksin
 • Cevap: D
4.Zeynep, tablodaki soruların tümünü doğru cevapladığına göre numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangilerini yazmıştır?
 • Cevap: D
5. Görselde verilen iç salgı bezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Kan şekerini ayarlar.
B. Ergenlik hareketlerini kontrol eder.
C. Refleks hareketlerini kontrol eder.
D. Korku, heyecan, sevinç gibi durumlarda hormon salgılar.
 • Cevap: D
6. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde, kız ve erkek bireylerde meydana gelen ortak bedensel değişimlerden değildir?
A. Deride yağlanma ve sivilce çıkması
B. Ses kalınlaşması
C. Büyüme ve kilo artışı
D. Vücuttaki kıl miktarında artış
 • Cevap: B

ları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı
Sinir Sistemi
Sinir sistemimizi oluşturan yapı ve organlar, merkezi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımda incelenir. Aşağıdaki şemayı ve sinir sistemi resmini inceleyiniz. Sinir sisteminde görevli organları, okulunuzdaki insan sinir sistemi modeli, levhası ya da şeması üzerinde gösteriniz. Bu organların vücudunuzdaki yerlerini belirtiniz.
 • Cevap

 • 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı
  Çevremizde meydana gelen ısı, ışık, ses, koku gibi uyarıları alabilecek organlara ne ad verilir?
  • Cevap: Duyu organları. 
  Körebe oyununda diğer arkadaşlarınızı yakalayabilmek için hangi duyularınızdan yararlanırsınız? Nasıl?
  • Cevap: Kulak ve burun. 
  Salonda otururken annenizin sizden mutfak masasındaki meyve tabağından bir elma getirmenizi istediğini düşününüz. Meyve tabağındaki elma, armut ve ayva arasından elmayı görerek ona götürürsünüz. Peki bu isteği gözleriniz bağlı iken hiçbir güçlük çekmeden aynı şekilde kolayca gerçekleştirebilir misiniz? Gözleriniz kapalı iken bu isteği hangi duyu organlarınızı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz? Açıklayınız.
  • Cevap: Bu isteği gözlerim bağlıyken biraz  daha zor gerçekleştiririm. Gözlerim kapalıyken dokunma duyum olan deri ile meyve tabağındaki meyveler seçebilirim. 
  Yanda fotoğrafını gördüğünüz dondurma yiyen çocuk, sizce o anda hangi duyu organlarını kullanıyor olabilir? Neden? Hangi duyu organı ile hangi değişiklikleri algılıyordur? Açıklayınız
  • Cevap: Tat alma duyu organımız olan dil’i kullanıyor. Soğuk ve sıcak gibi değişiklikleri dil yardımıyla algılıyor. 
  Duyu Organlarının Yapıları
  Canlılık faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için çevremizde ve bünyemizde oluşan değişikliklerden anında haberdar olmamız gerekir. Çevremizdeki ve vücut içindeki değişmeleri algılayabilmemizi sağlayan yapılara duyu almaçları adı verilir. Duyu almaçları, bulundukları organların dışa açılan yüzeylerine yakın olduğu bölgelerde yer alan özel yapılardan oluşur.
  6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı
  Deney Yapalım
  Nasıl Tat Alırız?
  Malzemeler
  • kâğıt mendil • kesme şeker
  Amaç
  Dilin tatları nasıl algıladığını kavramak
  Deneyin Yapılışı
  • 2-3 kişilik gruplar oluşturunuz.
  • Gruptan bir arkadaşınız dilini dışarıya çıkararak temiz bir kâğıt mendil ile kurulasın. Dilinizi ağzınıza sokmayınız.
  • Kuruttuğunuz dilinizin üzerine bir tane küp şekeri koyunuz.
  • Diliniz kuru iken şekerin tadını algılayıp algılayamadığınızı defterinize not ediniz.
  • Dilinizin üzerinden şekeri alınız. Boş dilinizi ağzınızın içine alınız ve tükürüğünüzle ıslattıktan sonra yeniden dışarı çıkarınız. Şekeri dilinizi kurutmadan tekrar dilinizin üzerine koyunuz.
  • Diliniz ıslak iken küp şekerin tadını algılayıp algılayamadığınızı defterinize not ediniz.
  ı Sorular
  1. Diliniz kuru iken mi ıslakken mi şekerin tadını aldınız?
  • Cevap: Dilim ıslakken şeker tadını aldım. 
  2. Dilinizin tat uyarılarını alabilmesi için ne gereklidir?
  • Cevap: Duyu almaçları ve burunda bulunan almaçlarında çalışması  gerekir. Çünkü yediğimiz besinin dil ve burun duyu almaçları çalışarak yediğimiz besinin tadını almamızı sağlar. 
  6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı
  Deneyin Yapılışı
  • 3-4 kişilik gruplar oluşturunuz.
  • Bir arkadaşınızın gözlerini atkı veya mendil ile bağlayınız.
  Arkadaşınıza meyveleri sıra ile koklatınız. Ona, bunların hangi meyve olduğunu tahmin etmesini söyleyiniz. Arkadaşınızın tahminlerini defterinize yazınız.
  • Daha sonra, getirdiğiniz meyvelerden, bıçakla aynı şekil ve büyüklükte parçalar kesiniz ve her birini belli olmayacak şekilde ayrı ayrı ambalaj kâğıdına sarınız.
  • Gözlerini kapattığınız arkadaşınıza ambalaj kâğıdına sarılı meyveleri rastgele açarak koklatınız. Ondan, kokladıklarının hangi meyveler olduğunu ayrı ayrı tahmin etmesini isteyiniz. Arkadaşınızın tahminlerini not ediniz.
  • Arkadaşınız meyvelerin hepsini koklayarak tahminlerini söyledikten sonra onun gözlerini açınız.
  Sorular
  1. Arkadaşınızın ilk tahminleri ile son tahminleri arasında nasıl bir farklılık var?
  • Cevap: İlk ve son tahminleri arasında farklar var. İkinci tahminler daha doğru oldu. 
  2. Arkadaşınız, kokladığı meyvenin ne olduğunu meyve kesilmeden ve kabuklu iken mi kesildikten sonra mı daha iyi ayırt etti? Bunun nedenini nasıl açıklarsınız?
  • Cevap: Meyveler kesildikten sonra daha iyi ayırt etti. Bunun sebebi koklama duyu organımız olan burnun alınan koku, sinir sistemi yardımıyla değerlendirilmiş olmasıdır. 
  6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı
  Koku Alma ve Tat Alma Duyuları Arasındaki İlişki
  Sizce koku ve tat alma duyuları arasında bir ilişki olabilir mi?
  • Cevap:  Bu iki duyu organımız uyum içinde etkileşimli olarak çalışır. Dilimiz bir maddenin tadını alırken, burnumuz da o maddenin kokusunu alır. 
  DENEY YAPALIM
  Amaç
  Tat alma ile koku alma arasındaki ilişkiyi belirlemek
  Deneyin Yapılışı
  • 5-6 kişilik gruplar oluşturunuz.
  • Defterinize aşağıdaki gibi bir tablo çiziniz.
  Patates, soğan ve elmadan bıçakla eşit büyüklükte parçalar keserek bunları üç ayrı tabağa koyunuz.
  • Grubunuzdaki iki arkadaşınıza gözlerini, diğer iki arkadaşınıza ise hem gözlerini hem de burunlarını kapatmalarını söyleyiniz.
  • Önce hem gözlerini hem de burunlarını kapatan arkadaşlarınıza yemeleri için hazırladığınız yiyecek tabaklarını sırayla uzatınız. Arkadaşınız kendi eliyle onlardan birer parça alsın. Arkadaşınıza, tattığının hangi yiyecek olduğunu sorunuz. Cevapları, oluşturduğunuz tabloya yazınız.
  • Sonra aynı işlemleri gözleri kapalı, burunları açık olan arkadaşlarınız ile gerçekleştiriniz. Onların cevaplarını da oluşturduğunuz tabloya yazınız.
  • Bütün grupların tablolarını birlikte inceleyerek tadılan yiyeceğin ne olduğunu bilen, burunları kapalı ve açık öğrenci sayılarını belirleyiniz.
  Sorular
  1. Tattırılan yiyeceklerin ne olduğunu, burunları açık olan öğrenciler mi kapalı olan öğrenciler mi daha iyi tahmin ettiler?
  • Cevap: Burunları açık olan öğrenciler daha iyi tahmin etti. 
  6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı
  Neden iki kulağımız olduğunu hiç düşündünüz mü? Bir kulağımız olsaydı ne olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Sonra aşağıdaki deneyi yapınız.
  • Cevap: Belirli sınırlar arasında titreşim yapabilen seslerin geldiği yönü bulabilmek ve daha net duyabilmek için bir kulak yeterli değildir. Çünkü her bir kulak kepçesi, daha çok açık olduğu yönden gelen ses dalgalarını toplamaktadır.
  DENEY YAPALIM
  Amaç
  İki kulağımızın olmasının nedenini kavramak
  Deneyin Yapılışı
  • 3-4 kişilik gruplar oluşturunuz.
  • Kulaklarınızdan birini kulak tıkacı ya da pamukla tıkayınız ve gözlerinizi kapatınız.
  • Grup arkadaşlarınızdan biri; ön, arka, sağ ve sol tarafınızda hep aynı uzaklıkta, aynı şiddette bir ses çıkarsın. Sesin hangi taraftan geldiğini belirleyerek söyleyiniz. Bir arkadaşınız, söylediğiniz yönü ve gerçekte sesin geldiği yönü deftere not etsin.
  • Sesin yönünü belirlerken şiddetini de 10 üzerinden değerlendirerek söyleyiniz. Not alan arkadaşınız bunu da yazsın.
  • Kulağınızdaki tıkacı çıkardıktan sonra aynı işlemleri tekrarlayınız.
  Sorular
  1. Kulağınızın biri tıkalı iken dört yöndeki seslerden duyamadığınız oldu mu? Duymadığınız varsa bu hangi tarafınızdaki sesti?
  • Cevap: Hayır kulağım tıkalıyken seslerin hepsini duydum fakat seslerin şiddeti farklıydı. 
  2. Dört yöndeki seslerin şiddetinde ne gibi farklılıklar oldu? Arkadaşınız neredeyken sesini daha zor duydunuz?
  • Cevap: Her yönden gelen sesin şiddeti farklıydı. Arkadayken sesini daha zor duydum. 
  3. Sesleri iki kulağınız da açıkken mi yoksa tek kulağınız açıkken mi daha rahat duydunuz?
  • Cevap: İki kulağım açıkken daha rahat duydum. 
  4. Sesin geldiği yönü tek kulağınız açıkken mi yoksa iki kulağınız açıkken mi daha kolay belirlediniz?
  • Cevap: İki kulağım açıkken sesin geldiği yönü daha iyi belirledim. 
  6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevabı
  1. Dokunma duyusu ile ilgili aşağıdaki soruları defterinize yazarak cevaplayınız.
  a. Derinin rengini hangi tabakası oluşturur?
  • Cevap: Üst deri.
  b. Deri hangi uyarılara karşı duyarlıdır?
  • Cevap: Sıcaklık, soğukluk, basınç, acı. 
  c. Alt deride bulunan kan damarları, ter bezleri ve yağ bezlerinin görevleri nedir?
  • Cevap: Kan damarları ve ter bezleri vücut sıcaklığının ayarlanmasını sağlar. Yağ bezleri ise salgıladıkları yağlarla derinin yumuşak kalmasını sağlar. 
  2. Aşağıdaki göz şeklini inceleyerek oklarla gösterilen kısımların adını sıra numarasına göre defterinize yazınız.
  • Cevap6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevabı
  3. Aşağıdaki kulak şeklini inceleyerek okların gösterdiği kısımların adını sıra numarasına göre defterinize yazınız.
  • Cevap:6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevalpları
  6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı
  Duyu Organlarındaki Kusurların Giderilmesinde Kullanılan Teknolojiler
  Çevrenizde gözlemlediğiniz duyu organları kusurları nelerdir? Bu kusurların giderilmesiyle ilgili hangi teknolojik ürünlerden yararlanılıyor?
  • Cevap: Duyu organları kusurlarından bazıları; gözün az görmesi ve kulağın az duyması. Göz yeteri kadar görmediği zaman gözlük, kulak yeteri kadar duymadığı zaman işitme cihazı kullanırız. 
  6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı
  Duyu Organlarının Sağlığı
  Sizce duyu organlarımızın sağlığını korumak için neler yapmamız gerekir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
  • Cevap:
  Gözlerimiz için ;-Başkasına ait havlu kullanmayalım.
  -Başkasının gözlüğünü takmayalım.
  -Ekrana yakından bakmayalım
  -Güneşe çıpl.ak gözle bakmayalım.

  Dilimiz için ;
  -Ağız dişlerimize önem verelim.
  -Çok sıcak veya soğuk yiyecekler yemeyelim.
  -Sigara kullanmayalım.
  Derimiz için ;
  -Derimize dikkat edelim kesmeyelim yanmadan koruyalım.
  -Derimizi bol sabunlu su ile her saat yıkayalım.
  Burnumuz için ;
  -Sivri cisimler burnumuza sokmayalım.
  -Aşırı bayıltcı maddeler koklamayalım.
  -Burun kıllarımızı koparmayalım.
  Kulaklarımız için ;
  -Sivri cisimler sokmayalım.
  -Kulaklarımızı temiz tutalım.
  -Soğuktan koruyalım.
  -Aşırı şekilde müzik dinlemeyelim.
  6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225 Cevabı
  Bana Neler Oldu?
  Malzemeler
  • atkı veya mendil • kulak tıkacı veya pamuk
  Etkinlik Basamakları
  • Sıra arkadaşınızdan yardım isteyerek gözlerinizi atkı vb. malzemeyle bağlayınız ve üç dakika boyunca yazı yazmak, sınıfta dolaşmak, arkadaşlarınızla oyun oynamak gibi etkinlikler yapmaya çalışınız.
  • Gözlerinizi açınız. Bu üç dakikada neler yaşadığınızı ve ne hissettiğinizi yazınız.
  • Şimdi de kulaklarınızı tıkaç veya pamukla kapatınız.
  Üç dakika boyunca arkadaşlarınızla sohbet ediniz.
  Çevrenizdekilerin konuşmalarını dinleyiniz. Bu üç dakikada yaşadığınız zorlukları ve bu konudaki duygularınızı yazınız.
  Sorular
  1. Gözleriniz ve kulaklarınız kapalıyken ne tür zorluklar yaşadınız, neler hissettiniz?
  • Cevap: Gözlerim ve kulaklarım kapalıyken duymada problem yaşadığım için arkadaşlarımın ne dediğini anlamadım. Onları göremediğim için onların yanına gidemedim, onları ayırt edemedim. 
  2. Görme ve işitme engellileri anlamada, onlarla iletişiminizde ve onlara karşı davranışlarınızda öncekine göre bir farklılık olacağını düşünüyor musunuz? Neden ve nasıl?

  • Cevap: Evet, kesinlikle bende bir farklılık oluştu. Görme ve duyma engelli olmak hayattaki bazı şeylerden eksik kalmak anlamına geliyor. Onların hayatın içinde yaşamış oldukları zorlukları daha iyi anladım. 

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı
Uyuşturucu ve alkolün insan vücuduna olumsuz etkilerini beyinciğin görevleriyle nasıl ilişkilendirebilirsiniz? Tartışınız.
 • Cevap: Alkolün en fazla tahribata neden olduğu organ beyindir. Alkolün doğrudan etkisi mantıklı düşünme, karar verme ve hareket etme yeteneklerini bozmasıdır. Bu etkiler, alkol alımının hemen ardından görülür ve ciddi kazalar, yaralanmalar ve hatta ölümlere neden olmaktadır. Alkol, beyin hücrelerini öldürdüğü için zamanla beyin küçülür, hafıza zayıflar. Erken yaşlanma ve bunamaya neden olur
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı
1. Aşağıdaki kutucuklarda yer alan terimleri uygun açıklamalarla eşleştiriniz.
 • Cevap
Beyin – Omurilik soğanı – Omurilik – Beyincik – Çevresel sinir sistemi
 • Beyin : Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir.
 • Omurilik soğanı : Omurilik ile beyin arasındadır.
 • Omurilik : İç organların yönetimini sağlayan merkezdir.
 • Beyincik : Denge merkezimizdir.
 • Çevresel sinir sistemi : Beyin ve omuriliği vücudun diğer organlarına bağlar.
2. Aşağıdaki etkinliği sıra arkadaşınızla birlikte yapınız.
• 30 cm’lik bir cetvel alınız. Sıra arkadaşınıza, cetveli üst ucundan tutmasını söyleyiniz. Başparmağınızı ve işaret parmağınızı cetveli tutacak şekilde cetvelin alt ucu (sıfır noktası) hizasında bekletiniz. Sıra arkadaşınız, parmaklarını size haber vermeden açarak cetveli serbest bıraksın. Siz de elinizi aşağı yukarı hareket ettirmeden cetveli en kısa sürede tutmaya çalışınız.
• Cetveli kaçıncı santimetrede tuttuğunuzu kaydediniz ve bu işlemi 3-4 kez tekrarlayarak elde ettiğiniz sonuçların ortalamasını alınız. Sonuçlarınızı sınıf arkadaşlarınızın sonuçları ile karşılaştırınız.
Aşağıdaki soruları etkinlikteki gözlemlerinizden yararlanarak cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
a. Düşen cetveli her seferinde aynı noktasından mı yakaladınız? Yoksa yakalama noktası değişti mi? Neden?
 • Cevap: Düşen cetveli her seferinde yakalama noktası değişti. 
b. Cetveli tutmaya çalışma işini düşünerek mi yaptınız?
 • Cevap: Hayır, düşünerek yapmadım. 
c. Cetveli daha kısa sürede tutmaya çalışmanız refleks olabilir mi? Neden?
 • Cevap: Evet refleks olabilir.  Refleksler; ani hareketlerdir, bilinçsiz ve hızlı bir biçimde gerçekleşir
ç. Refleks hareketleri her zaman aynı şekilde mi gerçekleşir?
 • Cevap: Hayır refleks hareketleri her zaman aynı şekilde gerçekleşmez. 
d. Refleksleriniz, etkinliğe katılan arkadaşlarınızla aynı mıdır? Neden?
 • Cevap: Hayır, reflekslerimiz farklıydı. 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı
İç Salgı Bezleri
Vücudumuzdaki sistemleri denetlemek ve düzenlemek için uyarıcı maddeler salgılayan yapılara ne ad verilir?
 • Cevap: İç salgı bezleri. 
İç salgı bezlerinin salgıladığı ve doğrudan kana geçen uyarıcı maddelere ne ad verilir?
 • Cevap: Hormon. 
Çok korktuğunuzda, heyecanlandığınızda ya da üzüldüğünüzde vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?
 • Cevap: Korktuğumda, heyecanlandığımda ve üzüldüğümde vücudumda bazı değişiklikler olur. Çok korktuğumda ve heyecanlandığımda kalp atışım hızlanır, terlemeye başlarım. Üzüldüğümde ise, göz bebeklerim büyür.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı
Çocukluktan Ergenliğe Geçiş
Öğrencilik hayatınıza başladığınız dönemle bugün yaşadığınız dönem arasında hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?
 • Cevap: Fiziksel ve ruhsal olarak değişimler oldu. 
Bu sene geçmiş yıllara göre bedeninizde bir fiziksel değişim yaşıyor musunuz?
 • Cevap: Evet yaşıyorum. 
Sesinizde bir değişim oldu mu?
 • Cevap: Evet, sesim kalınlaştı. 
Arkadaş seçiminde, arkadaşlarınızla oynadığınız oyunlarda, karşı cinsten arkadaşlarınızla iletişiminizde, eskiye göre bir farklılık hissediyor musunuz?
 • Cevap: Evet, sevdiğim arkadaşlarımla sevdiğim oyunları oynuyorum. 
Bu sorulara vereceğiniz cevaplara göre ergenlik dönemine girdiğinizi söyleyebilir misiniz? Açıklayınız.
 • Cevap: Bu değişiklikler ergenlik dönemiyle doğrudan ilgilidir. 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı
Zaman zaman yalnız kalmak istediğiniz, gereksiz yere sinirlendiğiniz, anneniz ya da babanızla tartıştığınız, çevrenizdekilerle çatıştığınız oluyor mu? Bunların nedeni ergenlik dönemindeki ruhsal değişimler olabilir mi? Tartışınız.
 • Cevap: Evet oluyor ve bu ergenlik dönemindeki ruhsal değişimlerle doğrudan ilgilidir. 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı
1. Ergenlik döneminde hem ruhsal hem de bedensel birtakım değişimler geçiririz. Erkeklerde ve kızlarda gözlemlenen farklı değişimleri ait oldukları bölümlere, ortak olan değişimleri de şemanın kesişim bölgesine yazınız.
 • Cevap
2. Aşağıdaki “Kendimi Seviyorum” etkinliğini, verilen açıklamaları dikkate alarak aşama aşama yapınız.
Kendimi Seviyorum
• Resim kâğıdının üst kısmına fotoğrafınızı yapıştırınız. Eğer fotoğrafınız yoksa kâğıdın üstüne ad ve soyadınızı yazınız.
• Fotoğrafınızın altına memnun olduğunuz ya da gurur duyduğunuz özelliklerinizi, renkli boya kalemlerini kullanarak sevdiğiniz renkte yazınız.
• Resim kâğıdının arka yüzüne bu kez sevmediğiniz özelliklerinizi, yine renkli boya kalemlerini kullanarak hoşlanmadığınız renkte yazınız.
• Resim kâğıdının arka yüzüne yazdığınız her özelliğinizin altına “Böyle olsa bile kendimi seviyorum.” ya da “Böyle olduğu zaman bile kendimi seviyorum.” biçiminde ifadeler yazınız.
• Yazdığınız bu ifadeleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
• Hazırladığınız kâğıtları, fotoğraflı yüz öne gelecek şekilde sınıf panosuna asınız.
 • Cevap: Bu etkinliği kişisel özelliklerinize göre yapmalısınız. 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı
Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için neler yapılabileceği ile ilgili araştırmanızın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.
Cevap:
 • Çevremizle sağlıklı ilişkiler kurmalıyız.
 • Yaşadıklarımızla ve sorunlarımızla ilgili duygu ve düşüncelerimizi güvendiğimiz kişilerle paylaşmalıyız.
 • Vücut temizliğine önem vermeliyiz.
 • Beslenmemize dikkat etmeliyiz.
 • Alkol, sigara, uyuşturucu vb. zararlı maddelerden uzak durmalıyız.
 • Resim, müzik, spor gibi sosyal etkinliklere katılmalıyız.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemlerin Diğer Sistemlerle Düzenli ve Eş Güdümlü Çalışması
Bireylerin ergenlik dönemini sağlıklı geçirmesinin toplumsal açıdan önemi nedir? Tartışınız.
 • Cevap: Toplumdaki iletişimi, hoşgörüyü, paylaşımı, yardımlaşmayı, dayanışmayı artırarak huzurlu bir ortamın oluşmasını, dolayısıyla toplumların da sağlıklı olmasını sağlar.
Fotoğraftaki çocuk ip üstünde dengesini nasıl sağlamaktadır? Denetleyici ve düzenleyici sistemde görevli yapı ve organlardan hangisi, hangi sistemlerin düzenli ve eş güdümlü çalışmasını sağlamaktadır?
 • Cevap: Sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı
Sistemlerin Eş Güdümlü Çalışması
• defter • kalem
Etkinlik Basamakları
• Vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığını somut olarak kavrayabilmek için aşağıdaki metni okuyunuz. Yarışmacının yarış sırasında yaptığı etkinliklerin ve vücudunda gerçekleşen olayların bir listesini çıkarınız.
• Bu etkinlikteki olaylardan hangisinin, hangi sistem tarafından gerçekleştirildiğini defterinize yazınız.
“Ben bir sporcuyum. Dağ bisikleti yarışmalarına katılıyorum. Yarışma sırasında, geçtiğimiz yerlerde, bir taraftan yolu gözleyip kontrol ederken, bir taraftan da çevredeki çeşitli çiçeklerin kokularını soluyorum. Kuş ve böcek seslerini duyuyorum. Yokuşlarda pedal çevirirken daha çok yoruluyorum; bütün bacak ve kol kaslarım ağrıyor, nefesim sıklaşıyor, kalp atışlarım hızlanıyor, terliyorum. Terleme sonucu su kaybedince susuzluk hissediyorum ve bir elimle bisikleti kontrol ederken diğeriyle su kabını çıkarıp su içiyorum. Bu beni serinletiyor. Diğer yarışmacılar arkamdan yaklaşınca, onların arkasında kalma kaygısıyla heyecanlanıyor ve telaşlanıyorum. Yarışın sonlarına doğru, çok enerji harcadığım için açlık hissediyorum. O zaman yanımda bulunan şekerli içeceklerden içiyorum. Yarışı başarıyla bitirme düşüncesi beni mutlu ediyor ve bana her şeyi unutturuyor.”
Bu metinle ilgili aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
Sorular
1. Bu sporcunun yarış sırasında yaptığı etkinliklerden ve vücudunda gerçekleşen olaylardan hangileri vücudumuzdaki hangi sistemle ilişkilidir?
2. Bu sistemlerdeki yapı ve organların denetlenmesi ve düzenlenmesinde hangi hormonlar etkili olmaktadır?
3. Bu metin, vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığını yeterince yansıtıyor mu? Neden?
 • Cevap:
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı
1. Aşağıdaki kutucuklarda verilen iç salgı bezleriyle bu bezlerin ürettikleri hormonları eşleştiriniz.
 • Cevap
Tiroit bezi – Hipofiz bezi – Böbrek üstü bezi – Eşeysel bezler – Pankreas
 • Tiroit bezi – Trioksin
 • Hipofiz bezi – Büyüme hormonu
 • Böbrek üstü bezi – Adrenalin
 • Eşeysel bezler – Erkeklik hormonu, dişilik hormonu
 • Pankreas – İnsülin, glukagon
2. Kutucuklardaki numaraları kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Kaç numaralı kutucuklarda iç salgı bezleri verilmiştir?
 • CevapBÖBREK ÜSTÜ – TROİT – HİPOFİZ – PANKREAS ( 1-3-5-7)
2. Kaç numaralı kutucuklarda hormonlar verilmiştir?
 • Cevap: TİROİT – BÜYÜME HORMONU – HİPOFİZ (3-4-5)
3. Kaç numaralı kutucuklarda kan şekerini düzenleyen bezin adı ve bezin salgıladığı hormon verilmiştir?
 • CevapPANKREAS (7)
4. Kaç numaralı kutucukta korku, heyecan, sevinç anında salgılanan hormonun adı verilmiştir?
 • CevapADRENALİN (6)
5. Kaç numaralı kutucukta büyüme hormonu salgılayan iç salgı bezinin adı verilmiştir?
 • CevapHİPOFİZ (5)
6. Kaç numaralı kutucukta ergenlikte salgılanarak dişi ve erkeklere ait özelliklerin oluşmasını sağlayan hormonları salgılayan bezin adı verilmiştir?
 • CevapEŞEYSEL BEZ (9)
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226  Cevabı
A. Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.
 • Cevabı:
(D) 1. Bir maddenin tadının algılanmasında maddenin kokusunun da rolü vardır.
(Y) 2. Alt deride kan damarları bulunmaz.
(D) 3. Göz, sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşmuştur.
(Y) 4. Görme olayı damar tabakada gerçekleşir.
(D) 5. Dış kulak ile orta kulağın birleştiği yerde kulak zarı bulunur.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
tatlı / tuzlu sarı bölge / salyangoz ikinci / üçüncü sıvı / gaz göz bebegi / göz merceği
1. Dil,….sıvı……..içerisinde çözünebilen maddelerin tadını algılayabilir.
2. Ağ tabaka, gözün dıştan içe doğru…..üçüncü……..tabakasıdır.
3. Dilimizin uç kısmında…..tatlı……….tadı alan tat tomurcukları daha fazladır.
4. Burunda koku alma duyu hücrelerinin bulunduğu yere…….sarı bölge……denir.
5. Göze gelen ışık miktarını………..göz bebeği……….ayarlar.
 • Cevabı: 
C. Aşağıdaki tanım cümlelerinin altında verilen noktalı yerlere o cümlede tanımlanan kavramı yazınız. Bu kavramları bulmacada yatay, dikey ya da çapraz sütunlarda bularak işaretleyiniz.
1. Gözün ön bölümündeki renkli kısımdır(….İris…).
2. Gözü hareket ettiren kasların uyumsuzluğu ile oluşan göz kusurudur (…Şaşılık…).
3. Kulağın, kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşan bölümüdür (…Dış kulak…).
4. Burun içinin nemli kalmasını sağlayan sümüksü salgıdır (…Mukus…).
5. Vücudumuzun dışını tamamen kaplayan duyu organımızdır (….Deri…..).
6. Tat almanın yanı sıra konuşmamızda ve yutkunmamızda da rol oynayan duyu organımızdır(…..Dil…….).
7. Uzağı net görememe sonucu oluşan göz kusurudur (….Miyopluk..).6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226  Cevabı
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Koku alma ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A. Koku alınabilmesi için koku taneciklerinin sıvı içinde çözünmesi gerekir.
B. Tat ve koku alma duyu organları birbiri ile uyumlu çalışır.
C. Aynı kokuyu uzun süre etkilenmeden alabiliriz.
D. Nezle olduğumuzda besinlerin tadını da iyi alamayız.
 • Cevap: C
2.Işık miktarına göre bir göz bebeğinin görünümü Şekil I, II ve IlI’deki gibi olduğuna göre göze gelen ışık miktarları aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olabilir?
 • Cevap: A
3.Görselde verilen malzeme hangi göz kusurunun giderilmesinde kullanılmaz?
A. Hipermetrop C. Astigmat B. Miyop D. Şaşılık
 • Cevap: D
4.Aşağıdakilerden hangisi resimde gösterilen işitme organına ait bir yapı değildir?
A. Salyangoz C. Oval pencere B. Çekiş – örs – üzengi D. İris
 • Cevap: D
5. En büyük duyu organımız olan deri, iki bölümden oluşur. Kan damarları, sinirler, ter bezleri ve yağ bezleri, duyu almaçları alt deride bulunurken; deriye renk veren yapılar üst deride bulunur.
Bu bilgiye göre, deri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A. Farklı uyarıları algılayan yapılar, derimizin her yerinde bulunur.
B. Deri, alt ve üst deri olmak üzere iki kısımdan oluşur.
C. Deri rengimizi üst derideki yapılar sağlar.
D. Deri, en büyük duyu organımızdır.
 • Cevap: A
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı
Vücudumuzda benzer görevleri olan organlar, bir araya gelerek neyi oluşturur?
 • CevapYapıları ve görevleri aynı olan hücreler dokuları, değişik dokularda bir araya gelerek organları oluşturur. Belirli görevleri yapan organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Benzer özellikte ve yapıdaki hücreler belli bir görevi yapmak üzere bir araya gelerek dokuları oluştururlar. Belirli bir görevi yapmak üzere bir araya gelen dokular, organları meydana getirirler. Bir görevi yapmak için birlikte çalışan organların oluşturduğu grup sistem adını alır.
 Yaşamınız için önemli olan sistemlerimizin sağlığı konusunda neler yapıyorsunuz?
 • Cevap: Destek ve hareket sistemlerinin sağlığı için beslenmemde protein,kalsiyum ve fosforca zengin besinlere yer veriyorum. İskelet yapımın bozulmaması için ani hareketlerden kaçınıyor, duruş ve oturuş şeklime dikkat ediyorum. Ayrıca düzenli spor ve egzersiz yaparak kas ve kemiklerimi güçlendiriyorum.
Sistemlerin Sağlığı İçin Yapılması Gerekenler
İç salgı bezlerinin sağlığını korumak için neler yapılması gerektiği ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: İç salgı bezlerinin sağlığını korumak için düzenlive dengeli beslenmeliyiz. Vücudumuz için zararlı olan, birçok sistemde görevli yapı ve organları olumsuz etkileyen ve bağımlılık yapan alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddelerden uzak durmalıyız. Vücudumuzu, gelişmemizi ve davranışlarımızı düzenli olarak gözlemlemeliyiz. Bunlarda normal olmayan bir değişiklik ya da ne olduğunu bilemediğimiz bir gelişme olduğunda aile büyüklerini bilgilendirmeli ve doktora gitmeliyiz.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 229 Cevabı
Büyüme çağındaki kişilerde büyüme hormonu normal değerin üstünde ya da altında salgılanırsa bazı hastalıklar ortaya çıkmaktadır.
Yandaki fotoğrafta, solda normal büyüyüp gelişmiş bir kişi görülmektedir. Resimdeki kişilerin büyüme durumlarını inceleyip karşılaştırınız ve aşağıdaki soruları defterinize yazarak cevaplayınız.
• Büyüme şekillerine göre ortadaki ve sağdaki kişilerin büyümeleriyle ilgili duruma hangi adlar verilir?
 • Cevap: Ortadaki kişi cüce sağdaki kişi ise dev hastalığından etkilenmiştir.  
• Bu kişilerdeki büyüme hormonu salgısıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
 • Cevap: Büyüme hormonu, büyüme döneminde az salgılandığında cücelik; çok salgılandığında ise kol ve bacaklardaki uzun kemiklerde ve çene kemiklerinde aşırı büyüme görülür
Çevrenizde şeker hastası var mı? Var ise şeker ölçüm cihazı kullanıyor mu? Bu kimselerden, sağlıklarını korumak için neler yaptıklarını öğreniniz. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Evet, benim dayım şeker hastası ve ölçüm cihazı kullanıyor. Sağlıklarını korumak için şekerden, alkol ve sigaradan uzak duruyorlar. Çayını açık içiyor, sakatat ve yağlı gıdalardan uzak duruyor. 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 230 Cevabı
Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızla bir poster sunusu hazırlayarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:
Düzenli ve dengeli beslenilmelidir.
Bol miktarda protein içeren süt, et, balık, yumurta ve baklagiller gibi besinleri tüketilmelidir.
Ağır yük taşınmamalıdır.
Aşırı kilolardan ve spordan kaçınılmalıdır.
Duruş ve oturuş biçimlerin dikkat edilmelidir.
İskelet ve kasların gelişmesi için yaşa uygun spor yapılmalıdır.
Ani darbe ya da zorlamalarda kemikler kırılabilir. Kırıklar genelde kemiğin zarar gören kısmı alçıya alınarak tedavi edilir. Kırık, çıkık ve burkulmalarda doktora gidilmelidir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı
Sindirim sistemimizin sağlığını korumak için neler yapmamız gerektiği konusunda yaptığınız araştırmayı sınıfta arkadaşlarınıza sunarak sonuçları tartışınız.
 • Cevap:
Yeterli ve dengeli beslenmeliyiz.
Besinleri iyice çiğnendikten sonra yutulmalı ve yemek yavaş yemeliyiz.
Besinleri aşırı sıcak veya aşırı soğuk olarak tüketmemeliyiz.
Günde en az iki litre su içmeliyiz.
Kafeinli, asitli, boyalı vb. katkı maddeli içeceklerden uzak durmalıyız.
Aşırı tuzlu ve baharatlı gıdalar tüketmeliyiz.
Öğün aralarında meyve yemeliyiz.
Ağız ve diş sağlığına önem vermeliyiz.
Düzenli olarak spor yapmalıyız.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı
Ülkemizde en çok görülen dolaşım sistemi hastalıkları nelerdir? Bu hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenleri araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:
Kalp krizi
Kalp yetmezliği
Hemofili
Damar tıkanıklığı
Varis
Damar sertliği
Yüksek Tansiyon
Lösemi
Hemoroit
Dolaşım sistemi hastalıklarından korunmak için şunları yapmalıyız;
Yeterli ve dengeli beslenmeliyiz.
Düzenli olarak spor yapmalıyız.
Aşırı yorgunluk ve stresten, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durmalıyız.
Hareketsiz ya da uzun süre ayakta durmamalıyız.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı
1. Aşağıda boş bırakılan yere böbreklerimizin sağlığı için suyun neden önemli olduğunu açıklayan birkaç cümle yazınız.
 • Cevap: Böbrek sağlığı için su önemlidir. Yeterli miktarda su içilmezse böbrek taşı oluşur. Yeteri kadar su içilmezse ileri zamanlarda farklı hastalıklar vücudumuzda çıkabilir. 
2. Aşağıda sistemlere ait yapı ve organları gösteren modeller ile bu sistemlere ait hastalıklar verilmiştir. Bu sistemlere ait hastalıkları modellerin altındaki yerlere yazınız.
 • CevapCücelik Şeker hastalığı  Böbrek taşı  Sarılık  Kanser  İshal  Devlik Romatizma  Kemik kırılmaları  Ülser  Zatürre  Anemi  Böbrek yetmezliği  Guatr  Grip
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı
3. Aşağıda duyu organlarına ait modeller ve duyu organlarına ait hastalıklar verilmiştir. Bu modellere ait hastalıkları modellerin altındaki yerlere yazınız.
 • CevapSaman nezlesi  Egzama  Kurdeşen  Sinüzit  Dil iltihabı  Kanser  Mantar  Burun kırığı Katarakt  Kemik kaynaşması  Burun kanaması  Renk körlüğü  Uyuz
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı
Bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturacak poster hazırlayınız. Posterinizi aşağıda bırakılan alana tasarlayınız.
 • Cevap: Bilinçsiz ilaç kullanımı, hastalanmaya, sakat kalmaya ve ölümlere neden olabilir.Bilinçli ilaç kullanımı sayesinde ayrıca hastalanmalar, sakat kalmalar ve ölümler engellenmektedir. Bu konuda farkındalık oluşturacak poster:
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 239 Cevabı
Organ Bağışının Önemi
Doku ve organ bağışı; 18 yaşından büyük sağlıklı kişilerin, bazı doku ve organlarının, ölümleri hâlinde bu doku ve organlara ihtiyacı olan kişilere nakledilmesine izin vermesidir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240 Cevabı
1. Organ bağışlamanın ve organ naklinin toplumsal dayanışmayı nasıl etkilediğini aşağıdaki alana kısaca açıklayınız.
 • Cevap: Paylaşma artar. Birbirimize destek olmuş oluruz.İnsanların zor günlerinde umut oluruz.Yani bu bakıma bağış yapmamız çok önemlidir.Organ bağışı ve organ nakli önemlidir. 
2. Organ bağışı kampanyası düzenlediğinizi var sayarak organ bağışının önemini belirtecek özgün bir afiş düzenleyiniz. Sınıf arkadaşlarınızla birlikte afişlerinizi panoda sergileyiniz ve en iyi afişi seçiniz. Seçilen afişi hazırlayan arkadaşınızı hep birlikte alkışlayarak ödüllendiriniz.
 • Cevap
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 241 Cevabı
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D’, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu altlarda bırakılan yerlere yazınız.
 • Cevap:
(D) 1. Alyuvar eksikliği sonucu meydana gelen kansızlığa “anemi” denir.
(D) 2. İnsülin hormonunun yetersiz salgılanması sonucu şeker hastalığı oluşur.
(D) 3. Ülser, mide sıvısının mide ve ince bağırsakta meydana getirdiği yaralardır.
(Y) 4. Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar ile mücadelede kamuya hizmet veren kurum Kızılay’dır.
(Y) 5. Zatürre, dolaşım sistemi hastalığıdır.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
 • Cevap:
böbrek taşı / böbrek yetmezliği devlik / cücelik organ bağışı / organ nakli zatürre / sarılık tiroit / tiroksin
1. 18 yaşından büyük, sağlıklı kişilerin ölümleri hâlinde bazı doku ve organlarının, ihtiyacı olan kişilere nakledilmesi için izin vermesine……organ bağışı…..denir.
2. Böbreklerde bazı minerallerin birikmesi sonucu oluşan hastalığa……….böbrek taşı……..denir.
3. Büyüme hormonunun az salgılanması sonucu………cücelik………….oluşur.
4. Akciğer zarının iltihaplanması sonucu oluşan hastalığa……..zatürre………denir.
5. Guatr……..tiroksin……. hormonunun az salgılanması sonucu oluşur.
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Su ve toprağında az miktarda iyot bulunan bölgelerde, insanların besinlerden yeteri kadar iyot alamadığı saptanmıştır. Bu bölgede yaşayan insanların hangi iç salgı bezi ile ilgili sağlık sorunları yaşaması beklenir?
 • Cevap: tiroit
2. Yandaki grafikte aralık ayı boyunca Ankara Devlet Hastanesine gelen hastaların sayısı ve hastalıkları verilmiştir. Buna göre, aralık ayında Ankara Devlet Hastanesine gelen bireylerde hangi sistemlere ait hastalık görülmüştür?
 • Cevap: (solunum, boşaltım, sindirim, iç salgı) sistemleri
3. Böbrek yetmezliği yaşayan bir bireye böbrek nakli yapılana kadar uygulanması gereken tedavide hangi makine kullanılır?
 • Cevap: diyaliz
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı
1.Yukarıdaki grafikte bir insanın kan şekerindeki değişim gösterilmiştir. Buna göre seçenekteki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A. I. zaman aralığında karaciğerden salgılanan hormonlar etkili olmuştur.
B. III. zaman aralığında glukagon hormonu fazla salgılanmıştır.
C. I. zaman aralığında karaciğerde depo edilen şeker miktarı değişmemiştir.
D. II. zaman aralığında insülin hormonu salgılanmıştır.
 • Cevap: D
2.Trafik kazası geçiren bir yaralıya ilk yardım uygulanırken seçenekte verilenlerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
A. Herhangi bir tehlike yoksa hasta yerinden kımıldatılmamalıdır.
B. Hastanın yarasını görmesine izin verilmemelidir.
C. İlk yardımı bilmeden bile yaralıya yardım için müdahale edilmelidir.
D. Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
 • Cevap: C
3. Doku ve organ nakli ile ilgili seçenekte verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Organ bağışında kan uyumuna ve doku uyumuna bakılır.
B. Organ bağışı yapmak isteyen bir kişi yalnız tek bir organ bağışlayabilir.
C. Herkes organlarını her yaşta bağışlayabilir.
D. Hastanın tıbbi aciliyet durumu göz önünde bulundurulmaz.
 • Cevap: A
4.Bilinçsiz ilaç kullanımı ile ilgili görseldeki afişi hazırlayan Zeynep’in aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır?
A. Bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler mide rahatsızlıklarına neden olabilir.
B. Doktor kontrolünde kullanılmayan antibiyotikler karaciğer yetmezliğine neden olabilir.
C. Antibiyotik kullanımı sırasında sıvı tüketimi azaltılmalıdır.
D. İlaçlar hekimler tarafından reçete edilmelidir.
 • Cevap: C
5.Belirli aralıklarla kan tahlili yaptıran Uğur’un kanındaki üre miktarının arttığı gözlenmiştir. Buna göre Uğur ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez?
A. Böbrek yetmezliği yaşıyor olabilir.
B. Diyalize ihtiyaç duyabilir.
C. Böbrek üstü bezleri çalışmıyor olabilir.
D. Tedavi edilmezse böbrek nakline ihtiyacı olabilir.
 • Cevap: C
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 243 Cevabı
1. Şeker hastası olan Edanur, dışarıdan sürekli ………………….hormonu almaktadır. Bu cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A. insülin B. tiroksin C. glukagon D. adrenalin
 • Cevap: A
2. Aşağıdaki yapılardan hangisi gözde bulunur?
A. Sert tabaka C. Oval pencere B. Salyangoz D. Tat tomurcukları
 • Cevap: A
3. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A. Görevini yapamayan organın yerine sağlamını nakletmeye organ nakli denir.
B. Organ bağışı toplumsal dayanışmayı artırır.
C. 18 yaşından büyük sağlıklı kişiler organlarının nakledilmesine izin verebilir.
D. Böbrek nakli, sadece beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılır.
 • Cevap: D
4. Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi değildir? 
A. Hipofiz B. Pankreas C. Kalın bağırsak D. Tiroit
 • Cevap: C
5. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin sağlıklı geçmesi için yapılması gerekenlerden değildir?
A. Vücut temizliğine önem vermek
B. Çevredekilerle fazla yakınlaşmamak
C. Spor, müzik, resim vb. sosyal etkinliklere katılmak
D. Alkol, sigara, uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak durmak
 • Cevap: B
6. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde vücutta görülen değişikliklerden değildir?
A. Kızlarda göğüslerin belirginleşmeye başlaması
B. Erkeklerde bıyık ve sakal çıkması
C. Azı dişlerinin tamamlanması
D. Erkeklerde sesin kalınlaşması
 • Cevap: C
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 244 Cevabı
7. I. Eğri, çarpık oturuş ve duruşlarda bulunmak
II. Oyunlarda kazaya neden olabilecek davranışlardan kaçınmak
III. Düzenli olarak yaş grubuna uygun spor yapmak
IV. Öğünlerde yeterince D vitamini, kalsiyum ve fosfor minerallerince zengin besinler tüketmek
Yukarıdaki ifadelerden hangileri destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak için yapmamız gereken davranışlardır?
A. Yalnız IV
B. II ve III
C. II, III ve IV
D. I, II, III ve IV
 • Cevap: C
8.Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemimizin sağlığını olumsuz yönde etkileyen etmenlerdendir?
A. Düzenli, aşırı yorucu olmayan spor yapmak
B. Daha çok yağlı ve karbonhidratça zengin gıdalarla beslenmek
C. İçki, sigara ve diğer zararlı maddelerden uzak durmak
D. Havası kirli ortamlardan uzak durmak
 • Cevap: B
I. Yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalamak
II. Dengeli ve düzenli beslenmek
III. İçecekleri çok soğuk olarak tüketmek
IV. Çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin temizliğine özen göstermek
9. Yukarıdakilerden hangileri sindirim sistemimizin sağlığım korumakiçin yapmamız gereken davranışlardır?
A. I ve II B. I, II ve III C. I, II ve IV D. I, II, III ve IV
 • Cevap: C
10. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarındaki kusurların giderilmesinde yararlanılan teknolojik ürünlerden değildir?
 • Cevap: B

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...