6. Sınıf Fen Bilimleri Sevgi Yayınları Cevapları 7. Ünite

7. Ünite Elektriğin İletimi6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 246  Cevabı
Elektrik sobasının içindeki metal teller, elektrik düğmesi gibi plastik maddelerden yapılabilir mi? Neden?
 • Cevap: Hayır yapılamaz çünkü plastik maddelerin elektriği iletme özelliği yoktur. 
Elektrik düğmeleri, elektrik telleri gibi metalden yapılabilir mi?
 • Cevap: Elektrik düğmeleri, elektrik telleri gibi metalden yapılmasını sebebi metallerin elektriği iletmesidir. (metal iletken bir maddedir)
İletken ve Yalıtkan Maddeleri Tanıyalım
Günlük hayatımızda elektrik enerjisini aydınlanmada, ısınmada, iletişimde, ulaşımda vb. birçok alanda kullanıyoruz. Her alanda yararlandığımız elektrik enerjisini şehir cereyanlarından elde ederiz. Peki, bu elektrik enerjisi, şehir cereyanlarından kullandığımız aletlere nasıl gelmektedir?
 • Cevap:  Elektrik oluştuktan sonra uzun mesafelerde taşınmak için iletim hatlarına gönderilir. Bu iletim hatları genelde yüksek gerilim hatları olarak adlandırılır. Yüksek gerilim, elektriğin uzun mesafelere daha verimli şekilde ulaşmasını sağlar. Gerilim azaldığı zaman, elektrik mahallemize kadar gelmiş demektir. Ve artık elektrik, mahallemizdeki ev ve okullara dağıtım hatları üzerinden ulaştırılacaktır. 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 247 Cevabı
DENEY YAPALIM
Hangileri iletiyor?
Malzemeler
• metal çay kaşığı • plastik kaşık • porselen kaşık • tahta kaşık • timsah ağızlı bağlantı kabloları • pil, pil yatağı • ampul, duy • anahtar
Amaç
Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlıklarını gözlemlemek
Deneyin Yapılışı
• Devre elemanlarını kullanarak I numaralı fotoğrafta kin e benzer bir elektrik devresi kurunuz.
• Kurduğunuz devrede ampulün ışık verip vermediğini kontrol ediniz.
• Devredeki iki bağlantı kablosunun ucunu ayırarak devreyi II numaralı fotoğraftaki gibi test devresine dönüştürünüz.
• A ve B olarak adlandırdığınız bu test uçlarını sırasıyla metal çay kaşığına, plastik kaşığa, porselen kaşığa ve tahta kaşığa bağlayarak ampulün ışık verip vermediğini gözlemleyiniz.
• Gözlemlerinizi defterinize not ediniz.
Sorular
1. Devrenizde test uçlarına hangi maddeleri temas ettirdiğinizde ampuller ışık verdi?
 • Cevap: Metal çay kaşığı, pil. 
2. Devrenizde kullandığınız maddeleri, elektriği iletip iletmeme durumlarına göre kaç gruba ayırırsınız?
 • Cevap: İki gruba ayırırım. Elektriği ileten maddeler iletken maddeler, elektriği iletmeyen maddeler ise yalıtkan maddelerdir. 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 248 Cevabı
Elektriği ileten ve iletmeyen maddeleri İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırmanızın sonuçlarını görsel malzemelerle destekleyerek bir poster sunusu hazırlayınız. 
 • Cevap
  Aşağıdaki maddeleri iletken ve yalıtkan olarak sınıflandırınız? İLETKENLER. YALITKANLAR. Altın yüzük. Yaş tahta. Plastik cetvel. Cam bardak. Karbon kömür. Gümüş kolye. Kemik gözlük. Naylon ip. Alüminyum ip. Bakır cezve. Yün kumaş. Toprak vazo. Demir çivi. Nikel tel. Tahta kaşık. Lastik top. Plastik cetvel. Yün kumaş. Cam bardak. Toprak vazo. Altın yüzük. Tahta kaşık. Naylon ip. Lastik top. Kemik gözlük. Alüminyum ip. Yaş tahta. Bakır cezve. Karbon kömür. Demir çivi. Gümüş kolye. Nikel tel. Cihad AYDIN.
DENEY YAPALIM
Su ve Hava iletken midir?
Malzemeler
• ampul • duy • bağlantı kabloları • bakır – çinko elektrotlar • pil • pil yatağı • beherglas • anahtar • çeşme suyu
Amaç
Hava ve suyun elektrik enerjisini iletip iletmediğini gözlemlemek
Deneyin Yapılışı
• Yandaki fotoğrafta yer alan basit elektrik devresini hazırlayınız.
• Bağlantı kablolarının uçları hava ortamında iken ampulün ışık verip vermediğini kontrol ediniz.
• Bağlantı kablolarının uçlarını beherglas içerisindeki çeşme suyuna batırıp gözleminizi tekrarlayınız.
• Çeşme suyu ve hava için iletkenlik durumunu belirleyerek gerekçelerinizle birlikte defterinize not ediniz.
Sorular
1. Hava mı yoksa su mu elektrik enerjisini iletti?
 • Cevap: Bağlantı kablolarının uçlarını beherglas içerisindeki çeşme suyuna batırdığımızda elektriğin iletildiğini gözlemledim. 
• Bu etkinliği farklı malzemeler kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 249 Cevabı
Nerelerde Kullanalım?
Yandaki karikatürde ütünün fişini prize takan bir kişiyi elektrik çarpmış. Bunun nedeni prize takılan bölümün iletken bir maddeden yapılması olabilir mi?
 • Cevap: Evet, iletken bir maddeden yapıldığı için ütünün fişini prize takan kişiye elektrik çarpmıştır. 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 251 Cevabı
1. Aşağıdaki basit elektrik devresinin iletken test uçları, kaplardaki sıvılara batırıldığında, ampulün ışık verip vermeyeceğini kapların altlarındaki yerlere yazınız.
 • Cevap:6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 251 Cevapları
2. Aşağıda günlük yaşantınızda kullandığınız bazı eşyaların resimleri verilmiştir. Bu eşyaların iletken kısımlarını kırmızı, yalıtkan kısımlarını mavi renge boyayınız
 • Cevap
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 253 Cevabı
A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.
Cevap:
(D) 1. Hava yüksek elektrik enerjisi altında iletken hâle gelebilir.
(Y) 2. Şekerli su, yağmur suyu, kolonya iletken sıvı maddelere örnek verilebilir.
(Y) 3. Kurşun kalem ucu, altın yüzük yalıtkan katı maddelere örnek verilebilir.
(D) 4. Duy, priz gibi maddelerin dokunulan kısımları plastik, bakalit gibi yalıtkan maddelerle kaplanır.
(D) 5. Kuru tahta yalıtkan olduğu hâlde ıslatıldığında iletken hâle gelebilir.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
 • Cevap:
demir çivi / tahta kaşık saf su / tuzlu su iletken madde / yalıtkan madde katı / sıvı yandığı / yanmadığı
1. Elektrik enerjisini iletmeyen maddelere………yalıtkan madde………..denir.
2. Kopmuş bir kablonun arasına………demir çivi……….koyduğumuzda elektrik iletimi devam eder.
3. Yalıtkan sıvı maddelere……..saf su………örnek verilebilir.
4. Yün kumaş, seramik tabak yalıtkan…….katı……… maddelerdir.
5. Bir elektrik devresinde kablonun uçları sirkeli suya daldırılırsa ampülün………yandığı……….gözlemlenir.
C. Aşağıdaki maddelerin iletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu, altındaki yerlere uygun numaralar yazarak gösteriniz.
 • Cevap
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 254 Cevabı
1.Yukarıda kurulan düzeneklerde K ve M ampulleri ışık verirken L ampulü ışık vermemektedir. Bu deneyler sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz (Pil, ampul ve teller sağlamdır.)?
A. Bazı katılar iletkendir.
B. Bazı katılar yalıtkandır.
C. Bazı sıvılar yalıtkandır.
D. Bazı sıvılar iletkendir.
 • Cevap: C
2.Emirhan, tasarladığı düzenekte mandalın iki ucunu alüminyum folyo ile sararak elektrik devresine eklemiştir. Alüminyum folyoların arasına, K maddesini koyduğunda ampulün ışık vermediğini gözlemlemiştir.
Emirhan’ın bu etkinliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. K maddesi yalıtkandır.
B. K maddesi alındığında ampul ışık verir.
C. Alüminyum folyo iletkendir.
D. K maddesi madenî para olabilir.
 • Cevap: D
3.Şekildeki düzeneklerde kaplar içerisinde saf sular bulunmaktadır.
I. kaba tuz, II. kaba şeker ilave edildiğine göre, zil ve lamba için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Lamba yanar, zil çalar.
B. Lamba yanmaz, zil çalar.
C. Lamba yanmaz, zil çalmaz.
D. Lamba yanar, zil çalmaz.
 • Cevap: D
4. Damla, resimdeki iletken telin etrafını numaralarda verilen maddelerle sarıyor.
Damla’nın sardığı maddelerden hangileri tel üzerinden geçen elektrik enerjisinin zararlı etkilerinden canlıları korur?
A. I ve II B. I ve III C. II ve IV D. III ve IV
 • Cevap: B
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 255 Cevabı
5.Yukarıdaki devrede K ve L ile gösterilen boşluklardaki uçlara aşağıdaki maddelerden hangileri dokundurulursa zil çalar?
 • Cevap: C
6. Tamir işlerinde kullandığımız aşağıdaki araç gereçlerden hangisinin elle tutulan kısımları elektriksel iletkenlik ve elektriksel yalıtkanlık düşünülerek üretilmiştir?
 • Cevap: A
7.Bu ampulün ışık vermemesine devrede numaralarla gösterilen maddelerden hangisi neden olmaktadır (Devredeki lamba sağlam, pil doludur.)?
A. I
B. II
C. III
D. IV
 • Cevap: D
8.Bu elektrikli ısıtıcının I ve II numaraları ile gösterilen kısımlarında aşağıdaki maddelerden hangileri kullanılmış olabilir?
 • Cevap: D
9. Aşağıdaki eşyalardan hangisinin yapısında hem iletken, hem yalıtkan madde bulunur?
A. Çivi
B. Kontrol kalemi
C. Toplu iğne
D. Plastik tarak
 • Cevap: B
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 256 Cevabı
Ampulün Parlaklığını Değiştirelim
Elektrik enerjisinin iletkenlerden geçtiğini öğrendiniz. Acaba bütün iletkenler elektrik enerjisini aynı şekilde mi geçirir? “Hangileri İletiyor?” etkinliğinde yaptıklarınızı hatırlayınız.
 • Cevap: Hayır, bütün iletkenler elektrik enerjisini aynı şekilde geçirmez. 
Basit elektrik devrenize metal çay kaşığını bağladığınızda ampulün ışık verdiğini yani elektrik enerjisinin geçtiğini gözlemlemiştiniz. Peki, devrenizde kullandığınız metal çay kaşığının cinsi ampulün parlaklığını etkiler mi? Örneğin bakır veya gümüş kaşıklar bağlı olduğunda devredeki ampuller aynı parlaklıkta mı ışık verir? Tahminlerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.
 • Cevap: Bakır ve gümüş kaşıkların elektriği iletmesi farklıdır. Gümüş bilinen en iyi iletkendir ve gümüş kaşıklar kullanıldığında ampuller daha fazla ışık verir.  
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 257 Cevabı
DENEY YAPALIM
Amaç
Farklı cins tellerin elektrik enerjisini aynı şekilde iletip iletmediğini gözlemlemek Deneyin Yapılışı
• Yandaki fotoğrafta yer alan devreyi kurunuz.
• Devre fotoğrafındaki A ve B noktalarının arasına bakır teli bağlayıp ampulün parlaklığını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi defterinize not ediniz.
• A ve B noktaları arasına nikel-krom teli bağlayıp ampul parlaklığını tekrar gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi defterinize not ediniz.
• Defterinize aşağıdaki gibi bir tablo çizerek değişkenlerinizi belirleyiniz.
1. Deneyinizde kullandığınız iletken teli değiştirmeniz ampul parlaklığını etkiledi mi? Nasıl?
 • Cevap: İletken telin değişmesiyle birlikte ampulün parlaklığı da değişti. 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 258 Cevabı
DENEY YAPALIM
Amaç
Elektrik devresinde kullanılan telin dik kesit alanının (kalınlığı) ampul parlaklığını etkileyip etkilemiyeceğini gözlemlemek Deneyin Yapılışı
• Yandaki fotoğrafta yer alan devreyi kurunuz.
• Devre fotoğrafındaki A ve B noktalarının arasına ince bakır teli bağlayıp ampulün parlaklığını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi defterinize not ediniz.
• A ve B noktaları arasına bu kez kalın bakır teli bağlayıp ampulün parlaklığını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi defterinize not ediniz.
• Defterinize aşağıdaki gibi bir tablo çizerek değişkenlerinizi belirleyiniz.
Kontrol edilen değişken:
Bağımlı değişken:
Bağımsız değişken:
Sorular
1. Deneyde kullandığınız iletken telin kalınlığının değişmesi, ampul parlaklığını etkiledi mi? Nasıl?
 • Cevap: İletken telin değişmesiyle birlikte ampulün parlaklığı da değişti. 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 259 Cevabı
DENEY YAPALIM
Uzun mu Kısa mı?
Malzemeler
• dik kesit alanları aynı, uzunlukları farklı bakır teller • bağlantı kabloları
• duy • ampul • pil • pil yatağı • anahtar
Amaç
Elektrik devresinde kullanılan telin uzunluğunun ampul parlaklığını etkileyip etkilemeyeceğini gözlemlemek
Deneyin Yapılışı
• Yandaki fotoğrafta yer alan devreyi kurunuz.
• Devre fotoğrafındaki A ve B noktalarının arasına kısa bakır teli bağlayıp ampulün parlaklığını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi defterinize not ediniz.
• A ve B noktalarının arasına uzun bakır teli bağlayıp ampulün parlaklığını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi defterinize not ediniz.
• Defterinize aşağıdaki gibi bir tablo çizerek değişkenlerinizi belirleyiniz.
Kontrol edilen değişken:
Bağımlı değişken:
Bağımsız değişken:
Sorular
1. Deneyde kullandığınız iletken telin boyunun değişmesi, ampul parlaklığını etkiledi mi? Nasıl?
 • Cevap: İletken telin değişmesiyle birlikte ampulün parlaklığı da değişti. Kısa telde ampulün parlaklığı daha çok oldu. 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 260 Cevabı
Direnç Nedir?
Maddelerin elektrik enerjisinin geçişine karşı gösterdikleri zorluk direnç olarak adlandırılır. Bütün iletkenler, üzerlerinden geçen elektrik enerjisine farklı miktarlarda zorluk gösterir. Yani bütün iletkenlerin direnci vardır. İletkenin boyu, dik kesit alanı (kalınlık) ve cinsine göre direnci değişir. Yalıtkan maddelerin direnci iletken maddelere göre çok fazladır. Bu nedenle yalıtkan maddeler elektrik enerjisini üzerlerinden geçirmezler.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 261 Cevabı
Ampulde Bir Direnç
Yukarıdaki fotoğrafta yer alan ampulü inceleyiniz. Ampulün içerisinde filaman adı verilen sarmal telin ışık verdiğini fark ettiniz mi? Ampullerin içerisindeki bu tel, iletken özelliğe sahiptir. İletkenlerin bir direnci olduğuna göre ampulün de bir direnci olduğunu söyleyebilir misiniz?
 • Cevap: Evet ampulün de bir direnci vardır. 
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 265 Cevabı
A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadenin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.
(D) 1. Devredeki iletkenin uzunluğu azaldıkça ampulün parlaklığı artar.
(Y) 2. Devredeki ampulün parlaklığı iletken telin dik kesit alanına (kalınlığına) bağlı değildir.
(D) 3. Devredeki ampulün parlaklığı iletken telin cinsine bağlıdır.
(D) 4. Ampullerde filaman olarak yüksek dirençli tungsten metali kullanılır.
(Y) 5. Demirden ve bakırdan yapılan teller elektrik enerjisini iletirken aynı direnci gösterirler.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
büyük / küçük aynı / farklı bağımlı / kontrol edilen artırılırsa / azaltılırsa doğru / ters
1. Bir devredeki ampulün parlaklığı iletken telin dik kesit alanı ile…..doğru……..orantılıdır.
2. Devredeki iletken telin boyu…….arttırılırsa…..ampulün parlaklığı azalır.
3. Boyları ve kalınlıkları aynı olan……..aynı…….cins tellerin dirençleri de aynıdır.
4. Deney düzeneklerinde sabit tutulan değişkene….kontrol edilen……..değişken de denir.
5. Tost makinesi, su ısıtıcısı gibi elektrikli aletlerde direnci…….büyük………..teller kullanılır.
 • Cevap:
C. Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri ya da sözcük gruplarını doğru ve anlamlı ifadeler oluşturacak şekilde birleştiriniz.
1.elektrik , zorluktur, iletimine, enerjisinin ,gösterdikleri, maddelerin, karşı, Elektriksel direnç Elektriksel direnç,…………
 • Cevap: maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluktur.
2.telin, dik kesit alanı, iletken, arttıkça, ampulün, artar ,parlaklığı, Devredeki Devredeki………….
 • Cevap: telin dik kesit alanı arttıkça ampulün parlaklığı artar.
3.iletken ,telin, uzunluğuampulün, arttıkça, parlaklığı, azalır, Devredeki Devredeki …………
 • Cevap: iletken telin uzunluğu arttıkça ampulün parlaklığı azalır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 266 Cevabı
1.Yukarıdaki düzenekler kullanılarak elektriksel direncin nelere bağlı olduğu deneysel olarak gösterilmektedir.
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
(L: Telin boyu, S: Telin dik kesit alanını ifade etmektedir.)
a. Hangi iki düzenek kullanılarak elektriksel direncin telin uzunluğuna bağlı olduğu gösterilir.
 • Cevap: a. I ve III
b. Hangi iki düzenek kullanılarak elektriksel direncin telin dik kesit alanına bağlı olduğu gösterilir?
 • Cevap: b. II ve III
c. Hangi iki düzenek kullanılarak elektriksel direncin telin cinsine bağlı olduğu gösterilir?
 • Cevap: c. II ve IV
d. Düzeneklerde bulunan ampullerin parlaklıkları aynı mıdır neden?
 • Cevap: d. Aynı değiller. Çünkü tellerin dirençleri farklıdır.
2.Yukarıdaki ampulün kısımları numaralar ile gösterilmiştir. Bu ampul ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Şekildeki ampulün kaç numaralı kısmı ışık verir? Bu bölümün adını yazınız.
 • Cevap: a. Flaman (II) Tungsten tel
b. Yukarıdaki ampulün ışık vermesi içerisindeki telin hangi özelliği ile ilgilidir?
 • Cevap:  b. Direncinin büyük olması
c. Ampulün duya bağlanan kısmı kaç numara ile gösterilmiştir?
 • Cevap: c. IV
3. a. Yukarıdaki elektronik araçlar üretilirken kullanılacak iletken tellerin dirençlerinin nasıl olması istenir? Neden?
 • Cevap: a. Dirençleri küçük teller kullanılır. Böylece daha az ısınır.
b. Bu araçlarda kullanılacak teller sizce hangi özellik ve cinste olmalıdır?
 • Cevap: Direnci küçük olan bakır, altın, gümüş gibi metallerin telleri olmalıdır.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...