6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN Yayınları Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.Sayfa 173'e kadar cevaplar verilmiştir.


Sayfa 104-105 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1- Aşağıda modellenen toplama ve çıkarma işlemlerinin matematik cümlelerini yazınız.
a) 5/7 + 2/7 = 7/7
b) 2/6 + 3/6 = 5/6
c) 5/6 - 3-6 = 2/6
ç) 6/8 - 4/8 = 2/8
2- Engin harçlığının 1/8 ’i ile kalem, 2/4’si ile defter almıştır. Engin’in harçlığının kaçta kaçı kalmıştır?
1/8 + 2/4 = 1/8 + 4/8 = 5/8
1/1 - 5/8 = 8/8 - 5/8 = 3/8
3- Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız.
a) 2/8 + 3/16 = 4/16 + 3/16 = 7/16
b) 3/24 + 5/12 + 1/6 = 3/24 + 10/24 + 4/24 = 17/24
c) 3 tam 1/2 + 5 tam 3/4 = 7/2 + 23/4 = 14/4 + 23/4 = 37/4
ç) 18/7 + 2 tam 1/4 = 18/7 + 9/4 = 72/28 + 63/28 = 135/28
d) 8 + 3/5 = 8/1 + 3/5 = 40/5 + 3/5 = 43/5
e) 1/7 + 2 = 1/7 + 2/1 = 1/7 + 14/7 = 15/7
4- Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız.
a) 7/9 - 1/3 = 7/9 - 3/9 = 4/9
b) 5/7 - 2/4 = 20/28 - 14/28 = 6/28 = 3/14
c) 3 tam 5/6 - 1 tam 2/3 = 23/6 - 5/3 = 23/6 - 10/6 = 13/6
ç) 8 tam 1/3 - 3 tam 4/5 = 25/3 - 19/5 = 125/15 - 57/15 = 68/15
d) 15/28 - 3/7 = 15/28 - 12/28 = 3/28
e) 1/3 - 1/5 = 5/15 - 3/15 = 2/15
5- Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.
a) 3/18 + 4/9 - 1/6 = 3/18 + 8/18 - 3/18 = 8/18 = 4/9
b) 4 tam 1/3 - 1 tam 7/8 = 13/3 - 15/8 = 104/24 - 45/24 = 59/24
c) 6/21 + 3/7 - 4/6 = 12/42 + 9/42 - 12/42 = 2/42 = 1/21
ç) 5 tam 1/15 + 3 tam 1/20 - 1 tam 7/30 = 76/15 + 61/20 - 37/30 = 304/60 + 183/60 - 74/60 = 413/60
d) 2 tam 5/8 + 1 tam 2/6 + 5/12 = 21/8 + 8/6 + 5/2 = 63/24 + 32/24 + 60/24 = 155/24
6- Aşağıda verilen işlemleri sonuçlarıyla eşleştiriniz.
3/4 + 8/12 = 9/12 + 8/12 = 17/12 = 1 tam 5/12
2/3 - 4/15 = 10/15 - 4/15 = 6/15 = 2/5
1 tam 2/5 + 3 tam 2/4 = 7/5 + 14/4 = 28/20 + 70/20 = 98/20 = 49/10 = 4 tam 9/10
4/28 + 1/7 - 3/14 = 1/7 + 1/7 - 3/14 = 2/14 + 2/14 - 3/14 = 1/14
1 tam 1/2 + 1 tam 2/3 + 2 tam 1/6 = 3/2 + 5/3 + 13/6 = 9/6 + 10/6 + 13/6 = 32/6 = 16/3 = 5 tam 1/3


Sayfa 110-112 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1- Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
a) 12 . 1/3 = 4
b) 2/8 . 40 = 10
c) 42 . 10/7 = 60
ç) 13/4 .36 = 117
2- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) Kesirler ile çarpma işlemi yapılırken tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çevrilir.
(Y) Kesirlerle çarpma işleminde sadeleştirme yapılmaz.
(Y) Bir doğal sayı ile bir kesir çarpılırken doğal sayı ile kesrin paydası çarpılır.
(Y) Bir doğal sayı ile bir bileşik kesir çarpıldığında sonuç bu doğal sayıdan küçük olur.
(Y) Bir kesrin diğer bir kesir kadarı bulunurken bu iki kesir toplanır.
3- Aşağıda modellenen çarpma işleminin matematik cümlesini yazınız.
3/5 . 10/15 = 6/15 = 2/5
4- Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını modelleyerek bulunuz.
a) 1/2 . 3/5 = 3/10
b) 2/7 . 2/3 = 4/21
c) 3/6 . 1/4 = 3/24
5- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) Bir doğal sayı 1’den büyük bir kesirle çarpıldığında çarpım, o sayıdan büyük olur.
(D) Bir bütünün istenilen kesir kadarı bulunurken bütün ile kesir çarpılır.
(Y) Kesirlerle çarpma işlemi yapılırken bileşik kesir varsa tam sayılı kesre çevrilir.
(Y) Çarpım durumundaki iki kesir sadeleştirilmez.
(Y) İki kesir çarpılırken pay ile payda çarpılır.
6- Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.
a) 2/3 . 5/12 = 10/36
b) 4/21 . 7/8 = 28/168 = 1/6
c) 1 tam 1/2 . 5/6 = 3/2 . 5/6 = 15/12 = 5/4
ç) 5/8 . 2 tam 2/3 = 5/8 . 8/3 = 40/24 = 20/12 = 10/6 = 5/3
d) 1 tam 2/4 . 5/12 = 6/4 . 5/12 = 30/48 = 15/24 = 5/8
e) 3 tam 1/5 . 3/8 = 16/5 . 3/8 = 48/40 = 24/20 = 12/10 = 6/5
f) 5/9 . 4 tam 1/2 = 5/9 . 9/2 = 45/18 = 15/6 = 5/2
g) 8/13 . 2 tam 3/5 = 8/13 . 13/5 = 8/5
ğ) 2 tam 1/2 . 3 tam 2/10 = 5/2 . 32/10 = 160/20 = 8
7- Aşağıda verilen çarpma işlemleriyle sonuçlarını eşleştiriniz.
2 tam 1/3 . 1 tam 1/2 = 2 tam 1/6
1/3 . 6/5 . 2/8 = 12/120 = 1/10
9/11 . 22/4 = 9/2 = 4 tam 1/2
6/13 . 2 tam 3/5 = 6/13 . 13/5 = 6/5 = 1 tam 1/5
8- Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
• Bir günün 3/4’ünü uyuyarak geçiren bir bebek, günde 18 saat uyur.
• Bir doğal sayı ile bir basit kesir çarpıldığında sonuç, bu doğal sayıdan küçük olur.
• 20 günlük tatilin 2/5'sini ailesiyle geçiren Ege, ailesiyle 8 gün birlikte olur.
• 23 1 kg nohudun 3/7’ü 1 kg nohuttur.
• Bir günde 1 tam 1/2 ekmek yiyen biri, bir haftada 10 tam 1/2 ekmek yer.
9- Bir şantiyede 100 kg çimentonun 3/5’ü kullanılıyor. Şantiyede kaç kg çimento kullanıldığını bulunuz.
A) 40 B) 50 C) 60 D) 80
100 . 3/5 = 60
10- Alican, 50 bilyesinin 17/25 ’sini arkadaşlarına veriyor. Alican, arkadaşlarına kaç bilye vermiştir?
50 . 17/25 = 34
11- Bir otobüs şoförü saatte 120 km hızla gidiyor. Bu otobüs şoförü aynı hızla 5/6 saatte kaç km yol alır?
120 . 5/6 = 100
12- Bir aşçı, su böreği yaparken bir teneke yağın 2/5 ’sinin 3/7 ’ünü kullanıyor. Buna göre aşçı, su böreğine
bir teneke yağın kaçta kaçını kullanmıştır?
2/5 . 3/7 = 6/35
13- Hangi sayının 2/3 sinin 1/2 ’i 12’dir?
2/3 . 1/2 = 1/3
36 sayısının 1/3'ü 12'dir
14- Türkân, bir romanın 3/12’ünü okuyor. Sonra da romanın kalan 2/3 ’sini okuyor. Buna göre Türkân romanın toplam kaçta kaçını okumuştur?
1 - 3/12 = 9/12
9/12 . 2/3 = 18/36 = 1/2
3/12 + 1/2 = 3/12 + 6/12 = 9/12 = 3/4
 
 

Sayfa 116-117 Cevapları

 

Etkinlik
Eğlenerek Öğrenelim
Hacivat: Kesirlerle bölmeyi bilir misin Karagöz’üm?
Karagöz: Evet artık keselim börekleri, budur son sözüm.
Hacivat: Hayır onu demiyorum kesir diyorum kesir!
Karagöz: Canın çektiyse Haci Cavcav buluruz sana büyük bir mısır.
Hacivat: Mısırı boş ver de söyle bana 1’den büyük bir kesir.
Karagöz: Anladım Haci Cavcav; söyledim bile: 1/2.
Hacivat: Olmadı Karagöz’üm; hiç yarım, 1’den büyük olur mu?
Karagöz: Tamam o zaman, 3/2 kesri olur mu?
Hacivat: Evet şimdi oldu. Bir de doğal sayı söyle.
Karagöz: Sürekli bir şey istiyorsun Haci Cavcav, olmuyor böyle!
Hacivat: Ben söyleyeyim o zaman. 15’i böl 3/2 ’ye.
Karagöz: Nasıl bölünür bilmem ki 15, 3/2 ’ye.
Hacivat: 3/2 ’ye takla attır ve çarp 15 ile.
Karagöz: Hay aklınla yaşa. Çarptım da 10 buldum bile.
Hacivat: Aferin Karagöz’üm. Al 10 mısırı da ye afiyetle.
Karagöz: Gel de beraber yiyelim Haci Cavcav, muhabbet ile...
Metinde Hacivat, Karagöz’e bir bölme işlemi yaptırıyor. Siz de aşağıda verilen tablodaki bölme işlemlerini
yapınız
Doğal sayıKesirİşlem Yapalım
(Doğal sayıyı kesre bölelim.)
Sonuç
363/5  
248/10  
427/3  
568/5  
Tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Doğal sayı, kesir ve sonuç sütunlarını karşılaştırınız.
• Kesir, 1’den büyükken doğal sayı ile sonucu karşılaştırınız.
• Kesir, 1’den küçükken doğal sayı ile sonucu karşılaştırınız.
Buna göre nasıl bir sonuç çıkarılabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Sayfa 120-121 Cevapları

 

 

ALIŞTIRMALAR
1- Aşağıda verilen bölme işlemlerini modelleyerek yapınız.
2- Bir fotokopi makinesi her 3/4 dakikada bir sayfa fotokopi çekiyor. Bu makine 4 tam 1/2 dakikada kaç
sayfa fotokopi çeker?
3- Yandaki tabloda bölgelerimizin sahip oldukları ormanlık alanlar yaklaşık olarak verilmiştir.
Tabloya göre;
a) Akdeniz Bölgesi’nin sahip olduğu ormanlık alan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kaç katıdır?
b) Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu ormanlık alan, Ege Bölgesi’nin kaç katıdır?
4- Aşağıda verilen bölme işlemlerinin hangisinde bölünen, sonuçtan küçük olur?

5- Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız.

6- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D)
 Kesirlerle bölme işlemi yapılırken tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çevrilir.
(Y) Kesirlerle bölme işlemi yapılırken birinci kesir ters çevrilerek ikinci kesir ile çarpılır.
(D) Kesirlerle bölme işlemi, paydalar eşitlenip birinci kesrin payı, ikinci kesrin payına bölünerek de yapılır.
(D) 8 : 1/4 ifadesi, 8’in içinde kaç tane 1/4 olduğunu gösterir.
(D) Bir doğal sayı 1’den büyük bir kesirle bölündüğünde sonuç, bu sayıdan büyük olur.
7- Aşağıda verilen işlemleri işlem özelliğine dikkat ederek yapınız.
8- işleminin sonucu kaçtır?

9- Aşkın Öğretmen, etüt aralarında öğrencilerine meyve dağıtıyor. Her öğrencisine bir elmanın 3/4’ünü veren Aşkın Öğretmen, 3 elmayı kaç öğrencisine dağıtmıştır?
3 : 4/3 = 3 . 4/3 = 4 olarak yanıtı bulmuş oluruz.

 

Sayfa 123 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1- Aşağıda verilen kesirlerin yaklaşık değerlerini karşılarına yazınız.
a) 5 tam 3/8 = 5 tam 1/2
b) 1 tam 2/9 = 1 tam 1/4
c) 19/20 = 1
ç) 7 tam 4/7 = 7 tam 1/2
2- Cihangir Bey Ramazan ayında, sahurda 4/5 şişe su ve iftarda da 1 tam 5/8  şişe su içiyor. Cihangir Bey’in toplamda kaç şişe su içtiğini tahmin ediniz.
4/5 yaklaşık 1
1 tam 5/8 yaklaşık 1 tam 1/2 = 3/2
1 + 3/2 = 5/2 = 2 tam 1/2
3- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) 8 tam 17/20 kesri 9 doğal sayısına yakındır.
(Y) Bir şişe sütün 1/5 ’ini içen bir çocuk yaklaşık olarak kutunun yarısını içmiştir.
(D) 150’nin 2 tam 1/3 ’i yaklaşık olarak 350’dir.
(Y) 2 tam 3/15 kesrinin yaklaşık değeri 4’tür.


Sayfa 128-129 Cevapları

 

 

ALIŞTIRMALAR
1- Efe’nin hentbol turnuvasında attığı gollerin 2/3’si 8’dir. Efe, bu turnuvada kaç gol atmıştır?
Efe'nin atmış olduğu gol sayısına a diyelim. 
O halde 2 . a / 3 = 8 
2a = 24
a = 12 gol
2- Bir toptancı bir günde 150 kg bademin 8/12 ini satıyor. Toptancının elinde kaç kg badem kaldığını bulunuz.
150 yi 12 ye bölüp çıkan sonucu 8 ile çarpmamız gerekiyor.
150/12×8 = 100 olur.
Yani 100 kg badem satılmış geriye ise
150 – 100= 50 kg badem kalmıştır.
3- Necla Hanım torununa kazak örüyor. Birinci gün kazağın 2/6 ’sini, ikinci gün ise 1/5 ’ini örüyor. Buna göre geriye kazağın kaçta kaçı kalır?
Verilen kesirlerin paydalarından yola çıkarak kazağın toplam miktarına 6×5 = 30A diyelim arkadaşlar
Birinci gün kazağın 2/6 ’si yani 2.30A/6 = 10A kadarı
İkinci gün kazağın 1/5 ’i yani 1.30A/5 = 6A kadarı örülmüş olur.
Toplamda ise 10A + 6A = 16A kadarı örülmüş olur. Geriye ise 30A-16A=14A kalır.
Bunu da oranı 14A/30A =7/15 İ kalmış olur.
4- Zuhal bir kitabın 3/9 ’ünü okuyor. Sonra kitabın kalan sayfalarının 1/2  ’ini okuyor. Geriye kitabın 48 sayfası kaldığına göre Zuhal’in okuduğu kitap kaç sayfadır?
Kitabın sayfa sayısına 6A diyelim.
3/9 u okunduğunda 3 . 6A / 9 = 2A yapar. Kalan sayfa sayısı 6A - 2A = 4A olur.
Sonra kitabın kalan sayfalarının 1/2’si okunmuş. O halde
1. 4A / 2 = 2A yapar.
Geriye kitabın 48 sayfası kaldığına göre yani 2A = 48 olur.
A = 24 olarak buluruz.
Okunan kitap sayfa sayısı 4A olduğuna göre
4 × 24 = 96 sayfa okunmuştur.
5- Hangi sayının 3/7 ’ünün 2/6 ’si 3 eder?
Sayımıza A diyelim. Bu durumda
(3A / 7) . 2 / 6 = 3 olur.
6A / 42 = 3
A / 7 = 3
A = 21 olarak yanıtı buluruz.
6- Bir manav, limonlarının 1/3 ’ini satıyor. Sonra kalan limonların 3/5 ’ünü daha satıyor ve geriye 8 limon
kalıyor. Manavın başlangıçta kaç limonu vardır?
Kesirlerin paydalarından yola çıkarak limon sayısına 3 × 5 = 15A diyelim.
İlk başta limonlarının 1/3 ‘ü satılıyor. Yani 1.15A/3=5A sı satılıyor.
Kalan limon sayısı 15A-5A=10A dır.
Sonra kalan limonların 3/5 ’ü daha satıyormuş yani 10A.3/5=6A limon daha satılıyor. Geriye ise 10A-6A=4A limon kalmıştır.
Kalan limon sayısıda 8 e eşit olduğuna göre
8 = 4A dan A = 2 olur.
Toplam limon sayısı ise 15 . 2 = 30 adettir.
7- Nevin’in küçük kardeşi boyama çalışması yaparken Nevin’in pastel boyalarının 2/3 ’sinin 6/7 ’sını kırıyor.
Sağlam 6 boyası olan Nevin’in kaç boyasının kırıldığını bulunuz.
Kesirlerin paydalarından yola çıkarak boya sayısına 3 × 7 = 21A diyelim.
O halde (2 .21A / 3) . 6 / 7 = 21A - 6 olur.
3A = 21A - 6
6=18A
A = 3 olarak buluruz.
21 . 3 = 63 olur. Bu tüm boyalarının sayısıdır.
6 tane sağlam boyası olduğuna göre
kırılan boya sayısı 63 - 6 = 57 adettir.
8- Şadan Öğretmen, teknoloji ve tasarım dersinde silikon getirmeyi unutan iki grup öğrencisine elinde
kalan yarım silikonu paylaştırıyor. Gruplardan birisinde 2, diğerinde 3 öğrenci olduğuna göre her
öğrencisine eşit miktarda silikon vermek isteyen Şadan Öğretmen’in, iki gruba da silikonun tamamının
kaçta kaçını verdiğini bulunuz.
Slikonun yarısına 5A dersek
2 grupluya 2 / 5
3 grupluya ise 3 / 5 i kadar silikon vermiş olur.
9- Ayşe cebindeki paranın 4/5  ’ünün 6/8 ’sıyla bir kutu dondurma alıyor. Cebinde 40 TL olan Ayşe’nin dondurmaya kaç TL verdiğini bulunuz.
40 TL'nin soruda verilen değerlerini bulalım.
= (40 . 4 / 5) . 6 / 8
= 8 . 4 . 6 / 8
= 4 . 6
= 24 TL dondurmaya vermiştir.
10- Tunceli’den Ankara’ya gelmek için yola çıkan Kerem ve ailesi, gideceği yolun 4/9 ’ünün 1/2 ’ini tamamlıyor.
Tunceli-Ankara arası 810 km olduğuna göre Kerem ve ailesinin kaç km yol gittiğini bulunuz.
810 km'nin soruda verilen değerlerini bulalım.
= (810 . 4 / 9) . 1 / 2
= 90.4 / 2
= 45 . 4
= 180 km yol gitmişlerdir.
 

Sayfa 130-132 Cevapları

 

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME
1- Aşağıda verilen ifadelere karşılık gelen tam sayıları yazınız.
• Lale’nin balonu yerden 6 m yüksektedir. (6)
• İsmail Bey’in arkadaşına 120 TL borcu var. (-120)
• Okul kantininin bu ayki geliri 5600 TL’dir. (5600)
• Bugün Batman’da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 °C’tur. (-3)
2- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) Negatif tam sayılar, sıfırdan küçüktür.
(D) Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılardan büyüktür.
(D) Sayı doğrusu üzerindeki bir sayı sağındaki sayıdan her zaman küçük, solundakinden ise her zaman büyüktür.
(Y) Sıfır bir tam sayı değildir.
(Y) En küçük negatif tam sayı –1’dir.
3- Aşağıdaki sayı doğrusu modelinde verilen harflere karşılık gelen tam sayıları yazınız.
A = -5
B = -2
C = 1
D = 2
E = 5
4- Yanda verilen tam sayıları aşağıdaki sayı doğrusu modeli üzerinde gösteriniz.
5- Aşağıdaki noktalı yerlere “ >”, “<” ve “=” sembollerinden uygun olanları yazınız.

6- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(Y) Negatif tam sayıların mutlak değeri negatiftir.
(D) Bir tam sayının mutlak değeri kendisinden büyükse o sayı negatif bir tam sayıdır.
(Y) –13’ün mutlak değeri 9’un mutlak değerinden küçüktür.
(Y) –2 ifadesi sayı doğrusu üzerinde –2’nin sıfıra (başlangıç noktasına) olan uzaklığını gösterir.
(Y) Pozitif tam sayıların mutlak değeri sayının kendisine eşittir.
7- Mutlak değeri 5’ten küçük olan kaç tane tam sayı vardır?
4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 ve -4 9 tane vardır
8- y = 15 ise y yerine hangi tam sayılar gelebilir?
15 veya -15 gelir
9- Yukarıda verilen sayı doğrusu modeli üzerinde A ile B noktaları arasındaki uzaklık, B ile C arasındaki uzaklığa eşittir. Ardışık olarak gelen her nokta arasındaki uzaklık eşit olduğuna göre A noktasına karşılık gelen tam sayı kaçtır?
A = -12
10- Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
• Bir tam sayının sıfıra olan uzaklığına bu tam sayının mutlak değeri denir.
• – 2016’nın mutlak değeri 2016
• – 17 ve 17’nin mutlak değerlerinin toplamı 34
• Mutlak değeri 10 olan sayılar 10 ve -10
11- 21 > 5 > –12 > –3
Yukarıda verilen sıralamanın doğru olması için hangi sayılar yer değiştirilmelidir?
-3 ve -12
12- İki basamaklı en büyük negatif tam sayının mutlak değeri kaçtır?
1
13- Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
–11, 28, |–5| , 3, 0, 49, –104
49 > 28 > |-5| > 3 > 0 > -11 > 104
14- Aşağıda verilen kesirlerden bütüne en yakın olanı işaretleyiniz.
11/12
15- Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
8/9 > 5/10 > 3/8 > 1/12
16- Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.

17- Yukarıdaki sayı doğrusuna göre A • B kaçtır?
A = 2/5
B = 1 tam 2/3
2/5 . 1 tam 2/3 = 2/5 . 5/3 = 10/15 = 2/3
18- (1 + 1/2) . (1 + 1/3) işleminin sonucunu bulunuz.
(1 + 1/2) . (1 + 1/3)
3/2 . 4/3
2
19- Simge ve Necdet, okullar arası bilgi yarışmasına katılmıştır. Sorulan soruların 3/8’ünü Simge, kalanını da Necdet cevaplamıştır. Necdet 15 tane soru cevapladığına göre Simge kaç tane soru cevaplamıştır?
Necdetin cevapladığı miktar 1 - 3/8 = 5/8 kadardır.
Bu da 5/8 i = 15 olduğuna göre
Tam değeri 24'tür.
Simge 3/8 i kadar cevapladığına göre
24 . 3/8 = 9 adet soru cevaplamıştır.
20- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y) 11/7 : 7/11 = 1 // 121/49
(D) 3 : 6/14 < 8
(D) 5/21 : 5/21 = 1
(D) 7/3 : 2/3 > 3 
21- 56 soruluk bir testin 3/7’ünü cevaplayan Ege’nin geriye cevaplaması gereken kaç soru kalmıştır?
56 nın 3/7 si
56.3/7 = 24 tür.
Geirye ise 56 – 24 = 32 adet soru yapar
22- Esra Hanım, iftar için hazırladığı bir tepsi böreğin yarısını kendi ailesi için ayırıyor. Kalanını ise komşularına eşit sayıda börek düşecek şekilde ayarlıyor.
a) Esra Hanım’ın komşularından birisi 4, diğeri 5 kişilik aileler olduğuna göre böreğin tamamının kaçta kaçının komşulardan bir kişinin yediğini bulunuz. 1/2 . 1/9 = 1/18
b) Esra Hanım’ın, 5 kişilik aileye böreğin tamamının kaçta kaçını verdiğini bulunuz. 
1/2 . 5/9 = 5/18

 

 

Sayfa 133-137 Cevapları

 

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ
1- Yanda verilen resimde, bitki örtüsünün bulunduğu toprağın yüzeyi sıfır noktası kabul edilerek hayvanların konumları tam sayılarla ifade edilirse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
A) 8 B) –3 C) –2 D) –5
2- Aşağıdakilerden hangisi tam sayılarla ifade edildiğinde negatif bir tam sayıyı gösterir?
A) Esra’nın 12. kattaki evi
B) Ahmet Bey’in Mart ayı satışlarından 550 TL kârı
C) Bir dalgıcın denize 6 m dalmasıyla indiği derinlik
D) Antalya’nın sıfırın üstünde 42 °C olan hava sıcaklığı
3- Aşağıdaki ifadelerden hangisinin tam sayı olarak karşılığı –13 değildir?
A) Deniz seviyesinin 13 metre altı
B) Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 °C olması
C) Defne’nin uçurtmasının yerden 13 metre yükseklikten uçması
D) Ali’nin arkadaşına 13 TL borcu
4- –10, 3, 0, 9, –42 tam sayılarından hangisinin mutlak değeri en büyüktür?
A) 9 B) 7 C) –10 D) –42
5- Aşağıdaki sayılardan hangisinin mutlak değeri kendisinden büyüktür?
A) 7 B) 13 C) 0 D) –1
6 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Pozitif tam sayılar Z+ ile gösterilir.
B) Negatif tam sayılar Z ile gösterilir.
C) Negatif tam sayıların mutlak değeri pozitiftir.
D) Sayı doğrusunda sıfıra (başlangıç noktasına) uzaklığı 8 birim olan iki tane tam sayı vardır.
7- Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi en küçüktür?
A) –28 B) –5 C) 0 D) 3
8- Yandaki karşılaştırmaların kaç tanesinde “>” sembolünü kullanmak doğru olur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
9- –5, 3, 8, 0, –9, 25 tam sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) –9, –5, 0, 3, 8, 25 B) 0, –5, –9, 3, 8, 25 C) –5, –9, 0, 3, 8, 25 D) –5, –9, 0, 8, 25, 3
10- Aşağıdaki tabloda bazı illerin şubat ayındaki ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.
Tablo: İller ve İllerin Şubat Ayındaki Ortalama Sıcaklıkları
Tabloya göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) En soğuk il Erzurum’dur.
B) Erzurum’un sıcaklık değerini gösteren tam sayı, tablodaki en büyük negatif tam sayıdır.
C) En sıcak il İstanbul’dur.
D) İstanbul’un sıcaklık değerini gösteren tam sayı, tablodaki en büyük pozitif tam sayıdır.
11- Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi –21 ile –5 tam sayıları arasındadır?
A) –43 B) –25 C) –19 D) –2
12 Aşağıdaki tam sayılardan hangisi –12’ye en yakın olandır?
A) –1 B) –8 C) –20 D) –13
13 –10 ile +7 arasında kaç tane tam sayı vardır?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17
14 –4’ten büyük +5’ten küçük kaç tane tam sayı vardır?
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5
15 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 7/8 kesri yarımdan büyüktür.
B) 5/12 kesri yarımdan küçüktür.
C) 2/8 kesri yarıma 1/4 kadar yakındır.
D) 21/46 kesri yarıma eşittir.
16 Aşağıda verilen kesirlerden hangisi 5 sayısına en yakındır?
Cevap C
17- Yukarıdaki sıralamada noktalı yere aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılamaz?
Cevap A
18- Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır?
Cevap B
19- işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap C
20- Yandaki şekilde altta verilen iki tuğladaki kesirlerin toplamı hemen üzerindeki tuğlada yazmaktadır. Buna göre A + B kaçtır?
Cevap D
21- Yukarıdaki sayı doğrusunda modellenen çarpma işlemi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap C
22- Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
Cevap B
23- işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap C
24- kesrinin içinde kaç tane çeyrek vardır?
A) 20 B) 21 C) 22 D) 23
25- işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap B
26- işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap A
27- işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap B
28- Ayaz, evinde bulunan kitapların 27 ’sini okumuştur. Evinde okumadığı 15 kitabı olan Ayaz’ın toplam
kaç kitabı vardır?
A) 17 B) 21 C) 22 D) 24
29- Gökhan yeni alınan silgisinin 2/5 sini ilk hafta, 1/2 ’ini de ikinci hafta bitiriyor. Gökhan’ın ikinci hafta
harcadığı silgi, geriye kalan silginin kaç katıdır?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 7
30- Ahmet bir karpuzun 1/3 ’ini, Serap 4/8 ’ünü, Mustafa da kalanını yemiştir. En çok karpuz yiyen en az
yiyenin kaç katı yemiştir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6
31- Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 1’den küçük olarak tahmin edilir?
Cevap A

Sayfa 143 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1- Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız.
a) 27/10 = 2,7
b) 68/100 = 0,68
c) 8/50 = 0,16
ç) 3/2 = 1,5
d) 71/20 = 3,55
e) 7/4 = 1,75
f) 2 tam 3/10 = 23/10 = 2,3
g) 1/3 = 0,33
ğ) 23/15 = 1,53
h) 8/12 = 0,66
ı) 4/11 = 0,363
i) 6/45 = 0,133
2- Mustafa Bey’e doktoru 5 haftada 6 kg vermesini söyledi. Mustafa Bey’in bir haftada kaç kilo vermesi
gerektiğini bulunuz.
6/5 = 1,2 kilo
3- Aşağıda verilen kesirlerin devirli ondalık açılımlarını bulunuz.
a) 7/3 = 2,6
b) 5/9 = 0,55
c) 28/45 = 0,62
ç) 4 tam 2/3 = 14/3 = 4,6
d) 3/11 = 0,27
4- Aşağıda verilen kesirler ile ondalık gösterimlerini eşleştiriniz.
2/5 = 0,4
18/20 = 0,9
5/125 = 0,04
12/50 = 0,24
5- Aşağıdakilerden hangisi 5/6 kesrinin devirli ondalık gösterimidir?
5/6 = 0,83
Cevap : D


Sayfa 149 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1- 308,742 ondalık gösterimi için aşağıda verilen basamak tablosunu tamamlayınız ve çözümleyiniz
 Yüzler
Basamağı
Onlar
Basamağı
Birler
Basamağı
 Onda Birler
Basamağı
Yüzde Birler
Basamağı
Binde Birler
Basamağı
Ondalık Gösterim308,742
Basamak Değeri300108,0,70,040,002
2- Aşağıda verilen ondalık gösterimleri çözümleyiniz.
a) 23,4 = 234/10
b) 5,67 = 567/100
c) 42,072 = 42072/1000
ç) 605,182 = 605182/1000
d) 10,003 = 10003/1000
e) 203,108 = 203108/1000
f) 743,625 = 743625/1000
g) 982,076 = 982076/1000

3- Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen ondalık gösterimleri yazınız.
a) (2 • 1000) + (5 • 10) + (7 • 1) + (3 • 1/100) + (9 • 1/1000) = 2057,039
b) 8 • 1 + 9 • 101 + 3 • 1/103 + 4 • 1/101 = 98,403
c) 5 • 10 + 7/10 + 2/1000 = 50,702
ç) 8 • 102 + 5 • 100 + 4 • 1/102 = 805,04
d) 7 • 103 + 4 • 102 + 6 • 1/101 + 8 • 1/103 = 7400,608
4- 312,79 ondalık gösteriminin çözümlenmiş hâli aşağıda verilmiştir.
3 • 102 + a • 101 + 2 • 100 + b • 1/101 + c • 1/102
Buna göre a + b + c’nin toplamı kaçtır?
a = 1
b = 7
c = 9
a + b + c = 1 + 7 + 9 = 17
5- a, b ve c birer rakam olmak üzere 3,049 = a + b/1000 + c/100 ise (a + b) : c sonucu kaç olur?
a = 3
b = 9
c = 4
(a + b) : c = (3+9) : 4 = 3

 

 

Sayfa 153-154 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1- Aşağıda verilen ondalık gösterimleri onda birler basamağına yuvarlayınız.
a) 125,097 = 125,1
b) 0,35 = 0,4
c) 48,218  = 48,200
ç) 3,278 = 3,300
d) 67,895 = 67,900
2- Aşağıda verilen ondalık gösterimleri yüzde birler basamağına yuvarlayınız.
a) 22,065 = 22,070
b) 4,1234 = 4,1200
c) 503,485 = 503,490
ç) 4,019 = 4,020
d) 8,228 = 8,230
3- 43,2b5 ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına yuvarlanmış hâli 43,26 ise b rakamı kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 8
4- 103,7c6 ondalık gösteriminin onda birler basamağına yuvarlanmış hâli 103,7 ise c yerine hangi rakamları yazabilirsiniz?
0,1,2,3 ve 4 olur
5- 7,398 ondalık gösteriminin yuvarlanmış hâli 7,4 olduğuna göre ondalık gösterim hangi basamağa
göre yuvarlanmıştır?
A) Birler B) Onda birler C) Yüzde birler D) Binde birler
6- a, b3 şeklinde verilen ondalık gösterimin tam kısma yuvarlanmış şekli 4’tür. Bu sayının rakamlarının
toplamı 9, çarpımı ise 24 olduğuna göre bu sayıyı bulunuz.
4,2 ve 3
7- Aşağıda verilen ondalık gösterimleri altı çizili basamaklara yuvarlayarak sonuçları ile eşleştirelim.
1,375 --> 1,4
1,645 --> 2
1,345 --> 1
1,345 --> 1,3

Sayfa 159 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1- Bir kavanoz reçelin fiyatı 3,25 TL ise 7 kavanoz reçelin kaç TL olduğunu bulunuz.
3,25 x 7 = 22,75 TL

2- Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
a) 0,18 • 3,4 = 0,612
b) 0,03 • 0,7 = 0,021
c) 1,48 • 9 = 13,32
ç) 15,8 • 1,2 = 18,96

3- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) Ondalık gösterimlerle çarpma işlemi yapılırken virgüllerin alt alta yazılmasına gerek yoktur.
(Y) Bir doğal sayı 1’den küçük bir ondalık ifadeyle çarpılırsa sonuç, o sayıdan büyük olur.
(Y) 0,18 • 0 işleminin sonucu 0,018 olur.
(D)Bir gofretin fiyatı 0,8 TL ise 9 gofretin fiyatı 0,72 TL olur.
(D) Ondalık gösterimler, kesir olarak ifade edilerek de çarpılabilir.

4 Aşağıda modellenen işlemin matematik cümlesini yazınız.
0,4 x 0,2 = 0,08
5- Aşağıda modellenen işlemin matematik cümlesini yazınız.
1,2 x 9 = 10,8
6- Tanesi 1,35 TL olan kalemlerden bir düzine alan Ayşe, kasiyere 20 TL vermiştir. Kasiyer, Ayşe’ye kaç TL para üstü verir?
1,35 x 12 = 16,2 TL
20 - 16,2 = 3,8 TL
7- (3,8 + 1,24) • 0,5 işleminin sonucu kaçtır?

Sayfa 164 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1- Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız.
a) 108 : 5 = 21,6
b) 141 : 15 = 9,4
c) 45,6 : 5 = 456 : 50 = 9,12
ç) 75,36 : 24 = 7536 : 2400 = 3,14
d) 0,225 : 3 = 225 : 3000 = 0,075
e) 3,24 : 0,8 = 324 : 80 = 4,05
f) 10,24 : 1,6 = 1024 : 160 = 6,4
g) 8,45 : 1,3 = 845 : 130 = 6,5
2- Aşağıda verilen işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz.
5,76 : 0,4 = 576 : 40 = 14,4
0,5 : 0,05 = 50 : 5 = 10
32,04 : 3 = 3204 : 300 = 10,68
42 : 12,5 = 420 : 125 = 3,36
401,85 : 42,3 = 40185 : 4230 = 9,5
3- 2,5 saatte 212,5 km yol giden bir aracın saatteki hızının kaç km olduğunu bulunuz.
212,5 : 2,5 = 2125 : 25 = 85
4- Tuncay bir elektronik eşya satan mağazadan 6 adet USB disk alıyor. Kasiyere 73,5 TL ödeyen Tuncay’ın bir USB diske kaç TL ödediğini bulunuz.
73,5 : 6 = 735 : 60 = 12,25 
5- 3,5 kg bezelyeye 28 TL ödeyen Hasan Bey, bezelyenin kilosunu kaç TL’den almıştır?
28 : 3,5 = 280 : 35 = 8
6- Burcu okuluna gitmek için Ankaray metro hattını kullanmaktadır. Burcu, 20 binişlik indirimli karta 26 TL ödediğine göre bir biniş ücretini bulunuz. 
26 : 20 = 26 . 5 / 20 . 5 = 130 : 100 = 1,3


Sayfa 167-168 Cevapları

 

 

ALIŞTIRMALAR
1- Aşağıda verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yaparak sonuçları ile eşleştiriniz.
1,28 •100 = 128
12,8 • 100 = 1280
1,28 • 10 = 12,8
167,1 • 1000 = = 167100
1,671 • 1000 = 1671
2- Aşağıda verilen bölme işlemlerini kısa yoldan yaparak sonuçları ile eşleştiriniz.
205,8 : 10 = 20,58
20,58 : 10 = 2,058
106,7 : 100 = 1,067
106,7 : 1000 = 0,1067
10,67 : 1000 = 0,01067
3- Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını kısa yoldan bulunuz.
a) 28,15 • 10 = 281,5
b) 3,65 • 10 = 36,5
c) 0,197 • 100 = 19,7
ç) 12,74 • 100 = 1274
d) 1,48 • 1000 = 1480
e) 102,5 • 1000 = 102500
4- Aşağıda verilen bölme işlemlerinin sonuçlarını kısa yoldan bulunuz.
a) 28,15 • 10 = 281,5
b) 11,8 : 10 = 1,18
c) 67,62 : 100 = 0,6762
ç) 500,8 : 100 = 5,008
d) 123,4 : 1000 = 0,1234
e) 91,6 : 1000 = 0,0916
5- Bahar, kardeşi Cihan’ın doğum gününde salonu süslemek için 10 tane el işi kâğıdı ve 10 tane balon alıyor. Bahar el işi kâğıtları için 25,5 TL, balonlar için 4,5 TL ödüyor. El işi kâğıdı ve balonun birim fiyatı kaç TL’dir?
25,5 : 10 = 2,55
4,5 : 10 = 0,45
6- Bir su bardağının ağırlığı 0,015 kg’dır. Bardaklar 10, 100 ve 1000 tane olan üç farklı şekilde kolilenmiştir.
Her bir kolinin ağırlığı kaç kilogramdır?
0,015 • 10 = 0,15
0,015 • 100 = 1,5
0,015 • 1000 = 15


Sayfa 170 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1- Yeni evine taşınan Dursun Bey, eşyalarını yük asansörü ile yukarı çıkarmak istiyor. Ancak asansör 300 kg’dan fazla yükü taşıyamıyor. Dursun Bey’in taşımak istediği eşyaların ağırlıkları 53,5 kg, 98,25 kg, 62,01 kg ve 52,5 kg’dır. Buna göre Dursun Bey’in bu dört parça eşyayı aynı anda asansör ile yukarı çıkarıp çıkaramayacağını tahmin ediniz. İşlem yaparak sonucu bulunuz ve tahmininizle arşılaştırınız.
53,5 + 98,25 + 62,01 + 52,5 = 266,26 
300'den az olduğu için yukarı yuvarlanır.


2- Zeynep’in kumbarasında 50,25 TL vardır. Zeynep her hafta harçlığının 2,5 TL’sini kumbarasına atıyor. Zeynep’in kumbarasında 5 ay sonra kaç TL olacağını tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz.
5 . 4 = 20 hafta
2,5 . 20 = 50 TL
50,25 + 50 = 100,25 TL olur
3- Gürkan bisikletiyle birinci gün 3,1 km, ikinci gün 4,5 km ve üçüncü gün 4,25 km yol almıştır. Gürkan üç günde toplam kaç km yol almıştır?  Tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz.
4,25 + 3,1 + 4,5 = 11,85 km yol almıştır.


Sayfa 172-173 Cevapları

 

 

ALIŞTIRMALAR
1- 5 kalıp sabun 1,250 kg gelmektedir. Aynı sabundan 15 kalıp alırsak kaç kg sabun almış oluruz?
15 : 5 = 3 kg
1,250 . 3 = 3,750 kg
2- Ankara-Konya yüksek hızlı tren için bilet fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Ankara’dan Konya’ya eşi ve 12 yaşından küçük olan 3 çocuğuyla gidecek olan İsmail Bey’in biletler için
kaç TL ödemesi gerektiğini bulunuz.
27,5 . 2 = 55
12,75 . 3 = 38,25
55 + 38,25 = 93,25 TL öder
3- Bir terzi 56,8 m kumaşı 1,2 metrelik parçalara ayırmak istiyor. Buna göre;
a) Terzi kaç parça kumaş elde eder? // 56,8 : 1,2 = 568 : 12 = 47,4 parça
b) Terzinin kaç metre kumaşı artar? // 0,4 m artar
4- Bir iş yerinde haftada 87,5 kilovat-saat elektrik enerjisi harcanıyor.
a) Bu iş yerinde bir günde kaç kilovat-saat elektrik enerjisi harcanır? // 87,5 : 7 = 875 : 70 = 12,5
b) Bu iş yerinde 6 ayda kaç kilovat-saat elektrik enerjisi harcanır?  
6 . 4 = 24 hafta 
24 . 87,5 = 2100 kilovat
5- 3,5 saatte 7,7 ton su akıtan bir musluk, 22 tonluk bir depoyu kaç saatte doldurur?
22 . 3,5 / 7,7 = 22 . 35 / 70 = 10 saatte doldurur
6- Bir otomobil saatte 82,5 km’lik hızla 4 saatte aldığı yolu, dönüşte 3 saatte almıştır. Otomobilin dönüşteki
hızı saatte kaç km’dir?
82,5 . 4 = 330
330 : 3 = 110 km hızla döner


7- Annesi, Ahmet’in bakkaldan 3 paket makarna almasını istedi. Ahmet, bakkaldan 3 paket makarna ile 1 paket çikolata aldı. Bakkal, Ahmet’in 2 paket makarna aldığını düşünerek ona fazla para üstü verdi. Bunu fark eden Ahmet, kendisine fazladan verilen 2,25 TL’yi bakkala iade etti. Ahmet’in bu davranışını çok beğenen bakkal da çikolatayı Ahmet’e hediye etti. Çikolatanın fiyatı, makarnanın fiyatının 1/5’i kadar olduğuna göre Ahmet’in alması gereken para üstünü hesaplayınız.
3 paket makarna parası ile
15 adet çikolata alınır 15 + 1 = 16
2 paket makarna 10 tane çikolata eder
16 - 10 = 6 çikolata parası fazla vermiştir. 

 


 


 


 

 

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...