6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık

6. SINIF Matematik VİDEOLU ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR MEB YAYINLARI  Cevap anahtarıSayfa 103 Cevapları

 

 

ÇALIŞMA SAYFASI

1- Aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını yazınız.
I-5I = 5        I-7I = 7              I-1I = 1  
I+1I =1         I0I = 0               I100I = 100
I8I = 8          I-100I =100       I-8I = 8
I+46I = 46    I-3I = 3              I-9I = 9
I+7I = 7        I+5I = 5             I-12I = 9
2- → I Δ I = 5 ise "Δ" in alabileceği değerleri yazınız.
I Δ I = 5 olduğu için
Δ = 5 veya Δ = -5’tir.
→ I☼I = 6 ise "☼" in alabileceği değerleri yazınız. // 6 veya -6
→ I□I = 10 ise "□" nin alabileceği değerleri yazınız.  // 10 veya -10
→ I▲I = 0 ise "▲" in alabileceği değeri yazınız.  // 0
→ I♥I = 1 ise "♥" in alabileceği değerleri yazınız.  // 1 veya -1
→ IaI = 3 ise a’nın alabileceği değerleri yazınız.  // 3 veya -3
3- Aşağıdaki boş bırakılan yerlere “ <, >, =” işaretlerinden uygun olanı yazınız.
I-1I = +1             I-10I > -11
-3 < I-3I              I0I < I-1I
I+4I < I-7I           I-8I = 8
100  = I-100I      I+9I < I-10I
I15I > I14I          -28 < I-27I
-3 < I0I               I+4I < I-5I
4- Aşağıda sizden istenen tam sayıları, sayı doğrusunda her iki tam sayı arasını 1 birim kabul ederek yanıtlayınız.
→ +2’nin 0’a uzaklığı 2 br’dir.
→ -2’nin 0’a uzaklığı 2 br’dir.
→ 9’un 0’a uzaklığı 9 br’dir.
→ -4’ün 0’a uzaklığı 4 br’dir.
→ 4’ün 2’ye uzaklığı 2 br’dir.
→ 4’ün -2’ye uzaklığı 6 br’dir.
→ -8’in -7’ye uzaklığı 1 br’dir.
→ 8’in 7’ye uzaklığı 1 br’dir.
→ 15’in 16’ya uzaklığı 1 br’dir.
→ -6’nın -9’a uzaklığı 3 br’dir.

Sayfa 104 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR

1- I-8I, -100, I+8I, 1, 0 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
-100 < 0 < 1 < 8 = 8
|-8| = 8
2- I-3I < < I+6I ifadesinde “ ” yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez?
A) 4 B) I-5I C) -4 D) I-4I
|-3| = 3
3- Kemal, şekildeki gibi bir sayı doğrusunda 0 noktasına simetri aynası koyduğunda -1 ile 1, -2 ile 2, -3 ile 3 ... noktalarının üst üste geldiğini görüyor. Buna göre Kemal, simetri aynasını -1 noktasına koyduğunda hangi noktalar üst üste gelir?
-2, 0    -3, +1   -4, +2   -5, +4
4- Ahmet mutlak değerinin sonucu 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 olan sayıların her birini bir karta yazmak istiyor. Buna göre Ahmet’in kaç karta ihtiyacı vardır? Açıklayınız.
5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5   11 karta ihtiyacı var
5- Sayı doğrusunda 3 tam sayısına 5 br uzaklıkta bulunan sayıları yazınız.
8 ve -2 
6- InI=3, IzI=4, IeI=5, IgI=6 olduğuna göre 6, -5, -4, 5, -6, 5, 3 sayılarına karşılık gelen harfler sırasıyla yazıldığında hangi kelime oluşur?
gezegen 
7- Mutlak değeri 4’ten küçük olan tam sayıları yazınız.
3, 2, 1, 0, -1, -2, -3
8- Aşağıda verilen matematiksel ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(D) I+5I = 5          (Y) -2 < -5
(Y) I-10I < +10     (Y) I-19I < -20
(Y) -35 > I-20I      (D) I-3I > -2
(D) I0I < I-1I        (D) -11 < -8

Sayfa 106 Cevapları

 

GEÇMİŞE YOLCULUK
1- Aşağıdaki paydaları eşit kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
5/8, 3/8, 7/8
3/8 < 5/8 < 7/8

2- Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
a) 5/6, 2/3, 1/2     // 1/2 < 2/3 < 5/6
b) 7/15, 3/5, 2/3  // 7/15 < 3/5 < 2/3
3- Aşağıdaki payları eşit kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
7/9, 7/8, 7/11  // 7/8 > 7/9 > 7/11
4- Aşağıda paydaları eşit olarak verilmiş kesirlerdeki çıkarma işlemlerini yapınız.
a) 1/6 + 2/6  // 3/6
b) 5/9 + 2/9 // 7/9
5- Aşağıda paydaları eşit olarak verilmiş kesirlerdeki çıkarma işlemlerini yapınız.
a) 8/11 - 2/11 // 6/11
b) 5/12 - 1/12 // 4/12
6- Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.
a) 7/10 + 1/5 // payda eşitleyelim 7/10 + 2/10 = 9/10
b) 11/12 - 1/4 // payda eşitleyelim 11/12 - 3/12 = 8/12


Sayfa 112 Cevapları

 

ÇALIŞMA SAYFASI

1- Aşağıdaki payları eşit kesirleri “<”, “>” sembollerini kullanarak sıralayınız.
a) 7/11, 7/8, 7/13 // 7/8 > 7/11 > 7/13
b) 9/14, 9/13, 9/7 // 9/7 > 9/13 > 9/14
2- Aşağıdaki paydaları eşit kesirleri “<”, “>” sembollerini kullanarak sıralayınız.
a) 5/12 , 7/12, 8/12 // 8/12 > 7/12 > 5/12
b) 4/11, 3/11, 7/11 // 7/11 > 4/11 > 3/11
3- Aşağıdaki kesirleri, bütüne veya yarıma yakınlıklarını ve bütünden veya yarımdan küçük ya da büyük oluşlarını dikkate alarak sıralayınız.
a)  5/12, 10/11, 9/7 // 9/7 > 10/11 > 5/12
b) 7/14, 11/12, 9/16 // 11/12 > 9/16 > 7/14
c) 4/9, 3/5, 19/15 // 19/15 > 4/9 > 3/5
ç) 9/10, 7/12, 3/8 // 9/10 > 7/12 > 3/8
4- Aşağıdaki bileşik kesirleri model üzerinde gösterip “<”, “>” sembollerini kullanarak sıralayınız.
a) 9/5, 5/4, 12/6 // 12/6 > 9/5 > 5/4   
b) 9/4, 5/3, 7/7 // 9/4 > 5/3 > 7/7
c) 13/7, 7/6, 3/2 // 13/7 > 3/2 > 7/6
5- Aşağıdaki tam sayılı kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösterip “<”, “>” sembollerini kullanarak sıralayınız.
a) 1 tam 3/4, 1 tam 5/12 // 1 tam 3/4 > 1 tam 5/12
b) 1 tam 4/5, 2 tam 3/4, 1 tam 3/10 // 2 tam 3/4 > 1 tam 4/5 > 1 tam 5/10
6- Aşağıdaki kesirleri istediğiniz bir yöntemi kullanarak sıralayınız.
a) 3/4, 7/8, 5/6 // 7/8 > 5/6 > 3/4
b) 6/13, 3/7, 4/5 // 4/5 > 6/13 > 3/7
c) 1 tam 3/4, 2 tam 1/10, 5/6 // 2 tam 1/10 > 1 tam 3/4 > 5/6
ç)  9/8, 13/4, 5/12 // 13/4 > 9/8 > 5/12
d) 1 tam 2/5, 1 tam 1/3, 1 tam 7/15 // 1 tam 7/5 > 1 tam 2/5 > 1 tam 1/3

Sayfa 113-114 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1- Aşağıdaki modellerin kesir olarak karşılıklarını yazıp bu kesirleri “<”, “>” sembollerini kullanarak karşılaştırınız.
a) 5/6, 2/3 // 5/6 > 2/3
b) 4/6, 8/10 // 8/10 > 4/6
2- Aşağıdaki kesirleri model üzerinde gösterip “<”, “>” sembollerini kullanarak sıralayınız.
a) 2/3 ve 4/12 // 2/3 > 4/12 
b) 1/4 ve 7/9 // 7/9 > 1/4
3- Aşağıdaki kesirlerin önce paydalarını eşitleyiniz. Sonra kesirleri model üzerinde gösterip “<”, “>” sembollerini kullanarak sıralayınız.
a) 5/6 ve 3/4 // 10/12 ve 9/12   10/12 > 9/12
b) 2/3 ve 5/9 // 6/9 ve 5/9   6/9 > 5/9
4- Aşağıdaki kesirlerin önce paydalarını eşitleyiniz. Sonra kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösterip küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
a) 4/9, 5/6, 1/3 //
b) 3/5, 2/3, 6/15 // 
Cevabı sayfa sonudadır.
5- Aynı kitabın Ali 3/7’ünü, Emin 5/6’ini, Eda ise 9/14’unu okumuştur. Kitabın en az ve en fazla kısmını okuyan kişiler kimlerdir?
En çok Emin, en az ise Ali
6- Payı 1 olan kesirlere “birim kesir” denir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1/5 ile 1 arasında hangi birim kesirleri yazabiliriz? // 1/2
1/2 ile 1 arasında bir birim kesir yazılabilir mi? Açıklayınız. // Yazılmaz çünkü, 
1/2 = 0,5 'tir 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 arasındaki sayılardır.
ve bunların hiçbirinin payı 1 olamaz
7- Berk, Erdal ve Ersin bir günde bir odanın aynı büyüklükteki farklı duvarlarının sırasıyla 3/12’ünü, 4/20’ünü ve 2/6
’sini boyamışlardır. Bu şekilde boyamaya devam ederlerse bir duvarı boyama işini kim en uzun sürede bitirir?
Cevabı aşağıdadır.
8- Ebru 10/9 , Meltem 1 tam 5/6 Şule ise 4/3 kek yemiştir. Buna göre en az keki kim yemiştir?
Ebru 10/9 
Meltem 11/6
Şule 4/3
En az Ebru yemiştir.
 

Sayfa 118 Cevapları

 bu sayfa henüz çözülmedi, eksik sayfa bildir bölümünden bildiriniz.


Sayfa 119 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR

1- 1/2 + 4/5 işleminin sonucunu modelleyerek bulunuz.
Payda eşitleyelim 1/2 + 4/5 = 5/10 + 8/10 = 13/10 // Modeli sayfa sonudadır.
2- 2 tam 1/7 + 1 tam 3/14 işleminin sonucunu modelleyerek bulunuz.
2 tam 2/14 + 1 tam 3/14 = 3 tam 5/14 // Modeli sayfa sonudadır.
3- 14/15 - 4/5 işleminin sonucunu modelleyerek bulunuz.
14/15 - 12/15 = 2/15 // Modeli sayfa sonudadır.
4- Ömer gideceği yolun 3/8 ünü otobüsle, 7/20’sini tramvayla, geri kalanını ise yürüyerek gitmiştir. Ömer’in yürüyerek gittiği yol tüm yolun kaçta kaçıdır?
3/8 + 7/20 = 15/40 + 14/40 = 29/40 
40/40 - 29/40 = 11/40 yürüyerek gidilen yol
5- Erhan Bey acı sos yapmıştır. Yaptığı acı sosun 14/20’ü domates, 1/10’i zeytinyağı, 1/6’i acı biberden, geri kalan kısmı ise sarımsaktan oluşmaktadır.
a) Bu acı sosun kaçta kaçı sarımsaktır? 
14/20 + 1/10 + 1/6 = 42/60 + 6/10 + 10/60 = 58/60
60/60 - 58/60 = 2/60 sarımsak
b) Bu acı sosun kaçta kaçı domates ve acı biberden oluşmaktadır?
42/60 + 10/60 = 52/60
c) Sosta bulunan acı biber, sostaki zeytinyağından tüm sosun kaçta kaçı kadar fazladır?
10/60

Sayfa 121-123 Cevapları

 

Sıra Sizde Sayfa 121

Her saat deposunun 3/20'ü kadar benzin harcayan bir aracın 5 saatte deposunun kaçta kaçı kadar benzin harcayacağını bulunuz.

Sıra Sizde Sayfa 122

Bir tanesinin kütlesi 5/4 kg olan 4 karpuzun toplam kütlesini bulunuz.
5/4×4
20/4=5
4 tanesi 5 kg dir

Sıra Sizde Sayfa 123

Alanı 40 m2 olan bahçenin 3/8'üne biber diken Ali Bey'in biber diktiği alanın kaç m2 olduğunu bulunuz.
Adım adım açıklama:bu sorunun cevabını bulmak için 40'ın 3/8ini bulmalıyız. Bunun için 40'ı 8 bölüp 3 ile çarpmalıyız 40'ı 8'e bölersek 5
3 ile çarparsa ise 15 metrekare olur
 
 

Sayfa 166 Cevapları

 

ÇALIŞMA SAYFASI
1. Aşağıda verilen basamak tablosundaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
2. Aşağıda ondalık gösterimleri verilen sayıların çözümlenmiş hâlini yazınız.
a) 3,16 = 3 . 0,1 + 1 . 0,1 + 6 . 0,01
b) 27,082 = 2 . 10 + 7 . 1 + 8 . 0,01 + 2 . 0,001
c) 3,408 =3 ⋅10 + 4 ⋅ 0,1+ 8 ⋅ 0,001
ç) 78,002 = 7. 10 + 8 . 1 + 2 . 0,001
d) 24,45 = 2 . 10 + 4 . 1 + 4 . 0,1 + 5 . 0,01
e) 30,025 = 3 . 10 + 2 . 0,01 + 5 . 0,001
f) 1,235 = 1 . 1 + 2 . 0,1 + 3 . 0,01 + 5 . 0,001
3. Aşağıda verilen çözümlenmiş hâlleri verilen sayıların ondalık gösterimlerini yazınız.
a) 4 . 1 + 7 . 0,1 + 3 . 0,01 = 4,73
b) 3 . 10 + 2 . 0,1 + 9 . 0,001 = 32,009
c) 5 . 10 + 8 . 1 + 6 . 0,01 + 5 . 0,001 = 58,065
ç) 6 . 10 + 9 . 0,01 + 1 . 0,001 = 60,091
d) 7 . 100 + 3 . 1 + 9 . 0,01 = 703,01
e) 5 . 10 + 7 . 0,01 = 50,01
f ) 2 . 1 + 4 . 0,1 + 8 . 0,001 = 2,408


Sayfa 167 Cevapları

 

 

ALIŞTIRMALAR
Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
SayıYüzler
Basamağı
Onlar
Basamağı
Birler
Basamağı
 Onda Birler
Basamağı
Yüzde Birler
Basamağı
Binde Birler
Basamağı
63,40306 . 103 . 1,4 . 0,103 . 0,001 
367,0463 . 1006 . 107 . 1,04 . 0,016 . 0,001
50,00905 . 100,009 . 0,001
34,03403 . 104 . 1,03 . 0,014 . 0,001
49,05004 . 109 . 1,05 . 0,010
2. 2, 4, 5, 7 rakamlarını kullanarak 5 sayısından küçük, en büyük sayının ondalık gösterimini yazıp çözümlenmiş hâlini bulunuz.
4,752 ---> 4752 / 1000
3. 0, 3, 4, 6, 8 rakamlarını kullanarak 4 sayısından büyük, en küçük sayının ondalık gösterimini yazıp çözümlenmiş hâlini bulunuz.
4,0368 ---> 40368 / 10000
4. Dünyanın yaşayan en uzun adamı 2,51 metre boyuyla Sultan Kösen’dir. Sultan Kösen’in boyunun ölçüsünü veren sayının ondalık gösteriminin çözümlenmiş hâlini bulunuz.
2 . 1 + 5 . 0,1 + 1 . 0,01
5. Sınıfınızın boyunun metre cinsinden uzunluğunu ölçünüz. Bulduğunuz sayının ondalık gösteriminin çözümlenmiş hâlini bulunuz.
35 Metre varsayalım
3 . 10 + 5 . 1
6. Aşağıda verilen sayılar ile çözümlenmiş hâllerini ok kullanarak eşleştiriniz.
30,054 ----> 3 ⋅10 + 5 ⋅ 0,1+ 4 ⋅ 0,01
3,54     ----> 3 ⋅1+ 5 ⋅ 0,1+ 4 ⋅ 0,01
30,54   ----> 3 ⋅10 + 5 ⋅ 0,01+ 4 ⋅ 0,001
3,054   ----> 3 ⋅1+ 5 ⋅ 0,01+ 4 ⋅ 0,001

Sayfa 170 Cevapları

 

ÇALIŞMA SAYFASI
1. Aşağıda ondalık gösterimleri verilen sayıları istenilen basamağa yuvarlayınız.
 Onda Birler BasamağınaYüzde Birler Basamağına
3,2563,33,26
15,78315,815,80
9,4379,49,44
16,62516,616,63
1,9391,91,94
8,99899
6,3476,36,35
36,9273736,90
12,37912,412,38
9,8969,99,90
2. Ondalık gösterimi verilen sayıları belirtilen basamağa sayı doğrusunu kullanarak yuvarlayınız. 12,47 ondalık gösterimini onda birler basamağına yuvarlayınız.
5,673 ondalık gösterimini yüzde birler basamağına yuvarlayınız. // 5,67
8,83 ondalık gösterimini onda birler basamağına yuvarlayınız // 8,8
13,349 ondalık gösterimini yüzde birler basamağına yuvarlayınız // 13,35
3.  2,73☐ ondalık gösterimi yüzde birler basamağına yuvarlandığında sayının yaklaşık değeri 2,74 olarak bulunuyor.
Buna göre “☐” yerine gelebilecek rakamları yazınız.
5, 6, 7, 8, 9
4.  4,3Δ8 ondalık gösterimi onda birler basamağına yuvarlandığında sayının yaklaşık değeri 4,3 olarak bulunuyor.
Buna göre “Δ” yerine gelebilecek rakamları yazınız.
0, 1, 2, 3, 4
5.  1, 2, 5, 7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak:
a) En küçük sayının ondalık gösterimini yüzde birler basamağına yuvarlayınız. // 1257 --> 1260
b) 5’ten büyük, en küçük sayının ondalık gösterimini onda birler basamağına yuvarlayınız. // 5127 --> 5130
c) 7’den küçük, en büyük sayının ondalık gösterimini birler basamağına yuvarlayınız. // 5721 --> 5720
6. 0, 2, 3, 8 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak:
a) En küçük sayının ondalık gösterimini yüzde birler basamağına yuvarlayınız. // 0,238 --> 0,240
b) 3’ten küçük, en büyük sayının ondalık gösterimini birler basamağına yuvarlayınız. // 2,830
c) 0’dan büyük, en küçük sayının ondalık gösterimini onda birler basamağına yuvarlayınız. // 0,238 --> 0,240


Sayfa 171 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıda ondalık gösterimi verilen sayıların yaklaşık değerlerinin karşılarındaki hangi basamağa yuvarlandığını bularak oklar yardımıyla eşleştiriniz.
4,563'ün yaklaşık değeri 4,56     --> Birler Basamağı
12,735'in yaklaşık değeri 12,7    --> Onda birler basamağı
6,847'nin yaklaşık değeri 6,8      --> Yüzde birler basamağı
23,502'nin yaklaşık değeri 24     --> Yüzde birler basamağı
8,046'nın yaklaşık değeri 8,05    --> Onda birler basamağı
2.  Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(D) 15,327'nin yaklaşık değeri 15,33 → Yüzde birler basamağına yuvarlanmıştır.
(D) 8,047'nin yaklaşık değeri 8 → Onda birler basamağına yuvarlanmıştır.
(D) 3,726'nın yaklaşık değeri 3,7 → Yüzde birler basamağına yuvarlanmıştır.
(Y) 26,405'in yaklaşık değeri 26,41 → Yüzde birler basamağına yuvarlanmıştır.
(Y) 0,508'in yaklaşık değeri 0,51 → Onda birler basamağına yuvarlanmıştır.
(Y) 3,87'nin yaklaşık değeri 3 → Birler basamağına yuvarlanmıştır.
3. Ondalık gösterimi 23,502 olan sayıyı hangi basamaklara yuvarlarsanız sonuçları eşit çıkar? Eşit çıkma sebebini arkadaşlarınızla tartışınız.
Arkadaşlar, soruda verilen değeri onda birler ve yüzde birler basamağına yuvarlarsak her iki sonuçta eşit olur.
Sayıyı onda birler basamağına yuvarlarsak 23, 500 olur.
Sayıyı yüzde birler basamağına yuvarlarsak 23,500 olur.
4.  2014 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de hekim başına düşen kişi sayısı 572,911’dir. Türkiye’de hekim başına düşen kişi sayısını birler basamağına yuvarlayınız.
Soruda verilen değerin birler basamağına yuvarlanması istenmiş. O halde sayının virgülden önceki son basamağına bakmak gerek.
Virgülden önceki son basamağındaki rakam 2 dir. Bu değerde 5 ten küçük olduğuna göre sayıyı 0 a indirmemiz gerekli.
Bu durumda cevabımız 570,911 olur.
5. Aşağıda ondalık gösterimi verilen sayılardan hangisi yüzde birler basamağına yuvarlandığında sonuç 30,38 olur?
A) 29,372 B) 29,378 C) 30,372 D) 30,378
Yüzde birler basamağı dediğine göre virgülden sonraki son basamağa bakmak gerekiyor.
30,378 sayısının son basamağı 8 yani 5 ten büyük. Bu durumda sayı yukarı olarak 10 a yuvarlanır ve ondan önceki sayı 1 artar.
Bu durumda da sayımız 30,38 olur. Cevabımız D şıkkı 30,378 sayısıdır.
 
 

Sayfa 175 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. Göksu, her gün 3,5 saat ders çalışıyor. Göksu’nun iki haftada kaç saat ders çalıştığını bulunuz.
14 x 3,5 = 49
2. Yandaki şekil, bir kenar uzunluğu 2,6 cm olan 9 adet alanları eşit karesel bölgeden oluşmuştur.
a) Şeklin çevresini bulunuz. // 2,6 x 20 = 52 cm
b) Şeklin alanını bulunuz. // 2,6 x 2,6 = 6,76 1 karenin alanı 6,76 x 9 = 60,84
3. Litresi 13,5 TL olan zeytinyağından 5 litre alan Murat’ın kaç lira ödeyeceğini bulunuz.
13,5 x 5 = 67,5 TL öder
4.  Yandaki tabloda Yakup’un marketten aldığı ürünler, ürünlerin kilogram fiyatları ve satın alınma miktarları
verilmiştir. Tablodaki verilere göre:
a) Yakup’un markete ödeyeceği parayı bulunuz. 
1,75 x 2 = 3,5
0,6 x 4,5 = 2,7
1,25 x 2,5 = 3,125
3,5 + 2,7 + 3,125 = 9,325 TL öder
b) Kasiyere 10 TL veren Yakup’un para üstü olarak geriye kaç lira alacağını bulunuz.
10 - 9,325 = 0,675 TL alır
5. Bir araç, kilometrede 0,06 litre motorin tüketerek 550 km yol gitmiştir. Motorinin litre fiyatı 4,95 TL olduğuna göre tüketilen motorin için kaç lira ödeneceğini bulunuz.
Öncelikler tüketilen motorin miktarını bulalım.
550 km yol gitmiş ve her bir km de 0,06 litre tüketiyorsa
550 x 0,06 = 33 litre motorin tüketmiştir.
1 litre motorinin fiyatı 4,95 lira ise
33 litre motorinin fiyatı
33 x 4,95 = 163,35 lira olarak cevabı buluruz.
 
 

Sayfa 179 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. Alanı 24,8 cm2 olan dikdörtgensel bölgenin uzun kenarının uzunluğu 6,2 cm ise kısa kenarının uzunluğunu bulunuz.
24,8 / 6, 2 = 248 / 62 = 4
2. 22,5 ton odun 5 aileye eşit şekilde dağıtılacaktır. Her bir aileye kaç ton odun dağıtılacağını bulunuz.
Her bir aileye dağıtılan odun miktarı sorulmuş.
22,5 ton odunu 5 aileye dağıtmak için
22,5 / 5 = 4,5 ton odun düşer aile başına
3. Mahmut Bey, 4 kg zeytin için 58 TL ödemiştir. Mahmut Bey'in 1 kg zeytin için ne kadar ödediğini bulunuz.
Çok basit bir bölme işlemi sorulmuş.
4 kg zeytine 58 lira ödemişse, 1 kg zeytine
58 / 4 = 14,5 lira öder.
4. 27,75 litre ayran 0,75 litrelik cam şişelere koyulacaktır. Kaç adet cam şişe gerektiğini bulunuz.
Basit bir bölme işlemi sorulmuş arkadaşlar.
Verilen değerleri birbirine bölmemiz gerekiyor.
27,75 / 0,75 = 37 cam şişe olarak cevabı buluruz.
5. Aşağıdaki işlemin sonucunu bulunuz.
6,4 / 0,8 - 1,44 / 0,72 + 1,5 / 0,05
64 / 8 - 144 / 72 + 150 / 5 = 8 - 2 + 30 = 36
6. Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucunun 8 sayısından büyük olduğunu bularak sebebini açıklayınız.
A) 8 : 2,5 B) 8 : 0,16 C) 8 : 1,48 D) 8 : 3,08
Bir bölünen sayının kendisinden büyük olabilmesi için bölen sayının 1 den küçük olması gerekiyor.
Yani 8 sayısını siz 2 ye 3 e 4 e bölerseniz, 8 sayısı bölümden her zaman büyük olur.
 
 

Sayfa 183 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(D) Ondalık gösterim 10, 100 veya 1000 ile çarpılırsa büyür.
(Y) Ondalık gösterim, 100 ile bölündüğünde virgül 1 basamak sola kaydırılabilir.
(D) Ondalık gösterim, 1000 ile çarpıldığında virgül 3 basamak sağa kaydırılabilir.
2. (Y) I. 2,3 ⋅100 = 23 // 2,3 . 100 = 230
(D) II. 0,16 ⋅100 = 16
(D) III. 36,5 :10 = 3,65
(D) IV. 0,0708 ⋅1000 = 7,08
(D) V. 168,3 :1000 = 0,1683
Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
3. Aşağıda verilen işlemleri yapıp kutucukları ok yönünde uygun şekilde doldurunuz.
4. Bir pakette 500 adet A4 kâğıdı vardır. Bir A4 kâğıdının kalınlığı 0,009 cm ise iki paket A4 kâğıdının kalınlığının kaç cm olduğunu bulunuz.
Soruda iki paket A4 kâğıdının kalınlığı kaç cm dir diye sormuşlar.
bir paket A4 kağıdında 500 adet kağıt varmış. O halde 2 adet A4 kağıdında
2×500 = 1000 adet kağıt vardır.
Sonrasında bir A4 kağıdının kalınlığı 0,009 cm ise
1000 A4 kağıdının kalınlığı
1000 x 0,009 = 9 cm olarak buluruz.
5. ☐ : 100 = 0,168
    Δ . 1000 = 297
Yukarıda verilenlere göre “☐ + Δ” işleminin sonucunu bulunuz.
☐ = 16,8
Δ = 0,297
16,8 + 0,297 = 17,097
 
 

Sayfa 186 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. Semra'nın 9 taksitle aldığı kazağın fiyatı 53,9 TL ise kazağın bir taksit tutarını tahmin ediniz.
Kazağın 1 adet taksit fiyatı sorulmuş.
Kazağın toplam fiyatı 53,9 liraymış ve bu kazağı 9 taksitte aldığına göre
1 adet taksit fiyatı 53,9 / 9 = 5,98888 şeklinde devam eder.
Soruda bize tahmini değeri sorduğu için 1 adet taksit fiyatına
tahmini olarak 6 lira diyebiliriz.
2. Ali 36,9 kilogram, Kemal 28,5 kilogram, Rahime 33,1 kilogram ve Zeynep 25,3 kilogramdır. Bu dört arkadaşın ağırlıkları toplamını tahmin ediniz.
Soruda 4 arkadaşın ağırlıkları toplamı tahmini değerden sorulmuş.
O halde bu 4 arkadaşında tahmini ağırlıklarını bi yazalım.
Ali 37 kilogram, Kemal 29 kilogram, Rahime 33 kilogram ve Zeynep 25 kilogram olarak tahmini değerleri yazdık.
Şimdi de bu 4 kişinin ağırlıklarını toplayalım.
37 + 29 + 33 + 25 = 124 kilogram olarak tahmini cevabı buluruz.
3. Emir, cep telefonunda kullanacağı yeni hat için bir araştırma yapıyor. Emir'in araştırması sonucu ulaştığı telefon operatörlerinin ücret tarifeleri şu şekildedir: 
A operatörü → 20 dakikalık konuşma paketi: 39,9 TL // 39,9 x 6 = 239,4 TL
B operatörü → 40 dakikalık konuşma paketi: 80,1 TL // 80,1 x 3 = 240,3 TL
C operatörü → 60 dakikalık konuşma paketi: 119,1 TL // 119,1 x 2 = 238,2 TL
Emir için hangi operatörün daha uygun olduğunu tahmin ediniz.
En uygun C operatörüdür, hepsinin 120 dakikalık konuşmasından bunu rahatlıkla anlayabiliriz.

4. Esin Hanım, şarküteriden kilogramı 19,90 TL’ye 3 kg peynir alıyor. Şarküteriye 100 TL veren Esin Hanım’ın para üstü olarak kaç TL alacağını tahmin ediniz.
Esin Hanım’ın tahmini olarak alacağı para üstü sorulmuş.
Şarküteriye vermiş olduğu 19,90 liraya biz 20 lira diyelim.
O halde bu parayı verdiği paradan çıkartırsak
100 – 20 = 80 lira tahmini olarak geriye para alır.
5. Saatte 5,01 litre su damlatan musluğun günde kaç litre su israfına neden olacağını tahmin ediniz.
Musluğun bir günde ne kadar su israfına yol açtığı sorulmuş.
1 günde toplam 24 saat vardır. 1 saatte 5,01 litre su damlatıyorsa
24 saatte ne kadar su damlattığını bulmak için
24 x 5,01 = 120,24 litre su damlatır.
6. Diyetisyen kontrolünde zayıflamaya çalışan Ekrem ayda 0,9 kg veriyor. Ekrem’in bir yılda kaç kilogram verebileceğini tahmin ediniz.
Ekrem’in bir yılda kaç kilogram verebileceği sorulmuş.
1 yıl içerisinde 12 ay vardır. 1 ayda 0,9 kg veriyorsa
12 ayda ne kadar kg verdiğini bulmak için
12 x 0,9 = 10,8 kg verir.
DİĞER SAYFALAR ZAMANLA YÜKLENECEKTİR....
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...