6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Cevapları Sayfa 166-185 Arası 5. ÜNİTE

5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sayfa 166, 167, 168, 169 Dünyamıza Sahip Çıkalım Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı
Çevrenizde sağlığınızı tehdit eden sorunlara örnekler nelerdir?
 • Cevap: Çevre kirliliği, araba egzoz gazları, gürültü kirliliği, fabrika bacalarından çıkan gazlar
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı
Ülkemizin enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığını azaltmak için neler yapılabilir? Yazınız.
 • Cevap: Yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve arttırmak gerekir. Ülkemiz güneş ve rüzgar enerjisi bakımından oldukça zengin bir konumdadır.
Verilen Genel Ağ haberine göre İzmir’de kurulan rüzgâr enerjisi santrallerinin ülke ekonomisine ne gibi katkıları olabilir? Tartışınız.
 • Cevap: Daha temiz bir enerji ile dış ülkelere bağlı kalmadan kendi elektriğimizi üreterek ekonomik tasarruf elde etmiş oluruz.Ayrıca yurt dışına elektrik satarak ihracat yapmış ve ülkeye döviz sağlamış oluruz.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı
Şanlıurfa’da son yıllarda sanayi tesisleri artmaktadır. Bu sanayi tesislerinin enerji ihtiyacı çevreye zarar vermeden nasıl karşılanabilir? Tartışınız.
 • Cevap: Bu sanayi tesisleri güneş enerjisinden faydalanılarak giderilebilir.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı
Aşağıdaki tabloda doğal sorunların sebepleri ve bu sorunların canlı yaşamına etkisi verilmiştir. Tablodaki boşlukları örneklerde olduğu gibi uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:
 • Çevre Sorunlarının Sebepleri:  Ormanların tahrip edilmesi
 • Çevre Sorunları: Erozyon Heyelan
 • Canlı Yaşamına Etkisi: Toprağın verimini azaltir. Hayvanların yaşam alanlarını yok eder. Yerleşim birimlerini tehdit eder. Mal ve can kaybına sebep olur.
************
 • Çevre Sorunlarının Sebepleri: Yenilenemeyen enerji kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi
 • Çevre Sorunları: Küresel ısınma Su kirliliği Toprak kirliliği Hava kirliliği
 • Canlı Yaşamına Etkisi: Kuraklık, susuzluk, ekolojik dengenin bozulması.
************
 • Çevre Sorunlarının Sebepleri: Su kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi
 • Çevre Sorunları: Kuraklık Su kirliliği
 • Canlı Yaşamına Etkisi: Kuraklık meydana gelir. Dünyadaki tüm canlıların yaşamları tehlikeye girer.
************
Aşağıda verilen özelliklerle enerji kaynaklarını örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

Sayfa 170, 171, 172, 173  Bir Projem Var Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı
Çevrenizde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler hangileridir?
 • Cevap: Tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, hizmet sektörü, ticaret.
Yukarıda ülkemize ait bazı coğrafi özelliklere yer verilmiştir. Yaşadığınız ilde bahsedilen coğrafi özeliklerin hangi çeşitleri bulunmaktadır? Tartışınız.
 • Cevap: Yaşadığım şehirde maki bitki örtüsü görülmektedir.Akdeniz iklimi vardır.Küçük ve büyükbaş hayvancılığın yanında kümes hayvancılığı ve balıkçılık yapılmaktadır.Rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanılmaktadır.
Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için vatandaşlara ne gibi görevler düşmektedir? Tartışınız. 
 • Cevap: Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için vatandaşlara düşen görevler vergi vermek, kanunlara uymak, askerlik grevini yerine getirmek, mesleklerini en dürüst bir şekilde gerçekleştirmek gibi görevlerdir. Bu görevlerin yerine getirilmesi ülkemizin özellikle kalkınmasını ve gelişmesini sağlamaktadır. Bu nedenle her vatandaş üzerine düşen görevidir. Vatandaşlık görevleri ve sorumlulukları asla aksatılamaz ve yerine getirilmesi gerekir.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı
Yatırım veya pazarlama projeleri hazırlanırken ilin ya da yörenin hangi özelliklerinin dikkate alınması gerekir? Yazınız.
 • Cevap: İlin hangi ürünleri ile ön plana çıktığına dikkat etmeli, doğal ve tarihi güzellikleri, turizm yönünden değerlendirilmesi, tarım ve hayvancılık yönünden değerlendirilmesi, sanayi ve ticaret yönünden değerlendirilerek hazırlanması gerekir.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı
Yaşadığınız ilin ya da yörenin coğrafi, tarihî ve kültürel özellikleri nelerdir? Aşağıda verilen boşluklara yazınız ve bu özelliklere uygun bir yatırım veya kalkınma projesi hazırlayınız.
 • Cevap

Sayfa 174, 175 Vergilerimizle Aydınlık Yarınlara Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı
Devlet parklar, okullar, yollar, köprüler, barajlar, hastaneler yapmak için ekonomik kaynağı nerelerden sağlamaktadır? Tartışınız.
 • Cevap: Devlet her türlü hizmeti vergi gelirlerinden ve kaynaklarından elde ederek yapmaktadır.
Anayasa’nın 73. maddesinde yer alan “kamu giderleri” neler olabilir? Tartışalım.
 • Cevap: Çalışanların maaşları, yol, körü baraj gibi hizmetler, sağlık ve eğitim harcamaları, güvenlik harcamaları.
1) Bireylerin alış verişlerden sonra fiş ya da fatura almamalarının bireylere ve devlete nasıl etkileri olabilir? Tartışınız.
 • Cevap: Alışverişlerde fiş ya da fatura, resmi olarak para karşılığında ürün sunulduğunu belgeler niteliğe sahiptir. Her zaman yapılan satın alımlar için fiş, fatura istenmesi oldukça önemli detayların başında gelir. Devlete ne kadar vergi ödendiğini gösteren rakamları ifade ediyor olmalarıyla beraber, aynı zamanda satışı yapanın da yaptığı ödeme tutarını bildiren ifadeler olarak ön plana çıkarlar. Her sektörde, ürünlerin mevcut KDV fiyatları, fiş ya da faturalar üzerinde resmi olarak gözükmek zorundadır.
2) Devlete karşı sorumluluğumuz ve borcumuz olan vergiyi hangi yollarla öderiz? Tartışınız.
 • Cevap: Devlete karşı sorumluluğumuz ve borcumuz olan vergiyi, fiş ve fatura alarak öderiz, devlet dairelerine giderek öderiz, belediye hizmetlerinin karşılığı olarak belediyeye giderek öderiz. Yapılan harcamalarımızda fiş ve fatura almamız vergi ödememiz anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu duruma çok dikkat etmemiz gerekir.  Vergi veren vatandaş sorumluluk sahibi olarak borcunu öder ve görevini yerine getirir. Vergi vermek bir sorumluluktur.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı
Aşağıdaki afişte verilen “Vergi ver ki” ifadelerini tamamlayarak slogan oluşturunuz.
 • Cevap:
Vergi ver ki: Ülken kalkınsın.
Vergi ver ki: Yol ve köprü olsun.
Vergi ver ki: Okullar yapılsın, eğitim seviyesi artsın.
Vergi ver ki: Daha güzel bir ülkede yaşa.
Vergi ver ki: Vatandaşlık görevini yerine getir.
Şiirdeki kıtalardan hareketle verdiğimiz vergiler ülkemize ve milletimize ne gibi katkılar sağlamaktadır? Şiirin yanındaki boşluğa yazınız.
 • Cevap: Savunma sanayi, eğitim ve ibadethane, asayiş, güvenlik, kültürel etkinlikler, sosyal yardım, ulaşım.

Sayfa 176, 177, 178, 179 Nitelikli İnsan Güçlü Türkiye Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı
Çevrenizde mesleğini iyi şekilde yapan insanların özellikleri nelerdir?
 • Cevap: Çevremizde mesleğini iyi şekilde yapan insanların özellikleri dürüst olmaları, doğru olmaları, samimi olmaları, vatanına ve devletine bağlı olmaları, milletini sevmeleri şeklindedir. Bu özelliklere sahip olan insanlar mesleklerini yaparken vergilerini de vererek devletlerine sahip çıkarlar. Dürüst olmak en büyük erdemdir. Temiz çalışmak ve mesleğinin hakkını vermek dürüst olmaya bağlıdır.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı
Genel Ağ haberinde yer alan girişimcinin başarılı olmasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
 • Cevap: Risk alabilmeleri, yılmamaları, cesaretli olmaları, yeniliğe açık olmaları.
Uluslararası piyasada ses getirecek, şirketinizin ve ülkenizin kalkınmasını sağlayacak bir yatırım yapacaksınız. Bunun için büyük bir şirket kurdunuz. Bu şirkete alacağınız elemanların hangi özelliklere sahip olmasını istediğinizi aşağıdaki gazete ilanında belirtiniz.
 • Cevap:
Elaman Aranıyor: Yeni kurmuş olduğumuz uluslararası şirkete genç, dinamik, yeniliklere açık, üniversite mezunu özelliklere sahip elemanlar aranmaktadır.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı
Nitelikli bir insan olarak Mahmut Öğretmen’in fedakârlıktan başka hangi özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirsiniz? Tartışınız.
 • Cevap: Girişimci, cesaretli, nitelikli bir insan.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı
Aşağıda yer alan örneklerden yola çıkarak nitelikli insanların özelliklerini ve ülke ekonomisine katkılarını ilgili alanlara yazın.
Tarihimizde nitelikli insan tanımına en uygun isimlerden birisi de Zihni Derin’dir. 1904 yılında Halkalı Ziraat Mektebinden (okulundan) mezun olan Zihni Derin bir dönem tarım bakanlığı da yapmış, kendisini tarıma adamıştir. Tarım alanındaki gelişmeleri yakından takip eden Zihni Derin yenilikçi fikirleriyle dikkat çekmiştir. Yurt dışında yaptiğı araştirmalar sonucunda çay üretimini Karadeniz’de denemiş ve başarılı olmuştur. Zihni Derin’in çay üretimi alanında yaptiğı çalışmalar sonucunda ülkemiz çay ithal eden ülke konumundan çay ihraç eden ülke konumuna gelmiştir. Yaptiğı çalışmalar milyonlarca insana ekmek kapısı olmuş, ülke ekonomisine can vermiştir.
Cevap:
 • Nitelikli bir insan olarak Zihni Derin’in özellikleriGirişimci, yenilikçi, risk alabilen, cesaretli, nitelikli bir insan.
 • Nitelikli bir insan olarak Zihni Derin’in ülke ekonomisine katkısı:Bir çok insana ekmek kapısı açmış ve ülkemize vergi geliri sağlamış, döviz girdisi sağlamıştır.
İstanbul’da yaşayan ve iş yerine ulaşım için her gün metrobüsü kullanan genç bir mühendis, yaptiğı buluş ile dikkatleri üstüne çekti. Metrobüslerin oluşturduğu rüzgârdan elektrik enerjisi üretme fikrini yetkililere ileten genç mühendis, yetkililerden aldığı olumlu cevapla çalışmalarına başladı. Hazırladığı sistem ile met- robüs güzergâhlarına kurulan türbinlerle yirmi bin haneye yetecek elektrik üretmeyi başardı. Ülkemizin elektriği çoğunu dışarıdan aldığı enerji kaynaklarından elde ettiği düşünüldüğünde genç mühendisin hazırladığı projenin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu projenin geliştirilip yaygınlaştirılması ülkede elektrik üretimindeki masrafları ve doğaya verilecek zararı daha da azaltacaktir. Genç mühendis ayrıca yeni projeler de üretmeye devam etmektedir. Depremi önceden haber verecek bir izleme istasyonu kurma düşüncesi bu projeler arasındadır.
Cevap:
 • Nitelikli bir insan olarak Zihni Derin’in özellikleriZeki, yeniliklere açık, girişimci ruhu olan, çalışkan ve nitelikli bir insan.
 • Nitelikli bir insan olarak Zihni Derin’in ülke ekonomisine katkısıElektrik enerjisini dışarıdan aldığımız için daha az giderimiz olacak döviz ülkemizde kalacak.

Sayfa 180, 181, 182 Mesleğimi Seçiyorum Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı
Gelecekte hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Bu meslek hakkında neler biliyorsunuz?
 • Cevap: Ben gelecekte doktor olmak istiyorum. Doktor olmak çok zordur. Doktor olmak emek ister, çaba ister Planlı ve düzenli çalışmak, sabırlı ve azimli olmak gerekir. Doktorlar, fedakar insanlardır. Doktorlar çok zor şartlar altında çalışmaktadır. Bunun için doktorlarda bulunması gereken özellikler çok önemlidir. Doktor olmaya karar veren kişinin kendinde bu özelliklerin olup olmadığına bakması ve doktorun çalışma alanlarını müşahede etmesi gerekir.
Aşağıda verilen mesleklerle ilgili metinleri okuyunuz. Bu meslekleri yapabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekmektedir? Tartışınız.
 • Cevap: Polis olmak için vatanını çok sevmek, fiziksel özelliklere sahip olmak, polislikle ilgili eğitimleri almak gerekmektedir. Biyomedikal mühendisi olmak için çok çalışmak fen bilimlerini sevmek ve bu meslek ile ilgili eğitimleri almak gerekir.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 181 Cevabı
Aşağıdaki tabloda verilen meslekler için gerekli olan ilgi, yetenek ve değerler nelerdir? Karşılarına yazın.
 • Cevap:
Doktor
 • İlgi Alanı: Fen Bilimleri
 • Yetenek: Araştırma- İnceleme
 • Değer: Yardımlaşma
Öğretmen
 • İlgi Alanı: Sosyal Bilimler
 • Yetenek: Sözel yetenekler
 • Değer: Bilgi aktarımı.
Ressam
 • İlgi Alanı: Güzel sanatlar
 • Yetenek: Estetik zevk.
 • Değer: Sanat.
Aşçı
 • İlgi Alanı: Yeme-içme.
 • Yetenek: El becerisi, yaratıcılık.
 • Değer: İnsanları mutlu etme 🙂
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı
Bireysel özelliklerinizi Tablo 1’e yazınız. İlgi duyduğunuz bir mesleği araştırarak bu meslekle ilgili bilgileri Tablo 2’ye yazınız.
 • Cevap:
BİREYSEL ÖZELLİKLERİM
 • İlgi duyduğum etkinlikler: Spor, müzik
 • Beni tanımlayan kişisel özelliklerim: Dürüst,çalışkan,yenilikleri seven.cesur.
 • Yeteneklerim: Spor yapmak, müzik dinlemek.
 • Boş zamanlarımda yapmak istediğim etkinlikler: Şarkı söylemek, futbol ve basketbol oynamak.
 • Başarılı olduğum dersler: Beden Eğitimi, Sosyal Bilgiler,  Müzik.
ARAŞTIRDIĞIM MESLEK
 • Mesleğin Adı: Pilotluk
 • Meslekte yapılacak faaliyetler: Çok çalışmak ve sağlığına dikkat etmek
 • Mesleğin gerektirdiği fiziksel özellikler: Sağlıklı olmak
 • Mesleğin gerektirdiği kişisel özellikler: Cesur olmak, ani karar verebilmek.
 • Mesleğin gerektirdiği yetenekler: Reflekslerin iyi olması
 • Mesleğin çalışma ortamı ve koşulları: Silahlı kuvvetler, disiplin ve özveri
 • Mesleğin gerektirdiği eğitim: Pilotluk eğitimi veren okullar.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı
Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
 • Cevap6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 184, 185 Değerlendirme Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
 • Cevap:
(D) 1. Mesleğimizi seçerken o mesleğin gerektirdiği becerileri ve eğitim sürecini araştırmalıyız.
(Y) 2. Ülkemizde balık avcılığı en çok Akdeniz’de yapılmaktadır. (Karadeniz’de yapılmaktadır.)
(D) 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması çevre sorunlarının azalmasına katkı sağlayacaktır.
(Y) 4. Ülkemizde nitelikli insanların artması ekonominin gelişmesini etkilemez. (Nitelikli insanlar ülke ekonomisine katkı sağlar)
(D) 5. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu daha çok küçükbaş hayvancılığa uygundur.
Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
(GAP, bakır, nitelikli, TEMA, bor, arıcılık, güneş)
 • Cevap:
1) Bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerde….arıcılık…….faaliyeti yaygın olarak yapılır.
2) Ülkemizde faaliyet gösteren….TEMA……vakfı erozyonla mücadelenin sembol ismi olmuştur.
3) Bilgisayar, cep telefonu, porselen gibi ürünlerin üretiminde ve jet-roket yakıtlarında…..bor………madeni kullanılmaktadır.
4) Ülkemizde Güneydoğu ve Orta Anadolu gibi bulutlu gün sayısının az olduğu yerler…..güneş………..enerjisi tesislerinin kurulmasına uygundur.
5)…….Nitelikli…….insanlar yaptığı işte iyi eğitim almış zamandan, enerjiden ve paradan tasarruf edebilen kişilerdir.
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1) Aşağıdakilerden hangisi tarımda üretimi artırmak için alınabilecek tedbirlerden biri değildir?
A) Sulama imkânlarının artırılması
B) Tohum ıslahının yapılması
C) Zararlı otların yakılması
D) Pazarlama olanaklarının sağlanması
 • Cevap: C
2) Yenilenebilir enerji kaynakları doğada asla tükenmezler. Bu enerji kaynaklarının tercih edilmesi küresel ısınma, su, toprak ve hava kirliliği gibi doğal sorunların ortaya çıkmasını önleyecektir.
Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaz?
A) Dalga B) Doğalgaz C) Jeotermal D) Rüzgâr
 • Cevap: B
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı
3. Ülkemi seviyorum. Ülkemin gelişmesi için üzerime düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyorum.”
Yukarıda konuşmasına yer verilen vatandaşın ülkenin gelişmesi için
I. Vergi vermesi
II. Projeler üretmesi
III. Yeni iş imkânları oluşturması
Faaliyetlerinden hangilerini yapması beklenir?
A) Yalnız I C) I ve III B) Yalnız II D) I, II ve III
 • Cevap: D
4) “Şehrimizin temel geçim kaynağı büyükbaş hayvancılıkta Ancak yapılan faaliyetler şehrimizin kalkınmasında yeterli olmuyor. Yapacağım yati- rımla hem şehrimizin kalkınmasını hem de halkımıza iş imkânı oluşturmayı düşünüyorum.”
Yukarıda konuşmasına yer verilen girişimcinin ham madde bulma sorunu yaşamaması için aşağıdaki yattirımlardan hangisini yapması gerekir?
A) Çimento fabrikası
B) Deri işleme fabrikası
C) Turistik tesisler
D) Cam atölyesi
 • Cevap: B
5) Dünya bor madeni rezervinin büyük bir kısmı ülkemizde bulunmaktadır. Bor madeni günlük hayatta kullandığımız birçok alet, eşya ve makinenin hammaddesinde yer almaktadır. Örneğin jet ve roket yakıtlarında, bilgisayar- cep telefonu yapımında, cam sanayisinde, temizlik ürünlerinde bor madeninden yararlanılmaktadır. Bor madeninin kullanım alanı bilimin ilerlemesi ve madenin değerinin anlaşılmasıyla her geçen gün artmaktadır.
Buna göre bor madeni ile ilgili,
I. Dünyada en çok ülkemizde kullanılmaktadır.
II. Teknolojinin ilerlemesiyle kullanım alanı genişlemiştir.
III. Günlük hayatta kullandığımız bazı ürünlerin hammaddesidir.
Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
 • Cevap: C
Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.
1) Profesyonel bir basketbol oyuncusuyum. Mesleğimi seçmemde birçok unsur etkili olmuştur. Ancak 8 yaşımda yaşadıklarım hayatımda dönüm noktası oldu. 8 yaşıma kadar resim çizmeyi çok seviyordum. Fakat bu konuda başarılı olduğum pek söylenemezdi. Boş vakitlerimde önüme resim kâğıtları alır onlarca resim çizerdim. Çizdiğim resimler hiçbir zaman istediğim gibi olmazdı. Yine başarısız bir çizim denemesinden sonra buruşturduğum kâğıtları çöp tenekesine atmaya başladım. Birkaç başarılı atıştan sonra bu konuda becerikli olduğumu fark ettim. O gün basketbol oyuncusu olmaya karar verdim.
Metinde meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan hangisine vurgu yapılmıştır? Yazınız.
 • Cevap: Metinde insanların yeteneklerine vurgu yapılmıştır. Yeteneklerimize uygun meslekleri yaparsak hem mutlu oluruz hem de bu meslekten para kazanırız. İnsanlar yeteneklerine göre eğitim almalı ve kendini geliştirmelidir.


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...