6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

6. SINIF Sosyal Bilgiler MEB YAYINLARI  Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.
 Sayfa 106 Cevapları 

Bir pilot gökyüzünde yolunu nasıl bulur hiç düşündünüz mü? Bir gemi kaptanı yolunu kaybetmeden okyanusta istediği limana nasıl ulaşır? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Koordinatlar sayesinde pilot da gemi kaptanı da yolunu kaybolmadan bulur. Çünkü her türlü bilgi önündeki ekrana ( geçmişte haritalar aracılığı ile ) yansıtılmaktadır. Böylece nerede olduğunu ve rotasını çok kolaylıkla bilebilmektedir. 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 108 Cevapları 

Türkiye’nin mutlak konumunu aşağıda verilen şekilde ilgili kutucuklara yazınız.
26 - 45 Doğu 
42 - 36 Kuzey

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 110 Cevapları 

Aşağıdaki yönergelere uygun olarak etkinliği yapınız.
1. Yandaki haritada yer alan kıtaların isimlerini harita üzerinde verilen boşluklara yazınız.

2. Haritadan yola çıkarak kıtaların isimlerini aşağıda verilen ilgili yerlere yazınız.

Kuzey yarımkurede yer alan kıtalar; Kuzey Amerika, Avrupa, Asya
Her iki yarımkürede yer alan kıtlar; Afrika, Amerika
Güney Yarımkürede yer alan kıtalar; Antartika, Avurstalya
Aşağıdaki ifadelere uygun olan konumu işaretleyiniz.
1. Türkiye Kuzey Yarımküre’de yer alır. (mutlak konum)
2. Ülkemizdeki dağların güney yamacı kuzey yamacından daha sıcaktır. (göreceli konum)
3. Türkiye’nin batısından doğusuna doğru dağların yükseltisi artar. (göreceli konum)
4. Türkiye’nin güneyinden kuzeyine doğru sıcaklıklar azalır. (mutlak konum)
5. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. (göreceli konum)
6. Türkiye’nin batısından doğusuna doğru sıcaklıklar azalır. (mutlak konum)
7. Türkiye iki kıtayı birbirine bağlayan köprü konumunda bir ülkedir. (göreceli konum)

Sayfa 111 Cevapları

1. Haritayı inceleyerek dağların uzanış yönü hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Türkiye’de yer alan dağların uzanış şekillerinin bu haritada da görüleceği üzere Ülkemizde genellikle doğu batı yönünde iki sıra hâlinde uzanan sıradağlar yer alır. Bu dağların Karadeniz kıyısı boyunca uzananlarına Kuzey Anadolu Dağları denir. Güneydeki sıradağlar ise Akdeniz kıyılarından Van Gölü’nün güneyine kadar devam eder
2. Yaşadığınız yerin yer şekilleri hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
Cevap: İstanbul şehri engebeli bir arazi türüne sahiptir. İstanbul şehrinde oldukça yüksek dağlar bulunmaz ancak sahip olduğu toprakların % 74’lük bir kısmı plato ve yayla bölgelerinden oluşmakta, % 16’lık bir kısmı dağlardan oluşmakta ve % 10’luk kısmı da ovalardan meydana gelmektedir. İstanbul, Asya ile Avrupa kıtaları arasında köprü olarak bulunan bir şehirdir. Bu özelliğinden dolayı tarihler boyunca paylaşılamayan şehir olmuştur.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 112 Cevapları

Aşağıda verilen Türkiye fiziki haritasını inceleyerek yükseltinin fazla olduğu yerleri söyleyiniz.
Cevap: Verilen haritayı incelediğimizde göreceğiz ki Türkiye’nin ortalama yükseltisi, 1141 m’dir. Ortalama yükseltisi en yüksek olan bölge, Doğu Anadolu Bölgesi, en düşük olan ise Marmara Bölgesi’dir. Yükselti değişkenliği en fazla Akdeniz Bölgesi, en az ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.
Aşağıda yükselti ve engebenin fazla olduğu yerlerin özellikleri verilmiştir. Siz de bu özelliklerden yola çıkarak yükselti ve engebenin az olduğu yerlerde meydana gelecek değişimleri ilgili boşluklara yazınız.
Yükselti ve engevenin fazla olduğu yerlerde;
 • Sıcaklık ortalaması düşüktür.
 • Ulaşım zordur ve maliyetlidir.
 • Tarım alanları azdır.
 • Sanayi ve ticater gelimemiştir.
 • Diğer bölgelere göç verir
 • Nüfusu dağınık ve azdır
Yükselti ve engevenin az olduğu yerlerde;
 • Sıcaklık ortalaması yüksektir.
 • Ulaşım kolaydır ve ucuzdur.
 • Tarım alanları çoktur.
 • Sanayi ve ticater gelimiştir.
 • Diğer bölgelere göç alır
 • Nüfusu çok ve toplu yerleşim yeri vardır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 114 Cevapları

Yaşadığınız yerin iklim özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: İstanbul’da genel olarak ılıman iklimi hakimdir. Akdeniz ve Karadeniz iklimi arasında bir geçiş bölgesi olduğundan ılıman bir havaya sahiptir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Ancak yüksek nem yüzünden sıcaklar daha sıcak, soğuklar daha soğuk hissedilir. Haziran en sıcak, Ocak en soğuk aylardır.  İstanbul’un en uzun yaşanan mevsimi ise sonbahardır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 116 Cevapları

Aşağıdaki Türkiye bitki örtüsü haritasında beyaz alanın hangi bitki örtüsüne ait olduğunu lejanta ekleyip bu alanı istediğiniz renge boyayınız.
Cevap:  Maki Bitki Örtüsü vardır, ben olsam açık yeşile boyardım çünkü çok büyük ormanlar ve yeşillikler değil kısa seyrek bodur çalılıklar ve çam ormanları vardır.

Sayfa 118 Cevapları

Yaşadığınız yerde nüfusun dağılışında doğal ve beşerî faktörlerden hangileri etkili olmuştur? Söyleyiniz.
DOĞAL ETKENLER
İklim: Kıyı bölgelerimizde denizlerin iklim üzerinde ılıtıcı etkisi vardır. Genel olarak sıcaklık şartlarının daha elverişli olduğu kıyı kuşağında nüfus yoğunluğu fazladır. Buna karşılık kuraklığın etkili olduğu ve kışların çok sert geçtiği karasal iklim alanlarında nüfus yoğunluğu daha azdır.
Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli alanlarda ulaşım zor, ekonomik faaliyet alanları kısıtlı olduğu için nüfus azdır. Buna karşılık yüksekliği fazla olmayan düzlüklerde nüfus daha yoğundur.
Bitki örtüsü: Gür ormanların bulunduğu alanlarda insanların yerleşmesi ve çeşitli faaliyetlerde bulunması zordur. Karadeniz Bölgesinin doğusu ve batısında nüfusun seyrek olmasında ormanların geniş yer kaplamasının etkisi vardır.
Su kaynakları: Su, yaşamın temel ihtiyaçlarından biridir. Suyun bol olduğu yerlerde yerleşmeler ve nüfus daha yoğundur. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde su kaynaklarının az olduğu yerlerde nüfus seyrektir.
BEŞERî ETKENLER
Sanayi: Sanayi tesislerinin çok olduğu yerde iş imkânları da çoktur. Bu durum sanayileşmiş alanların göç almasına neden olur. İstanbul-Kocaeli-Sakarya illerinde bulunan sanayi tesisleri bu yörenin kalabalık nüfuslu olmasına neden olmuştur.
Tarım: İnsanların en eski ekonomik faaliyetlerinden biridir. İklim şartlarının da uygun olduğu, yılda birden fazla ürün alınan ve çok çeşitli ürünlerin yetiştiği, kıyı ovalarımızda nüfus yoğundur.
Turizm: Turizm giderek gelişen önemli bir ekonomik faaliyettir. Hizmet sektöründe çalışanlara iş imkânı sağlar, ticareti canlandırır. Bu nedenle deniz turizminin yoğunlaştığı Akdeniz ve Ege kıyılarımızda nüfus fazladır.
Ulaşım: Konumu nedeniyle önemli ve işlek yolların kavşak noktalarında kurulan yerleşmeler daha hızlı gelişir. İstanbul bu durumun en güzel örneğidir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 119 Cevapları

Yukarıdaki haritayı incelediğinizde ekonomik faaliyetlerin nüfusa olan etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
İstanbul: Hem sanayi hem de ticaret hem de turizm gelişmiştir. Bu yüzden yoğun nüfuslu bir yerdir.
Zonguldak: Maden şehridir. Bu yüzden sanayi gelişmiştir. Nüfus yoğundur.
İzmir: Hem sanayi hem de ticaret hem de turizm gelişmiştir. Bu yüzden yoğun nüfuslu bir yerdir.
Muğla: Hem ticaret hem de turizm gelişmiştir. Bu yüzden yoğun nüfuslu bir yerdir.
Hakkari: Engebeli ve taşlık yüksekliğin çok olduğu bir yer olmasından dolayı nüfus azdır
Adana: Hem sanayi hem de ticaret gelişmiştir. Bu yüzden yoğun nüfuslu bir yerdir.
Ankara:Hem sanayi hem de ticaret hem de turizm gelişmiştir.  Hem de başkent olmasından ötürü nüfus yoğunluğu fazladır.
Rize: Engebeli arazidir o yüzden sanayileşme azdır. Çay hasadı ve fındık önemli gelir kaynağıdır. O yüzden nüfus azdır.
Kars: Engebeli arazidir o yüzden sanayileşme azdır. Hayvancılık ve turizm önemli gelir kaynağıdır. O yüzden nüfus azdır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 120 Cevapları

Aşağıdaki tabloda şehirlerimizin nüfusla ilgili bazı özellikleri verilmiştir. Verilen bu özelliklerin getirdiği sonuçları ilgili yerlere işaretleyiniz.
İzmir - İstanbul; göç alır, nüfus fazladır.
Kars - Gümüşhane; Göç alır ve verir, nüfus azdır.
Mesin - Antalya; göç alır, nüfus fazladır.
Bursa - Kocaeli; göç alır, nüfus fazladır.
Tuz gölü çevresi; göç verir, nüfus azdır.
Adana - Gaziantep; göç alır, nüfus fazladır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 121 Cevapları

Aşağıda verilen Türkiye’nin tarım ürünleri haritasını inceleyerek yaşadığınız yerde yetiştirilen tarım ürünlerinin neler olduğunu söyleyiniz.
Cevap: Maydonoz, yeşil biber, kırmızı biber, patlıcan, narenciye, muz, pamuk, yeşil soğan en fazla yetiştirilen ürünlerdir. ( Akdeniz Bölgesi )
Aşağıda verilen hayvancılık haritasını inceleyerek;
Yaşadığınız yerde yapılan hayvancılık türünü söyleyiniz.
Cevap: At yetiştiriciliği, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, besi-kümes hayvancılığı yapılmaktadır.
Ülkemizde koyun, keçi, sığır ve mandanın yetiştirildiği yerleri söyleyiniz.
Cevap: İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde daha fazla yetiştirilmektedir.
Ülkemizde arıcılığın yapıldığı yerleri söyleyiniz.
Cevap: Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde daha fazla arıcılık yapılmaktadır. 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 122 Cevapları

Aşağıda verilen ülkemize ait maden yatakları haritasını inceleyerek;
Demir, krom, bakır ve bor madenlerinin çıkarıldığı yerleri söyleyiniz.
Cevap:  Bakır, kolay işlenebilir ve değerli bir madendir. Artvin ve Kastamonu bölgesinden çıkarılmaktadır. Sanayide, elektrik ve telefon tellerinde yaygınca kullanılmaktadır.
Bor, yüksek ısıya dayanıklı olması ile değer kazanan bir maden türüdür. Tuz şeklinde bulunmaktadır. Balıkesir ve Bursa bölgelerinden çıkmaktadır. Roket yakıtı olarak kullanılabilmektedir. Organik kimya, cam, seramik ve deterjan sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Demir, yerkabuğunda yaygın olarak bulunan metal türüdür. Kullanımı oldukça yaygındır. Karabük, Sivas ve Kütahta bölgelerinden çıkmaktadır. Yüksek dayanıklılık sağlaması itibarı ile kullanışlıdır. Otomotiv, gemi inşa sanayilerinde yaygınca kullanılmaktadır.
Krom, parlak, oldukça sert, paslanmaz bir metalik elementtir. Ülkemizde yaygınca bulunmaktadır. Ülkemizin yurt dışına en fazla ihraç ettiği madendir. Elazığ, Muğla ve Bursa bölgelerinden çıkmaktadır. Çelik üretiminde ve madeni eşyaların kaplanmasında kullanılmaktadır.
Taş kömürü ve linyitin çıkarıldığı yerleri söyleyiniz.
CevapKömürün Çıkarıldığı İller
Şimdi ise sizlere kömürün çıkarıldığı illeri yani kömür madenlerini sıralayalım.
– Adana (Karaisalı)
– Bolu (Mengen)
– Kütahya (Tunçbilek-Tavşanlı)
– Manisa (Eynez, Soma ve Işık’lar)
– Erzurum (Kükürtlü)
– Amasya (Merzifon-Suluova)
– Kahramanmaraş (Afşin-Elbistan)
– Sivas (Uluçayır-Divriği)
– Zonguldak
Şimdi ise sizlere linyitin çıkarıldığı illeri yani linyit madenlerini sıralayalım.
Türkiye’de 58 yerde bulunmuştur. Kütahya (Tavşanlı, Tunçbilek, Değirmisaz, Seyitömer), Manisa (Soma), Amasya (Çeltek), Kahramanmaraş (Elbistan),Muğla (Yatağan), Ankara (Çayırhan), Erzurum (Aşkale).

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 123 Cevapları

Yukarıda verilen sanayi haritasından yararlanarak sırasıyla ülkemizdeki:
Demir-çelik fabrikalarının bulunduğu yerleri söyleyiniz.
Cevap: Karadeniz Ereğlisi, Karabük ve İskenderun
Bitkisel yağ fabrikalarının bulunduğu yerleri söyleyiniz.
Cevap: Antalya, Aydın, İzmir, Bursa.
Petrol rafinerilerinin bulunduğu yerleri söyleyiniz.
Cevap: Batman, Adana, Bursa, İzmir, Ankara
Şeker fabrikalarının bulunduğu yerleri söyleyiniz.
Cevap: Yozgat, Amasya, Kastamonu, Van, Ankara, Karabük, Uşak, Burdur.
Pamuklu ve ipekli dokuma fabrikalarının bulunduğu yerleri söyleyiniz.
Cevap: Bursa
Aşağıda verilen orman haritasını inceleyerek ormanların yoğun ve az olduğu yerleri söyleyiniz
Cevap: İç Anadolu ve Akdeniz’in bazı yerleri ile Güney Doğu Anadolu’da ormanlık araziler az iken Ege, Kıyı Akdeniz, Trakya ile Karadeniz Bölgelerinde ormanlık alanlar fazladır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 124 Cevapları

Aşağıda verilen özellikler numaralandırılmıştır. Verilen özelliklerin numaralarını ait oldukları şehirlere göre harita üzerine yazınız.
Zonguldak; 3
Rize; 6
Konya; 7
Batman;4
Hakkari; 2
1. Nüfusun dağılışında sanayi, ulaşım, ticaret vb. faaliyetler etkilidir. (doğru)
2. Sanayi, ticaret ve turizmin geliştiği yerlerde nüfus azdır (yanlış)
3. Ülkemizde petrolün çıkarıldığı yerlerde nüfus fazladır (yanlış)
4. Konya’da petrol çıkarılır (yanlış)
5. Yükseltinin arttığı yerlerde tarım alanları parçalı ve dağınıktır (doğru)
6. Ülkemizde hayvancılık sadece süt üretimi için yapılır (yanlış)
7. Tuz Gölü çevresinde yağış azdır, kuraklık fazladır (doğru)
8. Taşkömürü Zonguldak’ta çıkarılmaktadır (doğru)
9. Ülkemizde çay Karadeniz’in doğu kıyılarında yetiştirilmektedir. (doğru)

Sayfa 125 Cevaplar

Görselde verilen yerleşim yerinin iklim özellikleri ve yaşam tarzları hakkında neler söyleyebilir misiniz?
Cevap: Soğuk yerlerde insanlar genellikle iç mekanlarda bir araya geliyor. Beslenme genellikle bölgenin koşullarına göre şekilleniyor. Dışarıda kalınca saç ve kirpiklerin bile buz tuttuğu dondurucu soğuklarda insanlar sadece göz çevresi açıkta kalacak şekilde kat kat ve korunaklı giysiler tercih ediyor. Sıradan ayakkabılar yerine kar botları, soğuğa dayanıklı bere ve eldivenler kullanıyor. Şehir merkezi değilse soğuk yerlerde yaşam genellikle sessiz sakin geçiyor. 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 126 Cevaplar

Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yapılan ekonomik faaliyetler neler olabilir? Söyleyiniz.
Cevap: Tarım, turizm, hayvancılık, madencilik, sanayi ve ormancılık Akdeniz Bölgesi’ndeki başlıca ekonomik faaliyetlerdendir. Akdeniz Bölgesi’nde, düz ve verimli ovaların yer alması, sulama imkanlarının gelişmiş olması ve ılıman iklim koşullarının görülmesi, bölgenin tarımsal faaliyetler için uygun olmasını sağlar. Ayrıca bölgede seracılık da yapılır. Muz, turunçgil, mısır, yer fıstığı, pamuk ve gül bölgede üretimi yapılan tarım ürünleridir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 127 Cevaplar

Görsellerden yola çıkarak bu bölgelerde yaşayan insanların hayatlarına Kutup ikliminin etkileri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: Ulaşım koşullarının zorluğunu söyleyebiliriz. İnsanlar da kurtları kızaklı ulaşım araçlarında kullanmaktalar. Bunun yanında yiyecek içecek bulma zorluğu da olabilir. Çünkü tarım ve hayvancılık için çok uygun değildir. Ama balıkçılık yoğun olarak yapılabilir çünkü balık bulunabilir. 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 128 Cevaplar

Görsellerden yola çıkarak bu bölgelerde yaşayan insanların hayatlarına Muson ikliminin etkileri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap:  Burada yazları bol yağışlar görülürken kışları yağışlar oldukça azalır. Yaz mevsiminde etkili olan aşırı yağışlar bu bölgelerde sellere neden olmaktadır. Tarım alanları ve evler sel suları altında kalmaktadır. Bu durum bu bölgelerde yaşayan insanların hayatlarını oldukça zorlaştırmaktadır. Burada yetiştirilen pirinç sofraların en çok tüketilen yiyeceğidir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 129 Cevaplar

Görsellerden yola çıkarak bu bölgelerde yaşayan insanların hayatlarına Ekvatoral iklimin etkileri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: Bu bölgede Tropikal yağmur ormanlarını oluşturan ağaçların boylarının 50 metreyi aştığı görülür. Bölgede ormanların fazla olmasına bağlı olarak ahşap evlerin yaygın olduğunu görürüz. Sıcaklık ve nem o kadar fazla ki yılın büyük bölümünde ince kıyafetlerle zaman geçirebilirler. Ayrıca bu bölgede bol miktarda hindistan cevizi, mango, kakao vb. tarım ürünleri yetiştirilmektedir.


 Sayfa 131 Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
1. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır.
2. Türkiye’de dört mevsimin belirgin şekilde yaşanması Türkiye’nin  mutlak konumunun sonucudur.
3. Türkiye’de batıdan doğuya doğru yükselti  artar.
4. Yurdumuzda güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır.
5. Ülkemizde kıyılardan uzak iç kesimlerde karasal iklim görülür.
6. Yer şekilleri nüfusun dağılışında etkili olan doğal faktörlerdendir.
7. Sanayi, ticaret ve turizmin geliştiği yerlerde nüfus fazladır.
8. Kutuplara yakın olan yerlerde..kutup iklimi görülmektedir.
Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
9. Gün içerisinde değişkenlik gösteren hava olayları (e)
10. Sınırları belirli alanda yaşayan insan sayısı (c)
11. Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte kalan düzlükler (b)
12. Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yer (d)
13. Akarsular tarafından yarılmamış çevresine göre alçakta kalan geniş düzlükler (a)
14. Herhangi bir yerde uzun yıllar değişmeyen hava olaylarının yıllık ortalama değeri (f)
a) ova
b) plato
c) nüfus
ç) meridyen
d) coğrafi konum
e) hava durumu
f) iklim

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 132 Cevapları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.
15. Dünya üzerinde farklı iklim tiplerinin etkili olması, bu iklim tiplerinin görüldüğü yerlerdeki insanların yaşamlarını nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.
Cevap: Yeryüzünde birbirinden farklı doğal koşullar görülür. Doğal koşullar, insanların yaşam şekilleri üzerinde etkilidir. Örneğin iklimin, insanların giyim, yiyecek, ekonomik faaliyetleri, yaşadığı evlerin yapısı vb. üzerinde belirleyici rolü vardır. Kutup bölgesinde yaşayan insanlar evlerini yaşadıkları yerin koşullarına uygun yaparlar. Örneğin, kutup bölgelerinde yaşayan Eskimolar, evlerinin yapımında buzlardan yararlanırlar. Buz blokları üst üste yığarak evlerini yaparlar.
16. Ülkemizde yükseltinin sıcaklık, ulaşım, ekonomi ve nüfus dağılışı üzerindeki etkilerini açıklayınız.
Yükseltinin az olduğu yerlerde: Sıcaklık yüksek, ulaşım kolay, ekonomi gelişmiş ve nüfus yoğundur, toplu halde yaşar.
Yükseltinin fazla olduğu yerlerde: Sıcaklık düşük, ulaşım zor, ekonomi gelişmemiş, nüfus dağınık ve seyrektir.
Atlaslarınızdan yararlanarak farklı kıtalardan Akdeniz iklimi, Kutup iklimi, Muson iklimi veya Ekvatoral iklim özelliğinin görüldüğü üç ülke belirleyiniz. Seçtiğiniz ülkeler ile o ülkelerde görülen iklim tiplerini boşluklara yazınız.
Ülke Adı: Hindistan
İklim Tipi: Muson
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarından değildir?
A) Akdeniz’den Karadeniz’e doğru sıcaklık azalır.
B) Yer altı kaynakları bakımından zengindir.
C) Batıdan doğuya doğru yükselti artar.
D) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
CevapA
19. Renklendirme yöntemiyle hazırlanan fizikî haritalarda renkler yükselti basamağını gösterir. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi harita üzerinde diğerlerine göre farklı bir renk ile ifade edilir?
A) Antalya B) izmir C) Rize D) Sivas
CevapD
20. Şehirlerin gelişmesinde ve nüfuslarının artmasında tarım, sanayi, ticaret, turizm gibi faktörler etkili olmaktadır.
Buna göre aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinin gelişmesinde tarım, sanayi ve turizm faaliyetleri bir arada etkili olmuştur?
A) Çanakkale B) Gümüşhane C) izmir D) Kütahya
CevapC

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 133 Cevapları

Yazları sıcak ve kurak geçer.
- Bitki örtüsü makidir.
- Güneşli gün sayısı fazladır.
Yukarıda verilen özellikler harita üzerindeki numaralandırılmış yerlerden hangisine aittir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
CevapC
22. I. iklim
II. Turizm
III. Toprak
IV. Sanayi
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri nüfusun yeryüzünde dağılışına etki eden doğal faktörlerdendir?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) II ve IV
CevapB
23. Yer altı kaynakları bakımından zengin olan yerlerde nüfus fazladır.
Verilen açıklamaya bağlı olarak aşağıdaki şehirlerin hangisinde nüfus fazladır?
A) Bayburt B) Erzincan C) Karaman D) Zonguldak
CevapD
24. Verilen grafik aşağıdaki iklim tiplerinden hangisine aittir ?
A) Akdeniz iklimi B) Karadeniz iklimi C) Karasal iklim D) Kutup iklimi
CevapB


Sayfa 122-165 Arası 4. ÜNİTESayfa 166-185 Arası 5. ÜNİTE

Sayfa 188-205 Arası 6. ÜNİTE

SON ÜNİTE OLAN 7. ÜNİTE CEVAPLARI AŞAĞIDADIR.

7. ÜNİTE CEVAPLARI:


6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 220 Cevabı
Atatürk “Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur.” sözü ile ne ifade etmek istemiştir?
 • Cevap: Barış içinde yaşayan ülkeler tüm imkanlarını daha refah bir hayat ve gelişim için harcarlar.Savaşlar ise insanların huzur, mutluluk ve refahları için büyük bir engeldir.Maddi ve manevi çöküntülere neden olur.
Soçi’de Üçlü Kritik Zirve Başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Vilademir Putin) ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında Soçi’de düzenlenen üçlü bir zirve yapıldı. Erdoğan zirvede “Bu üçlü zirve Suriye’de akan kanın artık tamamen durması bakımından son derece önemlidir. Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye meselesinde yakın bir çalışma ortamı tesis etmelerine dünya şahit olmuştur. Bugün burada bölgedeki barış için kritik kararlar alacağımızı düşünüyorum.” ifadesini kullandı. Putin zirve öncesinde yaptığı açıklamada “Türk ve İran liderlerinin üstlendikleri rol olmasaydı Suriye’de askerî sürecin sonlanması mümkün olmazdı. Suriye’de artık siyasi çözüme yönelik yeni bir aşamaya geçildi.” ifadesini kullanarak iki ülkeye de teşekkür etti.28 (Genel Ağ haberinden düzenlenmiştir.)
Yukarıdaki habere göre Türkiye’nin uluslararası alanda barışa katkısı neler olabilir? Tartışınız.
 • Cevap: Türkiye barış planı sunabilir ve bu barış planını diğer ülkeler ile birlikte uygulayabilirler.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 221 Cevabı
1) Mustafa Kemal Atatürk “Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız.” derken hangi ülkeleri kastetmiştir?
 • Cevap: Türk Devletlerini kast etmiştir.Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi ülkelerdir.
2) Metindeki “manevi köprüler “sözü size ne ifade ediyor?
 • Cevap: Dil, tarih ve birbirleri ile olan dayanışma.
Yukarıdaki Abdülhamid Süleyman Çolpan’ın şiirini ve bu şiirin Türkiye Türkçesine çevrilmiş hâlini okuyup inceleyiniz. Benzerliklerini tartışınız.
 • Cevap: Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında az bir fark bulunmaktadır.Genellikle aynı dil kullanılmış ve aynı kültürün özellikleri yansıtılmaktadır.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı
Türk Cumhuriyetleriyle ortak dilin kullanılması kültürel ilişkiler açısından nasıl sonuçlar doğurmuştur? Tartışınız.
 • Cevap: Kültürel ilişkilerin artmasına yardım eder.Dostluk köprüleri kurulur.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı
TİKA ve TÜRKSOY hakkında detaylı bilgi toplayarak sınıf panosunda sergileyiniz.
 • Cevap:

TİKA 

TİKA, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın kısaltılmış halidir. 1992 yılında kurulmuştur. 1999 yılına kadar Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan kuruluş, daha sonra Başbakanlık’a bağlanmıştır. TİKA, Türkiye’nin yurt dışı yardımlarını organize eder. Diğer Türk devletlerine finans, eğitim, sağlık, ticaret, teknoloji ve ekonomi alanlarında yardım eder. Uyguladığı çeşitli projeler ile bu ülkelerin kalkınmasını sağlar. TİKA 37 ülkede hizmet verir, 20 ülkede de koordinasyon ofisi bulunmaktadır.

TÜRKSOY

TÜRKSOY ise Türk dünyasının UNESCO’su kabul edilir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan bir antlaşma üzerine 1993 yılında kurulmuştur. Temel kuruluş amacı Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmaktır.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı
Tabloları inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1) En fazla ve en az ithalat ve ihracatta bulunduğumuz komşu ülkeler hangileridir? Bunların sebepleri neler olabilir? Yazınız.
 • Cevap: En fazla ihracat Irak ülkesi, en fazla ithalat ülkesi ise, İran’dır.Bunun nedeni İran’dan doğal gaz ve petrol almamız, Irak’a ise demir çelik ürünleri ve çimento satmamızdır.
2) Komşumuz olan ülkelere hangi ürünleri ihraç etmiş olabiliriz? Yazınız.
 • Cevap: Çimento, gıda, demir çelik ürünleri, inşaat malzemeleri, tekstil ürünleri.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı
Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile sosyokültürel ve ekonomik ilişkilerinin gelişmiş olmasının sebepleri neler olabilir? Yazınız.
 • Cevap: Aynı dil, tarih ve kültüre sahip olmaları.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı
Türkiye’nin bulunduğu konumun ülkemize ekonomik açıdan sağladığı yararlar nelerdir?
 • Cevap: Türkiye merkezi bir yerde yer aldığında dolayı ulaşım, ticaret ve turizm açısından oldukça elverişli bir yapıya sahiptir.Ayrıca üç tarafının denizlerle çevrili olması deniz taşımacılığı bakımından da önemlidir.Türkiye bulunduğu konum gereği köprü görevi yapmaktadır.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 229 Cevabı
Tablodan da anlaşılacağı gibi en çok ithalat yaptığımız ülke Çin’dir. Bunun sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
 • Cevap: Çin’in teknolojik alanda gelişmiş olması bu ülkeden en çok teknoloji ürünleri almamıza neden olmaktadır.Bu nedenle en çok ithalat bu ülkeden yapılmaktadır.

Ülkelerin ekonomik açıdan birbirlerine ihtiyaç duymalarının nedenleri neler olabilir? Tartışınız.
 • Cevap: Her ülkenin kendine göre özellikleri ve gelişmişlikleri farklıdır.Örneğin ülkemizde her mevsim tarım ürünleri ve çeşitliliği varken, İran ve Rusya gibi ülkelerde zengin doğal gaz yatakları bulunur.Bu durum hangi ülkenin zenginliği fazla ise diğer ülkeye bu malzemeleri satmasına neden olmaktadır.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 231 Cevabı
1) Rusya’ya ihraç ettiğimiz ürünler ile Rusya’dan ithal ettiğimiz ürünleri dikkate aldığınızda her iki ülkenin ithalat ve ihracatında hangi faktörlerin etkili olabileceğini yazınız.
 • Cevap: Rusya’nın ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu malzemelere göre ithalat ve ihracat yapılmaktadır.
2) Ülkemizin farklı ihtiyaçları farklı ülkelerden ithal edilmektedir. Bunu sebepleri neler olabilir? Yazınız.
 • Cevap: Her ülkenin zenginlikleri farklıdır ve fiyat oranları bunda etkilidir.
3) Ülkemizin ihraç ve ithal ettiği ürünleri dikkate alarak kaynaklarımızı ve ihtiyaçlarımızı değerlendirerek yazınız.
 • Cevap: Kaynaklarımız arasında yer altı kaynakları, tarım ürünleri, demir çelik ürünleri, inşaat malzemeleri gelmektedir.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı
Petrus Gyllius (Petrus Gilius) İstanbul için “iki denizi ve iki dünyayı tek anahtarla açmaktadır” sözüyle İstanbul’un hangi özelliğine vurgu yapmıştır?
 • Cevap: Boğazların coğrafi konumları sebebiyle çok önemli bir bağlantı noktasında yer aldığı belirtilmiştir. Çünkü Boğazlar özellikler İstanbul Boğazı Karadeniz ve Akdeniz’i, ayrıca Asya ve Avrupa’yı birleştirir, yüzen bazı ülkeler için hayati öneme sahiptir. Boğazlar bulundukları konum sebebiyle bazı ülkelerin, kıt’aların diğer yerlere bağlanmasını sağlarlar.
Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdaki sözlerini okuyunuz. Anlatılmak istenen düşünceyi arkadaşlarınızla tartışınız.
“En uzakta sandığımız bir olayın bize bir gün dokunmayacağını bilemeyiz. Dünyanın herhangi bir yerinde rahatsızlık varsa ‘Bana ne!’ dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda
olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar uzak olursa olsun bu ilkeden şaşmamak gerekir. İşte bu düşünüş; insanları, ulusları ve hükümetleri bencillikten kurtarır.” Mustafa Kemal Atatürk
 • Cevap: Atatürk bu sözüyle başka ülkelerdeki siyasi olayların diğer ülkeleri de etkileyeceğini anlatıyor.
Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin altındaki soruların cevaplarını boş bırakılan yere yazınız.
Hangi görsel Türkiye’nin uluslararası rollerini temsil ediyor?
 • Cevap: 2. Görsel (7.22) Türkiye’yi temsil ediyor.
Ulusal ve uluslararası rollerden hangisinin etki alanı daha fazladır?
 • Cevap: Uluslararası rollerin etkisi daha fazladır. Uluslararası roller tüm Dünya’yı etkiler.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 234 Cevabı
İslam İş Birliği Teşkilatının Türkiye’nin çağrısıyla toplanarak Kudüs’e yönelik karar almasını Türkiye’nin uluslararası rolleri açısından değerlendiriniz?
 • Cevap: Türkiye’nin Ortadoğu topraklarındaki ağırlığını ve söz sahibi oluşunu gösteriyor.
Aşağıda verilen Genel Ağ haberlerinde Türkiye’nin hangi alanlarda uluslararası roller üstlendiğini haberin altında yer alan boşluklara yazın.
 • Cevap:
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı
Aşağıdaki görseller kültürel açıdan size ne ifade ediyor?
 • Cevap: Türk Kültürünü yansıtan ögelerdir. 1. Fotoğraf folklorümüzü ikinci fotoğraf ise Karagöz ve Hacivat’ı gösteriyor.
Günde kaç saat televizyon izliyorsunuz? Televizyon izlemenin faydalarını ve zararlarını tartışınız.
 • Cevap: Günde 2 saat televizyon izliyorum. Yararları ve zararlarını maddeler halinde ele alabiliriz.
Televizyonun Yararları:
 • Televizyon özellikle çocukların dikkatini fazlasıyla çekmektedir bu nedenle de çocukları eve bağlamanın ve çocukların evde eğlenceli vakit geçirmesinin en önemli yoludur.
 • Televizyon sayesinde dünyada olup biten her şeyi anında öğrenebiliriz ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olabiliriz.
 • Televizyonda yayımlanan ve çocuklar için faydalı olan programlar sayesinde çocukların kültür seviyesi yükselirken aynı zamanda televizyondaki faydalı çocuk programları çocukları düşünmeye teşvik eder.
 • Televizyonda yayımlanan faydalı programlar sayesinde çocukların ilgi alanları gelişirken aynı zamanda estetik zevkleri de gelişme imkanı bulmaktadır.
Televizyonun Zararları:
 • Televizyon her ne kadar faydalı bir icat olsa da gereğinden fazla televizyona zaman ayırmak hatta tüm zamanımızı televizyon karşısında harcamak bizi asosyal insan haline getirmektedir yani çevremizdeki insanlar ile olan iletişim bağlarımızı zayıflatmaktadır.
 • Televizyona ayıracağımız zamanı doğru ayarlayamadığımız takdirde diğer yapmamışz gereken günlük işlerimizi aksatmış oluruz ve bu da zamanımızı gereksiz ve boşa harcadığımızı göstermektedir.
 • Çok fazla televizyona bağımlı olan çocuklar kendileri için faydalı olabilecek etkinliklerden uzak kalır. Bunun sonucunda ise çocuklar yaratıcılık yetilerini kaybederler ve geliştiremezler.
 • Rastgele televiyon izleyen çocuklar yanlış programlar izledikerinde bu programlar sonucunda korku ve şiddet görerek bu davranışları örnek alabilirler ve bunun sonucunda da bu çocuklarda istenmeyen davranışlar ve davranış bozuklukları meydana gelebilir.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı
Bildiğiniz masal ve çizgi film kahramanlarını yazınız. Hangilerinin kendi kültürümüze hangilerinin ise farklı kültürlere ait olduğunu belirleyiniz. Buna göre popüler kültürün etkisini değerlendiriniz. 
 • Cevap: Bildiğim masal kahramanları Kül Kedisi, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Keloğlan, Ali Baba ve Kırk Haramiler. Çizgi filmler ise Şirinler, Niloya, Kral Şakir, Keloğlan. Popüler kültür yaşamımızın her alanını etkiliyor. İzlediğimiz filmlerden yediğimiz yiyeceklere kadar etkisi çok büyüktür. Popüler kültürün etkisinde kalmamalıyız. Bizim kültürümüz Türk kültürüdür. Türk kültürüne göre yaşamalı ve hayatımızı ona göre şekillendirmeliyiz.
Yabancı ülkelerin tarihi karakterlerinden hangilerini biliyorsunuz? Bunları nerelerden öğrendiniz? Tartışınız.
 • Cevap: Napolyon, Nikola Tesla, Isaac Newton, Hitler, Einstein, Churchill, Benjamin Franklin, Çavuşesku, Mussolini, Lenin, Şarlman, Elizabeth… örnek verilebilir. Bu karakterleri pek çok kaynaktan öğrendim. Tarih kitapları başlıca kaynaklar arasında yer almakla beraber, internet, gazete ve dergiler, haber kanalları ve belgesellerden öğrendim.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 238 Cevabı
Ümraniye Belediyesinin düzenlediği 13. Geleneksel Tantavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında okuyucuları ile buluşan yazar Feyza Hepçilingirler dil konusundaki yanlış kullanımları eleştirdi.
Okuyucuları ile dil konusundaki yanlış tutum ve kullanımları tartışan Hepçilingirler bu konuda yetkili mercileri ve medyayı yeterli duyarlılığı göstermediklerini söyleyerek eleştirdi. Medyanın, büyük firmaların, reklam şirketlerinin yabancı dil kullanma merakı içinde olduklarını söyleyen yazar bu meraklarının Türkçeyi yozlaştırdığını hatta zayıflattığını belirtti.
Feyza Hepçilingirler sözlerine şöyle devam etti: “Bazı meslek kuruluşları, firmalar, kurum ve medya organları anlaşılmamak için âdeta çaba içine giriyorlar. Yabancı dil kullanımının yaygınlaşması beraberinde Türk dilinin yozlaşmasını getiriyor. Yarı Türkçe, yarı yabancı dillerden oluşan tuhaf bir dil ortaya çıktı ve bu tuhaf dil insanları adeta milli benliğinden uzaklaştırma projesinin bir ayağı hâline geldi.”
Medyanın bu konudaki tutumuna da değinen Feyza Hepçilingirler özellikle televizyonun büyük bir yozlaşma aracı olduğunu vurguladı. Televizyonun çocukları ve aile fertlerini kitaptan soğuttuğunu ve uzaklaştırdığını da söyleyen yazar sözlerine şöyle devam etti:
“Anne babalar televizyon konusunda ciddi bir hassasiyet göstermeliler. Özellikle çocuk programları içinde gerek dil ve gerekse kültürel açıdan son derece sakıncalı yayınlara yer veriliyor. Bilgisayar ve Genel Ağ da televizyonla aynı olumsuz nitelikleri taşıyor. Lütfen bu konuda hassas olun. Dil bizim en değerli hazinemizdir. Geçmişimiz ve geleceğimiz arasındaki en önemli bağdır. Yanlış dil kullanımlarına müdahale edin. Örneğin televizyon kanallarını arayın. Tepkinizi iletin. Gerekirse “Sizi bir daha seyretmeyeceğim diye uyarın
Yazar popüler kültürün en önemli taşıyıcıları olan televizyonun, bilgisayarın ve Genel Ağ’ın Türkçe üzerindeki hangi olumsuz etkilerinden bahsediyor? Yazarın görüşlerine katılıyor musunuz? Tartışınız.
 • Cevap: Yazar popüler kültürün en önemli taşıyıcıları olan televizyonun, bilgisayarın ve Genel Ağ’ın Türkçe’nin yozlaşmasındaki olumsuz etkisinden bahsediyor. Evet katılıyorum. Türk dilinin başka dillerden kelime almasına karşı değilim. Bu elbette çok normal bir durum. Diller arasında kelime alışverişi olabilir. Dünyadaki hiçbir dil saf kalmamıştır. Fakat alınan kelimelerin dilimizi yozlaştırmamasına ve bizim dilimize, kültürümüze uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Olabildiği kadar yabancı kelimelerin Türkçe karşılığını kullanmalıyız.
Yukarıdaki kelime bulutundan yararlanarak aşağıda boş bırakılan yerleri tamamlayınız. (Medyadan Önce – Medyadan Sonra)
 • Cevap

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 240 Cevabı
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
 • Cevap:
(D) 1. Devletler varlıklarını devam ettirmek için birbirlerine muhtaçtır.
(Y) 2. Ülkemizin kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerinin en fazla geliştiği ülke Romanya’dır. (Tek kişinin elindedir)
(Y) 3. Türkiye uluslararası ilişkilerini “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” anlayışıyla sürdürmektedir. (Yasama yapma yetkisiyle ilgilidir)
(D) 4. Popüler kültür halkın ilgisini çeken geçici kültürdür.
(D) 5. Popüler kültür, millî kültürün gelişmesine katkı sağlar.
Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
 • Cevap:
(çocuklar, ithalat, milli dış politika, TRT AVAZ, yeni yazışma dili, TİKA)
1) Türkçe konuşan halklar arasında kültür köprüsü oluşturmak için…..TİKA……kurulmuştur.
2) Popüler kültürden en fazla………..çocuklar………etkilenmektedir.
3) Popüler kültürle birlikte………….yeni yazışma dili…………oluşmuştur.
4) Ülkelerin başka ülkelerden ürün satın almasına…………ithalat……….denir.
5) Barışçılık……..milli dış politika……… ilkelerindendir.
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün millî dış politika anlayışının temel esaslarından değildir?
A) Millî sınırlarımız içinde kalmak
B) Bağımsızlığımızı ön planda tutar
C) Milletlerarası ilişkilerde eşitliğe dayanan dostluklar kurmak
D) Diğer devletlerin politikalarını esas almak
 • Cevap: D
2) Batı’da sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte kent kültürü olarak ortaya çıkmıştır. Gün boyunca çalışan insanlara yorgunluklarını ve sorunlarını unutturan “gündelik hayatın kültürü” olarak kabul edilmiştir.
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kelimelerden hangisiyle ifade edilmektedir?
A) Milli Kültür
B) Popüler kültür
C) Medya
D) İletişim
 • Cevap: B
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 241 Cevabı
Otomobil
Çeşitli Makineler Uçak
Petrol Ürünleri
Eczacılık Ürünleri Tıbbi Malzemeler Elektrikli Cihazlar Kimyasal Maddeler
3. Yukarıdaki tablo dikkate alındığında Türkiye’nin hangi alanda ihtiyacını gidermeye yönelik ticari faaliyetlerde bulunduğu söylenemez?
A)Enerji B) Sağlık C) Tarım D) Ulaşım
 • Cevap: D
4) “…Bizim dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna manevi köprülerini sağlam tutarak hazırlanır. Dil ve tarih bir köprüdür.”
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözleri,
I- TİKA
II- TÜRKSOY
III- TRT AVAZ
gibi kuruluşlardan hangilerinin faaliyetleri ile ilişkilendirilebilir?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I-II ve III
 • Cevap: D
5) Siyasi: Türkiye, Rusya ve İran arasında Soçi’de üçlü bir zirve yapıldı. Rusya devlet başkanı zirve öncesinde yaptiğı açıklamada “Türk ve İran liderlerinin üstlendikleri rol olmasaydı Suriye’de askerî sürecin sonlanması mümkün olmazdı. Suriye’de artik siyasi çözüme yönelik yeni bir aşamaya geçildi.” ifadesini kullandı.
Askeri: Türkiye askeriyle dünyanın dört bir yanında görev yapıyor. NATO harekâtlarında aktif görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri hâlen Bosna-Hersek, Kosova, Afganistan, Lübnan ile Somali’de görev yapmaya devam etmektedir.
Yukarıda verilen açıklamalar Atatürk’ün aşağıdaki hangi sözüyle ilişkilendirebilir?
A) Türk övün, çalış, güven !
B) Yurtta barış, dünyada barış!
C) Ya istiklal ya ölüm!
D) Ne mutlu Türk’üm diyene!
 • Cevap: B
Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.
1) Popüler kültür belli bir dönem için geçerli olan ve hızla tüketilen bütün unsurları kapsayan kültürdür. Müzik, dizi, eğlence, giyim kuşam, yemek, film gibi alanlarda toplumumuzu etkilemektedir. Toplum içerisinde bu kültür unsurlarının yaygınlaşmasını sağlamaktadır.
Yukarıda metinde yer alan toplumsal değişmelere neden olan araçlar nelerdir?
 • Cevap: Müzik, dizi, eğlence, giyim kuşam, yemek, film toplumsal değişmelere neden olan araçlardır.
Mustafa Kemal Atatürk, Türk Cumhuriyetleri ile gerekli bağları kurmak için “… Tarih bağı kurmamız lazım. Folklor bağı kurmamız lazım. Dil bağı kurmamız lazım” demiştir.
Atatürk’ün kurulmasını istediği bağlar bugün hangi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiştir?
 • Cevap: Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu.


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...