6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Cevapları Sayfa 188-205 Arası 6. ÜNİTE

6. Ünite Etkin Vatandaşlık Sayfa 188, 189, 190, 191 Nasıl Bir Yönetim Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı
Demokrasi denilince aklınıza ne geliyor?
 • Cevap: Demokrasi kelime anlamı olarak, demos ve krasi kelimelerinin birleşimi sonucu, halk iktidarı anlamına gelir.  Demokrasinin temelinde; insan, hak, özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramlar yatar. Demokrasinin asıl amacı insanın özgürce gelişmesini ve yaşamasını sağlamaktır. Bunu dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkes için ister. Demokrasi; insana değer veren, kişiliğinin özgürce gelişmesini sağlayan bir yönetimdir. Demokrasi bugün ulaştığı seviyeye belli aşamalar kat ederek gelmiştir.
Arkadaşlarımız özgür iradeleriyle aday olmuşlardı. Bizler demokratikkoşullar içinde oylarımızı kullandık. Seçme hakkımızı kullanarak sandığa attığımız oylar tarafsız bir şekilde sayılmıştı çoğunluğun tercih ettiği arkadaşımız seçilmişti.
Sözü edilen seçimleri ülkemizde yapılan genel ya da yerel seçimler ile karşılaştırarak benzerliklerini tartışınız.
 • Cevap: Aynı şekilde yapılmaktadır.İnsanlar genel ya da yerel seçimlerde özgür iradeleri ile oy kullanmaya giderler ve demokratik haklarını kullanarak oy kullanır ve çoğunluğun seçtiği aday Belediye Başkanı, muhtar veya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçilir.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı
6. Sınıf öğrencisi olarak demokrasinin hangi temel ilkelerinden yararlanıyorsunuz? Yazınız.
 • Cevap: Sınıf Başkanını seçiyoruz, herhangi bir konuda karar verir iken oylama yapıyoruz.
Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? Boş bırakılan noktalı yerlere yazınız.
Cevap:
 • Seçme ve seçilme hakkı yoktur.
 • Katılım
 • Özgürlük
 • Eşitlik
 • Çoğulculuk
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı
Oligarşi yönetim biçiminin özelliklerini verilen noktalı yerlere yazınız.
 • Halk eşit haklara sahip değildir.
 • Egemenliğin yani yönetme yetkisi bir grubun elindedir.
 • Devlet yönetimi belirli grubun atamasıyla oluşur.
 • Seçme ve seçilme hakkı yoktur.
Vatikan teokrasi ile idare edilen bir ülkedir, bu ülkedeki yönetimin özelliklerini demokrasinin temel ilkelerini göz önünde bulundurarak maddeler hâlinde yazınız.
 • 1) Çoğunluk anlayışı yoktur.
 • 2) Egemenlik dini otoriteye aittir.
 • 3) Dini temsilen genellikle bir ruhban sınıf bulunur.
 • 4) Hukukun ana kaynağı dindir.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı
Aşağıda verilen genel özelliklerin ilişkili olduğu yönetim biçimini işaretleyiniz. (CUMHURİYET – TEOKRASİ – MONARŞİ  – OLİGARŞİ)
Cevap:
Halk kanunlar önünde eşit haklara sahiptir. (CUMHURİYET)
Yönetimde dinî kurallar etkilidir. (TEOKRASİ)
Halk yöneticilerini belli bir süreliğine seçer. (DEMOKRASİ)
Demokrasi ile ilişkilendirilebilecek yönetim biçimidir. (OLİGARŞİ)
Yetkileri sınırsız olan bir kişi yönetime hâkimdir. (MONARŞİ)
Ülke yönetiminde görev alan kişiler seçkin zümre taratın dan atanır. (OLİGARŞİ)
Ülke yönetiminde halk söz sahibidir. (DEMOKRASİ)
Din adamlarının etkileri daha fazladır. (TEOKRASİ)
Yönetimde grup ya da azınlık etkilidir. (OLİGARŞİ)
Ülkenin tanrı adına yönetildiği yönetim biçimidir. (TEOKRASİ)
Bir yönetici ülkeyi ömür boyu yönetir. (MONARŞİ)
Siyasi otorite miras yoluyla bir kişinin elinde toplanmıştır. (MONARŞİ) 

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı
Sınıf başkanlarının, yardımcılarının ya da sınıf nöbetçisinin görevlerini yapmaması veya birbirlerinin görev alanlarına müdahale etmesi durumunda neler yaşanabilir?
 • Cevap: Sınıfta düzensizlik ve kaos olur.Kimin görevi kimin yapacağı belli olmaz ve yetki karmaşası olur.Bu durum tüm sınıfı etkiler.
Anayasa’ya göre seçilen milletvekillerinin bütün milleti temsil etmesinin önemi nedir? Tartışınız.
 • Cevap: Milletvekilleri tüm milleti temsil eder ve millet adına yasama görevlerinde bulunurlar.Bu durum yasaların daha hızlı yapılmasına ve milletin iradesini temsil etmesi bakımından önemlidir.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı
Yargı yetkisini bağımsız ve tarafsız mahkemelerin kullanması neden önemlidir? Tartışınız.
 • Cevap: Mahkemelerin tarafsız ve bağımsız olması halkın adalete olan inancının artması ve tüm tarafların haklarını koruması bakımından önemlidir.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı
Yasama, yürütme ve yargı ile ilgili kelimeleri örnekte olduğu gibi yazınız.
(hâkim, meclis başkanı, TBMM, kanun yapma, bağımsız ve tarafsız mahkeme, adalet, bakanlar, hükümet, kanunları uygulama, yargılama, milletvekili, iktidar)
 • Cevap:
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Üç Kuvvet Cevapları
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı
Aşağıda verilen görselleri inceleyerek soruların cevaplarını yazınız.
1) Görsel 6.8’de yer alan “Adalet mülkün temelidir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi yazınız.
 • Cevap: Adalet tüm insanların en önem verdikleri kavramdır.Adalet üzerine kurulan bir devlet ancak huzur ve güven içinde olabilir.İnsanlar haksızlıklarına uğradıklarında mahkemelerin verdikleri kararlar ile haklarını alırlar ve bu durum toplum vicdanında önemli bir yer tutar.
2) Görsel 6.9 ile görsel 6.10’un temsil ettiği kurumların arasındaki farklar nelerdir? Görevleri açısından karşılaşttirarak düşüncelerinizi yazınız.
 • Cevap: Bakanlar Kurulu ve TBMM arasında güçler ayrılığı vardır.TBMM yasaları hazırlar, Bakanlar kurulu bu yasaların yürütülmesi konusunda çalışmalar yapar.

Sayfa 196, 197, 198, 199 Yöneticilerimiz ve Biz Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı
Okul idarecilerinizin sınıfınızla ya da okulunuzla ilgili alınacak herhangi bir kararda sizin düşüncelerinizi sormalarını ister misiniz? Neden?
 • Cevap: Evet sormalarını isterdim. Çünkü bizim düşüncelerimiz de önemli ve onların fikirlerine bir katkıda bulunabiliriz.
Sınıf başkanlığına ya da okul öğrenci meclisine aday olan arkadaşlarınızın seçim sürecinde yaptıkları hangi çalışmalar siyasi partilerin propaganda çalışmalarına benzetilebilir? Tartışınız.
 • Cevap: Her ikisinde de kendini ve çalışmalarını anlatma şansı vardır.Seçilince neler yapacağını anlatmaktadırlar.
Bulunduğunuz yerdeki herhangi bir sorunun çözümünde siyasi partilerin nasıl bir rolü olabilir? Tartışınız.
 • Cevap: Sorunları siyasi parti temsilcilerine iletebilir, onlar ise bu sorunu yetkili mercilere ya da doğrudan meclise taşıyabilirler ve bu konuda çalışmalar yapılabilir.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı
Yeşilay Derneğine ait aşağıdaki görselden sivil toplum kuruluşlarının hangi özelliklerini tespit edebiliyorsunuz? Tartışınız.
 • Cevap: Bağış yolu ile çalıştıklarını, halkı bilinçlendirmek ve sağlığını korumak için çalıştıklarını söyleyebiliriz.
Bildiğiniz herhangi bir sivil toplum kuruluşunun yönetimin karar alma sürecinde nasıl bir rolü olabileceğini açıklayınız.
 • Cevap: Sivil toplum kuruluşları belli başlı sıkıntıları gerekli mercilere iletebilirler, toplumda kabul görecek faaliyetleri siyasi partilere aktarabilirler.
Medyaya yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç denmesinin nedenleri neler olabilir? Tartışınız.
 • Cevap Medya tüm topluma ulaşması toplum üzerinde etkili olmaktadır.Bu durum medyanın bir gücü olduğunu göstermektedir.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı
Medya görevini doğru bir şekilde yerine getirmezse yönetimin karar alma süreci nasıl etkilenir? Tartışınız.
 • Cevap: Medya görevini doğru bir şekilde yerine getirmezse yönetimin karar olması süreci olumsuz etkilenir. Çünkü insanların hiçbir şeyden haberi olmazsa insanların istemedikleri yapılabilir.
Kamuoyunun oluşmasında medyanın dışında hangi faktörlerin etkisi olabilir? Tartışınız.
 • Cevap: Sivil toplum kuruluşlarının etkisi olur.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı
Aşağıdaki metni okuyunuz. Buna göre yönetimin karar alma sürecinde hangi unsurların etkili olduğunu altında verilen boşluklara yazınız.
 • Cevap: Görsel ve yazılı medya, kamuoyu, genel ağ.6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı
Herhangi bir ilde belediye başkanı olduğunuzu düşünün. Karar alma sürecinde etkili olan unsurlardan en çok hangisi sizin kararlarınızı etkilerdi? Yönetimin karar alma sürecindeki unsurları karşılaştırarak gerekçelerini arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: Kamuoyu ve medya beni etkilerdi.

Sayfa 200, 201, 202, 203, 204, 205 Hayatın İçinde Demokrasi Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı
İnsanların bir arada yaşamasını kolaylaştıran unsurlar neler olabilir?
 • Cevap: nsanların bir arada yaşamasını kolaylaştıran unsurlar, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, insaf, vicdan, özgürlük, haklar, sorumluluklar şeklindedir. Toplumda sosyal olarak ihtiyaçların karşılanması birlik ve beraberlik, barış, huzur ve güven ortamlarının oluşturulmasına ve korunmasına bağlıdır. Bu nedenle adalet en birleştirici unsur olarak insanların bir arada yaşamasını kolaylaştırır. İnsanlar birbirlerine muhtaç olarak yaşarlar ve birbirlerine güvenirler.
Sizin de aile üyelerinizle ya da sınıf arkadaşlarınızla zaman zaman farklı düşündüğünüz konular oluyor mu? Böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Tartışınız.
 • Cevap: Evet oluyor, saygı çerçevesinde tartışıyor birbirimizin fikrini kabul etmesek bile saygı duyuyoruz.
1) Demokratik bir toplumda insanların birbirlerinin farklı fikirlerine ya da düşüncelerine yaklaşımları nasıl olmalıdır? Tartışınız.
 • Cevap: Demokratik bir toplumda insanların birbirlerinin farklı fikirlerine düşüncelerine saygı göstermek, hoşgörü ile yaklaşmak mümkündür. Bunu sağlayan değerler demokratik kazanımlar olarak bilinmektedir. Toplumun birlik ve beraberlik içinde olması, barış, huzur ve güven ortamının kurulması ve korunması için saygı ve hoşgörü adalet ve barış için gerekli görülmektedir. Bu nedenle de demokratik kazanımların önemi çok büyüktür.
2) Bir toplumda insanların farklı düşüncelere sahip olması o topluma nasıl bir zenginlik katar? Tartışınız.
 • Cevap: Bir toplumda insanların farklı düşüncelere sahip olması o toplumun kültürel olarak zengin bir toplum olmasını sağlar. Hoşgörü ve saygı anlayışının yerleşik bir hale gelmesi insanların özgürce ve güven içinde olmasını sağlar. Bu da zenginlik olarak farklı kültürlerin bir arada olmasında etkili olmaktadır. Kültür farklılıkları medeniyetin bir gereğidir.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı
Aşağıdaki görsellerdeki olumlu davranışlar nelerdir? Demokratik toplum anlayışı ile nasıl ilişkilendirilebilir? Yazınız.
 • Cevap: İnsanların sıraya girmesi, yayaya yol veren sürücü, insanların başkalarının haklarına saygı duyması.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı
Aşağıda verilen boşluklara toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini içeren sözcük ya da cümleler yazınız.
Cevap:
 • Halkın kendi kendini yönetme biçimidir.
 • Özgürlük hakkı.
 • Farklı görüşler için birleştirici özelliği.
 • İnsan hayatına ve iradesine değer.
 • Adalet.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı
Temmuz darbe girişiminin sonuçlarını aşağıda verilen boşluğa yazınız.
Aşağıdaki tabloda demokrasiye ilişkin görüşler verilmiştir. Bu görüşlere katılıp katılmamanızın nedenini tabloya yazınız. (Katılıyorum. Çünkü… – Katılmıyorum. Çünkü…)
Toplumsal hayatımızda düşüncelerimizi özgürce savunabilmemiz için demokratik yönetime ihtiyaç yoktur.
 • CevapKatılmıyorum çünkü; demokratik yönetim olmadan bizler toplumsal hayatımızda düşüncelerimizi hür bir şekilde savunmayız.
İnsanların haklarını savunabilmeleri için adalet anlayışının da gelişmiş olması gereklidir.
 • CevapKatılıyorum çünkü; adalet anlayışı olmadan insanlar haklarını savunamazlar. Adalet hak ve hukuku gözetme ve adil olmadır. Bunlar olursa insanlar haklarını savunabilirler.
Toplumsal hayatımızda haklarımızı savunabilmemiz için demokrasi önemlidir.
 • CevapKatılıyorum çünkü; demokrasi insanların eşit haklara sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir. Haklarımızı eşit bir şekilde savunabilmemiz için demokrasi en önemli kavramdır.
Demokrasinin en güzel yanlarından biri insanlar arasında fark gözetmeksizin bütün vatandaşların oyunun eşit olmasıdır.
  • CevapKatılıyorum çünkü;  demokrasilerde bir zengin ile bir çoban arasındaki oyun hiçbir fark yoktur.
**********
Aşağıda verilen görselin size düşündürdüklerini yazınız.
 • Cevap: Halkımız birlik ve beraberlik içinde olursa vatanımıza kimse yan gözle bakamaz, bayrağımız ilelebet dalgalanmaya devam eder.


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...