6. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 100-120 Arası

Sayfa 104 Cevabı Meb Yayınları

Neler Öğrendik?

1) Yanda bir otomobile ait yol-zaman grafiği verilmiştir. Grafiğe göre soruları cevaplayınız.
a) Otomobil her bir saniyede kaç metre yol almıştır?
 • Cevap: Saniyede 10 metre yol almıştır.
b) Otomobilin sürati için ne söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.
 • Cevap: Sürati 10 m/sn
2) Yanda yürüyüş yapan bir kişiye ait sürat-zaman grafiği verilmiştir. Grafiğe göre soruları cevaplayınız.
a) Yürüyüş yapan kişi nasıl bir hareket yapmıştır? Açıklayınız.
 • Cevap: Sabit süratle hareket yapmıştır.
b) Yürüyüş yapan kişi 1. saatin sonunda kaç kilometre yol almıştır?
 • Cevap: 10 km yol almıştır.
Bu yazımızda “6. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları” sizlerle paylaştık, umarız ki beğenmişsinizdir.

Sayfa 106 Cevabı Meb Yayınları

3. Ünite Değerlendirme Cevapları

A. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.
1) Günlük hayatınızdan dengelenmiş kuvvetlere örnekler veriniz.
 • Cevap: Duvarda asılı saat, masada duran vazo, sabit süratle giden araba vb.
2) Aşağıdaki A, B, C cisimlerine etki eden bileşke kuvvetin doğrultusunu, büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.
 • Cevap: A cismi Fnet= 4 N (Doğu) B cismi Fnet= 4 N (Doğu) C cismi Fnet= 4N (Batı)
3) Aşağıda bir hareketliye ait yol zaman grafiği verilmiştir. Bu grafikten yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
• Hareketli her 3 saniyede kaç metre yol almıştır?
 • Cevap: 12 m yol almıştır.
• Hareketlinin sürati için ne söyleyebilirsiniz?
 • Cevap: Her 3 saniyede 12 m yol aldığı için sürati sabittir. Eşit zaman aralıklarında eşit yol almıştır.
• Hareketlinin aldığı toplam yol kaç metredir?
 • Cevap: Toplam 48 m yol almıştır.
4) Şekildeki cisme etki eden üç kuvvetin bileşkesi 12 N olup batı yönündedir. Buna göre, uygulanan 3. kuvvet hangi yönde kaç N’dur?
 • Cevap: F3=18 N (DOĞU)

Sayfa 107 Cevabı Meb Yayınları

5) Yukarıdaki yol zaman grafiğindeki bilgileri tablo içine doldurunuz.
 • Cevap:
6) Yukarıda doldurulan tabloya göre sürat-zaman grafiğini çiziniz.
7) Araçların hareket durumlarına bakarak uygulanan kuvvet sonucunda “süratlenen hareket, yavaşlayan hareket, sabit süratli hareket, duran” şeklinde belirtiniz? (Sürtünmesiz ortam)
 • Cevap:
1. araç: Yavaşlayan hareket
2. araç: Süratlenen hareket
3. araç: Sabit süratli hareket
4. araç: Durur

Sayfa 107 Cevabı Meb Yayınları

5) Yukarıdaki yol zaman grafiğindeki bilgileri tablo içine doldurunuz.
 • Cevap:
6) Yukarıda doldurulan tabloya göre sürat-zaman grafiğini çiziniz.
7) Araçların hareket durumlarına bakarak uygulanan kuvvet sonucunda “süratlenen hareket, yavaşlayan hareket, sabit süratli hareket, duran” şeklinde belirtiniz? (Sürtünmesiz ortam)
 • Cevap:
1. araç: Yavaşlayan hareket
2. araç: Süratlenen hareket
3. araç: Sabit süratli hareket
4. araç: Durur
Bu yazımızda “6. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları” sizlerle paylaştık, umarız ki beğenmişsinizdir.

Sayfa 108 Cevabı Meb Yayınları

8) Süratleri verilen Anıl, Zeynep ve Onur aynı anda aynı noktadan koşmaya başlıyorlar. Bitiş çizgisine ulaşma sürelerini karşılaştınız?
 • Cevap: Bitiş çizgisine önce Zeynep sonra Anıl en son Onur ulaşır.
B. Aşağıda verilen cisimlerin hareket durumlarına bakarak ‘’dengelenmiş’’ veya ‘’dengelenmemiş’’ kuvvet etkisinde olduğuna karar verip tabloda ilgili kutucuğa işaretleyiniz.
 • Cevap
C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu
altındaki boşluğa yazınız.
 • Cevap:
1. (Y) Bileşke kuvvetin birimi ‘’R’’dir. Bileşke kuvvetin birimi “N”dur.
2. (D) Sabit süratle hareket eden hareketli, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
3. (D) Aynı yönlü kuvvetlerin bileşke kuvvetini bulurken kuvvetler toplanır.
4. (Y) Süratin birimi sn/m’dir. Süratin birimi m/sn’dir.
5. (D) Aynı sürede daha fazla yol alan hareketli daha süratlidir.
D. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.
 • Cevap:
1) Dinamometre
2) Doğrultusu
3) Sabit süratli
4) Alınan yol ve geçen zaman
5) Sürat
6) Dengelenmiş kuvvetlerin

Sayfa 109 Cevabı Meb Yayınları

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1) Şekildeki cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi kaç N’dur?
A) 17
B) 15
C) 11
D) 25
 • Cevap: A
2. Yukarıdaki öğrencilerin hangisinin veya hangilerinin sürat ile ilgili yorumları doğrudur?
A) Zeynep
B) Ali
C) Zeynep, Ali
D) Zeynep, Hamza, Ali
 • Cevap: D
3) Bahçelerindeki bir karıncanın süratini hesaplamak isteyen Arda’nın elinde tablodaki araçlar bulunmaktadır.
Arda karıncanın süratini hesaplayabilmek için bu araçlardan hangilerini kullanmalıdır?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV (PYBS 2016)
4) I. Daldan kopan elmanın yere düşmesi
II. Çantanın masa üstünde durması
III. Duran arabanın harekete geçmesi
 • Cevap: B
4. Yukarıdakilerden hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
 • Cevap: B

Sayfa 110 Cevabı Meb Yayınları

5) Bir kutu şekildeki gibi aynı doğrultulu F^ F2 ve F3 kuvvetleri ile çekilmektedir. Kutuya etki eden bileşke kuvvet aşağıdaki işlemlerden hangisiyle hesaplanır?
 • Cevap: C
6) M cismine etki eden kuvvetler F1, F2, F3, F4’tür. Bileşke kuvvetin yönü F1 yönünde ise aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? 
A) F2 kuvveti F4 kuvvetinden büyüktür.
B) F1 ve F3 zıt yönlü kuvvetlerdir.
C) Cisim F3 yönünde hareket eder.
D) Cismin dengelenebilmesi için F, yönüne kuvvet eklenmelidir.
 • Cevap: B
7) Hareket eden oyuncak arabanın sabit süratle hareketine devam edebilmesi için X yerine kaç N’luk kuvvet getirilmelidir?
A) 5 N
B) 9 N
C) 10 N
D) 12 N
 • Cevap: A
8) Ceylin, Nilüfer ve Elif; 2000 metre uzunluğundaki yolu yukarıdaki tabloda verilen sürelerde alıyor. Buna göre Ceylin, Nilüfer ve Elif’in süratlerini büyükten küçüğe sıralayınız?
A) Nilüfer, Elif, Ceylin
B) Nilüfer, Ceylin, Elif
C) Ceylin, Nilüfer, Elif
D) Ceylin, Elif, Nilüfer
 • Cevap: D
9) 10 ve 11. saniyeler arasında 10 m yol alan bir bisikletlinin sürati kaç m/sn’dir?
A) 5 m/sn B) 10 m/sn C) 100 m/sn D) 110 m/sn
 • Cevap: B

Sayfa 115 Cevabı Meb Yayınları

Süngerin sıkışmasına rağmen kalemin sıkışmaması bu maddelerin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Maddelerin iç dünyasında neler olduğunu anlamak için bu soruları cevaplamaya çalışacağız.
 • Cevap:
Hangi Maddeler Sıkışır?
Amaç: Farklı maddelerin sıkışıp sıkışamama özelliklerini gözlemmek
Yapılışı:
1. Şırıngaları numaralandırınız. Birinci şırıngaya içine sığabilecek büyüklükte taş parçası koyunuz. İkinci şırıngaya su, üçüncüye de hava çekiniz.
2. Hazırladığınız şırıngaların uçlarını parmağınızla kapatıp pistonu ittiğinizde sıkışıp sıkışmayacaklarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi tabloya kaydediniz.
3. Üç şırınganın da uçlarını sırayla parmağınızla kapatınız. Şırıngaların ağzı kapalıyken şırıngaların pistonunu itiniz ve pistonların hareketlerini gözleyiniz. Gözlemlerinizi tablonuza kaydediniz.
Değerlendirme:
1. Kullandığınız maddelerin sıkışma özelliklerinin aynı olup olmadığını açıklayınız.
 • Cevap: Eğer madde sıvı ise oynar ve hareket edebilir eğer katı ise hareket etmez gaz ise akışkandır ve kabin şeklini alır.
2. En fazla sıkışma özelliği gösteren madde hangisidir? Neden?
 • Cevap:
3. Üç numaralı şırınganın ucu kapalıyken itip bıraktığınızda piston neden geri gelmiş olabilir? Açıklayınız.
 • Cevap:

Sayfa 116 Cevabı Meb Yayınları

Mürekkebin Su İçindeki Hareketi
Amaç: Sıvı maddelerin birbiri içindeki hareketi hakkında çıkarımda bulunmak
Yapılışı:
1. Beherglasa suyu koyunuz.
2. Suya mürekkep eklendiğinde neler olabileceğini tahmin ediniz. Tahmininizi tabloya kaydediniz.
3. Suya damlalıkla birkaç damla mürekkep ekleyiniz. Gözleminizi tabloya kaydediniz.
1. Beherglas içinde meydana gelen değişimleri nasıl açıklarsınız?
 • Cevap: Beherglas içindeki su ve mürekkep akışkandır ve bu iki madde birbirine karışmıştır.

Sayfa 117 Cevabı Meb Yayınları

Şekere Ne Oldu?
Amaç: Katı ve sıvı maddelerin yapısı hakkında çıkarımda bulunmak
Yapılışı:
1. Dereceli silindire bir miktar ılık su doldurup su seviyesini işaretleyiniz.
2. Dereceli silindire şeker eklediğinizde suyun seviyesinde bir değişiklik olup olmayacağını tahmin ediniz ve tahminlerinizi aşağıdaki tabloya kaydediniz. Şeker eklendikten sonraki gözleminizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.
3. Dereceli silindirdeki suyun içine şekeri ekleyiniz ve şeker çözü- nünceye kadar suyu karıştırınız. Sonra su seviyesini tekrar ölçüp işaretleyiniz. Gözleminizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.
Değerlendirme:
1. Şeker, suda çözündüğünde şekeri görebiliyor musunuz?
 • Cevap: Hayır göremiyoruz.
2. Suya şeker ilave edildikten sonra su seviyesinde bir değişiklik oldu mu? Bu durumu nasıl açıklarsınız?
 • Cevap: Hayır su seviyesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.
3. Şeker çözündükten sonra dereceli silindirdeki su seviyesinde nasıl bir değişme gözlemlediniz?
 • Cevap: Dereceli silindirdeki su seviyesinin arttığını gördüm.
4. Suda çözünen şekere ne olduğunu düşünüyorsunuz?
 • Cevap: Suda çözünen şeker su ile karışmış ve suyun içinde erimiştir.

Sayfa 118 Cevabı Meb Yayınları

Sıvı haldeki maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk, katilara göre biraz daha fazladır. Ancak tanecikler yine birbirleriyle temas halindedir ve titreşim hareketi yapar. Bu nedenle sıvılar fazla sıkıştırılamaz. Sıvı maddelerin tanecikleri titreşim hareketinin yanı sıra kendi etraflarında dönerek ve birbirleri üzerinden kayarak yer değiştirir yani öteleme hareketi yapar. Bu durum sıvılara akma özelliği kazandırır. Bu nedenle sıvılar, bulundukları kabın şeklini alır.

Sayfa 120 Cevabı Meb Yayınları

Değerlendirme:
1. Hal değişimi ile maddenin tanecikli yapısı arasında nasıl bir ilişki olabilir?
 • Cevap: Maddeler hal değiştirirken maddenin tanecikli yapısı değişmez. Taneciklerin hızları tanecikler arasındaki boşluk değişir.
2. Maddenin hal değişimine uğramasıyla taneciklerin hareketliliği ve tanecikler arasındaki boşluk nasıl değişir?
 • Cevap: Katı madde de tanecikler arası boşluk azdır. Tanecikler sadece titreşim hareket yapar.
KATIDAN SIVIYA HAL DEĞİŞİMİ
 • Taneciklerin titreşim hareketleri (hızları) artar.
 • Tanecikler arasındaki boşluk artar.
 • Taneciklerin düzenli yapısı bozulur.
SIVIDAN GAZA HAL DEĞİŞİMİ
 • Taneciklerin hızı artar
 • Tanecikler arası boşluk artar
 • Tanecikler bağımsız hareket etmeye başlar.
Ters hal değişiminde de hızlar ve tanecikli yapı tersine döner.
3. Çizdiğiniz modelleri arkadaşlarınızla paylaşınız. Modelleriniz arasında ne gibi farklılıklar var? Farklılıkların nedenlerini tartışınız.
 • Cevap:
4. Modelleriniz ile ilgili tartıştığınız farklılıklara benzer şekilde, bilim insanları arasında da sizin yaşadığınız farklılıklar olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
 • Cevap:
Neler Öğrendik?
A) Aşağıda maddenin fiziksel hallerine ait bazı örnekler verilmiştir. Verilen özelliklerin maddenin hangi fiziksel haline ait olduğunu bulunuz. Özelliğin numarasını ait olduğu kutucuğa yazınız.
 • Cevap:
KATI
 • Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapabilir.
 • Tanecikli yapıdadır.
 • Sıkıştırılamaz.
 • Taneciklerinin hareketliliği çok azdır.
SIVI
 • Tanecikleri akışkandır ve serbest hareket edebilir.
 • Taneciklerinin arasında az da olsa boşluklar bulunur.
 • Tanecikleri öteleme ve titreşim hareketi yapabilir.
 • Belirli hacmi vardır fakat belirli şekli yoktur.
GAZ
 • Taneciklerin arasında boşluk çok fazladır.
 • Tanecikleri öteleme ve titreşim hareketi yapabilir.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...