6. Sınıf Türkçe Eksen Cevapları 6. Ünite İletişim Teması

İletişim Teması


Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 166-169-170-171-172

Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları Sayfa 166

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.
“Gülme, iki insan arasındaki en kısa mesafedir.” Victor Burge (Viktır Börg)
Cevap: Gülmek, güler yüzlü olmak insan ilişkilerini sağlıklı kılar. İnsanların birbirlerine yaklaşmalarını sağlar. Gülmek insanları birbirlerine yaklaştırır.
“Gülmek, Allah’ın insanlara verdiği hediyelerin en kıymetlisi, en latifidir. Her aptal, her zalim insanları ağlatabilir fakat onları güldürmek kolay değildir.” Hz. Ali
Cevap: İnsanları zulüm etmek, onları üzmek kolaydır. Fakat insanları mutlu etmek, onların gülmesini sağlamak kolay bir iş değildir. Bu nedenle gülmek çok değerlidir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• “Gülmeyi bilmek” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap: İnsanın kendini mutlu etmeyi bilmesi.
• Güler yüzlü insanlar bizi nasıl etkiler, bizde hangi duyguları uyandırır?
Cevap: Güler yüzlü insanlar pozitif enerji yayarlar. Güler yüzlü insanların olduğu ortamda herkes rahat ve mutludur.
• Sizi neler güldürür, gülümsetir?
Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları Sayfa 169

3. ETKİNLİK

Defterlerinize, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metni okurken altını çizdiğiniz bölümleri birleştirerek uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine de yer verdiğiniz anlamlı bir metin yazınız.
Cevap:
Bir konuşma ortamında karşıdaki kişinin çatık kaşlarla konuşanı dinlemesi, konuşanın konuşma hevesini kaçırır. Tam tersi durumda ise konuşanın, konuştukça konuşası gelir. Çünkü güler yüz insana cesaret verir. Güler yüzlü insanlar hoşgörülü ve affedicidirler.
Güler yüz, hayatı daha mutlu kılar. Güler yüzlü insanların hayatlarının daha tatlı, neşeli ve mutlu geçtiğini görürüz. Buna karşın çatık kaşlı, hiddetli insanların hayatlarına baktığımızda, sanki bir hastalığa yakalanmış gibi yaşadıklarını görürüz.
Mutlu, neşeli, tasasız bir hayat yaşamak için önce gülmeyi öğrenmeliyiz. Güler yüzün halledemeyeceği hiçbir mesele yoktur. Asık surata kapanan kapılar güler yüze açılır. Gülmek bulaşıcıdır. Siz güler yüzlü olursanız, herkesin gülmesine vesile olduğunuzu fark edeceksiniz.

4. ETKİNLİK

Biraz sonra bir kelime yarışması yapacaksınız. Bunun için üye sayısı eşit olan gruplar oluşturunuz. Bu yarışmayı kazanmak için aşağıdaki kelimeler ve kelime gruplarından daha çoğunun anlamını, verilen sürede tahmin edip yazıcı olarak görevlendireceğiniz bir arkadaşınızın kelimeleri ve bunların anlamları-
Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları Sayfa 170
nı defterine yazmasını sağlamalısınız. Bu görev için 10 dakika süreniz bulunmaktadır.
Yarışmaya başlayınız ve 10 dakika sonunda daha çok kelimenin anlamını tahmin eden grubu, öğretmeninizin rehberliğinde belirleyiniz.
Cevap:
tahayyül etmek: bir nesneyi, bir durumu vb. zihinde tasarım, imge durumunda oluşturmak, zihinde canlandırmak.
laubali: Saygısız, çekinmesi olmayan
kudret: Güç, erk, erke, iktidar
hikmet: Bilgelik
buna mükabil: Buna karşın…
hiddet: Öfke, kızgınlık
bilhassa: Özellikle…
tahriş: Yakarak kaşındırma
muhtelif: Çeşit çeşit, çeşitli
hadise: Olay
fi tarihi: “Hatırlanamayan oldukça geçmiş bir tarihte” anlamında söylenen söz
filozof: Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
hususi: Özel
talim etmek: 1) az para karşılığında çalışmak; 2) hep aynı şeyi yemek zorunda olmak.
matem: Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar
tebessüm: Gülümseme
muvaffak olmak: Başarmak, zafere ulaşmak
hakikat: Gerçek
müteessir olmak: Üzülmek, duygusal anlamda etkilenmek
külfet: Sıkıntı, zorluk
çetin: Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, güç
gam: Tasa, kaygı, üzüntü
kasavet: Üzüntü, tasa, kaygı, sıkıntı

5. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz ve bu kelimelerle cümleler kurarak bu cümleleri defterlerinize yazınız. Yazdığınız cümleleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
a. “Kaşlarını çat-, hevesi kırıl-, kalbini kır-, yüz göz ol-, ağır gel-“ deyimleri, metinde koyu olarak gösterilmiştir. Bu deyimlerin anlamlarını, kullanıldıkları cümle ve paragrafın anlamından hareketle tahmin etmeye çalışınız, tahmin ettiğiniz anlamları defterlerinize yazınız. Ardından tahminlerinizin doğru olup olmadığını atasözleri ve deyimler sözlüğünden kontrol ediniz. Son olarak bu deyimleri birer cümlede kullanarak cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:
kaşlarını çat-: kızmak, öfkelenmek
hevesi kırıl-: zevki kaçmak, hevesi kalmamak, şevki kırılmak.
kalbini kır-: birini çok üzecek bir davranışta bulunmak, gücendirmek
yüz göz ol-: Senli benli olmak ve birbirinden çekineceği kalmamak, aradaki mesafe kalkmış olmak, lâubalileşmiş olmak.
ağır gel-: gücüne gitmek, onuruna dokunmak
Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları Sayfa 171

7. ETKİNLİK

Aşağıda, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metinden cümleler yer almaktadır. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin cümlenin anlamında yaptığı değişikliği sözlü olarak açıklayınız.
a. Ağlanacak bir hâl karşısında ağlamaya kalkan adamdan hiçbir fayda gelmez. Fakatgülümseyen adamda, ümit vardır. Bu hâlin bir çaresini bulacak demektir.
Cevap: Düşüncenin yönünü olumsuz olarak değiştirmiştir.
b. O insanlar şimdi ne hâldedirler pek bilmiyoruz ama fî tarihinde insanları biraz olsun gülmeye alıştırmak için sarfedilen gayret herhâlde boşuna değildi. Nitekim Tagor filozof da kendi hususi mektebinde öğrencilerine günde bir saat gülmeyi, kahkahalarla gülmeyi değilse bile, gülümsemeyi talim ediyordu.
Cevap: Düşünceyi destekleyen bir bağ kurmuştur.
c. Gene bizim bir şairimiz bir dostuna hediye ettiği resminin altına “Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.” diye yazmıştır. Bu da güzel bir sözdür. Çünkü en iyi hatıra gülerek geçen günlerin hatırasıdır.
Cevap: Düşünceyi açıklayan bir bağ kurmuştur.
d. Hiç siz ömrünüzde gülen, kahkahalar savuran bir hayvan gördünüz mü? Zavallılar kim bilir ne kadar gülmek istiyorlardır. Ama ne hikmetse yüzleri gülmeye elverişli bir şekilde yaratılmamıştır.
Cevap: Düşüncenin yönünü olumsuz olarak değiştirmiştir.

8. ETKİNLİK

Aşağıda, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metinden bazı cümleler, tamamlanmadan verilmiştir. Her cümleyi, metnin bütünündeki anlamı göz önünde bulundurarak anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.
Cevap:
a. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz.
b. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır.
c. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir.
ç. Olgun insanlar yalnız çocuklara değil, herkese affedici, kusura pek aldırmayıcı bir yüzle bakarlar.
d. Hayatı iyi karşılamanın sırrını bulabilmek için her şeyden önce gülümsemeyi öğrenmeli.
e. İnsan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır; hiçbiri ağır gelmez.
f. Buzlar güneş karşısında nasıl erirse çetin meseleler de işe güler yüzle başlayan ve öylece devam eden insanların elinde çözülür.
g. Hayatınızı, yaşadığınız yıllar boyunca uzatabilmek için  her anınızı gülerek geçirmeniz lazımdır. 

9. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. Yazar, okurları güldürmek için söze nasıl başlamış?
Cevap: “Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız?”
2. Yazara cesaret veren nedir?
Cevap: Karşısındaki insanın gülümsemesi.
3. Olgun insanların özellikleri nelerdir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.
Cevap: Herkese affedici, kusura aldırmayıcı olarak yaklaşmaları.
4. Bir insanın hayatının olduğundan daha tatlı geçmesi mümkün müdür? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.
Cevap: Mümkündür. İnsanlara karşı güler yüzlü davranmak hayatı daha mutlu kılar.
Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları Sayfa 172
5. Yazar, niçin hayvanlardan farklı olduğumuzu düşünüyor?
Cevap: Hayvanlar gülemediği için.
6. Filozof Alain’ın öfke hakkındaki düşünceleri nelerdir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.
Cevap: Öfke öksürük gibidir. Nasıl öksürük bir tahrişle gelirse hiddet de öyledir. Bir kere başladı mı bir kere ile kalmaz; ikide bir öksürdüğünüz gibi ikide bir de hiddetlenir, sağa sola çatarsınız. Bu hastalığın bir tek tedavisi vardır, o da gülmeye alışmaktır.
7. Yazar metinde, “gülmeye alışmak” ile ilgili hangi örnekleri veriyor?
Cevap: Dünya savaşlarının halkta yaşattığı hüzün sebebiyle insanların gülmeyi öğreten okullar açmaları.
8. Gülmenin hayatta başarılı olmayı sağlayacağı düşüncesine siz katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
9. Yazar, “hayata güler yüzle bakmak” sözüyle neyi anlatmaya çalışıyor?
Cevap: Hayatın olumlu yanlarını düşünmek.
10. Yazar, “ağlamaya kalkan adam”da niçin ümit görmüyor?
Cevap: Ağlamaya kalkan adam, durumu kabul eden adamdır. Çare düşünmez.
11. Yazarın “Güler yüzün hâlletmeyeceği mesele yoktur.” düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
12. Hayatımızı, yaşadığımız yıllar boyunca uzatabilmek nasıl mümkündür? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.
Cevap: Hayatımızı güler yüzle geçirerek.
13. Yazar, “Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.” sözünü niçin güzel bir söz olarak nitelendiriyor?
Cevap: En iyi hatıranın güler yüzle geçirilen zamanlar olduğu için.
14. Metnin konusu ve ana fikri nedir?
Cevap:
Konusu: Güler yüzlü olmak
Ana Fikri: Neşeli ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak gülmeyi, güler yüzlü olmayı öğrenmeliyiz.

10. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Güler yüz ve gülmenin önemini ve faydalarını anlattığı için.
• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Uygundur.
• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap: Gülmenin Önemi

11. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız
“Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” ifadeleri sizce bir konuşma sırasında hangi amaçla kullanılır?
Cevap: Düşüncesini açıklayan başka bir cümleye bağlantı kurmak için.
b. “Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” ifadelerinden her birini birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi defterinize yazınız.
Cevap:
— Gece kalkmış süt içiyordu. Oysaki süte alerjisi vardı.
— “Gam” sözlük anlamı olarak “tasa” demektir. Başka bir deyişle insanın yoğun bir şekilde üzüntü duyması durumunu, gam kelimesi karşılar.
— Dondurmayı çok severim. Özellikle çilekli olanına bayılırım.
— Abdest almadan önce ilk olarak temiz bir su kaynağı bulmamız gerekir.
— Tüm işlemlerden sonra sıra kutuyu zımparalamaya gelmişti. Son olarak kutuyu vernikledikten sonra işi bitiyordu.
Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 174-177-178-179-180

Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları Sayfa 174

1. ETKİNLİK

“İletişim” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap: 
  • Televizyon
  • Telefon
  • İnternet
  • Mektup
  • Telgraf
  • Telsiz

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• İletişim araçlarının insan ilişkilerini etkilediğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Etkiler. İletişim araçlarıyla insanlar daha kolay birbirleri ile haberleştiği için daha da yakınlaşabilirler.
• İletişim araçlarının insanların hayatlarına etkileri nelerdir?
Cevap: İnsanlar iletişim araçları ile daha kolay haberleşebildikleri için hayat daha da kolaylaşır.
• Cep telefonları hangi amaçlar için kullanılmaktadır?
Cevap: Günümüz cep telefonları iletişim, internete girme, fotoğraf çekme, müzik dinleme, video izleme amaçlı kullanılmaktadır.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.
Cevap: Metinde, teknolojinin günümüz bayram kutlamalarını nasıl etkilediği anlatılıyor olabilir.
Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları Sayfa 177

4. ETKİNLİK

A. Aşağıda, “Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metinden bazı kelimeler ve bir kelime grubu çerçeve içinde verilmiştir. Kelimelerin altında ise bu kelimelerin “Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metinde kullanıldığı cümleler, bu kelimeler çıkarılarak verilmiştir. Hangi boşluğa hangi kelimenin gelmesi gerektiğine karar veriniz ve bunları yazınız.
Cevap: 
a. Tüm aile bireyleri ve birkaç aile dostumuzla annemin evinde toplandık.
b. Biz çocuklara düşen görevler de vardı: Akrabalara, dostlara gönderilecek bayram tebriklerinin alınması ve yazılması.
c. Birbirimizle sohbet etmeye çalışıyorduk ama başladığımız tümceyi bitirmemiz neredeyse olanaksız gibiydi.
ç. Bayramın birinci günü aile, eş, dost kutlamaları bitince ikinci günü ellerimizde tavşanlı balonlarımız, lunaparka giderdik.
d. Bir süre sonra herkes, yavaş yavaş evine, gönüllü tutsak oldukları modern oyuncaklarına, dönmek üzere birbirine “Hoşça kalın!” demeye başladı.
e. Oysa uzun zamandır boş sayılırdı. Bilgisayar ve İnternet yaşantımıza girdiğinden bu yana mektupların yerini elektronik postalar almış, evlerimizin kapılarındaki posta kutuları yalnızca faturalara kalmıştı.
f. Heyecanla, coşkuyla açardık zarfları; yazılanları okuduktan sonra da özenle saklardık o bayram kartlarını.
g. Kızım, eline televizyonun kumandasını almıştı ki hemen atılıp elinden aldım ve “Bugün televizyon yok!” dedim
h. Kardeşime ve bana bayramlık olarak beğendiğimiz kumaşlardan istediğimiz elbiseler diktirilirdi.
ı. Sonunda eşim isyan etti ve “Cep telefonları bu denli önemliyse neden buradayız?” diye sordu.
Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları Sayfa 178
B. Aşağıda, çerçeve içinde verilen kelimelerin ve kelime grubunun metindeki anlamı yer almaktadır. Anlamları okuyunuz ve her anlamın karşısına çerçeve içinde verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.
Cevap: 
a. Sevinç gösterileriyle beliren güçlü heyecan: coşku
b. Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, cümle: tümce
c. Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası: fatura
ç. Olma ihtimali bulunmayan, imkânsız: olanaksız
d. Elektronik aygıtları belli bir uzaklıktan yönetmeye yarayan kablosuz alet: kumanda
e. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert: birey
f. Kutlama kartı: tebrik
g. Kabullenmemek, razı olmamak: isyan etmek
h. Türlü eğlence ve oyun kuruluşları bulunan alan: lunapark
ı. Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağdaş: modern
i. Bir şeye veya bir kimseye çok bağlı, kendisini bir şeyin etkisinden kurtaramayan kimse: tutsak
j. Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: kumaş

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. Yazar ne zaman, neden posta kutusuna bakıyor? Baktıktan sonra hangi duyguya kapılıyor?
Cevap: Bayram sabahı annesinin evine giderken, bayram tebriği bulma umuduyla bakıyor. Baktıktan sonra boş olduğunu görünce içi burkuluyor.
2. Yazarın bilgisayar ve İnternet’le ilgili düşünceleri nelerdir?
Cevap: Bilgisayar ve internetin mektupların yerini aldığını düşünüyor.
3. Yazar nerede, kimlerle, niçin bir araya geliyor?
Cevap: Yazar annesinin evinde, ailesi ve birkaç aile dostuyla bir araya geliyor.
4. Yazarı, bulunduğu ortamda ne rahatsız ediyor? Böyle bir durumla siz karşılaşsaydınız ne yapar, ne hissederdiniz?
Cevap: Cep telefonlarına gelen mesajlar nedeniyle muhabbetin sürekli kesilmesinden rahatsız oluyor.
5. Metinde kim, niçin isyan ediyor?
Cevap: Metinde anne, herkesin cep telefonu ile ilgilenmesine isyan ediyor.
6. Yazar, neye ve niçin karşı çıkıyor?
Cevap: Yazar, kızının televizyonu açmasına karşı çıkıyor.
7. Sizce yazar “gönüllü tutsak oldukları modern oyuncak” sözü ile ne anlatmak istiyor olabilir?
Cevap: Cep telefonunu anlatmak istiyor.
8. Yazar, eski bayramlarla ilgili hangi duyguları yaşıyor?
Cevap: Özlem duygusu yaşıyor.
9. Metinde hangi eski bayram gelenekleri üzerinde durulmaktadır?
Cevap: Bayram temizliği, bayramlık, bayram tebriği alınması ve yazılması.
10. Metinde ele alınan sorun nedir?
Cevap: İnsanların mektup yerine cep telefonları ile bayramlaşması.
Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları Sayfa 179
11. Yazar, metinde ele alınan sorunla ilgili çözüm önerileri sunmuş mudur? Açıklayınız.
Cevap: Sunmamıştır. Sadece sorunu ortaya koymuştur.
12. Metinde ele alınan sorunun çözümüyle ilgili ne söylersiniz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
13. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.
Cevap: Metnin konusu teknolojinin gelenekler üzerindeki etkisi.
Metnin ana fikri, cep telefonlarının gelişmesiyle insanlar mektuplaşmaya verdikleri önemi ve heyecanı kaybetmişlerdir.
14. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Teknolojik Bayram Kutlamaları” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Teknolojinin bayram kutlamalarını nasıl etkilediğini anlattığı için.
• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Uyumludur.
• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap: Teknolojinin Bayram Geleneklerimize Etkisi

7. ETKİNLİK

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde sizden istenen sunumu gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları yapınız. Sunum süreniz 10 dakika olacaktır. Gönüllü arkadaşlarınızdan birinin sunumunu dinleyerek sunumlara başlayınız. Sunumun sonunda arkadaşınızın yaptığı sunumu değerlendiriniz. Siz de sunumunuzu yapınız ve arkadaşlarınızdan değerlendirmelerini isteyiniz. Çalışmayı, mümkün olduğunca fazla sayıda öğrenciyle devam ettiriniz ve her sunumun dinleyici öğrencilerce değerlendirilmesini sağlayınız. Gerekiyorsa bu çalışmayı başka ders saatlerinde devam ettirerek daha fazla öğrencinin sunum yapmasını sağlayınız.

8. ETKİNLİK

İnternet, sinema ve televizyon birer iletişim aracıdır. Bu iletişim araçlarıyla ilgili aşağıdaki çalışmaları yapınız. Bu çalışmaları yapmak için bir hafta süreniz bulunmaktadır.
a. İnternet’ten “yüz yüze iletişimin insan ilişkilerindeki önemi” konulu bir araştırma yapınız. Bulduğunuz bilgileri ve bu bilgileri edindiğiniz İnternet adreslerini not ediniz ve bunları sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.
b. Haftalık televizyon programından yararlanarak bir belgesel belirleyiniz. Belirlediğiniz belgeseli izleyiniz. Belgeseli izlerken edindiğiniz bilgileri not ediniz ve bunları, sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.
c. Ailenizle birlikte, yaşınıza uygun bir film izleyiniz. Filmde anlatılan olayı, filmin verdiği iletileri not ediniz ve bunları, sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.

Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 181-183-184-185-186-187

Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları Sayfa 181

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki resimle ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Resimde anne babaların, kendi işleriyle ilgilenmek için çocuklarını yasaklarla sınırlandırdıkları anlatılmaktadır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Aile içi iletişimin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Aile bağlarının kuvvetli olması, aile içi huzur ve mutluluk için aile içi iletişime önem gösterilmelidir.
• Çocukların ebeveynleriyle iletişiminin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Çocuklar, ebeveynleri ile sürekli iletişim halinde olmalıdırlar. Bu iletişim açık olmalı, sınırlandırılmamalıdır. Aksi halde çocuklar, başkaları ile sağlıksız ve kontrolsüz iletişim kurarlar. Bu da istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.
• Sizce anne ve babalar çocuklarıyla iletişim kurarken nelere dikkat etmelidir?
Cevap: Anne babalar çocuklarını her zaman dinlemeleri, onlara karşı sabırlı ve anlayışlı olmalıdırlar. Onlarla iletişim kurarken onların çocuk olduğunun bilincinde olup, ona göre iletişim teknikleri kullanmalıdırlar.
Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları Sayfa 183

3. ETKİNLİK

a. “Pulsuz Dilekçe” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.
b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.
c. Ardından sözlükten bu kelimelerin anlamlarına bakarak tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
ç. Kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz ve kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazınız. Ardından cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları Sayfa 184

4. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.
a. Ödev için iş bölümü yaptık.
b. Akşama kadar çalışacağız.
c. Tren ile seyahat edeceğiz.
d. Arı gibi çalışkan biridir.
B. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. “A maddesindeki çizili kelimelerin tek başlarına anlamları yoktur.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
b. “Altı çizili kelimeler, kelimeler arasında anlam ilgisi kurmaktadır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları Sayfa 185

5. ETKİNLİK

• “Pulsuz Dilekçe” adlı metinde kullanılan edatları bulunuz ve bunları tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, varsa yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.
Cevap:
Deneme ile öğrenirim.
Yaramazlıklarım için beni kötü çocukmuşum gibi yargılamayın.
Başarmam için beni destekleyin.
Beni başkalarıyla karşılaştırmayın, umutsuzluğa kapılırım.
“Ben senin yaşında iken…” diye başlayan söylevleri hep kulak ardına atarım.
Küçük yanılgılarımı büyük suçmuş gibi başıma kakmayın.
• Metinde, edat türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.
Cevap: Kelimeler arasında anlam ilişkisi kurulamadığından metnin anlaşılması zorlaşırdı.

6. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki altı çizili her kelimenin cümledeki görevini sözlü olarak açıklayınız.
a. Çok okurum çünkü ufkum genişlesin isterim.
Dünyayı dolaşmış ama Irak gibi güzel memleket görmemiş.
Cevap: İki cümleyi birbirine bağlamak.
b. Bakkaldan pirinç ile yoğurt aldım.
Okulunu ve arkadaşlarını çok özlemişti.
Cevap: Aynı görevdeki iki kelimeyi birbirine bağlamak.
Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları Sayfa 186

7. ETKİNLİK

• “Pulsuz Dilekçe” adlı metinde kullanılan bağlaçları bulunuz ve bunları tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, varsa yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.
Cevap:
Tutarsız davrandığınızı görünce hem bocalıyor hem de bundan yararlanmadan edemiyorum.
Bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim size şunları söylemek isterdim:
Sürekli bir büyüme ve değişme içindeyim.
Beni tanımaya ve anlamaya çalışın.
Bana oyunda, arkadaşlıkta ve uğraşlarımda özgürlük tanıyın.
Kızgınlığınızı haklı görebilirim ama beni aşağılamayın.
Bunları çabuk unuturum ancak birbirinize saygı ve sevginizin azaldığını görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder.

8. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. Çocuğun öğrenmede başvurduğu yol hangisidir?
Cevap: Deneme, yanılma.
2. Çocuğa göre, büyüdüğünü anlayabilmesi nasıl mümkün olur?
Cevap: Kendi işini kendi gördüğü zaman.
3. Çocuk, anne ve babasından niçin onu şımartmamalarını istiyor?
Cevap: Hep çocuk kalmak istemediği için.
4. Çocuk, anne ve babasından niçin yerli yersiz sözler vermemelerini istiyor?
Cevap: Onlara karşı güveninin azalmaması için.
5. Çocuk, niçin sınırlandırılması gerektiğini düşünüyor?
Cevap: Yoldan sapabileceğini düşündüğü için.
6. Sizce çocuk üzerinde, niçin öğütlerden çok davranışlar daha etkili olur?
Cevap: Çocuklar söylenenleri değil, yapılanları örnek olarak alır.
7. Anne ya da babanın “Ben senin yaşında iken…” şeklinde başlayan konuşması, çocuk tarafından niçin kulak ardı ediliyor olabilir?
Cevap: Çocuklar üzerinde sözler etkili değildir.
8. Metne göre, çocuklara verilecek ceza hangi nitelikte olmalıdır?
Cevap: Yapılan suçu aşmayan.
9. Metne göre, çocuklar ne zaman, hangi durumda yalan söyler?
Cevap: Köşeye sıkıştıkları zaman.
10. Metne göre, anne ya da babanın haksız bir davranışın sonunda özür dilemesi, neyi sağlar?
Cevap: Çocuğun anne babasını daha çok sevmesini.
11. Çocuk, hangi koşulla bütün sıraladıklarından vazgeçebileceğini ifade ediyor?
Cevap: Çocuktan “örnek çocuk” olmasını beklenilmediği zaman.
12. Çocuk, “Seçme hakkım olsaydı sizden başka kimsenin çocuğu olmak istemezdim.” sözüyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Cevap: Ailesine olan bağlılığını anlatmak istiyor.
13. “ ‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin, çocuk-ebeveyn iletişimi açısından oldukça önemli bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır. Ebeveynleri, çocukların gözünden bakmasını sağlamaktadır.
Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları Sayfa 187

9. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Yazar metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap: Çocukların ebeveynlerinden isteklerini anlatıyor.
• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap: Ebeveynleri, çocukların gözünden bakmasını sağlamak için.
• Yazarın bu metinde, bize aktarmak istediği asıl düşünce nedir?
Cevap: Ebeveynler olarak onlara karşı olan davranışlarımızı, onların bakış açısına göre değerlendirirsek dağa sağlıklı bir ilişki kurulabilir.

10. ETKİNLİK

Metnin türünü ayırt edebilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• “ ‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin; duygu, düşünce ve istekleri birilerine aktarmak amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
• Okuduğunuz metinde duygu, düşünce ve isteklerini anlatan kimdir?
Cevap: Çocuk.
• “ ‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin, birilerine hitaben yazılmış bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
• Çocuk, kimlere hitap etmektedir?
Cevap: Ebeveynlerine.
• “Çocuk, yazısına hitap sözüyle başlamıştır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
• Sizce çocuk, yazısının sonunda niçin “Çocuğunuz” ifadesini kullanmış olabilir?
Cevap: Yazar metni tüm çocukların adına yazmıştır.

Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 190-191-192-193

Bilgilenirken Medya Dinleme Metni Cevapları Sayfa 190

1. ETKİNLİK

a. “Medya” kavramının aşağıdaki tanımını okuyunuz.
Medya: İletişim araçları.
b. Yukarıda verilen tanımdan hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Medya, sizce hangi araçlardan oluşmaktadır?
Cevap: Televizyon, internet, gazete, dergi, radyo.
• Sizce videolar, filmler de birer medya aracı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet.
c. Öğretmeninizden, sınıfa getirdiği dizüstü bilgisayarı hazırlamasını, hoparlörü bilgisayara bağlamasını isteyiniz. Ardından öğretmeninize, Dinleme CD’sinde yer alan reklam filmini – videosunu size izletmesini söyleyiniz. Film – videoyu izledikten sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Sizce bu film – video hangi amaçla hazırlanmış olabilir?
Cevap: Mehmetçik Vakfı’nın her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu ve onları desteklediğini insanlara anlatmak için.
• Sizce filmdeki – videodaki kızın (Kadife’nin) yanındaki adam kim olabilir?
Cevap: Şehit düşen babası olabilir.
• Reklam filmini – videosunu hazırlayanlar, Kadife’nin yanındaki adamın Kadife ve diğer insanlar tarafından görülemediğini, fark edilemediğini izleyicilere göstererek neyi amaçlamış, ne anlatmak istemiş olabilirler?
Cevap: Hayatını yitiren şehitlerimizin aslında ölmediğini, her daim sevdiklerinin yanında olduğunu anlatmak istemişlerdir.
• Sizce Kadife’nin yanındaki adamın, onun şehit düşmüş babası olduğu filmde – videoda hissettirilebilmiş midir? Açıklayınız.
Cevap: Evet.
• Filmde – videoda yer alan alt yazıda hangi bilgi verilmektedir? Sizce bu bilginin verilme amacı nedir?
Cevap: Reklamdaki kızın kim olduğu bilgisi verilmektedir.
• Alt yazıyla verilen bilgi, filmin – videonun etkileyiciliğine katkı sağlamakta mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet.
• Kadife “Mehmetçik Vakfının desteğiyle babamı hep yanımda hissettim.” sözüyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Cevap: Mehmetçik Vakfı’nın şehit yakınlarına olan ilgisinin büyüklüğünü anlatmak istiyor olabilir.
• “Bu film – video, hazırlanma amacına hizmet eden, uygun bir film – videodur.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
• “Bu film – video baştan sona tutarlıdır yani filmdeki – videodaki her şey, her bakımdan uyumludur.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Bilgi kaynakları denilince aklınıza neler geliyor?
Cevap: Kitaplar, ansiklopediler, internet siteleri.
• Sizce medya da bir bilgi kaynağı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet.
• Siz, bilgilenmek için hangi medya araçlarını kullanıyorsunuz?
Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
Bilgilenirken Medya Dinleme Metni Cevapları Sayfa 191

3. ETKİNLİK

a. Metni bir kez daha dinleyiniz.
b. Metni tekrar dinlerken ilk dinleme sırasında defterinize not ettiğiniz kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi defterlerinize yazınız.
c. Ardından tahminlerinizin doğru olup olmadığını sözlükten kontrol ediniz.

4. ETKİNLİK

3. Etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz; kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazınız ve sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. Metne göre bilgi ve düşünceler nasıl anlaşılır?
Cevap: Görüntüler, kodlar, çizgiler, sesler, sayılar, simgeler, semboller, biçimler, formüller ve benzeri formlar kullanılarak.
2. Metne göre insanlar; nesneleri, kişileri, olay ve olguları değerlendirirken hangi araçları kullanır?
Cevap: Duyu organları, hayal gücü, düşünme yeteneği, gözlem, tecrübe.
3. Medya çeşitleri nelerdir?
Cevap: Görsel medya, işitsel medya, basılı medya, yeni medya.
4. Medyanın sunduğu bilgiler hangi yollarla denetlenebilir, kontrol edilebilir?
Cevap: Bilgiler birçok kaynaktan kontrol edilmeli ve doğruluğu teyit edilmelidir.
5. Enformasyon bombardımanı ne demektir?
Cevap: İlgili ,ilgisiz, doğru, yanlış, gerekli, gereksiz, binlerce haberin insanlara ulaşması.
6. Metinde anlatılanlara göre “doğru, gerçek ya da geçerli bilgi” hangi özelliklere sahiptir?
Cevap: Şüphe içermemesi.
7. Medya için neden “bilgi çöplüğü” tanımlaması kullanılmaktadır?
Cevap: İnternetin yaygınlaşması nedeniyle.
8. Medya okuryazarlığı ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve işlevsel kullanmak.
9. Medya okuryazarları hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Cevap: İhtiyaç duyduğu bilginin yapısını ve boyutunu belirlemesi, ihtiyaç duyduğu bilgiyi tanımlaması, ulaşabileceği bilgi kaynaklarını, bunların yapısal özelliklerini ve birbirlerine üstünlüklerini bilmesi.
10. Sizce “Bilgilenirken Medya” başlığı, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Metnin yazarı siz olsaydınız hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap: Uygundur.
11. Metin hangi alt başlıklardan oluşmaktadır? Metnin alt başlıkları, ana başlığıyla uyumlu mudur? Açıklayınız.
Cevap: Bilgi ve Malumat Kaynağı Olarak Medya, Medyanın Sunduğu Malumatı Denetlemek, Bilgi Kirliliğinden Nasıl Korunuruz, Bilgiye Ulaşmak; Bilgiyi Kullanmak.
12. Metnin konusu ve ana fikri nedir?
Cevap: Metnin konusu medyadaki bilgi kirliliğidir.
Metnin ana fikri: İnternetin yaygınlaşması ile oluşan medyadaki bilgi kirliliği ile ancak iyi bir medya okuryazarı olarak mücadele edebiliriz.
13. Metinden hangi bilgileri öğrendiniz?
Bilgilenirken Medya Dinleme Metni Cevapları Sayfa 192

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki broşür örneklerini inceleyiniz ve ardından örneklerin altında yer alan soruları sözlü olarak cevaplayınız.
Bilgilenirken Medya Dinleme Metni Cevapları Sayfa 193
• “Broşürler, sayfa sayısı az, küçük kitaplardır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
• Sizce broşürler hangi amaçla hazırlanmaktadır? Yukarıdaki örneklerden hareketle açıklayınız.
Cevap: Belirli bir konu hakkında insanları bilgilendirmek.
• “Broşürler de insanları bilgilendirmek için kullanılan araçlardandır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
• Yukarıdaki broşürlerin her birinden hangi bilgileri öğrendiniz?

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...