6. Sınıf Türkçe Eksen Cevapları 7. Ünite Doğa ve Evren Teması

Doğa ve Evren Teması

Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 202-206-207-208

Uzaklar Metni Cevapları Sayfa 202

1. ETKİNLİK

Aşağıya, “seyahat” kelimesinin çağrıştırdığı bütün kelime ve kavramları yazınız.
Cevap:
Seyahat
  • Gezi
  • Yolculuk
  • Otobüs
  • Uçak
  • Tren
  • Gemi
  • Turizm
  • Konaklama

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Seyahat etmekten hoşlanır mısınız? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
• “Seyahat etmek insanları geliştirir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Katılıyorum. Seyehat eden kişiler gittikleri yerler hakkında bilgi edinirler. Yeni tanıştıkları kişilerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanabilirler. Böylece kendilerini geliştirmiş olurlar.
• Tam şu anda, dünyada istediğiniz yere bir seyahat imkânınız olsaydı nereye gitmek isterdiniz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
Uzaklar Metni Cevapları Sayfa 206

3. ETKİNLİK

“Uzaklar” adlı metni okurken altını çizdiğiniz bölümleri uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri ile birleştirerek defterlerinize anlamlı bir metin yazınız.
Altını çizdiğiniz bölümlere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
a. “Uzaklar” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.
b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.
c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.
d. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “ ✔” işareti koyunuz
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Aşağıda, “Uzaklar” adlı metinden bazı cümleler, tamamlanmadan verilmiştir. Her cümleyi, metinde anlatılanları göz önünde bulundurarak anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.
Cevap: 
a. Henüz rüzgârdan haber yok; eseceğine dair bir işaret de sezilmiyor. Buna rağmen güneşin berrak bir ufukta, gökyüzünü kızıla boyayarak batışını izlemek, insanın içini ferahlatıyor.
b. Santa Cruz Adası’nın kuzeyinde, üzerinde sadece hayvanların yaşadığı adacıkları dolaşmak istiyoruz. Ancak yabancıların kendi tekneleriyle gitmesine izin verilmiyor. Liman Başkanı ile aramızın açılmasını istemediğimden rehberli bir tur teknesine kaydımızı yaptırdık.
c. Çevrecilik akımının filizlenmeye başlamasıyla talih Galapagoslar’ın yüzüne gülmüş. Yabani hayat zincirindeki önemi anlaşılan bu hayvanlar koruma altına alınmış. Adalar, 1959’da millî park ilan edilince üzerindeki bütün bitki ve hayvan türlerine kötü amaçlarla el sürülmesi yasaklanmış.
ç. Bu sularda seyahat eden yerli, yabancı birçok denizcinin tanık olduğu bu garip olay, şöyle gelişiyor: Diyelim bir adaya yaklaşıyorsunuz ve karayla aranızda sadece birkaç mil mesafe kalmış. Az ilerideki kara parçasını seyrederken adanın bir anda gözden kaybolduğunu hayretle
fark ediyorsunuz.

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. “Uzaklar” adlı metinde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Yazarın  Galapagos Adaları’na yaptığı seyahati anlatmaktadır.
2. Yazar, neyin içlerini ferahlattığını söylüyor?
Cevap: Güneşin berrak bir ufukta, gökyüzünü kızıla boyayarak batışını izlemek…
3. Yazar ve yanındakiler, Santa Cruz Adası’ndan önce nerede demirlemek istiyor?
Cevap: Santa Fe Adası’na…
4. Yazar ve arkadaşları, Galapagos Adaları’na nereden giriş yapıyor?
Cevap: Santa Cruz’dan…
5. Yazar niçin Galapagos Adaları’nı ziyaret etmenin gittikçe güçleştiğini söylüyor?
Cevap: Özel koruma altındaki adalara gelebilmek için en az bir yıl öncesinden Ekvador hükümetine başvurup özel bir izin almak gerektiği için.
6. Yazar ve yanındakiler, liman başkanlığında neler yaşıyor?
Cevap: Gençten bir bahriye subayı, yazarın seyahati ile ilgilenip sorular soruyor ve girişlerine izin veriyor.
7. Metinde, Santa Cruz şehrinin görünümü hakkında hangi bilgiler yer almaktadır?
Cevap: Ufak bir kasabayı andıran şehrin parke taşlı ana caddesinin iki yanına dükkânlar sıralanmış; birkaç kahve, bakkal, bir küçük otel ve balıkçılar için gerekli donanımı satan bir nalbur…
8. Galapagos Adaları nasıl keşfedilmiş?
Cevap: Bindiği gemi Peru’dan Panama’ya giderken yolunu kaybedip akıntılarla buralara sürüklenen Panama Başpiskoposu Tomas De Berlange tarafından keşfedilmiş.
9. On üç adadan meydana gelen Galapagos Adaları, adını nereden almaktadır?
Cevap: Kara kaplumbağalarından almaktadır.
Uzaklar Metni Cevapları Sayfa 207
10. Galapagos Adaları’na “Sihirli Adalar” denmesinin nedeni nedir?
Cevap: Adalara doğru ilerlerken adanın bir noktada aniden yok olması ve bi süre sonra tekrar görünür hale gelmesi nedeniyle…
11. Santa Cruz’un kuzeyindeki adacıklarda hangi hayvan türleri yaşamaktadır?
Cevap: Denizaslanları, kara iguanaları, mavi ayaklı bobby (bobi) kuşları ve frigate (frigeyt) kuşları.
12. Liman Başkanı, yazar ve arkadaşlarının Santa Maria’ya da uğramayı planladıklarını anlıyor mu? Açıklayınız.
Cevap: Anlıyor.
13. Yazarın ve arkadaşlarının Galapagos Adaları’na seyahatleri, hangi tarihte başlıyor?
Cevap: 24 Nisan 1994
14. Yazar ve arkadaşlarının uğramak istedikleri Santa Maria Adası, Santa Cruz Adası’ndan kaç km uzaklıktadır?
Cevap: 32 mil = yaklaşık 50 km uzaklıktadır.
15. Metinden hangi bilgileri öğrendiniz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
16. Metin sizi etkiledi mi? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Uzaklar” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Memleketinden uzak bir yere seyahat ettiği için.
• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Uygundur.
• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap: Galapagos Adaları’na Seyahat

7. ETKİNLİK

A. “Uzaklar” adlı metnin türünün özelliklerini kavrayabilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. “Uzaklar” adlı metin niçin yazılmıştır?
Cevap: Yazarın seyahat ettiği yerler hakkında okuyucuya bilgi vermek için.
b. “ ‘Uzaklar’ adlı metinde yazar, gezip gördüğü yerleri, bu yerlerle ilgili izlenimlerini anlatmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
c. “Uzaklar” adlı metinde kurgulamaya mı başvurulmuş, gerçekten yaşanmış bir seyahat mi anlatılmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Gerçekten yaşanmış bir seyahati anlatmıştır.
ç. “ ‘Uzaklar’ adlı metin, öğretici bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine siz katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Katılıyorum.
d. “ ‘Uzaklar’ adlı metinde yazar, gezip gördüğü yerleri, bu yerlerle ilgili izlenimlerini güzel, etkileyici bir dille anlatmaya özen göstermiştir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
B. Soruları cevapladıktan sonra aşağıdaki bilgileri okuyunuz.
ÖĞRENELİM
Bir yazarın gezip gördüğü yerleri, bu yerlerle ilgili izlenimlerini edebi bir üslupla (güzel, etkileyici bir dille) anlattığı yazı türüne gezi yazısı denir. Gezi yazısı türünün diğer adı “seyahatname”dir. “Uzaklar” adlı metin de bir gezi yazısıdır.
Uzaklar Metni Cevapları Sayfa 208

8. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. “ ‘Uzaklar’ adlı metnin yazarı, Liman Başkanı’yla Türkçe dışındaki bir dilde iletişim kurmuştur. Bir gezgin için yabancı dil bilmek çok önemlidir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Katılıyorum.
b. “Uluslararası” iletişim sözünden ne anlıyorsunuz? “Uzaklar” adlı metnin yazarının uluslararası iletişim kurduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Uluslararası iletişim ülkelerin ve orada yaşayan insanların birbirleri ile olan iletişimdir. Evet söylenebilir.
c. Siz, uluslararası iletişim kurmak ister miydiniz? Kimlerle, niçin böyle bir iletişim kurmayı isterdiniz? Açıklayınız.
Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
ç. “Uzaklar” adlı metnin yazarı, Liman Başkanı’yla büyük ihtimalle İngilizce konuşmuştur. Sizin konuşabilmeyi, öğrenmeyi en çok istediğiniz yabancı dil hangisidir?
Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
d. “ ’Uzaklar’ adlı metnin yazarı çok şanslıdır. Çünkü hem yeni yerler görmekte hem de yeni kültürler tanımaktadır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Katılıyorum.
e. Sizin tanımayı en çok istediğiniz kültür hangisidir? Yabancı bir dili ya da dilleri iyi bilmenin bu isteğinizin gerçekleşmesinde çok önemli bir rolü olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
***Uzaklar metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 201-212-213-214-215-216-217-218-219-220

Gezegenimiz Isınıyor Metni Cevapları Sayfa 210

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseller, dünyanın karşı karşıya kaldığı hangi tehlikeye dikkat çekmektedir? Sözlü olarak açıklayınız.
Cevap: Küresel Isınma

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• “Küresel ısınma” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Küresel ısınma, başlıca atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir.
• Dünyamızın ısısının yükselmesine nelerin sebep olduğunu biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Fosil yakıtlarının kullanımı, zararlı gazlar meydana getiren fabrikalar, kullandığımız deodorantlar…
• Küresel ısınmanın sonuçlarının neler olduğunu biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Kutuplardaki buzulların erimesiyle meydana gelebilecek su baskınları, atmosferin zarar görmesi nedeniyle canlı yaşama olan zararları.
Gezegenimiz Isınıyor Metni Cevapları Sayfa 212

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
a. Sizce “Gezegenimiz Isınıyor” adlı metinde, niçin bazı cümleler koyu, bazıları da altı çizili yazılmış olabilir?
Cevap: Önemli yerlere dikkat çekmek için.
b. Cümleleri “koyu ya da altını çizerek yazmaya” aynı amaç için başvurulduğu söylenebilir mi Açıklayınız.
Cevap: Evet.
c. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinin her ikisinin de “bir metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet.
ç. “Metindeki önemli noktaları vurgulama” ile ilgili bildiğiniz başka biçimler var mı? Açıklayınız.
Cevap: Renkli yazma, büyük puntolarla yazma…

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber yazısını okuyunuz. Soruları, yazıya ve haberdeki grafiğe göre sözlü olarak cevaplayınız.
2016: En Sıcak Yıl
Avrupa Birliği İklim Değişikliği Programı Copernicus, 1880 – 2016 yılları arasındaki küresel yıllık ortalama yüzey sıcaklıklarını bir rapor hâlinde yayınladı. Buna göre 2016 yılı, küresel sıcaklıkların kaydedilmeye başlandığı 1880 yılından günümüze kadar yaşanan en sıcak yıl oldu. Rapora göre 2016’da Dünya’daki küresel yıllık ortalama yüzey sıcaklığı 14.8°C olarak hesaplanmış. Bu da atmosfere sera gazlarının yoğun olarak salınmaya başlandığı Sanayi Devrimi öncesine göre 1,5°C daha yüksek
Seçil Güvenç HEPER
Bilim Çocuk dergisi, 2017 Ocak Sayısı (Sayı 229)
a. Yukarıdaki haber yazısı için hangi başlık kullanılmıştır? Sizce niçin böyle bir başlık kullanılmış olabilir?
Cevap: 2016: En Sıcak Yıl. Haberin içeriğine dikkat çekmek için.
b. Haber yazısında okurlara hangi bilgi aktarılmaya çalışılıyor? Bu bilgiyi aktarmak için haberi hazırlayan kişi nelerden, hangi araçlardan yararlanmıştır?
Cevap: 1880-2016 yılları arasındaki yıllık ortalama sıcaklıkları aktarmaya çalışıyor. Bu bilgiyi aktarmak için haberi hazırlayan kişi Avrupa Birliği İklim Değişikliği Programı Copernicus’un raporundan yararlanmıştır.
c. Küresel sıcaklıklar ne zaman kaydedilmeye başlamıştır?
Cevap: 1880 yılında.
ç. Haberde kullanılan grafiğe göre, küresel yıllık ortalama yüzey sıcaklıklarının en düşük olduğu za-
Gezegenimiz Isınıyor Metni Cevapları Sayfa 213
manlar hangi dönemde yer almaktadır?
Cevap: 1900-1920 arası
d. Grafiğe göre, küresel yıllık ortalama yüzey sıcaklıklarının gittikçe arttığı söylenebilir mi Açıklayınız.
Cevap: Söylenemez. Yüzey sıcaklıkları dalgalanarak artış göstermiştir.
e. Haber yazısına göre Sanayi Devrimi ile küresel ısınma arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Sanayi Devrimi ile birlikte sera gazları atmosfere yoğun olarak salınmaya başlamıştır.
f. “Copernicus” neyin adıdır?
Cevap: Avrupa Birliği İklim Değişikliği Programı
g. Haberi hazırlayan kişi kimdir?
Cevap: Seçil Güvenç HEPER
ğ. Haber, hangi kaynakta yer almaktadır?
Cevap: Bilim Çocuk dergisi, 2017 Ocak Sayısı (Sayı 229)

5. ETKİNLİK

Biraz sonra bir kelime yarışması yapacaksınız. Bunun için üye sayısı eşit olan gruplar oluşturunuz. Bu yarışmayı kazanmak için aşağıdaki kelimeler ve kelime gruplarından daha çoğunun anlamını, verilen sürede tahmin edip yazıcı olarak görevlendireceğiniz bir arkadaşınızın kelimeleri ve anlamları defterine yazmasını sağlamalısınız. Bu görev için 5 dakika süreniz bulunmaktadır. Yarışmaya başlayınız ve 5 dakika sonunda daha çok kelimenin anlamını tahmin eden grubu öğretmeninizin rehberliğinde belirleyiniz.

6. ETKİNLİK

Aşağıda, “Gezegenimiz Isınıyor” adlı metinden bazı cümleler, tamamlanmadan verilmiştir. Her cümleyi metnin bütünündeki anlamı göz önünde bulundurarak anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.
Cevap: 
a. Birçok bilim insanı, bu doğa olaylarının sayılarının son yıllarda artmasının nedenini küresel ısınmaya bağlıyorlar.
Gezegenimiz Isınıyor Metni Cevapları Sayfa 214
b. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu daha iyi anlayabilmek için önce gezegenimizin nasıl bir yapısı olduğunu hatırlayalım.
c. Sera gazları olmasaydı atmosferden uzaya çok fazla ısı kaçardı ve dünyamızın yüzeyi donardı.
ç. Sera gazlarının olmaması kadar gerekenden fazla olması da bir sorun.
d. Son yıllarda sera gazlarının miktarının artması, Dünya’da daha fazla ısının tutulmasına neden
oldu.
e. Gezegenimizde ne kadar çok ağaç olursa havadan o kadar karbondioksit alınacağı sonucuna varabiliriz.
f. Çok ağaç kesilirse ve yerine yenileri dikilmezse neler olacağını tahmin etmek zor değil.
g. Araştırma sonuçlarına göre, sera gazlarının artışına bağlı olarak gezegenimizin sıcaklığı önümüzdeki yüz yıl içinde 1,4-5,8 derece kadar artacak.
ğ. Trafiğe çıkan araç sayısının artmasının ve petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanımına devam edilmesinin küresel ısınmayı daha da artıracağı düşünülüyor.
h. Unutmayın, gezegenimiz hepimizin yardımı olmazsa yaşanmayacak hâle gelecek.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde, koyu olarak gösterilen eklerden kelimenin anlamını değiştirenleri birinci kutuya, kelimenin cümledeki bir kelimeyle bağ kurmasını, cümlede bir görev kazanmasını sağlayanları ise ikinci bölüme yazınız.
HAVUÇLU DEĞİL, SEVGİLİ KEK
Bu seferki kek de çok tatlı olmuş. Baksanıza şekerlikte hiç şeker kalmamış. Teyzem bunu hep
yapıyor. Keklerinde ya bir şey eksik ya da fazla oluyor. Kekleri, verilen tariflere uygun piş-ir-me- ye özen gösterdiğini iddia ediyor. Üstelik uzmanların yazdığı “pasta ve kekler” kitaplarından fayda-lan-ıyor-muş. Galiba bu kitap-lar yanlış bilgi veriyor. Her şeye rağmen onun kekleri çok lezzet-li oluyor. Çünkü teyzem her kek-e mutlaka sevgisini katıyor.
1. Kelimenin anlamını değiştirenler
Cevap: -lik, -ir, -lan, -li
2. Kelimenin cümledeki bir kelimeyle bağ kurmasını, cümlede bir görev kazanmasını sağlayanlar
Cevap: -te, -me, -ye, -ıyor, -muş, -lar, -e
Gezegenimiz Isınıyor Metni Cevapları Sayfa 216

8. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki her bir boşluğa, çerçeve içinde verilen eklerden uygun olanı yazınız.
Cevap:
Ağaçlar çoktan çiçek açtı buralarda.
Bebekler oyunla büyürler.
b. “Çerçeve içindeki ekleri eklememiz istenen kelimelerin türü isimdir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Sözlü olarak açıklayınız.
Cevap: Haklıdır
c. “Çerçeve içindeki ekler, ‘ağaç’ ve ‘bebek’ isimlerine eklendiğinde, bu isimleri çoğul hâle getirmektedir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Sözlü olarak açıklayınız.
Cevap: Haklıdır
Gezegenimiz Isınıyor Metni Cevapları Sayfa 217

9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki her bir boşluğa, çerçeve içinde verilen eklerden uygun olanı yazınız.
Cevap: 
Akşama parkta buluşalım.
Az önce kitapçıdan çıktı.
Duvarı beyaza boyamış.
Kütüphanede birçok eski kitaba rastladık.
Ülkemi çok seviyorum.
Hayranı olduğum şarkıcı bugün şehrimize geliyormuş.
Sahada yabancı cisimler vardı.
Eve kaçta vardın?
b. “Çerçeve içindeki ekleri eklememiz istenen kelimelerin türü isimdir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Sözlü olarak açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
c. “Çerçeve içindeki ekler, yukarıdaki isimlere eklendiğinde, bu isimlere belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma anlamlarından birini kazandırmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Sözlü olarak açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
Gezegenimiz Isınıyor Metni Cevapları Sayfa 218

10. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki her bir boşluğa, çerçeve içinde verilen eklerden uygun olanı yazınız.
Cevap: 
Oyuncaklarım çok güzel. Saatlerce oynasam da sıkılmam.
Bu kadar poşeti taşımaktan kolum koptu.
Sizin düşünceleriniz bizim için çok değerli.
Benim aynam nerede? Bir türlü bulamıyorum.
Kitabın çantada mıymış?
Ağaçtan düşünce dizi kanamış.
Senin ablan değil mi şu gelen?
Onun coşkusu görülmeye değerdi.
Şurada biraz dinlenelim. Daha yolumuz uzun.
b. “Çerçeve içindeki ekleri eklememiz istenen kelimelerin türü isimdir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Aşağıya yazınız.
Cevap: Haklıdır.
c. “Çerçeve içindeki ekler, yukarıdaki isimlere eklendiğinde, bu isimlerin bildirdiği varlık ya da kavramların kime veya neye ait olduğunu anlatmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Aşağıya yazınız.
Cevap: Haklıdır.
Gezegenimiz Isınıyor Metni Cevapları Sayfa 219

11. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Birçok bilim insanına göre kasırga, fırtına, tsunami, sel ve kuraklık gibi doğa olaylarının nedeni nedir?
Cevap: Küresel ısınmadır.
2. Metinde gezegenimizin yapısıyla ilgili hangi bilgiler verilmektedir?
Cevap: Dünyamız havayla çevrili. Hava, %21 oranında oksijen, %78 oranında azot, % 0,1-2 arasında su buharı ve % 0,036 oranında karbondioksit, metan ve diazotmonoksit gazlarını içeriyor. Havada bulunan su buharı, karbondioksit, metan ve diazotmonoksit “sera gazları” olarak adlandırılıyor. Sera gazları, gezegenimizde bulunan tüm canlıları, güneşin zararlı ışınlarından ve fazla ısıdan koruyor. Nasıl mı? Bu gazlar, güneşten gelen ısının bir kısmını tutuyor. Böylece gezegenimizin sıcaklığı ve iklimi sabit kalabiliyor. Sonuç olarak canlılar zarar görmeden yaşayabiliyor.
3. Sera gazlarının olmaması ya da gerekenden fazla olmasının neden olabileceği sorunlar nelerdir?
Cevap: Sera gazları olmasaydı atmosferden uzaya çok fazla ısı kaçardı ve dünyamızın yüzeyi donardı. Sera gazlarının gerekenden fazla olması durumunda gezegenimiz daha fazla ısınır. Bunun sonucunda da iklim değişir.
4. Sera gazlarının miktarının son yıllarda artması hangi sorunları beraberinde getirmiştir?
Cevap: Dünya’da daha fazla ısının tutulmasına neden olmuştur. Bu da gezegenimizin bir miktar ısınmasına yol açmıştır.
5. Ormanlar, ağaçlar gezegenimiz için niçin önemlidir? Metinden hareketle açıklayınız.
Cevap: Ağaçlar havadaki karbondioksiti alıp kullanırlar. Böylece havadaki karbondioksit miktarı canlıların yaşamını etkilemeyecek oranda kalır. Ağaçlar olmasaydı karbondioksit miktarı artar, bu da canlı yaşamına zarar verirdi.
6. Karbondioksitin son yıllarda artmasının nedeni nedir?
Cevap: Petrol ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımı.
7. Son yüzyılda doğal iklim dengesini neler etkilemeye başlamıştır?
Cevap: Sanayi, tarım ve ulaşım gibi alanlardaki etkinliklerin artması
8. Metinde küresel ısınma nasıl tanımlanmıştır?
Cevap: Sera gazlarının artışı nedeniyle Dünya’nın ısınması olayı.
9. Küresel ısınmayı daha da artıracağı düşünülen etkenler nelerdir?
Cevap: Trafiğe çıkan araç sayısının artması ve petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanımına devam edilmesi.
10. Yazarın Türkiye ile ilgili temennisi nedir?
Cevap: Metinde yazarın Türkiye ile ilgili bir temennisi bulunmamaktadır.
11. Metinde, küresel ısınmayı azaltmaya ilişkin hangi önerilerde bulunulmaktadır?
Cevap: Kullanılmayan lambaları söndürmek, televizyonları kumandayla uyku hâline getirmeyip düğmesine basıp tamamen kapatmak, kâğıt ve cam gibi malzemelerin geri kazanımı konusunda özen göstermek, muslukları tam kapatmak.
12. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.
Cevap: 
Metnin Konusu: Küresel ısınma
Ana Fikir: Küresel ısınmaya karşı gerekli önlemleri almazsak, gezegenimiz yaşanmaz hale gelecektir.
13. Yazarın “dünyanın hepimize ihtiyacı olduğu düşüncesi”ne katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Katılıyorum. Dünya olmazsa yaşam alanımız da olmaz.
14. Metinden hangi yeni bilgileri öğrendiniz? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 222-224-225-226-227

Orman Metni Cevapları Sayfa 222

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.
“Ağaç dikip gölgesinde halkı dinlendirmek kadar insanın kıyamet gününde hesabına yarar bir erdem yoktur.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Cevap: Müslümanlar için ağaç dikmek en hayırlı işlerden biridir.
“Bir ulusun uygarlık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.” Franklin Roosevelt (Frenklin Ruzvelt)
Cevap: Bir ülkenin sahip olduğu ağaçlık alan ne kadar çoksa o ülkenin uygarlık düzeyi de o kadar ileri demektir.
“Ormansız bir yurt, vatan değildir.” Atatürk
Cevap: Orman bir vatan için en temel gereksinimdir.
“Ağaç, geçmişi geleceğe bağlar. Size sabrı öğretir. Beraber yaşamanın, faydalı olmanın zevkini verir.” Marcel Prevast (Marsel Prövest)
Cevap: Ağaç yetiştirmek sonraki kuşaklara verilebilecek en faydalı hediyedir. Ağaç yetiştiren kişi sabırlı olur.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• “Yaşam, ağaçsız da devam eder.” diyen birisine karşı cevabınız ne olurdu?
Cevap: Yanılıyorsun. Yaşam için oksijene ihtiyaç vardır. Ağaç olmadan yeteri kadar oksijene sahip olamayız.
• Ormanların faydaları nelerdir?
Cevap: Ormanlar oksijen kaynağıdır. Olası su baskını felaketlerini önler. Diğer canlılara yaşam alanı sağlar.
• Ormanları korumak için neler yapılmalıdır?
Cevap: Ağaçtan elde edilen kağıt, mobilya gibi eşyalarımızı dikkatli ve tasarruflu kullanmalıyız. Ormanda ateş yakmamalıyız. Yerleşim alanlarımızı ormanlık alanlara değil, orman olmayan yerlere yapmalıyız.
Orman Metni Cevapları Sayfa 224

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Sizce “Orman” adlı metin, ezberlenebilecek bir uzunlukta mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet.
• “ ‘Orman’ adlı metin, kulağa hoş gelen bir metindir. Öyleyse bu metni okurken kulağa hoş gelecek şekilde okumaya özen göstermek gerekir.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet.
• “ ‘Orman’ adlı metni sesli ya da ezbere okurken dize sonlarındaki ses benzerliklerini vurgulamak gerekir.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
• “ ‘Orman’ adlı metni sesli ya da ezbere okurken tonlamaya, yani sesimize duygu değeri katmaya dikkat etmek gerekir.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
• “ ‘Orman’ adlı metin, ne çok hızlı ne de çok yavaş okunmalıdır.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
• “ ‘Orman’ adlı metni sesli ya da ezbere okurken heceleme, tekrar ve geri dönüşler yapmamaya dikkat etmek gerekir.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
• “ ‘Orman’ adlı metin, işitilebilir bir ses tonuyla okunmalıdır.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
• “ ‘Orman’ adlı metin, insanın duygularını harekete geçiren, insanı coşturan bir metindir. Bu nedenle bu metni, dinleyicilere metindeki duyguyu hissettirmeye, onların duygularını coşturmaya çalışarak okumalıyız.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.

5. ETKİNLİK

202. sayfadaki “Uzaklar” ve 210. sayfadaki “Gezegenimiz Isınıyor” adlı metnin yazı karakteriyle (yazı tipiyle) 223. sayfadaki “Orman” adlı metnin yazı karakterini inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Hangi metnin yazı karakterini daha çok beğendiniz? Niçin?
Beğeninize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
b. “Gezegenimiz Isınıyor” ve “Orman” adlı metinlerin ders kitabınızda görmeye alışmış olduğunuz yazı karakterinden farklı karakterlerde yazılmış olması, bu iki metnin daha kolay anlaşılmasına katkı sağlamış ya da anlaşılmalarını zorlaştırmış mı? Açıklayınız.
Düşüncenize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
Orman Metni Cevapları Sayfa 225

6. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz. Defterlerinize, bu kelimelerin her biriyle birer cümle kurarak cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümle gruplarını inceleyiniz.
a. • Öğrenciler bahçede sıra olmuşlardı.
• Onlar bahçede sıra olmuşlardı.
b. • Çocuklardan Duru, Burak ve Yiğit yanıma geldi.
• Çocuklardan bazıları yanıma geldi.
c. • Şiiri yazdım.
• Neyi yazdım?
ç. • Kitabı sana vereceğim.
• Bunu sana vereceğim
2. Yukarıdaki her grubun ikinci cümlesinde yer alan altı çizili kelime, birinci cümledeki hangi kelimenin yerini tutmaktadır?
Cevap: İsmin yerini tutmaktadır.
3. “Her grubun ikinci cümlesinde yer alan altı çizili kelime, birinci cümlede bir ismin yerini tutmuş, o ismin yerine kullanılmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
4. Yukarıdaki soruların cevaplanmasının ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.
ÖĞRENELİM
Her grubun ikinci cümlesinde yer alan altı çizili kelime, birinci cümlede bir ismin yerini tutmuş, o ismin yerine kullanılmıştır. İsimlerin yerini tutan, onların yerine kullanılan kelimelere zamir (adıl) denir. İkinci cümlelerdeki “onlar, bazıları, neyi, bunu” kelimeleri birer zamirdir.
5. “Orman” adlı metinde kullanılan aşağıdaki altı çizili kelimeler birer zamirdir. Bu zamirlerin metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız:
Ormanlar yapraktan bir engin deniz,
Burada yıkanır hava tertemiz.
Orman sağlık, hayat dolu bir kaynak,
Herkese bir ödev onu korumak.
a. “Burada” zamiri, hangi ismin yerini tutmuş, hangi ismin yerine kullanılmıştır? Sizce metinde niçin belirlediğiniz isim değil de “burada” zamiri kullanılmış olabilir? Belirlediğiniz ismin yerine “burada” zamirinin kullanılmış olması metnin anlamını nasıl etkilemekte, metnin anlamına nasıl bir katkı sağlamaktadır?
Cevap: Orman isminin yerini tutmuştur. Bir metinde bir kelimenin sürekli tekrar etmesi, okuyucunun ya da dinleyicinin anlatılanlardan kopmasına neden olur. Bu nedenle aynı kelimeler tekrar etmek yerine isimler yerine zamirler kullanılmıştır.
b. “Onu” zamiri, hangi ismin yerini tutmuş, hangi ismin yerine kullanılmıştır? Sizce metinde niçin belirlediğiniz isim değil de “onu” zamiri kullanılmış olabilir Belirlediğiniz ismin yerine “onu” zamirinin kullanılmış olması metnin anlamını nasıl etkilemekte, metnin anlamına nasıl bir katkı sağlamaktadır?
Cevap: Orman isminin yerini tutmuştur. Bir metinde bir kelimenin sürekli tekrar etmesi, okuyucunun ya da dinleyicinin anlatılanlardan kopmasına neden olur. Bu nedenle aynı kelimeler tekrar etmek yerine isimler yerine zamirler kullanılmıştır.
Orman Metni Cevapları Sayfa 226

8. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. Şair, ormanı nasıl tanımlayarak metne başlamıştır?
Cevap: Gölgesi serin, havası taze, yeşil yaprakları zümrütten bir yelpaze olarak tanımlamıştır.
2. Metinde, ormandaki hangi varlıklardan söz ediliyor?
Cevap: Çiçek, kuş, reçine, kaynak, rüzgar, yağmur, dere.
3. Şair, ormanda bir gün akşama kadar kalmamızı neden istiyor?
Cevap: Yazın ortasında bahar yaşamak için.
4. Ormanda hava nasıldır?
Cevap: Tertemiz, hoş kokulu.
5. Ormanın dağlar ve kırlar için önemi nedir?
Cevap: Örtü ve süs olduğu için.
6. Ormanın bulutlar için önemi nedir?
Cevap: Bulutların su yükünü boşalttığı için.
7. Ormanın sular için önemi nedir?
Cevap: Sular ormanda meydana gelmektedir.
8. Dereler nerede doğar ve büyür?
Cevap: Ormanda gölgeliklerde.
9. Yaz mevsiminde su, nerede korunur ve beslenir?
Cevap: Ormanda
10. Hava, nerede temizlenir ve yıkanır?
Cevap: Ormanda
11. Metin hangi sözlerle sona ermektedir?
Cevap: Orman sağlık, hayat dolu bir kaynak,
Herkese bir ödev onu korumak.
12. Şair ormanı güzellik ve zenginlik olarak tanımlıyor? “Orman” adlı metnin şairi siz olsaydınız ormanı nasıl tanımlardınız? Niçin?
Cevap: Canlıların yaşamını sağlayan en önemli kaynak olarak tanımlardım. Çünkü ormanlar yaşamımız için gerekli oksijeni sağlarlar.
13. Şair ormansız memleketi niçin çöle benzetiyor olabilir? “Orman” adlı metnin şairi siz olsaydınız ormansız memleketi neye benzetirdiniz? Niçin?
Cevap: Orman olmayan yerde hayat olamayacağı için çöle benzetiyor. Ben de çöle benzetirdim.
14. Metinde anlatılanlardan hareketle ormanların önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Yaşamın devamlılığı için ormanların varlığı önemlidir.

9. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap: Ormandan
• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap: Ormanın önemini ve güzelliklerini okuyucuya aktarmak için.
• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?
Cevap: Ormanın önemi ve güzellikleri.

10. ETKİNLİK

“Orman” adlı metni bir kez de sessiz okuyarak aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
a. “ ’Orman’ ” adlı metin kulağa hoş gelmektedir çünkü…” diyen biri sizce sözlerini nasıl devam ettirmiş olabilir? Aşağıya yazınız.
Cevap: Ahenkli bir şekilde yazılmıştır.
b. “Orman” adlı metin mi yoksa aşağıdaki “Ormanların Yararları” adlı metin mi mısralar hâlinde yazılmıştır? Aşağıya yazınız.
Cevap: Orman adlı metin mısralar halinde yazılmıştır.
c. “Orman” adlı metindeki anlatım mı yoksa yukarıda yer alan “Ormanların Yararları” adlı metindeki anlatım mı daha etkileyicidir? Bu iki metinden hangisi, özellikle duygularımızı harekete geçirmek, coşku ve heyecan uyandırmak için yazılmıştır?
Cevap: Orman adlı metin.
ç. “Orman” adlı şiir ve “Ormanların Yararları” adlı metinlerden hangisinde sesler arasında bir uyum, ahenk oluşturmaya dikkat edilmiştir?
Cevap: Orman adlı şiir.
Orman Metni Cevapları Sayfa 227
d. Güzel yazmak, yazdıklarımızın etkili olmasını sağlamak için söz sanatlarına başvururuz. “Orman” ve “Ormanların Yararları” adlı metinlerden hangisinde söz sanatına ya da sanatlarına başvurulduğunu düşünüyorsunuz?
Cevap: Orman adlı metinde “benzetme” ve “kişileştirme” sanatlarına başvurulmuştur. Diğer metinde söz sanatı yoktur.
e. “ ‘Orman’ adlı metindeki bütün mısraların hece sayısı 11’dir. Bütün mısraların 11 heceden oluşması, şiirin ahengine katkıda bulunmaktadır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Aşağıya yazınız.
Cevap: Katılıyorum.
f. “ ‘Orman’ adlı metnin her bölümünün mısra sonlarında yer alan kelimeler arasında ses benzerliği vardır. Örneğin birinci bölümün mısra sonlarında yer alan ‘taze’ ve ‘yelpaze’ kelimeleri arasında ses benzerliği vardır. Bu ses benzerlikleri şiirde bir ahenk oluşmasına katkıda bulunmaktadır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır?
Cevap: Haklıdır.
g. “ ‘Orman’ adlı metnin 8. bölümünün mısra sonlarında yer alan ‘çoraktır’ ve ‘konaktır’ kelimeleri arasında da ses benzerliği vardır. Bu iki kelime arasında, kelime sonlarındaki ‘aktır’ sesleri benzerdir.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır?
Cevap: Haklıdır.
ğ. “ ‘Çoraktır’ ve ‘konaktır’ kelimeleri arasındaki benzer seslerden ‘ak’ sesleri, iki farklı kelime içinde yer almaktadır. Biri ‘çorak’ kelimesindeki ‘ak’ sesleri, diğeri de ‘konak’ kelimesindeki ‘ak’ sesleridir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış ve okunuşları aynı, anlam ve görevleri farklı ‘ak’ sesleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır?
Cevap: Haklıdır.
h. “ ‘Çoraktır’ ve ‘konaktır’ kelimelerinin sonunda yer alan “-tır” ekleri arasında da ses benzerliği vardır. Bu iki ek, aynı ektir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış, okunuş, anlam ve görevleri aynı olan ‘-tır’ ekleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır?
Cevap: Haklıdır.
“Orman” adlı metindeki bütün kafiyelerin altlarını çiziniz. Redifleri ise daire içine alınız. Çalışmayı metin üzerinde yapınız.
Cevap:
Orman Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık - Kafiye - Redif
Orman Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık – Kafiye – Redif

 Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 230-231

Beyaz Diş Dinleme Metni Cevapları Sayfa 230

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.
“İnsan ruhunun bir parçası, hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz.”
Anatole France (Anatol Frans)
Cevap: Hayvan sevgisi insan olmanın önemli bir parçasıdır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Hayvanları niçin sevmeli, korumalıyız?
Cevap: Hayvanlar doğrudan ya da dolaylı olarak insanoğlunun en büyük yardımcısıdır. Bizim de zeka, sevgi ve merhamet sahibi olan canlılar olarak onları sevip korumak görevimizdir.
• Hayvanların insanlar için neden önemli olduğunu biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Hayvanlar varlıkları ile insanların yaşamını destekler. Eğer hayvanlar olmasaydı, insanların yaşamı zorluklarla dolu olurdu. Bu nedenle hayvanlar insanlar için çok önemli canlılardır.
• Yaşadığınız çevrede hangi hayvan, vahşi hayvan türleri yaşıyor? Bu türlerin gözlemleyebildiğiniz özellikleri nelerdir?
Yaşadığını çevreye göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

a. Metni bir kez daha dinleyiniz. Metni dinlerken defterinize not ettiğiniz kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.
Beyaz Diş Dinleme Metni Cevapları Sayfa 231
b. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.
c. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “✔” işareti koyunuz.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

3. Etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterlerinize istediğiniz konuda bir olay yazısı yazınız.

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. Beyaz Diş neden korkmaktadır?
Cevap: Efendisinin ona doğru uzanan ellerinden korkmaktadır.
2. Beyaz Diş’in insanlara karşı güvensizlik duymasının nedeni nedir?
Cevap: Önceki sahibinin ona işkence etmesidir.
3. Yeni sahibinin Beyaz Diş’i okşaması, onu neden rahatsız etmektedir?
Cevap: Yine işkence göreceğini zannettiği için.
4. Matt (Met), Weedon Scott(Vidın Skat)’a ne söylüyor?
Cevap: “Bay Scott, darılmayın ama düşüncelerimi söylemeliyim. Bana kalırsa bu yaptığınıza macera denir.”
5. Matt, neyin bir macera olduğunu düşünüyor?
Cevap: Vahşi bir hayvanı sevmeye çalışmanın.
6. Beyaz Diş, Matt’i görünce nasıl bir tepki veriyor?
Cevap: Ona hırlıyor.
7. Matt niçin Weedon Scott’a sirke girmemekle kendini harcadığını söylüyor olabilir?
Cevap: Matt, Scoot’ın hayvanlarla iyi geçindiğini, bu işte başarılı olduğunu, eğer sirke girseydi çok büyük işler yapabileceğini düşündüğü için söylüyor.
8. Yazar, Beyaz Diş’in eski yaşamıyla yeni yaşamının niçin birbirinin karşıtı olduğunu düşünüyor olabilir?
Cevap: Beyaz Diş eski yaşamında işkence görerek vahşileştirilmiştir. Yeni yaşamında ise sevgi ve şefkat görerek uysallaşmıştır.
9. Weedon Scott’ın Beyaz Diş’i değiştirdiği söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet, söylenebilir.
10. Weedon Scott, Beyaz Diş’e niçin iyi davranmaktadır?
Cevap: Hayvanları sevdiği için.
11. Beyaz Diş’in hırıltısındaki sertliği yumuşatamamasının nedeni nedir?
Cevap: Geçmiş yaşantısında hırıltısını bu şekilde eğittiği için bunu değiştirmekte zorlanması.
12. Beyaz Diş, hangi zamanlarda huzursuzluk duyuyor, kendini boşlukta hissediyor?
Cevap: Sahibi kendisini sevmediği, ona dokunmadığı zamanlarda
13. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
14. “‘Beyaz Diş’ adlı metin, çok önemli, çok değerli bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?
Cevap: Katılıyorum. Metin, bir hayvanın iç dünyasını çok iyi bir şekilde yansıttığı için bizler bu metin sayesinde hayvanlarla empati kurabilme fırsatı elde etmekteyiz.

6. ETKİNLİK

“Beyaz Diş” adlı metni sınıfta arkadaşlarınıza özetleyiniz.
Beyaz Diş, yarı köpek yarı kurt olan bir canlıdır. Küçükken mağaradan merakına yenik düşerek çıkıp annesi ile birlikte insanların eline geçmiştir. İlk sahibiyle yaşadıklarından rahatsızlık duyup kaçmış, tek başına vahşi bir yaşam yaşamış fakat tekrar sahibinin yanına dönmüştür. İlk sahibi onu başka birine vermiştir. İkinci sahibi Beyaz Diş’e işkence ederek daha da vahşileştirmiştir. Beyaz Diş’i köpek kavgalarına götürerek onun üzerinden para kazanmıştır. Bu kavgaların birinde Weedon Scott adlı bir hayvan sever Beyaz Diş’e acımış ve onu sahibinden satın almıştır. Weedon Scott, Beyaz Diş’e çok iyi davranmıştır. İnsanlara olan güveni sarsılan Beyaz Diş, yeni sahibinin bu sevgisi karşısında afallasa da daha sonradan içindeki boşluğu dolduran bu sevgi ona kendini iyi hissettirmiştir. Yeni sahibine bağlanmıştır.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...