6. Sınıf Türkçe Eksen Cevapları 8. Ünite Bilim ve Teknoloji Teması

Bilim ve Teknoloji Teması


Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 238-240-241

Uçakla Yolculuk Metni Cevapları Sayfa 238

1. ETKİNLİK

“Ulaşım” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap:
Ulaşım
 • Nakliye
 • Taşıt
 • Yol
 • Sefer
 • Trafik
 • Rota

2. ETKİNLİK

• Yolculuk yapmayı sever misiniz? Açıklayınız.
• Son olarak ne zaman ve nereye yolculuk yaptınız?
• En sevdiğiniz ulaşım aracı hangisidir? Niçin böyle düşünüyorsunuz?
Bu soruları siz cevaplayabilirsiniz.
Uçakla Yolculuk Metni Cevapları Sayfa 240

3. ETKİNLİK

“Uçakla Yolculuk” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek her kelimeyi birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi defterlerinize yazınız.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

• Herhangi bir yapım eki almamış (Çekim eki almış olabilir.) ve başka bir kelimeyle birleşme yoluyla oluşmamış, kök hâlindeki kelimeleri tablodaki 1 numaralı bölüme yazınız.
• Yapım eki almış kelimeleri tablodaki 2 numaralı bölüme yazınız.
• En az iki kelimenin, aralarına ek girmeyecek biçimde anlam ve yapı yönüyle birleşip kaynaşmasıyla oluşan ve tek bir varlık ya da kavramı karşılayan kelimeleri tablodaki 3 numaralı bölüme yazınız.
YAPILARINA GÖRE KELİME ÇEŞİTLERİ
kutular mavilik Uludağ yolculuk bahçeler arkadaş
Yeşilköy süslü çekyat oyuncağı dalgakıran insan
Cevap:
1
Basit Kelimeler
 • kutular
 • bahçeler
 • arkadaş
 • insan
2
Türemiş Kelimeler
 • mavilik
 • yolculuk
 • süslü
 • oyuncağı
3
Birleşik Kelimeler
 • Uludağ
 • Yeşilköy
 • çekyat
 • dalgakıran

5. ETKİNLİK

4. etkinlikte yaptığınız çalışmadan hareketle aşağıdaki boşlukları doğru şekilde doldurunuz.
Cevap: 
a. Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir kelimeyle birleşme yoluyla oluşmamış, kök hâlindeki kelimelere basit kelimeler denir. Basit kelimeler, yapım eklerini almaz ancak çekimeklerini alabilir.
b. İsim ya da fiil köklerine yapım ekleri getirilerek oluşturulan kelimelere türemiş kelimelerdenir.
c. En az iki kelimenin, aralarına ek girmeyecek biçimde anlam ve yapı yönüyle birleşip kaynaşmasıyla oluşan ve tek bir varlık ya da kavramı karşılayan kelimelere birleşik kelimelerdenir.
ÖĞRENELİM
Türkçede kelimeler yapılarına göre üçe ayrılır.
Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir kelimeyle birleşme yoluyla oluşmamış, kök hâlindeki kelimelere basit kelimeler denir. Basit kelimeler çekim eklerini alabilir. 4. etkinlikte 1 numaralı bölüme yazdığınız kelimeler basit kelimelerdir.
Uçakla Yolculuk Metni Cevapları Sayfa 241
İsim veya fiil kök veya gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulmuş olan kelimelere türemiş kelimeler denir. 4. etkinlikte 2 numaralı bölüme yazdığınız kelimeler türemiş kelimelerdir.
En az iki kelimenin aralarına ek girmeyecek biçimde anlam ve yapı yönüyle birleşip kaynaşmasıyla oluşan ve tek bir varlık ya da kavramı karşılayan, anlatan kelimelere birleşik kelimeler denir. 4. etkinlikte 3 numaralı bölüme yazdığınız kelimeler birleşik kelimelerdir.

6. ETKİNLİK

1. Şair ilk dörtlükte, uçağın hangi özelliğini vurguluyor?
Cevap: Çift motorlu olmasını vurguluyor.
2. Şair uçuş sırasında ilk önce hangi manzarayla karşılaşıyor?
Cevap: Güneş ışığı vurmuş Uludağ ve dumanlarını savuran fabrika manzarasıyla karşılaşıyor.
3. Şair köyleri neye benzetiyor?
Cevap: Yan yana sıralanmış kutulara benzetiyor.
4. Şair Mudanya trenini niçin oyuncağa benzetiyor olabilir?
Cevap: Yüksekteyken aşağıdaki nesneler olduğundan daha küçük göründüğü için.
5. Şair bahçeleri ve denizi nelere benzetiyor?
Cevap: Bahçeleri süslü raflara, denizi çarşafa benzetiyor.
6. 7 ve 8. dörtlüklerde şair, hangi benzetmelere başvuruyor?
Cevap: Sürüler yamaya, burunlar kamaya benzetiliyor.
7. “Bu şiirdeki cümleler, şairin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelerdir; yani öznel yargılı cümlelerdir. Bu şiirdeki cümlelerde anlatılanların doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişebilir; yani cümlelerdeki yargılar kanıtlanamaz.” şeklinde açıklama yapan biri sizce bu düşüncelerinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
8. Şiirde, kişiden kişiye değişmeyen, herkes için aynı olan, kanıtlanabilir yargıların anlatıldığı cümleler var mıdır? Varsa bu cümleleri söyleyiniz.
Cevap: Yoktur.
9. Bu şiirde kişiden kişiye değişmeyen, herkes için aynı olan, kanıtlanabilir yargıların anlatıldığı cümlelere, yani nesnel yargılı cümlelere yer verilmemiştir.” şeklinde açıklama yapan biri sizce bu düşüncelerinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
10. Şiirin konusu ve ana duygusu nedir?
Cevap: Konusu uçak yolculuğudur. Ana duygusu uçak yolculuğu sırasında karşılaşılan manzaraya karşı hayranlıktır.
11. Metinde en çok beğendiğiniz ifade, bölüm hangisi oldu?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
12. Metin, duygu ve düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Uçakla Yolculuk” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Uçakta yaptığı yolculuk esnasında hissettiği duyguları anlattığı için.
• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Uygundur.
• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap: YUKARIDAN BURSA

Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 243-251-252-253-254-255

Robotik ile Enerji Metni Cevapları Sayfa 243

1. ETKİNLİK

Aşağıda tanımı verilen kavramın ne olduğunu tahmin etmeye çalışınız. Tahmininizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Ardından öğretmeninizin rehberliğinde bu tanımın hangi kavrama ait olduğunu bulunuz.
“Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç.”
Cevap: Enerji

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• “Enerji kaynakları” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Elektrik, ısı, ışık gibi enerji üretmek için tasarlanmış ya da doğada bunları üreten nesneleri anlıyoruz.
• Enerjinin nasıl elde edildiğini, üretildiğini biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Enerji doğal kaynaklardan ya da üretilen makineler vasıtasıyla elde edilip üretilmektedir. Mesela elektrik santralleri ile elektrik enerjisi elde ederiz. Evlerde kullandığımız sobalar ısı enerjisi üretirler.
• Bildiğiniz enerji üretim kaynakları var mı? Varsa açıklayınız.
Cevap: Elektrik santralleri, barajlar, güneş, akarsular, rüzgar.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.
Cevap: Robotik adlı bir robot ile enerji konusunun işlenmesi anlatılıyor olabilir.
Robotik ile Enerji Metni Cevapları Sayfa 251

4. ETKİNLİK

a. “Robotik ile Enerji” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.
b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.
c. Ardından sözlükten bu kelimelerin anlamlarına bakarak tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
ç. Kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz ve kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazınız. Ardından cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. Metinde anlatılan olay nedir?
Cevap: Metin adlı çocuğun bilim şenliğine katılacağı için proje hazırlaması ve ablası ve Robotik’in Metin’e enerji konusunda ve projesinde yardım etmesi.
2. Metnin kahramanları kimlerdir?
Cevap: Metin, Selin ve Robotik.
3. Kahramanlarımızdan Metin, bilim şenliği için hangi projeyi hazırlıyor?
Cevap: İnsanların evlerine elektriğin nasıl ulaştığını anlatan bir proje hazırlıyor.
4. Okuduğunuz metinde, hangi kaynaklardan elektrik üretilebileceği açıklanmıştır?
Cevap: Güneş, rüzgar, fosil yakıtlar, akarsu.
5. Öğretmeni, Metin’e hangi konuda yardımcı oluyor?
Cevap: Projesini sunarken jüri üyelerinin sorabileceği soruların cevapları konusunda yardımcı oluyor.
6. Yenilenebilir enerji metinde nasıl tanımlanmıştır?
Cevap: Rüzgar, yağmur ve güneş gibi doğal kaynaklardan oluşan enerjidir.
7. Jeotermal enerji metinde nasıl tanımlanmıştır?
Cevap: Toprağın derinliklerinde kalmış ısıdaki enerjidir.
8. Metinde, üzerinde durulan bütün enerji kaynakları hangileridir?
Cevap: Güneş, rüzgar, yağmur suları, fosil yakıtlar, jeotermal enerji.
9. Metin, nerede ve niçin uyuyakalıyor?
Cevap: Kanepede, geç vakte kadar kitap okuduğu için uyuyakalıyor.
10. Dedelerinin doğum günü kutlamasına giderlerken Metin’in sorduğu hangi soru Selin’in kahkahalarla gülmesine neden oluyor?
Cevap: “Ben kendi arabamı alana kadar dünyada benzin kalır mı diye merak ettim.”
11. “Selin, iyi bir kardeştir çünkü…” cümlesi nasıl tamamlanabilir? Metinden hareketle açıklayınız.
Cevap: Bildiklerini kardeşi ile paylaşmaktan ve ona yardım etmekten çekinmemiştir.
12. Enerji nasıl üretilmektedir? Metinden hareketle açıklayınız.
Cevap: Enerji, güneş, rüzgar, su, fosil yakıtlar, jeotermal gibi enerji kaynaklarından üretilir.
13. Sizce Metin, bilim şenliği büyük ödülünü kazanmayı hak etti mi? Açıklayınız.
Cevap: Hak etmiştir. Proje için çok çalışmıştır.
14. Robotik ile Enerji adlı metinden hangi bilgileri öğrendiniz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
15. Sizce “Robotik ile Enerji” başlığı, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız? Açıklayınız.
Cevap: Uyumlu değildir. Robotik adlı robotun metne önemli bir katkısı yoktur. “Enerji Kaynakları” ya da “Enerji Üretimi”, “Metin’in Bilim Projesi” gibi başlıklar daha uygun olurdu.
16. “ ‘Robotik ile Enerji’ adlı metin oldukça önemli, yararlı bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır. Metinde enerji hakkında önemli bilgiler verilmektedir.
Robotik ile Enerji Metni Cevapları Sayfa 252

6. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.
ÖĞRENELİM
Blog, insanların öğrendiklerini, bildiklerini, herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini, günlük hayatta yaşadıklarını; yazı, video, resim ve fotoğraflar eşliğinde paylaştıkları web tabanlı,
yani yalnızca ağ bağlantısı üzerinden erişilebilen, İnternet tarayıcısı yardımıyla çalıştırılabilen bir platformdur.
Blog sahipleri – yazarları, yazılarını kolayca yazıp anında okuyucularla paylaşabilir. Blogların en önemli amacı okurlarla paylaşımda bulunmaktadır.
Paylaşım arttıkça ve okurlar paylaşılanlarla ilgili yorumlarda bulundukça bloglar anlam
kazanır. Asıl adı weblog olan “blog”, “web sitesi”nden farklıdır.
Blog yazılarına yorum eklenebilir. Bu, yazar ve okuyucuyu arasında bir bağ kurulmasını
sağlar. Bir diğer ifadeyle bloglar, yazar ve okurlar arasında etkileşimin olduğu iletişim araçlarıdır. Ancak “web sitesi”ne okurun yorum eklemesi, yani tepkisini yansıtması mümkün değildir.
Bloglar, ücretsiz olarak oluşturulabilir.
B. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle “blog”un ne olduğunu ve blogların hangi amaçlarla kurulduğunu aşağıya yazınız.
Cevap: Blog, web tabanlı bilgi paylaşım ağıdır. İnsanlar bildiği, öğrendiği ve paylaşmak istediği bilgileri diğer insanlara aktarmak amacıyla blog kurarlar.
Robotik ile Enerji Metni Cevapları Sayfa 253
C. Aşağıda, http://blog.geleceginitasarla.net/ adresli blogdan, sayfa görüntüleri yer almaktadır. Bu sayfaları inceleyiniz ve ardından sayfaların altında yer alan soruları cevaplayınız.
Robotik ile Enerji Metni Cevapları Sayfa 255
a. Sizce bu blogun kurulma amacı nedir?
Cevap: Okuyucuları, bilim, teknoloji ve robotik gelişmeler hakkında bilgilendirmek.
b. “Bu blog, bilimle ilgili bilgilerin, gelişmelerin paylaşıldığı bir blogdur.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
c. “Bloglar, günlüklere benzemektedir. Bunu bu etkinlikte incelediğim blog sayfalarından anlayabiliyorum.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
ç. “Bloglar, yazar ve okuyucu arasında bir bağ kurulmasını, etkileşim gerçekleşmesini sağlar. Bunu, bu etkinlikte incelediğim blog sayfalarında yer alan, okurlara yorumlar yazıp gönderme fırsatının sunulduğu ‘Yorum Yap’ bölümlerinden anlayabiliyorum.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...