6. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 5. Ünite Doğa ve Evren Teması

MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 138-139-140-141-142-143 

Merak Ettiklerimiz Metni Cevapları Sayfa 138

1. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap: 
Merak Ettiklerimiz Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları - Eşleştirme
Merak Ettiklerimiz Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları – Eşleştirme
B) Yukarıda açıklamalarıyla eşleştirdiğiniz kelimeleri aşağıdaki bulmacada bularak renkli kalemlerinizle işaretleyiniz. İşaretlemediğiniz harfleri soldan sağa okuyarak bir cümleye ulaşacaksınız. Ulaştığınız cümleyi bulmacanın altına yazınız.
Cevap: 
Merak Ettiklerimiz Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları - Bulmaca
Merak Ettiklerimiz Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları – Bulmaca
Bulmacada Ulaştığım Cümle: Uzay yolunda nefes kesici bir macera yaşamak istiyoruz.
Merak Ettiklerimiz Metni Cevapları Sayfa 139

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Galaksilerin kızıla kayması neyin habercisidir?
Cevap: Galaksilerin bizden uzaklaştığının habercisidir.
2. Güneş olmasaydı yaşamımızda neler değişirdi? Düşüncelerinizi metinden hareketle açıklayınız.
Cevap: Dünyamız karanlık olurdu, ısı olmadığı için ısınamazdık. Besinlerimiz güneş olmadığı için yok olurdu, beslenemezdik. Bütün canlılar yok olurdu.
3. Yakıtları tükenen küçük yıldızlara ne olur? Anlatınız.
Cevap: Uzun süre parıldamaya devam ederler.
4. Sizce başka gezegenlerde hayat var mıdır? Düşüncelerinizi nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
5. Yeni bir gezegen keşfetseydiniz ona hangi ismi verirdiniz? Neden?
Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
6. Keşfettiğiniz gezegenin Dünya’ya göre daha yaşanabilir olması için hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz? Anlatınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

A) 1. Etkinlik’teki bulmacada ulaştığınız cümleden hareketle bir hikâye tasarlayarak hikâyenizin unsurlarını aşağıya yazınız.
B) Unsurlarını belirlediğiniz hikâyenizi defterinize yazınız.
Hayal gücünüzü kullanarak bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Merak Ettiklerimiz Metni Cevapları Sayfa 140

4. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki gazete haberlerini önemli bulduğunuz yerlerin altını çizerek okuyunuz.
Merak Ettiklerimiz Metni Cevapları Sayfa 141
B) Gazete haberlerinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Cevap: 
A GAZETESİ
Savunulan Düşünce
2100 yılında iklim nedeniyle oluşacak felaketlerden ölenlerin sayısının 150 binden fazla olacak olması.
Gösterilen Nedenler
Küresel ısınma nedeniyle mevsimlerin değişmesi, sıcak hava dalgasının artması, kıyı taşkınları.
B GAZETESİ
Savunulan Düşünce
Küresel ısınmanın aslında var olmadığı, ısınmaya insanların neden olmadığı, küresel ısınmanın halktan iklim vergisi almak için bir oyun olduğu.
Gösterilen Nedenler
1995’ten bu yana küresel ısınmada önemli bir değişiklik olmadığı, var olan değişikliklerin normal olduğu.
C) Bu iki farklı bakış açısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi nasıl etkiledi? Açıklayınız.
Duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
D) Prof. Phil Jones ya da Giovanni Forzieri’den birine e-posta yazacak olsanız kime, ne sormak isterdiniz? Sormak istediklerinizi e-posta şeklinde yazınız.
Sormak istediklerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Merak Ettiklerimiz Metni Cevapları Sayfa 142

5. ETKİNLİK

Astronot olduğunuzu hayal ediniz. Uzayda geçirdiğiniz bir günü anlattığınız hikâye edici metin yazınız. Hikâyenize uygun başlık koymayı unutmayınız.
Hayal gücünüzü kullanarak bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Merak Ettiklerimiz Metni Cevapları Sayfa 143

6. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. İsim tamlamalarının altını örnekteki gibi çiziniz.
Cevap: 
Galaksilerin ışıkları kızıla kayıyor.
Bu yıldız, Güneş Sistemi’nin merkezinden ışık saçıyor.
Bilim insanları, bu konuda araştırmalar yapıyor.
Gezegenimizde yaşamın kaynağı Güneş’tir.
Neden evrenin başlangıcı olduğunu düşünüyoruz?
B) Aşağıdaki atasözlerinin bazı kelimeleri eksik bırakılmıştır. Bu atasözlerini parantez içlerindeki isimlerle, isim tamlaması oluşturacak şekilde örnekteki gibi tamamlayınız.
Cevap: 
Lafla peynir gemisi yürümez.
Borç yiğidin kamçısıdır.
Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
Ay ışığında ceviz silkilmez.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Evliya Çelebi ve “Seyahatname” hakkında araştırma yapınız.
Cevap: 
MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 146-147-148-149-150-151

Afyon Metni Cevapları Sayfa 146

1. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten ve TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nden bulunuz.
Cevap: 
güzergah: Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
emektar: Çok kullanılmış, eski
haşhaş: Gelincikgillerden, kapsüllerinden afyon elde edilen, tohumlarından yağ çıkarılan bir yıllık ve otsu bir kültür bitkisi
kaplıca: Sıcak su çıkan yer, suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam
rota: Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
ipin ucunu kaçırmak: Yönetimde veya bir şeyi kullanmada gereken ölçüyü yitirmek
bükme: Afyon yöresine ait mercimekli bir börek türü
caba: Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarından üç tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız.
Cevap: 
— Doktor sırt ağrıları için kaplıcaya gitmesini tavsiye etmiş.
— Annemiz ziyaret için memlekete gittim, eski öğretmenimi de görmek cabası oldu.
— Antalya’ya giderken güzergahımızın üzerinde nefis kuru fasulye yapan bir lokantaya da uğradık.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Yazar ve ailesinin gezecekleri yerlerin özelliklerini araştırma sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Gezecekleri yerde neler yemeleri, hangi tarihi yapıları ziyaret etmeleri gerektiğini öğrenmek, ziyaret esnasında sıkıntı çekmemek için gezecekleri yerleri araştırıyorlar.
2. Afyon’a komşu olan iller hangileridir?
Cevap: Eskişehir, Konya, Isparta, Denizli, Uşak ve Kütahya.
3. Metinde, Afyon’a ait hangi tarihî ve doğal güzelliklerin adı geçmektedir? Açıklayınız.
Cevap: Karahisar Kalesi, İhsaniye Kervansarayı, Emre Gölü, Kayıhan Göynüş Vadisi, Kaya Kiliseleri,  Kocatepe, İscehisar Peribacaları.
4. Yazarın Afyon gezisinde en ilginç bulduğu şey nedir?
Cevap: Çamur banyosu.
5. Ülkemizin hangi şehirlerini gezip görmek istiyorsunuz? Nedenleriyle açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
6. Bir şehir kuracak olsanız şehrinizin hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
Afyon Metni Cevapları Sayfa 147

3. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki görselleri inceledikten sonra “Dünyamın Yedi Harikası” başlıklı metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.
DÜNYAMIN YEDİ HARİKASI
Geçen gün öğretmenimiz dünyanın yedi harikasını anlattı bize: Keops Piramidi, Babil’in Asma Bahçeleri, Zeus Heykeli, İskenderiye Feneri, Rodos Heykeli, Halikarnas Mozolesi, Artemis Tapınağı. Bu “kıymetli” yapılar maalesef korunamamış. Bazen doğal afetler bazense insanoğlu zarar vermiş, parçalamış. Yalnızca Keops Piramidi kalmış ayakta.
Ancak bu harika yapılar, hepimizin yaşadığı dünyaya ait. Okuduğum bir kitapta “Her insan ayrı bir dünyadır.” yazıyordu. Ben de kendi dünyamın yedi harikasını düşündüm bugün. Benim yaşamımdaki yedi harika şeyi… Sonra annemin güzel sesini duydum mutfaktan. Beni çağırıyordu. Listemdeki ilk harikayı bulmuştum işte. Yaşamımdaki tüm insanları, hayvanları, nesneleri, mekânları düşündüm, hatta yapabildiğim şeyleri bile… Listem yavaş yavaş oluşuyordu kafamda. Yavaşça mutfağa doğru ilerlerken kendime şu sözü verdim: Benim harikalarımın dağılıp parçalanmasına, zarar görmesine izin vermeyeceğim.
Seçil VARDAR
B) Yukarıdaki metinden hareketle kendi dünyanızın harikalarını anlattığınız bir konuşma yapınız.
Afyon Metni Cevapları Sayfa 148

4. ETKİNLİK

Afyon gezisine katılan yazar, Afyon’daki çiçekçilerden birine girerek annesi için bir buket hazırlatmıştır. Grafikteki sütunlar çiçek türlerini, grafiğin sol tarafındaki sayılar ise bukette yer alan çiçek sayılarını göstermektedir. Bukette bir tane kırmızı gül bulunmaktadır. Diğer sütunlardaki çiçek türlerini aşağıdaki bilgilerden hareketle siz yazınız.
Bilgiler:
  1. Bukette, kırmızı gülün sayısından üç fazla beyaz gül bulunmaktadır.
  2. Bukette, birbiriyle eşit sayıda pembe ve beyaz karanfil vardır.
  3. Beyaz gülün sayısından iki fazla kırmızı karanfil bulunmaktadır.
  4. Beyaz karanfil sayısının üç katı sarı papatya vardır.
  5. Boş kalan sütun ise beyaz papatya sayısını göstermektedir.
Sorular:
1. Hangi iki çiçek türünün sayılarının toplamı 17’dir?
Cevap: Beyaz papatya ve sarı papatya
2. Size göre soldan 4. sütun hangi çiçek türünün sayısını göstermektedir?
Cevap: Beyaz gül
3. En az sayıdaki çiçek türü sayısı ile en çok sayıdaki çiçek türü sayısının toplamı kaçtır?
Cevap: 15
4. Grafikteki çiçek isimlerini sağdan sola doğru sıralayınız.
Cevap:  Beyaz papatya, kırmızı gül, beyaz karanfil, beyaz gül, pembe karanfil, sarı papatya, kırmızı karanfil

5. ETKİNLİK

A) Aşağıda verilen özelliklerden hangileri okuduğunuz “Afyon” metninde görülmektedir? Yanlarına çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz.
Cevap: 
Yer ve zaman belirsizdir.
Gezip görülen bir yer anlatılmıştır. X
Gerçekte var olmayan bir yer anlatılmıştır.
Sahnede canlandırılmak üzere yazılmıştır.
Afyon Metni Cevapları Sayfa 149
B) Yukarıda özelliklerini işaretlediğiniz metin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: 
A) Gezi yazısı B) Mektup C) Fabl D) Masal
C) “Afyon” metninin tür özelliklerini taşıyan bir metin yazınız. Metninize uygun bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap: 
(örnektir)
YEDİGÖLLERDE KAMP
Yedigöller’de sonbahar geldi. Dün, dayanamadım sonbaharın geldiğini duyunca, 2 günlük kamp yapmaya Yedigöller’e gittim.
Sonbaharın en güzel rotalarından birisi olan Yedigöller ve Abant, kırmızı ve turuncunun görsel şovu ile beni benden aldı. Sanırım bir kaç haftaya, daha da renkler güzelleşir ve masallardaki gibi olmaya başlar. O yüzden şimdiden planları yapmaya başlayın efendim. Benim size önerilerim:
Yedigöller’de pek fazla tesis yok. O yüzden, hemen Mengen’de bulunan Hindiba Doğaevi hem kamp için hem de konaklama için güzel bir yer.
Bu arada, benim yaptığım gibi kamp yapacaksanız; hem bu tesisin kamp alanında; hem de Yedigöller’de bulunan Derin Göl’de kamp atabilirsiniz. Ama geceleri biraz soğuk olabilir. O yüzden, mutlaka uyku tulumunuz da olsun.
Bu arada ulaşımdan bahsetmedim : Şahsi aracınız olmalı. Zaten bu gezide de, özellikle yol üstündeki sevimli çay evlerine uğramak, gezinin en güzel kısmı olacaktır. Bulut denizinden bahsetmiyorum bile.
Son olarak, gezi planımı yaparken, Yedigöller’e 100 km mesafede olan Abant’ı rotama eklemeye son saniye karar verdim. O yüzden her 2 yeri de görmeden dönmeyin derim. Sanırım toplamda 2 gün rahat yeter.
Deniz Pehlivan (birhayalinpesinde.com)
Afyon Metni Cevapları Sayfa 150

6. ETKİNLİK

Okulunuzda yürüttüğünüz bir proje kapsamında sınıf olarak gezi düzenleyeceğinizi hayal ediniz. Bu gezinin planını yaparak aşağıdaki formu doldurunuz.
GEZİ PROGRAMI
Eğitim Kurumunun Adı: …………………………………………………………………………………….
Gezi Tarihi: ………………………………………………………………………………………………………..
Gezi Yeri: …………………………………………………………………………………………………………..
Geziye Çıkış Saati: …………………………………………………………………………………………….
Geziden Dönüş Saati: ………………………………………………………………………………………..
Gezi Kafile Başkanı: ………………………………………………………………………………………….
Sınıf Rehber Öğretmeni: ……………………………………………………………………………………
Takip Edilecek Yol: …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Gezinin Amacı: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Gezinin Konusu: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Gezi İçin Belirlenen İnceleme – Araştırma Görevi: ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Değerlendirme: . …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Afyon Metni Cevapları Sayfa 151

7. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Sıfat tamlamalarını bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.
Cevap: 
Balıkçıların kovalarında irili ufaklı balıklar var.
Eğlenceli bir gezi olacağa benziyor.
Kız Kulesi, masalsı bir kuledir.
Her yerde tarihî yapılar var.
Bugün ilginç bir efsane dinledik.
B) Aşağıdaki atasözlerini sıfatlar ve isimler bölümlerinden uygun sözcükleri seçerek örnekteki gibi tamamlayınız.
Cevap: 
2. İşleyen demir pas tutmaz.
3. Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
4. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
5. Ak akçe kara gün içindir.


MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 154-155-156-157-158-159 
(Doğa v Evren Teması
Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 154

1. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.
Cevap: 
etken: Etki eden şey, faktör
nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
konut: İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh
erozyon: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl
kademe: Aşama, basamak, derece
tanker: Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon
varil: Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
filtre: Süzgeç, süzek
sanayi: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri
endüstri: Sanayi
B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden beşini kullanarak suyun hayatımızdaki önemi ile ilgili bir metin yazınız.
Cevap: 
Aşağıdaki butona tıklayarak suyun hayatımızdaki önemi ile ilgili bir metne ulaşabilirsiniz.
C) Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya yazınız.
Cevap: Su kirliliğinin doğaya ve insanlara olan etkileri

2. ETKİNLİK

1. Su kirliliği nasıl oluşmaktadır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: Zararlı maddelerin suya karışması ile su kirliliği oluşur.  Kanalizasyon ve fabrika atık sularının arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılması su kirliliğine örnektir.
2. Suların kirlenmesine karşı alınan önlemlerin amaç ve sonuçları nelerdir?
Cevap: Atık kirli su miktarını azaltmak ve suyun kirlenmesini önlemek, kirlenmiş suların arıtılmasını sağlamaktır.
3. “Suların Kirlenme Nedenleri Nelerdir?” başlığı altında verilen maddelerden hareketle asıl kirleticilerin kim olduğunu bulabildiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Asıl kirletici insanlardır. Suyun kirlenmesinin nedenleri insan eliyle, bilinçsizce yapılan işlemlerdir. Doğa kendi kendini kirletmez.
4. Metinde verilen bilgilere göre kirli su kullanırsak neler olur?
Cevap: Salgın hastalıklar meydana gelebilir, doğadaki hayvan ve bitkiler zarar görür, içilebilir ve kullanılabilir su sıkıntısı yaşanır.
5. “Su gibi aziz (kıymetli) ol!” sözü size neler çağrıştırıyor? Açıklayınız.
Cevap: Su insan hayatı için çok kıymetlidir. Bu söz ile en az su kadar kıymet kazanmanın önemi vurgulanmaktadır.
Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 155

3. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu üç görseli birbiriyle karşılaştırarak çevre temizliği konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili şekilde kullanınız.
Konuşmanızda aşağıda bağlantıları verilen yazılardan faydalanabilirsiniz.
B) Görseldeki sloganla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
C) Çevre temizliği ile ilgili bir slogan geliştirerek sloganınızı aşağıdaki bölüme yazınız. Sloganınızı sınıf panosunda sergileyiniz.
Cevap: 
(örnektir)
İnsanın en büyük erdemidir temizlik, en büyük ayıbı ise kirlilik.
Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 156

4. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki broşürü inceleyiniz.
DOĞADA YOK OLMA SÜRELERİ
teneke kutu – 10 yıl
sakız – 5 yıl
cam şişe 4000 yıl
pil – 300 yıl
plastik poşet – 20 yıl
gazete – 3 ay
pet şişe – 400 yıl
Atıkları Nereye Götürelim?
Atıklarımızı en yakınımızdaki geri dönüşüm kutularına bırakabiliriz.
Geri Kazanılabilen Atıklar Nelerdir?
Kâğıt Karton: her türlü kâğıt atıkları, gazete, dergi…
Plastik: deterjan ve şampuan ambalajları, bazı sağlık ve kozmetik ürünlerinin ambalajları, margarin kapları, su, ayran vb. ürün ambalajları.
Metal: her türlü içecek kutuları, yağ tenekeleri, alüminyum ambalajlar.
Cam: her türlü cam şişe ve kavanozlar.
Atıklardan Neler Üretilir?
Kâğıt Atıklardan: kâğıt, ambalaj…
Plastik Atıklardan: deterjan şişeleri, çöp kutuları, kirli su boruları, otomobil yedek parçaları…
Metal Atıklardan: metal malzemeler, pencere çerçevesi, sprey kutusu…
Cam Atıklardan: cam şişe, kavanoz…
Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 157
B) İncelediğiniz broşürden hareketle “hava kirliliği” konulu bir broşür hazırlayarak broşürünüzü sınıf veya okul panosunda sergileyiniz.
Aşağıdaki broşürü örnek alabilirsiniz.
Hava Kirliliği Broşür Örneği
Hava Kirliliği Broşür Örneği

5. ETKİNLİK

Çevre dostu ürünler satan bir fabrikanın sahibi olduğunuzu hayal ediniz. Ürünlerinizi tanıtacağınız bir reklam metni yazınız.
Hayal gücünüzü kullanarak bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 158

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinden hareketle, etkinlikte kullanılan metnin yazarı hakkındaki bilgileri tahmin etmeye çalışınız. Tahminlerinizi alttaki forma örnekteki gibi yazınız ve metne uygun bir başlık bulunuz.
Benim adım, gökyüzünden düşen rahmetin adıdır. Bulutların gözyaşlarıdır. Soyadımsa ağaçların tutunduğu kahverengi örtüsüdür doğanın. Annemin adı, güzel kokusu ve renkleriyle süslerken bahçeleri; babamın adı ulu, kalın gövdeli ve uzun ömürlü bir ağaçtır. Kökleri derinlere uzanır.
Doğduğum şehir bir çağ açmış bir çağ kapatmıştır fethedilince. Doğduğum yıl ise, Fatih’in burayı fethetmesinden 554 yıl sonradır. Dünyayı ve tüm gezegenleri kaplayan derin karanlıktır ağabeyimin adı. Ben ona, güneşli ve sıcak bir günde, karne hediyesi olarak doğmuşum. Doğduğum ayın tam ortasında açmışım gözlerimi dünyaya. Şimdi ise doğduğum ülkenin başkentinde 6. sınıfa gidiyorum.
Cevap: 
Adı: Yağmur
Soyadı: Toprak
Doğum tarihi (Gün/Ay /Yıl): 29 Mayıs 2007
Doğum Yeri: İstanbul
Annesinin Adı: Çiçek
Babasının Adı: Çınar
Ağabeyinin Adı: Uzay
Şu Anda Yaşadığı Şehir: Ankara
Metnin Başlığı: Ben Kimim?

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki yazının bazı bölümleri, tamamlamanız için yarım bırakılmıştır. Bu yazının başlığını, yarım bırakılan cümlelerini ve devamını tahmin ederek anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Metninizi tamamlarken geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanınız.
Cevap: 
DOĞAYA SAHİP ÇIK
Doğa bizim her şeyimizdir. Doğayı koruyamazsak bir gün dünyanın sonu gelebilir. Bu yüzden doğaya ve onun sunduklarına karşı çok dikkatli davranmalıyız. Doğal kaynaklarımız sandığımız kadar sınırsız değildir. Dünyadaki her kaynağın ne kadar önemli olduğunu
bilmeli ve kaynaklarımızı doğru bir biçimde kullanmalıyız.
Doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmak için öncelikle onların bizler için ne kadar gerekli olduğunu ve kaynaklarımızı nasıl doğru kullanabileceğimizi öğrenmemiz gerekir. Doğal kaynakların sınırlı kaynaklar olduğunun farkında olmalıyız ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Doğanın sunduğu bu kaynaklara karşı bize düşen görev bu kaynakları hem bize hem de dünyadaki tüm canlılara uygun şekilde kullanmaktır. Bu kaynakları kullanırken doğaya zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. Böylece doğa daima iyi halde kalmaya ve bize kaynaklar sunmaya devam eder.
Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 159

8. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan “su” kelimesinin geçtiği altı çizili deyimleri inceleyiniz. Aynı veya yakın anlama sahip olduğunu düşündüğünüz deyimleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Daha sonra atasözleri ve deyimler sözlüğünden eşleştirmelerinizi kontrol ediniz.
Yemekleri görünce ağzının suyu aktı.
Havanda su dövme, bence bu çocuk adam olmaz.
Okulda futbol maçı yapınca böyle su içinde kalmış.
Bu iki arkadaşın aralarından su sızmaz.
İflas ettiğini bir türlü kabul etmiyor, işleri toparlamak için kalburla su taşıyordu.
Son model arabayı görünce adamın ağzı sulandı.
Hasta çocuk ateşlenince su gibi terledi.
Ortaklıkları süresince içtikleri su ayrı gitmezdi.
Cevap: 
ağzının suyu akmak
ağzı sulanmak
su içinde kalmak
su gibi terlemek
arasından su sızmamak
içtiği su ayrı gitmemek

MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 160-161-162-163-164-165 

Kar Kristallerinin Peşinde Bir Yaşam Dinleme Metni Cevapları Sayfa 160

1. ETKİNLİK

“Kar Kristallerinin Peşinde Bir Yaşam” adlı metni dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında öğretmeniniz metni durdurup metnin devamıyla ilgili tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular soracaktır. Tahminlerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.
Dinleme esnasında öğretmeninizin sorduğu sorulara göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Kar Kristallerinin Peşinde Bir Yaşam Dinleme Metni Cevapları Sayfa 161

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Cevap: 
eyalet: Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan yönetim bölgesi
kristal: Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim, billur
objektif: Fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün vb. optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine aktaran mercek veya mercek sistemi
kadife: Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş, velur
gözlem: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
prizma: Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Wilson Bentley (Vilsın Bentli), nasıl bir çocukluk yaşamıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?
Cevap: Gözlemci, meraklı ve araştırmacı bir çocukluk geçirmiştir. Bunu, annesinin hediye ettiği mikroskop ile etrafındaki her şeyi incelemesinden anlıyoruz.
2. Wilson Bentley, kar kristallerinin resmini çizerken nasıl bir sorun yaşamıştır? Bu soruna bulduğu çözüm nedir?
Cevap: Çizim yaparken kar kristallerinin erimesi sorununu yaşamıştır. Kar kristallerinin, mikroskop objektifi takılı bir fotoğraf makinesi ile çekerek bu soruna çözüm bulmuştur.
3. Metne göre kar kristallerinin farklı şekil ve büyüklükte olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Bu kristallerin şekil ve büyüklüklerinin hava sıcaklığına, rüzgarın hızına ve şiddetine, atmosferdeki su buharı miktarına ve bulutların yüksekliğine bağlı olarak değişmesi.
4. Yaşadığınız çevrede ne tür değişimler fark ediyorsunuz? Anlatınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
5. Yaşadığınız çevreyi gözlemlemeniz neden önemlidir? Açıklayınız.
Cevap: Gözlem yaparak yaşadığımız çevreyi keşfedebilir, böylece daha iyi anlayabiliriz. Çevremizi anladığımızda ise bütün sorunlara çözüm yolu bulmamız mümkündür. Gözlem yapmak, hayatımızı kolaylaştırır.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni daha önce okuduğunuz “Ben Aziz Sancar” başlıklı metin ile karşılaştırınız.
Benzerlikler
Cevap: Her iki metinde de buluş yapmış insanlar tanıtılmaktadır.
Farklılıklar
Cevap: “Ben Aziz Sancar” metni 1. kişi ağzından, bu metin ise 3. kişi ağzından anlatılmıştır.

5. ETKİNLİK

Wilson Bentley’in kar kristallerine olan ilgisini fark eden ailesiyle Wilson Bentley arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir? Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla bir konuşma kurgulayarak sınıfınızda canlandırınız.
Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.
Kar Kristallerinin Peşinde Bir Yaşam Dinleme Metni Cevapları Sayfa 162

6. ETKİNLİK

Doğa ile ilgili merak ettiğiniz ve cevabını bulmak istediğiniz bir konuda, Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla aşağıdaki bilimsel araştırma basamaklarına uygun bir araştırma projesi hazırlayınız. Hazırladığınız projeyi arkadaşlarınıza sununuz.
Bu etkinlik bir grup çalışmasıdır. Grubunuzla birlikte bu etkinliği yapabilirsiniz.
Kar Kristallerinin Peşinde Bir Yaşam Dinleme Metni Cevapları Sayfa 163

7. ETKİNLİK

A) Aşağıda içinde “ağaç” kelimesi geçen atasözlerini düzenleyerek anlamları ile eşleştiriniz.
Cevap: 
ağaç bir vuruşla devrilmez → (D) Olumlu bir sonuç elde etmek için tek bir girişimle yetinilmemeli, o işe devam edilmelidir.
meyve veren ağaç taşlanır → (E) Bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimseler kıskanılır, eleştirilir ve işlerini yapmaları zorlaştırılır.
ağacı kurt, insanı dert yer → (A) Kurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir
ağaç yaprağıyla gürler → (B) İnsan önemli işleri akrabası, yakınları, yandaşlarından güç alarak daha kolay yapar.
ağaç yaş iken eğilir → (C) İnsanlar küçük yaşta kolay eğitilir
B) Yukarıdaki atasözlerinden birini seçerek bu atasözünün içinde geçtiği bir paragraf yazınız.
Cevap: 
(örnektir)
Çoğu insan bir işi ilk denemesinde başaramazsa o işten hemen vazgeçer. Bu insanlar hayatları boyunca başarısız olmaya mahkum insanlardır. Atalarımız bile “Bir vuruşla ağaç devrilmez.” demişler. Demek ki başarısızlığı bir sonuç olarak görmemeli, başarı için tekrar tekrar denemeliyiz. Ancak bu şekilde hedeflerimize ulaşabiliriz.
Kar Kristallerinin Peşinde Bir Yaşam Dinleme Metni Cevapları Sayfa 164

8. ETKİNLİK

Ayşegül’ün yaşadığı şehrin haftalık hava durumu tahmin verileri aşağıdaki gibidir:
A) Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak tablo üzerinde boş bırakılan gündüz sıcaklıklarını yazınız.
  • Kuzeyden esen rüzgârlar gündüz sıcaklığını gece sıcaklığına göre dört derece artırmaktadır.
  • Doğudan esen rüzgârlar gündüz sıcaklığını gece sıcaklığına göre üç derece düşürmektedir.
  • Batıdan ve güneyden esen rüzgârlar hava sıcaklığını değiştirmemektedir.
Cevap: 
11 Mart Pazartesi ⇒ 12 Mart Salı ⇒ 
13 Mart Çarşamba ⇒ 
14 Mart Perşembe ⇒ 
15 Mart Cuma ⇒ 
16 Mart Cumartesi ⇒ -2°
17 Mart Pazar ⇒ -3°
Kar Kristallerinin Peşinde Bir Yaşam Dinleme Metni Cevapları Sayfa 165
B) Tablo üzerindeki bilgilerden hareketle aşağıdaki soruları örnekteki gibi cevaplayınız.
En sıcak gündüz hangisidir?
Cevap: 11 Mart Pazartesi
En soğuk gündüz hangisidir?
Cevap: 17 Mart Pazar
En soğuk yağışlı gün hangisidir?
Cevap: 17 Mart Pazar
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı en fazla olan yağışlı gün hangisidir?
Cevap: 14 Mart Perşembe
Rüzgârın en şiddetli estiği yağışlı gün hangisidir?
Cevap: 13 Mart Çarşamba
Rüzgârın en zayıf estiği yağışsız gün hangisidir?
Cevap: 15 Mart Cuma
Rüzgârın kuzeyden estiği en soğuk yağışlı gün hangisidir?
Cevap: 14 Mart Perşembe
C) Hava sıcaklığının 0° C ve altına düştüğü günlerde Ayşegül okula bir araçla gitmeyi tercih etmektedir. Buna göre, Ayşegül hangi günlerde okula araçla gitmeyi tercih edecektir? Nedenleriyle yazınız.
Cevap: 
13 Mart Çarşamba ve 15 Mart Cuma günleri okula araçla gitmeyi tercih edecektir. 13 Mart Çarşamba günü doğudan esen rüzgârlar gündüz sıcaklığını gece sıcaklığına göre üç derece düşürmektedir. Bu da o günün gündüz sıcaklığının 0 derece olduğunu gösterir. 15 Mart Cuma günü rüzgar batıdan esmekte ve sıcaklığı değiştirmemektedir. O gün gündüz sıcaklığı 0 derecedir. Cumartesi ve pazar günleri okul kapalı olduğu için Ayşegül okula gitmeyecektir. Eğer hafta sonu kurslarına gidiyorsa cumartesi ve pazar günü de okula araçla gitmeyi tercih edebilir. Çünkü o günlerde hava sıcaklığı sıfırına altındadır.
D) Ayşegül’ün yaşadığı şehrin bir haftalık hava tahmin verilerinden yola çıkarak bu şehrin ikliminin insanların yaşam biçimi üzerindeki etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz (giyim şekilleri, ulaşım, sosyal yaşam, beslenme vb.)?
Cevap: 
Bu şehirdeki insanlar hava sıcaklıklarına bağlı olarak hasta olmamak için sıkı giyinmek zorundalar. Günler genel olarak yağışlı geçtiğinden her zaman şemsiyelerini yanlarında taşımalılar. İnsanlar hava soğuk olduğu için evde oturmayı tercih edeceklerdir. Böylece sosyal yaşamlarındaki etkinlikleri azalacaktır. Soğuğa direnmek ve hasta olmamaları için iyi beslenmeleri, bol bol vitamin almaları gerekmektedir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşmak üzere Anadolu’da kurulan Türk devletleriyle ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap: 

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...