6. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 6. Ünite Milli Kültürümüz Teması

Milli Kültürümüz Teması


MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 174-175-176-177-178-179 

Anadolu Metni Cevapları Sayfa 174

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle şiirde geçen kelimeleri bularak bulmacayı tamamlayınız.
Cevap: 
Soldan Sağa:
 1. Tasa, kaygı, üzüntü. GAM
 2. Büyük ve süslü çadır, çerge. OTAĞ
 3. Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma. SILA
 4. Elmas, yakut vb. değerli taşlar, mücevher. CEVAHİR
 5. Baş, kafa. SER
 6. Yıkık, harap. VİRAN
 7. Ermiş. EREN
 8. Kenar, köşe, yer. BUCAK
Yukarıdan Aşağıya:
 1. Keskinleştirilmiş, bilenmiş. ZAĞLI
 2. Ev, aile, soy. OCAK
 3. Baş, başkan, reis. SERVER
 4. Aşiret, boy. OYMAK
 5. Göğüs, gönül, yürek. SİNE
 6. Sınır. HUDUT
 7. Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş. GÜRBÜZ

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.
1. Şiirde kullanılan görseller Anadolu’nun hangi özelliklerini yansıtmaktadır?
Cevap: Kültürünü ve turistik yerlerini yansıtmaktadır.
2. Şair, “ Bize ana kucağıdır o eller.” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.
Cevap: İnsanlar bebekliklerinde kendilerini güvende hissettikleri tek yer annelerinin kucaklarıdır. Şair de Anadolu’yu bu yönüyle ana kucağına benzetmektedir.
3. Sizce toplulukları millet yapan değerler nelerdir?
Cevap: Kültür, tarih, konuşulan dil, din, vatan toprağı.
B) Şiirden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.
Cevap: 
1. “Bu devlete orada temel atıldı.” dizesinde şair nereyi kastetmektedir?
2. Şairin Anadolu’yu Kabe toprağına benzetmesinin sebebi nedir?
Anadolu Metni Cevapları Sayfa 175

3. ETKİNLİK

A) Şair, şiirle başlık arasında nasıl bir ilişki kurmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Şair şiirinde Anadolu’yu ve ona duyduğu sevgiyi anlattığı için başlığı Anadolu olarak belirlemiş.
B) Bu şiirin şairi siz olsaydınız başlığınız ne olurdu? Başlık önerilerinizi yazınız.
Cevap: Ana Kucağımız

4. ETKİNLİK

Aşağıda sonuç paragrafı verilen metnin giriş ve gelişme paragraflarını metnin anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde yazınız.
Cevap: 
(örnektir)
KÜLTÜREL MİRASLARIMIZ
___Kültürel miras, bizden önce yaşayan nesiller tarafından oluşturulmuş, tüm dünya tarafından değerli görüldüğüne inanılan eserlere ve geleneklere verilen isimdir. Mimari eserler, heykeller, resimler, arkeolojik eserler, kitabeler, insan ürüne yada doğal yollarla oluşmuş sitler gibi eserler ile törenler, adetler gibi tarihi, sanatsal ya da bilimsel olarak evrensel değerlere sahip olan her şey birer kültürel mirastır.
___Türkiye de çok eski ve köklü bir tarihe sahip olduğu için kültürel miras bakımından çok zengin bir ülkedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Karagöz Oyunları, Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Aşıklık Geleneği, Nevruz, Mevlevi Sema Töreni, Meddahlık, Kapadokya ve Göreme Milli Parkı, İstanbul’daki Tarihi Yerler, Hattuşaş, Nemrut Dağı, Pamukkale, Safranbolu, Truva Antik Kenti, Efes Antik Kenti…
___Bütün bunlar bizim kültürümüzün zenginlikleridir. Bu kültür zenginliği Türkiye’yi dünyada eşsiz bir ülke yapmaktadır. Bize düşen görev ise bu zenginliğe sahip çıkmak ve kültürümüzü daha da yüceltmektir.
Anadolu Metni Cevapları Sayfa 176

5. ETKİNLİK

A) Aşağıda tanıtılan geleneksel oyunlarımızı inceleyiniz.
Mendil Kapmaca
İki gruba ayrılarak oynanır. Gruplar tek sıra hâlinde karşı karşıya gelirler. Oyun yöneticisinin elinde tuttuğu mendil, her gruptan gelen birer oyuncunun “Başla!” komutundan sonra mendili kapmasıyla oyuncunun çevresinden dolanarak mendili oyunun yöneticisine getirir. Bu oyun, mendili ilk kapan oyuncuya ikinci kez sıra gelene kadar devam eder. Sırası önce gelen grup, oyunu kazanmış olur.
Kulaktan Kulağa
Oyuna katılacak bütün oyuncuların yan yana oturmaları gerekmektedir. Sıranın ucunda oturan oyuncu, yanındaki arkadaşının kulağına herhangi bir cümle fısıldar. Bu oyuncu da duyduğu cümleyi diğer yanındaki arkadaşının kulağına tekrar eder. Bu, böylece sıranın sonuna kadar gider. Sıranın sonundaki oyuncu duyduklarını yüksek sesle tekrarlar. Daha sonra ilk oyuncu oyunun başında söylediklerini yeniden ama bu kez yüksek sesle söyledikten sonra son oyuncuya ulaşana kadar sözün ne kadar değiştiği ortaya çıkar.
Selçuk YILDIRIM
B) Siz de geleneksel oyunlarımızdan birini arkadaşlarınıza tanıtınız. Sınıfta tanıtılan oyunlardan beğendiğiniz birini sınıfınızda arkadaşlarınızla oynayınız.
Cevap: 
Eğer gazoz kapağı oyununu tanıtmak isterseniz, oyun ile ilgili detaylara aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Anadolu Metni Cevapları Sayfa 177

6. ETKİNLİK

Aşağıda “Anadolu” ve “Kardeşim” şiirlerinden verilen bölümleri okuyunuz. Altı çizilmiş olan kelimeleri inceleyiniz. İncelediğiniz kelimeler ve verilen bölümlerden hareketle bu iki şiirin benzer ve farklı yönlerini belirleyerek aşağıya yazınız.
ANADOLU
(…)
Rıza, canım o ellere kurbandır.
Sinesinde yatan, atan, anandır.
Anadolu asıl eski vatandır.
Anamızın kucağıdır o eller.Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI
KARDEŞİM
(…)
Tabiata Veysel Âşık
Topraktan olduk gardaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben bac’ mıyım?
Aşık Veysel ŞATIROĞLU
*Bac: Değersiz, kıymeti olmayan, önemsiz.
Cevap: 
Benzer Yönleri
 • Her iki şiirde de kafiye vardır.
 • Her iki şiirde de şairler isimlerine yer vermişlerdir.
Farklı Yönleri
 • “Anadolu” şiirinde günümüz İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. “Kardeşim” şiirinde şiveli bir dil kullanılmıştır.
 • “Anadolu” şiirinde üç dize kendi aralarında kafiyeliyken “Kardeşim” şiirinde iki dize aralarında kafiyelidir.
Anadolu Metni Cevapları Sayfa 178

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki fotoğrafı inceleyiniz. Bu fotoğrafın sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden hareketle hikâye edici bir metin yazınız.
Anadolu Metni Cevapları Sayfa 179

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve ekleri örneklerdeki gibi birleştirerek birer cümlede kullanınız.
Cevap: 
Anadolu Metni Cevapları - 6. Sınıf türkçe MEB Yayınları - Ekler
Anadolu Metni Cevapları – 6. Sınıf türkçe MEB Yayınları – Ekler
C) “Anadolu” şiirinde, çoğul, hâl ve iyelik eki almış kelimelerden örnekler yazınız.
Cevap: 
Hal Eki Alanlar
 • yurdu
 • Bize
 • soyunu
 • Anadolu’dan
 • meydanda
 • yaylasında
Çoğul Eki Alanlar
 • Osmanlılar
 • Ataların
 • Kahramanlar
 • eller
 • gaziler
 • Memleketler
İyelik Eki Alanlar
 • Osman’ın
 • Tuğrul Bey’in
 • Milletimiz
 • Ataların
 • Erenlerin
MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 182-183-184-185 

Tarhananın Öyküsü Metni Cevapları Sayfa 182

1. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.
Cevap: 
mayalanma: Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
malzeme: Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler
ev ekonomisi: Evin bakımı, geçimi ve yaşayışı ile ilgili bilim dalı
endüstriyel: Sanayi ile ilgili
B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerden iki tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız.
Cevap: 
1. Kek yapmak için öncelikle un, yumurta, süt, şeker gibi malzemeleri hazırlamamız gerekiyor.
2. Birçok endüstriyel ürün geri dönüşüme kazandırılarak çevre kirliliği önlenebilir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Tarhananın ana malzemesi nasıl elde edilir? Anlatınız.
Cevap: Tarhananın ana malzemesi yoğurdun çeşitli malzemeler eklenerek kurutulması ile elde edilir.
2. Yurdumuzda en ünlü tarhanalar nerelerde yapılır?
Cevap: Uşak, Ankara, Kahramanmaraş, Malatya ve Denizli bölgelerinde yapılır.
3. Tarhanalar ne zaman, hangi malzemelerle ve nasıl yapılır? Anlatınız.
Cevap: Genellikle eylül ve ekim aylarında yapılır.  Genel olarak domates, kırmızıbiber, soğan, nane iyice doğranıp yoğurt, un, tuz ilave edilerek harç hâline getirilir. Elde edilen harç bir süre mayalanmaya bırakılır. Mayalanma işlemi bitince elde edilen harçlar, bir bez üzerine yayılarak gölge bir yerde kurutulur, kuruyunca elle ovularak un hâline getirilir. Daha sonra kışın kullanılmak üzere bez torbalarda saklanır
4. Evde hazırlanan yiyeceklerin ev ekonomisine ve sağlığımıza olan faydaları nelerdir?
Cevap: Evde hazırlanan yiyecekler, doğal malzemelerden ve katkısız olarak yapıldığı için sağlığımıza zarar vermez. Uzun süre saklanabildiği ve üretim maliyeti ucuz olduğu için ev ekonomimize katkıda bulunur.
5. Yurdumuzun farklı yörelerine ait yemeklerle ilgili neler biliyorsunuz? Örnekler vererek anlatınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki sahneyi, yönergelere uygun şekilde sınıfınızda canlandırınız.
• Bir kişiyi garson olarak belirleyiniz.
• Bir kişiyi aşçı olarak belirleyiniz.
• Bir kişiyi, başka şehirden sizi ziyarete gelen bir arkadaşınız olarak belirleyiniz.
• Diğer iki kişiyi de ziyarete gelen arkadaşlarını ağırlayacak olan kişiler olarak düşününüz.
• Ziyarete gelen arkadaşınıza şehrinizin veya yörenizin geleneksel yemeklerini ikram edebileceğiniz bir lokantaya gittiğinizi düşününüz. Bu lokantada, garson ve aşçının da yardımıyla arkadaşınıza yöresel yemeklerinizi ikram ederek tanıtınız.
Tarhananın Öyküsü Metni Cevapları Sayfa 183

4. ETKİNLİK

Malzemelerini ve yapılış aşamalarını öğrendiğiniz yemeğinizi aşağıya yazınız. Daha sonra, hazırladığınız yemeği arkadaşlarınıza anlatınız.
Seçtiğiniz yemeğe göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Tarhananın Öyküsü Metni Cevapları Sayfa 184

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yazının bazı bölümleri, tamamlamanız için yarım bırakılmıştır. Bu yazıyı, yazının yarım bırakılan cümlelerini ve devamını tahmin ederek anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız.
Cevap: 
Çocukluğumdaki bayramları hatırlıyorum. Günler öncesinden yapılan
hazırlıklar, tatlı telaşlar, bayramlaşmalar… Bayram hepimiz
için neşe ve mutluluk kaynağıydı. Hem Ramazan hem de Kurban
Bayramı’nda bütün küskünler barışırdı. Ayrıca akrabalar ziyaret
edilir, akrabalar arasındaki bağlar kuvvetlenirdi.
Şimdi bayramlar aynı heyecanla yaşanmıyor. Maalesef eski bayramların heyecanı
kalmadı artık.
Ben de size, bayramların neşe içinde yaşandığı bir zamandan anımı
anlatmak istiyorum. On yaşındayım, Ramazan ayı kış mevsimine denk gelmişti. Ben de oruç tutmak istiyordum fakat yaşım küçük olduğu için babam öğlene kadar oruç tutmama izin veriyordu. “Çocuk orucu böyle olur.” derdi. Ramazan Bayramı yaklaştıkça hepimizi bir heyecan sarmıştı. Ramazan Bayramı demek, yeni elbiseler, yeni ayakkabılar, bahşiş demekti. Şimdiden bayramda biriktirdiğim paralarla neler alacağımı hayal ediyordum. Çok istediğim oyuncağı sonunda alabileceğim için daha da heyecanlanıyordum.
Derken bayram günü geldi çattı. Yeni elbiselerimizi giydik, güzel bir bayram kahvaltısından sonra akrabalarımızı ziyaret ettik. Bayram akşamı kardeşimle birlikte oturup bahşişlerimizi saydık. O kadar çok bahşiş toplamıştık ki, istediğim oyuncaktan üç tane bile alabilirdim. Fakat aklıma bayram ziyaretine gittiğimiz bir komşumuzun oğlu geldi. Ailesi fakirdi. O sene okul çantası alamamışlardı. Kitaplarını market poşetlerinde taşıyordu. Kardeşimle düşündük, taşındık ve bayram harçlıklarımızla komşumuzun oğluna okul çantası almaya karar verdik.
Komşumuzun oğlu aldığımız çantayı görünce çok sevindi. Sürekli bize teşekkür ediyordu. Annem ve babam da bu davranışımız için bizi tebrik ettiler. Bayram heyecanı, yardımlaşmanın verdiği mutlulukla birleşmiş, bize hiç yaşamadığımız bir bayram sevinci yaşatmıştı.
Tarhananın Öyküsü Metni Cevapları Sayfa 185

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerde yer alan kelimelerle ekleri örnekteki gibi birleştiriniz. Anlamının değiştiğini düşündüğünüz kelimeleri yuvarlak içine alınız.
Cevap: 
Tarhananın Öyküsü Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları - Ekler
Tarhananın Öyküsü Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları – Ekler

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletleri araştırınız.
Cevap: 

MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 188-189-190-191 

Ana Dili Metni Cevapları Sayfa 188

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap: 
hikmet → Bilgelik, öğüt verici söz, gizli sebep.
vicdan → Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten güç.
kudret → Güç, iktidar, zenginlik.
miras → Ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet.
nesil → Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.
1. “Dünyayı dil ile tanımak” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Çevremizdeki her şeyin dil ile anlam kazanması.
2. Şair, ana dilimizi nelere benzetmektedir? Örneklerle anlatınız.
Cevap: Ruh, aşk, can, namus, vicdan,.
3. Şaire göre en kıymetli miras nedir? Açıklayınız.
Cevap: En kıymetli miras dildir.
4. Şiirin son dörtlüğünde şair bize ne önermektedir?
Cevap: Dilimizi korumamızı ve gelecek nesillere aktarmamızı önermektedir.
5. Ana dilimizi sevmemiz neden önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ana dilimizi sevmemizin nedeni, bebeklikten bu yana çevremizde ana dilimizin konuşulması nedeniyle çevremizdeki her şeyi ana dilimizle anlamlandırmamızdır.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. Siz de şiirden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargılar yazınız.
Cevap: 
Şiirden Çıkarılabilecek Yargılar
 • İnsanların ilk sözünün “ana” olması.
 • İnsanların ilk duydukları şarkının ninni olması.
 • Dilin atalarımızdan kalan en kıymetli miras olması.
 • Fuzuli’nin sanatının dil sayesinde dünyaca tanınması.
 • Dil sayesinde tarihin bilinmesi.
Şiirden Çıkarılabilecek Yargılar
 • Ana dilimiz dünyada öğrenilmesi en zor dildir.
 • İnsanların ana dilllerini kullanmadan yaşayamayacak olmaları.
 • Ana dilini koruyamayan bir milletin varlığını sürdüremeyecek olması.
Ana Dili Metni Cevapları Sayfa 189

4. ETKİNLİK

Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla görev paylaşımı yaparak İstiklâl Marşı’mızı ezberleyiniz, sınıfınızda solo ve koro bölümler hâlinde seslendiriniz.

5. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
TÜRK GENÇLİĞİNE BİR HİTABE
Korkma yürü, ümidisin milletin
Her manii yıkar, ezer himmetin.
Tuttuğun yol terakkinin yoludur
Kalbin, fikrin emel ile doludur.
Senin azmin yükseltecek milleti
Mahvedecek cehaleti, zilleti…
(…)
Uyan uyan… Bu girdaptan uzaklaş!
İlerleyen milletlere koş, yaklaş!
Her milletin gençlerdendir rehberi
Sen de durma, haydi atıl ileri!..
Mehmet FİKRİ
B) Aşağıya “Türkiye” konulu akrostiş bir şiir yazınız.
Cevap: 
(örnektir)
Toprağı sevdamız,canımız vatanımız!
Ülke-i cihanda vazgeçilmez tek huzurumuz,
Rüzgar gibi eser dağları senin için aşarız;
Kanımız; senin uğrunda guruludur bizimle
İmanımız,şanlı hilalin gölgesinde
Yüreğimizde daimi ses:’Ne Mutlu Türküm Diyene! ‘
En mutlu sözdür bu Türk olmasını bilene!
Ana Dili Metni Cevapları Sayfa 190

6. ETKİNLİK

TÜRK DÜNYASI
Bugün Dünya üzerinde Türkler, oldukça geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Türk dünyası olarak tanımlanan coğrafya, Avrasya olarak adlandırılan Avrupa ve Asya kıtalarının neredeyse merkezindedir. Ana hatları ile batıda Balkanlardan, doğuda Büyük Okyanus’a, kuzeyde Kuzey Buz Denizi’nden, güneyde Tibet’e kadar olan saha, Dünya üzerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı coğrafya olarak kabul edilmektedir. Türk dilini konuşan toplulukların yaşadığı coğrafya Türk dünyası olarak adlandırılır.
Erhan TOPAL-Adem SEZER
TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİ
29 Ekim 1923’te ülkemizde Cumhuriyet ilan edilmiştir. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiştir. Sovyet Rusya’nın 1991 yılında dağılmasıyla Türk dünyası coğrafyasındaki birçok devlet bağımsızlığına kavuşmuştur. Türk dünyası içerisinde yer alan Azerbaycan, 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkmenistan, 17 Ekim 1991, Kazakistan 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsız olmuştur. Kırgızistan 31 Ağustos 1991, Özbekistan 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını elde etmiştir.
Türkler, bu devletlerin dışında Başkurdistan, Çuvaş Dağıstan, Gagavuz, Kabarday-Balkar, Karakalpak, Nahcıvan, Saha, Tuva (Yakut), Uygur (Doğu Türkistan) olmak üzere 10 özerk cumhuriyette ve Dağlık Altay, Hakas ve Karaçay-Çerkes olmak üzere de 3 muhtar vilayette yaşamaktadırlar.
www.mfa.gov.tr
B) Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki metinler ve görsellere göre tamamlayınız.
Cevap: 
1. Kazakistan coğrafi alan olarak en büyük bağımsız Türk devletidir.
2. Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, Kazakistan’ın güneydeki sınır komşularıdır.
3. Hazar Denizi’nin doğusundaki bağımsız Türk devletleri Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan’dır.
4. Hazar Denizi’nin batısındaki bağımsız Türk devletleri ise Azerbaycan ve Türkiye’dir.
C) Aşağıdaki soruları yukarıdaki metinlerden hareketle cevaplayınız.
1. Kaç tane bağımsız Türk devleti bulunmaktadır?
Cevap: Yedi tane bağımsız Türk devleri bulunmaktadır.
2. Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla bağımsız olan ilk Türk devleti hangisidir?
Cevap: Özbekistan.
3. 29 Ekim 1923, ülkemizde ne olarak ve nasıl kutlanmaktadır? Anlatınız.
Cevap: Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır.
4. Türk dünyasının geniş bir coğrafi alana yayılmasının nedeni sizce nedir? Açıklayınız.
Cevap: Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğüdür.
Ana Dili Metni Cevapları Sayfa 191

7. ETKİNLİK

Yıllardır yabancı bir ülkede yaşadığınızı hayal ediniz. Aile üyelerinizden birine, ülkenize ve ailenize duyduğunuz özlemi anlatan bir mektup yazınız.
Cevap: 
(örnektir)
11.12.2018
Sevgili arkadaşım Ahmet,
Nasılsın? Beni sorarsan hiç iyi değilim. Buraya geleli tam bir yıl oldu. Bir yılda insan yaşadığı yere alışmaz mı? Ben alışamadım.
Burada herkes Almanca konuşuyor. Hiç kimseyi anlamıyorum. Hiç arkadaşım yok bu yüzden. Kimseyle konuşamıyor, oyun oynayamıyorum. Okuldaki çocuklar hep benimle dalga geçiyorlar.
İnsanları değişik, halleri tavırları bir başka. Cana yakın değiller. Yardımsever değiller. Şehirlerinin kokusu bile bir başka. İnsanı huzursuz ediyor.
Ahmet, ben oraları çok özledim. Köyümü, köyümün kokusunu, insanlarımızı, Sarı Recep’i, muhtar emmiyi, eşeğimizi, ineğimizi, hep bizi havlayarak kaçıran Karabaş’ı bile çok özledim. Hepsi burnumda tütüyor. Bu sıla hasreti çok kötü bir şey. İşin ucunda çok para olsa bile çekilecek dert değil. Mutlu olamadıktan sonra, huzurlu olamadıktan sonra ne yapayım ben çok parayı?
Ahmet, ben bu özleme dayanamayacağım. Ne olur bana sık sık yaz. Köyümden fotoğraflar yolla. Az da olsa hasretim sönsün. Senden tek ricam budur.
Görüşmek üzere, hoşça kal.
İmza
Sinan Türk

GELECEK DERSE HAZIRLIK

İnsanlar eskiden hangi ulaşım araçlarını kullanırlardı? Araştırınız.

MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 193-194-195-196-197

Kara Tren Dinleme Metni Cevapları Sayfa 193

1. ETKİNLİK

A) Türküyü dinlerken not aldığınız kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.
B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarından üç tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Metnin hikâyesinde hasret duyulan kişi kimdir?
Cevap: Babadır.
2. Dinlediğiniz türkünün hikâyesinde Osmanlı Devleti nasıl bir durumda anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Cevap: Birçok cephede mücadele veren, asker ve mühimmat eksiği bulunan, yapılan savaşlarda büyük kayıpların verildiği, insanların üzgün ve çaresiz oldukları durumu anlatılmaktadır.
3. “Kara trenlerin kara haber getirmesi” ifadesi size neyi çağrıştırıyor? Anlatınız.
Cevap: O dönemdeki trenlerin rengi karadır. Yine o dönem mektuplar, gazeteler, haberler trenlerle taşınmaktadır. Savaş döneminde o trenlerle gelen ölüm haberleri nedeniyle kara trenlerin kara haber getirmesi düşüncesi vardır.
B) Dinlediğiniz metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.
Cevap: 
1- “Kara Tren” türküsünün söz yazarı ve bestekarı kimdir?
2- Savaş zamanında en çok neye veya kime ihtiyaç duyulmaktadır?
Kara Tren Dinleme Metni Cevapları Sayfa 194

3. ETKİNLİK

Öğretmeninizin dinleteceği bir türküden hareketle bu türkünün hikâyesini kurgulayarak aşağıya yazınız.
Öğretmeninizin dinlettiği türküye göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görseldeki davranıştan hareketle bu davranışın kültürümüzdeki yerini ve önemini anlatacağınız bir konuşma yapınız.
Cevap: Görselde el öpme geleneği anlatılmaktadır. El öpmek, küçüklerin büyüklerine olan saygısını ifade eden bir davranıştır. Bayram ve akraba ziyaretlerinde aile büyüklerinin ellerinin öpülmesi adettir. Bazen yaşı kendisinden küçük olsa da toplumca itibar gören saygın kişilerin elleri de öpüldüğü görülebilir. Bu bilgilere göre konuşmanızı siz yapabilirsiniz.
Kara Tren Dinleme Metni Cevapları Sayfa 195

5. ETKİNLİK

A) Size verilen başlıktan hareketle aşağıya bilgilendirici bir metin yazınız.
FARKLI KÜLTÜRLERİN BEŞİĞİ ANADOLU
Cevap: 
Aşağıdaki butona tıklayarak konuyla ilgili yazılmış bir metin örneğine ulaşabilirsiniz.
bağlantı hazırlanıyor…

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri ilgili başlıkların altına örnekteki gibi yerleştiriniz.
Cevap:
Basit Kelimeler
 • ağaçta
 • çantası
 • kapı
Türemiş Kelimeler
 • kitaplık
 • Türkçe
 • çiçekçi
 • Uşaklı
Birleşik Kelimeler
 • Çanakkale
 • aslanağzı
 • demiryolu
 • ilkbahar
Kara Tren Dinleme Metni Cevapları Sayfa 197

7. ETKİNLİK

Yan sayfadaki haritada, ülkemizdeki demir yollarının bir bölümü ve demir yollarının geçtiği iller işaretlenmiştir.
A) Haritadaki illerin adlarını, kitabınızın sonundaki Türkiye haritasından yararlanarak harita üzerine yazınız.
Cevap:
Kara Tren Dinleme Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları - Demiryolları Haritası
Kara Tren Dinleme Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları – Demiryolları Haritası
B) Bu haritaya göre, aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Cevap:
1. Ankara’dan İzmir’e trenle gitmek isteyen bir kişi Eskişehir, Afyon ve Uşak illerinden geçmek zorundadır.
2. İstanbul’dan Sivas’a trenle yolculuk yapmak isteyen bir kişinin geçeceği üç il şunlardır:
Bilecik, Ankara, Yozgat
3. Kars – Elâzığ arasında trenle yolculuk yapan bir kişi, Malatya’dan hemen önce Sivas ilinden geçmek zorundadır.
4. Gaziantep – İstanbul arasında trenle yolculuk yapan bir kişi Konya’dan sonra Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli illerinden geçmek zorundadır.
5. Ankara’dan Afyonkarahisar’a trenle gitmek isteyen ve Yüksek Hızlı Tren’e de binmek isteyen bir kişi hangi illerden geçmelidir? Kişinin kullanacağı yolu tarif ediniz. Tarifinizi yaparken “önce, sonra, daha sonra, ardından” gibi ifadeleri kullanmaya çalışınız.
Ankara’dan Afyonkarahisar’a gitmek isteyen bir kişi önce Ankara – Eskişehir hızlı tren hattını kullanmalıdır. Daha sonra Eskişehir – Afyonkarahisar trenine binmelidir. Eskişehir’den Afyonkarahisar’a hızlı tren hattı olmadığından yolculuğunun bundan sonraki kısmını standart tren hattı ile devam edecektir. 
C. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.
1. Sivas’ta yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapmalıdır?
Cevap: Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir
2. Konya’da yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 Eylül 1919 tarihinde topladığı kongrenin binasını ziyaret etmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapmalıdır?
Cevap: Ankara, Kırıkkale, Yozgat
3. Afyonkarahisar’da yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Elâzığ’ı görmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapabilir?
Cevap: Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Malatya


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...