6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

6. SINIF Türkçe MEB YAYINLARI  Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN ÜNİTE ÜNİTE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


AZİZ SANCAR

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

1. Önemli buluşlar yapmış Türk-İslam bilginleri hakkında yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Abdülhamid İbn Türk: İslam dünyasında ilk cebir kitapla­rından birinin yazarıdır. Harezmî döneminde yaşayan Abdülhamit İbn Türk’ün özellikle ikinci dereceden denklemler üzerindeki çalışmaları çok önemlidir.
 • Harezmî (780 – 850): Matematik astronomi ve coğrafya ile ilgili yaptığı çalışmaları ile tanınır. Matematikte sıfır rakamı ilk kez Harezmî tarafından kullanılmıştır.
 • Farabi (870 – 950): Matematik, fizik, astronomi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Aristo’nun fikirlerini en iyi açıkladığı için “ikinci öğretmen”, unvanıyla tanınmıştır. İslâm Felse­fesini kurmuştur. Türk – İslam devletlerinde pozitif bilimlerin temelleri Farabi tarafından atılmıştır. Farabi’nin birçok eseri tercüme yoluyla Avrupa’ da yüzyıllarca üniversitelerde temel eser olarak okutulmuştur. Eseri, İshaü’l-ulum (bilimlerin sınıflandırması)
 • İbni Sina (982 -1037): Büyük bir filozof ve tıp bilginidir. Tıp, mantık, fizik ve din felsefesi sahasında 220 civarında eser yazmıştır. “Tıp Kanunu” adlı eseri meşhurdur. Hekimlik konusunda kendisine batıda “Tıbbın hükümdarı” denilmiş­tir. Batı dünyasında “Avicenna” ismi ile bilinir.
 • El-Birûni (973 -1051): Türk – İslam dünyasının en büyük bilginlerinden biridir. Çok çeşitli alanlarda araştırmalar yapmıştır (Matematik, Coğrafya, Eczacılık vb). Enlem ve boylam hesaplarını yapmıştır. Matematikte önemli problem­lerle uğraşmış ve çözümler getirmiştir.
 • El Razi (1149 -1210): Kimyagerdir. Sülfürik asidi bulmuş­tur.
 • Uluğ Bey (1394 -1449): Astronomi bilginidir (heyet cetveli ile yıldızların fihristini yapmıştır). Aynı zamanda önemli bir devlet adamıdır. Timur’un torunudur.
 • İbn-i Rüşt (1126 -1198): Felsefe, tıp ve astronomi üzerinde çalışmıştır. Pozitif bilime çok önem vermiş, Rönesans’ın doğmasında etkili olmuştur. Skolastik düşünceyi sarsmıştır.
 • İmam Gazali (1058 – 1112): İslâm filozofudur. Melikşah zamanda yaşamış, Nizamiye medresesinde ders vermiştir.
 • Ömer Hayyam: Matematik, astronomi, edebiyat alanında eserler ortaya koymuştur. Celali takvimini hazırlamıştır. Edebiyat alanında Rubaileri ile ünlüdür.
2. Son zamanlarda bilim alanındaki gelişmelerden dikkatinizi çeken birini arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: ABD Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) Prof. Dr. Xuanhe Zhao ve ekibinin 3D yazıcıda genetiği değiştirilmiş canlı hücreleri mürekkep gibi kullanarak üç boyutlu baskı yapmayı başarması oldu.

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

Aşağıda anlamları ve bazı harfleri verilen kelimeleri metinden hareketle örnekteki gibi tamamlayınız.
1. G enE t İ k
2. _İF_
3 . M_ _ZZ_M
4. G_ZE_
5. T_ _
6. _ON_ _R_NS
7. _OZ_T
8. H RM
GENETİK → Kalıtım bilimi.
ŞİFA → Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma.
MUAZZAM → Çok büyük, alışılmışın sınırlarını aşan, güçlü.
GİZEM → Sır.
TEZ → Bir sınav kurulu önünde savunulan bilimsel eser.
KONFERANS → Uzman bir kişi tarafından yapılan bilgilendirici konuşma.
ROZET → Yakaya sembol olarak takılan küçük metal nesne.
HÜRMET → Saygı.
Tema boyunca öğreneceğiniz kelime ve kelime grupları ile bunların anlamlarını ders kitabınızın sonunda bulunan “Kelime Defterim” bölümüne yazınız.

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili, 5N1K sorularını kullanarak örnekteki gibi sorular hazırlayınız. Bu soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.
Kim?
Cevap: Bilim alanında Nobel ödülü alan ilk Türk bilim adamı kimdir?
Ne?
Cevap: Aziz Sancar’ın en büyük hayali neymiş?
Ne Zaman?
Cevap: Aziz Sancar ne zaman doğmuştur?
Nerede?
Cevap: Aziz Sancar ilk ve orta öğrenimini nerede tamamlamış?
Niçin?
Cevap: Aziz Sancar niçin tıp eğitimi almaya karar vermiş?
Nasıl?
Cevap: Aziz Sancar nasıl bir çocukmuş?

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerin altında yer alan çalışmaları tamamlayınız.
A) İki metnin anlatıcıları arasındaki fark nedir? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: A metninde anlatıcı yazarın kendisidir. Kendi hayatından bilgileri, kendi ağzından vermektedir.
B metninde ise anlatılan şeyleri 3. bir kişi anlatmaktadır. Başkasına ait bilgileri aktarmaktadır.
B) Yandaki metni, B metnindeki anlatım özelliklerine uygun şekilde yeniden yazınız.
Cevap: Kendisine “Zeynep, gelecekte nasıl bir”hayalin var?” diyenlere hep aynı cevabı veriyordu: “Dünyayı silahlardan temizlemek istiyorum.” Bunun için çok çalışması gerektiğini biliyordu. İyi bir eğitim alarak hayaline adım adım yürüyecekti. Önünde uzun, zorlu bir yol vardı. Ama o da kararlıydı.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

Aşağıdaki zaman çizelgesinde Aziz Sancar’ın hayatindaki bazı bölümler yer almaktadır. Bu olayların anlatimında boş bırakılan yerleri metinden yararlanarak tamamlayınız.
1946 yılında doğdum.
Hayalim tıp okumaktı çünkü
CevapHayalim tıp okumaktı çünkü umutla iyileşebilmek için çare bekleyen hastaların iyileşmesine yardımcı olabilirdim. 
İki yıl doktorluk yaptıktan sonra Amerika’ya gittim. Burada
Cevapİki yıl doktorluk yaptıktan sonra Amerika’ya gittim. Burada Dallas’ta Teksas Üniversitesinde doktoramı moleküler biyoloji dalında DNA onarımı üzerine tamamladım. 
DNA üzerine yaptığım çalışmalar sırasında
CevapDNA üzerine yaptığım çalışmalar sırasında “DNA Onarımı” adlı keşfim ortaya çıktı.
Amerika’da eşimle birlikte
CevapAmerika’da eşimle birlikte bir “Türk Evi” açtık.
DNA çalışmaları yapmamın sebebi şuydu:
CevapDNA çalışmaları yapmamın sebebi şuydu: Kanser gibi hastalıkların tedavisinin sırlarının DNA moleküllerinde saklı olduğunu düşünüyordum.
2015 yılında DNA alanında yaptığım çalışmalar
Cevap2015 yılında DNA alanında yaptığım çalışmalar bana bilim alanında Nobel Ödülü’nü kazandırdı.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

Gelecek ile ilgili hayallerinizi anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.
Cevap:  Her insan gelecek için birçok hayal kurar. Hayal kurmayan bir insan neredeyse yoktur. İnsanların geleceğini kurmuş olduğu hayaller yönlendirir. İnsanlar istekleri, amaçları ve hayalini kurduğu zamanları gelecek insana getirecek mi diye hep merak eder. Her insan mücadele verdiği bu hayatta her zaman güzel bir gelecek hayal eder.İnsanlar hayatlarının birçok döneminde mutluluk ile ilgili hayallere sahiptir. İnsanın temel amacı bu dünyadaki ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaktır. Fakat bu ihtiyaçların ve isteklerin karşılanması için insanlarım azim ile hareket etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde insanlar parlak bir geleceğe sahip olabilir. Hayalleri, istekleri ve amaçları olmayan insanlar gelecekten pek bir şey beklemezler. Bu yüzden kendilerini geliştirme ya da elde etmiş oldukları başarılar pek mümkün olmayabilir.İnsanlar genellikle iyi bir işte çalışmak, çalıştığı bu işte başarı elde etmek ve aile kurmak isterler. Bu isteklerin gerçekleştiği zamanlarda da kendilerini mutlu olarak hayal ederler. Bu yüzden insanlar kendilerine hedef koyarak o hedefe ulaşmak için çaba sarfederler. Sarfedilen çabaların karşılığını almak insana büyük bir haz verir. Fakat her insanın isteklerinin gerçekleşeceğine öncelikle inanması gerekir. Bu yüzden kararlı ve düşünceli olmak önemlidir. Hayatın her zaman insanlara güzel şeyler getirmeyeceği de dikkate alınarak pes edilmeden yola devam edilmesi gerekir.
İnsanların hayal kurmaktan çekinmemeleri ve hayallerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapmaları gerekmektedir. Güzel bir mücadele sayesinde elde edilen başarılar insanların hayatına daima renk katar.

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metni inceleyiniz. Metinde altı çizili kelimelerin hangi varlıkların adlarını karşıladığını bulunuz. Varlıkların adlarını ilgili kutuların içine örnekteki gibi yazınız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Zaman” ile ilgili atasözlerimizi ve deyimlerimizi araştırınız.

Zaman ile ilgili Atasözleri

» Sakla samanı, gelir zamanı.
» Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir.
» Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.
» Zaman sana uymazsa sen zamana uy.
» Acele giden ecele gider.
» Erteye kalan, arkaya kalır.
» Ağaç yaş iken eğilir.
» Sayılı gün çabuk geçer.
» Sona kalan dona kalır.
» Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var.
» Su akarken testiyi doldurmalı.
» Vakitsiz öten horozun başını keserler.
» Vakit nakittir.
» Geçen zamana üzülmek, rüzgarı kovalamaya benzer. (Rus Atasözü)
» Bugünün işini yarına bırakma.
» Boşa harcadığın bir dakika, ömründen çaldığın bin dakika.
» Demir tavında dövülür.
» Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
» Er kalkan işine, geç kalkan düşüne.
» Her saat yaralar, sonuncusu öldürür. (Bask atasözü)

Zaman ile ilgili Deyimler

» Zamana bırakmak.
» Aman zaman bilmemek.
» Zamana uymak.
» Akşam yatmak bilmez sabah kalkmak bilmez.
» Zaman kazanmak.
» Zamanı geçmek.
» Zaman öldürmek.
» Gel zaman git zaman.
» Vaktini şaşmamak.
» Aman zaman dedirtmemek.
» Yeri gelmek.
» Kaç zamandır.
» Yerli yersiz.
» Zaman almak.
» Yumurta kapıya dayanmak.
» Zaman ile yarışmak.
» Üstünden zaman geçmek.
» Zaman kollamak.
» Tetikte olmak.
» Zaman tanımamak.
» Rast getirmek.
» Zamanı geçirmek.
» Akşama sabaha.
» Zamana uygun.
» Arayı soğutmak.
» Vakit bulamamak.
» Eninde sonunda.
» Vakit kazanmak.
» Eski çamlar bardak oldu.
» Vakit öldürmek.
» Eşref saati gelmek.
» Zamanı avlamak.
» Kapıya dayanmak.
» Zaman tanımak.
» Köprünün altından çok sular geçti.
» Vakti gelmek.

Zaman ile İlgili Özdeyişler

» Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür.
» Zamanı öldürmek en pahalı harcamadır. (Balzac)
» Ey insan, zaman sensin, sen iyi olursan zaman da iyidir, eğer sen kötü isen zaman da kötüdür. (Muaviye)
» Zaman hiç kaybolmaz… Kaybolan biziz… (Paul Claudel)
» Hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa harcamayınız, çünkü zaman hayatın kendisidir. (Benjamin Franklin)
» İki kere yıkanamazsın aynı ırmakta; üzerinde akan sulan, şimdi yeni sulardır. (Herakles)
» Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır. (Seneca)
» Yaptığınız işin en iyisini, bir de zamanında yapın, o vakit dağ başında bile olsanız insanlar sizi bulur. (Thomas Brown)
» Zaman aklı, olgunluğu ve hizmeti artırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir. (Thomas Mann)
» Zaman, birçok örtüleri kaldırabilir. (J. Jack Rousseau)
» Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan şeyleri siler. (Roy Chansior)
» Geçmiş veya gelecek yoktur. Sonsuz bir Şimdi vardır. (Cowley)
» Zaman, sessiz bir testeredir. (Immanuel Kant)
» Zamanın azaltamadığı, yumuşatamadığı üzüntü yoktur. (Cicero)
» Zamanın kaybolduğunu bilenler, en çok üzüntü duyanlardır. (Dante)
» Zaman büyük bir öğretmendir, yalnız ne yazık ki daima öğrencilerini öldürür. (Curt Goertz)
» Zamanın, kime dost, kime düşman olacağı bilinmez. (Shakespeare)
» Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, en çok, zamanın kısalığından şikayet ederler. (La Bruyere)

Zaman ile ilgili Sloganlar

» Zaman yanan saman gibidir!
» Zamanı boşa geçirme.
» İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bil!
» Giden zaman geri gelmez.
» Zaman, saman alevi gibi!
» Vakit dediğin o andır, onu sakın atlama.
» Zamanını iyi değerlendir!
» Zaman “an”dan ibarettir.
» Zamanını israf etme!
» Telafisi olmayan şey zaman harcamaktır.
» Zamanın geri dönüşü olmaz!
» Vaktini iyi değerlendirmezsen, bir bakmışsın gençlik bitmiş.
» Zaman su gibi akıyor!
» Vaktinin değerini parandan iyi bil.
» Acımasızca geçip giden bir zaman!
» Para bulunur, vakit bulunmaz.
 
 

İNSANLAR ZAMANI ESKİDEN NASIL ÖLÇERDİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

1. Zamanla ilgili bulduğunuz atasözü ve deyimleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Zaman ile ilgili örnek atasözleri
Sakla samanı, gelir zamanı.
Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir.
Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.
Zaman sana uymazsa sen zamana uy.
Acele giden ecele gider.
Erteye kalan, arkaya kalır.
Ağaç yaş iken eğilir.
Zaman ile ilgili örnek deyimler
Zamana bırakmak.
Aman zaman bilmemek.
Zamana uymak.
Akşam yatmak bilmez sabah kalkmak bilmez.
Zaman kazanmak.
Zamanı geçmek.
Zaman öldürmek.
2. İnsanoğlu neden zamanı ölçme ihtiyacı hissetmiş olabilir? Açıklayınız.
Cevap: İnsanlar zamanı ölçmeye ihtiyaç duymuşlardır. İnsanlar zamanlarını daha verimli kullanma, zamana göre hareket etme, tarım ve diğer alanlarda takvime göre hareket etme, zamanı daha planlı şekilde değerlendirmek adına zamanı ölçme ihtiyacını hissetmiş olabilirler. 

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

Metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu anlamlardan ve bulmacadaki ipuçlarından hareketle bulmacayı örnekteki gibi doldurunuz.
1. Bir şeyin toplandığı, biriktirildiği yer, depo. HAZNE
2. Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. İLKE
3. Ölçme işi. ÖLÇÜM
4. Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım yapan hareketli katı cisim. SARKAÇ
5. Makine ile yapılan. MEKANİK
6. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, sembol. SİMGE
7. İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurması ile ses çıkaran madenden araç, kampana. ÇAN
8. Buluş. İCAT

2. ETKİNLİK 

1. Tarih öncesi çağlarda yaşayan insanlar zamanı kaç bölüme ayırırdı? Açıklayınız.
Cevap: İki bölüme ayırırlardı; gündüz ve gece.
2. Güneş saatleriyle zaman nasıl belirlenirdi? Bu saatin kullanımındaki zorluklar nelerdi?
Cevap: Daire şeklinde bir taşın ortasında bulunan işaret çubuğunun gölgesinin, taşın üzerindeki sayı ve simgelere denk gelmesiyle belirlenirdi. Havanın kapalı olduğu zamanlar ve geceleyin bu saatler kullanılamıyordu.
3. Metinde hangi saat türlerinden bahsedilmektedir? Bu saat türleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklayınız.
Cevap: Metinde güneş saati, kum saati, su saati, mum saati, mekanik ve dijital saatlerden bahsediliyor. Kum saati hariç tüm saatlerin üzerlerinde sayı  ve semboller bulunur. Kum saatinde ise bulunmaz.
4. Bir saat tasarımı yapsaydınız saatinizin hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
5. Bir saat 60 dakika, bir gün 24 saattir. Zaman ölçülerinin tüm dünyada aynı olmasının yararları neler olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Dünyadaki iletişim ve ticaret konularında faydaları vardır.
6. Zamanı etkili ve verimli kullanmaktan ne anlıyorsunuz? Anlatınız.
Cevap: Zaman kendi kendine akıp giden bir süreçtir. Her geçen saat, ömrümüz boyunca yapacağımız işlere ayıracağımız sürenin de azalması demektir. Yapacağımız işleri kısa sürede bitirirsek, ertelemezsek zamanı verimli ve etkili kullanmış oluruz.

3. ETKİNLİK 

Zamanı ölçen araçların olmadığı bir dünya hayal ediniz. Böyle bir dünyada yaşamın nasıl olacağı ile ilgili düşüncelerinizi açıklayan bir konuşma yapınız.
Cevap: Zamanı ölçen araçların olmadığı bir dünyada tüm işler aksardı. Günlük yaşamımızda düzen diye bir şey olmazdı. Mesela okul ve ders saatleri belli olmadığı için eğitim hayatımızdan verim alamazdık. Otobüs saatleri belli olmadığı için duraklarda uzun süre beklemek zorunda kalabilirdik. Düzen için zamanı ölçen araçların önemi büyüktür

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

B) Siz olsaydınız nasıl bir icat yapardınız? Aşağıdaki yönergeleri izleyerek yazınız.
İcadımın adı: Şemsiyeli Mont
İcadım için kullanacağım malzemeler: Şemsiye, Mont, Açma kapama düğmesi.
İcadım ne işe yarayacak? Yağmur yağdığı anda monttan dışarı çıkacak ve beni yağmurdan koruyacak.
İcadımın çizimi: Resmi kendiniz çizebilirsiniz.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Aşağıdaki metni okuyunuz ve verilen yönergelerden hareketle yaşamınızdan örnekler yazınız.
Bir kuyrukta sıra beklemek ne kadar uzun geliyor. Oysa bir gün bir bakıyoruz ki koskoca yıllar uçup gitmiş bile! Hem de nasıl olduğunu anlamadan… Bazen de öyle anlar oluyor ki sanki tüm duygularımızla yaşadığımız o birkaç saniye bize sonsuzmuş gibi geliyor. Şaşırdınız mı?
Siz de daha önce hiç böyle hissetmiş miydiniz?
Gülizi ÖZEN
 • Zamanın çok yavaş geçtiğini hissettiğim bir an: Son derste olup eve gitmeye can attığım zaman.
 • Zamanın çok hızlı geçtiğini hissettiğim bir an: Arkadaşlarımla oyun oynadığım zamanlar.
 • Zamanı durmuş gibi hissettiğim bir an: Karşımızdaki evde yangın çıktığı an.

6. ETKİNLİK 

Zamanda yolculuk yapma şansınız olsaydı hangi zamana gidip neler yapmak isterdiniz? Düşüncelerinizi hikâye edici bir metin olarak yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.
CevapMilli Mücadele Dönemini Ziyaret Zaman makinemle Milli Mücadele Dönemine gittim. Bir de ne göreyim! ülkemiz şimdiki gibi güvenli değil. Her tarafını düşmanlar sarmış.
Herkes, ne olacak ülkemizin hali diye söylenirken bir yiğit Samsun’a çıktı. Herkes heyecanlandı. Çünkü bu yiğit, Milli Mücadeleyi başlattı. Samsun’dan sonra Kongreler düzenledi ve ülkemiz için çalışıp durdu.
Ardından Atatürk’ün Çanakkale’de gördüm, kahramanlık yapıyordu. Bu arada Seyyid Onbaşı’yı da gördüm, kocaman top mermisini taşıyordu. Kahraman analarımız da cepheye cephane taşıyorlardı, kar kış demeden. Onların halini görünce duygulandım ve bende aralarına katıldım.Topyekun bir mücadeleyle savaşı kazandık ve ülkemizi düşmanlardan arındırdık.

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Şehrinizde düzenlenecek olan bilim şenliğine katılacaksınız. Ancak evinizdeki saatlerin hiçbiri doğru zamanı göstermiyor. Çünkü saatlerin ayarları bozulmuş. Saatlerden biri gerçek saatten 3 dakika, biri 14 dakika, diğeri de 20 dakika geri kalmıştır. Saatleri karşılaştırıp gerçek saatin kaç olduğunu bularak arkadaşlarınızla paylaşınız.
CevapDoğru Saat: 15.15

8. ETKİNLİK 

A) Aşağıdaki metni okuyunuz. Metni okurken kişi adlarının yerine kullanılmış olan kelimeleri bularak altlarını çiziniz.
Arkadaşlarım her yerde beni arıyormuş. Hâlbuki onlara: “Siz parka gidin, benim eve uğramam gerekiyor. Ben yarım saat sonra gelip sizi bulurum.” demiştim. Onlar da bana: “Tamam, o hâlde biz gidiyoruz, sen bize yetişirsin.” demişlerdi. Anlaştığımızı zannediyordum. Şimdi nasıl oldu da onları bulamadım, anlayamıyorum. Acaba saatim mi bozuldu? Bazen böyle sorunlar yaşıyorum. Sizin de başınıza geliyor mu böyle şeyler?
Cevap: Arkadaşlarım her yerde beni arıyormuş. Hâlbuki onlara: “Siz parka gidin, benim eve uğramam
gerekiyor. Ben yarım saat sonra gelip sizi bulurum.” demiştim. Onlar da bana: “Tamam, o hâlde biz gidiyoruz, sen bize yetişirsin.” demişlerdi. Anlaştığımızı zannediyordum. Şimdi nasıl oldu da onları bulamadım, anlayamıyorum. Acaba saatim mi bozuldu? Bazen böyle sorunlar yaşıyorum. Sizin de başınıza geliyor mu böyle şeyler.
B) Yukarıdaki metinde kişi adlarının yerine kullanılan üç kelimeyi seçerek bunları birer cümlede kullanınız.
 “Sinemaya sen de gelecek misin?”
“Yaptığı şakayla beni zor durumda bıraktı.”
Onlar olmasa işimizi bitiremezdik.”

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Hikikomori hakkında araştırma yapınız.
Hikikomori kelime anlamı: “içeri çekilme, hapsedilmiş olma” olan Japonca bir kelimedir. Münzevi, yetişkin, ve ergen bireylerin toplumsal yaşamdan çekilmeleri, ve sıklıkla aşırı seviyelerde kendilerini izole etmeleri olayını anlatır. Hikikomori’de kişi, birden eve kapanıyor, aile bireyleriyle dahi iletişim kurmuyor. Bireyler yaşamdan elini ayağını çekip temel ihtiyaçlar dışındaki tüm zamanını odasının içinde geçiriyorlar.
Günümüzde birçok sosyal sorun yaşanmaktadır. Bunların başında da psikolojik sorunlar gelmektedir. Hikikomori de bu psikolojik sorunlardan biri olarak bilinmektedir. Hikikomori, dünya genelinde insanların yaşandığı genel sorunlardan biri olarak bilinmektedir.
Hikikomori, yalnız olmayı sevmek, içe kapanmak, iletişim kurmamak ve kendi halinde olmak anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. İnsanların bazı nedenlerle yalnızlaşması, yalnız kalmak istemesi bu psikolojik durumun ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Hikikomori de bir sendrom olarak ortaya çıkar ve sürekli artarak devam eder.
Hikikomori, dünya genelinde yaşanan psikolojik sorunlardan biri olarak sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin de mücadele ettiği bir hastalıktır.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

1. Hikikomori ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Hikikomori kelime anlamı: “içeri çekilme, hapsedilmiş olma” olan Japonca bir kelimedir. Münzevi, yetişkin, ve ergen bireylerin toplumsal yaşamdan çekilmeleri, ve sıklıkla aşırı seviyelerde kendilerini izole etmeleri olayını anlatır. Hikikomori’de kişi, birden eve kapanıyor, aile bireyleriyle dahi iletişim kurmuyor. Bireyler yaşamdan elini ayağını çekip temel ihtiyaçlar dışındaki tüm zamanını odasının içinde geçiriyorlar.
2. Günlük yaşamınızda hangi teknolojik araçları kullanıyorsunuz? Örnekler veriniz.
Ütü
Bilgisayar
Telefon
Televizyon

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

A) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak aşağıya yazınız.
Cevapihmal etmek:  (Bir şeye) gereken ilgiyi, yakınlığı göstermemek, önem vermemek, boşlamak.
Obezite: Aşırı kiloluluk, hastalık ölçüsüne varan şişmanlık.
Gergin: Huzursuz, sinirli.
Yenik düşmek: Yenilmek, mağlûp olmak.
Baş göstermek: Belirmek, ortaya çıkmak, zuhur etmek, vuku bulmak
B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerden üç tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız.
“Kansere yenik düşüp hayatını kaybetmiş.”
“Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok sorun baş gösterdi.”
“Bugün gergin görünüyorsun?

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Teknoloji bağımlılığı nedir? Anlatınız.
Cevap: Teknolojik ürünleri kullanırken ölçüsüz ve sınırsız davranırsak sağlığımızı kaybederiz, ailemizin üyeleriyle ve diğer insanlarla ilişkilerimizde ciddi sorunlar yaşarız. İşte bu duruma “teknoloji bağımlılığı” adı verilir
2. Hangi teknolojik araçlar bağımlılık yapmaktadır? Açıklayınız.
Cevap: Bilgisayar, tablet ve cep telefonları, internet, televizyon ve oyun cihazı.
3. Teknoloji bağımlılığı belirtileri gösteren kişiler hangi davranışları sergilemektedir?
Cevap: Kendi temel ihtiyaçlarını dahi itmek, bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından uzak kalındığında gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek, zaman zaman yalan söylemek.
4. Kendimizi teknoloji bağımlılığından korumak için neler yapabiliriz? Açıklayınız.
Cevap: Gerekli durumlarda teknolojiyi kullanmalı, gerek olmadığında kullanmamalıyız. Ailem ve arkadaşlarımızla daha fazla vakit geçirmeliyiz.
5. Teknolojinin yararlan ve zararları hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: Teknolojinin yararları da vardır, zararları da. İnternetten araştıra yapmak teknolojinin yararlıyken, bağımlı olma ve toplumdan uzaklaşma ise teknolojinin zararlarındandır.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

Televizyon, bilgisayar, telefon, cep telefonu, akıllı telefon, internet, tablet derken teknoloji hayatın vazgeçilmezi oldu. Teknolojiyi kullanacağız ama nasıl, ne kadar ve ne zaman? ! Aşağıdaki kavramları, bu sorular çerçevesinde değerlendirip yorumlayınız.
Sınırlı kullanım (Ne kadar kullanmalıyım?) : Günde iki saat kullanmalıyım.
Güvenli kullanım (Hangi siteleri kullanmalıyım?) : “https://” ile başlayan ve resmi kurumların sitelerini kullanmalıyız.
Faydalı kullanım (Ne amaçla kullanmalıyım?) : Araştırma yapmak, bilgi edinmek için kullanmalıyım.
Sağlıklı kullanım (Kullanırken ruh ve beden sağlığımı nasıl koruyabilirim?) : Güvenilir olmayan sitelere girmeyerek, uzun süre teknolojiyle için içe olmayarak, kendimi oyunlara kaptırmayarak koruyabilirim.

4. ETKİNLİK 

Telefonsuz, televizyonsuz ve internetsiz bir gün hayal ediniz. Böyle bir günde arkadaşlarınızla ve ailenizle ilişkilerinizde neler değişirdi? Aşağıya yazınız.
Teknolojisiz Bir Gün
Telefonsuz, televizyonsuz ve internetsiz bir günde, arkadaşlarınızla ve ailenizle ilişkilerimde ciddi değişimler olurdu. Aile içerisinde herkes teknolojiye dalmaktan kurtulur ve samimi sohbetler ortaya çıkardı. Arkadaşlarımla da sanal oyunlar değil de geleneksel oyunları oynardık, bu sayede de kaynaşırdık.  Bunun yanında acil durumlarda telefon olmadığı için yardım talep edemezdim ve bu durum kötü sonuçlar doğurabilirdi.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Teknolojinin birçok faydasının yanında, “Teknoloji Bağımlılığı” metninde de anlatıldığı gibi bazı olumsuzlukları da vardır. Sosyal medyada aşağıdaki bilgileri paylaşmanın yol açabileceği olumsuzluklara örnekler yazınız.
Doğum tarihim: “Dolandırıcılar, beni dolandırmak isteyebilirler.”
Bir fotoğrafım: “Sahte evraklar düzenleyip adıma yasal olmayan işler yapabilirler.”
Kimlik bilgilerim: “Kötü niyetli kişiler, bankadan adıma kredi isteyebilirler, bir suça bulaşıp benim kimliğimi olay yerine bırakabilirler.”
Yediğim yemeğin fotoğrafı: “İnsanların canlarının çekmesine neden olabilir. ”
Şu anda bulunduğum yer: “Kötü niyetli kişiler beni konumumdan bulabilir.”
Ev adresim: “Hırsızlar, evimize gelebilir.”

6. ETKİNLİK 

A) Aşağıda teknoloji bağımlılığına karşı geliştirilmiş bazı sloganlar bulunmaktadır. Bu sloganları okuyunuz.
B) Sınıfta beyin fırtınası yöntemi ile benzer sloganlar üretiniz. Ürettiğiniz sloganlardan beğendiklerinizi uygun sosyal medya ortamında paylaşınız.
Bizim Sloganlarımız
İnternete bağlanırken hayattan kopma.
Hayattan kopmadan teknolojik bir yaşam.
Gereksiz kullanım, zamanını öldürür.
Teknolojinin gerisinde kalma, esiri de olma.

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

C) Yazdığınız sloganlardan birini seçerek okulunuzda, teknoloji bağımlılığı karşıtı bir kampanya başlatacağınızı hayal ediniz. Kampanya planlaması için aşağıdaki formu kullanınız.
Kampanyanın Adı: İnternete bağlanırken hayattan kopma.
Amaç (Kampanya sonunda ne elde etmek istiyoruz?): İnsanların teknoloji kullanırken hayattan kopmamaları gerektiğini ve teknoloji nimetinden de faydalanması gerektiğini öğrenmelerini istiyorum.
Hedef Kitle (Bu kampanya ile kimlere ulaşmak, kimlere sesimizi duyurmak istiyoruz?):Bütün öğrenciler.
Kampanyanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 11.12.2018-31.12.2018
Kampanya Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinlikler: Konferanslar düzenlenecek, şiirler okunacak, çeşitli bilgiler verilecek, tiyatro gösterisi yapılacak.
Kampanyada Görev Alacak Kişiler ve Sorumluluklar
Ben: Kampanyayı idare edeceğim.
Sınıf arkadaşlarım: Diğer etkinliklerle ilgilenecekler.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri bulunuz. Bu zamirlerin hangi varlığı işaret ettiğini yanındaki sütuna örnekteki gibi yazınız.
Bilim dergilerini okumayı seviyorum. Ötekileri daha az okuyorum ötekileri.dergileri.
Bu bilgisayar bizim, beriki de Ahmetlerin. beriki. .bilgisayar..
Şunlar, yeni çıkan cep telefonları. şunlar. cep telefonları..
Bu, çocuklar için sakıncalı bir bilgisayar oyunuymuş..bu..bilgisayar oyunu..

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Günümüzde kullanılan iletişim araçları ile ilgili bir araştırma yapınız.


Günümüzde kullanılan iletişim araçlarının başında telefon gelmektedir. Özellikle, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli yeni model telefonlar üretilmektedir. İnsanlar da bu telefonlarla iletişim kurmaktadır.Bilgisayarlar da internet sayesinde iletişim amacıyla kullanılan araçlardandır. Bilgisayarlar sayesinde insanlarla yazılı, görüntülü ve sesli olarak iletişim kurulmaktadır..
Faks, önemli belgelerin bir noktadan başka noktaya evrak olarak gönderilmesinde kullanılır.
Mektup ve Telgraf, geçmişe nazaran kullanımı oldukça azalan iletişim araçlarıdır. Özellikle teknolojik iletişim araçlarının üretilmesi  bu iletişim araçlarına duyulan ilgiyi azaltmıştır.
İletişim araçları son iki yüzyılda gelişerek varlığını sürdürmeye devam etmektedir. İletişim araçları son iki yüz senede oldukça hızlı gelişmiştir. Özellikle milenyumdan sonraki senelerde iletişim araçlarının boyutları ve işlevleri değişerek gelişimini sürdürmüştür.
Günümüzde dünyasında en sık kullanılan iletişim araçları, televizyon, telefon ve internettir. İlk zamanlarda radyo, telgraf ve telefon çok yaygın olarak kullanılmıştır.
Çevremizde kullanılan en yaygın iletişim araçları şu şekildedir:
- Cep telefonu
- İnternet
- Televizyon
- Telefon
- Radyo
- İşaret fişekleri
Geçmişten günümüze daima insan için temel bir ihtiyaç olan iletişim vurma, bağırma, çalma, yakma, ulak gönderme şeklinde ilkel düzeylerde de varlığını korumuştur. Fakat o dönemlerle internet çağı kıyaslanamayacak şekilde iletişimin devrim niteliğinde gelişmesiyle farklı bir noktaya gelmiştir.

BAK POSTACI GELİYOR SELAM VERİYOR

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

1. Günümüzde kullanılan iletişim araçlarıyla ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Günümüzde kullanılan iletişim araçlarının başında telefon gelmektedir. Özellikle, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli yeni model telefonlar üretilmektedir. İnsanlar da bu telefonlarla iletişim kurmaktadır.Bilgisayarlar da internet sayesinde iletişim amacıyla kullanılan araçlardandır. Bilgisayarlar sayesinde insanlarla yazılı, görüntülü ve sesli olarak iletişim kurulmaktadır..Fak, önemli belgelerin bir noktadan başka noktaya evrak olarak gönderilmesinde kullanılır.
Mektup ve Telgraf, geçmişe nazaran kullanımı oldukça azalan iletişim araçlarıdır. Özellikle teknolojik iletişim araçlarının üretilmesi  bu iletişim araçlarına duyulan ilgiyi azaltmıştır.
2. Günlük hayatınızda en çok kullandığınız iletişim aracı nedir? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: En çok kullandığım iletişim aracı bilgisayardır. Çünkü bilgisayarda pek çok işlem yapılabilmektedir. Gün içinde haberleşme, oyun oynama, film izleme gibi etkinliklerimi bilgisayar üzerinden yaparım.

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Metni dinlerken not aldığınız kelime ve kelime grupları ile bunların anlamlarını tahmin ederek aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
ULAK
Tahminim: İnsanlar arasında haberleşmeyi sağlayan kişi.
Anlamı: Haberci.
KONAKLAMAK
Tahminim: Bir yerde yatıya kalmak.
Anlamı: Yolculuk sırasında bir yerde durup geçici bir süre kalmak.
TELGRAF
Tahminim: Eskiden yapılan kısa mesajlaşmalar.
Anlamı: İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni.
MORS ALFABESİ
Tahminim: Telgraf için kullanılan işaretler.
Anlamı: Telgrafçılıkta kullanılan, nokta ve çizgilerden oluşan alfabe

2. ETKİNLİK 

Haberleşme araçlarındaki gelişmelerle ilgili görüşlerinizi, dinlediğiniz metinde anlatılanlarla ilişkilendirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Haberleşme araçlarında büyük gelişmeler yaşanmıştır. Yazı bulunmadan önce insanlar dumanla haberleşiyorlardı. Ancak, yazının bulunmasıyla güvercinlerle haberleşmişler. Daha sonra ise teknoloji hızla ilerlemiş ve anlık iletişim kurma imkanı bulmuşlardır.

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.
1. İnsanlar, yazı icat edilmeden önce nasıl haberleşiyorlardı? Anlatınız.
Cevap: Yazı icat edilmeden önce insanlar davulla ve duman yoluyla haberleşiyorlardı.
2. Posta güvercinleriyle mektup göndermeden önce nelere dikkat edilirdi?
Cevap: Eskiden haberleşme daha yavaş ve sorunlu oluyordu. Birine duygu ve düşüncelerimizi anlık olarak aktarmak mümkün olmuyordu. Ancak şu anda düşündüğümüzü anında çok uzaktaki bir dostumuzla paylaşabiliyoruz. Haberleşme araçlarının gelişmesi ile mesafelerin iletişime engel olması sorunu ortadan kalktı.
3. Mektup ile elektronik posta arasında hangi benzerlik ve farklılıklar vardır? Açıklayınız.
Cevap: Her ikisine de “Selam” ifadesiyle başlanır. İkisinde de düşünceler ifade edilir. Elektronik postayla daha kısa sürede iletişim kurulurken, mektupta iletişim kurmak biraz zaman alır.
4. Sizce mektup yazıp cevabını heyecanla beklemek mi yoksa kısa mesajlarla hızlı iletişim kurmak mı daha zevkli olur? Tartışınız.
Cevap: Mektup yazıp cevabını beklemek daha heyecanlıdır.
5. Günümüzdeki gelişmiş haberleşme teknolojisi eğitimde etkin olarak nasıl kullanılabilir? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Eğitime yönelik çeşitli konferanslar, toplantılar yapılıp canlı yayınlarla öğrencilerle bir araya gelinir, bilgiler paylaşılır. Bu sayede haberleşme teknolojisi eğitimde etkin kullanılır.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

Metinden hareketle geçmişten günümüze kullanılan iletişim araçlarını yazınız. 
Yazı İcat Edilmeden Önce: Davullarla ve dumanla iletişim kullanılıyordu.
Yazı İcat Edildikten Sonra: Posta güvercinleri, ulaklar, telgraf, e posta.
Günümüzde: Telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar.

5. ETKİNLİK 

Arkadaşlarınızdan birine elektronik posta yazınız. Postanızda, “Teknoloji Bağımlılığı” metninde başlattığınız kampanya ile ilgili bilgiler veriniz.

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

A) Aşağıdaki metinde Hakan Bey ve müşteri temsilcisi arasındaki telefon konuşması yer almaktadır. Konuşma metnini okurken boş bırakılan yerleri metnin anlam akışına ve bütünlüğüne uygun şekilde tamamlayınız. Metinde geçen tutarsızlığı bulup etkinliğin B bölümüne yazınız.
Müşteri Temsilcisi: İnternet Hizmetleri Çağrı Merkezine hoş geldiniz. İsmim Çağla. Görüşmelerimiz kayıt altına alınmaktadır. Nasıl yardımcı olabilirim?
Hakan Bey: İyi günler Çağla Hanım. İnternete bağlanmakta sıkıntı yaşıyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Müşteri Temsilcisi:  Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim?
Hakan Bey: İsmim Hakan Çalışkan.
Müşteri Temsilcisi: Nereden arıyorsunuz?
Hakan Bey: Ankara’dan arıyorum.
Müşteri Temsilcisi: Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim efendim. Ne kadar süredir bağlantı sorunu yaşıyorsunuz?
Hakan Bey: Yaklaşık iki haftadır bağlantı sorunu yaşıyorum.
Müşteri Temsilcisi: Bu iki haftalık sürede sorununuzun giderilmesi için girişimde bulundunuz mu?
Hakan Bey: Evet, bulundum efendim. Ama sorunun bir türlü çözülmedi.
Müşteri Temsilcisi: Anlıyorum. Ben size teknik ekibimizi yönlendireceğim. Bugün öğleden sonra evinize gelip sorununuzla ilgilenecekler Hakan Bey.
Hakan Bey: Tamam, öğleden sonra bekliyorum.
Müşteri Temsilcisi: Anlaştık Hakan Bey. Ekibimiz sabah 9.30’da gelir. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı?
Hakan Bey: Hayır, teşekkür ederim. İyi günler.
Müşteri Temsilcisi: İyi günler dilerim Hakan Bey.
B) Metinde geçen tutarsızlık: 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

C) Aşağıdaki formu doldurarak Hakan Bey ve müşteri temsilcisi arasındaki görüşmeyi değerlendiriniz. Form üzerindeki işaretlemelerinizi çarpı (X) işaretiyle yapınız. (Katılıyorum – Katılmıyorum)
Hakan Bey, yaşadığı sorunu açık bir şekilde anlatabilmiştir. (X)
Çağla Hanım, Hakan Bey’in yaşadığı sorunu tam olarak anlayabilmiştir. (X)
Çağla Hanım ve Hakan Bey nezaket kurallarına uygun şekilde davranmışlardır. (X)
Çağla Hanım, sorunu çözmek amacıyla gerekli yönlendirmeyi yapmıştır. ()

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metinde geçen zamirleri bularak bunları birer cümlede kullanınız.
Son yıllarda bilgisayar ve internet kullanımı baş döndürücü bir hızla artmakta, çocuk ve ergenler bunları en çok kullanan yaş grupları olarak göze çarpmaktadır. Çocuk ve ergenleri bu teknolojilerle buluşturma zamanı, süresi ve biçimi konusunda herkes farklı görüşe sahiptir. Aslında kullanım biçimimize göre bu teknolojilerin olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurması bizim elimizdedir.
bu: “Bu elbisenin fiyatı nedir?”
Herkes: “Yaptığım resmi herkes çok beğendi”.
Bizim: “Çevre kirliliğini önlemek amacıyla elbet bizim de yapabileceğimiz bir şeyler vardır.”

8. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

İnternet tasarımcısı olan Ziya Yılmaz, iki firmaya iş başvurusunda bulunmuş ve bu iki firmadan aşağıdaki e-postaları almıştır. İki firmadan da işe kabul edildiğini öğrenen Ziya Yılmaz, bu işlerden birini tercih etmek durumundadır. Firmalardan Ziya Bey’e gönderilen e-postaları inceleyiniz. Bu e-postalardan hareketle kendinizi Ziya Bey’in yerine koyarak hangi işi kabul edeceğinizi nedenleriyle birlikte yazınız.
Ziya Bey’in yerinde ben olsaydım:Ziya Bey’in yerinde ben olsaydım, 1. firmayı seçerdim. Çünkü, orada bir disiplin söz konusudur. Üstelik, aylık kazancı da diğer firmaya göre daha yüksek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Vefa, cömertlik, fedakârlık konulu atasözleri araştırınız.

Vefa, cömertlik, fedakarlık konulu atasözleri ve anlamları şu şekildedir:
*Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez.: Eski dostun düşmanlığına inanan ve onu düşman belleyen kimse yeni edindiği dostlardan bir hayır görmez anlamına gelen bir atasözü olarak kullanılmaktadır.
*Sevda geçer yalan olur sonra sokar yılan olur.: İnsanın sevdiğini sanarak gaflete düşmesi sonradan çok büyük zararlar görmesine neden olur anlamına gelen bir atasözü olarak kullanılmaktadır.
*Cimrinin zararı cömerdin karından fazla olur.: Cömert zarar verir gibi görünse de aslında hayır yaparak iyilik yapar ve asıl zararlı çıkan hiçbir iyilik yapmayan cimri olandır anlamına gelen bir atasözü olarak kullanılmaktadır.
*Ada bana, adayım sana.: Sevgi ve iyiliğin karşılıklı olması gerektiği gibi fedakarlığın da karşılıklı olması gerektiği anlamına gelen bir atasözü olarak kullanılmaktadır.
*Az veren candan çok veren maldan.: Az yardım edenler az da olsa samimi olarak verirler, varlıklı olanlar da zaten var olduğu için kolayca verip yardımcı olurlar anlamına gelen bir atasözü olarak kullanılmaktadır.

TEMA SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

1-7. soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.
1. Okuduğunuz metinde “çıkarılabilir ortam” olarak tanımlanan araçların ortak özelliği nedir? Yazarak açıklayınız.
Cevap:Bilgisayarlara sonradan takılıp çıkarılabilir ve birden fazla bilgisayarda kullanılabilir
2. Çıkarılabilir ortamlar, bilgisayarlarda hangi nedenle ve amaçla kullanılmaktadır? Aşağıya yazınız.
Cevap: Müzik dinlemek ve oyun oynamak amacıyla kullanılmaktadır.
3. Çıkarılabilir ortamlarda satın alınan ürünlerin dezavantajları nelerdir? Maddeler hâlinde yazınız.
 • Vakit kaynı yapmak.
 • Yol parası harcamak.
 • Odanızda yer açmak.
4. Dijital içeriklerin günümüzdeki kullanım biçimi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Günümüzde kullanılan dijital içerikler, hızlı ve kullanımı kolaydır. Bu dijital içeriklerle, müzik dinlenebiliyor, film izlenebiliyor, oyunlar oynanabiliyor. Fiziksel olarak ulaşamadığımız içeriklere, dijital içerikler sayesinde ulaşılır. Ayrıca bu içerikler, çok fazla yer kaplamaz.

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

5. Dijital içeriklerin internet ortamındaki paylaşımı ne tür sorunlara yol açabilir? Düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Bazı dijital içerikler virüslü olabilmektedir. Bu nedenle bilgisayarımızın bozulmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, içeriklerin paylaşılması kötü niyetle insanların bilgilerimizi ellerine geçirmesine de neden olabilmektedir.
6. Bu metnin anlam bütünlüğünden yola çıkarak metnin sonuna, en az beş cümlelik bir paragraf da siz ekleyiniz.
Cevap: İndirirken de güvenilir siteleri kullanmak gerekir. Her önümüze çıkan sitelere girmek kötü sonuçlar doğurabilir. Sözün özü, her zaman lisanlı içerikler kullanılmalı ve bu şekilde teknoloji nimeti yerli yerinde kullanılmalıdır.
7. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini yazınız.
Cevap “Teknoloji bizleri, ulaşamayacağımız içeriklere ulaştırabilir.”
8. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinle ilgili verilen yargılardan metne göre doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y) Teknoloji, hayatımıza faydadan çok zarar getirmektedir.
(D) Teknolojik gelişmeler, doğayı olumsuz etkileyebilmektedir.
(D) Doğanın korunması için bilinçlenme gerekmektedir.
(D) Teknolojiyi geliştirirken bir yandan da doğaya karşı duyarlılık geliştirilmelidir.
9. Aşağıdakilerin hangisinde adın yerini tutan bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Bilgisayar kullanımı hızla artmaktadır.
B) Teknoloji bizi bazen olumsuz etkiler.
C) Kimileri uzayda hayat olduğunu düşünüyor.
D) Diğer gezegenleri ve bunların uydularını inceledim.
CevapA
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Bana nasıl bir hediye aldın?
B) Siz buraya gelecek misiniz?
C) Dün neden okula gelmedin?
D) Kahvaltıda ne yemiş?
Cevap: D


VERMEK ÇOĞALMAKTIR

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

1. Vefa, cömertlik, fedakârlık ile ilgili araştırdığınız atasözlerini arkadaşlarınızla paylaşınız.
Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez.
Sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur.
Cömert ile nekesin harcı birdir.
Mürüvvetsiz adam, suyu çekilmiş değirmene benzer.
Ada bana, adayım sana.
Az veren candan, çok veren maldan.
Dut kurusu ile yâr sevilmez.
Her sakaldan bir tel çekseler köseye sakal olur.
Kaya uçmazsa, dere dolmaz
2. Metnin başlığının ve görsellerinin sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.
Cevap: Paylaşmanın önemi hakkında olduğunu düşünmekteyim. Çünkü komşuluk ve paylaşma teması ile ilgili görseller vardır.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

Aşağıdaki üzüm salkımlarında metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarından hareketle kelimeleri bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri yapraklara örnekteki gibi yazınız.
1. Düşünme, düşünüş. (Tefekkür)
2. İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer. (Medrese)
3. Öğrenci. (Talebe)
4. Birinin suçunu bağışlama, merhamet etme. (Rahmet)
5. Bilgelik, öğüt verici söz. (Hikmet)
6. Alçak gönüllülük. (Tevazu)
7. Sebep, elverişli durum. (Vesile)
Tema boyunca öğreneceğiniz kelime ve kelime grupları ile bunların anlamlarını ders kitabınızın sonunda bulunan “Kelime Defterim” bölümüne yazınız.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin özetini aşağıya yazınız.
Cevap: Bir zamanlarda köylünün biri medrese kapısını çaldı. Kapıyı açan öğrenciye üzüm ikram etti. Öğrenci, nefis üzümleri hocasına götürmek istedi. Ancak köylü, üzümleri hocasına değil ona getirdiğini söyledi. Talebe o geceyi üzümleri tefekkür ederek geçirdi. Sonra üzümleri Hocasına ikram etti. Hocası da hasta talebeye ikram etti. Hasta talebe, yemek yapan aşçının ona her gün yemek yaptığını bu yüzden de üzümü onun hak ettiğini düşünerek üzümü aşçıya ikram etti. Aşçı üzümü, kitaplardan sorumlu talebeye ikram etti. Kitaplardan sorumlu talebe de medreseye geldiğinde ona kapıyı açan kişinin üzümü hak ettiğini düşündü ve üzümü kapıyı açan talebeye ikram etti. Üzüm döndü dolaştı ve sonunda köylünün ikram ettiği öğrenciye döndü. Bu şekilde öğrenci, üzümün onun kısmeti olduğunu anladı.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Köylü, medreseye niçin üzüm getirmiştir?
Cevap: Ona medrese kapısını açan ve ürünleri kuraklıktan kırıldığında ona ekmek veren öğrenciye ikram etmek için üzüm getirmiştir.
2. Medresenin kapısını açmakla görevli talebenin kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Anlatınız.
Cevap: Saygılı, mütevazı, cömert, güzel ahlaklı biridir.
3. Kapıyı açan talebenin hocası, üzümleri hasta bir talebesine neden vermiştir? Açıklayınız.
Cevap: Üzüm sayesinde sevinip şifa bulması amacıyla vermiştir.
4. Siz kapıyı açan talebenin yerinde olsaydınız üzümleri ilk olarak kime verirdiniz? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Medresede talebe olarak kapıyı açsaydım üzümleri Hocama verirdim. Çünkü, Hocam bana çeşitli bilgiler öğretir.
5. Elimizdekileri başkalarıyla paylaşmak toplumda nasıl bir etki yaratır? Düşüncelerinizi nedenleriyle anlatınız.
Cevap: Elimizdekileri başkalarıyla paylaşmak birbirimizi sevmemizi, birbirimize muhabbet beslememizi ve birlik ve beraberlik içerisinde yaşam sürmemizi sağlar. Bu şekilde toplumsal huzur sağlanır.
A) Yandaki afişleri inceleyiniz. İki afiş arasındaki benzerlik ve farklılıkları aşağıya yazınız.
Farklılıklar:
İlk afişi Eskişehir Valiliği, ikinci afiş Kızılay ise hazırlamıştır.
İlk afişte hangi maddelerin toplanacağı belirtilirken, diğerinde belirtilmemiştir.
Benzerlikler:
İhtiyaç sahiplerine yardım toplanması amaçlanmaktadır.
B) Yukarıdaki afişlerden hangisi daha etkilidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Birinci afiş daha etkilidir. Çünkü zor durumda kalmış bir çocuğun fotoğrafı kullanılmıştır. Bu da insanları daha derinden etkilemektedir.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

C) Kütüphanesi olmayan bir okula kütüphane kurmak amacıyla yardım kampanyası düzenleyeceğinizi hayal ediniz. Okul olarak düzenleyeceğiniz bu yardım kampanyası için bir afiş tasarlayınız. Afişinizi sınıf panosunda sergileyiniz.

5. ETKİNLİK

Yandaki fotoğrafın betimlemesini, adları niteleyen uygun kelimelerle örnekteki gibi tamamlayınız.
Bu fotoğrafta küçük çocuklar görüyorum. Yere düşen çocuk pembe bir kask takmış. Ona yardım eden çocuk ise pembe bir tişört giymiş. Arkadaki uzun ağaçlara bakılırsa bu çocuklar büyük bir parkta oynuyorlar. Ayaktaki çocuk, arkadaşına yardım ettiğine göre yardımsever bir çocuk olmalı. Yeşil çimenler üzerinde oynayan bu çocuklar ayaklarındaki patenleriyle çok eğleniyorlar.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

A) Sınıf arkadaşlarınızla huzurevindeki yaşlıları ziyarete gitmek istiyorsunuz ancak yolu bilmiyorsunuz. Size harita üzerinden huzurevinin yeri tarif edilecektir. Aşağıdaki krokide ok işareti olan yerde bulunuyorsunuz. Tarif yönergelerine göre çizgi çizerek yolu takip ediniz ve hedeflenen yere en kısa sürede ulaşmaya çalışınız. En sonunda bulduğunuz huzurevi binasına çarpı (X) işareti koyunuz.
Yönergeler:
1. Bulunduğunuz yerden ok yönünde yürümeye başlayınız.
2. Yolun sonunda sola dönüp bir miktar daha yürüyünüz.
3. Karşınıza çıkan kavşaktan kuzeye doğru yürümeye devam ediniz.
4. Marketin bittiği yerden tam sola dönünüz.
5. Yürümeye devam ediniz. Sağdan dördüncü sokağa dönünüz.
6. Devam ediniz ve üçüncü sokaktan sola dönünüz.
7. Sola döndükten sonra sağdaki ilk bina tarif edilen binadır.
B) Yaşlı insanlara yardım etmek için neler yapabiliriz? Düşüncelerinizi anlatacağınız bir konuşma yapınız.
Cevap: Günlük hayatta, yaşlı insanlarla karşılaşabilmekte hatta aynı evde bile bir araya gelebilmekteyiz. Bu nedenle yaşlı insanlarla nasıl konuşacağımızı, onların yaşamlarını nasıl kolaylaştırabileceğimizi bilmemiz gerekir. Yaşlı insanlar, yaşlarının getirdiği birtakım sağlık sorunları nedeniyle ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamazlar. Bu eksikliklerini tamamlamak bizim görevimizdir. Markete gittiğimiz zaman alışveriş yapan ve elindeki torbaları taşımakta zorluk yaşayan yaşlı insanların ellerindeki poşetleri taşımalarına yardımcı olabiliriz. Toplu taşıma araçlarındayken yaşlı insanları ayakta durdurmamalı, onlara yer vermeliyiz. Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir insanın kolundan tutarak yardım etmeliyiz. Elinde ağır yükler olan yaşlı insanların yüklerini evlerine kadar taşımalıyız. Bu şekilde yaşlı insanların yaşamlarını kolaylaştırabilir ve daha güzel bir yaşam sürmelerini sağlayabiliriz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Sevgi” temalı bir şiir araştırınız.
Sevelim Sevilelim
Hak cihana doludur,
Kimseler Hakkı bilmez
O’nu sen senden iste,
O senden ayrı olmaz.
Dünyaya inanırsın,
Rızka benimdir dersin,
Niçin yalan söylersin,
Hiç, senin dediğin olmaz.
Dünyaya gelen geçer,
Bir bir şerbetin içer
Bu bir köprüdür geçer,
Cahiller onu bilmez.

SEVGİ DİYEN ÇAĞLAR AŞAR

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

1. Araştırdığınız “sevgi” temalı şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız.
SEVGİ
Çölden farklı olmayan bu korku
Çocukların bu korkudan olur neşeleri
Siyah sepete baktıkça her biri
Sıcak hoşluğunu anlarlar ölmenin
O gün gün ışığından mahrum
Mahrum bırakılmış genç kızlar
Anneleriyle parka çıkarlar
Anneleriyle anneleriyle anneleriyle
Sezai Karakoç
2. Yûnus Emre’nin “Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Bu dünyada yaratılan her şey Tanrının eseridir. Onun kudretinin göstergesidir. Bu yüzden ona saygı anlamında yaradılan hiç bir şeye zarar vermemeli her şeye sevgi ile yaklaşılmalıdır.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Aşağıda, şiirde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Metinden hareketle bunların anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
KIN
Tahminim: Kılıcın kılıfı.
Anlamı: Bıçak, kılıç vb. kesici araçların kabı.
KOR
Tahminim: Alev almayan ateş.
Anlamı: İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası.
YÂR
Tahminim: Sevilen kişi.
Anlamı: Sevgili.
NADAN
Tahminim: Kötü niyetli kişi.
Anlamı: Bilgisiz, cahil.
SEHER
Tahminim: Güneşin doğduğu an.
Anlamı: Sabahın güneş doğmadan önceki zamanı, seher vakti.
SEFER
Tahminim: Bir yere gitme.
Anlamı: Yolculuk.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Şair, şiirde hangi öğütleri vermektedir? Anlatınız.
Cevap: Savaşmamamız gerektiği, merhametli olmamız gerektiği, bilgisizlere kulak asmamamız gerektiği ve insanlardan ümit kesmememiz öğütleniyor.
2. Şiirin birinci dörtlüğünde yer alan “Kılıcını koy kınına / Yüreğinle yürü dostum.” dizeleriyle hangi karakter özellikleri vurgulanmaktadır?
Cevap: Barışçıl karakter vhttp://aurgulanmaktadır.
3. İnsanlıktan ümidini kesmeyen kişiler neler başarabilirler? Anlatınız.
Cevap: İnsanlıktan ümidini kesmeyen kişiler, her işi başarabilirler. Bu kimseler, insanlarla iyi geçinirler, topluma faydalı işlerde bulunurlar.
4. Her işini sevgi ile yapan bir insan hangi özelliklere sahip olur? Örneklerle anlatınız.
Cevap: Hoşgörülü, yardımsever, saygılı ve merhametli biri olur.
B) Metinden hareketle arkadaşlarınıza sormak üzere iki soru hazırlayınız.
1. Nadanlara kulak asma” dizesindeki “nadanlar” kimlerdir?
2. “Her adımın kor olsa da” dizesinde geçen “kor” nedir?

3. ETKİNLİK

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde dile getirdiği ifadelerden yola çıkarak öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla “eşitlik ve insan hakları” konulu bir konuşma hazırlayınız. Hazırladığınız konuşmayı sunması için bir grup sözcüsü belirleyiniz.
Cevap: Bu etkinliği öğretmenimiz eşliğinde yapmalısınız.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

Aşağıda, soldaki kutucukta bulunan dörtlük Abdurrahim Karakoç’un “Tut Ellerimden” isimli şiirinden alınmıştır. Sağdaki kutucukta bulunan metin ise bu dörtlüğün düz yazıya çevrilmiş biçimidir. Bu metinleri dikkatle okuyunuz.
A) Bu iki metin arasındaki farkları belirtiniz.
Cevap: 1. metinde bir ahenk söz konusudur. 2. metinde ise ahenk söz konusu değildir. 1. metin duygulara hitap ederken, 2. metin daha çok akla hitap etmektedir. 1. metinde cümlelerin sonları belli değildir, 2. metinde ise cümleler tamamlanmıştır.
B) Sizce hangi metin daha etkili bir anlatıma sahiptir? Düşüncelerinizi nedenleriyle yazınız.
Cevap: 1. metin daha etkili bir anlatıma sahiptir. Çünkü, 1. metinde bir ahenk bulunmakta ve bu ahenk metni etkileyici kılmaktadır.
C) Sol kutucuktaki dörtlükte dize sonlarında yer alan ses benzerliklerine dikkat ediniz. Bu benzerliklerin şiirin anlatımına olan katkısını açıklayınız.
Cevap: Şiire bir ahenk katmış ve daha etkileyici olmasını sağlamıştır.
D) Aşağıya “sevgi” kelimesinin harflerini kullanarak akrostiş bir şiir yazınız. Şiirinizin dize sonlarında ses benzerliği olan kelimeler kullanmaya çalışınız.
Sarıl sevdiklerine, paylaş duygularını,
Evindekilere göster memnuniyetini,
Veda eder gibi çıkmayasın evden,
Gülsün yüzün her yerde, sırıtma kimseye,
İnan mutlu olacaksın çıkarma aklından.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

A) Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle verilen cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
BİLGİN VE GEMİCİ
“Geçmiş zamanların birinde bir dil bilgini bir gemiye binmiş. Bilgisiyle övünmeyi sevdiği için, cahil bir kimse olan gemiciyi karşısına alıp bilgiç bir tavırla sormaya başlamış: ‘Sen hiç dil bilgisi bilir misin?’ Zavallı gemici: ‘Hayır.’ demiş. Bilgin: ‘Öyleyse ömrünün yarısı boşa gitmiş, vah vah!’ demiş. Gemici bu söze çok kırılmış ama susmuş, bir şey belli etmemiş. Bir zaman sonra hızlı esen bir rüzgâr gemiyi sarsmaya başlamış. Gemide bulunanlar korkmuşlar, telaşlanmışlar, can derdine düşmüşler. Gemici, bilginin yanına gidip ‘Yüzmesini bilir misiniz?’ demiş.” (…)
Mevlâna Celaleddin Rumî
(Y) Gemici, bilgili ve öfkeli biridir.
(D) Bilgin, bilgisiyle övünmeyi seven biridir.
(Y) Gemici, bilginin sözlerine hiç aldırmamıştır.
(D) Gemidekiler, gemi delinip su almaya başladığı için korkmuştur.
B) Gemicinin “Yüzmesini bilir misiniz?” sorusundan sonra hikâye nasıl devam etmiş olabilir? Aşağıya yazınız.
Cevap: Bilgin: “Hayır, bilmiyorum” demiş. Daha sonra gemi alabora olmuş ve denizci bilgini sulardan kurtarıp karaya çıkarmış. Gemici, “Gördün işte, bilgilerin seni kurtaramadı, ben kurtardım” demiş. Bunun üzerine bilgin, utanmış ve bilgisiyle insanlara büyüklenmemesi gerektiğini öğrenmiş.
C) Aşağıdaki cümlelerde alfk çizili olan isimlere “Nasıl?” sorusunu sorunuz. Bu soruya verdiğiniz cevabı örnekteki gibi yazınız.
 Bilgin, bilgiç bir tavırla sormuş. Nasıl tavır? Bilgiç tavır
Zavallı gemici “Hayır!” demiş. Nasıl gemici? Zavallı gemici
Hızlı esen rüzgâr gemiyi sarsmış. Nasıl rüzgar? Hızlı esen rüzgar

GÜMÜŞ KANAT

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

1. Araştırdığınız yardım kuruluşları ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ülkemiz insanı kültürümüz ve dinimiz üzre yardımlaşma ve dayanışmaya oldukça önem vermektedir. Her nerede yardıma muhtaç bir insan var ise bir Türk kurumu yardımına koşmaktadır. Bu konuda dünya çapında görev yapan birçok Türk kurumu bulunmaktadır. Bunların başında dünyanın dört bir yanına besin ve insani yardım sağlayan Kızılay bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Yeşilay, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türkiye Deprem Vakıfları da önemli hizmetleri bulunan yardım kuruluşlarıdır.
2. Bir iyilik yaptığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Örneklerle anlatınız.
Cevap: Kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü bu dünyada birilerinin yüzünü güldürebilmişsem birilerine yardımcı olabilmişsem ne mutlu bana diyorum. Bir insanın yarasına merhem olabilmek kutsal bir amaç uğruna olan bu yaşam için büyük bir şanstır.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.
mesafe – kumral – dikkat kesilmek – azat etmek – soluğu kesilmek – cilt – usta – gür – telaş
mesafe → Ara, aralık, uzaklık.
usta → Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse.
gür → Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran.
kumral → Koyu sarı veya açık kestane rengi.
dikkat kesilmek → Bütün dikkatini bir şey üzerinde toplamak.
azat etmek → Bırakmak, salıvermek.
soluğu kesilmek → Soluk almaz duruma gelmek, aşırı heyecanlanmak, gücü tükenmek.
telaş → Herhangi bir sebeple acelecilik.

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Kemal, babasından niçin yardım istemiştir? Anlatınız.
Cevap: Kuşu, çırpındığı yerden kurtarmak için yardım istemiştir?
2. Kemal, avuçları arasındaki kuşu neye benzetmiştir? Anlatınız.
Cevap: Korkuyla, telaşla çarpan bir yüreğe benzetmiştir. Çünkü kuşun, ağzı kurumuş, vücudu terlemiş.
3. Sokak hayvanlarını koruyabilmek için neler yapabiliriz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Kapımızın önüne sokak hayvanlarının yiyebileceği yiyecekler koyabiliriz. Soğuk kış günlerinde barınabilecekleri yerler inşa edebiliriz.
B) Okuduğunuz metinden hareketle, arkadaşlarınıza sormak üzere üç soru hazırlayınız.
Soru 1: Kemal’in yerinde olsaydınız ne yapardınız?
Soru 2: Kemal, neden kuşu kurtaramamıştır?
Soru 3: Kurtarılan kuş neden uçamamıştır?
C) Metnin ana fikri nedir? Açıklayınız.
Cevap: Hayvanlara yardım etmeli, onların hayatlarını kolaylaştırmalıyız.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

A) Aşağıdaki metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.
Bir adam ve oğlu, ormanda yürüyüş yapıyorlarmış. Çocuk birden takılıp düşmüş ve “Aaaah!” diye bağırmış. İleride, bir dağın tepesinde “Aaaah!” diye bir ses duymuş ve şaşırmış. Merak edip “Sen kimsin?” diye bağırmış. Aldığı cevap “Sen kimsin?” olmuş. Çocuk bu cevaba kızıp “Sen bir korkaksın!” diye bağırmış. Dağdan gelen ses de “Sen bir korkaksın!” olmuş. İyice sinirlenen çocuk, babasına dönüp “Baba, ne oluyor böyle?” diye sormuş. Babası, “Oğlum, dinle ve öğren.” demiş.
Babası dağa dönüp “Sana hayranım!” diye bağırmış. Gelen cevap “Sana hayranım!” olmuş. Baba tekrar seslenmiş, “Sen muhteşemsin!” Gelen cevap yine “Sen muhteşemsin!” olmuş. Çocuk çok şaşırmış ama ne olup bittiğine bir anlam verememiş. Babası açıklamış. “Oğlum, insanlar buna ‘yankı’ derler. Ama aslında insanların birbirlerine karşı davranışları da buna benzer.”
(…)
Yusuf Özkan ÖZBURUN
B) Sizce okuduğunuz bu hikâye nasıl devam etmiştir? Hikâyenin kalan bölümünü siz tamamlayınız.
Cevap: “İnsanlar, başkalarına nasıl davranırlarsa aynı muameleyi görürler. İnsanlara karşı kötülük yapanlar kötülük, iyilik yapanlarsa iyilik görürler” demiş babası. Çocuk, “demek öyle babacım. Bundan sonra insanlarla diğer canlılara karşı iyi davranışlar sergileyeceğim. Yapıp ettiklerimin bana geri döneceğini unutmayacağım” demiş. Daha sonra baba ve evladı eve dönmüşler.
C) Tamamladığınız hikâyeye uygun bir başlık öneriniz.
Cevap: “Ektiğini Biçer İnsan”

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeleri bulduracak şekilde sorular sorunuz. Bu soruları örnekteki gibi cevaplayınız.

5. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.
B) Leyla, ziyaretlerini planlayarak bir tablo hâline getirmek istemektedir. Aşağıdaki yönergeleri kullanarak Leyla’nın ziyaret tablosunu tamamlayınız.
Leyla’nın akraba ziyaretleri planıyla ilgili bildiklerimiz şunlardır:
• Teyzelerini birbirini takip eden haftalarda ziyaret etmek istemektedir.
• Amcalarından birini son hafta ziyaret etmek istemektedir.
• Zeliha teyzesini ikinci hafta ziyaret edecektir.
• İlk hafta baba tarafından bir kadın akrabasını ziyaret edecektir.
• Hakkı amcasını, Ali amcasından önce ziyaret edecektir.
• Hakkı amcasını ziyaretinden sonraki hafta Mustafa dayısını ziyaret etmek istemektedir.

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

Ziyaret Edilecek Akraba

6. ETKİNLİK

Akraba ziyaretlerinin önemi hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi anlatacağınız bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili şekilde kullanınız.
Sevgili arkadaşlar
Hısım ve akrabalarımız geniş anlamda ailemizin birer parçasıdır. Akrabalarımız, zor zamanlarımızda yanımızda olan, üzüntümüzü paylaşan, iyi günümüzde sevincimizi paylaşan kişilerdir. Onlarla kuracağımız ilişkiler, diğer kan bağımız olmayan kişilerle kuracağımız ilişkilerden daha iyi olmalıdır.
Akrabalık bağlarını korumak, hem dinen hem de toplumsal açıdan büyük önem arz eder. Bu bağın korunması için de akrabaların birbirlerini ziyaret etmesi gerekir. Akrabalar, birbirlerini ziyaret ederlerse birbirlerine duydukları sevgi artar, aralarında muhabbet duyguları oluşur ve bunun sonucunda toplumsal huzur sağlanır. Ayrıca, dinen de güzel bir işte bulunulmuş olunur.
Bu yüzden bizlere düşen görev, akrabalarımızı ziyaret etmek, hal ve hatırlarını sormak, dara düştüklerinde onlara destek olmaktır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Fabl türünde bir metin araştırınız.
TİLKİ İLE KEDİ
Tilki ile kedi sohbet ediyorlarmış.Tilki durmadan ne kadar hilekar ve kurnaz olduğunu anlatıyormuş.Söylediğine göre düşmanları onu alt edemezmiş çünkü onlardan kurtulacak bir sürü oyun ve hile bilirmiş. Kedi biraz da utanarak;”Ben fazla oyun bilmem ki!” demiş.”Düşmanlarımın elinden kurtulmak için bir tek yol bilirim o da kaçmaktır.” Tilki;”Kedi kardeş!” demiş ”Ben her tehlike karşısında başımın çaresine bakabilirim ama senin durumuna üzülüyorum. Korkarım bir gün düşmanların seni çabuk alt edecek.” Az sonra bir sürü tazının bağrışmalarını duymuşlar.Bir avcı topluluğuna ait olan bu köpekler bütün hızlarıyla kendilerine doğru koşuyormuş.Kedi hemen yanındaki bir ağacın dallarına sıçrayarak en üstteki bir yaprak kümesinin içine saklanmış. Tilki ise;”Acaba şu hileyi mi yapsam yoksa bu hileyi mi?” diye düşünmeye başlamış.Çünkü o kadar çok hile biliyormuş ki hangisini uygulamasının daha doğru olacağına karar veremiyormuş.Tam birisini uygulayacakmış ki tazılar etrafını çevirip tilkinin işini bitirivermişler. Bütün olanları yukarıdan seyreden kedi çok hile bilmediğine şükretmiş.


BALIKÇIK

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

1. Araştırdığınız fabl türündeki metni arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz kişilik özelliklerinizi anlatınız.
Kendimde beğendiklerim
1- Açıksözlü olmam
2- Hassas duygulu biri olmam
3-Yalan söylemeyi sevmemem
Kendimde beğenmediklerim
1- Başkasının canı yandı mı benimde canım yanıyormuş gibi hissetmem
2. Yufka yürekli olmam
3. Herkesi kendim gibi sanıp iyi niyetli olmam

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

Aşağıdaki görsellerin üzerinde yazan kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi bir- birleriyle ilişkilendiriniz. Hayal gücünüze göre kuracağınız ilişkileri örnekteki gibi numaralandırınız. Kuracağınız bu ilişkileri birer cümle ile ifade ederek aşağıya yazınız.
1. Balıkçıl açgözlü davrandığı için pişman olmuştur.
2. Kıyıya yaklaşınca sazanlarla karşılaşmıştır.
3. Balıkçıl, upuzun gagasıyla su kıyısında dolaşıyormuş.
4. Kaya balığını küçük görüp kımıldamayınca sümüklü böcek için kımıldamıştır.
5. Hiçbir şeyi küçük görmemeli, aç gözlülük edersek elimizdekinden de oluruz.

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Konu: Balıkçıl’ın avlanması ve avlanma esnasında büyüklük taslayıp bir sümüklü böceğe razı olması.
Ana fikir: Hiçbir şeyi küçük görmemeli, sahip olduklarımızın değerini bilmeliyiz.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız
1. Metindeki olay nerede geçmektedir?
Cevap: Bir su kıyısında geçmektedir.
2. Metinde hangi varlık konuşturulmuştur? Örnekler vererek anlatınız.
Cevap: Balıkçıl, konuşturulmuştur. Mesela, “karnım biraz daha acıksın” demesi konuşturulduğu ifade eder.
3. Balıkçılın turna ve yayın balıklarını yemek istememe sebebi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Karnının biraz daha acıkmasını istediği için yememiştir.
4. Balıkçılın yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Neden?
Cevap: Balıkları beğenmemezlik yapar, bulduğumu yerdim. Çünkü, onun durumuna düşmek istemezdim
5. Açgözlü olmanın hayatımızı nasıl etkileyebileceğini anlatınız.
Cevap: Açgözlü olmak, sahip olduklarımızın yok olmasına neden olur. Ayrıca aç gözlü olan insanlar, toplum tarafından sevilmez, dışlanırlar. Bu nedenle açgözlü olmamak gerekir.

4. ETKİNLİK

Balıkçılın fiziksel özellikleri ile kişilik özelliklerini metinden hareketle yazınız.
Fiziksel Özellikler
Uzun bacaklı
Uzun boylu
Uzun gagalı
Kişilik Özellikleri
Aç gözlü
Kendini beğenmiş
Düzenli yaşayan
Keyifsiz
Fesat

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.
Cevap: Balıkçıl, uzun ayakları ve uzun gagasıyla bir su kıyısında dolaşıyormuş. Tertemiz suda turna ve yayın fır dönüyormuş. Balıkçıla yaklaştıkları halde balıkçıl, aç gözlülük yapıp onları yakalamıyormuş. Biraz zaman geçtikten sonra sazanları görmüş ancak sazanı da beğenmemiş ve kaya balığını görmüş. Kay balığıyla doymayacağını düşünmüş ve su da balık kalmayınca sümüklü böcek yemek zorunda kalmış. Böylece aç gözlü olmasının cezasını çekmiş.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak “Bil Bakalım Kim” oyununu oynayınız.
• Kim olduğunu sınıftakilerin tahmin etmeye çalışacağı bir arkadaşınızı belirleyiniz.
• Hangi arkadaşınızı belirlediğinizi diğer arkadaşlarınıza söylemeyiniz.
• Öğretmeniniz sizi tahtaya kaldırdığında, belirlediğiniz kişinin fiziksel özelliklerini ve kişilik özelliklerini (arkadaşlarınızı rencide etmeyecek şekilde) anlatmaya başlayınız.
• Sizin anlattığınız arkadaşınızı doğru tahmin eden kişiyi tahtaya çıkararak oyunu devam ettiriniz.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadeleri koşul-sonuç anlamı sağlayacak şekilde örnekteki gibi eşleştirerek cümlelerinizi etkinliğin altına yazınız.
Düzenli bir şekilde kitap okuyorum. → Kelime hazinem ve hayal gücüm gelişiyor.
Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. → Doğanın dengesi korunmuş olacak.
Her öğrenci okul kurallarına uymalıdır. → Okulumuzda güvenli ve huzurlu bir ortam
oluşur.
Öğretmenlerimizle iletişim içinde olmalıyız. → Öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı
olabilirler.
İnsanlara karşı saygılı ve dürüst davranmalıyız. → Toplum içinde saygınlığımız artacaktır.
Cümlelerim:
• Düzenli bir şekilde kitap okursam kelime hazinem ve haya gücüm gelişir.
• Çevremizi temiz tutarsak doğanın dengesi korunmuş olacak.
• Her öğrenci okul kurallarına uyarsa okulumuzda güvenli ve huzurlu bir ortam oluşur.
• Öğretmenlerimizle iletişim içinde olursak öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı olabilirler.
• İnsanlara karşı saygılı ve dürüst davranırsa toplum içinde saygınlığımız artacaktır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun olan kelimeleri örnekteki gibi yazınız.
Bütün dünya buna bir inansa…
Birkaç akrabamı ziyaret edeceğim.
Bazı iyilikler unutulmaz.
Hiçbir zaman yılmayacağız.
Kütüphaneden birçok kitap almayı planlıyorum.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselin sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri anlatacağınız bir konuşma yapınız.
İnsanın kendini olduğundan büyük görmesi, kibirli olması üzerine bir konuşma yapabilirsiniz.

10. ETKİNLİK

Kahramanları hayvanlar olan hikâye edici bir metin yazınız. Hikâyenizde “konuşturma, benzetme ve abartma” sanatlarından yararlanınız.

Tavuk ile Dostları – Dostluk Konulu Fabl

Minik bir köyde yaşayan; güvercin, tilki, kedi, köpek, keçi, tavuk gibi pek çok hayvandan oluşan bir arkadaş gurubu varmış. Bu arkadaşlar birbirlerine çok bağlılarmış, her gün buluşurlar, güler oynarlarmış. Kimin ne derdi varsa diğerleri ona yardım eder, koşup onun yanında olurlarmış.
Yine arkadaşların buluşacağı bir gün keçi, tavuğun evine gelmiş. Onu alıp buluşma yerine birlikte gitmek için. Ortalıkta tavuk görünmüyormuş ama keçi, tavuğun sahibinin konuşmalarına şahit olmuş. Tavuğun sahibi “Bugün akşama ziyafet var, şu tavuğu keseceğim, akşam yemeğim olacak.” diyormuş. Keçi çok telaşlanmış. “Arkadaşımı bu adama yediremem, derhal bir çözüm bulmalıyım” diye düşünmüş. Hemen diğer arkadaşlarına haber vermek için koşmuş, buluşma yerine gitmiş. Buluşma yerine köpek, kedi ve güvercin gelmiş. Grubun diğer üyeleri henüz gelmemişler. Keçi arkadaşlarına:
— Acilen tavuğu kurtarmalıyız, yoksa sahibi bu akşam onu yiyecek, demiş.
Bunu duyunca köpek ve kedi derhal tavuğun evine gitmeye karar vermişler. Güvercini de tembihlemişler:
— Sen burada bekle, gelen arkadaşlara haber ver, tavuğun evine gelsinler.
Hemen tavuğun evine giden arkadaşları etrafı kolaçan etmişler. Gizlice tavuğun kümesine gidip, “Biz buradayız seni kurtaracağız, merak etme.” demişler. Bunu duyan tavuk çok sevinmiş ve “Çok korkuyordum ama siz geldiniz ya artık korkmuyorum.” demiş. Bu sürede tüm arkadaşlar toplanmış evin etrafına, gizlenmişler.
Sonunda adam elinde bıçak ile evinden çıkmış. Kümese doğru gitmiş ve kümesin kapısını açmış. Tam o sırada kümesin kenarında saklanmış olan kedi ve köpek adamın üzerine atlamışlar. Kedi adamın yüzünü cırmalamış, köpek adamı ışırmış. Tilki durur mu hiç? Adamın tepesine atladığı gibi onu yere düşürmüş. Güvercin gagası ile adamın ayaklarını didiklemiş. Bu sırada keçi, kümesten çıkan tavuğu aldığı gibi kaçırmış oradan. Tavuğun kaçırıldığını, tehlikenin bittiğini gören güvercin arkadaşlarına “Tamam arkadaşlar, adamı bırakabiliriz, keçi ile tavuk gittiler.” demiş. Bunun üzerine adama zarar vermeyi bırakıp hepsi bahçeden çıkmış ve buluşma yerine gitmişler.
Hayvanların gitmesinin ardından, neye uğradığını şaşırarak ayağa kalkan adam, kümese bakmış ki tavuk falan yok. Adam hayvanların onu kurtarmaya geldiğini ve tavuğunu götürdüklerini anlamış. Aralarındaki bu dayanışmaya hayran kalmış.
Buluşma yerinde bir araya gelen arkadaşlar, teker teker tavuğa sarılmışlar. Tavuk o kadar duygulanmış ki, ağlamaya başlamış. “Sizi çok seviyorum dostlarım.” demiş. “Eğer siz beni kurtarmasaydınız, ben çoktan ölmüştüm. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.” diyen tavuk, böyle arkadaşları olduğu için kendini çok şanslı hissetmiş. Bu olay arkadaşları daha da birleştirmiştir.
Dostlarımız, bizim seçtiğimiz kardeşlerimizdir. İyi zamanda ve zor durumda onlara elimizden gelen yardımı yapmamız gerekir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Dünyanın ve diğer gezegenlerin nasıl oluştuğunu araştırınız.
Cevap: Bilim adamlarının bazılarına göre, dünyamız ve diğer gezegenler büyük bir patlamayla oluşmuştur. Buna Bing Bang denir.Büyük Patlama Teorisi`ne göre evren bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce büyük bir patlamayla oluşmaya başladı. Büyük Patlama (Big Bang) adı verilen bu patlama sonrasındaki süreçte gök adalar, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimleri meydana geldi. Büyük Patlama Teorisi bazı soruları hala cevaplayamamaktadır. Örneğin patlayan şeyin ne olduğu ya da bu patlamaya neyin sebep olduğu henüz tam olarak açıklanamamaktadır. Bilim insanları günümüzde bu konuyla ilgili yeterli bilgiye hala ulaşamamış olsalar da çalışmalarına devam etmektedirler. Böylece gelecekte evrenin nasıl oluştuğu ve nasıl yok olacağı ile ilgili bilgilere ulaşılabileceği düşünülmektedir.Dini anlamda ise dünyamız ve diğer gezegenler, Allah’ın “ol” demesiyle oluşmuşlardır.

TEMA SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

1-4. etkinlikleri yukarıdaki metinden hareketle yapınız.
1. Okuduğunuz metne göre, konuşma isteğimizi kıran şey nedir?
Cevap: Karşımızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla bizi dinlediğini görürsek konuşma hevesimiz kırılır.
2. Aşağıdaki ifadeleri metne göre tamamlayınız.
A) Karşınızdaki insan sizi asık suratla dinlediğinde konuşma hevesiniz kırılır ve o kişiyle bir daha sohbet etmek istemezsiniz.
B) Karşınızdaki insan güler yüzle sizi dinlediğinde. konuşma için cesaret bulursunuz ve o kişiyle bir daha sohbet etmek istersiniz.
3. Okuduğunuz metinde güler yüzle cesaret arasında bir ilişki kurulmuştur. Siz de güler yüzle başka bir duygu arasında ilişki kurarak bu ilişkinin nedenlerini açıklayınız.
Cevap: Güler yüzlü insanların anlayışlı kişiler olduğunu düşünürüm. Çünkü onlar karşısındaki kişiye tebessüm ederek onlara “Seni anlıyorum.” mesajı verirler. Bu mesajı alan insanlar da güler yüzlü kişilere karşı duygu ve düşüncelerini rahatça ifade ederler.

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

4. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini yazınız.
ANA DÜŞÜNCE: Konuşma sırasında güler yüzlü olmak karşımızdakilerin olumlu duygular hissetmesine neden olur.
5. Güler yüzlü olmanın toplum hayatındaki önemini vurgulayan bir paragraf yazınız.
Cevap: Güler yüzlü insanları gözlemlediğimiz zaman onların toplum tarafından daha çok sevildiğini görürüz. Bunun nedeni insanların kendilerine güzel hissettiren kişilerle arkadaşlık etmek istemesidir. İnsanlarla konuşurken onlara tebessüm eden insanlar daima sevilir, sayılır. Çünkü bu insanlar karşısındakinin kurunu örten, düşünceli ve anlayışlı insanlardır. Örnek alınması gereken kişilerdir. Güler yüzün önemini kavramış birisi başkalarına böyle davranır. Her insan güler yüzlü olduğunda ise toplumda anlaşmazlık, sevgisizlik kalmaz.
6. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri kendi duygu ve düşüncelerinizle tamamlayınız.
Güler yüzlü insanlar güneş gibidir. Çünkü gülümsemeleriyle günümüzü aydınlatırlar.
Asık suratlı insanlar demir gibidir. Çünkü etrafında kimse kalmaz ve gittikçe paslanır.
7. “Bu dünya öyle çatik kaşla dolaşmaya, insanların kalbini kırmaya değer bir dünya değildir. Onun için etraflarında güler yüzlü insanların yaşadığı kişilerin hayati daha mutlu geçer.” cümlelerinin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri içeren bir yazı yazınız.
Cevap: Her insanın bir ömrü vardır. Bu ömrü elinden geldiğince iyi geçirmeye çalışmalıdır. İnsanları üzmek, kırmak geçici bir dünya için yanlış bir şeydir. Yapmamız gereken insanları mutlu etmektir. Ancak bu şekilde kendimiz de mutlu olabiliriz. İnsanlara karşı güler yüzlü olmak onları da güler yüzlü yapar. Çünkü gülümsemek bulaşıcıdır.
8. CevapC
9. Cevap: B

6. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 8. Ünite Birey ve Toplum Teması

6. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 7. Ünite Sağlık ve Spor Teması

6. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 6. Ünite Milli Kültürümüz Teması

6. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 5. Ünite Doğa ve Evren Teması
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...