7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayıncılık 4. Ünite Saf Madde ve Karışımlar

4. Ünite Saf Madde ve Karışımlar


7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı
1. Aşağıda verilen atom modellerini inceleyip tabloda uygun olan yerlere “✓” işaretini koyunuz.
 • Cevabı:  
2. Aşağıda verilen elementlerin sembollerini, isimlerinin karşılarına yazınız.
Cevabı:
 • Kükürt : S
 • Sodyum : Na
 • Lityum : Li
 • Flor : F
 • Argon : Ar
 • Demir : Fe
 • Bakır: Cu
 • Çinko: Zn
 • Helyum H
 • Altın: Au
 • Klor: Cl
 • Gümüş: Ag
 • Nikel: Ni
 • Kalay: Sn
 • Cıva: Hg
 • Azot: N
 • Fosfor: P
 • Magnezyum: Mg
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı
Yukarıda gördüğünüz görsellerden hangileri tek bir madde gibi görünüyor?
 • Cevabı: Hiçbiri tek madde gibi görünmemektedir. Çünkü içeriklerinde birden fazla maddenin var olduğunu anlayabiliriz. Mesela su ve renklendirici olan şişe, parfümün içindeki kokular, salata malzemesi vs
Günlük yaşantınızda kullandığınız veya tükettiğiniz bu maddelerin daha önce öğrendiğiniz element ve bileşiklerden farklı özellikleri var mıdır?
 • Cevabı: Aynı cins maddelerin atomları aynı, farklı cins maddelerin atomları ise birbirinden farklıdır. Örneğin; Demir atomları ile Civa atomları birbirinden farklıdır. Bu fark atomu oluşturan parçacıkların farklı sayıda olmasından kaynaklanmaktadır.·         Elementlerin türü değiştikçe içerdiği atomların büyüklükleri de değişir, dolayısı ile bunlar farklı atomlardır.
  ·         Günlük hayatımızda kullandığımız eşyaların yapıldıkları maddeleri incelersek bunların içinde en çok Demir, Alüminyum, mücevherler, Altın ve Gümüş, Oksijen, Hidrojen,Azot dan oluştuğu görülür.
  ·         Atomlar birbirlerinden büyüklük bakımından farklıdır.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı
Yukarıdaki görsellerde homojen karışımlara örnekler verilmiştir. Homojen karışımlara başka ne örnekler verilebilir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevabı: 
  • Asitli Su
  • Bazlı Su
  • Alkol – İyot
  • Hava
  • Çay
  • Kola
  • Soda
  • Gazoz
  • Kolonya
  • Ter
  • Tükürük
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı
3 Boyutlu Karışım
• Homojen ve heterojen karışımlara internet, ders kitabı ve ansiklopedi gibi kaynaklardan örnekler bulalım.
• Kaynaklardan araştırdığımız örneklerden bazılarını günlük yaşantımızdan bulalım ve kilitli poşetlere konulabilecekleri poşetleyerek gruplandıralım.
• Poşetleyerek gruplandırdığımız örneklerle bir poster hazırlayalım.
• 3 boyutlu posterinizi sınıftaki arkadaşlarınıza sunalım.
 • Cevabı: 
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı
Çözünme Nasıl Gerçekleşiyor?
• Dereceli silindir içerisine 100 mL su koyup bu suyu beherglasa boşaltalım. Aynı işlemi diğer beherglas için de yapalım.
• 0,2 g kadar tuzu ve şekeri ayrı ayrı tartarak beherglaslar içerisine ayrı ayrı dökelim ve bunların çözünmelerini sağlayalım.
Analiz
 Tuz ve su çözeltilerinde çözücü ve çözünen maddeler nelerdir?
 • Cevabı: tuz çözünendir su ise çözen
 Şeker ve su çözeltilerinde çözücü ve çözünen maddeler nelerdir?
 • Cevabı: şeker çözünendir su ise çözen
 Sularda bulunan tuz ve şeker, ne kadar küçük parçalara ayrılır?
 • Cevabı: Bazı maddeler tek çeşit maddeden oluşur, yapısında kendinden başka içermez. Bu tür maddelere saf madde denir. Örneğin, tuzun yapısında sadece tuz maddesi bulunur, tuzun en küçük parçası yine tuzdur. Bu nedenle tuz saf maddedir. Benzer şekilde şekerde çözündüğünde geriye saf madde olan şeker kalacaktır. 
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı
Yukarıdaki düzeneklerden bazılarını birbirleriyle karşılaştırırsak tablonun nasıl doldurulacağını tahmin edelim. Tahminimizi “Bence” bölümüne not alalım.
 • Cevabı: 
Analiz
 “Fence” bölümüne yazılması gerekenleri öğretmenimizden öğrenelim.
 • Cevabı: Öğretmenimize yorumlarımızı sunulalım doğrusunu  bulalım.
 Tahminlerimiz ile doğru cevapları karşılaştıralım.
 • Cevabı: Karşılaştırmayı yapalım.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı
1. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangilerinin homojen veya heterojen karışım olduklarını altlarına yazınız.
Cevabı:
 • a: Pilav üstü tavuk: Heterojen
 • b: Zeytinyağı:Homojen
 • c: Kuş yemi: Heterojen
 • d. Türk kahvesi: Heterojen
 • e: Doğal gaz: Homojen
 • f: Meyve salatası: Heterojen
2. Aşağıdaki maddelerden çözelti olanları “✔” işareti ile belirtiniz.
Cevabı:
 • Burun damlası()
 • Süt()
 • Portakal Suyu()
 • Gazoz()
 • Mürekkep()
 • Toprak()
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı
Evinizde salça nasıl yapılır? Pazardan aldığınız ıspanakların topraklı olduğunu görürseniz ne yapmanız gerekir? Araçlarda kullandığınız benzin ya da mazotun petrolden elde edildiğini biliyor musunuz?
Peki, ham petrolden benzin veya mazot nasıl elde ediliyor?
 • Cevabı:  Biberleri iyice yıkarız, saplarını kopartıp ve çekirdeklerini çıkarırız. Ardından biberleri 3-4 parçaya böleriz. Geniş ve derin bir tencerede suyunu bırakması için kısık ateşte, daha sonra suyunu çekene kadar da orta ateşte pişiririz. Pişirdiğimiz biberleri robottan geçirip ve püre haline getiririz.
 • Ispanakları iyice  yıkarız ya da dışarıda silkeleriz. 
 • Evet biliyoruz, benzin petrolden elde edilir. 
 • Petrol, yer altından çıkarıldıktan sonra Petrol Rafinerilerinde damıtılarak kullanılabilir başka enerji kaynaklarına dönüştürülmektedir
Karışımın ne olduğunu, türlerini ve günlük hayattaki örneklerini öğrendiniz. Peki, elinizde bulunan herhangi bir karışımı ayırmak için ne yapmalısınız?
 • Cevabı: Elimizde bulunan herhangi bir karışımı ayırmanın farklı yöntemleri vardır. Elimizde kepek-un gibi bir karışım varsa eleme yöntemiyle, haşlanmış makarna ve su karışımı varsa süzme yöntemiyle, demir ve toz karışımı varsa mıknatısla ayırma yöntemini kullanmalıyız.
Daha önceki yıllarda, karışımları ayırma yöntemlerinden bazılarını öğrenmiştiniz.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı
Tuzun Elde Edilmesi
• Bir beherglasın yarısına yakın miktarda su koyup üç çay kaşığı tuz ile bir çözelti hazırlayalım.
• Beherglas içerisindeki suyu ispirto ocağı ile ısıtmaya başlayalım. Su buharlaşana kadar ısıtma işlemine devam edelim. Isıtma işlemi süresince dikkatli olalım.
• Su tamamen buharlaştıktan sonra gözlemlerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.
Analiz
Tuzlu suda, tuzu ve suyu ayırmak için hangi yöntemi kullandınız?
 • Cevabı: Tuzlu suda, tuzu ve suyu ayırmak için buharlaşma yöntemini kullandık. Homojen karışımlarda, karışan maddeleri birbirinden ayırmak için buharlaştırma yöntemi kullanılır. Bu yöntemde çözelti ısıtılırken zamanla çözücü madde olan su buharlaşır ve karışımdan ayrılmış olur. Böylece geriye çözünen madde kalır.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı
“Fen Atölyesi”nde yapmış olduğunuz etkinlikte de tuzlu su çözeltisini ısıtarak suyu buharlaştırıp tuz elde etmiş olmalısınız. Ayrıca buharlaştırma yöntemini günlük yaşantımızda salça, reçel, pestil ve pekmez yapımında da kullandığımızı biliyor muydunuz?
 • Cevabı: Evet biliyoruz. Buharlaştırarak elde ediyoruz bu maddeleri. 
Alkol ve su karışımını ayırmak için nasıl bir yöntem tercih edilmelidir? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevabı: Alkol ve su karışımını ayırmak için “damıtma” yöntemi tercih edilmelidir. Sıvı-sıvı karışımlarında çözelti hâlindeki maddeleri birbirinden ayırmak için damıtma yöntemi kullanılır. Bu yöntemde, birbirine homojen olarak karışan sıvıların kaynama sıcaklıklarından yararlanılır.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı
• Yandaki görselde bir beherglas içerisinde su, zeytinyağı ve kum karışımını görüyorsunuz. Karışımları ayırma yöntemlerini düşündüğünüzde bu karışım hangi yöntemlerle ayrılabilir? Bunu tahmin edelim. Tahminimizi sebebi ile birlikte “Bence” bölümüne not alalım.
Cevabı:
 • Bence: Süzebiliriz. Kum yukarıda kalır, aynı zamanda buharlaştırabiliriz, su buharlaşacağı için zeytinyağı kalacaktır.
 • Fence:  Ayırma Hunisi ile Ayırma  Birbirleri içerisinde çözünemeyen ve öz kütleleri farklı olan sıvılardan oluşan heterojen karışımları ayırmak için kullanılan alete ayırma hunisi denir. Ayırma hunisine konulan karışım bir süre bekletildikten sonra yoğunluğu büyük olan alttaki sıvı musluk açılarak alınır. Yoğunluğu küçük olan sıvı ise başka bir kaba alınarak karışım bileşenlerine ayrılır. Zeytinyağı-su, mazot-su karışımları ayırma hunisi ile ayrıştırılabilir.
Analiz
“Bence” bölümündeki cevaplarımızı arkadaşlarımızın cevaplarıyla karşılaştıralım.
“Fence” bölümüne yazılması gerekenleri öğretmenimizden öğrenelim.
Tahminlerimiz ile doğru cevapları karşılaştıralım.

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı
Aşağıda verilen karışımların ayrılması için gerekli yöntemi ve bu yöntemi gerçekleştirirken yapılması gereken işlemleri noktalı yerlere yazınız.
 • Cevabı:
Karışımı nasıl ayırabiliriz ?
Deniz suyundan tuzu ayırmak:
Distilasyon ile tuz ve suyu ayırmak
Suyu kaynatır veya buharlaştırırsanız geriye katı olarak tuz kalacaktır. 
Karışımı nasıl ayırabiliriz ?
Kolonyayla karışımını ayırmak:
damıtma işlemi yapılabilir.
Karışımı nasıl ayırabiliriz ?
Sütün üzerindeki kaymağı ayırmak:
 kaynatma işlemi ile yapılabilir. 
Karışımı nasıl ayırabiliriz ?
Demir tozu – su karışımını ayırmak:
Mıknatıs ile çekerek ayırabiliriz.

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı
• Yukarıdaki görsel ne anlatıyor?
 • Cevabı: Doğadaki geri dönüşüm olayını ve geri dönüşebilen maddeleri anlatmaktadır.
• Kâğıt parçalarının kullanılmasının ve fabrikadan çıkan dumanın sebebi nedir?
 • Cevabı: Kağıt parçaları doğadaki ağaçların yok edilmesini fabrika bacaları ise doğanın kirletilmesini anlatmak için kullanılmaktadır.
• Çöp tenekesinin üstünde yer alan birbirini takip eden üç tane okun ne anlamı olabilir?
Bu soruları sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevabı: Bu işaretler geri kazanım halkasının simgesidir.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı
• Bir hafta boyunca evimizde çöpe atılan maddeleri gözlemleyelim.
• Çöpe atılan maddeleri, aşağıdaki çizelgede geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen olarak sınıflandıralım.
Çöpe Atılan Maddeler
 Hangi maddeler geri dönüştürülebilir?
 • Cevabı: kağıtlar, kartonlar, teneke kutular, cam şişeler, atık piller…
 Geri dönüştürebilen maddeler, tekrar nasıl geri dönüştürülebilir? Tahmin ediniz.
 • Cevabı: Geri dönüşüm kutularına konularak fabrikalarda yeniden işlenerek. 
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı
Sınıfta iki grup oluşturalım.
• Gruplara aşağıdaki proje başlıklarını verelim.
• Grubumuzda bulunan arkadaşlarımız ile İnternet, ansiklopedi, dergi ve ders kitabı gibi kaynaklardan proje başlığımız ile ilgili araştırma yapalım.
• Grubumuzun proje başlığı ile ilgili bir proje çalışması yapmasını sağlayarak projemizi sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.
 • Cevabı: Bu etkinliği sınıfça yapmalısınız. 
Geri Dönüşümün Yararları Nelerdir?
Tükettiğiniz maddeleri yeniden dönüşüm halkası içine katabildiğimiz zaman öncelikle bunların tekrar ham madde olarak kullanılmasını sağlamış oluruz. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozmasını, doğadan aldıklarımızı tekrar doğaya vererek az da olsa engellemiş oluruz. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması, büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Bir örnek vermek gerekirse yeniden kazanılabilir alüminyum kullanılması, sıfırdan imal edilmesine oranla % 35’e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı
İhtiyacı Olanlara Yardım Kampanyası
• Okulumuzda arkadaşlarımızla iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi insanlar için kıllık-kıyafet ve eşya kampanyası başlatalım.
• Bu kampanyada öğretmenlerimizden, aile büyüklerimizden ve sivil toplum kuruluşlarından yardım alalım.
• Topladığımız eşyaları ihtiyacı olan kişilere ulaştıralım.
Yaptığımız kampanyada paylaşmanın ve merhametli olmanın önemini anlatacak bir sunum hazırlayıp sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.
 • Cevabı: Paylaşmak çocuğa adil olmayı ve merhameti öğretir, başkalarının ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap verdiğinde mutlu olmayı, başkaları ile paylaştığı zaman kendisi ile de paylaşılacağını öğrenir. Küçük yaşta paylaşmaya teşvik edilen çocuklar, sırasını beklemeyi, uzlaşmayı ve hayal kırıklığı ile başa çıkmayı öğrenir
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı
A. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “ D ”, yanlış ise “ Y ” harfini kutucuk içerisine yazınız.
 • Cevabı:
1. Atomun çekirdeğinde proton ve elektron bulunur.(Y)
2. Üzümlü kek modelini bulan bilim insanı John Dalton’dır.(Y)
3. Bileşikler formülle gösterilir.(D)
4. Ev yapımı limonata heterojen karışımdır.(D)
5. Karışımlar formülle gösterilir.(Y)
6. Çözeltiyi karıştırmak, çözünen maddenin çözünme hızını artırır.(D)
7. Ayran ve süt heterojen karışımdır.(D)
8. Bileşikler istenilen oranda bir araya gelirken karışımlar belli oranda bir araya gelirler.(Y)
B. Aşağıdaki cümleleri, bu cümlelere karşılık gelen terimlerle eşleştiriniz.
 • Cevabı:
a. Çözücü
b. Formül
c. Sıcaklık
d. Sembol
e. Çözünen
f. Yemek artıkları
***************************
(c. Sıcaklık) 1. Çözünme hızına etki eden faktörlerden biridir.
(f. Yemek artıkları ) 2. Geri dönüştürülemeyen maddelerden biridir.
(e. Çözünen) 3. Çözeltiyi oluşturan elemanlardan madde miktarı az olandır.
( b. Formül) 4. Bileşiklerin gösterilme şeklidir.
(d. Sembol) 5. Elementlerin gösterilme şeklidir.
C. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri, kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız (Kelimeler uygun ekler alabilir.).
 • Cevabı:
molekül, karbonmonoksit, geri dönüşüm, proton,buharlaştırma, damıtma, elektron, karbondioksit
1. Elementler…………molekül……..……………..yapılı olabilir.
2. Atomun kimliğini belirleyen temel tanecik………..proton,………………………
3. Tuzlu suyu ayırmak için kullanılan yöntem…….buharlaştırma,………………………….
4. Kullanım dışı kalan maddelerin, tekrar ham madde olarak imalat sürecine kazandırılmasına…………..geri dönüşüm,…….……………adı verilir.
5. Gazlı içeceklerde, yangın söndürme tüplerinde bulunan ve formülü CO2 olan bileşiğin adı ……. karbondioksit..…………..
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı
D. Aşağıda verilen çengel bulmacayı çözüp, anahtar sözcüğü bulunuz.
Yukarıdan Aşağı
1. Saman ve buğday karışımını ayırmak için kullanılan yöntemdir.(yüzdürme yöntemi)
3. Bir maddenin bütün kimyasal özelliklerine sahip en küçük parçacıktır.(atom)
6. Çözelti içerisinde madde miktarı fazla olan maddedir.(Doygun çözelti)
8. Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımdır.(heterojen)
11. Elementlerin gösterilme şeklidir.(sembol)
12. Atomların gruplar hâlinde birbirine bağlanmasıyla oluşan parçacıktır.(element)
13. Atık maddelerin imalat sürecine tekrar kazandırılmasıdır.(geri dönüşüm)
15. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelerdir.(element)
17. Homojen karışımın diğer adıdır.(çözelti)
*******************************
Soldan Sağa
2. Bileşiklerin gösterilme şeklidir.(formül)
4. Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımdır.(homojen)
5. Tuzun suda homojen olarak görülmeyecek şekilde dağılmasıdır.(çözelti)
7. Petrolden …………….. yöntemi ile benzin oluşturulur.(damıtma)
9. Atomik ve moleküler yapılı olmak üzere iki çeşit olan saf maddedir.(bileşik)
10. Çözelti içerisinde madde miktarı az olan maddedir.(Seyreltik çözelti)
14. En az iki çeşit atomdan oluşan saf maddedir.(element)
16. Salça yapımında kullanılan ayırma yöntemidir.(buharlaşma)
 • Cevabı: Anahtar Sözcük: FEN BİLİMLERİ
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı
E. Atomla ilgili teorileri ortaya atan bilim insanları aşağıda verilmiştir. Bu bilim insanlarının atom ile ilgili düşüncelerini noktalı alanlara yazınız.
 • Cevabı:
Democritus: Öz, maddeyi temsil eder ve onunla her nesne yapılabilir.
John Dalton: Katlı oranlar yasasını bulmuştur. Dalton’un atom kuramına göre elementler, kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan atomlar içerirler. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır.
John Joseph Thomson: Thomson 1897 yılında elektronu keşfetmiştir. Aslında Thomson atom modelinin en önemli farkını elektron fikri oluşturacaktır. Daha önce atomun en küçük yapı olduğu düşünülmekteydi.
Niels Bohr: Bohr atom modelinde çekirdekte bulunan artı yüklü parçacıkların etrafında dönen negatif yüklerin olduğunu ortaya koymuştur. Bu atom hakkında bilgimize önemli bir katkı sağlamıştır. 
Ernest Rutherford: Rutherford atom modeli, atomun klasik modeldir. Rutherford’un modeli kısaca bir atomun büyük ölçüde boşluk meydana geldiğini, elektronların sabit ve pozitif yüklü bir çekirdeğin etrafında hareket ettiğini söyler. Bu modele göre elektronların hareket edeceği yerleri öngörülebilirdir.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı
F. Aşağıda verilen şemaya göre soruları cevaplayınız.
1. Yukarıda verilenlerden hangileri elementtir?
 • Cevabı: 1, 3, 5, 8
2. Yukarıda verilenlerden hangileri bileşiktir?
 • Cevabı: 2, 4, 6, 7
3. Yukarıda verilenlerden hangileri formüldür?
 • Cevabı: 2, 3, 4, 5, 6, 7
4. Yukarıda verilenlerden hangileri semboldür?
 • Cevabı: 1, 8
G. Aşağıda tabloda verilen bileşiklerin formüllerine bakarak uygun bir şekilde tabloyu doldurunuz.
 • Cevabı: 
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı
H. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
1. N sembolü ile gösterilen element hangisidir?
A) Sodyum B) Azot C) Neon D) Flor
 • Cevabı: B
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fosfor elementinin sembolü yer alır?
A) P B) F C) CI D) S
 • Cevabı: A
3. Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımdır?
A) Tuzlu su B) Kolonya C) Gazoz D) Toprak
 • Cevabı: D
4. Aşağıdakilerden hangisi çözünme hızına etki eden faktörlerden biri değildir?
A) Temas yüzeyi B) Sıcaklık
C) Karışım miktarını artırma D) Karıştırma
 • Cevabı: C
5.Aynı miktarda su bulunan kaplarda belirtilen türlerde 10 g şeker çözülüyor. Çözeltilerin, çözünmenin tamamlanma süresine göre en kısa olandan en uzun olana doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) III, I, II B) II, I, III C) I, II, III D) II, III, I
 • Cevabı: A
6. Kâğıt üretiminde beyazlatıcı olarak kullanılan SO2 bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Kükürt oksijen B) Kükürtdioksit C) Karbondioksit D) Şeker
 • Cevabı: B
7. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemeyen maddelerdendir?
A) Kâğıt B) Metal
C) Cam ve pet şişeler D) Meyve ve sebze kabukları
 • Cevabı: D
8.Yanda verilen model, hangi maddeye ait olabilir?
A) Atomik yapılı element
B) Molekül yapılı element
C) Molekül yapılı bileşik
D) Molekül yapılı olmayan bileşik
 • Cevabı: C

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...