7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayıncılık 5. Ünite Işığın Madde ile Etkileşimi

5. Ünite Işığın Madde ile Etkileşimi7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı
1. Aşağıda verilen maddelerin, ışıkla karşılaştığında nasıl davrandığını ilgili kutulara “ ✓ ” işareti ile belirtiniz.
 • Cevabı:
2. Aşağıdaki şekillerde yansıyan ışınları çiziniz.
 • Cevabı:
3.Bir ışık ışınının düzlem aynadaki yansıması şekildeki gibidir.
Buna göre aşağıdaki soruları, şekilde verilen harfleri kullanarak cevaplayınız.
 • Cevabı:
 • Gelen ışın ➞ K Normal ➞ d
  Gelme açısı ➞ a Yansıma açısı ➞ c
4.Şekildeki gibi bir ışın yansırken düzlem ayna ile 32 ° lik bir açı yapmaktadır. Buna göre, a açısının değerini bulunuz.
 • Cevabı: a = 58°
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı
Yukarıdaki resimlerde gördüğünüz çocuk, bisikletinin tekerini renkli plastiklerle süsledikten sonra harekete geçtiğinde plastiklerin rengi yerine bambaşka bir renk görmüştür. Sizce bunun sebebi ne olabilir?
 • Cevabı:Beyaz ışığın prizmadan geçirilerek renklere ayrılmasıyla oluşan renk kuşağına ışık spektrumu (ışık tayfı) denir. Bisikletin tekeri döndükçe hızlanmadan dolayı renkler birbirine girer ve farklı renkler gözümüze çarpar. 
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı
Arabaların Sıcaklıkları
• Özdeş oyuncak arabalardan birini ışık almayan yere, diğerini ise güneş ışığı alan bir yere bırakalım ve arabaların sıcaklıklarını elimizle kontrol edelim.
• Bir saat bekledikten sonra, oyuncak arabaların sıcaklıklarını tekrar elimizle kontrol edelim. Sonuçlarını tartışalım.
Analiz
Oyuncak arabaların ilk sıcaklıkları ile son sıcaklıkları arasında fark var mıdır? Varsa bunun sebebi ne olabilir?
 • Cevabı: Güneş altında bekletilen oyuncak arabanın sıcaklığı daha fazladır. Çünkü güneş ışınlarını emerek ısısında artışa neden olur. Diğeri ise daha az sıcaktır. Belli bir süre sonra aynı ortamda bırakıldıklarında ayn sıcaklığa sahip olacaklardır.
Gölgede ve güneş ışığı alan yerde bırakılan cisimlerden hangisinin sıcaklığı daha fazla hissedilmiştir?
 • Cevabı: Güneş ışığını doğrudan alan bütün cisimlerde az ya da çok bir sıcaklık artışı olur. Bu durumun sebebi ise ışığın, madde ile etkileştiğinde maddeler tarafından soğurulmasıdır.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı
Hangi Araba Işığı En Fazla Soğurur?
• Oyuncak arabaları, güneş ışığı alan bir yere koyalım.
• Oyuncak arabalara dokunarak sıcaklıklarını kontrol edelim.
• Bir saat bekledikten sonra, oyuncak arabaların sıcaklıklarını tekrar dokunarak kontrol edelim.
Analiz
 Hangi oyuncak araba daha çok ısınmıştır?
 • Cevabı: Tabi ki güneşte bekletilen arabanın sıcaklığı daha fazla hissedilmiştir. Çünkü güneş ışınlarını kendi üzerinde toplamıştır. 
 Oyuncak arabaların renkleri ile sıcaklıkları arasında bir ilişki var mıdır?
 • Cevabı: Tabi ki güneşte bekletilen cisimlerin sıcaklığı daha fazla hissedilmiştir. Çünkü bu cisimler güneş ışınlarını kendi üzerinde toplamıştır. Ne kadar ışık alırlarsa o kadar sıcaklıkları artar.
 Beyaz ışık tek başına bir renk midir?
 • Cevabı: Beyaz bir renk değil aslında tüm renklerin birleşimidir. Tüm renkler karıştığında ışığı beyaz renkte görürüz. Beyaz ışığın içerdiği renkler gökkuşağında görülür. Beyaz renkli olan güneş ışığı milyonlarca yağmur damlası tarafından renklerine ayrılır ve gökkuşağı oluşur.
 Beyaz kâğıdı koyduğunuz yere başka bir ışık prizması koysaydınız ne olurdu?
 • Cevabı: Mesela kırmızı renge çevirebiliriz. Kırmızı rengi en az kırılmaya uğrar
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı
Peki, cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin sebebi ne olabilir? Yandaki kitabı neden kırmızı, bitkilerin yapraklarını neden yeşil renkte görürüz?
 • Cevabı:  Fiziğe göre maddelerin renkleri de ışıkla ve ışığın soğurulması, yansıması gibi olayların hangisinden geçtiği ile ilgilidir. Örneğin gözünüzün siyah gördüğü bir cisim aslında ışığı tamamen soğurduğu için siyah görülür. Beyaz gördüklerimiz ise ışığı tam olarak yansıtan maddelerdir.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı
Cisimlerin Hangi Renkte Göründüğünü Bulalım?
• Kumaş parçalarının hepsinin, güneş ışığı altında hangi renkte göründüğünü aşağıdaki tabloya yazalım.
• Mavi saydam kâğıdı, sırasıyla kırmızı, mavi ve yeşil kumaş parçalarının üzerine koyalım. Hangi renkte göründüklerini aşağıdaki tabloya yazalım.
• Mavi saydam kâğıt ile yaptığımız işlemleri, kırmızı ve yeşil saydam kâğıtlar ile tekrarlayalım. Hangi renkte göründüklerini aşağıdaki tabloya yazalım.
 • Cevabı:  Günlük yaşantımızda bazen beyaz ışık altında belirli renklerde gördüğümüz nesnelerin sarı, kırmızı, yeşil veya mavi ışık altında farklı renklerde görüldüklerine şahit olmuşuzdur. Peki, Cisimlerin Renkli Görünmesinin Sebepleri nedir. Beyaz ışık altında belirli renklerde gördüğümüz cisimler, kırmızı veya diğer renklerdeki ışıklar altında neden renkleri farklılaşıyor? Bu tür değişikliklerin temelinde, cisimlerin bazı renkleri soğurup diğerlerini yansıtma özelliklerinden kaynaklanmaktadır.Beyaz ışık altında aydınlatılmış, saydam olamayan bir cisim kendi rengindeki ışınları yansıtırken diğer renkteki ışınları soğurmaktadır. Cisim saydam olması durumunda ise kendi rengindeki ışınları geçirir, diğerlerini tutar. Bu sebeple bu cisimler beyaz ışığın dışındaki bir renkle aydınlatıldığında ya da cisme bir filtrenin arkasından bakıldığında farklı renkte görülebilirler.Beyaz cisimler bütün renkleri yansıttıklarından hangi renk ışıkla aydınlatırlarsa o renkte görünürler.Öte yandan bir cismin renginin siyah olmasının da nedeni benzer şekilde üzerine düşen her tür renkteki ışığı soğurması sonunda yansıyan ışığın olmaması iken bir cismin renginin beyaz olması da üzerine düşen her renkteki ışığı yansıtmasıdır.
Güneş ışığı altında – Mavi saydam kâğıt altında – Kırmızı saydam kâğıt altında – Yeşil saydam
 • Kırmızı kumaş parçası:
 • Mavi kumaş parçası:
 • Yeşil kumaş parçası:
Cisimlerin farklı saydam kâğıtlar altında, farklı renklerde görünmesinin sebebini açıklayınız.
 • Cevabı:  Günlük yaşantımızda bazen beyaz ışık altında belirli renklerde gördüğümüz nesnelerin sarı, kırmızı, yeşil veya mavi ışık altında farklı renklerde görüldüklerine şahit olmuşuzdur. Peki, Cisimlerin Renkli Görünmesinin Sebepleri nedir. Beyaz ışık altında belirli renklerde gördüğümüz cisimler, kırmızı veya diğer renklerdeki ışıklar altında neden renkleri farklılaşıyor? Bu tür değişikliklerin temelinde, cisimlerin bazı renkleri soğurup diğerlerini yansıtma özelliklerinden kaynaklanmaktadır.Beyaz ışık altında aydınlatılmış, saydam olamayan bir cisim kendi rengindeki ışınları yansıtırken diğer renkteki ışınları soğurmaktadır. Cisim saydam olması durumunda ise kendi rengindeki ışınları geçirir, diğerlerini tutar. Bu sebeple bu cisimler beyaz ışığın dışındaki bir renkle aydınlatıldığında ya da cisme bir filtrenin arkasından bakıldığında farklı renkte görülebilirler.Beyaz cisimler bütün renkleri yansıttıklarından hangi renk ışıkla aydınlatırlarsa o renkte görünürler.Öte yandan bir cismin renginin siyah olmasının da nedeni benzer şekilde üzerine düşen her tür renkteki ışığı soğurması sonunda yansıyan ışığın olmaması iken bir cismin renginin beyaz olması da üzerine düşen her renkteki ışığı yansıtmasıdır.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı
Işık doğrusal yolla yayılan bir enerji türüdür. Işık, madde üzerine düştüğünde ya soğurulur ya da yansır. Işığı soğuran madde ısınmış olur. Yani ışık enerjisi, ısı enerjisine dönüşmüş olur. Peki, bu enerji dönüşümünden günlük hayatımızda nasıl yararlanabiliriz?
 • Cevabı: Güneş  kollektörleri, güneş ocakları güneş pilleri üreterek enerjiyi kullanabiliriz. Suyu ve evleri ısıtabiliriz. 
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı
1. Yandaki renk tablosu beyaz ışık altında şekildeki gibi görünüyor. Bu tablo, aşağıda belirtilen renkteki ışıklarla aydınlatılırsa tablonun hangi renkte göründüğünü renkli kalemlerle boyayarak gösteriniz.
 • Cevabı: 
2. Aşağıda bir yüzeye gelen ve yüzeyden yansıyan ışınları temsil eden çizimler görülmektedir. Buna göre, yüzeyin alabileceği renkleri noktalı yerlere yazınız.
Cevabı:
 • a: Yeşil
 • b: Kırmızı
 • c: Yeşil
 • d: Mavi
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı
Ambulansların önündeki yazının ters yazılmasının sebebi ne olabilir?
 • CevabıAncak Ambulans ve İtfaiye yazısının ters yazılmasının sebebi çok basit. Aynalar, yazıları normal olarak ters gösterir. Böylece, öndeki araç sürücü ambulansa dikiz aynasından baktığı anda, Ambulans veya İtfaiye üzerindeki ters “Ambulans veya İtfaiye” yazısını düz olarak okur
Bir kaşığın iç ve dış yüzeyine baktığınızda oluşan görüntülerdeki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
 • Cevabıİç yüzey çukur dış yüzey tümsektir. Çukur ayna görüntülü: ters küçük büyük olabilir
  Tümsek ayna: düz ve küçük olabilir.
Çevremizi gözleyerek hangi alanlarda aynaların kullanıldığını belirleyelim. Belirlediğimiz aynaların hangi çeşit ayna olduğunu ve kullanım amacını tahmin edelim. Tahminimizi “Bence” bölümüne not alalım.
 • CevabıEvde kullandığımız düz aynalar. Kuaförlerde, okullarda asansörlerde kullanılmaktadır. Çukur ayna ışınları toplar. Çukur aynanın odak dışından bakıldığında görüntünün ters olduğunu, aynaya doğru yaklaşıp odağı geçtikten sonra görüntünün düz ve daha büyük olduğunu fark ederiz.  Mesela ambulans aynalarında kullanılır. 
Bence: cevaplarımızı arkadaşlarımızın cevaplarıyla karşılaştıralım.
Fence:  yazılması gerekenleri öğretmenlerimizden öğrenelim.
“Bence” bölümündeki cevaplarımızı arkadaşlarımızın cevaplarıyla karşılaştıralım.
“Fence” bölümüne yazılması gerekenleri öğretmenlerimizden öğrenelim.
Tahminlerimiz ile doğru cevapları karşılaştıralım.
 • Cevabı:
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı
Düz Aynada Görüntü Oluşumu
• Mumu yakarak düz aynadan belli bir uzaklığa koyalım.
• Mumun aynadaki görüntüsünü inceleyelim.
• Önce mumun, daha sonra düz aynadaki mumun görüntüsünün boyunu karşılaştıralım.
• Mumu farklı uzaklıklara getirerek ölçümlerimizi tekrarlayalım.
Analiz
— Düz aynada oluşan görüntünün boyu ile cismin boyu arasındaki ilişki nedir?
 • Cevabı: Düz aynalarda görüntü oluşumu, aynaya düşerek yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşur.
Düz Aynada Oluşan Görüntünün Özellikleri;
 • 1 . Görüntü zahiri ( sanal ) dır.
 • 2 . Düzdür.
 • 3 . Ayna gerisindedir.
 • 4 . Cismin boyu ile görüntünün boyu aynıdır.
 • 5 . Cismin aynaya uzaklığı ile görüntünün aynaya olan uzaklığı aynıdır.
 • 6 . Cismin sağı görüntünün soludur.
 • 7 . Cisim aynaya hangi hızla yaklaşırsa, görüntü de aynı hızla yaklaşır. Kısacası, görüntü, cismin aynaya göre simetriğidir.
— Mum ile ayna ve mumun görüntüsü ile ayna arasındaki mesafe için ne söyleyebilirsiniz?
 • Cevabı:
— Aynada oluşan mumun görüntüsü düz müdür, ters midir? Neden?
 • Cevabı:
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı
Düz aynalarda görüntünün nasıl oluştuğunu ve özelliklerini öğrendiniz. Peki, küresel aynalarda görüntü nasıl oluşur? Bu konuda tahminlerde bulunup aşağıdaki etkinliği yapınız.
 • Cevabı:Bir aynada görüntü bulunabilmesi için cisimden aynaya en az iki ışın gönderilir. Gönderilen bu iki ışın aynada yansıdıktan sonra ya yansıyan ışınlar ya da yansıyan ışınların uzantıları kesişir. Bu kesişen noktada cismin görüntüsü oluşur. Eğer ışınların kendisi kesişirse gerçek görüntü, uzantıları kesişirse sanal görüntü elde edilir. Görüntülerin büyüklüğü cismin aynaya uzaklığına göre değişir. Cismin ve görüntünün boyları, aynaya uzaklıklarıyla orantılı olur
Küresel Aynalarda Görüntü Oluşumu
• Kalemi, çukur ve tümsek aynaların önüne koyarak oluşan görüntüleri inceleyelim.
• Kalemi, çukur ve tümsek aynalara yaklaştırıp uzaklaştırdığımızda oluşan görüntüleri inceleyelim.
• Aynalarda oluşan görüntüleri büyük – küçük, düz – ters olmaları bakımından karşılaştıralım.
Tarağı, oyun hamuru ile zemine sabitleyelim.
• El fenerinin ışığını açıp taraktan geçirerek paralel ışık demetleri elde edelim.
• Paralel ışık demetlerini, çukur ve tümsek aynalara gönderip ışığın aynadaki yansımasını ve ışıkların toplandıkları ya da dağıldıkları noktaları bulmaya çalışalım.
Analiz
— Çukur ve tümsek aynalar ışık demetini nasıl yansıttı? Bu yansımayı, defterinize çizip arkadaşlarınızın çizdikleriyle karşılaştırınız.
— Çukur ve tümsek aynalarda kalemin görüntüsünün özellikleri nasıldır?
 • Cevabı:  Tümsek aynada kalem küçük ve düz görünür.  Çukur aynada ise büyük ve düz görüntü de oluşabilir, küçük ve ters görüntü de.Çukur ayna,kaşığın iç yüzüne benzer.Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynalara denir.Genellikle otomobil farlarında,el fenerlerinde ve teleskopta ayrıca diş hekimlerinin kullandığı aynalardır.
  Çukur aynanın özellikleri :
  → Çukur aynada cismin aynaya olan uzaklığına göre görüntü değişir.
  → Büyük ve düz görüntü de oluşabilir.
  → Küçük ve ters görüntü de oluşabilir.
 • Tümsek ayna,yansıtıcı yüzeyi tümsek olan aynalara denir.Metal kaşığın dış yüzeyine benzer,arabaların dikiz aynalarında arabaların altlarını incelemek için kullanılır.
  Tümsek aynanın özelliği :
  → Cisim nerede olursa olsun görüntüsü küçük ve düzdür.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı
1.Paralel ışık ışınları, saydam maddeden yapılmış A, B ve C optik kutularına Şekil I’deki gibi gönderiliyor.
Işınlar kutulardan Şekil Il’deki gibi çıktığına göre, kutuların içinde hangi aynaların olduğunu bulup kullanım alanlarına örnekler veriniz.
 • Cevabı:
 • A ➞ Çukur ayna,
 • B ➞ Tümsek ayna,
  C ➞ Düz ayna
2. Aynaların önündeki yazıların, düz aynadaki görüntülerini çiziniz.
 • Cevabı: ÇİZİMİ GÖRDÜĞÜNÜZ ÜZERİNDEN YAPINIZ.
3.Şekildeki paralel iki ayna arasında y er alan mumun, 1.
aynada oluşan ilk görüntüsü ile 2. aynada oluşan ilk görüntüsü arasındaki uzaklık kaç cm olur?
 • Cevabı: 30 cm
4. Aşağıdaki X, Y ve Z aynalarındaki görüntüleri şekildeki gibidir. Buna göre, X, Y ve Z aynalarının türlerini aşağıdaki kutucuklara yazınız.
 • Cevabı: 
 • X ➞ Çukur ayna,
 • Y ➞ Tümsek ayna,
  Z ➞ Çukur ayna
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı
Işık alan bir havuz temizlenirken temizlik yapan görevlilerin ellerindeki çubuklar Emre’nin dikkatini çeker. Çubuk, suyun içine girince kırılmakta, dışarda ise dümdüz görünmektedir. Emre, temizlik yapan görevlileri daha dikkatli izlediğinde gözlerine inanamaz. Aslında çubuk kırılma özelliğine sahip değildir. Suyun içinde de dışında da düzdür.
Suyun içine giren çubuğun kırılmış gibi görünmesinin sebebi ne olabilir?
 • Cevabı: Suyun içine giren çubuğun kırılmış gibi görünmesinin sebebi, ışığın kırılmasıdır. Işık ışınları saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken ışınların bir kısmı yansıyarak geldiği ortama dönerken, bir kısmı da ikinci ortama, doğrultusu ve hızı değişerek geçer. Işığın ikinci ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir.
Işığın Kırılması
Işık, boşlukta doğrusal bir yol boyunca saniyede 300 milyon metre hızla ilerleyen bir enerji türüdür. Bir ışık demeti, bir cisimle karşılaştığında ışınların bir bölümü yansıyabilir, bir bölümü soğurulabilir, bir kısmı da cismin içinden geçebilir.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı
Mercekler
Miyop ve hipermetrop göz kusurlarının tedavisinde kalın kenarlı mercek ve ince kenarlı mercek kullanılır.
Işınları kırarak toplamak ya da dağıtmak amacıyla üretilen, ışığı kırıcı özelliğe sahip, en az bir yüzü küresel olan saydam cisimlere mercek adı verilir.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı
Merceklerin Kullanım Alanları
Gözümüzün yapısında, ince kenarlı mercek özelliğinde olan göz merceği bulunur. Göz merceğindeki yapısal bozukluklar göz kusurlarına sebep olur.
 • Cevabı: 
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı
Yandaki şekilde, ışık ışınının I. ortamdan II. ortama geçişi görülmektedir.
Şekle bakarak aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “ D ”, yanlış olanların başına “ Y ” yazınız.
 • Cevabı: 
a. ( D ) I. ve II. ortamlar farklı ortamlardır.
b. ( Y ) Işığın I. ortamdaki hızı, II. ortamdaki hızı ile aynıdır.
c. ( Y ) Her iki ortamın yoğunlukları aynıdır.
d. ( D ) Işık ışını I. ortamdan II. ortama geçerken kırılmıştır.
2. Aşağıdaki merceklere, merceklerin asal eksenine paralel ışınlar gönderilmiştir. ( F : Odak noktası 
a. Merceklerin altına mercek çeşidini yazınız.
3. a. Aşağıdaki merceğe gönderilen ışının izlediği yolu takip ederek odak noktasının hangi nokta olduğunu belirleyiniz.
 • Cevabı: A: 2               
b. Aşağıdaki merceğin odak noktası 3 nu maralı nokta olduğuna göre, ışının izleye
ceği yolu çiziniz.
 • Cevabı: 
4. Merceklerin günlük hayat ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler veriniz.
 • Cevabı:   1.Gözlük: Mercekler yaygın olarak göz kusurlarının düzeltilmesinde kullanılır.  Göz kusurlarının düzeltilmesi için kullanılan  gözlük ve kontak lensler mercekler kullanılarak yapılır.
  2.Mikroskop: Bir mikroskop, mercekleri sayesinde gözle görülemeyecek kadar küçük olan hücreleri görünür büyüklüğe getirir. Günlük hayatta sağlık kuruluşların yoğun olarak kullanılmaktadır.
  3.Kamera:Kameralarda ince kenarlı mercek olan objektif ileri geri hareket ettirilerek görüntü makine içindeki ekran üzerinde net görüntü elde edilir. Günlük hayatta fotoğraf makineleri ve evlerimizin güvenlik kameralarında kullanılmaktadır.
  4.Teleskop: Teleskoplar da  bulunan ince kenarlı mercekler sayesinde çok uzaktaki cisimleri yakınlaştırarak görmemizi sağlar. Gökyüzü gözlemlerinde kullanılır.
   5.Büyüteç: Küçük nesnelerin rahat görülmesi için kullanılır. Günlük hayatta sarraflar değerli taşların incelerken ve saat tamircileri, saatin içindeki küçük mekanizmaları tamir ederken kullanır.
  6.Dürbün: Uzaktaki nesnelerin görüntülerini yakınlaştırarak daha rahat görmemezi sağlar. günlük hayata askerler gözlem amacıyla ve avcılar kuşları izlemek için kullanır.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı
A. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “ D ”, yanlış ise “ Y ” harfini kutucuk içerisine yazınız.
1. Düz aynalarda, cismin boyu ile görüntüsünün boyu birbirine eşit olur.(D)
2. Çukur aynaya paralel gelen ışınlar dağılarak yansır.(Y)
3. Yeşil renkli bir cisme kırmızı ışık altında bakıldığında bu cisim yeşil renkli görünür.(Y)
4. Çukur aynalarda bazı durumlarda görüntü düzleşip büyüyebilir.(D)
5. Üzerine ışık düşen maddenin sıcaklığında bir değişme olmaz.(Y)
6. Araba farlarında tümsek aynalar kullanılır.(Y)
7. Yaz aylarında koyu renkli giysiler yerine, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.(D)
8. Mavi renkli bir gömleğe beyaz ışık altında bakılırsa gömlek mavi renkli görünür.(D)
 • Cevabı:
B. Aşağıdaki cümleleri, bu cümlelere karşılık gelen terimlerle eşleştiriniz.
 • Cevabı:
a. Koyu renk
b. Kırmızı
c. Tümsek ayna
d. Güneş panelleri
e. Çukur ayna
f. Açık renk
**********************
F ) 1. Bu renge sahip olan cisimler ışığın çoğunu yansıtır.
B ) 2. Kırmızı renkli bir cisme beyaz ışık altında bakıldığında göründüğü renktir.
E ) 3. Dişçi aletlerinde kullanılan ayna çeşididir.
D ) 4. Güneş enerjisinden yararlanmak için geliştirilen teknolojik araçlardan biridir.
A ) 5. Bu renge sahip olan cisimler ışığı daha az yansıtır.
C. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri, kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız (Kelimeler uygun ekler alabilir.)
 • Cevabı:
küçük, tümsek ayna, düz,beyaz, çukur ayna , siyah, büyük, kırmızı, yeşil
1. Kırmızı renkli bir cisme yeşil ışık altında bakılırsa cisim….SİYAH.………..
2. Odak noktası aynanın arkasında olan ayna çeşidi…...TÜMSEK AYNA………………..
3. Makyaj aynasında…………ÇUKUR AYNA. …….kullanılır.
4. Bir cisim, üzerine düştüğü ışığın hepsini yansıtıyorsa……....BEYAZ..………… görünür.
5. Tümsek aynalarda görüntü …...DÜZ.… ….. ve cisimden…...KÜÇÜK.…… oluşur.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı
D. Aşağıdaki cümleleri bilimsel yönden doğru ve anlamlı hâle getirebilmek için uygun olan kelimeyi işaretleyiniz.
 • Cevabı:
1. Işık bir madde/enerji türüdür. ENERJİ
2. Işık ışınları havadan suya geçerken kırılmaya uğrar/uğramaz. UĞRAR
3. Işık ışınının çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken hızı artar/azalır.ARTAR
4. Bulunduğu yüzeye 90° (dik açı) ile gönderilen ışın, diğer ortama geçerken kırılır/kırılmaz.
5. Aynalar/Mercekler ışığı kıran optik araçlardır.
6. İnce/Kalın kenarlı mercek, asal eksene paralel gönderilen ışık ışınlarını odak noktasında toplayarak kırar.
7. İnce/Kalın kenarlı mercek, asal eksene paralel gönderilen ışık ışınlarını bir noktadan çıkıyormuş gibi dağıtarak kırar.
E. Ormanlık alanlara bırakılan cam atıklar neden yangın riski oluşturur? Düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.
 • Cevabı:  Ormanlık alanlara bırakılan cam parçası güneşli havalarda ince kenarlı mercek özelliği gösterir ve güneş ışığını bir noktada toplayarak, kurumuş yaprakları ve ince dalları yakabilir. Orman yangınlarının bir sebebi de ormanlık alanlarda bırakılan cam parçalarıdır. Orman yangınına sebep olmamak için cam nesneleri ormanlık alanlarda bırakmamaya çok dikkat etmeliyiz. 
F. Işığın saydam olan X ortamından Y ortamına geçerken kırılma durumu yanda verilmiştir. Işığın izlediği yolu inceleyerek kırılma olayının neden ve nasıl gerçekleştiğini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
 • Cevabı: Işığın bir ortamdan, kırılma indisi farklı olan başka bir ortama geçerken doğrultu değiştirmesine kırılma denir. 
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı
G. Aşağıdaki ince ve kalın kenarlı merceklere gönderilen ışınların izleyecekleri yolları çiziniz. (F : Odak noktası)
 • Cevabı: 
H. Renklı ışık yayan el fenerleriyle renkli toplar aydınlatılıyor. Topların hangi renkte görüneceğini tablodaki boşluklara yazınız.
 • Cevabı:
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı
I. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. I. Tümsek aynalarda odak noktası aynanın arka kısmındadır.
II. Işık tüm yüzeylerden aynı oranda yansır.
III. Kaşığın iç yüzeyi tümsek ayna, arka yüzeyi çukur ayna gibidir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
 • Cevabı: A
2. Bir berberde saçını kestiren çocuk, önündeki aynada arkasındaki duvarda asılı olan bir saati şekildeki gibi görüyor.
Buna göre, o anda saat kaçtır?
A) 16.00 B) 17.00 C) 18.00 D) 19.00
 • Cevabı: D
3. • Makyaj aynası
• Araba farları
• Taşıtlardaki dikiz aynası
• Teleskop
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çukur aynanın kullanım alanlarındandır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
 • Cevabı: C
4. Yeşil renkli bir kâğıda beyaz ışık altında bakılırsa kâğıt hangi renk görülür?
A) Kırmızı B) Yeşil C) Mavi D) Siyah
 • Cevabı: B
5.Yukarıdaki beyaz ve renkli kitaplar, verilen ışıklar altında bakıldığında hangi renklerde görülür?
 • Cevabı: B
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı
6. Bir çocuk, şekildeki gibi iki düz ayna arasında bulunmaktadır. II. aynaya doğru 5 cm ilerlerse çocuğun I ve II. aynalardaki görüntülerinin arasındaki mesafe kaç cm olur?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
 • Cevabı: C
7. Odak noktası N olan çukur aynaya şekildeki gibi gelen ışınlar önce çukur aynadan, sonra da düz aynadan yansıyor.
Buna göre ışınlar, düz aynadan yansıdıktan sonra aşağıdakilerden hangisindeki gibi yayılabilir?
 • Cevabı: B
8.Yukarıdaki kutularda farklı aynalar bulunmaktadır. Kutulara gelen ve kutulardan çıkan ışınlar şekildeki gibi olduğuna göre, kutuların içindeki ayna çeşitleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
verilmiştir?
 • Cevabı: A
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı
9. Aşağıdaki kalın kenarlı merceklere gönderilen paralel ışınların izlediği yollardan hangisi doğrudur?
 • Cevabı: A
10. Aşağıdaki aletlerden hangisinin yapısında kullanılan ana gereç mercek değildir?
A) Teleskop
B) Periskop
C) Mikroskop
D) Büyüteç
 • Cevabı: B
11. K ortamından L ortamına gelen I ışını 1,2, 3 ve 4 yollarından hangisini izleyebilir? (K ortamının yoğunluğu, L ortamının yoğunluğundan küçüktür.)
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
 • Cevabı: D
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...