7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayıncılık 7. Ünite Elektrik Devreleri

7. Ünite Elektrik Devreleri7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı
Özdeş ampul ve özdeş pillerle kurulmuş yanda verilen devreler ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Hangi devredeki lamba daha parlak yanar? Neden?
 • Cevap: II. devre
b. Bu devrelerdeki lamba parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu belirleyiniz. Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri ilgili yerlere not alınız.
 • Cevap: Bağımlı değişken ➞ Ampul parlaklığı
  Bağımsız değişken ➞ Pil sayısı
  Kontrol edilen değişken ➞ Ampul sayısı
2.Aynı cins iletken tellerin uzunluk (L) ve kesit alanları (S) yukarıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre, iletken tellerin elektriksel dirençlerini, büyük olandan küçük olana doğru sıralayınız.
 • Cevap: I, II, III
3. Yandaki elektrik devresinde ampulün daha parlak yanması için devrede hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini, aşağıdaki noktalı alana yazınız.
 • Cevap: Kablo kısaltılıp daha çok pil eklenirse ampul daha çok ışık verecektir. 
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı
Birbirine paralel olan sokaklardan biri kapatıldığında, diğer sokakları kullanarak istediğimiz yere ulaşabiliriz. Uç uca ekli sokaklarda ise bu pek mümkün değildir. Ampulleri devreye bu şekilde bağladığımızda da benzer bir durumla karşılaşırız. Şimdi bu durumu birlikte inceleyelim.
 • Cevap:
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı
Araç ve gereçleri kullanarak yandaki elektrik devresini kuralım.
• Anahtarı kapatarak ampulün parlaklığını gözlemleyelim.
• Devrenin şematik gösterimini defterimize çizelim.
• Daha sonra ampulleri görseldeki gibi bağlayarak parlaklıklarını gözlemleyelim.
• Devrenin şematik gösterimini defterimize çizelim.
 • Cevap
• Ampullerden birini duyundan çıkararak diğer ampulün ışık verip vermemesini gözlemleyelim. •
Ampulün yanına görseldeki gibi bağlı bir ampul ekleyerek lambaların parlaklıklarını gözlemleyelim.
Devrenin şematik gösterimini defterimize çizelim.
 • Cevap:
Ampullerden birini duyundan çıkararak diğer ampulün ışık verip vermemesini gözlemleyelim.
• Daha sonra ampulleri görseldeki gibi bağlayarak parlaklıklarını gözlemleyelim.
• Devrenin şematik gösterimini defterimize çizelim.
 • Cevap:
• Ampullerden birini duyundan çıkararak diğer ampulün ışık verip vermemesini gözlemleyelim.

Analiz

— Hangi durumda ampuller daha parlak yandı?
 • Cevap: 1. görseldeki düzenekte ampul daha çok ışık verir. 
— Hangi devrelerdeki ampullerden biri devreden çıkarıldığında diğer ampul ışık vermeye devam etti. Neden?
 • Cevap: Paralel bağlantı yaptığımız ampullerde ışık vermeye devam etti. 
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı
Seri Bağlama
Ampullerin uç uca bağlanması ile oluşur. Seri bağlı devrelerde, ampullerin hepsinin üzerinden eşit miktarda elektrik akımı geçtiği için ampuller özdeş ise tüm ampuller aynı parlaklıkta yanar. Seri ampullerden biri devreden çıkarıldığında ya da patladığında diğer ampuller de söner. Bir devrede ampullere seri bağlı ampul eklendikçe ampullerin parlaklığı azalır.
Paralel Bağlama
Ampullerin birer uçlarının bir noktada, diğer uçlarının başka bir noktada birleştirilerek devreye bağlanması ile oluşur. Paralel bağlı devrede, kollardaki özdeş ampullerin hepsine elektrik akımı eşit paylaşılır ve tüm ampuller aynı parlaklıkta yanar. Paralel bağlı ampullerden biri devreden çıkarıldığında ya da patladığında, elektrik akımı diğer kollardan akmaya devam edebildiği için diğer ampuller yanmaya devam eder.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı
Elektrik Akımı
Bence – Fence
Aşağıda verilen devrelerdeki ampullerin hangilerinin ışık verip hangilerinin ışık veremeyeceğini tahmin edelim. Tahminimizi sebebi ile birlikte “Bence” bölümüne not alalım.
Cevap:
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı
“Bence” bölümündeki cevaplarımızı arkadaşlarımızın cevaplarıyla karşılaştıralım.
“Fence” bölümüne yazılması gerekenleri öğretmenimizden öğrenelim.
Tahminlerimiz ile doğru cevapları karşılaştıralım.
 • Cevap:
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı
Ohm Yasası
Bir devrede, seri bağlı pil sayısı arttıkça devredeki devre elemanlarının gerilimi artar. Bu durumda, devre elemanlarının üzerinden daha çok akım geçer. Deneyde, devreye seri bağlı pil eklendikçe ampulün uçları arasındaki gerilimin arttığı gözlemlenmiştir. Ampul üzerinden geçen akım şiddeti de arttığı için ampul daha parlak yanmıştır.

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı
A. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “ D ”, yanlış ise “ Y ” harfini kutucuk içerisine yazınız.
 • Cevap:
1. Ampullerin uç uca eklenmesi ile oluşan bağlanma şekli seri bağlamadır. (D)
2. Paralel bağlı özdeş ampuller aynı parlaklıkta yanar. (D)
3. Bir devrede gerilim / akım şiddeti oranı sabittir. (D)
4. Pil sayısı arttıkça devrenin gerilimi azalır. (Y)
5. Seri bağlı özdeş ampullerin sayısı arttıkça parlaklıkları artar. (Y)
6. Paralel bağlı devrelerde, ampullerden biri patlarsa, diğer ampuller söner. (Y)
7. Seri bağlı devrelerde, ampullerden geçen akımlar aynıdır. (D)
8. Seri bağlı ampullerde, ampullerden biri duydan çıkarılırsa diğer ampuller yanmaya devam eder. (Y)
B. Terimlerin başındaki harfleri, ilgili cümlelerin başlarına yazınız.
 • Cevap7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı
C. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri, kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız (Kelimeler uygun ekler alabilir.).
 • Cevap
paralel bağlama,direnç,gerilim,ters,akım,doğru,artar,azalır,elektrik akımı,seri bağlama
1. Bir elektrik devresinde gerilim / akım oranı devrenin……direnç……..verir.
2. Bir devrede gerilim ile akım…doğru……….orantılıdır.
3. Bir devrede pil sayısı arttıkça devreden geçen akım…..artar………..
4. Elektronların titreşim hareketi sonucunda oluşan ve birbiri üzerinden aktarabildiği enerjiye …….elektrik akımı……. denir.
5. Ampulleri, birer uçları bir noktada, diğer uçları başka bir noktada birleştirilerek devreye bağlamaya ……..paralel bağlama……….denir.
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı
D. Aşağıdaki devrelerde ampullerden herhangi biri patladığında diğer ampullerin ışık verme durumlarının nasıl olacağını ilgili kutucuğa yazınız.
Cevap
 • 1.Devre: Biri patladığında diğerleri daha fazla ışık verir.
 • 2.Devre: Biri patladığında diğerleri aynı oranda ışık verir.
E. Aşağıdaki grafiklerde yer alan değerlere göre tabloları doldurunuz.
 • Cevap:
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı
F. Aşağıdaki tabloda verilen değerlere göre gerilim – akım grafiğini çiziniz.
 • Cevap7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı
G. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdaki devrelerden hangisinde birbirine seri bağlı ampuller vardır?
 • Cevap: C
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı
2. Özdeş ampullerle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde hangi ampul 3 4
en parlak yanar?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
 • Cevap: A
3.Özdeş ampul ve pillerle kurulmuş yukarıdaki devrelerde “Bir devredeki ampule, seri bağlı bir ampul eklendiğinde ampulün parlaklığı azalır.” hipotezi araştırılıyor.
Buna göre, hipotezi araştırmak için hangi iki devre gözlemlenmelidir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV
 • Cevap: B
4. Özdeş ampullerle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde ampullerin parlaklıkları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I = II > III > IV
B) III > IV > I = II
C) I > II > III > IV
D) IV > III > I = II
 • Cevap: D
5. Özdeş pil ve ampullerden oluşan devrelerden hangisinde akım daha azdır?
 • Cevap: C
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...