7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları  Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

Sayfa 81 Cevapları

 

 

Etkinliğin Yapılışı
• iki kitabı üst üste koyarak levhayı bir ucu yerde, diğer ucu kitapların üzerinde olacak şekilde yerleştirip eğimli bir yol oluşturunuz.
• Tahta bloku levhanın alt ucundan 10 cm uzağa yerleştiriniz.
• Oyuncak arabayı yolun üst noktasından serbest bırakıp arabanın bloka çarpmasını gözlemleyiniz.
• Tahta blokun zeminin üzerinde ne kadar sürüklendiğini cetvel yardımıyla ölçünüz ve elde ettiğiniz değeri “Kinetik Enerjisi Değişti mi? Etkinliği” başlığı altında defterinize kaydediniz.
• Aynı işlemleri beş kitabı üst üste koyarak tekrarlayınız. Blokun sürüklenme miktarını ölçüp defterinize kaydediniz.
• Bu kez oyuncak arabaya diğer tahta bloku bant yardımıyla yapıştırınız.
• Tahta levhanın üst noktasından, oyuncak arabayı serbest bırakarak arabanın tahta bloku ne kadar sürüklediğini ölçüp not ediniz.
Neler Gözlemlediniz?
• Oyuncak arabanın sürati arttığında blokun sürüklenme miktarı nasıl değişti?
Cevap: Aynı süratle hareket eden bir otomobil ve kamyonun sahip olduğu kinetik enerji birbirinden farklıdır. Kamyonun enerjisi, otomobile göre daha fazladır. Çünkü aynı süratle hareket eden cisimlerden kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi daha fazla olur. Kütleleri aynı, süratleri farklı cisimlerden ise sürati fazla olanın kinetik enerjisi daha fazladır. Yaptığımız etkinlikte, cismin sürati ve kütlesi arttığında yapılan işin arttığını ve bunun sonucunda kinetik enerjisinin de değiştiğini gözlemledik.
• Oyuncak arabanın kütlesi arttığında blokun sürüklenme miktarı nasıl değişti?
Cevap: Cismin kütlesi arttığında yapılan işin arttığını ve bunun sonucunda kinetik enerjisinin de değiştiğini gözlemledik.
• Kinetik enerji ile cismin kütlesi ve sürati arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlarınızla tartışınız. 
Cevap: Yukarıdaki deneyden de anlaşılacağı üzere bir cismin sürati veya kütlesi arttıkça kinetik enerjisinin de arttığı sonucuna ulaşabilirsiniz.

Sayfa 83 Cevapları

 

Etkinliğin Yapılışı
• Geniş bir kaba unu koyarak unun yüzeyini düzeltiniz.
• Ağırlığı fazla olan topu 1 m yükseklikten bu zemin üzerine serbest bırakınız.
• Topun unda bıraktığı izin derinliğini ölçünüz. Ölçtüğünüz değeri “Potansiyel Enerji Nelere Bağlıdır? Etkinliği” başlığı altında defterinize not ediniz.
• Un yüzeyini düzelterek bu kez hafif olan topu 1 m yükseklikten serbest bırakınız. Topun unda bıraktığı izi ölçerek sonucu kaydediniz.
• Un yüzeyini tekrar düzeltiniz. Ağır olan topu iki farklı yükseklikten serbest bırakınız ve unda oluşan izlerin derinliklerini ölçüp not ediniz.
Neler Gözlemlediniz?
• Ağırlıkları farklı iki topu aynı yükseklikten serbest bıraktığınızda unda oluşan izlerin derinlikleri farklı mıydı? Neden?
• Ağırlığı fazla olan topu iki farklı yükseklikten bıraktığınızda hangi durumda topun bıraktığı iz daha derindi? Neden?
• Gözlemleriniz sonucunda potansiyel enerjinin nelere bağlı olduğunu söyleyebilir misiniz?
Cevap: Yer çekiminden kaynaklanan potansiyel enerjiyi bakımından değerlendirdiğimizde kütleye ,yüksekliğe ve yer çekimi ivmesine bağlıdır. Eğer yaylardaki gerilmeye ve çekmeye bağlı oluşan potansiyel açısından değerlendireceksek; çekme veya sıkıştırma miktarına bağlıdır. Eğer coloumb potansiyeli açısından değerlendirirsek, yükün cinsine ve aralarındaki uzaklığına bağlıdır.

Ağırlıkları eşit olan üç kuş aynı ağacın dallarına konmuştur. Bunlardan hangisinin yere göre çekim potansiyel enerjisi daha fazladır? Hangisinin enerjisi daha azdır? Neden? Açıklayınız.

Kütlesi eşit cisimlerin yükseklikleri de aynı olsa eşit çekim potansiyel enerjiye sahip olurlar. Resimde görülen kuşların yükseklikleri eşit olmadığı için çekim potansiyel enerjileri de farklıdır. En yüksekte olan kuşun potansiyel çekim enerjisi en yüksek olandır.

Sayfa 85 Cevapları

 

 

Aşağıda verilen sapan gerdirilerek 1. durumdan 2. duruma gelmiştir. Daha sonra taş serbest kalarak ileriye doğru fırlamıştır. Bu üç durumda sapanın sahip olduğu esneklik potansiyel enerjisi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Lastik daha fazla gerdirilirse esneklik potansiyel enerjisi nasıl değişir?
Cevap: Yayda olduğu gibi esnek cisimlerin sıkıştırılması ve gerilmesi sonucunda sahip olduğu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi adı verilir. Okçunun gerdiği yay, kurulmuş zemberekli saat, sıkılmış sünger gibi esnek cisimler esneklik potansiyel enerjisine sahiptir. Bir yay ne kadar fazla gerdirilir ve sıkıştırılırsa yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi de o kadar fazla olur. Ayrıca yayın sertliği artarsa esneklik potansiyel enerjisi de artar.

Sayfa 86 Cevapları

 

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 3-2
1) Aşağıdaki şekilleri inceleyerek hangi durumlarda iş yapıldığını, hangilerinde yapılmadığını belirleyiniz. Yanıtlarınızın nedenini tabloya yazınız.
a) Evet, çünkü hareket yönü aynıdır.
b) Hayır, kuvvet ile hareket yönü aynı değildir.
c) Hayır, çünkü kuvvet uygulandığı halde cisim hareket etmiyor
2) Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a) Hangi varlıklar kinetik enerjiye sahiptir? (1, 2, 6)
b) Hangileri çekim potansiyel enerjisine sahiptir? (1, 5)
c) Hangileri esneklik potansiyel enerjisine sahiptir? (3, 4)

Sayfa 87 Cevapları

 

1. Paraşütle atlayan sporcu hangi enerjilere sahiptir? Bu sporcuya etki eden hava direnci, onun kinetik enerjisini nasıl etkiler?
Cevap: Paraşütle atlayan birisi iş yapar ve havada olduğu için potansiyel enerjisi vardır ama yere düşünce kinetik enerjiye dönüşür.
2. Hava ve su direncinin yaşamdaki etkilerine örnekler veriniz.
Cevap:Fizik kuralları hayatımızın her alanında karşımıza çıkar ve hayatımızı kolaylaştırır. Bilim ve teknik insan hayatının kolaylaşması ve sosyal hayatın gelişmesi için en doğru yoldur. Bilimin gelişmesiyle, teknik imkanların artması doğru orantılıdır.Fizik kuralları bütün evrende olduğu gibi dünya üzerinde de etkilidir. İnsan tek başına, bir çok hareket ve kuvvet tepki ve etkileriyle yaşamaktadır. Yer çekimi, sürtünme kuvveti, manyetik kuvvet, elektrik kuvveti, merkezcil kuvvet, itme ve çekme kuvvetleri insanın hareket sahasını genişleten fizik kurallarıdır.Su ve hava direnci de bu şekildedir. Su direnci, su yoğunluğunun sağladığı bir karşı kuvvettir. Suyun sürtünme kuvveti de denebilir. Hava direnci de, havanın sağladığı bir karşı kuvvet olarak, havanın sürtünme kuvvetidir.Bu kuvvetler, havada ve suda hareket etmeyi dolayısıyla canlı hayatını doğrudan etkiler. Hava direnci sayesinde uçaklar uçar, helikopterler havalanır, planörler süzülür, kuşlar uçar, paraşütle atlamak basitleşir, rüzgar oluşur, enerji dönüşümleri gerçekleşir.Su direnci sayesinde suda hareket edebiliriz. Yüzebiliriz. Su üstünde kalabiliriz. Suda balıklar yüzebilir, günlük sosyal hareketlerini gerçekleştirebilir. Gemiler yüzer, suyun üstünde kalır. Su yoğunluğu aksi halde direnç olarak yavaş hareket etmeye neden olsa da suyun önemini azaltmaz. Bu nedenlerle su ve hava direnci günlük hayatımızda oldukça etkili ve yeri olan kuvvetlerdir.

Sayfa 90 Cevapları

 

Etkinliğin Yapılışı
• Kitapları beton zemin üzerinde üst üste koyunuz. Kitapların üstüne tahta levhayı görseldeki gibi yerleştirerek eğimli bir yol oluşturunuz.
• Oyuncak arabayı yolun üst noktasından serbest bırakınız.
• Arabanın tahta levhayı terk ettikten sonra ne kadar yol aldığını cetvelle ölçünüz. Ölçüm sonucunu “Sürtünme Kuvvetinin Etkisi Etkinliği” başlığı altında defterinize kaydediniz.
• Daha sonra oluşturduğunuz düzeneği paspas üzerine yerleştiriniz. Aynı işlemleri tekrarlayarak arabanın paspas üzerinde aldığı yolu ölçünüz.
• Arabanın farklı zeminlerde aldığı yolları karşılaştırınız.
Neler Gözlemlediniz?
• Tahta levhayı aynı süratle terk eden arabanın farklı zeminlerde aldığı yollar farklı mıdır? Neden?
Cevap: Etkinlikte de oyuncak araba ile masa yüzeyi arasında oluşan sürtünme kuvveti, arabanın yavaşlayarak durmasına neden olmuştur. Araba paspas üzerinde hareket ettiğinde ise sürtünme kuvveti artmıştır. Bunun sonucunda arabanın sürati azalarak kinetik enerjisinde azalma meydana gelmiştir.
• Oyuncak arabaya beton zemin üzerinde hangi kuvvetler etki etmektedir? Bu kuvvetlerin arabanın kinetik enerjisine etkisi nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap:Temas hâlindeki yüzeyler arasında hareketi engelleyici bir kuvvet vardır. Cismin kinetik enerjisinde azalmaya neden olan bu kuvvet sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvvetinin hareketle zıt yönlü olduğunu ve hareketi yavaşlattığını önceki sınıflarda öğrenmiştiniz. Sürtünme kuvveti, hareketi yavaşlatır dolayısıyla sürati azalan cismin kinetik enerjisinde azalmaya neden olur.

Sayfa 92 Cevapları

 

Etkinlik
Sürtünen Yüzeyler Isındı mı?
Ellerinizi birbirine hızlıca sürttüğünüzde ne olur? Bir tahta parçasının zımparalanan yüzeyine dokunduğunuzda ne hissedersiniz? Aşağıdaki etkinliği yaparak soruları yanıtlamaya çalışınız.
Tahta çubuk ve yün kumaşın sıcaklığını elinizle kontrol ediniz. Tahta çubuğu yün kumaşa hızlıca sürtüp sürtülen yüzeylerin sıcaklıklarını tekrar kontrol ediniz.
Tahta ile kumaşın sürtünmeden önceki ve sonraki sıcaklıkları aynı mı? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Tahta ile kumaşın sürtünmeden önceki ve sonraki sıcaklıkları farklıdır. Sürtünmeden dolayı sıcaklık artmıştır.

Sayfa 97 Cevapları

 

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 3-3
1) Aşağıdaki ifadeleri en baştaki ifadeden başlayarak okuyunuz. İfadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduklarına karar vererek doğru çıkışı bulunuz.
Yerden yukarıya doğru atılan top kinetik enerjiye sahiptir. (DOĞRU)
Top yukarı çıktıkça kinetik enerjisi artar. (YANLIŞ)
Top yere çarptığında sürtünmeden dolayı kinetik enerjisi artar. (YANLIŞ)
4. çıkış
2) Sürtünen yüzeylerin ısındığını gösteren örnekler vererek bu durumun nedenini açıklayınız.
Cevap: Yüzey ile cisim arasında, cismin hareketini zorlaştıran veya engelleyen kuvvete sürtünme kuvveti denir. Metal parayı mermere hızlı bir şekilde sürtmek, ellerimizi birbirine sürtmek örnek olarak verilebilir.


Sayfa 98-102 Cevapları

 

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Sayfa 98 Cevapları

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.
1) Ağırlık nedir? Kütle ile ağırlık kavramlarını karşılaştırınız.
Cevap: Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Birimi kg’dır. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Kuvvet değildir. Ağırlık ise cismin bulunduğu yere göre değişir. Birimi N’dur. Dinamometre ile ölçülür. Kuvvettir.
2) Kütle çekimi nedir? Dünya’da ve diğer gezegenlerde kütle çekimi nasıl değişir?
Cevap: Dünya’nın ve diğer gök cisimlerinin birbirlerine ve üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekimi denir. Kütlesi büyük olan gök cisimleri varlıklara daha fazla çekim kuvveti uygularken kütleleri küçük olanlar daha az çekim kuvveti uygular. Buna göre kütle çekimi gezegenlerde büyükten küçüğe doğru Jüpiter, Neptün, Dünya, Satürn, Venüs, Uranüs, Mars ve Merkür şeklinde sıralanır.
3) Fiziksel anlamda iş nedir? Hangi durumlarda iş yapılmaz?
Cevap: Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim, bu kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa uygulanan kuvvet fiziksel anlamda iş yapmıştır denilir. Kuvvet ile cismin hareket doğrultusu farklıysa iş yapılmaz.
4) Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin birbirine dönüştüğü durumlara örnekler veriniz.
Tost makinesi, fırın, su ısıtıcısı ve elektrik sobasında elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.
Fren yapan aracın lastiklerinde mekanik enerji, ısı enerjisine dönüşür.
Ellerin birbirine sürtülmesi sırasında mekanik enerji ısı enerjisine dönüşür.
İki tahta parçasının birbirine sürtülmesinde mekanik enerji ısı enerjisine dönüşür.
Kasların çalışması sırasında mekanik enerji ısı enerjisine dönüşür.
Ampulün yanması sırasında elektrik enerjisi ısı ve ışık enerjisine dönüşür.
5) Sürtünme kuvveti, cismin kinetik enerjisini nasıl etkiler? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Sürtünme kuvveti hareketi yavaşlattığı için kinetik enerjide azalmaya neden olur. Örneğin, asfalt yolda hareket eden otomobil taşlı yola girdiğinde sürtünme arttığı için yavaşlar. Bu durumda sahip olduğu kinetik enerji azalır.
6) Hava ve su direncinin yaşamdaki etkisine örnekler veriniz.
Hava Direncinin Etkileri
=> Hava direnci sayesinde uçaklar havada kalabilmektedir.
=> Hava direnci olmasa paraşütle insanlar yere çok çabuk iner hatta düşerlerdi.
=> Yelkeni olan tekneler hava direncinden yararlanamayıp ilerleyemeyecekti.
Su Direncinin Etkileri
=> Su direnci yüzünden suda hareket etmemiz zorlaşır.
=> Su direnci yüzünden gemilerin hızı yavaştır.
=> Ama su direnci olmasa gemiler ilerleyemezdi.
B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1) (D) İş birimi joule’dür.
2) (Y) Fiziksel anlamda yapılan iş uygulanan kuvvetle ters orantılıdır.
3) (Y) Balkondaki saksı yere düşerken saksının çekim potansiyel enerjisi artar.
4) (D) Ellerin birbirine sürtünmesi sonucu ısınmasının nedeni, sürtünme kuvvetinin neden olduğu kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüşmesidir.

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Sayfa 99 Cevapları

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.
1) Sabit süratle yatay zeminde hareket eden bir cismin kütlesi arttıkça sahip olduğu kinetik enerji artar.
2) Bir cismin değişmeyen madde miktarına kütle denir.
3) Cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık.adı verilir.
4) Belli bir yükseklikte bulunan cisim çekim potansiyel enerjisi.sahiptir.
5) Gerilmiş yay, sıkılmış sünger esneklik potansiyel enerjisi sahiptir.
6) Taşlı bir yolda arabaya etki eden sürtünme kuvveti kinetik enerjide azalmaya neden olur.
7) Otomobil, tren gibi araçlar.hava direncinden en az etkilenecek şekilde tasarlanmıştır.
8) Bir sistemde toplam enerjinin değişmemesine enerjinin korunumu denir.
9) Sırtında çanta ile yürüyen bir öğrenci fiziksel anlamda  yapmaz.
10) Su ortamında cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine su direnci denir.
Ç. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.
1) Ağırlık ile ilgili verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
I. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir.
II. Birimi kilogramdır.
III. Dinamometre ile ölçülür.
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
CevapB
2) Aşağıda verilen eşleştirilmiş kavramlardan hangisi arasında bir ilişki yoktur?
A) Ağırlık-yer çekimi
B) Dinamometre-kuvvet
C) Kütle çekimi-su direnci
D) Kütle- kilogram
CevapC

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Sayfa 100 Cevapları

3. Aşağıda verilenlerden kaç tanesi esneklik potansiyel enerjisene sahiptir ?
CevapB
4) Aşağıdakilerden hangisinde enerji kaybı belirgin bir şekilde ısı enerjisine dönüşür?
A) Havuza atılan taşın suyun dibine ulaşması
B) Paraşütçünün yere inmesi
C) Süratli bir otomobilin frenine basılması
D) Raptiyenin kâğıdı delmesi
CevapC
5) Enis, kuvvet uyguladığı el arabasını, ittiği yönde hareket ettiriyor. Enis’in hangi arkadaşlarının bu durumla ilgili yaptıkları açıklamalar doğrudur?
Betül: Enis fiziksel anlamda iş yapmıştır.
Beyza: Enis aynı kuvvetle cismi daha uzağa hareket ettirirse yaptığı iş artar.
Serhat: Enis’in yaptığı iş, uyguladığı kuvvetle ters orantılıdır.
A) Betül ve Beyza
B) Beyza ve Serhat
C) Betül ve Serhat
D) Betül, Beyza ve Serhat
CevapA
6) Belirli bir yükseklikten aşağıya doğru serbest bırakılan bir topun yere düşünceye kadar potansiyel ve kinetik enerjisi nasıl değişir?
CevapD

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Sayfa 101 Cevapları

7) Yandaki görselde salıncakta sallanan Zehra’nın çıkabileceği en fazla yükseklik ve yere en yakın durumdaki farklı konumları verilmiştir. Buna göre bu durumla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) b noktasında potansiyel enerji en fazladır.
B) c noktasında kinetik enerji en fazladır.
C) a noktasında potansiyel enerji kinetik enerjiye eşittir.
D) b noktasında kinetik enerji en fazladır.
CevapD
8) Aşağıdakilerden hangisi hava direncinden en az şekilde etkilenecek şekilde yapılmamıştır?
A) Uçak B) Paraşüt C) Otomobil D) Tren
CevapB
9) Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Joule B) Newton C) Metre D) Kilogram
CevapA
10) Bir cismin ağırlığı üç farklı gök cisminde ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları aşağıdaki gibidir.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) L gök cismi, K gök cisminden daha büyüktür.
B) En büyük gök cismi M’dir.
C) Bu cismin kütlesi, M gök cisminde en fazladır.
D) K gök cisminin, cisme uyguladığı çekim kuvveti en azdır.
CevapC
11) Yandaki şekilde tuğla sağa doğru çekilerek hareket ettirilmektedir. Daha sonra bu tuğlanın üzerine başka bir tuğla koyup aynı kuvvetle aynı yönde ve miktarda çekilmektedir. Bu durumda yapılan işle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur? (Cisme etki eden sürtünme kuvveti her iki durumda da F’ten küçüktür.)
A) Fiziksel anlamda yapılan iş azalır.
B) Fiziksel anlamda iş yapılmamıştır.
C) Fiziksel anlamda yapılan iş artar.
D) Fiziksel anlamda yapılan iş aynıdır.
Cevap: D

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Sayfa 102 Cevapları

12) Mehmet, kütleleri ve yere göre yükseklikleri yan- daverilen A, B ve C toplarını bulundukları noktalardan serbest bırakmaktadır. Mehmet topların zemindeki kumda bıraktıkları izleri inceliyor ve yorumları yapıyor. Buna göre Mehmet’in yorumlarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. A topunun kumda bıraktığı izin derinliği, C topununkinden daha azdır.
II. B topunun kumda bıraktığı izin derinliği, C topununkinden daha fazladır.
III. C topunun sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi, A topunun enerjisinden daha azdır.
IV. B topunun sahip olduğu çekim potansiyel enerji C topunun enerjisinden daha fazladır.
A) Yalnız I B) I ve II C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV
CevapA
13) Belli bir yükseklikteki bir cisim hava varken ve havasız ortamda serbest bırakıldığında, havasız ortamda daha çabuk yere ulaşıyor. Bunu gözlemleyen bir öğrenci aşağıdaki yorumları yapıyor.
I. Hava cisme bir direnç uygular.
II. Hava direnci cismin hızında azalmaya neden olur.
III. Cismin havasız ortamda yere çarptığı andaki kinetik enerjisi daha fazladır.
Öğrencinin yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
CevapD
Yukarıdaki grafikler aşağıdaki olaylardan hangisine ait olabilir?
A) Dağa çıkan dağcı
B) Yokuş aşağı yuvarlanan top
C) Asfalt yolda ilerleyen kamyon
D) Dönme dolaptaki çocuk
CevapA

Sayfa 103 Cevapları

 

1990’da bir bilgisayar şirketi için çalışan bilim insanları yalnızca 35 atom kullanarak ‘IBM’ harflerini yazdı. 1991 ’de ise “moleküler insan” adını verdikleri bir resim yaparak bir ilke daha imza attılar.
Moleküler insan, 28 karbonmonoksit molekülünden yapılmıştır. Boyu milimetrenin beş milyonda biri kadardır. Bu model o kadar küçüktür ki moleküler insan modellerinden 20.000 tanesi el ele tutuştuğunda kapladığı alan sadece bir insanın saç telinin kapladığı alan kadardır.
Moleküler insanın çok küçük olmasının nedeni ne olabilir?
Cevap: Çünkü model olduğu için maddenin en küçük yapı taşı olan atoma benzetilmeye çalışılmasından ötürü bu adar küçüktür.
Maddeyi oluşturan bir atomun içinde neler olabilir?
Cevap: Maddenin en küçük yapı taşı olan atomun yapısındaki temel parçacıklar proton, nötron ve elektronlardır. Proton ve nötron atomun yapısındaki çekirdek adı verilen kısımda yer alır.

Sayfa 104 Cevapları

 

 

1. Aşağıdaki görselde yer alan buz, su ve su buharındaki tanecikler arasındaki boşluklar neden farklıdır?
Cevap: Buz, su ve su buharı aynı maddedir. Fakat bu maddelerin fiziksel özellikleri farklıdır. Maddelerin farklı fiziksel özelliklere sahip olmalarının nedeni tanecikli ve boşluklu yapılarının değişmesidir.
2. Katı, sıvı ve gaz hâldeki maddeleri oluşturan tanecikler ne tür hareketler yapar?
a) Titreşim hareketi
Madde tanecikleri bulundukları yerde konum değiştirmeden yaptıkları hareketidir. Taneciklerin bu hareketine titreşim denir.
Katı, sıvı ve gazlar titreşim hareketi yapar.
b. Dönme Hareketi
Madde tanecikleri durumları uygun olduğunda kendi etraflarında dönerler. Buna dönme hareketi denir.
Tanecikleri dönme hareketi yapabilen maddeler akışkandır.
Sıvı ve gazlar dönme hareketi yaparlar.
c. Öteleme (dağılma) Hareketi
Madde tanecikleri bir yerden başka bir yere doğru hareket ederek yer değiştirirler buna öteleme hareketi denir. Öteleme hareketi her yöne doğru olabilir.
Tanecikleri öteleme hareketi yapabilen maddeler aynı zamanda akışkandır. Sıvı ve gazlar öteleme hareketi yaparlar.

Sayfa 105 Cevapları

 

Çevrenizde taş, toprak, su, ağaç, demir, bakır, hava gibi pek çok madde olduğunu gözlemlersiniz. Bu maddelerin tanecikli yapılardan oluştuğunu 6. sınıfta öğrenmiştiniz. Maddeleri oluşturan en küçük yapı taşına atom adı verilir. İçtiğiniz suyun, yediğiniz bir elmanın ya da yazı yazdığınız kalemin, kısacası her maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Acaba atomun yapısı nasıldır? Atomdan daha küçük parçacıklar da var mıdır?
Cevap: Bohr’a göre atom üç temel parçacıktan oluşuyor: artı yüklü proton, eksi yüklü elektron ve artı ya da eksi yükü olmayan (nötr) nötron. Protonlar ve nötronlar kümelenerek atomun çekirdeğini oluşturuyorlar. Eksi yüklü elektronlar ise, güneşin etrafında dönen gezegenler misali, çekirdeğin etrafında dönüyorlar.Evrendeki görmüş olduğumuz cisimleri ve bu cisimler arası etkileşimi sağlayan parçacıkları kısaca bütün evreni fermion ve bozon adını verdiğimiz atom altı parçacık grupları oluşmaktadır.

Sayfa 107 Cevapları

 

Neler Gözlemlediniz?
• Hangi renk boncuklar atomdaki hangi tanecikleri temsil etmektedir?
Cevap: sarı renkli boncuklar: Proton ve nötronları temsil eder.
• Büyük boncuklardan oluşturduğunuz yapı neyi temsil etmektedir?
Cevap: Büyük boncuklardan oluşturduğumuz yapı ÇEKİRDEK‘i temsil eder.
• Tellerden oluşturduğunuz çemberler neyi temsil etmektedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Tellerden oluşturduğumuz çemberler YÖRÜNGE‘yi temsil eder.


Atomlar gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerdir. Sizce insanlar atomun varlığından nasıl haberdar olmuştur, bu kadar küçük parçacıklar nasıl incelenmiştir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Atom kelimesini ilk kullananlar bundan binlerce yıl önce Antik Yunan döneminde yaşamiş düşünürlerden Demokritos ve Leukippos’tur. Bu düşünürler atomda uzay boşluğunun varlığını, atomların sürekli hareket halinde olduğunu ve cisimleri oluşturan en küçük yapı taşları olduğunu söylemişlerdir.
Bu görüşe karşı çıkan Aristoteles olmuştur. Aristo, her varlığın 4 temel madde olan ateş, su, toprak ve havadan meydana geldiğini iddia etmiştir. Ancak zamanın bilimsel yöntemleri ve teknolojisinin araştırmalara el vermediği için maddenin atomlardan oluştuğu ancak 19. yüzyılda kanıtlanabilmiştir.

Sayfa 111 Cevapları

 

Moleküller birden fazla atomdan oluşur. Moleküllerin yapısı modellerle gösterilebilir. Farklı renklerde oyun hamurları kullanarak çeşitli molekül modelleri tasarlayınız. Bunun için aşağıdaki basamaklardan faydalanabilirsiniz.
Farklı renklerde oyun hamuru, kürdan, tahta parçası ya da tepsi
• Oyun hamurlarının her birinden aynı büyüklükte toplar yapınız.
• Bu toplarla görseldeki gibi farklı molekül modelleri oluşturunuz. Topları birbirine tutturmak için gerektiğinde kürdan kullanınız.
• Oluşturduğunuz modelleri tahta parçası veya tepsi üzerine koyarak sınıfta ya da okulunuzdaki uygun bir mekânda sununuz.
• Hangi modeller aynı, hangi modeller farklı atomlardan oluşmuştur? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap:  Element Çeşitleri :
1- Atomik Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.
Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik
yapılıdır.
2- Moleküler Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir.
Örnek: Hidrojen, oksijen, iyot, karbon, fosfor, kükürt, azot…
• Oluşturduğunuz modeller arasındaki farklılıklar nelerdir?
CevapElementlerin Özellikleri :
1- Kendi özeliğini taşıyan en küçük yapı birimleri atomlardır.
2- Aynı cins atomlardan oluşurlar.
3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar.
4- Saf maddelerdir.
5- Sembollerle gösterilirler.

Sayfa 112 Cevapları

 

 

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 4-1
1) Aşağıdaki tabloda atomu oluşturan tanecikler verilmiştir. Bu taneciklerin yüklerini ve bulundukları yerleri tabloya yazınız.
1) Proton: Pozitif, çekirdek Nötron: Yüksüz, çekirdek Elektron: Negatif, katman
2) Aşağıda verilen boşluklara 4 farklı molekül modeli çiziniz.

Sayfa 113 Cevapları

 

Hazırlık Çalışmaları
1. Saf madde denilince aklınıza neler geliyor?
Cevap: Yapısında kendinden başka madde bulunmayan, özelliği her yerinde aynı olan maddelere saf madde denir. Saf maddeler ne kadar küçük parçalara ayrılırsa ayrılsın her parça yine bu maddenin özelliklerini taşır.
2. Su saf bir madde midir? Çevrenizdeki saf maddelere örnekler veriniz.
Cevap: Su elbette saf bir maddedir. Diğer örnekleri sayacak olursak şeker, tuz, demir, altın, bakır, gümüş, naftalin, alüminyum, oksijen, alkol saf maddelerdir.

Sayfa 118 Cevapları

 

Adlarını, sembollerini ve kullanım alanlarını öğrendiğiniz elementlerle ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.
Kurşun :Kurşun, ses titreşimlerini emici özelliği çok güçlü olan bir elementtir. Bu özelliği sayesinde ses yalıtımında kullanılır. Radyasyon kalkanı olarak kurşundan yararlanılır. Ayrıca kurşun, kristal cam üretiminde kullanılır.
Hg Cıva: Cıva, termometre, barometre ve benzeri aletlerin yapımında kullanılır. Ayrıca sokak lambaları ile floresan lambalarda da kullanılmaktadır.
Pt Platin: Platin, laboratuvar kaplarının yapımında ve tıp alanında, kullanılır. Çok yüksek sıcaklıklarda çalışan elektrikli fırınların yapımında da platinden yararlanılır.

Sayfa 122 Cevapları

 

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 4-2
Aşağıda verilen kutucuklarda bazı elementlerin adları, bazılarının ise sembolleri verilmiştir.
Bunları inceleyerek eksik kısımları tamamlayınız.
HİDROJEN: H, HELYUM: He LİTYUM: Li BERİLYUM: Be
KARBON: C AZOT: N OKSİJEN: O FLOR: F
BOR: B SİLİSYUM: Si FOSFOR: P KLOR: Cl
NEON: Ne ARGON: Ar KÜKÜRT: S SODYUM: Na
MAGNEZYUM: Mg ALÜMİNYUM: Al 


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...