7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 110-160 Arası

Sayfa 110 Cevabı Meb Yayınları

10. Bir uçak, yukarıdaki şekilde gösterilen yolu izliyor. Uçak A-B noktaları arasında hızlanıyor. B noktasından E noktasına kadar sabit hızla hareket ediyor. E-F noktaları arasında yavaşlayıp F noktasında duruyor.
a) Uçakların burun tasarımının görseldeki gibi olmasının sebebi nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Uçakların belirli bir hıza ulaşıp yerden havalanmaya başlamasını sağlayan şey, kanatların alt ve üstü arasında yaratılan basınç farklılığıdır. Kanadın üstündeki akış hızı yükseltilerek basınç düşürülür, fakat ses hızına yakın hızlarda kanat üzerinde ses hızı aşılarak ‘şok dalgası’ gelişir. Bu pek sevimli bir şey değildir, çünkü şok statik basıncı yükseltip taşıma kuvvetinin de düşmesine sebep olur. İşte bunun önüne geçebilmek adına kanatların tasarımı tekrar elden geçirilmiştir ve kanatlar, alfa açısı yapacak şekilde uçak gövdesine yerleştirilmiştir. Bu sayede hızın chordwise bileşeni uçağın hızı x sin(alfa) bileşeni kanat boyunca hızlanacak, böylelikle kritik mach sayısı yükseltilerek şok kayıpları azaltılmış olur.
b) Uçağın hareketi süresince kinetik ve potansiyel enerjisinin değişimini aşağıda verilen tabloda uygun yerlere ‘X’ işareti kullanarak doldurunuz.
 • Cevap7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı
11. Aşağıdaki şekilde tanktan akan suyun çarkı döndürdüğü görülmektedir.
a) Tanktaki suyun sahip olduğu enerji çeşidi nedir?
 • Cevap: Çekim potansiyel enerji.
b) Su çarka çarpmadan hemen önce suyun sahip olduğu enerji çeşidi nedir?
 • Cevap: Potansiyel enerji.
c) Sistemdeki çarkın daha hızlı dönmesi için yapılabilecek bir değişikliği yazınız
 • Cevap: Su daha yüksekten bırakılmalıdır.

Sayfa 111 Cevabı Meb Yayınları

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Kütle ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Birimi kilogramdır.
B) Değişmeyen madde miktarıdır.
C) Eşit kollu terazi ile ölçülür.
D) Dünya’da ölçülen değeri, Ay’da ölçülen değerinden daima fazladır.
 • Cevap: D
2. I. Sırt çantasıyla düz yolda yürüyen öğrenci
II. Ağırlık kaldıran sporcu
III. Alışveriş arabasını iten baba
Numaralanmış durumlardan hangisinde ya da hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
 • Cevap: C
3. Belirli bir yükseklikten, paraşütle atlayan bir sporcu sabit süratle yere inmektedir. Sporcunun bu inişi süresince kinetik enerjisinin zamana göre değişimi nasıl olur?
A) Değişmez.
B) Sürekli azalır.
C) Sürekli artar.
D) Önce azalır sonra artar.
 • Cevap: A
4. Bir kişinin ağırlığı aşağıdaki durumların hangisinde artar?
A) Dağın zirvesine tırmandığında
B) Ekvator’dan kutuplara gittiğinde
C) Bir uçakla pistten havalandığında
D) Dünya’dan Ay’a gittiğinde
 • Cevap: B

Sayfa 112 Cevabı Meb Yayınları

5. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hem kinetik hem de potansiyel enerjiye sahiptir?
A) Uçan kuş B) Duvarda asılı tablo C) Düz yolda hareketli araba D) Sıkıştırılmış yay
 • Cevap: A
6. Emre ve kız kardeşi Arzu, evlerinin yakınındaki bilim merkezine inceleme yapmaya gitmektedirler. Emre, bilim merkezine giderken kardeşi Arzu’nun tekerlekli sandalyesini düz yolda itmektedir.
I. Tekerlekli sandalye hareket ettiğinde fiziksel anlamda iş yapılmış olur.
II. Tekerlekli sandalye potansiyel enerji kazanır.
III. Tekerlekli sandalye kinetik enerjiye sahiptir.
Bu hareket süresince, yukarıdaki durumlardan hangisi veya hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
 • Cevap: B
7. GÖKTAŞI VE KRATERLER
Uzaydan Dünya atmosferine giren taşlar göktaşı diye adlandırılır. Göktaşları Dünya atmosferine düşerken sıcaklıkları artar ve kor haline gelirler. Birçok göktaşı Dünya yüzeyine çarpmadan önce yanıp yok olur. Bir göktaşı Dünya’ya çarptığı zaman krater adı verilen bir çukur oluşturabilir.
Soruyu cevaplamak için “Göktaşı ve Kraterlerden yararlanınız.
Bir göktaşı Dünya’ya ve atmosferine yaklaştığı zaman hızlanır. Bu hızlanmanın nedeni nedir?
A) Göktaşı, Dünya’nın dönüşü tarafından çekilir.
B) Göktaşı, Güneş ışığı tarafından itilir.
C) Göktaşı, Dünya’nın kütlesi tarafından kendine çekilir.
D) Göktaşı, uzay boşluğu tarafından geri itilir.
 • Cevap: C

Sayfa 113 Cevabı Meb Yayınları

8. Bir nesne uygulan kuvvet yönünde hareket ettirildiğinde iş yapılmış olur. Kişi aşağıdaki şekillerde gösterilen hareketleri yapmaktadır. Bu kişi hangi şekildeki hareketi yaparken iş yapmış olur?
 • Cevap: C
9. Şekilde bir paraşütçünün dört farklı konumdaki durumu görülmektedir.
1. Atlamadan önce uçakta
2. Atlamadan hemen sonra ve paraşüt açılmadan önceki serbest düşme hali
3. Paraşüt açıldıktan sonra yere inerken
4. Yere indikten hemen sonra, yerde
Hangi konumda yer çekimi kuvveti paraşütçüye etki eder?
A) Sadece 2. konumda
B) Sadece 2. ve 3. konumda
C) Sadece 1.2. ve 3. konumda
D) 1,2, 3, ve 4. konumların hepsinde
 • Cevap: D

Sayfa 116 Cevabı Meb Yayınları

1. Günlük hayatta kullandığımız birçok maddenin birbirinden farklı olmasını sağlayan temel özellikler neler olabilir? Tartışınız.
 • Cevap: Maddeler, atomlardan meydana gelmektedir. Her maddeyi oluşturan atomların farklı özelliklerde olması söz konusu olmaktadır. Atomların özellikleri proton ve elektron sayılarına göre değişmektedir. Element ve bileşikler yeni maddelerin oluşmasında etkili olmaktadır.Günlük hayatta kullandığımız birçok maddenin birbirinden farklı olmasını sağlayan temel özellikler atom yapısı, bileşik özellikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü her madde farklı yapıda atomların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Maddeleri birbirinden ayıran özellikler kimyasal ve fiziksel özellikleri olarak bilinmektedir. Bu nedenle temelde her madde kimyasal olarak ayrılmakta ve fiziksel bir özellik kazanmaktadır.
2. Elinize aldığınız bir parça kâğıdı bölebildiğiniz kadar küçük parçalara bölünüz. Elinizde kalan son parça, kâğıdın en küçük yapısını temsil eder mi? Tartışınız.
 • Cevap: Etrafımızda bulunan bazı maddeleri fiziksel olarak parçalayıp fiziksel bir değişime maruz bırakmamız mümkün olabilmektedir. Elimize aldığımız bir parça kağıdın parça parça edilmesiyle en küçük birimlere ayrılması sonucunda fiziksel olarak bütün bir kağıttan söz etmek mümkün olmaz.Fiziksel bir ayrışma maddenin özelliğini bozmaz. Fiziksel değişimler maddenin dış görünümünde meydana gelen değişimlerdir. Bu neden elimize aldığımız bir parça kağıdı bölebildiğimiz kadar küçük parçalara böldüğümüzde elimizde kalan son parça kağıdın en küçük yapısını da temsil eder.

Sayfa 122 Cevabı Meb Yayınları

◊ Renkli oyun hamurları
◊ Kürdan
◊ A4 kağıdı
◊ Renkli keçeli kalemler
Verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda bir molekül modeli oluşturalım.
Hazırlayalım
◊ İki ya da daha fazla atomu temsil edecek şekilde aynı veya farklı renklerde oyun hamurları belirleyelim.
◊ Belirlediğimiz renklerde hamur topları oluşturalım.
◊ Oluşturduğumuz hamur toplarını kürdan yardımıyla birbirine tutturalım.
◊ Oluşturduğumuz modeli sınıf arkadaşlarımıza tanıtalım.
◊ Oluşturduğumuz molekül modelini A4 kağıdına çizelim.
◊ Çizimimizi sınıfımızdaki fen bilimleri panosuna asalım.
Yorumlayalım
◊ Molekül modeli oluştururken kullandığınız oyun hamurlarını aynı renkte mi yoksa farklı renkte mi seçtiniz? Nedenini açıklayınız.
 • Cevap:

Sayfa 123 Cevabı Meb Yayınları

1. Element ve bileşikler hakkında duyduklarınızı sınıfta paylaşınız.
Cevap:
 • Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere “element” denir.
 • Örnekler : Demir, bakır, gümüş, altın, oksijen, hidrojen, iyot ve karbon birer elementtir. Farklı cins atomlar içeren maddeler, element olamaz.
 • Doğada; tuz, su, sabun, şeker, alkol gibi farklı cins atomlar içeren pek çok madde vardır. Farklı cins atomlardan oluşan saf maddelere “bileşik” denir.
2. Günlük hayatta duyduğunuz element veya bileşiklere örnekler veriniz.
 • Cevap: Kimya, maddeyi, maddenin iç yapısını, özelliklerini ve çevreyle olan ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır. Maddeler, saf olan ve saf olmayan maddeler olarak ikiye ayrılmaktadır. Saf olan maddeler arasında bileşikler, elementler yer almaktadır. Elementler ve bileşikler saf olan maddeleri oluşturur.Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan maddelere element denir. Aynı cins moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan maddelere de bileşik denmektedir. elementler sembollerle, moleküller de formüllerle gösterilmektedir. Günlük hayatta duyduğumuz ve gördüğümüz element ve bileşikler, su, karbon, oksijen, azot, tuz, şeker, yağ, protein gibi maddelerden de  meydana gelmektedir.

Sayfa 129 Cevabı Meb Yayınları

◊ 1 adet A4 kâğıdı
◊ Makas
◊ Kalem
Verilen malzemeleri kullanarak elementlerin sembolleri, özellikleri ve kullanım alanlarını kapsayacak şekilde oyun kartları hazırlayalım.
Hazırlayalım
◊ A4 kâğıdını 10 eşit parça olacak şekilde kesip oyun kartları hazırlayalım.
◊ Oyun kartının bir yüzüne elementin sembolünü yazalım.
◊ Oyun kartının diğer yüzüne sembolü yazılan elementin özellikleri ve kullanım alanlarını yazalım.
◊ Hazırladığımız tüm oyun kartlarını masanın üzerine koyalım.
◊ Gönüllü öğrencilerden rastgele birer kart seçmelerini isteyelim.
◊ Sırasıyla öğrencilerden, seçtiği karttaki sembolün hangi elemente ait olduğunu, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklamasını isteyelim.
◊ Tüm oyun kartları anlatıldıktan sonra farklı element sembollerinden oluşan başka oyun kartları da hazırlayarak etkinliğe devam edelim.
Yorumlayalım
◊ Hazırladığınız oyun kartlarından yola çıkarak günlük hayatta en çok hangi elementlerle karşılaşırsınız? Örnekler veriniz.
 • Cevap:
Civa elementi: Diş dolgusu yapımında kullanılır. Termometrelerde kullanılır.
Bakır elementi: Bir takım mutfak aletleri, süs eşyaları bakır elementinden yapılır.
Altın ve Gümüş elementi: süs eşyası olarak kullanılır. Yüzük, bilezik, gümüş kase gibi
İyot elementi: Deniz ürünlerinde ve sofra tuzunda bulunur.
Çinko elementi: Mutfak eşyalarında ve pillerde kullanılır.
Demir elementi: Marul, pekmezde,vücudumuzdaki kanda bulunur. inşaat malzemelerinde kullanılır.
Krom elementi: metal maddelerde sertlik sağlamada ve zırhlı araç yapımında kullanılır. yer fıstığı, yumurta sarısı, peynir, üzüm suyu gibi gıda maddelerinde bulunur.

Sayfa 131 Cevabı Meb Yayınları

◊ Farklı renklerde oyun hamurları
◊ A4 kâğıtları
◊ Kürdan
◊ Makas
Verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda bir bileşik modeli oluşturalım. Oluşturduğumuz modeli kâğıda çizelim.
Hazırlayalım
◊ 3-4 kişilik gruplara ayrılalım.
◊ A4 kağıdını 4 eşit parça olacak şekilde kesip küçük kâğıtlar hazırlayalım.
◊ Oyun hamurlarını kullanarak değişik renk ve boyutlarda hamur topları oluşturalım.
◊ Hamur toplarını kürdan yardımıyla birleştirerek bileşik modelleri oluşturalım.
◊ Oluşturduğumuz modeli sınıf arkadaşlarımıza tanıtalım.
◊ Oluşturduğumuz modellerin resmini küçük kâğıtlara çizelim.
◊ Çizimlerimizi sınıfımızdaki fen bilimleri panosuna asalım.
Yorumlayalım
◊ Oyun hamuru topları neyi temsil etmektedir?
◊ Diğer grupların oluşturduğu modellerle sizin oluşturduğunuz model arasında benzer ve farklı yönler var mıdır?
◊ Oyun hamuru toplarının farklı renklerde olması ne anlama gelmektedir?
◊ Her bileşik modeli aynı sayıda oyun hamuru toplarından mı oluşmuştur?
 • Cevap:

Sayfa 132 Cevabı Meb Yayınları

İçme suyu ve tuzlu su arasındaki farklar neler olabilir? Tartışınız.
 • Cevap: İçme suyu ile tuzlu su arasında içindeki maddeler bakımından farklılıklar bulunmaktadır. İçme suyu, tatlı su olarak kullanılan ve tatlı su kaynaklarından elde edilen bir sudur. Tuzlu ise karışımdır.
İçme suyu ile tuzlu su arasındaki farklar, içme suyu tatlı sudur, tuzlu su ise bir karışımdır. Tuzlu suyun içilmesi mümkün değildir. Tatlı su ise içilebilir sudur
Çaya şeker attıktan sonra neden karıştırılır? Düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız.
 • Cevap: Halk arasında çaya atılan şekerin çaya karışmasına şekerin erimesi ifadesi kullanılır.  Şekerin erimesi ifadesi doğru bir ifade değildir. Hal değiştirme olayına erime denilmektedir. Çaya attığımız şeker, hal değişime yaşanmamakta, şeker çayda çözünerek karışım oluşmaktadır.

Sayfa 139 Cevabı Meb Yayınları

Bir miktar zeytinyağı karışmış suyun içerisinden zeytinyağını nasıl ayrıştırabiliriz? Tartışınız.
 • Cevap: Karışımlar birden fazla maddenin bir araya gelmesiyle oluşan ve saf gözüken ya da saf olmayan bir şekilde meydana gelen yeni bir özellik kazanmayan farklı maddelerin bir araya gelmesiyle oluşan durumlardır. Bir miktar zeytinyağı ile bir miktar suyun karışımı sıvı sıvı karışımına örnektir. Bir miktar zeytinyağı ile bir miktar su karıştığında zeytinyağı üstte kalır. Çünkü suya göre yoğunluğu azdır. Yoğunluğu az olduğu için üste çıkar. Bu karışımı ayırmak için yoğunluk farkından doğan bir damıtma sistemi kurulabilir. Bu da özkütle farkı ile ayırma yöntemine girmektedir. Bu işlemi yapmak için ayırma hunisi kullanılmaktadır.
Günlük hayatta karşılaştığınız karışımlara örnekler veririniz.
 • Cevap: Günlük hayatımızda kullandığımız ve karşılaştığımız örnekler, çay, ayran, zeytinyağlı su, tuzlu su, şekerli su, çakıllı su, samanlı su, meyve suyu, çorba gibi maddeler karışımlara örnektir. Günlük hayatımıza saf olan ve saf olmayan birçok karışımla özellikle mutfaklarda karşılaşırız. Karışımlar, birçok maddenin bir araya gelerek saf ya da saf olmayan bir duruma gelmesiyle oluşur. Yeni bir madde ortaya çıkmadığı için karışımlar farklı maddelerin bir araya gelmesidir.

Sayfa 141 Cevabı Meb Yayınları

◊ Su
◊ Tuz
◊ Beher
◊ Çay kaşığı
◊ İspirto ocağı
◊ Sacayağı
Verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda laboratuvar ortamında buharlaştırma yöntemiyle karışımları ayıralım.
Hazırlayalım
◊ Beheri 20 ml’ye kadar su ile doldurup içine iki çay kaşığı tuz ilave edelim.
◊ Kaşıkla karıştırarak tuzlu su karışımı elde edelim.
◊ Karışımı sacayağı üzerine yerleştirip ispirto ocağını yakalım.
◊ Suyun tamamı buharlaşıp beherin dibinde sadece tuz kalana kadar ısıtmaya devam edelim.
Yorumlayalım
◊ Buharlaştırma yöntemiyle tuz-su karışımından başka hangi karışımlar birbirinden ayrılabilir?
 • Cevap:  Genellikle katı-sıvı homojen karışımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Tuzlu-su,şekerli-su,tentürdiyot süt gibi karışımlar bu yöntemle kendisini oluşturan maddelere ayrılabilir.

Sayfa 142 Cevabı Meb Yayınları

◊ Su
◊ Zeytinyağı
◊ Beher
◊ Ayırma hunisi
Verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda laboratuvar ortamında yoğunluk farkı yöntemiyle karışımları ayıralım.
Hazırlayalım
◊ Zeytinyağı-su karışımını ayırma hunisine koyup altına beheri yerleştirelim.
◊ Su, ayırma hunisinin alt kısmında; zeytinyağı, üst kısmında ayrı- şana kadar bekleyelim.
◊ Ayırma hunisinin vanasını açalım.
◊ Su, karışımdan tamamen ayrılıp behere dolunca vanayı kapatalım.
Yorumlayalım
◊ Yoğunluk farkı yöntemiyle zeytinyağı-su karışımından başka hangi karışımlar birbirinden ayrılabilir?
 • Cevap: Farklı iki katı maddeden oluşan bir karışımı ayırmak için, bu karışımın üzerine bileşenlerle etkileşmeyen ve yoğunluğu bileşenlerin yoğunluk değerleri arasında olan bir sıvı eklenir. Zeytinyağı-su karışımının yanında, mazot-su, buğday ve saman,  zeytin posası ile zeytinyağının ayrılmasında yoğunluk farkı yöntemi kullanılır.

Sayfa 143 Cevabı Meb Yayınları

1. Çöp ve atık kavramları aynı anlamda mıdır? Tartışınız.
 • Cevap: Günlük hayatımızda ihtiyacımız olan maddeleri kullandıktan sonra geriye kalan kullanılabilir ya da kullanılamaz olan artıklar oluşmaktadır. Bu artıklar geri dönüşüm ya da geri kazanımla yeniden kaynak olarak kullanılabilir ya da kullanılmayarak imha edilir. Bu nedenle çöp ile atıklar arasında önemli farklar bulunmaktadır.Çöp, yeniden bir kaynak olarak ya da malzeme olarak kullanılması mümkün olmayan artıklardır. Atıklar ise geri dönüşüm ve geri kazanım sayesinde yeniden kullanılması mümkün olan artıklardır. Bunlar plastik, metal, kağıt, cam olarak bilinmektedir. Çöpler imha edilirken, geri dönüşümü mümkün olan atıklar yeniden kaynak olarak kullanılmak için işlenmektedir.
2. Çöp olarak attıklarımızın içerisinden, geri dönüştürülerek tekrar kullanabilecek maddeler olabilir mi? Söyleyiniz.
 • Cevap: Evet olabilir. Çöpe attığımız karton ve plastikleri geri dönüşümde kullanılabilir.

Sayfa 147 Cevabı Meb Yayınları

Araç – Gereçler
◊ Çöp torbası
◊ Kalem
◊ Defter
Verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda okulda atık kontrolü yapalım.
Hazırlayalım
◊ 4-5 kişilik gruplar oluşturalım. Okulu farklı alanlara bölerek görev dağılımı yapalım.
(Ön bahçe, kantin, arka bahçe, koridorlar vb.)
◊ Atık tespiti yapmak için günün farklı saatlerinde belirlenen alanlara giderek gözlem yapalım.
◊ Görevli olduğumuz alandaki atıkları eldivenlerimizi takarak çöp torbasına dolduralım.
◊ Alanlarda belirlenen atığın çeşidini, miktarını ve bulunduğu yeri defterimize not edelim.
◊ Okulda atık kontrol panosu oluşturalım ve gözlem sonuçlarını bu panoya asalım.
◊ Diğer öğrencilerin de fikrini alarak atık kontrolü için alınabilecek önlemleri belirleyelim.
Yorumlayalım
◊ Okulda en çok atık hangi alanda gözlemlenmiştir?
 • Cevap: En çok atık ön bahçede gözlemlenmiştir.
◊ En çok hangi saatlerde atık miktarında artış olmuştur?
 • Cevap: En çok 2. teneffüs saatinde atık miktarında artış olmuştur.
◊ Okulda en çok karşılaşılan atık hangisidir?
 • Cevap: Okulda en çok karşılaşılan atık plastik ve metal maddelerdir.
◊ Evlerde ve okullarda atıkların kontrollü bir şekilde geri dönüşümünü sağlamak için neler yapılabilir?
 • Cevap: Dünyamızın ve insanlığın geleceği için geri dönüşümün ne kadar önemli olduğu ile ilgili projeler geliştirilebilir.

Sayfa 150 Cevabı Meb Yayınları

Aşağıdaki ifadelerden yararlanarak bulmacayı çözünüz.
 • Cevap:
1. Yoğunlukları farklı maddelerden oluşan heterojen karışımları birbirinden ayırmada kullanılan bir yöntem. (Elektriklenme)
2. Maddeyi oluşturan en küçük yapı birimi. (Atom)
3. Atık malzemelerin bazı işlemlerden geçirilerek yeniden kullanılması. (Geri dönüşüm)
4. Farklı cins atomlardan oluşan saf madde. (Bileşik)
5. Aynı cins atomlardan oluşan ve kimsayal yollarla daha basit maddelere ayrılamayan saf madde. (Element)
6. Homojen karışımların genel adı. (Çözelti)
7. İki ya da daha fazla farklı maddenin birbiri içerisinde düzenli veya düzensiz dağılımı ile oluşan yapı. ()
8. Atom çekirdeğindeki artı yüklü tanecik. (Proton)
9. Atık pillerin toplanması ve imha edilmesinden sorumlu kuruluş. (Tap)
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...