7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 201-240 Arası

Sayfa 201 Cevabı Meb Yayınları

1. Dünyaya yeni gelen tüm yavrular ana canlının aynısı mıdır? Tartışınız.
 • Cevap: Dünyaya gelen tüm yavrular ana canlıya benzemez. Bunlar kurbağalar, eklem bacaklılar arasından böcekler olarak bilinmektedir. Bu canlılar zaman içinde yetişkinlik dönemlerine kadar başkalaşım geçirdikten sonra ana canlıya benzerler. Dünyaya geldiklerinde genetik olarak vücut yapılarında bazı özgün değişiklikler bulunmaktadır. Bu da yetişkinlik dönemine kadar büyüme ve gelişme evrelerinde değişerek ana canlıya geçişi oluşturur.
2. Bitki tohumlarının birbirinden farklı yapı ve büyüklükte olma sebeplerini tartışınız.
 • Cevap: Gelişim özellikleri ve üreme şekillerinin farklı olmasından dolayı bitki tohumları farklı büyük ve yapıda olurlar.

Sayfa 205 Cevabı Meb Yayınları

Başkalaşım geçiren başka canlılar olup olmadığını araştırınız. Bu canlıların yaşam döngülerini araştırıp arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:
Başkalaşım geçiren hayvanlar şöyledir;
1) Kurbağalar
* Larva döneminde suda solungaç solunumu, ergin dönemde karada deri ve akciğer solunumu yaparlar.
* Yumurta ile çoğalırlar. Dış döllenme görülür.
* Yavru bakımı görülmez.
* Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirirler.
* Kalpleri üç odacıklıdır.
* Nemli bölgelerde yaşarlar.
* Soğukkanlı canlılardır. (Resim: Başkalaşım geçiren kurbağa)
2) Eklem Bacaklılar7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı
• Vücutlarının dışında kitin denilen örtü bulunur. Sert ve dayanıklı olan bu örtü vücuda diklik ve desteklik sağlar.
• Vücutlarındaki halkalar ve deri kıvrımlarının birbirine eklenmesiyle oluşan yapıya dış iskelet denir.
• Yumurta ile çoğalırlar. Yumurtadan çıkan kurtçuğa larva denir.
• Larvanın ergin hale gelinceye kadar geçirdiği uyku dönemine pupa denir.
• Pupa dönemi karasinekte kabuk içinde, ipek böceğinde ise kendi salgıladığı ipekten yaptığı koza içinde geçirilir. (Resim: Kelebeğin başkalaşım evresi)
Eklem bacaklılar 4 gruba ayrılır;
a) Böcekler: Arı, karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, çekirge, tahta kurusu, hamam böceği ve kelebek.
b) Kabuklular: Yengeç, karides.
c) Örümcekler: Örümcek, akrep.
d) Çok ayaklılar: Çıyan, kırkayak.
3) Süngerler7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları
* Denizde yaşayan bazı hayvancıkların bir araya gelmelerinden doğan bir yığındır.
* Süngeri meydana getiren hayvancıklar yumurtadan çıkınca önce bir süre yüzerler, sonra denizin dibine yapışarak kendi cinslerinden daha başka hayvancıkların gelmesini beklerler.
* Böylece biriken süngerler çok çabuk büyür ve 7-8 yıl kadar yaşarlar. Bu süre içinde koparılamazlarsa, kendiliğinden çürümeye başlar.
4) Mercanlar
* Mercanlarda döllenme sonucu meydana gelen kirpikli larva küçük bir kurtçuğa benzer.
* Kirpikleriyle bir müddet serbest yüzdükten sonra kendini bir kayaya bağlar.
* Gelişimini tamamlayarak polip haline gelir ve kalkerli bir iskelet salgılar.
* Tomurcuklanma ile üreyerek yeni polipler meydana getirir.
* Koloninin salgıladığı iskeletler yığın halini alarak, mercanlar hareket edemez olur.
5) Yumuşakçalar: Salyangoz, midye, istiridye, mürekkep balığı, sümüklü böcek, ahtapot.7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 205
* Vücutları yumuşak ve genelde kabukludur. Kabuklarının altında “manto” adı verilen ince bir doku tabakası vardır.
* Dokunma, kimyasal tepkime gibi etkenlere duyarlı yapıları/gözleri vardır.
* İç organları gelişmiştir.
* Çoğu denizde, bazıları ise tatlı sularda ve karada yaşar.
* Suda yaşayanlar solungaç solunumu yapar ve sudaki organik maddeleri süzerek beslenir.
* Karada yaşayanların manto boşluğu akciğer görevi görür.
* Otçul, etçil, parazit olabilirler. (Resim: Başkalaşım geçiren sinek)
6) Derisi Dikenliler: Deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz hıyarı.
* Vücut üzerinde dikensi sert çıkıntılar olan hayvan grubudur.
* Bu dikenler tehlikelerden kendilerini korumayı sağlar.
* Bu hayvan grubunun tamamı sularda yaşar. Solungaçlarıyla solunum yaparlar.

Sayfa 208 Cevabı Meb Yayınları

Etkinlik Zamanı – 1
Çimlenmeye Etki Eden Faktörleri Belirleyelim
Araç – Gereçler
◊ 6 adet plastik tabak ◊ Karton kutu
◊ 12 adet fasulye (nohut veya ◊ Keçeli Kalem mercimek de kullanılabilir.)
◊Su
◊ Pamuk
Verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda bir tohumun çimlenmesinde etki eden faktörleri deney yaparak gözlemleyelim.
Hazırlayalım
◊ 6 tabağın her birinin içine ince bir katman pamuk yerleştirelim.
◊ Pamuğun üzerine her tabak için 2 adet fasulye koyalım.
◊ Tabaklardaki fasulyelerin üzerini ince bir katman pamukla kapatalım.
◊ Tabakların kenarına 1’den 6’ya kadar numaralar yazalım.
I. Deney
◊ 1 numaralı tabağı ışık almayacak şekilde karton kutuya koyalım.
◊ 2 numaralı tabağı ilk tabakla aynı odada güneş ışığı alacak bir noktaya koyalım.
◊ Her iki tabağa da her gün pamuğu nemlendirecek kadar eşit miktarlarda su dökelim.
◊ Işık dışında sıcaklık ve su faktörünün aynı olmasına dikkat edelim.
◊ Bu şekilde tabaklarda bulunan tohumlarda meydana gelen değişimleri 5-6 gün boyunca belli aralıklarla gözlemleyelim.
II. Deney
◊ Hazırladığımız 3 ve 4 numaralı tabakları aynı şekilde ışık alan bir noktaya yan yana koyalım.
◊ 3 numaralı tabaktaki pamuğu nemlenecek kadar her gün sulayalım.
◊ 4 numaralı tabaktaki bitkiyi sulamayalım.
 • CevapDeneyi kendiniz yapmalı ve gözleminizi yazmalısınız. 

Sayfa 209 Cevabı Meb Yayınları

◊ Su dışında sıcaklık ve ışık faktörünün aynı olmasına dikkat edelim.
◊ Bu şekilde tabaklarda bulunan tohumlarda meydana gelen değişimleri 5-6 gün boyunca belli aralıklarla gözlemleyelim.
III. Deney
◊ 5 numaralı tabağı oda sıcaklığında bir yere koyalım.
◊ 6 numaralı tabağı ise soğuk bir ortama (buzdolabı gibi) koyalım.
◊ İki tabağa da her gün eşit miktarda su koyalım.
◊ Sıcaklık dışında su ve ışık faktörünün aynı olmasına dikkat edelim.
◊ Bu şekilde tabaklarda bulunan tohumlarda meydana gelen değişimleri 5-6 gün boyunca belli aralıklarla gözlemleyelim.
Yorumlayalım
◊ Gözlemleriniz sonucunda tablodaki uygun yerleri “X” işareti kullanarak doldurunuz.
◊ 1 ve 2 numaralı tabaklarda bulunan tohumlarda nasıl bir değişiklik gözlemlediniz?
 • Cevap: 1 numaralı tabaktaki tohumlar ışık almadığı için 2 numaralı tabaktaki tohumlara göre gelişimi çok daha az oldu.
◊ Tohumun çimlenmesi için güneş ışığı alması gerekir mi?
 • Cevap: Hayır, gerekli sıcaklık olduktan sonra tohum çimlenir.
◊ 3 ve 4 numaralı tabaklarda bulunan tohumlarda nasıl bir değişiklik gözlemlediniz?
 • Cevap: 3 numaralı tabaktaki tohumlar gelişirken 4 numaradaki tohumlar gelişmedi.
◊ Bu deneyde tohumun çimlenmesini etkileyen faktör nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Su.
◊ 5 ve 6 numaralı tabaklarda bulunan tohumlarda nasıl bir değişiklik gözlemlediniz?
 • Cevap: 5 numaralı tabaktaki tohum gelişirken 6 numaralı tabaktaki tohumun gelişmesi durmuştur.
◊ Bu tabaklarda bulunan tohumların çimlenmesinde etkili olan faktör nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Sıcaklık.

Sayfa 212 Cevabı Meb Yayınları

Kendi Bitkimizi Yetiştirelim
Araç – Gereçler
0 Sebze, meyve veya çiçek tohumları
◊ Pamuk
◊ Yayvan küçük bir kap
◊ Saksı, toprak, su
Verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda bir tohumun uygun şartlar sağlandığında bir bitkiye dönüşme serüvenini gözlemleyelim.
Hazırlayalım
◊ Bir miktar pamuğu, ince bir katman olacak şekilde yayvan kabın zeminine serelim.
◊ Serdiğimiz pamuğu suyla ıslatalım.
◊ Seçtiğimiz tohumlardan üç beş tanesini pamuğun üzerine koyalım.
◊ Tohumların üzerini tekrar ince bir katman olacak şekilde pamukla kapatıp ıslatalım.
◊ Uygun sıcaklıkta bekletelim. (Oda sıcaklığının yaklaşık 20-25oC olması yeterlidir.)
◊ Tohumlarımızı çimlendirelim.
◊ Saksımızı toprakla doldurup çimlenmeye başlayan tohumları bu saksıya yerleştirelim.
◊ Uygun sıcaklıkta bitkinin ihtiyacı olan suyu ve güneş ışığını almasını sağlayalım.
Yorumlayalım
◊ Yandaki taboyu defterinize çiziniz.
◊ Bitkinizin bakımını yaparak düzenli olarak gözlemleyiniz.
◊ Bu gözlemlerinizi tabloda uygun yerleri doldurarak raporlaştırınız.
 • CevapAşağıdaki videoyu izleyerek bu deneyi yapabilirsiniz. Deney sonucunuzu ise tabloya siz kendiniz yazmalısınız. Örnek video ise deneyinizi yapmanıza yardımcı olacaktır. 

Sayfa 213 Cevabı Meb Yayınları

Evde bir bitki yetiştirmek ya da bir hayvanın bakımını üstlenmek sorumluluk duygusunu geliştirir.
Bakımını üstlendiğiniz bir hayvanınız ya da yetiştirdiğiniz bir bitkiniz var mı?
 • Cevap: Bakımını üstlendiğim bir kedim var.
Bakımını üstlendiğiniz bitki ya da hayvan başlangıçta nasıl görünüyordu?
 • Cevap: Önce biraz küçük ve bakımsızdı fakat daha sonra daha iyi görünmeye başladı.
Zamanla hangi fiziksel değişimleri geçirdi?
 • Cevap:
Çim Adam Yapalım 
Araç – Gereçler
◊ 1 adet naylon çorap
◊ 20 cm uzunluğunda dikiş ipi
◊ 2 su bardağı elenmiş talaş
◊ Makas
◊ Çim tohumu
◊ Oynar göz
◊ Keçe
◊ Kumaş
Verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda bir çim adam yapalım.
Hazırlayalım
◊ Naylon çorabın burun kısmına 1 yemek kaşığı çim tohumunu eşit şekilde yayalım.
◊ Tohumların üzerine talaş ilave edelim.
0 Burun ve kulak yapmak için çorabı ve talaşı istediğimiz büyüklüğe göre elimizle tutalım.
◊ Elimizle tuttuğumuz kısmı ip yardımıyla bağlayalım. Çorabın ağzını bir ip yardımıyla sıkıca bağlayalım.
◊ Hazırladığımız çim adamı uygun büyüklükte bir kabın içine oturtalım.
◊ Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa sulayalım.
◊ Çim adamın saçları uzadıkça makasla keserek şekil verelim.
(Göz, ağız, şapka, kıyafet vb. aksesuarlar yapmak için eski kumaşlar, düğmeler ve keçeler kullanılabilir.)
Yorumlayalım
◊ Yaptığınız çim adamı neden uygun sıcaklıkta bekletip günde iki defa suladınız?
 • Cevap: Çünkü çimin büyümesi için suya ihtiyacı var.
◊ Çim adamın saçları çıkmaya başlamadan önce bekleyeceği ortamdaki ışık miktarı nasıl olmalıdır? Tartışınız.
 • Cevap: Gerekli olan ışık sağlanmalıdır.
◊ Gözlemlediğiniz fiziksel değişimleri sınıfınızdaki arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapBu deneyi yapmanıza ve gerekli gözlemi yapmanıza yardımcı olacağını düşündüğümüz aşağıdaki videoyu sizlerle paylaşıyoruz. 

Sayfa 214 Cevabı Meb Yayınları

Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan hayvanlar, yaşam alanları, büyüme ve gelişme süreçleri hakkında edinilen bilgiler, yaparak ve yaşayarak öğrenme ile daha kalıcı hale gelir. Hayvanlarla ilgili bilgilerinizi pekiştirmek, inceleme ve araştırma yapmak amacıyla şehrinizde ya da size en yakın şehirde bulunan hayvanat bahçesine öğretmeniniz eşliğinde okul gezisi düzenleyebilir veya hayvanat bahçesini ailenizle birlikte gezebilirsiniz. Gezide gördüğünüz yerlerin fotoğraflarını çekip gözlemlerinizi not edebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları ve gözlem sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
 • Cevap:
Bulmaca Çözelim
Aşağıdaki ifadelerden yararlanarak bulmacayı çözünüz.
 • CevapCevaplar mavi renkle soruların yanında belirtilmiştir. 
1. Tohumların, yeşil yapraklar oluşturuncaya kadar geçirdikleri gelişim dönemi. (çimlenme)
2. Bitkilerde erkek üreme hücrelerinin dişi organ tepeciğine taşınması. (döllenme)
3. Döllenmiş yumurta hücresine verilen ad. (zigot)
4. Çeşitli yollarla vücuda besin alma faaliyetleri. (beslenme)
5. Bir hücreli canlılarda yaygın olarak görülen bir çeşit üreme biçimi. (eşeysiz)
6. Anne karnındaki canlının zigotla fetüs arasındaki gelişim dönemine verilen ad. (embriyo)
7. Kelebeğin hayat döngüsünde yumurta ve pupa arasındaki evre. (larva)
8. Yumurtadan çıkan yavru canlının, ana canlıya benzer bir yapıya ulaşmak için geçirdiği gelişim döngüsü. (başkalaşım)
9. Eşey hücrelerini oluşturan bölünme şekli. (eşeyli)
10. Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için yaptıkları çoğalma faaliyetleri. (üreme)

Sayfa 216 Cevabı Meb Yayınları

A. Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere, verilen kelime veya kelime gruplarından doğru olanı yazınız.
 • Cevap:
1. Tohumun uygun şartlar altında büyüyüp gelişmeye başlamasına ………Çimlenme…..denir.
2. Yumurtadan çıktığında ana canlıya benzemeyen yavrunun kısa süre içinde ana canlıya benzemek için geçirdiği değişikliğe……..Başkalaşım………denir.
3. Döllenmiş yumurta hücresine……Zigot……….denir.
4. Hafif ve tüylü tohumlar…………Rüzgar…………..yolu ile taşınır.
5. Bakteri, amip ve öğlena gibi tek hücreli canlılar……..Bölünerek Üreme……….ile çoğalırlar.
6. İnsanın hayat döngüsünde zigot ile fetüs arasında……Embriyo……….yer alır.
7. Süs bitkilerini çoğaltmak için yaygın olarak……..Vejetatif…………..üreme çeşidi kullanılır.
8. Dişi üreme sisteminde zigotun tutunup geliştiği yere………Döl yatağı………..denir.
B.Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D'” yanlış olanların başına “Y” yazınız.
 • Cevap:
1. (D) Memeliler ve kuşlarda yavru bakımı görülür.
2. (Y) Denizyıldızları tomurcuklanmayla ürer.
3. (D) Tozlaşma olayında böceklerin etkisi vardır.
4. (Y) Bitkilerin polen hücreleri yumurtalıkta üretilir.
5. (Y) Fetüs, anne karnında gelişerek embriyoya dönüşür.
6. (D) Memeli hayvanlar başkalaşım geçirmez.
7. (Y) Tohum çimlenirken güneş ışığına gerek duyar.

Sayfa 217 Cevabı Meb Yayınları

C. Verilen kavramlar arasında uygun eşleştirmeyi yapınız.
a. Zigotun tutunup geliştiği yapı
b. Dişi üreme hücresi
c. Döllenme olayının gerçekleştiği kısım
d. Spermleri penisteki üretraya taşıyan yapı
e. Döllenmiş yumurta hücresi
f. Sperm hücrelerinin üretildiği yapı
g. Yumurta hücrelerinin üretildiği bölüm
 • Cevap: 1.g 2.a 3.d 4.f 5.c 6.e 7.b 7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Cevabı
D. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
1. Çiçekli bitkilerde erkek organda üretilen polenler dişi tepeciğine taşınır. Bu olay tozlaşma olarak isimlendirilir. Polenin erkek organdan dişi organa taşınmasında farklı etkenler rol oynar. Tozlaşmayı sağlayan bu etkenler nelerdir?
 • Cevap: Böcekler, rüzgar, su ve hayvanlar.
2. Başkalaşım geçiren canlılardan bir tanesinin geçirdiği değişimleri basit bir çizimle açıklayınız.
 • Cevap
3. Birçok tohum ışıkta veya karanlıkta filizlenebilir. Filizlenme için gerekli olan iki koşulu yazınız.
 • Cevap:
1) Su
2) Oksijen

Sayfa 218 Cevabı Meb Yayınları

ARI KOLONİSİ ÇÖKME HASTALIĞI
Endişe verici bir doğal olay dünyadaki arı kolonilerini tehdit etmektedir. Bu doğal olay koloni çöküş hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Koloni çöküşü, arılar kovanlarını terk ettiğinde meydana gelmektedir. Kovandan ayrılan arılar ölürler, böylece koloni çöküş hastalığı on milyarlarca arının ölmesi ile sonuçlanmaktadır. Araştırmacılar koloni çökmesi için çok sayıda sebebin olduğunu düşünmektedir.
Arı Kolonisi Çökme Hastalığımdan yararlanınız. Sorunun cevabını yazınız.
Arı kolonisi çökme hastalığını anlamak, arıları besleyen ve onlar üzerinde çalışanlar için önemlidir, fakat koloni çökme hastalığı arıların dışında da bir etkiye sahiptir. Kuşları inceleyen kişiler bir etki saptadılar. Ayçiçeği hem arılar hem de kuşlar için bir besin kaynağıdır. Kuşlar ayçiçeklerinin tohumlarıyla beslenirken, arılar bunların bitki özlerinden beslenirler.
Bu ilişkiye bakıldığında, arıların yok olması niçin kuşların sayılarında azalmaya sebep olmaktadır?
 • Cevap: Ayçiçeğinin döllenme yapması arıya bağlıdır. Kuşlarda ayçiçeklerden beslendikleri için kuşların sayısında azalma yaşanmıştır.
5. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevap: Düzenli beslenmek, spor yapmak, stresten uzak durmak, gelişigüzel ilaç kullanmamak, doktor kontrollerini ihmal etmemek

Sayfa 219 Cevabı Meb Yayınları

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Eşeyli üremenin meydana gelmesi için sperm ve yumurtanın zigotu oluşturması gerekir. Zigotu oluşturan bu olaya ne ad verilir?
A) Hayat döngüsü B) Döllenme C) Mitoz D) Tozlaşma
 • Cevap: B
2. I. Yavruları yumurtadan çıkar.
II. Eşeyli üreme şekline sahiptir.
III. Yavru bakımı görülür.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda özellikleri verilen canlı grubuna girer?
A) Kurbağa B) Kelebek C) Serçe D) Sincap
 • Cevap: C
3. Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme şekillerinden biri değildir?
A) Tomurcuklanma B) Döllenme C) Vejetatif D) Bölünme
 • Cevap: B
4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi çiçekli bitkilerin eşeyli üreme döngüsü içinde yer almaz?
A) Çimlenme B) Tozlaşma C) Döllenme D) Tomurcuklanma
 • Cevap: D
5. I. Fetüs
II. Embriyo
III. Yumurta ve sperm oluşumu
IV. Zigot oluşumu
V. Döllenme
Bir bebeğin oluşumu sırasında gerçekleşen olaylar yukarıda karışık olarak verilmiştir. Buna göre bu olaylar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) III-V-IV-II-I B) III-V-I-IV-II C) IV-V-III-I-II D) V-III-IV-II-I
 • Cevap: A
6. I. Yavrunun ergin canlıya benzemek için geçirdiği yapısal değişikliklerdir.
II. Canlı, bu sayede kopan parçasını yeniler.
III. Kurbağalar yaşamalarının başlangıcında balığa benzeyen iribaş halindedirler.
Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri başkalaşım ile ilgilidir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I-II D) I-III
 • Cevap: D
7. Döllenmeden hemen sonra aşağdakilerden hangisi oluşur?
A) Yumurta B) Sperm C) Zigot D) Embriyo
 • Cevap: C

 • Metallerin arıtılmasında ve metaller elde edilmesinde,  örneğin elektrolitik bakır, alüminyum elde etmede yine elektrik enerjisinden faydalanılır.
 • Telli, telsiz  telgraf, telefon, radyo, televizyon  gibi haberleşme araçları elektrik ile çalışırlar.
2. Basit elektrik devresinde hangi devre elemanları bulunur? Bu devre elemanları devreye farklı şekillerde bağlanabilir mi? Tartışınız.
Cevap:  Bu devre elemanları basit ve paralel şekilde bağlanabilir.
 • Pil
 • Ampul
 • Bağlantı kablosu
 • Anahtar
 • Duy
 • Pil yatağı

Sayfa 224 Cevabı Meb Yayınları

Seri Bağlı Ampullerin Parlaklığını Karşılaştıralım
Araç – Gereçler
Hazırlayalım
◊ 3 adet özdeş ampul
◊ 1 adet pil yatağı
◊ 3 adet duy
◊ Bağlantı kabloları
◊ 3 adet pil
Verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda laboratuvar ortamında seri bağlı ampullerin parlaklığını karşılaştıralım.
◊ Şekildeki gibi bir ampul bağlı basit bir elektrik devresi kuralım.
◊ Bağladığımız bu ampulün parlaklığını gözlemleyip sonucu tabloya yazalım.
◊ Devreye 2. ampulü seri bağlayalım.
◊ İki ampulün parlaklığını gözlemleyip sonucu tabloya yazalım.
◊ Devreye 3. ampulü de seri bağlayalım.
◊ Üç ampulün parlaklığını gözlemleyip sonucu tabloya yazalım.
◊ Üç ampul aynı anda devreye seri bağlıyken ampullerden herhangi birini duydan çıkaralım.
◊ Kalan diğer iki ampulün durumunu gözlemleyelim.7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı
Yorumlayalım
◊ Seri bağlı elektrik devresinde ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı nasıl değişti?
 • Cevap: Ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı azaldı.
◊ Seri bağlı elektrik devresinde ampul sayısının artması ile devreden geçen akım arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
 • Cevap: Devreden geçen akım daha çok ampule ulaştığı için azalmıştır.
◊ Seri bağlı elektrik devresinden bir ampul çıkarıldığında diğer iki ampulde nasıl bir değişiklik oldu?
 • Cevap: Seri bağlı elektrik devresinden bir ampul çıkarıldığında diğer iki ampule giden enerji arttığı için ampuller daha parlak yanmaya başlamıştır.

Sayfa 226 Cevabı Meb Yayınları

Paralel Bağlı Ampullerin Parlaklığını Karşılaştıralım
Araç – Gereçler
◊ 3 adet özdeş ampul ◊ 1 adet pil yatağı
◊ 3 adet duy ◊ Bağlantı kabloları
◊ 1 adet pil
Verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda laboratuvar ortamında paralel bağlı ampullerin parlaklığını karşılaştıralım.
Hazırlayalım
◊ Şekildeki gibi bir ampul bağlı basit bir elektrik devresi kuralım.
◊ Bağladığımız bu ampulün parlaklığını gözlemleyip sonucu tabloya yazalım.
◊ Devreye 2. ampulü paralel bağlayalım.
◊ 2. ampulün parlaklığını gözlemleyip sonucu tabloya yazalım.
◊ Devreye 3. ampulü de paralel bağlayalım.
◊ 3. ampulün parlaklığını gözlemleyip sonucu tabloya yazalım.
◊ Üç ampul devreye paralel bağlıyken ampullerden herhangi birini duydan çıkaralım.
◊ Kalan diğer iki ampulün durumunu gözlemleyelim.7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı
Yorumlayalım
◊ Birbirlerine paralel bağlı ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklıkları nasıl değişti?
 • Cevap: Ampulün parlaklığı değişmez.
◊ Birbirlerine paralel bağlı ampul sayısı arttıkça devreden geçen elektrik akımı arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Cevap: Devreden geçen akım aynıdır.
◊ Devreden bir ampul çıkartıldığında diğer ampullerde nasıl bir değişiklik gözlemlediniz?
 • Cevap: Ampullerin parlaklığında herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Sayfa 228 Cevabı Meb Yayınları

Elektrik Devresinde Akım Şiddetini Ampermetre ile Ölçelim
Araç – Gereçler
◊ 3 adet özdeş ampul ◊ 1 adet pil yatağı
◊ 3 adet duy ◊ Bağlantı kabloları
◊ 1 adet pil ◊ Ampermetre
Verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda laboratuvar ortamında elektrik devresindeki akım şiddetini ölçelim.
Hazırlayalım
◊ Şekildeki gibi bir ampul bağlı basit bir elektrik devresi kuralım.
◊ Bağladığımız ampulün parlaklığını gözlemleyelim.
◊ Ampermetrede okunan değeri tabloya yazalım.
◊ Basit elektrik devresine 2. ampulü seri bağlayalım.
◊ Ampullerin parlaklıklarını gözlemleyelim.
◊ Ampermetrede okunan değeri tabloya yazalım.
◊ Basit elektrik devresine 3. ampulü seri bağlayalım.
◊ Ampullerin parlaklıklarını gözlemleyelim.
◊ Ampermetrede okunan değeri tabloya yazalım.
Yorumlayalım
◊ Ampul sayısı arttıkça devredeki ampullerin parlaklıkları nasıl değişmiştir?
 • Cevap: Ampul sayısı arttıkça ampulün parlaklığı azalmıştır.
◊ Ampul parlaklığı ile ampermetrede okunan değer arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Cevap: Ampul parlaklığı ile ampermetre arasında doğru bir orantı vardır. Ampul parlaklığı arttıkça akım şiddeti de artmıştır.
◊ Ampermetre, basit elektrik devresinde neyi ölçmüştür?
 • Cevap: Ampermetre basit elektrik devresinde akım şiddetini ölçmüştür.

Sayfa 230 Cevabı Meb Yayınları

Basit Elektrik Devresinde Gerilimi ve Akım Şiddetini Ölçelim
Araç – Gereçler
◊ 1 adet ampul ◊ Bağlantı kabloları
◊ 1 adet duy ◊ Ampermetre
◊ 3 adet pil ◊ Voltmetre
◊ Pil yatağı
Verilen malzemeleri kullanarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda laboratuvar ortamında elektrik devresindeki gerilimi ve akım şiddetini ölçelim.
Hazırlayalım
◊ Şekildeki gibi basit bir elektrik devresi kuralım.
◊ Basit elektrik devresinde 1 pil bağlıyken voltmetre ve ampermetrede okunan değerleri tabloya yazalım.
◊ Basit elektrik devresinde 2 pil seri bağlıyken voltmetre ve ampermetrede okunan değerleri tabloya yazalım.
◊ Basit elektrik devresinde 3 pil seri bağlıyken voltmetre ve ampermetrede okunan değerleri tabloya yazalım.
◊ Tablodaki değerleri kullanarak gerilim (V)-akım şiddeti (A) grafiğini çizelim.
Yorumlayalım
◊ Pil ve ampullere bağlanan voltmetrede okunan değerler arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Cevap: Pil ve ampullere bağlanan voltmetre arasında doğru bir orantı vardır.
◊ Voltmetre, basit elektrik devresinde neyi ölçmüştür?
 • Cevap: Voltmetre basit elektrik devresinde akım şiddetini ölçmüştür. Bir elektrik devresinde iletken telin herhangi bir noktasından birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti denir.

Sayfa 232 Cevabı Meb Yayınları

Aşağıdaki ifadelerden yararlanarak bulmacayı çözünüz.Aşağıdaki ifadelerden yararlanarak bulmacayı çözünüz.
 • CevapCevaplar mavi renkle soruların yanında belirtilmiştir. 
1. Üreteç veya ampullerin alt alta bağlanış biçimi. (paralel bağlama)
2. Elektrik devresini açıp kapatmaya yarayan araç. (anahtar)
3. Elektrik devresinde gerilimi ölçen araç. (ampermetre)
4. Yaygın olarak kullanılan bir üreteç. (pil)
5. Elektrik enerjisini iletebilme özelliğine sahip maddelere verilen ad. (iletken)
6. Atomlarda (-) yüklü tanecikler. (elektron)
7. Gerilimle akım şiddeti arasındaki sabit oranı belirten elektrik yasası. (ohm)
8. Elektrik akımına karşı koyan kuvvet. (direnç)
9. Elektrik devresinde üreteç veya ampullerin uç uca bağlanma biçimi. (seri)
10. Üreteçlerin iki ucu arasındaki elektrik yükü farkı. (gerilim)

Sayfa 234 Cevabı Meb Yayınları

A. Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere, verilen kelime veya kelime gruplarından doğru olanı yazınız.
 • Cevap:
1. Sabit direnç altında bir elektrik devresinde potansiyel fark arttırılırsa ……..Akım şiddeti….. artar.
2. Ampullerin elektrik devresine uç uca bağlanmasına…….Seri bağlanma………..denir.
3. Devreye enerji sağlayan güç kaynağına……….Üreteç………..denir.
4. Elektrik devresinde gerilimle, devreden geçen akım arasında sabit bir oran vardır. Bu ifade ……Ohm yasası….. olarak bilinir.
5. Devreye seri bağlanan………….Ampermetre………akım şiddetini ölçer.
6. Elektrik devrelerinde elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa………Direnç………denir.
7. Elektriksel yüklü taneciklerin titreşim hareketi ile oluşan enerjiye………Elektrik Akımı…….denir.
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D'” yanlış olanların başına “Y” yazınız.
 • Cevap:
1. (Y) Elektrik akımı iletkendeki (+) yüklü taneciklerin hareketi ile oluşur.
2. (D) Ampul, elektrik devresinin ışık veren elemanıdır.
3. (Y) Sabit gerilim altında devre direnci azaltılırsa akım şiddeti de azalır.
4. (D) Üreteçler iki kutuptan oluşur.
5. (Y) Elektrik devresine paralel bağlı ampullerden bir tanesi patlarsa diğer ampuller ışık vermez.
6. (D) Elektrik devresinde ampullerin seri bağlanmasıyla devrenin toplam direnci artar.
7. (Y) Voltmetreler elektrik devresine seri bağlanır.
8. (D) Ampermetreler ile elektrik akım şiddeti ölçülür.
9. (D) Bir elektrik devresinde üreteçlerin seri bağlanması üreteçlerin ömrünü azaltır.

Sayfa 235 Cevabı Meb Yayınları

C. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
1. Verilen elektrik devreleri özdeş pil ve özdeş K, L ve M ampullerinden oluşmaktadır. Bu devrelerdeki K, L ve M ampullerinin parlaklıkları nasıldır? Karşılaştırınız.
 • Cevap: Parlaklıkları aynıdır.
2. Elektrik devrelerinde kullanılan ampermetre ve voltmetre arasındaki farklar nelerdir? Belirtiniz.
 • Cevap: Voltmetre: Gerilim ölçer. Devreye paralel bağlanır. Ampermetre: Akım şiddeti ölçer. Devreye seri bağlannır.
3. Evlerdeki elektrik tesisatı, seri bağlı devrelerden değil, paralel bağlı devrelerden oluşur. Evlerdeki elektrik tesisatında paralel devre kullanılmasının yararı nedir?
 • Cevap: Paralel bağlama türünün seri bağlamaya göre önemli bir avantajı bulunmaktadır. Paralel bağlanan devrelerde devre elemanlarından biri zarar görse, iş görmez hale gelse de devrede bulunan diğer elemanlardan akım geçmeye devam etmektedir.Bu sayede evde bulunan elemanlardan biri iş görmez hale gelse de diğerleri kullanılabilir halde olacaktır. Seri bağlanan devrelerde ise bu şekilde kullanım mümkün değildir.
4. Miray, bir ampul ve bir anahtar ile aşağıda görüldüğü gibi bir elektrik devresi kuruyor. Miray, anahtarı kapattığı zaman ampul yanmıyor. Miray, daha sonra elektrik devresine bir pil yerleştiriyor ve ampul yanıyor. Elektrik devresine pilin yerleştirilmesi neden ampulün yanmasını sağladı? Açıklayınız.
 • Cevap: Pil devreye elektrik enerijisi sağlar. Bu sayede ampul yanar.

Sayfa 236 Cevabı Meb Yayınları

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi seri bağlamaya ait bir özellik değildir?
A) Seri bağlı ampullerin hepsinin üzerinden aynı akım geçer.
B) Seri bağlı ampullerden birisi patlarsa diğer ampuller ışık vermeye devam eder.
C) Elektrik devresine seri bağlı ampul eklendikçe devrenin direnci artar.
D) Ampermetreler devreye seri bağlanır.
 • Cevap: B
2. Şekildeki devreyle ilgili öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Serpil : Ampuller paralel bağlıdır.
Onur : Ampullerden biri çıkarılırsa diğeri yanmaya devam eder. Birkan : Ampuller özdeşse parlaklıkları aynıdır.
Buna göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur?
A) Serpil ve Onur B) Serpil ve Birkan C) Onur ve Birkan D) Serpil, Onur ve Birkan
 • Cevap: D
3. I. Ampermetre pilin iki kutbu arasındaki potansiyel farkı ölçer.
II. Ampermetre devreye seri bağlanır.
III. Ampermetre devredeki akım şiddetini ölçer.
Ampermetre ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
 • Cevap: C
4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gerilimin akıma oranı direnci verir.
B) Direnç, elektrik akımının geçmesine karşı gösterilen zorluktur.
C) Pil ve akü, elektrik devrelerinin enerji kaynağıdır.
D) Voltmetre, elektrik devresine seri bağlanır.
 • Cevap: D
5. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi oluşturan devre elemanıdır?
A) İletken kablo
B) Pil
C) Ampul
D) Voltmetre
 • Cevap: B


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...