7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Meb

7. SINIF Sosyal Bilgiler MEB YAYINLARI  Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

Sayfa 98, 99, 100, 101, 102, 103

 

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

İnsanlar yerleşecekleri bölgeleri seçerken neye göre hareket ederler? Söyleyiniz.
Cevap:  Yerleşecekleri yerin iklimine, ulaşımına, su kaynaklarına, sanayileşmesine, iş imkanlarına, tarımsal alanlarına, doğal güzelliklerine.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

Çatalhöyük halkının hangi ekonomik faaliyetlerle uğraştığını aşağıdaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.
1- Tarım
2- Hayvancılık
3- Avcılık
4- Kumaşçılık
Çatalhöyük halkının yerleşim yeri tercihindeki doğal faktörleri aşağıdaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.
1- Su kaynakları
2- Tarımsal araziler
3- İklim şartları
4- Hayvancılığa elverişli alanlar.
Aşağıda görselleri verilen Sicilya ve Kapadokya ile ilgili bilgileri okuyunuz. Buraların yerleşim yeri olarak seçilmesinin sebeplerini aşağıdaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.
Cevap:  Neolitik (Cilalı Taş) Dönem’de insanlar deniz kıyısında ve adalarda yerleşimler kurmaya başladı. Akdeniz’deki adalar aynı zamanda deniz yollarını ve ticaretini kontrol edebilecek konumda yer alıyordu. Bu adalardan biri de Sicilya’dır.  Ticaret ve deniz yolları nedeni ile, merkezi bir konumda olması yerleşim yeri olarak tercih edilmesine neden olmuştur.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

Aşağıda İstanbul’un yerleşim yeri olarak tercih edilmesine neden olan beşeri faktörlerle ilgili görseller verilmiştir. Bu görsellerin hangi beşeri faktörle ilgili olduğunu örneklerde olduğu gibi yazınız.
Tarih Turizmi - Jeopolitik Konum
Eğitim Kurumları - Liman Şehri - Deniz Ticareti
Tekstil Sanayi Geliri - Ticaret Merkezi

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

Aşağıdaki tabloda yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşerî faktörler verilmiştir. Bu faktörlere olumlu ve olumsuz örnekler bularak uygun yerlere yazınız.
–  –  – Yer altı kaynaklarının yetersiz olduğu yerler
İklim - Ilıman - Soğuk
Yer şekilleri - Yükseltisi fazla olmayan düzlükler - Yükseltisi fazla ve dağlık olanlar
Bitki Örtüsü - Maki - Gür ormanların bulunduğu alan
Su kaynakları - Nehirlerin olması - Bataklıkların olması
Sanayi - Gelişmiş sanayi ürünleri - Sanayinin çevreye etkileri
Tarım - Tarıma elverişli topraklar - Bozkır ve kurak topraklar
Turizm - Turizmin ekonomik katkıları - Turizmin çevre zararları
Madencilik - Değerli madenlerin olması - Yer altı kaynaklarının yetersiz olduğu yerler
Sosyal ve kültürel faktörler - Kültür zenginliği - Kültürel yozlaşma

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

Aşağıda farklı yerleşim yerlerinin özelliklerini gösteren fotoğraflar verilmiştir. Fotoğrafları ve konuşmaları inceleyerek yerleşim yerlerinin doğal ve beşerî özelliklerini örnekteki gibi yazınız.
“Bu yıl da çok çalıştık. Farklı ülkelerden limanımıza birçok yabancı bayraklı gemi geldi.”
CevapTicaret – Beşerî
“Evlat geldik, yerleştik buralara. Bol ürün elde ediyoruz. Daha ne olsun?”
TARIM-EKONOMİ
“Kuraklık bu yıl ürünlerimizi olumsuz etkiledi. Yöremizdeki barajların tamamlanmasıyla artık kurak arazimiz kalmayacak. Toprakla su buluşunca ürünlerimiz artacak.”
TARIM-BARAJ
“Biz sanayi kuruluşlarında çalışmaktayız. Ham madde kaynaklarına yakın olduğumuz için buraya fabrikalar yapıldı. Burada yaşayan benim gibi birçok insana iş imkânı doğdu.”
MADEN-SANAYİ
“Yaz aylarında oldukça fazla turist kabul ederiz. Ülkemiz için önemli gelir kaynağı olan turizm bizim için de iş imkânı sunuyor.”
TURİZM- İKLİM
Bulunduğumuz yer engebeli ve dağlıktır. Tarıma elverişli alan yoktur. Bu yüzden bölge insanı, iş bulabileceği bölgelere göç eder.”
YER ŞEKİLLERİ – SOSYO KÜLTÜREL

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Aşağıdaki tabloda illerimizin bazı doğal ve beşerî özellikleri verilmiştir. Yapılan açıklamaların hangi faktörlerle ilgili olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz. (Doğal – Beşeri)
Hatay - Doğal
Ardahan - Doğal
Ankara - Beşeri
Hakkari - Beşeri
İzmit - Beşeri
Edirne - Doğal
Konya - Doğal
Antalya - Beşeri
İzmir - Doğal
Diyarbakır - Beşeri
 Erzurum - Doğal
 Sayfa 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
 

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

Ülkemizin nüfusunun bilinmesinin sizce önemi nedir? Söyleyiniz.
Sağlık tesislerinin ülke ihtiyaçlarına göre belirlenmesini sağlamak.
Eğitim tesislerini nüfusa göre belirlemek ve yenilerini yapmak.
İşsizlik oranlarını belirleyerek ona göre yatırım yapmak.
Ülkenin alt yapı ve süt yapı sorunlarını belirlemek.
Üretimin arttırılması için yatırım yapmak.
Ulaşımla ilgili sorunları tespit etmek.
Geleceğe yönelik planlar yapmak.
Barınma beslenme gibi konularda ihtiyaçları belirlemek ve çözüm bulmak.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

Yaşadığınız kent ile ilgili istenen bilgileri aşağıdaki boşluklara yazınız.
İliniz: DİYARBAKIR
  • Tarım Ürünleri:  Karpuz, domates, pamuk, 
  • Çıkarılan Madenler: demir, bakır
  • Turistik Yerler: Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Gazi Köşkü, On Gözlü Köprü
  • Hayvancılık: Küçük baş hayvancılıkla beraber büyükbaş hayvancılık da vardır.
  • Fabrikalar: Farklı türde üretim yapan fabrikalar vardır.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

Yukarıdaki tabloya göre boşlukları doldurunuz.
Ülkemizin nüfus yoğunluğu yıllara göre sürekli artmaktadır. .İstanbul verilen iller içinde en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ilimizdir.  Nüfus yoğunluğu en az ilimiz Van

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

Yukarıda verilen grafiğe göre tablodaki bilgilerin doğru olanlarını işaretleyiniz. (Doğru)
1927 yılından bu yana Türkiye nüfusu, altı katından fazla oranda artış göstermiştir. (Doğru)
Nüfus artış hızında yıllar itibarıyla yavaşlama yaşanmaktadır. (Doğru)
Toplam nüfus miktarında sürekli bir artış gözlenmektedir. (Doğru)
Türkiye’de nüfus artış hızının en yüksek seviyeye ulaştığı yıl 1960’tır. ()
Son yıllarda nüfus artış hızı artmaktadır. (Doğru)
Nüfus artış hızında bir azalma yaşansa da nüfusun artışı devam etmektedir. (Doğru)
Nüfusun 2050 yılında yaklaşık olarak 95 milyon seviyesine ulaşması bekleniyor. (Doğru)

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

Yukarıdaki 1927-1980-2017 yılları nüfus sayımlarına göre Türkiye’de çalışan nüfusun iş kollarına dağılım grafiğini inceleyerek aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(D) 1927 yılında tarım sektöründe çalışan nüfus %90’a yaklaşmıştır.
(Y) 1980 yılına gelindiğinde sektörlerde eşit bir dağılım vardır.
(D) 2017 yılında hizmet sektöründe çalışan nüfus, diğer iki alanda çalışan nüfusun toplamından fazladır.
(D) Grafik verilerine göre ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Grafikten faydalanarak boşluklara uygun ifadeleri yazınız.
Cevap: Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal nüfus oranı %76, kentsel nüfus % 24 civarındaydı. Bu oran 1950 yılına kadar çok fazla değişmemiştir. 1990 yıllarından itibaren kent nüfusu, kır nüfusunu geçmiştir. Günümüze geldikçe KIRSAL nüfusu azalma gösterirken KENTSEL nüfusu artış göstermektedir. Bugün Cumhuriyet’in ilk yıllarından çok farklı bir durum vardır. Kır nüfusumuz % 25,kent nüfusumuz % 75 civarındadır.
 Sayfa 112, 113, 114, 115, 116, 117

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

İnsanların göç etmelerinin sebepleri neler olabilir? Söyleyiniz.
Cevap: İş imkanları dolayısı ile, eğitim için, sağlık nedeni ile, doğal afetler, savaş nedeni ile.
Göç veren illerimizin ortak özellikleri neler olabilir? Söyleyiniz.
Cevap: Sanayinin gelişmemesi, tarımın az yapılması, iklimin soğuk olması, arazinin dağlık ulaşımın güç olması.İş imkanlarının az olması.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

Aşağıdaki görselleri ve ifadeleri inceleyiniz. Altlarındaki boşluğa göç edilme sebebini yazınız. Siz de bir göç nedeni yazarak 115’inci sayfadaki görsel boşluğuna ilgili bir görsel ekleyiniz.
Ben Yunus, 2011’de Van depremini ailemle yaşadım. Depremden sonra evimiz zarar gördüğü için yaşadığımız şehirden ayrılmak zorunda kaldık.
Cevap:Doğal afet
Ben Ayşe, Tuz Gölü civarında yaşıyorduk. Kuraklık nedeniyle tarlalarımızdan yeterli verim elde edemeyince göç ettik.
Cevap:İş imkanı
Ben Rize’de yaşıyorum adım Hüseyin. Şiddetli yağıştan sonra meydana gelen heyelan çay bahçelerimize zarar verdi. Bu yüzden üretim yapamadık ve göç etmek zorunda kaldık.
Cevap:Doğal afet
Ben Konya Karapınar’da yaşayan Zeynep. Yaşadığım yerde rüzgâr erozyonu oldukça fazladır. Zamanla topraktan istediğimiz verimi alamadığımız için taşınmak zorunda kaldık.
Cevap:İş imkanı
Ben Göktuğ bu sene üniversiteyi kazanarak Ankara’ya yerleştim.
Cevap: Eğitim

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Ben Fadime, babamın tedavi görmesi amacıyla yaşadığımız köyden şehre taşınmak zorunda kaldık.
Cevap: Sağlık
Ben Onur, babam öğretmen. Babam başka bir şehirdeki okulda çalışmak istediği için yaşadığımız şehirden ayrıldık.
Cevap: İş
Ben Yusuf, Babam Zonguldak’ta kömür madeninde çalışmaya başladı. Biz de bu yüzden Zonguldak’a yerleştik.
Cevap: İş
Ben Suriyeli Mübarek, ülkemizdeki iç savaş yüzünden Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldık.
Cevap: Savaş
Ben Azize, anneannemin anlattığına göre geçmişte Selanik’te yaşıyorlarmış. 1930 yılında ailesiyle Selanik’ten Bursa’ya göç etmişler.
Cevap: İş yada doğal nedenler

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

Aile büyüklerinizden bugün yaşadığınız şehre nereden ve hangi sebeple geldiğinizi öğrenerek verilen boşluğa yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İş nedeni ile gelmişler.Önceleri köyde yaşıyorlarmış, sonra babam bir fabrikada iş bulunca şehre göç etmişler. Aşağıda örnek göç olayları verilmiştir. Bu olayların hangi göç çeşidi içinde yer aldığını işaretleyiniz. (Bir satırda birden fazla madde işaretleyebilirsiniz.)
Aşağıda örnek göç olayları verilmiştir. Bu olayların hangi göç çeşidi içinde yer aldığını işaretleyiniz. (Bir satırda birden fazla madde işaretleyebilirsiniz.) 
Mevsimlik – Göç – Beyin – Göçü – Mülteci – Göçü – İç Göç – Dış Göç
Arda’nın ailesi Giresun’a fındık toplamaya gitmiştir. (mevsimlik – göç – iç göç)
Doktor Selin, tıp alanında çalışmalar yapmak için Amerika’ya gitmiştir. (dış göç-beyin göçü)
Hüseyin, ülkesindeki karışıklar nedeniyle ailesiyle başka ülkeye gitmiştir. (dış göç-mülteci)
Aşçılık yapan Mehmet, Antalya’ya otelde çalışmak için gitmiştir. (iç göç-mevsimlik)
Teknisyen İbrahim, otomotiv sanayisinde çalışmak için İzmit’e göç etmiştir. (iç göç)
Tezgahtar Ayça, Almanya’da market işleten abisinin yanına çalışmak için gitmiştir. (Dış göç)

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

Aşağıdaki görselleri inceleyerek verilen boşluklara görsellerde tespit ettiğiniz göç sonrası oluşan sorunları yazınız.
1. Fotoğraf: Çevre kirliliği yaşanır.
 
2. Fotoğraf: Çarpık kentleşme
3. Fotoğraf: Verimli toprakların boş kalması
4. Fotoğraf: Kalabalık
5. Fotoğraf: Trafik yoğunluğu
6. Fotoğraf: Sağlık sektöründe sorunlar görülür.
7. Fotoğraf: Akarsu ve derelerin kirlenmesi
8. Fotoğraf: Kalitesiz yaşam
Yukarıdaki fotoğraflardan çıkardığınız sonuçlardan hareketle göçün sosyal, çevresel ve ekonomik sonuçlarını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
GÖÇÜN SONUÇLARI
SOSYAL SONUÇLARI: Kalabalıklarda yaşam, psikolojik etkileri, Sağlık sorunlarında artış
ÇEVRESEL SONUÇLARI: Çevre kirliliği oluşur ve artar, gürültü kirliliği olur.
EKONOMİK SONUÇLARI: Ekonomik faaliyetlerde artış, giderlerin artması.
 
 Sayfa 118, 119, 120, 121
 

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

Nerede yaşamak isterdiniz? Seçiminizi etkileyen ilk sebep ne olurdu?
Cevap:İstanbul. Çünkü eğitim, kültür, sanat, tarihi eserler ve iş imkanları dolayısı ile oldukça gelişmiştir.
Yukarıdaki metinde hangi hak ve özgürlüklerimizden bahsedilmektedir? Söyleyiniz.
Cevap: Seyehat etme ve yerleşme hakları.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

Yukarıdaki hikâyeden yola çıkarak yerleşme ve seyahat özgürlüğümüzün kısıtlandığı bu gibi durumlarda yaşayabileceğimiz olumsuzluklar neler olur? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap:İlk önce psikolojik olarak olumsuz etkisi olur.İnsanlar dışarı çıkmazsa ihtiyaçlarını da gideremezler.Kendilerini kötü hisseder, bakkal, market alışverişi yapamazlar, sıkılırlar.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Mültecilerin ülkelerine dönememeleri sonucunda karşılaştıkları sorunlar Sizde neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: Sosyal, ekonomik, psikolojik sorunlar olur.


 


 
 

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Cevapları 7. Ünite Küresel Bağlantılar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Cevapları 6. Ünite Etkin Vatandaşlık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Cevapları 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Cevapları 4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...